Successfully reported this slideshow.

Aprèn Moodle. Escola Pia Santa Anna de Mataró

4,157 views

Published on

Formació a càrrec de Xavier Àlvarez i Ismael Cabezudo. Novembre de 2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aprèn Moodle. Escola Pia Santa Anna de Mataró

 1. 1. Taller de . Escola Pia Santa Anna de Mataró. Curs 2009/10
 2. 2. Què és el ? Moodle és una plataforma dissenyada en codi obert per l’educador i informàtic Martin Dougiamas. Aquest es va basar en els principis del constructivisme social, que afirma que l’aprenentatge és especialment efectiu, quan es realitza compartint-se amb els altres.
 3. 3. Característiques generals • Moodle és un paquet de programari per a la creació i gestió de cursos a internet. És un entorn virtual d’ensenyament/aprenentatge (EVA/A). • Moodle es distribueix gratuïtament i sota llicència GPL/GNU. És programari lliure. • És un programari en constant evolució al que li dóna suport una important i activa comunitat d’usuaris (a inicis del 2005, a la base d’usuaris registrats es comptabilitzaven 75.600 llocs en més de 138 països). • Està traduït a prop de 70 idiomes. • Pot utilitzar-se totalment en cursos a distància, però també com a complement o suport a cursos presencials o semi presencials. • Un únic lloc web amb Moodle pot gestionar una gran quantitat de cursos i d’usuaris. • Pot instal lar-se en qualsevol ordinador que funcioni amb PHP i suporta diferents tipus de bases de dades (MySQL o altres). • Un cop instal lat, totes les activitats administratives i de gestió del lloc es realitzen en línia, mitjançant un navegador. •  oden afegir-se mòduls d’activitats als instal lats per defecte. P
 4. 4. L'Administració i gestió del lloc i dels cursos • L’administrador/a gestiona el lloc: registra els estudiants i els professors/tutors, dóna d’alta els cursos i hi assigna els professors, realitza la personalització i el manteniment general del lloc. • El professor/a o tutor/a pot gestionar totalment el seu curs: els recursos o materials, les activitats, la inscripció dels estudiants, les avaluacions,… • L’accés als cursos pot ser obert als visitants, restringit als usuaris registrats al lloc o permès només als usuaris que disposin “d’una clau d’accés” que transmet el professor. • Cada estudiant es crea el seu perfil d’usuari (foto, descripció, correu electrònic,…) • Cada usuari pot especificar la seva pròpia zona horària i triar l’idioma de la interfície.
 5. 5. PRÀCTICA 1 Edició del perfil. Per realitzar aquesta pràctica previament veurem el videotutorial que hi ha penjat al curs Aprèn moodle. El trobareu en el recurs pàgina web que porta per títol Lliçons. *Per arribar al vostre perfil heu de fer clic al vostre nom a la part superior dreta de la pantalla.
 6. 6. Els cursos 1.  Els cursos poden agrupar-se en categories. 2.  Els cursos poden adoptar diferents formats: setmanal, per temes o social (basat en debats). 3.  Cada curs pot ser gestionat per un o més professors/res o tutors/es. 4.  En cada curs hi podem diferenciar: 4.1. Els blocs o conjunt d’informacions agrupades sota un titular i distribuïts en les dues columnes laterals: persones, activitats, cerca als fòrums, calendari, activitats recents, els meus cursos, administració I l’esquema del curs en la columna central (en format setmanal, per temes o social). 4.2. Els recursos i activitats que omplen l’esquema del curs. 4.2.1. Els recursos són les fonts d’informació d’un curs (documents de text, pàgines web, enllaços a webs externs, fitxers,…) 4.2.2. Les activitats són totes les propostes d’exercicis (fòrum, consulta, glossari, lliçó, qüestionari, tasca, wiki, xat,…) 5. Els cursos es poden “reutilitzar” i “alliberar”.
 7. 7. RECURSOS
 8. 8. ETIQUETA: L’etiqueta permet inserir text I imatges a la columna central del curs. Per altra banda, també permet incrustar videos I presentacions ppt I slides sempre I quant els tinguem penjat en una plataforma web 2.0 I ens hagi generat l’EMBED corresponent… que enganxarem com un codi HTML. Video
incrustat
al
curs
Volum
1
provinent
de
la
plataforma
web
2.0
 VIMEO
 Power
point
incrustat
al
curs
Dibuix
arBsCc
provinent
de
la
plataforma
web
2.0
 ISSUU
 Slide
incrustat
al
curs
Volum
1
provinent
de
la
plataforma
web
2.0
 SLIDE

