Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pemarkahan kerja kursus adab

4,704 views

Published on

PANDUAN TERKINI UNTUK MURSYID KERJA KURSUS ADAB NUSUS STAM NEGERI & KEBANGSAAN HASIL DARI MESYUARAT PERINGKAT LPM

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pemarkahan kerja kursus adab

 1. 1. TEKNIK MENJAWAB SOALAN TARIKH ADAB & NUSUS DAN BENTUK PEMARKAHAN KERJA KURSUS ISMAIL KHALIL
 2. 2. KERJA KURSUS STAM S108/41 • SETIAP CALON WAJIB MENJALANKAN TUGASAN PENGHANTARAN K/K BERMULA BULAN MAC • TARIKH AKHIR BAGI MENYIAPKAN K/K BULAN JULAI (DIGALAKKAN UTK MENAMATKAN PENULISAN PADA BULAN JUN) • MARKAH PENUH K/K BERMULA PADA TAHUN 2013=100
 3. 3. • K/K BOLEH DILAKSANAKAN SECARA BERKUMPULAN. • K/K YANG LENGKAP MESTILAH DIKEMUKAKAN OLEH CALON SECARA INDIVIDU. • SETIAP K/K PERLU DISERTAKAN BERSAMA BORANG RUMUSAN SKOR YG AKAN DITANDA OLEH GURU PENILAI • PERKARA YG DINILAI • 1-PENGETAHUAN & KEFAHAMAN • 2-KEMAHIRAN ORGANISASI • 3-KEMAHIRAN ANALISIS • 4-KEMAHIRAN APLIKASI • 5-KEMAHIRAN MEMBUAT PERSEMBAHAN • 6-NILAI & PENGHAYATAN
 4. 4. MAKLUMAT AM o Kerja Kursus Adab & Nusus (S108/41) wajib di ambil oleh setiap calon STAM. o Setiap calon wajib lulus kerja kursus yang di laksanakan. o Markah yang diperuntukan untuk kerja kursus ialah 100. o Tempoh masa yang diperuntukan ialah mulai Mac hingga Julai.
 5. 5. o Pihak sekolah hendaklah menubuhkan J/kuasa penilai kerja kursus yang terdiri dari guru mengajar mata pelajaran berkenaan. o Penilaian kerja kursus merupakan sebahagian dari proses P&P yang berterusan. o Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus bagi semua calon o Elemen ,aspek dan kriteria kerja kursus dalam panduan kerja kursus hendaklah dimaklumkan kepada calon
 6. 6. o Aktiviti penyetaraan akan dilaksanakan oleh pegawai penyetara yang dilantik oleh LP. o Tarikh akhir menyiapkan kerja kursus ialah 31 Julai 2013. o Tarikh akhir guru penilai menghantar borang penilaian individu & rumusan projek ialah pada PERTENGAHAN OGOS 2013.
 7. 7. ARAHAN KEPADA GURU PENILAI o Membaca & memahamkan soalan kerja kursus dengan jelas. o Mengarahkan calon membaca soalan & memilih satu soalan sahaja daripada LIMA soalan pilihan kerja kursus. o Memastikan ketulenan kerja kursus calon. o Memberi markah prestasi & penilaian calon secara berterusan. o Mengambil tindakan segera terhadap sebarang komen atau nasihat dari pegawai penyetara LP.
 8. 8. o Menyatu , menyelaras & memuktamadkan markah diperolehi o Merekodkan markah muktamad dalam borang markah yang disediakan.
 9. 9. ARAHAN KEPADA CALON Menjalan & menyelesaikan kerja kursus sendiri. Melaksanakan kerja kursus dalam tempoh yang ditetapkan Membaca soalan dengan teliti sebelum memilih tajuk. Digalakan menggunakan buku rujukan selain dari buku teks. Calon hendaklah menulis angka giliran & nombor kad pengenalan dengan jelas di muka hadapan kerja kursus.
 10. 10. Calon boleh merujuk kepada kerja kursus CONTOH sebagai panduan. Kerja kursus yang lengkap mestilah dikemukakan oleh calon secara individu. Tugasan hendaklah ditaip komputer menggunakan khat arab sesuai di kertas bersaiz A4. Calon perlu diingatkan bahawa penyetaraan akan dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh LP pada minggu pertama bulan Ogos.
 11. 11. CALON DIKEHENDAKI MEMILIH HANYA 1 TAJUK SAHAJA DARIPADA 4 TAJUK PILIHAN YANG TELAH DISEDIAKAN CALON DIGALAKKAN MENCARI MAKLUMAT TAMBAHAN DARI BUKU2 SELAIN TEKS ALAZHAR.(MINIMA 5 BUKU RUJUKAN) PELAJAR DIBENARKAN MENGAMBIL MAKLUMAT DARI LAMAN WEB.(ALAMAT URL HENDAKLAH DICATAT) PELAJAR YANG GAGAL MENYIAPKAN K/K DIKIRA SEBAGAI TIDAK HADIR WALAUPUN TELAH MENGAMBIL PEPERIKSAAN BERTULIS.
 12. 12. BORANG PENILAIAN Guru dikehendaki mengisi Borang Penilaian Individu Guru Penilai dikehendaki melengkapkan borang Rumusan Skor Kerja Kursus Adab & Nusus (S108/41) Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah difailkan & disimpan ditempat selamat. Borang Rumusan Skor Kerja Kursus mestilah dihantar ke Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 15 OGOS 2013.
