Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr.M.Bucaille    Šv. KORANAS  IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS      (The Quran)    and modern science      (‫)ا...
TurinysPratarmė...............................................................5Mielas skaitytojau!...........................
"Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo"    "Šlovė ALLAH, pasaulių Valdovui,     Maloningajam, Gailestingajam, ...
Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija         4
Pratarmė    Dr. Maurice Bucaille – įžymus prancūzųchirurgas, mokslininkas ir knygos "Šv. Biblija,Šv. Koranas ir moksla...
atitinka šiolaikinį mokslą, o Šv. Biblijospasakojimai yra moksliškai nepagrįsti. Ši brošiūra– paskaita, skaityta dr. Bucai...
sistemingai jį tyrinėjo. Įprasta, kad nuomonę apiekokį nors valgį susidarome iš to, ką apie jį sakokiti, nors ir neragavę ...
Minėtas jo pranešimas ir spausdinamas šiojeknygoje.         Padėka    Singapūro   atsivertusių musulmonųaso...
Šv.Koranas ir šiuolaikinis mokslas     1976 metų lapkričio 9d. Prancūzijosmedicinos akademijoje įvyko neeilinė paskait...
pasirodė 1976m. gegužės mėnesį (Seglers,Paryžius). Dabar ši knyga išleista ir anglų, irarabų kalbomis.    Nenuostabu, ...
gyvybė – tai atsitiktinumo rezultatas, darosi vismažesnė ir mažesnė. Tam tikros sąvokos pamažutampa nepriimtinomis. Pavyzd...
Enciklopedinės žinios, būtinos Šv.     Koranui suprasti    Daugelį šimtmečių žmogus negalėjosuprasti Šv. Korano, ...
tikrumas nėra 100% įrodytas, būtinai apie taiaiškiai ir pasakysiu.     Tačiau Šv. Korane yra keletas retųteiginių, kur...
Savo tyrinėjimuose stengiausi išliktivisiškai objektyvus. Tikiu, kad man pavyko būtiobjektyviam lygiai taip pat, kaip ir g...
Šv. Koranas – tai mokymas, kuris tapožmogui žinomas per apreiškimą, trukusį apie 23metų. Jis buvo padalintas į du vienodus...
labai svarbioje vietoje. Prie šių bendrų temųpavadinimų galima pridėti ir potemes.     Maža to, pamaniau, kad bus naud...
"Iš tiesu Viešpats – jūsų ALLAH, kurissukūrė dangų1 ir Žemę per šešias laikoatkarpas(Ajjam)..."              ...
pagrindiniai faktai, susiję su unikalios pradinėsdujų masės (dukhan) egzistavimu.    Šios dujų masės komponentai, iš p...
susiformavo galaktikos, o iš jų skilimo produktų– žvaigždės, iš kurių turėjo atsirasti planetos.    Šv. Korane taip pa...
bei sukūręs bendrą Visatos sukūrimo sąvoką, kaituo tarpu ši mokslinė teorija buvo sukurta praėjusdaugeliui šimtmečių po Jo...
Astronomija – šviesa ir judėjimasDabar panagrinėkime astronomijos temą.    Kai vakariečiams aiškinu Šv.Koranoteiginius...
Žodis "žvaigždė" (nažm) lydimas kitožodžio, pažyminčio, jog ji dega ir išnyksta naktiestamsybėse: tai žodis sakib.    ...
žodį reikia versti originalia prasme, t.y. "judėtisava orbita".    Dienos ir nakties eiliškumo aprašymasatrodytų visai...
"O džinų ir žmonių būriai! Jei galitepraeiti už dangaus ir Žemės ribos, eikite gi!Tačiau negalėsite praeiti, nebent tik su...
didžiulę prarają, nuo Platono laikų vadinamaTartarus, sugrįžo į vandenynus. Dar XVII-ameamžiuje buvo kalbama apie Aristote...