 9. 9. PRÀCTICA 2 Crear una Etiqueta. Aquesta és una pràctica que conté 2 activitats. En la primera activitat pujarem a la pàgina principal una imatge que prèviament haurem buscat a internet. La segona activitat serà la d’enganxar l’EMBED d’un video de YOUTUBE per poder veure’l directament al Moodle. Després
 d’afegir
 el
 recurs
 ECqueta.
AcCva
l’edició
HTML.
 Copia
aquest
codi
fent
ctrl
+
c
 Enganxa
el
codi
que
has
copiat
 Ctrl
 +
 v
 I
 torna
 a
 clicar
 el
 simbol
del
codi.
 Desa
els
canvis,
torna
al
curs
I
 ja
Cndràs
el
video
de
YOUTUBE
 penjat
 a
 la
 pàgina
 central
 del
 teu
curs.

 10. 10. PÀGINA DE TEXT: Es tracta simplement d’una text escrit en una pàgina. Pot ser útil per fer per exemple, un plantejament d’exercici.
 11. 11. PÀGINA WEB: Aquest recurs facilita confeccionar una pàgina web complerta dins el Moodle, especialment si s’utilitza l’editor HTML del mateix moodle. La pàgina s’emmagatzema a la base de dades I no com un arxiu. Per exemple, en aquests moments hem traslladat els video/tutorials del curs moodle a una plana web. També pots compondre una pàgina web amb un editor extern (dremweaver o iweb) I després enganxar el codi html. Pàgina
web
afegida
al
curs
Aprèn
Moodle
 Pàgina
web
afegida
al
curs
Física
1.

 12. 12. ENLLAÇA UN FITXER O UN LLOC WEB: Aquest recurs permet que enllaceu a una pàgina web o a fitxers que pujeu a l'àrea de fitxers del curs. Les pàgines web normalment es mostren com són, mentre els fitxers multimèdia es tractin de manera intel ligent i es puguin incrustar a la pàgina web. Per exemple, els fitxers MP3 es poden mostrar fent servir un reproductor en flash incorporat, així com els vídeos, animacions flash, etc. Disposeu de moltes opcions per mostrar el contingut en finestres emergents, finestres amb marcs, etc. Si el recurs que feu servir és una aplicació web o un altre tipus de contingut que sigui capaç de rebre paràmetres, podeu escollir la informació que s'enviarà, com per exemple el nom d'usuari, direcció de correu, el curs en què està matriculat, etc. Fitxers
en
format
pdf
a
la
matèria
de
Dibuix
tècnic
1
 Dibuixos
realitzats
amb
pissarra
digital
I
guardats
com
a
pàgina
 web.
Recurs
inserit
a
la
matèria
de
Dibuix
tècnic
2

 13. 13. PRÀCTICA 3 Penjar un fitxer Per realitzar aquesta pràctica previament veurem el videotutorial que hi ha penjat al curs Aprèn moodle. El trobareu en el recurs pàgina web que porta per títol Lliçons.
 14. 14. DIRECTORI: El recurs Directori pot mostrar un directori complet (juntament amb els seus subdirectoris) a l'àrea de fitxers del curs. Els estudiants podran veure tots els fitxers i navegar pels directoris. Prèviament haurem d’haver pujat aquests arxius a la carpeta fitxers comprimits en un zip que després extraurem. Exemple
d’arxiu
comprimit
a
la
carpeta
fitxers.

 15. 15. PRÀCTICA 4 Crear un directori Per realitzar aquesta pràctica crearem a l’escriptori del PC una carpeta que durà per títol: moodle practica 4. En aquesta carpeta hi posareu un document d’open office amb quatre línies de text (no cal que digui res I dues imatges trobades a internet. *Aquesta pràctica la farem plegats a l’aula.
 16. 16. MÒDULS D’ACTIVITATS
 17. 17. LLIÇÓ: Crea I gestiona un conjunt de pàgines enllaçades. Cada pàgina pot acabar amb una pregunta, segons la resposta donada per l’alumne, aquest continua endavant, endarrera o va a una altra pàgina. Aquestes lliçons avaluen l’alumne. Per
saber‐ne
més:

