Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CEBIT TBD Sosyal Medya Günü Sunumu

2,636 views

Published on

CEBIT Fuarı'nda Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Sosyal Medya Günü'nde '21. Yüzyıl Bilgi Çağı Eğitimi' başlıklı konuşma ve sunumum

Published in: Education
 • Be the first to comment

CEBIT TBD Sosyal Medya Günü Sunumu

 1. 1. 21. YüzyılBilgiÇağıEğitimi<br />İsmail H. POLAT<br />Kadir Has ÜniversitesiYeniMedyaBölümü<br />
 2. 2. Bilindik bir manzara?<br />
 3. 3. Bu noktaya nasıl gelindi?<br />
 4. 4. Bilgi Çağı’na giden yol<br />
 5. 5. Teknoloji, Toplum, Yaşam,...<br />Tarım Çağı  Endüstri Çağı  Bilgi Çağı<br />Kırsal Hayat  Şehir Hayatı  Metropol Hayatı<br />Sülale  Aile  Birey<br />Doğa Ev  ???<br />
 6. 6. İletişim, Kültür,Tarih,...<br />SANAL<br />YAZILI<br />GÖRSEL-İŞİTSEL<br />SÖZEL<br />
 7. 7. Bilgi, İletişim, Medya...<br /> İletişim <br />Medya <br /> Bilgi <br />
 8. 8. YeniMedyaNedir?<br />YeniMedya;internet ve mobil ağlar üzerinde etkileşimli, sayısal ve zaman-mekan bağımsız bir iletişim ortamı ve bu ortamdakitümhizmetlerdir.<br />YeniMedya ≥ İnternet ≥ SosyalMedya ≥ Facebook<br />YeniMedya ≠ DVD, CD, multimedia, teknoloji<br />
 9. 9. Dijital Yerliler<br />
 10. 10. Dijital Göçmenler<br />
 11. 11. Dijital Dinozorlar<br />
 12. 12. Bireyin yarattığı altüst oluş<br />Mevcut düzene yıkıcı etkiler<br />Çok kimliklilik<br />Siber Suç<br />Ekonomik modellerin iflası<br />Mahremiyet ihlalleri<br />Nefret Söylemleri<br />
 13. 13. Bireyin yarattığı altüst oluş<br />Yeni bir yaşam tarzının doğuşu<br />Sanal sosyalleşme<br />Siber Girişimcilik<br />Yeni iş yapma şekilleri<br />Küresel örgütlenme ve dayanışma<br />
 14. 14. Sisteme kafa tutan birey...<br />
 15. 15. Bilgi Çağı’nın Bireyi<br /><ul><li>Etkileşimli
 16. 16. Yalnız ama sosyal?
 17. 17. Duygu ve düşünce üreten/tüketen
 18. 18. Paylaşımcı
 19. 19. Açık (Şeffaf)
 20. 20. Dijital
 21. 21. Teknolojik
 22. 22. Sanal
 23. 23. Zaman-mekan bağımsız
 24. 24. Her zaman, her yerde online (mobil)
 25. 25. Fiziksel ortama odaklanma sorunu yaşayan</li></li></ul><li>21. YüzyılBilgiÇağıEğitimi<br />Etkileşimli<br /> Digital<br />Zaman-MekanBağımsız<br />
 26. 26. 21. YüzyılBilgiÇağıEğitimi<br />Bireyiodakalanancakmultidisiplinerbireğitim<br />OtoritedeğilBİLGİodaklı<br />YeniMedyaaraçlarınıetkinkullanan<br />7gün/24 iletişimeaçık<br />Dahayatay (HocaKoç)<br />Öğrenciyiderseetkinkatan<br />Sektördendestekalan<br />
 27. 27. KadirHas ÜniversitesiYeniMedyaBölümü<br />Teorikbilgigörselağırlıklısunumlarlaveriliyor.<br />Derssırasındayoğun internet kullanımı<br />Her haftavakaçalışması, tartışmave online ödev<br />İnternet araştırmasistematiğininöğretilmesi<br />Dönemboyusosyalmedyadan 7/24 etkileşim<br />Derste internet vemobililetişimserbest<br />Dönemboyubirkaçsektöruzmanıkonukhoca<br />
 28. 28. KadirHas ÜniversitesiYeniMedyaBölümü<br />SosyalMedyaGrubuvederseetkisi<br />31 öğrenci<br />2 kez online ders<br />1 ödevseçim<br />210 başlık/700 yorum/500 like<br />7 dersnotu/2 sınavnotupaylaşımı<br />110 dersleilgili/60 tamamlayıcı<br /> 40 dersdışıpaylaşım<br />
 29. 29. Kadir Has ÜniversitesiYeniMedyaBölümü<br />1. Sınıf<br />GenelİletişimDersleri+YeniMedyaTeorikDers<br />2. Sınıf<br />YeniMedyaTeorive Pratik Dersler+SektörelDersler<br />3. Sınıf<br />YeniMedyaTeorikDers+SektörelDersler+Yarı-zamanlıçalışma<br />4. Sınıf<br />YeniMedyaTeorikDers+ Full-Time çalışma<br />
 30. 30. Kritikhususlar<br />Akademikvesektöreldeneyimlimultidisiplinereğitmen<br />Üniversite-Sektörsinerjisi?<br />YeniMedyakavramınailişkinfarklıveyanlışalgılar<br />Teknolojikaltyapı<br />
 31. 31. YeniMedyaAkademikEğitimleri<br />Kadir Has ÜniversitesiYeniMedyaProgramları<br />http://iletisim.khas.edu.tr/yenimedya (Lisans)<br />http://sbe.khas.edu.tr/yeni-medya-yuksek-lisans-tezli-tezsiz/program-hakkinda-21.html (YüksekLisans)<br /><ul><li>BahçeşehirÜniversitesiYeniMedyaProgamı (Lisans)</li></ul>http://www.bahcesehir.edu.tr/fakultesayfa/iletisim/bolum/gazetecilik/id/01<br />YeditepeÜniversitesiSosyalMedyaYönetimi (Y.Lisans)<br />http://www.yeditepe.edu.tr/lisansustu/sosyal-medya-yonetimi-mba<br />
 32. 32. E-posta <br />ismail.polat@khas.edu.tr<br />Blog<br />http://ismailhpolat.com <br />Sosyal Medya <br />http://twitter.com/ismailhpolat<br />http://tr.linkedin.com/in/ismailhpolat<br />http://facebook.com/ismailhakkipolat<br />

×