Rancangan pengajaran tahunan dunia seni visual kssr tahun 3 2013

21,798 views

Published on

d

Published in: Education
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
1,149
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan pengajaran tahunan dunia seni visual kssr tahun 3 2013

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL KSSR TAHUN 3 2013 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 DUNIA SENI VISUAL KSSR TAHUN 3MINGGU BIDANG HASIL OBJEKTIF AKTIVITI PEMBELAJARAN1 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran Buku rujukan2-4 Jan Teknik:Lukisan warna Mengetahui teknik murid dapat: ABM pensel mewarna menggunakan 1-Mengetahui teknik BBM Tajuk: Indahnya alam warna pensel. menggunakan pensel HSP Aras 2 warna yang betul. Hasil akhir Mengaplikasikan 2-Memasukkan elemen Nilai: Ketekunan penggunaan warna seni reka untuk diaplikasi harmoni dalam lukisan. dalam lukisan. Aras 3 3-Menyedari kepentingan Menghasilkan lukisan teknik yang betul untuk berdasarkan penggunaan menghasilkan kualiti ICT. . lukisan.2 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan1-7 Jan rekaan Kemahiran memotong murid dapat: ABM Teknik: Capan bahan mengikut bentuk 1-Menguasai kemahiran BBM
 2. 2. Tajuk:Bentuk yang diinginkan. mencapan dengan kemas HSP geometri dalam corak Aras 2 dan teratur. Hasil akhir bersilang. Mengaplikasi 2-Menguasai teknik Nilai: Keselamatan kepelbagaian bentuk danmemotong bentuk yang dan kekemasan diri. warna. diinginkan dengan kemas Aras 3 dan teliti. Mengaplikasi sekurang- 3-Mengaplikasi pengguan kurangnya 4 elemen dan pelbagai bentuk dan warna prinsip . dalam menghasilkan karya seni.3 dan 4 Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan18-21 Jan membuat binaan Menyenaraikan jenis- murid dapat: ABM Kemahiran: jenis boneka yang pernah1-Memahami bentuk BBM Membentuk, dilihat. boneka yang sesuai HSP menyusun dan Aras 2 digunakan untuk di Hasil akhir mengikat. Melukis boneka gantung bangi Nilai: Memupuk Tajuk:Mobail menggunakan bahan dan menghasilkan mobail yang semangat mesra (Boneka) teknik yang sesuai dipilih. alam dalam diri Aras 3 2-Menguasai murid. Melakukan kerja membentuk ,menyusun dan akhir(finishing) terhadap mengikat dengan boneka tersebut. menitikberatkan unsur da Aras 4 prisip rekaan seni visual Menghias dan dengan kemas dan teliti. mempamerkan arca 3-Menghasilkan mobail tersebut. yang mempunyai imbangan yang baik. 4-Menghasilkan mobail dari bahan kitar semula.
 3. 3. 5 dan 6 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan1-8 Feb Teknik: Anyaman Murid mengetahui teknik murid dapat: ABM Tajuk:Selipar anyaman.. 1-Mengetahui pelbagai BBM kesayanganku. Aras 2 jenis motif anyaman. HSP Menghasilkan anyaman 2-Mengetahui bahan yang Hasil akhir mudah dengan teknik sesuai dalam menghasilkan Nilai: Menyayangi dan bahan menggunakan batik. Malaysia . bahan yang 3-Menguasai kemahiran bersesuaian.. mengayam teknik dengan Aras 3 kemas dan teratur. Murid dapat 3-Menghasilkan batik menghasilkan anyaman yang kemas dan kreatif yang lebih kompleks. berdasarkan unsur dan prinsip seni. CUTI TAHUN BARU CINA7 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan11-15 Feb Teknik:Kolaj Kemahiran menggunting murid dapat: ABM Tajuk: Bunga-bungaan dan menggam kertas 1-Menguasai kemahiran BBM pilihan saya. warna ke atas kertas menggunting dengan HSP lukisan. kemas dan teratur. Hasil akhir Aras 2 2-Menguasai teknik Nilai: Keselamatan Mengaplikasi menggam dengan kemas dan kekemasan diri. kepelbagaian bentuk dan teliti. guntingan dan warna. 3-Mengaplikasi pengguan Aras 3 pelbagai bentuk dan warna Mengaplikasi sekurang- dalam menghasilkan karya kurangnya 4 elemen seni seni.