h]p://docs.moodle.org/ca/Lli%C3%A7ons


 18. 18. GLOSSARI: Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir un llistat de definicions, com un diccionari. Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats. El glossari també permet al professor exportar entrades d'un glossari a un altre (el principal) dins d'un mateix curs. És possible crear enllaços automàtics a aquestes entrades des de qualsevol part del curs.
 19. 19. PRÀCTICA 5 Crear un glossari Per realitzar aquesta activitat crearem un glossari de termes educatius. Ho farem de manera col laborativa i donarem la possibilitat de que tots els participants puguin editar les entrades dels companys. Els termes inicials a cercar són els següents: 1.  APRENENTATGE
AUTÒNOM
 17.
HABILITATS
 2.  APRENENTAGE
ACTIU
 18.
MATÈRIES
 3.  APRENENTATGE
BASAT
EN
PROJECTES
 19.
MÒDUL
D’APRENENTATGE
 4.  APRENENTATGE
COL∙LABORATIU
 20.
NOTA
DE
TALL
 5.  APRENENTATGE
COOPERATIU
 21.
PAU
 6.  APRENENTATGE
SEMIPRESENCIAL
 22.
PRESENTACIÓ
ORAL
 7.  APRENENTATGE
BASAT
EN
PROBLEMES
 23.
SESSIÓ
DE
TUTORIA
 8.  C A R P E TA
 D ’A P R E N E N TAT G E
 D E
 24.
TESI
DOCTORAL
 L’ESTUDIANT
 25.
TÍTOL
DE
GRAU
 9.  CARPETA
DEL
PROFESSOR
 26.
TÍTOL
DE
POSTGRAU
 10.  COMPETÈNCIES
 27.
TÍTOL
PROPI
 11.  DECLARACIÓ
DE
BOLONYA
 28.
TÍTOL
DE
MÀSTER
 12.  ENSENYAMENT
TIC
 29.
TÍTOL
OFICIAL
 13.  ENTORN
VIRTUAL
D’APRENENTATGE
 30.
…
 14.  FORMACIÓ
PERMANENT
 15.  ESPAI
EUROPEU
D’EDUCACIÓ
SUPERIOR
 16.  ESTUDIS
DE
GRAU

 20. 20. CONSULTA: La consulta es una activitat molt senzilla, consistix en que el professor proposa una pregunta i especifica una serie de respostes entre las quals els alumnes han d'escollir. Pot ser molt útil per la realització d'enquestes, per estimular la reflexió sobre temes tractats, permetre que el grup prengui decisions concretes, o recaptar el consentiment per realitzar quelcom.
 21. 21. PRÀCTICA 6 Crear una consulta Hem penjat al moodle al curs APRÈN MOODLE dues consultes. La primera us pregunta sobre la formació. Per fer-la hem seguit els passos següents:
 22. 22. QUESTIONARI: El qüestionari és una bateria de preguntes tipus test, que pot tenir opció múltiple o de resposta curta. El qüestionari es pot plantejar com un examen I un cop fet, les notes queden registrades de forma automàtica I l’alumne ja la sap. En la imatge hi ha un fragment dels resultats del qüestionari de filosofia. Per
saber‐ne
més:
h]p://docs.moodle.org/ca/Q%C3%BcesConaris


 23. 23. PRÀCTICA 7 Elaboració d’un qüestionari *Aquesta activitat la realitzarem a l’aula amb material dels propis participants a la formació.
 24. 24. BITÀCOLA: (o blocs) permeten tenir un diari personal públic, en format web, als estudiants, professors i administradors. Aquest diari en línia es pot ajustar per controlar qui hi té accés. Moltes companyies i organitzacions a Internet proporcionen blocs o bitàcoles, habitualment de manera gratuïta. La companyia més gran és Blogger, de Google, tot i que hi ha també molts programes de codi font obert que es poden descarregar i instal lar lliurement, per exemple Wordpress. Les bitàcoles en Moodle es basen en l'usuari: Cada usuari té la seva pròpia bitàcola. Administradors, professors i estudiants poden crear les seves pròpies etiquetes. Els administradors poden crear les etiquetes del lloc, els professors les del curs i els estudiants la seva llista pròpia. Quan es crea una entrada a la bitàcola, un usuari pot seleccionar amb quines etiquetes vol associar-la. Es poden seleccionar múltiples etiquetes. A més, l'usuari pot definir també per a qui serà visible la nova entrada (depenent dels paràmetres globals del lloc).
 25. 25. FÒRUM: Aquesta activitat és potser la més important, ja que és aquí on és donen la majoria de debats. Els fòrums poden estructurar-se de diferent maneres, incloent la possibilitat d'avaluar cada missatge. En general els missatges es poden editar durant els 30 minuts després de publicar-los. Els missatges es poden veure de diferent maneres i poden incloure adjunts. En subscriure's a un fòrum, els participants rebran còpies de cada nou missatge al seu correu electrònic. El professor pot imposar la subscripció de tots els integrants del curs si així ho vol. Els fòrums es divideixen en ds categories principals: Fòrum General (es troba a la secció 0 del curs) Fòrums d'aprenentatge (fòrums de les parts específiques del curs). Exemple
de
FORUM
a
APRÈN
MOODLE.
 Per
saber‐ne
més:
h]p://docs.moodle.org/ca/F%C3%B2rums