"Argi nepadarėme Mes Žemės pagrinduir kalnų atramomis (kuoleliais)?"             (Šv. Koranas 78:6-7)     ...
Tai šiuolaikinių žinių patvirtinimas, kadgyvybė atsiradusi iš vandens. Muhammedolaikais botanikos progresas nebuvo pakanka...
sužinojome, kas vyksta žarnose, kai organaiaprūpinami    maistingomis    medžiagomisvirškinimo proceso metu, Šv. K...
Žmogaus sukūrimas    Šv. Korane žmonių dauginimosi temojeaptinkama daug teiginių, sudarančių problemųembriologams, bes...
jūsų knygos apie lytinį švietimą truputįpavėlavo!"    Štai čia ir pastebime, kad Šv. Koranolaikų pažinimas buvo pilnas...
žodžiai atitinka svarbiausius jo augimo tarpsnius.Štai ką skaitome suros Al Muminun ("Tikintieji")eilutėse:     "Pasku...
Suroje Al Sadžda ("Nusilenkimas")skaitome apie pojūčių ir vidaus organųatsiradimą:    "Ir Jis dovanojo jums klausą, ir...
Šv. Koranas ir Šv. Biblija    Dabar priėjome prie paskutinės temos: taiŠv. Korano skyrių ir Šv. Biblijos konfrontacija...
Kunigų pasakojimas Pradžios knygojepasižymi savo keistomis kilmės istorijomis,sugrįžtančiomis iki Adomo, ir jų niekas nela...
teiginiai yra rezultatas to tikėjimo, kuris buvopaplitęs tada, kai buvo rašomas šis tekstas irjokios kitos reikšmės neturi...
Kaip galima pritarti minčiai, kad XXI-ajame ar XXII-ajame amžiuje prieš Kristų visącivilizaciją nuo Žemės paviršiaus nušla...
kuriuose sutampa ar nesutampa Šv. Biblijos ir Šv.Korano pasakojimai, ir detalumo dėlei suradaupunktus, kur abu tekstai lab...
pasmerkto faraono kūnas bus išvaduotas išvandenų:    Todėl dabar Mes išgelbėsim tave sutavo kūnu, kad tu būtum ženklu ...
Visiškai   objektyvus  Šv.   Koranonagrinėjimas šiuolaikinių žinių šviesoje veda prieaiškaus abiejų faktų sutapimo...
ŽMONIJA    Žmogus yra unikalus sutvėrimas. Dievasskiria žmogų savo atstovu arba patikėtiniu, kurisvaldytų visus kitus ...
tiesos kriterijų, žinias ir mūsų egzistavimo šiameir kitame pasaulyje realybę.APREIŠKIMAI     Nuo pat žmonijos pradžio...
išgelbėti  žmoniją.  Apreiškimas PranašuiMuhammedui yra visas ir pastovus šaltinis,kuriuo turi vadovautis žmonija.  ...
Tiesos kriterijai    Kaip pažinti, kad toks apreiškimas kaipŠv. Koranas, yra Dievo kūrinys? Tiesos kriterijuslengvai s...
6. NEPADIRBAMUMAS.         Tikras Dievo  apreiškimas teisingas ir žmogus negali jo  imituoti. Dievo apreiškimas ...
IŠLEISTOS KNYGOS:  1.  ĮŽANGA Į ISLAMĄ „elektroninė versija“  2.  ISLAMO MOTERIS.     (Ko dar geresnio ji laukia...