 13. 13. ITEM KEMAHIRAN MARKAH E 1.0 Pengetahuan Dan Kefahaman 1.1 Menyatakan Terminologi Dan Konsep 1.2 Menyatakan topik dan sub-topik 1.3 Menyatakan pranan kedudukan faktor sumbangan kesan ulasan & kritikan kaitan topik 30 E 2.0 Kemahiran Mengorganisasi 2.1 Mengorganisasi struktur Organisasi Kerja Kursus Maklumat Dan Bahan 10 E 3.0 Kemahiran Menganalisis 3.1 Kebolehan mencerakin topik&sub topik 10 E 4.0 Kemahiran Mengaplikasi 4.1 Konsep dan Fakta 4.2 Nahu dan Laras Bahasa 20 E 5.0 Kemahiran membuat Persembahan 5.1 Pembentangan hasil kerja kursus 10
 14. 14. E 6.0 Nilai Dan Penghayatan 6.1 Bertanggungjawab 6.2 Menghargai 20
 15. 15. Bil Aspek Gred Kriteria 1.1 Menyatakan terminologi & konsep 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Menyatakan (terminologi & konsep)topik dgn lengkap (2) 3-Menghuraikan terminologi dgn jelas. (3) 3-Menghuraikan konsep dgn jelas. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-4) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E1.0 Pengetahuan & Kefahaman
 16. 16. Bil Aspek Gred Kriteria 1.2 Menyatakan topik&sub topik serta contoh 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Menyatakan topik dgn jelas. (2) 4-Menyenaraikan sub topik dgn lengkap (Ilmu Kesusasteraan Arab zaman Uthmaniah&moden) . (3) 2-Menyatakan contoh2 (syair &prosa )dan huraian berkaitan topik dgn lengkap. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-5) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E1.0 Pengetahuan & Kefahaman
 17. 17. Bil Aspek Gred Kriteria 1.3 Menyatakan peranan , faktor, sumbangan , kesan ,ulasan & kritikan berkaitan dgn topik 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Menyatakan peranan , faktor, sumbangan , kesan ,ulasan & kritikan berkaitan dgn topik dgn tepat & jelas (2) 4-Menjelaskan kesan&sumbangan berkaitan topik dgn jelas. (3) 2-Menyatakan ulasan & kririkan berkaitan topik dengan lengkap Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-5) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E1.0 Pengetahuan & Kefahaman
 18. 18. Bil Aspek Gred Kriteria 2.1 Konsep& Fakta 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Mengemukakan konsep&fakta dgn tepat. (2) 4-Menyusun konsep&fakta dgn betul. (3) 2-Menghurai & merumusd konsep&fakta dgn bahasa yg mudah difahami. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-4) Menepati mana-mana kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E2.0 Kemahiran Aplikasi
 19. 19. Bil Aspek Gred Kriteria 2.2 Nahu& laras bahasa 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Menggunakan nahu yang betul. (2) 2-Menggunakan laras bahasa arab yg menarik (3) 4-Menghurai & merumus dgn bahasa yg mudah & betul. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-4) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. E2.0 Kemahiran Mengaplikasi
 20. 20. Bil Aspek Gred Kriteria 3.1 Kebolehan mencerakin topik& sub topik contoh dpd ksusastraan arab al-quran & Alhadis 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 3-Mengemukakan contoh dengan jelas&tepat. (2) 5-Mengkategori contoh2 topik&sub topik dgn jelas. (3) 2-Menyenarai & menghurai contoh bagi setiap sub topik. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat& lengkap Memuaskan (1-) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E3.0 Kemahiran Menganalisis
 21. 21. Bil Aspek Gred Kriteria 4.1 Struktur organisasi kerja kursus 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 5-Menyusun kerja kursus mengikut format yg betul. -Mempunyai halaman kandungan yg kemas. -Mempunyai muka depan yg menarik. -Mempunyai lampiran jadual kerja kursus yang lengkap. -Senarai rujukan (2) 3-Maklumat diolah dgn baik & disusun mengikut kesusaian topik (3) 2-Menyusun bahan diperolehi dpd pelbagai sumber (Al-quran,Hadis&kesussasteraan arab) dgn baik Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn betul Memuaskan Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E4.0 Kemahiran Mengorganisasi
