Ramadhan

1,134 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,134
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ramadhan

 1. 1. Dua Bulan SebelumRamadhan“Pastikan Kita di Atas Landasan”
 2. 2. Amalan Harian Kita Solat Membaca dan Tadabbur al-Qur’an Zikir Ma’thurat Mencari nafkah Mu`amalah dengan isteri / suami / keluarga / rakan Mu`amalah harian Menjaga hak jiran
 3. 3. Perasaan Bertemu Ramadhan Berbeza dengan menanti hari : Mendapat gaji,menyambut hari lahir, menyambut tahun baru Masihi,cuti sekolah anak-anak, hari Raya Aidilfitri Di mana kita dengan Ramadhan ? Apakah persiapan kita dengan kunjungan Ramadhan ?
 4. 4. Berkata Imam al-Naawawi : “Hadith inimenunjukkan bahawa tiada larangan berpuasapada bulan Rejab, bahkan ia juga bukanlahterlalu sunat. Maka dengan yang demikianhukumnya sama seperti puasa pada hari-harilain, tiada kelebihan tambahan”.
 5. 5.  Hadith ini juga menunjukkan persediaan Rasul s.a.wsebelum menemui Ramadhan Membiasakan diri dengan ibadah yang banyak kepadaAllah s.w.t Akan tetapi tiada dalil khusus yang menunjukkanRasul s.a.w berpuasa penuh pada bulan Rejab.
 6. 6. Bulan Rejab Berlaku perang Tabuk – 9 Hijrah Salahuddin al-Ayyubi merampas kembali Bait al-Maqdis – 538 Hijrah Orang-orang Islam menyucikan masjid al-Aqsa Peristiwa Isra’ Mikraj
 7. 7. Bulan Sya`ban
 8. 8. • Dalil didalam menyatakan sunat berpuasa di dalambulan Syaban : Dari Ummi Salamah• Bermaksud :"Sesungguhnya nabi tidak pernahberpuasa sebulan penuh melainkan bulan Syabanbersambung puasa dengan Ramadhan."• Bermaksud : Daripada Aisyah R.A : "Tidak pernah nabiS.A.W berpuasa (pada bulan-bulan lain) lebih banyakdaripada Syaban. Sesungguhnya Nabi S.A.W berpuasasemuanya(Syaban)"
 9. 9. Hadith-hadith Palsu“Rejab bulan Allah, Syaaban bulanku dan Ramadan bulan umatku.”• Ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibn Jahdam. (lihat: Ibn Qayyimal-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dha‘if, m.s. 95,cetakan: Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, Halab, Syria). Nama penuhIbn Jahdam ialah Ali bin Abdillah bin Jahdam al-Zahid.• Ibn Jahdam meninggal pada tahun 414H. Beliau adalah seorang gurusufi di Mekah. Dia juga dituduh membuat hadis palsu mengenai solatRaghaib (iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab). (lihat: al-Imamal-Zahabi, Mizan al-‘Itidal fi Naqd al-Rijal,. 5, m.s. 173, cetakan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut).• Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H) menyebut: Adabeberapa golongan yang membuat hadis palsu, yang paling bahayaialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud (golongansufi).
 10. 10. Antara hadith Nisfu Sya`banYang Boleh DipegangSebenarnya hadis sahih mengenai kebaikan malam NisfuSyaaban itu memang ada, tetapi amalan-amalan tertentukhas pada malam tersebut adalah palsu.• Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Syaabanialah:Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malamNisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hambaNyakecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh(orang benci membenci) (Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzardan lain-lain).
 11. 11. Hadith-hadith Palsu Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menjawab soalanberhubung dengan Nisfu Syaaban: “Tidak pernahdiriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawamereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malamNisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentuseperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam.” Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukanitu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yangdiadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itusesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf al-Qaradawi, fatawa Mu‘asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan:Dar Uli al-Nuha, Beirut).
 12. 12. Hadith Lemah
 13. 13.  Sebenarnya kelebihan Rejab dan Syaaban beradabersama-sama fadhilat bulan haram yang lain
 14. 14. Bulan-bulan Haram• Muharram, Zulqa`dah, Zulhijjah, Rejab.• Ianya disebabkan kebesaran kehormatannyasebagaimana besarnya dosa yang dikira jika iadilakukan di dalam bulan-bulan tersebut.• Ibnu Abas r.anhuma telah berkata bahawasesungguhnya Allah s.w.t telah menkhususkan keempat-empat bulan tersebut sebagaimana ganjaran-ganjaran untuk amalan-amalan soleh yang dilakukandi dalam bulan-bulan tersebut besar juga.
