Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program sekolah selamat

 • Be the first to comment

Program sekolah selamat

 1. 1. PENGENALAN SEKOLAH SELAMAT:1)Sejak kebelakangan ini media massa sering membuat liputan tentang keadaan keselamatan disekolah dan mempersoalkan ‘ sekolah selama ’ di peringkat sekolah.2)Program Sekolah Selamat merupakan salah satu kaedah Kementerian Pelajaran Malaysia untukmendedahkan tatacara kepada murid, ibu bapa, guru dan individu yang mempunyai hubungan dengansekolah .3) Mengenai keselamatan murid dari aspek fizikal dan bangunan,aktiviti murid, bencana alam, sosial dan persekitaran atau lokasi.4)Di harapkan aspek keselamatan diambil berat dan mampu dipertingkatkan serta merasaisebagai tanggungjawab oleh semua pihak, pentadbir sekolah, guru, kakitangansekolah, murid-murid, ibu bapa, badan bukan kerajaan dan masyarakat sekitar.5)Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan bagi mewujudkan sekolah yanglebih selamat.6)Langkah-langkah itu akan didedahkan kepada semua pihak supaya memahami, menghayati,mengamalkannya.7) Seterusnya diharap menjadi budaya kehidupan murid, guru, ibu bapa, masyarakat dan badanpertubuhan Perubahan iklim pendidikan telah mewujudkan , mengenal pasti kaedah, strategi, danmodel program yang mampu mempertingkatkan keselamatan dan kecemerlangan murid serta guru.8)Pihak sekolah, persatuan ibu bapa dan komuniti setempat seharusnya bertanggungjawab untuk sama-sama mewujudkan dan melaksanakan “Polisi Sekolah Selamat”.9)Kejadian rogol, cabul, gangsterisme, dan membakar sekolah oleh pelajar yang semakin menjadijadi isuyang hangat diperkatakan. Setiap hari terdapat sahaja laporan akhbar menceritakan tentangkeselamatan pelajar .10)Pelbagai perdebatan timbul dan masing-masing menunding jari kepada pihak lain mengenaikeadaan disiplin dan keselamatan sekolah membabitkan ibu bapa, Kementerian Pelajaran, polis, danPersatuan Ibu Bapa dan Guru.11) Pelbagai cadangan dan tindakan dibuat untuk mengatasi masalah.12) Kini masalah keselamatan sekolah dan disiplin, terutama pelajar-pelajar sekolah masih tiadapenghujungnya.
 2. 2. Definisi Dan Konsep Sekolah Selamat 1) Polisi sekolah selamat membawa pengertian yang simple tetapi penting iaitu: Mewujudkan persekitaran sekolah yang aman, tenteram dan menyakinkan sesuai dengan tuntutan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dalam memenuhi aspirasi, inspirasi dan potensi terkini dan masa hadapan. 2) Stephens (1996) mendefinisikan sekolah selamat ialah: Tempat pelajar-pelajar dapat belajar dan guru dapat mengajar dalam suasana yang selesa dan bebas dari persekitaran yang menakutkan. Ia juga merupakan tempat di mana iklim pembelajaran dapat menggalakkan penerimaan semangat dan perlindungan bagi setiap kanak-kanak. 3) Kunci sekolah yang selamat ialah: Wujudnya suasana yang mementingkan ramah mesra, persekitaran yang sentiasa memberi sokongan, wujudnya satu garis panduan yang jelas tentang tingkah laku yang bersesuaian dan ia hendaklah adil serta berterusan (Young, 1999).
 3. 3. Prinsip-Prinsip Sekolah SelamatMenurut Quin Mary Magee et al. (1998) terdapat lapan prinsip bagi sekolah yang mempunyaipersekitaran selamat dan pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut ialah:a. Sekolah selamat merupakan urusan semua warga sekolah .Para pentadbir, staf dan pelajar harusmemahami peraturan dan akibatnya. Justeru, langkah pertama ke arah persekitaran yang selamat,bebas daripada dadah dan pembelajaran yang berkesan komitmen menyeluruh dalam sekolah terhadaptingkah laku yang baik dan mematuhi peraturan amatlah diperlukan.b. Sekolah selamat adalah sebuah keluarga Para pendidik dan para pelajar merupakan ahli sebuahkeluarga. Disiplin dan sokongan terhadap tingkah laku positif dan aktiviti perlulah melibatkan semuakakitangan dan pelajar.c. Sekolah selamat merupakan sekolah yang perihatin terhadap nilai dan menghormati semua pelajarSekolah selamat mewujudkan dan menyokong usaha untuk sentiasa prihatin dan mengenalpastikepelbagaian keperluan semua pelajar.d. Sekolah selamat menetapkan piawaian akademik yang tinggi Pelajar yang belajar dengan baik akanberkelakuan baik. Kebanyakan masalah tingkah laku pelajar sebahagiannya berpunca daripadakekecewaan akibat gagal dalam pembelajarannya. Oleh itu jangkaan dan piawai akademik yang tinggiamat perlu dan sekolah juga perlu dan bersedia membantu pelajar mencapai piawaian tersebut.e. Sekolah selamat menetapkan piawai tingkah laku yang tinggi Sekolah bukan sahaja menetapkanpiawai tingkah laku yang tinggi tetapi juga sentiasa bersedia membantu pelajar mencapai piawaiantersebut. Guru-guru yang terlatih memainkan peranan dengan bantuan dan sokongan pentadbir akanmenghasilkan persekitaran yang positif lalu mewujudkan tingkah laku yang bersesuaian dan membina.f. Sekolah selamat adalah mengamalkan pengurusan strategik Pihak pengurusan sekolah sentiasamembuat penilaian terhadap keperluan-keperluan, menyedia dan melaksanakan kajian berdasarkanstrategi dan menyelaraskan perkhidmatan bagi mengenal pasti keperluan semua pelajar.g. Sekolah selamat menggabungkan tiga pendekatan pencegahan Pihak sekolah menjalankan usaha-usaha pencegahan secara menyeluruh kepada semua pelajar, program pencegahan awal kepada pelajar-pelajar yang dikenalpasti mempunyai risiko masalah tingkah laku dan pencegahan secara individuterhadap pelajar yang mengalami masalah tingkah laku yang serius.h. Sekolah selamat mempersepsikan sekolah sebagai sebahagian daripada komuniti
 4. 4. Sekolah melibatkan ibu bapa, pihak agensi kerajaan dan bukan kerajaan, ahli-ahli perniagaan, para remaja, pegawai kebajikan masyarakat dan lain-lain pihak untuk mewujudkan sekolah dan komuniti yang selamat. Pengurusan Aktiviti Murid :Pengurusan Keselamatan Infrastruktur SekolahPengurusan SosialPengurusan Krisis / BencanaPengurusan RisikoPengurusan Perkhidmatan Pengawal Keselamatan SekolahArahan Keselamatan Murid dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan dan Perkhemahan Arahan Keselamatan Murid Di AsramaPengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah .

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • yongiktonivy

  Mar. 17, 2014
 • dianadaud5

  Nov. 9, 2015
 • NurAfiifahNaajihah

  Apr. 7, 2017

Views

Total views

8,037

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

173

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×