 4. 4. dan prinsip seni dalam 4-Dapat menghasilkan lukisan. hasil seni dengan menggunakan teknik kolaj yang menarik.8 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan18-22 Feb rekaan Mengetahui teknik dan murid dapat: ABM Teknik: Lipatan dan bahan yang besesuaian 1-Menguasai kemahiran BBM guntingan. untuk teknik lipatan dan menggunting untuk HSP Tajuk:Kertas hiasan guntingan. mendapatkan bentuk Hasil akhir dinding. Aras 2 geometri yang Nilai: Keselamatan Mengaplikasi dikehendaki. dan kekemasan diri. kepelbagaian bentuk 2-Menguasai teknik lipatan dan warna dalam dan guntingan dengan menghjasilkan hasil seni. kemas dan teliti. 3-Mengetahui rupa positif dan negativ semasa proses meluakkan dalam kemahiran menggunting. 3-Mengaplikasi lebih dari satu warna dalam menghasilkan karya seni.9 Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan25-1 Mac membuat binaan Menyenaraikan jenis- murid dapat: ABM Kemahiran: jenis boneka yang murid 1-Memahami bentuk dan BBM Membentuk, mengikat tahu. rupa yang sesuai HSP dan menggam. Aras 2 digunakan untuk Hasil akhir Tajuk:Boneka stokin Membentuk boneka menghasilkan boneka Nilai: Menghargai stokin dengan stokin. alam sekitar dengan menggunakan teknik 2-Menguasai kemahiran kitar semula. yang sesuai. membentuk, mengikat dan
 5. 5. Aras 3 menggam dengan kemas Menghias dan dan teliti. mempamerkan boneka 3-Menggabungjalin mata tersebut tersebut. pelajaran Kemahiran Hidup dalam tajuk jahitan.10 dan 11 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan4-15 Mac Teknik:Membentuk Mengenali alat perhiasan murid dapat: ABM Tajuk:Rantai diri. 1-Mengetahui teknik BBM Aras 2 gulungan dan kemahiran HSP Membuat rantai dengan menggunting untuk Hasil akhir menggunakan kertas menghasilkan manik kertas Nilai: Kesabaran dengan menggunakan 2-Menguasai kemahiran teknik gulungan. menyusun manik kertas Aras 3 bersama dengan manik Menghasilkan rantai kaca dengan kemas dan yang lebih kompleks. kreatif. 3-Menghasilkan rantai yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni. UJIAN BULAN MAC CUTI14 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran Buku rujukan
 6. 6. 1-5 Apr Teknik:Catan Mengetahui teknik catan murid dapat: ABM Tajuk: Taman bunga dan bahan yang 1-Murid mengetahui teknik BBM saya. digunakan.. catan dan bahan yang HSP Aras 2 diaplikasi dalam teknik Hasil akhir Mengaplikasi catan. Nilai: Ketekunan penggunaan pelbagai 2-Menguasai kemahiran warna dalam catan. basah atas kering. .Aras 3 3- Mengaplikasi pelbagai Menggunakan ICT untuk ton warna dalam teknik menghasilkan hasil seni. gosokan.15 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan8-12 Apr rekaan Mengetahui teknik dan murid dapat: ABM Teknik:Renjisan dan bahan yang digunakan 1-Menguasai kemahiran BBM percikan dalam teknik renjisan menghasilkan hasil seni HSP Tajuk:Pembalut buku. dan percikan. dari teknik renjisan dan Hasil akhir Aras 2 percikan dari bahan yang Nilai: Kebersihan Menggunakan gabungan sesuai. diri. pelbagai jenis warna. 2-Mengaplikasi teknik Aras 3 menggabung warna untuk Mengaplikasi warna menghasilkan warna tertier dalam hasil tertier. lukisan.. 3-Mengaplikasi pengguan Aras 4 pelbagai warna dalam Mengaplikasi menghasilkan karya seni. penggunaan ICT dalam aktiviti.16 dan 17 Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan15-26 Apr membuat binaan Mengetahui jenis-jenis murid dapat: ABM