 26. 26. PRÀCTICA 8 Forum Tenim diferents exemples de forums realitzats en el nostre moodle. L’activitat consisteix en fer-ne un sabent- ne les característiques principals. Exemple
de
FORUM
a
Tutoria
1r
de
Batxillerat.

 27. 27. TALLER: Un taller és una activitat d'avaluació d'iguals amb una enorme varietat d'opcions. Permet que els participants avaluïn els projectes dels altres, així com projectes d'exemple, de moltes maneres. També coordina la recollida i distribució d'aquestes avaluacions de diferents formes.
 28. 28. TASCA: Les tasques permeten al professorat recollir treballs en diferent format elaborats per l'alumnat, revisar-los, qualificar-los i enviar a qui ha fet la tramesa un comentari personalitzat. Hi ha quatre tipus diferents de tasques: Càrrega avançada de fitxers: permet que l'estudiant enviï des d'1 fins a 20 fitxers al professorat, qui els pot revisar, fer comentaris en notes i permetre que l'estudiants els revisi i, quan així ho decideixi, passin de l'estat d'esborrany a definitiu, moment en què el professorat qualifica la tramesa. Activitat en línia: permet a l'estudiant editar text mitjançant les eines d'edició habituals. El professorat pot qualificar i incloure comentaris. Penjar un fitxer: permet a l'estudiant pujar un fitxer de qualsevol tipus. Aquest fitxer podria ser un document realitzat amb un processador de textos, o una imatge, un fitxer comprimit o quelcom que es demani que enviïn. El professorat pot qualificar en línia les tasques enviades d'aquesta manera. Activitat fora de línia: és útil quan la tasca es realitza fora de la plataforma. L'alumnat pot veure una descripció de la tasca, però no pot pujar fitxers. No obstant això, el professorat pot qualificar a tot l'alumnat i la nota quedarà recollida a la taula de qualificacions. Resposta
amb
avaluació
a
la
tramesa
d’una
acCvitat
 Enunciat
de
l’acCvitat.

 29. 29. WIKI: Un Wiki possibilita la creació col lectiva de documents en un llenguatge simple d'etiquetes utilitzant un navegador web, sense necessitat de coneixements previs de HTML. Un wiki comença amb una pàgina inicial, desprès cada participant pot afegir altres pàgines wiki. El nom Wiki prové d'una paraula hawaiana "Wiki wiki" que vol dir "molt ràpid". És precisament la rapidesa per crear i actualitzar pàgines un de els aspectes definitoris de la tecnologia wiki. És molt popular en la web per crear documents en grup. Habitualment no hi ha un editor central per un wiki, en canvi la comunitat de participants edita i desenvolupa el seu contingut. El wiki és el resultat consensuat de la feina de molta gent. Les versions antigues no s'eliminen i poden restaurar-se en tot moment. Wiki
dels
alumnes.
Matèria
de
Dibuix
arBsCc.
Està
pensada
com
un
espai
de
mostra
de
treballs.
S’estructura
en
una
pàgina
 inicial
amb
vincles
a
l’espai
de
cada
alumne/a.

 30. 30. XATS: El mòdul de Xat permet que els participants mantinguin una conversació en temps real (síncron) a través d'Internet. Aquesta és una manera útil de tenir un major coneixement dels altres i del tema a debat, utilitzar una sala de xat és bastant diferent a utilitzar els fòrums (asíncrons). El mòdul de xat conte varies utilitats per a administrar i revisar les converses anteriors.
 31. 31. PRÀCTICA 9 Xat Per realitzar aquesta activitat primer aprendrem el mecanisme de creació I després participarem tots plegats en el XAT DE L’APRENENTAGE que tenim creat com una activitat al curs APRÈN MOODLE.
 32. 32. Escola
Pia
Santa
Anna
de
Mataró.
2009


×