Lesson plan K12 Araling Panlipunan

173,194 views

Published on

Published in: Education
5 Comments
62 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
173,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
134
Actions
Shares
0
Downloads
4,392
Comments
5
Likes
62
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lesson plan K12 Araling Panlipunan

  1. 1. RepublikangPilipinas Tayabas Western Academy Candelaria, Quezon TaongPanuruan 2013 – 2014 I. Layunin - Naipapakitaangpag – unawangpagigingkasapingKatipunansapamamagitanngpagsagotngmgatanongsamodyul, pagpilingpangalan, at panunumpabilangkatipunero. - Naibabahagiangdamdamin at nabibigyanginterpretasyonangKartilyabataysakasalukuyan. - Nasusuriangmgagampanin at simbolosalarawankaugnaysapagsapisaKatipunan. - NahihinuhaangkalagayangpanlipunanngPilipinas: noon, kasalukuyan at sahinaharap. - NaipapaliwanagangdahilanngpagkakatatagngKatipunanmagingangpagtuklasnghimagsikang Pilipino. II. Nilalaman Paksa: HimagsikanparasaKalayaan Mailalangsesyonnagugugulin: 2 araw Batayangaklat: KasaysayanngPilipinas (Cruz et.al.) Pahina 195 – 200 Electronic Reference(s): www.kartilya – katipunan.blogspot.com III. Pamamaraan A. Paghahanda - Panalangin - Pagbati - Pagtatalang may libansaklase B. Mga Gawain (Activities) Gawain 1.Kahapon, Kasalukuyan, at KinabukasansaKatipunan Gawain 2.PagsusurisaSimbolo Gawain 3.PaglalahaddamdaminukolKartilya (with video presentation) Gawain 4.AkobilangKatipunerosapamamagitannggraphic organizer. C. Paunlarin (Analysis) Pagbibigayngpinaka - akmangpangyayari o nagresultasa kondisyon.ng sumusunod. (magbigaylangngisangpahayagbawatbilang). 1. Anoangnagingposiblengdahilanngpagpunitngsedulangmgakatipunero? 2. Anoangrelasyonngmgasalitang “Politikal, Moral, at Sibika” sasamahangKatipunan? D. Pagnilayan at Unawain (Abstraction) 1. Paanoipinakitangmga Pilipino angpagmamahalsabayannoongpanahonnghimagsikan? 2. Kung ikawangKatipuneronasiTeodoroPatiñogagawinmorinbaangginawaniyangpagtatapatsasamahan? 3. Paanomopaninidiganangpagsapisasamahang K.K.K.? magbigayngilanggawainnaisasaalang – alang mo. E. Isabuhay (Application) Tula parasa Bayan. Ngayonghigitnanauunawanngmga mag – aaralangmga nag – udyoksahimagsikan at tungkolsapagmamahalsabayan, pagkakataonmonaupangkumathangsarilingtula (May tatlohangganglimangsaknong)tungkolsaiyongpagmamahalsasarilingbayan. IV. Pagtataya
  2. 2. A. Knowledge Ibigayangsumusunod: 1. Anoang acronym ng K.K.K. o Katipunan? 2. Anongpetsabinuoangsamahanghimagsikang KKK? 3. Ibigayangtatlonglayuninng KKK? B. Process Bigyanngpahayagangmgasumusunodnatanong: 1. Para saanangKartilyanaginawani Emilio Jacinto? 2. AnoangpakahuluganngmgasalitangPolitika, Moral at SibikapatungkolsaKatipunan? C. Understanding Bigyanngpagpapaliwanagangmga piling sipisaKartilya. 1. “Angtaong may hiya, salita'ypanunumpa.” 2. “Angtaongmatalino'yang may pagiingatsabawatsasabihin, at matutongipaglihimangdapatipaglihim.” 3. “Sa daangmatinikngkabuhayan, lalaki ay siyangpatugotngasawa'tmgaanak: kung angumaakay ay tungosamasama, angpagtutunguhannginaakay ay kasamaan din.” V. Kasunduan 1. Sa kontemporaryongpanahon,paanomoihahambingang KATIPUNANsaatinggobyerno? 2. Sinu – sinoangmgadakilang KATIPUNERO sakasalukuyanghenerasyon? *RUBRIC PARA SA PAGMAMARKA NG TULA Pamantayan Deskripsyon Puntos NakuhangP untos Mensahe Nakatuonangmensahengtulasapagmamahalng may – akdasabayan. 40 Nilalaman Wastoangnilalamanngtula. Gumagamitngmgaprimarya at sekondaryangsanggunianupangmagingkapani – paniwalaangmgabinanggtnadatos. 40 EstilongPagsulat Madalingmaunawaanangtuladahilsamgaginamitnasalita. Makahuluganangnabuongtula. 20 KABUUAN 100 *gamitinsaletrang E. Isabuhay o paggawangtula. Inihandani: Gn. Carie Justine P. Estrellado MARAMING SALAMAT PO!

×