 7. 7. Kemahiran: topeng. 1-Memahami bentuk yang BBM Membentuk,, Aras 2 sesuai digunakan untuk HSP menggunting dan Menyatakan jenis menghasilkan topeng mata Hasil akhir menggam. diorama yang di ketahui. untuk acara sambutan Nilai: Menghargai Tajuk:Topeng mata Aras 3 harijadi.. alam sekitar dengan Membentuk topeng mata 2-Menguasai kemahiran kitar semula. dengan menggunakan membentuk, menggunting teknik yang sesuai. dan menggam dengan Aras 4 kemas dan teliti. Menghias dan 3-Menghasilkan topeng mempamerkan topeng yang boleh digunakan. mata tersebut tersebut. 4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.18 dan 19 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan29-10 Mei Teknik:Membentuk Mengenali keris . murid dapat: ABM Tajuk:Keris Aras 2 1-Mengetahui bentuk BBM Menghasilkan keris keris.. HSP dengan menggunakan 2-Menguasai kemahiran Hasil akhir kadbod.. membentuk dan Nilai: Kesabaran menggunting keris. 3-Menghasilkan keris dengan menggabungjalin teknik lukisan yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni dalam elemen tradisional.20 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan13-17 Mei Teknik:Montaj Menggunting dan murid dapat: ABM
 8. 8. Tajuk: Kartun menggam gambar yang 1-Menguasai kemahiran BBM kesukaan saya. di pilih ke atas kertas menggunting dan HSP lukisan. menggam dengan kemas Hasil akhir Aras 2 dan teratur. Nilai: Ketekunan Mengaplikasi 2-Menguasai elemen dan kepelbagaian bentuk prinsip seni yang guntingan, saiz dan diterapkan oleh guru. warna. 3-Menghargai alam Aras 3 semulajadi dengan Mengaplikasi prisip menggunakan bahan-bahan rekaan yang bersesuaian. kitar semula.. Aras 4 Menghasilkan montaj menggunakan computer. PKSR 1 MINGGU 21 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22 DAN 2324 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan10-14 Jun rekaan Kemahiran memilih murid dapat: ABM Teknik:capan bahan mengikut jalinan 1-Menguasai kemahiran BBM Tajuk:Alas meja. yang diinginkan. mencapan dengan kemas HSP Aras 2 dan teratur. Hasil akhir Mengaplikasi 2-Menguasai kemahiran Nilai: Keselamatan kepelbagaian memilih memilih yang diinginkan dan kekemasan diri. jalinan dan warna. dan diaplikasi dengan Aras 3 kemas dan teliti. Menghasilkan corak 3-Mengaplikasi pengguan berpusat. pelbagai jalinan dan warna dalam menghasilkan karya
 9. 9. seni.25 dan 26 Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan17-28 Jun membuat binaan Mengetahui melipat murid dapat: ABM Kemahiran: origami. 1-Memahami bentuk yang BBM Membentuk, melipat,, Aras 2 sesuai digunakan untuk HSP menyusun,mengatur Kemahiran melipat menghasilkan mobail Hasil akhir dan menggantung. origami dalam pelbagai daripada gabungan Nilai: Kesabaran dan Tajuk:Mobail origami saiz, warna dan bentuk. origami. ketekunan Aras 3 2-Menguasai kemahiran Menghias, mengecat dan melipat, menyususn, mempamerkan mobail mengatur dan tersebut tersebut. menggantung dengan kemas dan teliti. 3-Menghasilkan mobail yang seimbang. 4-Melakukan apreasiasi terhadap hasil seni.27 dan 28 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan1-12 Jul Teknik:Anyaman Mengenali motif murid dapat: ABM Tajuk:Tikar tradisional yang terdapat 1-Mengetahui pelbagai BBM tradisional di Malaysia. jenis motif tradisional HSP Aras 2 melayu. Hasil akhir Mengetahui dimanakah 2-Menguasai kemahiran Nilai: TMK aplikasi motif selalu mengayam tikar ringkas. ditemui. 3-Menghasilkan anyaman Aras3 yang kemas dan kreatif Membuat anyaman tikar berdasarkan unsur dan ringkas berdasarkan prinsip seni dalam elemen contoh motif tradisional tradisional.
