Araling Panlipunan 7 (1st monthly)

11,849 views

Published on

grade 7 test for philippine history

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
300
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Araling Panlipunan 7 (1st monthly)

  1. 1. Gaudete Study Center Inc.1stMonthly TestAraling Panlipunan 7T. JustinePangalan:__________________________________ Petsa:____________I. A. Punan ang bawat bilang batay sa hininginito sa pamamagitan ng pagpili at pagbilog nangakmang letra ng sagot.1. ang historya at ___ ay may iisang kahulugan.a. agham b. Kasaysayanc. matematika d. Biyolohiya2. ang kasaysayan ay isang ___ panlipunan.a. agham b. Kasaysayanb. matematika d. Biyolohiya3. ang salitang ‘historia’ ay galing sa salitangGriyego na kahulugan ay ___.a. pananaliksik b. Paglalarawanb. pagtatatag d. Pagpapatibay4. ang kasaysayan ay kwento ng mga ___nabinibigyan ng interpretasyon.a. pangyayari b. alamatb. epiko d. nakaraan5. bagay na nilikha, ginamit at pinagyaman ngmga tao.a. artifact b. sociofactc. paniniwala d. Bato6. ang pinakatanyag na Australopithecusafarensis.a. Lucy b. Callaob. Tabon d. Afarensis7. alin sa mga sumusunod ang HINDI kasama sakatangian ng Australopithecus Afarensisa. tuwid maglakadb. prominente ang babac. may mga buto sa balakang at binti nakahalintulad ng sa malalakid. pango ang ilong8. siya ___ katulong ang mga arkeolohiyo aynahukay ang ebidensiya ng paninirhan ng mgatao sa kweba ng Callao.a. Armand Mijaresb. Charles Darwinc. Felipe Castrod. Robert Fox9. ito ang tinatawag na ‘southern ape’.a. Australopithecus Afarensisb. Australopithecus Robostusc. Australopithecus Africanusd. Taong Callao10. hakbang kung saan binubuo ang mgaugnayan ng mga di – magkakaugnay naimpormasyon uapng makagawa ngkongklusyon.a. generalizationb. paglalahatc. inferencesd. hinuha11. ang ginamit ng mga unang sibilisasyon ngehipto sa pagsulat ay tinatawag na__.a. Cuneiformb. Hieroglyphicsc. Alibatad. Baybayin12. pag -aaral sa paggawa ng mapaa. kartograpiyab. biyolohiyac. antropolohiyad. pampolitika13. agham na naglalayong pag – aralan ang mgakatangian, dahilan, ugnayan at epekto ng mgainstitusyon, gawain at galaw ng mga pangkat.a. Sosyolohiyab. pisikac. arkeolohiyad. linggwistika14. ang pananaliksik at pag – aaral ng mgasinaunang tao sa pamamagitan ng pagtukoy ngmga artifacts.a. Sikolohiyab. Arkeolohiyac. Heograpiyad. Kartograpiya15. agham sa pag – aaral ng kilos o gawi ng taoat mga posibleng dahilan nito.a. sikolohiyab. pisikac. kartograpiyad. linggwistika16. agham na nakatuon sa pananaliksik ng mgatao sa kanilang pamamahala at pamahalaana. pampolitikab. sikolohiyac. etikad. arkeolohiya17. agham na nakatuon kung paano inihahandao ginagawa, nakukuha at ginagamit o nauubosng tao ang kanyang kayamanan at mga bagayna kanyang kailangana. ekonomiksb. Sikolohiyac. etikad. biyolohiya
  2. 2. 18. ditto pinag – aaralan ang katangian ngmundo, pati ang mga hayop, halamangnabubuhay, at ng iba pang bagay.a. heograpiyab. ekonomiksc.antropolohiyad. pampolitika19. agham na nakatuon sa pagbabago at pag –unlad ng wikaa. linggwistikab. ekonomiksc. pampolitikad. etika20. sa Pilipinas, ang pinakamaagang ebidensiyang paninirahan ng mga tao ay matatagpuan sa?a. Cagayanb. Lagunac. Batangasd. Mindanao21. ito ay nagpapahiwatig ng saloobin atkaisipan ng tao ukol sa inilahad na katotohananat hindi kailangan patotohanan.a. opinionb. hinuhac. biasd. paglalahat22. ito ay tinatawag na ‘pinagisipang hula o‘educated guess’.a. Hinuhab. Paglalahatc. Biasd. SekundaryaI. B. 23 – 30 tukuyin kung anong pinakamalapitna agham ang isinasaad sa mga sitwasyon sabawat bilang.23. si Dr. X ay nakatuklas ng buto ng Dinosaurssa ilalim ng dagat.a. arkeolohiyab. biyolohiyac. sikolohiyad. ekonomiks24. si Ms. Y ay napapagalitan ng kaniyang nanaydahil hindi siya marunong mag – badyet ngpera.a. ekonomiksb. sosyolohiyac. pampolitikad. heograpiya25. si Mr. BB ay may manic depression kayanagpapakonsulta siya sa espesyalista.a. sikolohiyab. kartograpiyac. pampolitikad. antropolohiya26. ang pagkapanalo ni Ms. Y sa nakaraanghalalan ay ang nagbigay daan sa kanya paramakapasok sa kongreso.a. pampolitikab. etikac. pisikad. ekonomiks27. agham na nakatuon sa pagbabago at pag –unlad ng wikaa. linggwistikab. ekonomiksc. etikad. heograpiya28. ang pagkakahati ng ‘Pangaea’ ang naggingdaan para magkaroon tayo ng 7kontinente.a. heograpiyab. Etikac. Astronomiyad. Biyolohiya29. si Ms. Dorothy ay naguguluhan dahil masgusto ng mga kabataan ngayon na makinig ngmga koreanong kanta at iba pang internationalpop maging may halong sayaw at di –maintindihang wika ngunit kinagigiliwan namanng marami.a. sosyolohiyab. biyolohiyac. ekonomiksd. heograpiya30. si Bb. J ay nakadiskubre ng magandang islasa parting pasipiko kaya nakipag-ugnayan siyasa mga eksperto para matukoy ang lugar naiyon ng mga tao maging ang mga turista.a. sikolohiyab. kartograpiyac. pampolitikad. arkeolohiyaII. 31 – 40. Suriin kung anong sangguniankabilang ang mga binabanggit at isulat ang letrasa bawat bilang.a. primaryang sanggunianb. sekundaryang sanggunianc. ikatlong sanggunian______31. sariling talaarawan______32. fossils______33. ulat ng saksi______34 dayari mo______35. record ng pamilya______36. biography______37. encyclopedias______38. artikulo______39. aklat ng historyador______40. almanac
  3. 3. III. Gumawa ng simpleng tula na hango sa simbolismo ng ating kasaysayan at ilagay ito sa kahon sakaliwang bahagi ng hanay. (10 puntos)Pamantayan: Sapat na nilalaman 5 puntosMalinaw ang mga pahayag 2 puntosMakatotohanan ang mga pahayag 3 puntosIV. ipaliwanag ang iyong sagot.1. Ano ang kaugnayan ng kasaysayan sa ibang agham panlipunan? (5 Puntos)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Paano nakatutulong ang pag – aaral ng kasaysayan sa mabuting pamamahla ng bansa? (5 puntos)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×