 15. 15.  Bulan-bulan ini juga (bulan haram) adalah bulan-bulan yang paling afdhal (terbaik) berpuasa padanyaselepas Ramadhan.Sila rujuk kitab Feqh Islami wa Adillatuhu - Dr.Wahbah Az-Zuhaili , kitab Siyam, puasa sunat , jilid 3 ,m.s. 1643
 16. 16.  kata-kata Imam Nawawi: "Dan tidak ada satu hadispun yang menunjukkan fadhilat berpuasa pada bulanrejab, dan tidak ada juga satu hadis yang melarangnya,tetapi asal hukum berpuasa adalah sunat, - yaknisetiap masa –". Dan Allah sahajalah Yang MahaMengetahui. Walau apa pun, kita mesti bersedia untuk menghadapibulan yang digandakan pahala dengan perbanyakkanamalan. Membiasakan diri dengan amal soleh.
 17. 17. Bulan Ramadhan• Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu:Adalah Rasulullah SAW memberi khabar gembirakepada para sahabatnya dengan bersabda, "Telahdatang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yangdiberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasadidalamnya; pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka,pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat; jugaterdapat pada bulan ini malam yang lebih baikdaripada seribu bulan, barangsiapa tidak memperolehkebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa."(HR. Ahmad dan An-Nasai)
 18. 18. • Dari Ubadah bin AshShamit, bahwa Rasulullah bersabda:• "Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulankeberkahan, AIlah mengunjungimu pada bulan ini denganmenurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa danmengabulkan doa. Allah melihat berlumba-lumbanyakamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada paramalaikat-Nya, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-halyang baik dari dirimu. Kerana orang yang sengsara ialahyang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. "(HR.Ath-Thabrani, dan para periwayatnya terpercaya).
 19. 19. • Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dariAbu Hurairah radhiallahu anhu, bahwa Nabi bersabda:"Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya,dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya bahkansampai tujuh ratus kali lipat. Allah Taala berfirman,Kecuali puasa, itu untuk-Ku dan Aku sendiri yang akanmembalasnya. la telah meninggalkan syahwat, makan danminumnya kerana-Ku. Orang yang berpuasa mendapatkandua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasadan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya.Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripadaaroma kesturi."
 20. 20. Kelebihan-kelebihan Lain• Pada bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran• Pada bulan ini disunatkan shalat tarawih• Pada bulan ini terdapat Lailatul Qadar (malammulia), yaitu malam yang lebih baik daripada seribubulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan• Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yaitu Perang Badar• Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, dan Allah memenangkan Rasul-Nya, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allahdengan berbondong-bondong• Pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintuNeraka ditutup dan para setan diikat
 21. 21. Puasa mempunyai hikmah danfaedah• Tanda bersyukur kepada Allah s.w.t. atas limpah kurnia nikmatNyayang tidak terhingga• Mendidik nafsu ammarah (yang lebih banyak mengajak kepadakeburukan) agar berubah menjadi nafsu lawwamah dan seterusnyameningkat kepada nafsu mutmainnah yakni nafsu yang tenangtenteram, bersedia menjunjung titah perintah Allah s.w.t.• Melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat kasihan belasterhadap orang-orang yang susah menderita dan kurang bernasib baikkehidupan mereka• Membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah (keji) sepertitamak, sombong, hasad dengki dan lain-lain lagi• Mendidik jiwa supaya bersifat sabar, tahan menanggung kesusahandan pelbagai cabaran dalam menempuh perjuangan hidup• Memperolehi kecerdasan akal dan fikiran
 22. 22.  memberi kerehatan kepada perut untuk meningkatankecekapan menghancurkan sisa-sisa racun atau toksik di dalamdarah manusia mengurangkan/menghapuskan ketagihan terhadaparak dan rokok
 23. 23. Mulakan Daripada SebelumRAMADHAN Biasakan diri dengan banyak beribadah :1. Solat sunat2.Puasa sunat3. Zikir Ma’thurat4.Membaca al-Qur’an5.Bantu membantu6.Berhati-hati dengan bisikan Syaitan7.Perbanyakkan amalan-amalan sunat yang lain8.Pastikan semuanya mengikut sunnah Nabi s.a.w
 24. 24. Apa Yang Penting
 25. 25. SekianWaLlahu A`lamMembina Generasi HarapanMembangun Umat Beragenda

×