 10. 10. yang diberi. Aras 3 Menghasilkan anyaman yang lebih kompleks.29 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan15-19 Jul Teknik:Montaj Menggunting dan murid dapat: ABM Tajuk: Kereta menggam gambar yang 1-Menguasai kemahiran BBM idamanku. di pilih ke atas kertas menggunting dan HSP lukisan. menggam dengan kemas Hasil akhir Aras 2 dan teratur. Nilai: Ketekunan Mengaplikasi 2-Menguasai elemen dan kepelbagaian bentuk prinsip seni yang guntingan, saiz dan diterapkan oleh guru. warna. 3-Menghargai alam Aras 3 semulajadi dengan Mengaplikasi prisip menggunakan bahan-bahan rekaan yang bersesuaian. kitar semula.. Aras 4 Menghasilkan montaj menggunakan computer.30 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan22-26 Jul rekaan Mengetahui teknik murid dapat: ABM Teknik: Lipatan dan lipatan dan guntingan. 1-Menguasai kemahiran BBM guntingan. Aras 2 menggunting dan HSP Tajuk:Jam Mengaplikasi menguasai teknik lipatan Hasil akhir kepelbagaian untur seni dan guntingan dengan Nilai: Keselamatan menghasilkan hasil seni. kemas dan teliti. dan kekemasan diri. 3-Menghasilkan jam hasil dari hasil guntingan dan
 11. 11. lipatan. 3-Mengaplikasi lebih dari satu warna dalam menghasilkan karya seni. UJIAN BULAN OGOS MINGGU 31 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI MINGGU 32 CUTI PENGGAL MINGGU 3334 dan 35 Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan23-30 Ogo membuat binaan Menguasai teknik murid dapat: ABM Kemahiran: menghasilkan boneka. 1-Mengetahui teknik yang BBM Membentuk Aras 2 boleh digunakan. HSP Tajuk:Boneka Span Membina boneka span 2-Menguasai kemahiran Hasil akhir dengan menggunakan yang diterapkan dengan Nilai: Menghargai teknik yang sesuai. kemas dan teliti untuk alam sekitar dengan Aras 3 aktiviti pembungkusan. kitar semula. Menghias dan 3-Menggabungjalin dengan mempamerkan beg teknik resis sebagai hasil kertas tersebut tersebut. akhir murid.36 dan 37 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan2-13 Sep Teknik: Membentuk Menyatakan kefahaman murid dapat: ABM Tajuk:Dokoh tentang dokoh. 1-Mengetahui apakah BBM Aras 2 dokoh. HSP Membentuk dokoh 2-Menguasai kemahiran Hasil akhir dengan menggunakan membentuk dan Nilai: Menyayangi kad manila.. menggunting dengan dan menghargai kemas dan teratur. warisan budaya
 12. 12. 3-Menghias dokoh dengan tradisional. memasukkan elemen tradisonal. 4-Menghasilkan dokoh yang kemas dan kreatif berdasarkan unsur dan prinsip seni.38 dan 39 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan16-27 Sep Teknik:Kolaj Menggunting dan murid dapat: ABM Tajuk: Rumah menggam kolaj melalui 1-Menguasai kemahiran BBM teknik koyakan kertas ke mengoyak kertas dengan HSP atas kertas lukisan. menggunakan hujung Hasil akhir Aras 2 pensel dan menggam Nilai:Menghargai Mengaplikasi dengan kemas dan teratur. lam semulajadi. kepelbagaian warna. 