Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yöneticinin yönetimi

3,276 views

Published on

Yöneticinin ilgi alanları - Yönetim Boyutları

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Yöneticinin yönetimi

 1. 1. YÖNETİCİNİN YÖNETİMİ Yöneticinin Başarı YoluProf. Dr. İsmet BARUTCUGİL
 2. 2. Yönetim ve YöneticiYönetim, insanlarla yoğun etkileşim gerektiren bir sanattır. Yönetici, işlerin amaçlara ulaşması için kullanabileceği gelişmiş insan ilişkileri becerilerine sahip bir kişidir.
 3. 3. Başarılı Yönetici Kendi deneyimlerinizi anımsayın. Başarılı yöneticilerin özellikleri ve yetkinlikleri (tutum ve davranışları) ……………………………………………... …………………………………………............... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ........
 4. 4. Başarısız Yönetici Kendi deneyimlerinizi anımsayın. Başarısız yöneticilerin özellikleri ve yetkinlikleri (tutum ve davranışları) ……………………………………………... …………………………………………............... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ........
 5. 5. Başarılı Yöneticilerin Özellikleri veYetkinlikleri (Tutum ve Davranışları)Tutum (Özellik) Yetkinlik (Davranış) Güven İletişim Dürüstlük Planlama Cesaret Ekip çalışması Adalet Hedeflerle çalışma Saygı Yaratıcılık Sabır ve gayret Öğrenme ve değişim Kararlılık Liderlik ve koçluk Olumlu düşünme Takdir ve değerlendirme
 6. 6. Güven ve Dinleme Becerileri karşılıklı saygı 1. Planlama  İlişkinin kurulması  Amaçlar oluşturma yeteneği  Eylem planı geliştirme yeteneğiAçıklık 2. Yönetme  Başarı fırsatlarının 3. Kontrol yaratılması  Değerlendirme  Fırsatlar ve kaynaklar  Geribildirim alma arasında uyum sağlamak ve verme  Girişken davranmak Bağlantılar kurmak Sabır ve gayret
 7. 7. Yönetim Alanları İnsanların yönetimi Bilgi yönetimi Yenilik yönetimi Eğitim & geliştirme yönetimi İş yönetimi (planlama & organizasyon) Kaynakların yönetimi İlişkilerin yönetimi Zaman yönetimi Duyguların yönetimi Farklılıkların yönetimi
 8. 8. İnsanların Yönetimi♦Düşünceleri ve görüşleri doğru ve etkiliaçıklama♦Diğerlerinin düşüncelerini ve görüşlerinidinleme, sorunlarını çözme♦Diğer insanlara ilgi gösterme ve yardımetme♦Ortak bir amacı elde etmek için bir ekipüyesi olarak çalışma
 9. 9. Bilgi Yönetimi♦ Bilgiyi planlamak ve organize etmek♦ Bilgiyi araştırmak ve analiz etmek♦ Hesaplarda, tablolarda, grafiklerde rakamlarla sunulan bilgileri anlamak, yorumlamak♦ Bilgiyi yönetmek için bilgisayar kullanmak
 10. 10. Yenilik Yönetimi:Yaratıcılık & İnovasyon♦ Mevcut sorunlara yeni çözümler araştırmak♦ Tasarlamak veya yaratmak (çözüm, tablo, renk, vb)♦ Yaratıcı hayal gücünü kullanmak♦ Bir şeyleri farklı yapmak
 11. 11. Eğitim & Geliştirme Yönetimi♦ Öğrenme ve gelişme sistemlerini oluşturmak♦ Kişisel gelişim için fırsatları belirlemek♦ Gelişme fırsatlarını belirlemeleri için başkalarına yardım etmek♦ Başkalarına görevler delege ederek onları yetiştirmek♦ Değişen durumlara uygun tepkiler geliştirmek
 12. 12. İş Yönetimi:Planlama ve Organizasyon♦ Amaçlar ve hedefler saptamak♦ Görevleri planlamak ve organize etmek♦ Başkalarına işler ve görevler dağıtmak♦ Eylem planlarını yapmak ve izlemek♦ Değişen durumlara göre yeni eylem planları ve düzenlemeler yapmak
 13. 13. Kaynakların Yönetimi♦ Kayıtlar tutmak, harcamaları denetlemek♦ Kaynakların nasıl kullanılacağını planlamak♦ Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak♦ Harcamaların geri dönüşünü (getirisini) izlemek
 14. 14. İlişkilerin Yönetimi♦ İlişkilerde güven ve saygıyı pekiştirmek♦ Diğer insanlara ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak♦ Çatışmacı durumları yönetmek♦ Zor durumlarda sakin kalabilmek ve diplomatik davranabilmek♦ Yeni bağlantılar kurabilmek, mevcut bağlantıları güçlendirmek
 15. 15. Zaman Yönetimi♦ Öncelikleri belirlemek , odaklanabilmek♦ Karar verebilmek ve kararlı kalabilmek♦ Ajandayla çalışmak♦ Toplantı yönetimi♦ Hayır diyebilmek
 16. 16. Duyguların Yönetimi♦ Öncelikle, güven ve sahiplenme duygusu!♦ Stres yönetimi (Kişisel & Kurumsal)♦ Motivasyon, İş tatmini♦ Güçlü duyguların kontrolü
 17. 17. Farklılıkların Yönetimi♦ Kadınlar ve erkekler♦ Farklı kuşaklar♦ Kültürler arası farklılıklar♦ Seçilmiş farklılıklar♦ Farklılıklardan değer ve zenginlik yaratma
 18. 18. Teşekkürleribarutcugil@rcbadoor.com

×