19. ATRASTI ISLAMĄ    (Yra Tavo Prigimtinė Teisė)  20. ISLAMO FAKTAI    (Paneigiantys Nepagrįstus Teiginius Prie...
Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija        47
‫جمعية الشباب المسلم في ليتوانيا‬Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija  Lithuanian Muslim Youth Society  Totorių g. 6, Ka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Šv. KORANAS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS

955 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1437
Šv. KORANAS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Šv. KORANAS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS

 1. 1. Dr.M.Bucaille Šv. KORANAS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS (The Quran) and modern science (‫)القرآن الكريم‬ ‫والعلم الحديث‬Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija
 2. 2. TurinysPratarmė...............................................................5Mielas skaitytojau!...............................................6Padėka..................................................................8Šv.Koranas ir šiuolaikinis mokslas......................9Enciklopedinės žinios, būtinos Šv. Koranuisuprasti...............................................................12Pasaulio sukūrimas.............................................16Astronomija – šviesa ir judėjimas......................21Žemė...................................................................24Žmogaus sukūrimas...........................................29Šv. Koranas ir Šv. Biblija...................................33Apreiškimo šviesa..............................................39Tiesos kriterijai...................................................43 2
 3. 3. "Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo" "Šlovė ALLAH, pasaulių Valdovui, Maloningajam, Gailestingajam, Teismo Dienos Valdovui. Tau vieninteliam meldžiamės Ir tik Tavęs vieno prašome pagalbos. Vesk mus teisingu keliu,keliu tų, kuriuos tu apdovanojai Savo gėrybėmis, o ne tų, kurie užsitraukė Tavo nemalonę, ir ne tų, kurie paklydę Amen" 3
 4. 4. Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija 4
 5. 5. Pratarmė Dr. Maurice Bucaille – įžymus prancūzųchirurgas, mokslininkas ir knygos "Šv. Biblija,Šv. Koranas ir mokslas" autorius. Ši knygapagrįsta jo tyrimų išvadomis, tyrinėjant Koraną iržydų – krikščionių Apreiškimą. Tai unikalusindėlis į religijos ir mokslo sritį. Jau būdamas žinomu mokslininku jisbuvo išrinktas ištirti faraono Merneptajausmumiją. Vizito Saudo Arabijoje metu jam buvoparodytos Šv. Korano eilės, kuriose ALLAHsako, kad negyvas faraono kūnas išliks kaip"ženklas" palikuonims. Dr. Bucaille, būdamaskrikščionis, gerai žinojo ir Šv. Biblijoje aprašytąversiją apie faraono istoriją: šis paskendo, kaivijosi pranašą Mozę. Dr.Bucaille buvo maloniai nustebintas:kai pasaulyje dar nebuvo žinoma apie tai, kasvyko toliau, Šv. Korane jau tiksliai aprašytasišlikęs Mozės laikais gyvenusio faraono kūnas.Tai paskatino dr. Bucaille ištirti Šv. Koraną, prieštai išmokus arabų kalbą. Ištyręs Šv. Koraną irpalyginęs jį su Biblija, dr. Bucaille padarė išvadą,kad moksliniai aprašymai Šv. Korane visiškai 5