 22. 22. Bil Aspek Gred Kriteria 5.1 Pembentanag an hasil kerja kursus 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Mengemukakan pengenalan(pendahuluan) kerja kursus yg dihasilkan dgn tepat (2) 4-Menyata& mengemukakan keseluruhan hasil kerja kursus yg tulen dgn tepat (3) 2-Menghurai kandungan kerja kursus dgn bahasa yg mudah di fahami. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-4) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. PENENTUAN SKOR ELEMEN E5.0 Kemahiran Membuat Persembahan
 23. 23. Bil Aspek Gred Kriteria 6.1 Bertanggung jawab 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 3-Sentiasa berusaha menghasilkan tugasan yg tulen dgn kemas& teliti. (2) 3-Sentiasa berusaha menghasilkan tugasan dgn kreatif&inovatif. (3) 4-Sentiasa berusaha menyiapkan tugasan dlm tempoh masa yg ditetapkan. Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-4) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. E6.1 Nilai & Penghayatan
 24. 24. Bil Aspek Gred Kriteria 6.2 Menghargai 10 markah Cemerlang (8-10) Memenuhi semua kriteria berikut : (1) 4-Sentiasa memandang tinggi sumbangan para sasterawan & kesusatseraan arab. (2) 2-Sentiasa mempertingkatkan tahap penguasaan ilmu & gaya bahasa sastera arab. (3) 4-Sentiasa berusaha mempamerkan keindahan & keistimewaan bahasa & kesusasteraan arab (Syair&Prosa arab). Kepujian (5-7) Memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas dgn tepat & lengkap Memuaskan (1-5) Menepati mana-mana 1 kriteria di atas. E6.2 Nilai & Penghayatan
 25. 25. SISTEM PENILAIAN • Penilaian dalam kerja kursus ini menggunakan Skor Berasaskan Elemen (SBE). Definifi • Skor Berasaskan Elemen ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan penguasaannya dlm sesuatu elemen yg dinilai. • Skor ini meunjukan keupayaan calon sendiri & tidak boleh dibandingkan dgn calon lain.
 26. 26. Pelaporan • Empat skor yang digunakan dalam SBE bagi melaporka n tahap pencapaian calon: • A :85-100 Mumtaz • B :71-84 Jayyid jiddan • C :56-70 Jayyid • D :40-55 Maqbul
 27. 27. Pengiraaan Skor Sebenar • Jumlah Sebenar x 100 =Skor Sebenar Markah Penuh Contoh : 98 x 100 = 98 100 Skor Sebenar 98 100
 28. 28. TEKNIK MENJAWAB SOALAN • Tiada pelarasan berperingkat bagi setiap tajuk • Soalan Tarikh Adab & Nusus hanya dibahagi kepada Bahagian A (Tarikh Adab & B ( Nusus ) • Antara kebiasaan bentuk kata tanya yang diguna Sebutkan / Jelaskan Sebutkan / Nyatakan Tuliskan
 29. 29. Berikan Tentukan Apa Tema Apakah maksud Bila Bagaimana Keluarkan Takrifkan Tukarkan / Ubah Siapa Apa Beri misal
 30. 30. Perbetulkan Lengkapkan Pilih Berikan Bariskan / I’rab Syarahkan Mengapa Bagaimana Bezakan / Apakah perbezaan Letakkan Banding 2 kelebihan(keistimewaan) Gunakan Cerakin / nyatakan fakta
 31. 31. SOALAN BERTULIS ADAB NUSUS S108/21 • Masa yang diperuntukan 2 jam 30 minit • Kertas soalan di pecahkan kepada dua bahagian • Bahagian A mengandungi 4 soalan – Calon dikehendaki menjawab 3 soalan • Bahagian B mengandungi 3 soalan – Calon dikehendaki menjawab 2 soalan • Pecahan markah bagi setiap soalan ialah 20 markah
 32. 32. ARAS SOALAN 1. Pengetahuan -Calon dikehendaki menjawab dalam bentuk fakta dan pemahaman yangmempunyai aras kesukaran rendah (Aras R)yang sedia ada di dalam buku teks, seperti di bawah: 2. Kefahaman -Calon dikehendaki menjawab soalan yang berbentuk kefahaman terhadap jenis, pembahagian dan bentuk penjelasan yang ada di dalam buku teks, seperti: .
 33. 33. 3. Kemahiran -Calon dikehendaki menjawab soalan seperti melengkapkan atau membariskan bait syair, seperti contoh soalan dibawah: 4. Nilai -Kerja Kursus -Calon dinilai berdasarkan kepada beberapa kriteria seperti : -Bertanggungjawab, Semangat kerjasama, Disiplin, Amanah dan lain-lain.
 34. 34. - - - -
 35. 35. JAWAPAN - • • • • • - • • • •
 36. 36. 3-
 37. 37. • • • • • • - • •
 38. 38. - • • - - - •
 39. 39. JAWAPAN - • • • • - • • • • • •
 40. 40. • • • • • •
 41. 41. • • • •    
 42. 42. - - -
 43. 43. - .i .ii – – • • • •
 44. 44. (1) (2) (3)
 45. 45. JAWAPAN (1) • • • • (2)
 46. 46. (3) • • • (4) (i) • •
 47. 47. (ii) - - - -
 48. 48. • • • • • •
 49. 49. i • • • • • ii • • • • • iii • • •

×