Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spin TEK AS ettekanne ISO-Klubis

383 views

Published on

Spin TEK AS ettekanne ISO-Klubis: "Kuidas viia firma juhtimine kvaliteetjuhtimise tasemele?"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spin TEK AS ettekanne ISO-Klubis

 1. 1. Kuidas viia oma firma juhtimineKuidas viia oma firma juhtimine kvaliteetjuhtimise tasemele?kvaliteetjuhtimise tasemele? Rein RebaneRein Rebane Mari PultsinMari Pultsin 24.09.201324.09.2013
 2. 2. • Spin TEKi lühitutvustus • Kvaliteetjuhtimise eesmärgid • Mõisted • Strateegiline juhtimine • Operatiivjuhtimine • Kvaliteetjuhtimise tarkvara Qualman lühiesitlus • ISO 9001 printsiipide täitmine • Spin TEKi kogemus • Arutelu Tänane kava
 3. 3. • Asutatud 1991 – suudame abi pakkuda peaaegu igas IT valdkonnas • Tarkvara osakond (arendus, hooldus, müük); Riistvara osakond (müük, hooldus, majutus) • Rohkem kui 50 infosüsteemi ja tarkvara • Loome ja arendame konkurentsivõimelisi, kasutajasõbralikke ning funktsionaalseid tooted ja teenuseid AS Spin TEK
 4. 4. • FIRMADELE: Personalitarkvara, palgatarkvara, ehituse mahu- ja eelarvestustarkvara, üüri- ja rendiarvestustarkvara, finantstarkvara jpt. • OMAVALITSUSTELE: Kalmistumajanduse infosüsteem, Lemmikloomaregister, Raieload, Sportivate laste pearaha infosüsteem jpt. • RIIGIHANGETEGA: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Välisministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Kaitseressursside ametile, Riigikogule jpt. • Üle 400 püsikliendi Eestis – erinevad ministeeriumid, ülikoolid, omavalitsused, väiksemad ja suuremad eraettevõtted, korteriühistud jpt. AS Spin TEK
 5. 5. • Kvaliteetjuhtimine on juhtimise viis, kus parimal võimalikul moel kasutatakse organisatsiooni kõige väärtuslikumat ressurssi – töötajaid ja nende võimeid, oskusi ning aega organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. • Luua kaasaegsed IT vahendid kvaliteetjuhtimise praktiliseks kasutamiseks organisatsioonis Kvaliteetjuhtimistmistarkvara Qualman eesmärgid:
 6. 6. • Protsess – omab sisendit/välundit ja täidetakse funktsioonide täitmise teel • Funktsioon – tegevused, millega täidetakse protsess (jälgitav baastase Qualmanis) • Funktsiooni liik (juhtimis –, põhi – ja tugifunktsioonid) • Alamfunktsioonid Mõisted
 7. 7. • Funktsioonide raamatukogu • Graafiline organisatsiooni struktuuripuu • ISCO standardi järgi ametikohtade nimistu • Asutuse funktsioonid jagunevad Ametikoha (töötaja) funktsioonid • Töötaja isiklik vaade Qualmanis Tarkvara mõisted
 8. 8. • Organisatsiooni protsesside väljaselgitamine ja analüüs • Protsesside täitmiseks funktsioonide väljaselgitamine, grupeerimine • Organisatsiooni struktuuri loomine • Ametikohtade ja töötajate registeerimine • Kõikide funktsioonide jagamine (ümberjagamine) ametikohtade vahel Organisatsiooni strateegiline juhtimine (1)
 9. 9. •Igapäevane funktsioonide ümberjagamine (asutuse dünaamiline mudel) •Igapäeva töös vajalike dokumentide jagamine, projektidokumendid •Projektide/protsesside registreerimine •Töötajate hindamine funktsioonide täitmise järgi Organisatsiooni strateegiline juhtimine (2)
 10. 10. • Iga töötaja tööaja registreerimine projektile/protsessile, funktsioonile, kliendile • Tööülesannete jagamine (päevaks, nädalaks, perioodiks) • Tööülesannete täitmise raport • Tööülesannete täitmise kontroll ja kinnitus • Tööaja kasutamise analüüs • Töötajate tagasiside läbitöötamine • Ettepanekud töökorralduse tõhustamiseks Organisatsiooni operatiiivjuhtimine (1)
 11. 11. Kvaliteetjuhtimistarkvara Qualman lühitutvustus
 12. 12. • Kliendikesksus – hästitöötav meeskond on eelduseks selle saavutamiseks • Eestvedamine – ühes tarkvaras on eriti selgesti näha kõigile töötajatele, kuidas juhtkond tegutseb • Töötajate kaasamine – rohkem infot, vastutust, läbipaistvust, meeskonnatunnet • Protsessipõhisus – oli strateegilise juhtimise alus ISO 9001 printsiipide täitmine, toetamine (1)
 13. 13. • Süsteemne lähenemine – Dünaamiline organisatsiooni mudel • Pidev parendamine – tagasiside ja lihtsad vahendid dünaamilise mudeli muutmiseks • Faktidel põhinev otsustus – objektiivsed ajakasutamise algandmed • Vastasikused kasulikud suhted tarnijaga – praktikas pole sinnani jõudnud, kui on head perspektiivid ISO 9001 printsiipide täitmine, toetamine (2)
 14. 14. • Juhtimine kaasajastatud • Objektiivsed analüüsid • Dünaamilist mudelit kerge muuta • Tervik alati säilinud Kasu organisatsioonile?
 15. 15. • Nende töö saab objektiivselt hinnatud • Tõuseb nende vastutus ja nad tunnevad, et neid usaldatakse • Infole juurdepääs parem • Selgem ülevaade organisatsiooni toimimisest • Kõrgem tööviljakus – kõrgem palk Kasu töötajatele?
 16. 16. • Meie 55 tarkvara projekti kontrolli all • Tunneme paremini oma töötajate võimeid ja jagame tööülesandeid vastavalt • Suudame paremini kinni pidada tähtaegadest • Teame palju täpsemalt kuhu kulub meie ajaressurss • Töötajad tunnevad end kindlamalt • Oleme töökorralduse muutmise teel vähendanud valesti kasutatud ressursse Spin TEKi kogemus...
 17. 17. Täname! Rein Rebane Mari Pultsin www.spin.ee

×