 6. 6. atitinka šiolaikinį mokslą, o Šv. Biblijospasakojimai yra moksliškai nepagrįsti. Ši brošiūra– paskaita, skaityta dr. Bucaille apie Šv. Koraną iršiuolaikinį mokslą Valstybiniame Londonoinstitute, tebūna lyg vadovas greta amžinosiosIslamo tiesos. Mielas skaitytojau! Žmogus nėra verčiamas priimti TIESĄ,bet iš tiesų žmogui gėda, jei jis net nebandosurasti TIESOS. Islamas moko, kad Dievas davėžmogui sugebėjimą mąstyti ir tikisi, jog žmogusmąstys objektyviai ir sistemingai. Mąstys, abejosir vėl mąstys. Niekas neturėtų jūsų versti greitaiapsispręsti priimti Islamo mokymą, nes Islamasteigia, kad žmogus turi pasirinkimo laisvę. Netgikai žmogus akivaizdžiai susiduria su TIESA, jisneturi būti verčiamas ją pripažinti. Bet prieš susidarydami nuomonę apieIslamą, paklauskite savęs, ar jūsų žinios apieIslamą pakankamai išsamios. Paklauskite savęs,ar tas žinias gavote iš nemusulmoniškų šaltinių,kuriuose tik prabėgomis buvo susipažinta suIslamo mokymu, ar toliau objektyviai ir 6
 7. 7. sistemingai jį tyrinėjo. Įprasta, kad nuomonę apiekokį nors valgį susidarome iš to, ką apie jį sakokiti, nors ir neragavę to valgio. Panašiai irinformacijos apie Islamą reikia ieškotipatikimuose šaltiniuose ir ne tik ją "ragauti," betir gerai "suvirškinti" prieš susidarant nuomonę.Tai būtų protingas požiūris į Islamą. Kitą žingsnįturite žengti patys. Islamas nuolatos primena, kad, žengiantkitą žingsnį jūsų teisė į pasirinkimo laisvę irlaisvė naudotis Dievo suteikta minties galia irprotu bus gerbiami. Asmeninę valią turikiekvienas žmogus. Niekas negali jos iš jūsųatimti ar priversti paklusti Dievo valiai. Jūs turitepatys surasti ir priimti tą sprendimą. Tegul jūsųintelektuali kelionė į TIESĄ būna maloni. Dr. Maurice Bucaille yra įžymus medikas,mokslininkas ir Prancūzijos MedicinosAkademijos narys. Jis knygos "Šv. Biblija, Šv.Koranas ir mokslas" autorius. 1978m. birželio 14d. dr. Bucaille skaitėpranešimą apie Šv.Koraną ir šiuolaikinį moksląBritanijos šalių sandraugos institute Londone. 7
 8. 8. Minėtas jo pranešimas ir spausdinamas šiojeknygoje. Padėka Singapūro atsivertusių musulmonųasociacija nori padėkoti Islamiškajai mokslųakademijai (20B Jalan Daud, Kg.Bahru, KualaLumpur, Mažoji Azija), leidusiai spausdinti šiąknygą (anglų kalba). 8
 9. 9. Šv.Koranas ir šiuolaikinis mokslas 1976 metų lapkričio 9d. Prancūzijosmedicinos akademijoje įvyko neeilinė paskaita.Jos pavadinimas - "Fiziologiniai ir embriologiniaiduomenys Šv. Korane. " Aš pristačiau savotyrinėjimus apie tai, kad Šv. Korane yra teiginių,susijusių su fiziologija ir dauginimusi. Šiųtyrinėjimų priežastis buvo ta, kad dabar mūsų šiossrities žinios yra tokios išsamios, jog neįmanomapaaiškinti, kaip žodžiai, parašyti Šv. Korane, galislėpti tiesas, kurios buvo atrastos tikmoderniaisiais amžiais. Iš tikrųjų nėra jokioveikalo, parašyto prieš moderniuosius amžius,kuriame būtų aprašomi teiginiai, buvę tuolaikmečiu ypač pažangūs ir kuriuos būtų galimalyginti su Šv. Korano teiginiais. Be to, galima palyginti panašios temosinformaciją Šv. Biblijoje (Senajame Testamenteir Evangelijose). Šis sumanymas pagrįstaskonfrontacija tarp šiuolaikinio mokslo irkiekvienos monoteistinės religijos Šventųjų Raštųtam tikrų pastraipų. Sumanymo rezultatas –išleista knyga "Šv. Biblija, Šv. Koranas irmokslas." Pirmasis leidimas prancūzų kalba 9