2-Menguasai elemen dan Aras 3 prinsip seni yang Mengaplikasi prisip diterapkan oleh guru. rekaan .40 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan30-4 Okt rekaan Mengetahui bahan dan murid dapat: ABM Teknik:Renjisan dan teknik . 1-Menguasai kemahiran BBM percikan Aras 2 menghasilkan teknik HSP Tajuk::Kertas hiasan Menggunakan warna renjisan dan percikan dari Hasil akhir dinding harmoni dalam bahan yang sesuai. Nilai: Keselamatan menghasilkan hasil seni.. 2-Mengetahui corak dan kekemasan diri. terancang dan corak tidak terancang. 3-Menghasilkan hasil akhir
 13. 13. seni dengan penggunaan warna harmoni yang kemas dan pengolahan sususnan bentuk yang kreatif..41 dan 42 Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan7-18 Okt membuat binaan Menyatakan jenis topeng murid dapat: ABM Kemahiran: binatang hiasan dinding. 1-Memahami teknik dan BBM Membentuk Aras 2 bahan yang sesuai HSP Tajuk:Topeng muka Membentuk topeng digunakan untuk Hasil akhir binatang menggunakan bahan- menghasilkan arca. Nilai: Menyedari bahan kitar semula. 2-Menguasai kemahiran kepentingan alam Aras 3 menggabung dan semulajadi dalam Menghias dan menggam dengan kemas kehidupan. mempamerkan arca dan teliti. tersebut tersebut. 3-Menghasilkan arca yang teguh dan tegap untuk diaplikasi ke dinding sebenar.43 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan21-25 Okt Teknik:Membentuk Mengetahui pedang dan murid dapat: ABM Tajuk:Pedang kegunaannya. 1-Menghasilkan pedang BBM Aras 2 menggunakan teknik HSP Membuat ragam hias lakaran.. Hasil akhir tradisional pada hulu 2-Menguasai kemahiran Nilai:Menghargai pedang. menggunting, mereka warisan budaya bentuk dan menghasilkan Malaysia. pedang dengan kemas.
 14. 14. PKSR 2 MINGGU 4445 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran Buku rujukan4-8 Nov Teknik:Catan Mengetahui teknik murid dapat: ABM Tajuk: Sayangi sungai penggunaan bahan yang 1-Murid mengetahui teknik BBM kita. betul. dan penggunaan bahan HSP Aras 2 yang betul untuk aktiviti Hasil akhir Mengaplikasi elemen mencatan. Nilai: Menghargai seni dan prinsip seni 2-Menguasai satu alam sekitar dalam menghasilkan kemahiran dalam aktiviti catan. mencatan. .Aras 3 3- Mengaplikasi Menggunakan ICT untuk penggunaan elemen dan menghasilkan catan. prinsip seni dalam aktiviti mencatan.46 Membuat corak dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran, Buku rujukan11-15 Nov rekaan Menguasai kemahiran murid dapat: ABM Teknik: Lipatan dan menggunting dengan 1-Menguasai kemahiran BBM guntingan. kemas dan masa yang menggunting untuk HSP Tajuk:Buku skrap ditetapkan. mendapatkan bentuk yang Hasil akhir Aras 2 dikehendaki. Nilai: Keselamatan Mengaplikasi 2-Menguasai teknik lipatan dan kekemasan diri. kepelbagaian bentuk dan guntingan dengan dan warna dalam kemas dan teliti. menghjasilkan hasil seni. 3-Menghasilkan buku skrap.

×