 10. 10. pasirodė 1976m. gegužės mėnesį (Seglers,Paryžius). Dabar ši knyga išleista ir anglų, irarabų kalbomis. Nenuostabu, kad Islame religija irmokslas visada buvo neatsiejami. Dabar, kaimokslas žengia septynmyliais žingsniais į priekį,jie vis dar susiję – netgi aiškinant Šv. Koranotekstą, remiamasi konkrečiais moksliniaisduomenimis. Maža to, šiame amžiuje, kai mokslotiesos tiesiog nokautuoja religinius įsitikinimus,būtent mokslo atradimai, objektyviai tyrinėjantIslamo Apreiškimą, paaiškino tam tikrusantgamtinius apreiškimo aspektus. Visa taiišnagrinėjus atrodytų, kad mokslo žinios labaipadeda apmąstant Dievo egzistavimą. Kai pradedame nešališkai ir be išankstinionusistatymo savęs klausti apie metafizikospamokas, kurios suteikiamos mums šiandieniųžinių (pvz., žinios apie neapibrėžtai mažusdydžius, gyvybės problemą), iš tiesų randamedaug priežasčių, dėl ko galime galvoti taip, kaipanksčiau aprašyta. Tačiau kai pagalvojame apieįstabų gyvybės atsiradimo ir jos palaikymoreiškinį, iškart tampa aišku, kad tikimybė, jog 10
 11. 11. gyvybė – tai atsitiktinumo rezultatas, darosi vismažesnė ir mažesnė. Tam tikros sąvokos pamažutampa nepriimtinomis. Pavyzdžiui, sąvoka,pasiūlyta prancūzo, apdovanoto Nobelio premijauž pasiekimus medicinoje: jis siekė įtikintižmones, kad gyvoji materija susikūrė savaimekaip palankių aplinkybių rezultatas, veikiantpašaliniams veiksniams, kurių pagrindas buvopaprasti cheminiai elementai. Iš čia daroma išvada, kad gyvi organizmaivystėsi tol, kol susikūrė toks ypač sudėtingasorganizmas kaip žmogus. Man atrodo, kadmoksliniai laimėjimai, padedantys suprastifantastišką aukštesniųjų būtybių sudėtingumą,pateikia svarius argumentus priešingos teorijosnaudai. Kitaip tariant, tai nepaprastai metodiškoorganizmo, valdančio įspūdingą gyvybės reiškinį,egzistavimas. Daugumoje Šv. Korano dalių to irmokoma. Tačiau jame yra ir daugybė tiksliųduomenų, tiesiogiai susijusių su šiuolaikiniaismokslo atradimais: jie ypač domina šiandienosmokslininkus. 11
 12. 12. Enciklopedinės žinios, būtinos Šv. Koranui suprasti Daugelį šimtmečių žmogus negalėjosuprasti Šv. Korano, nes neturėjo tam pakankamomokslinio išsilavinimo. Tik šiandien daugumaŠv. Korano eilių, kalbančių apie gamtosreiškinius, tapo visiškai suprantamos. Galbūtreikėtų pasakyti, kad XX-ajame amžiuje, netvykstant specializavimuisi, vidutiniammokslininkui, neturinčiam specializuotų tyrimųrezultatų, ne visada lengva suprasti viską, ką jisperskaito Šv. Korane. Tai reiškia, kad norintsuprasti tokias Šv. Korano eiles, reikia turėtienciklopedinių žinių, t.y. žinių, apimančių daugelįmokslo šakų. Žodį "mokslas" vartoju nusakyti žinioms,kurios visapusiškai apibrėžtos. Jis neapimateorijų, kurios tam tikru laiku padeda paaiškintireiškinį ar jų grupę ir vėliau yra pamirštamos, ovietoje jų mokslo progreso dėka atsiranda daugįtikinamesnių paaiškinimų. Aš ketinu(daugiausia) nagrinėti teiginių palyginimus tarpŠv. Korano ir žinių, dėl kurių tikrumoneabejojama. Jei paminėsiu mokslinį faktą, kurio 12
 13. 13. tikrumas nėra 100% įrodytas, būtinai apie taiaiškiai ir pasakysiu. Tačiau Šv. Korane yra keletas retųteiginių, kurių mokslas dar nepatvirtino: apie juoskalbėsiu nurodydamas, kad visi įrodymai verčiamokslininkus priimti juos kaip labai tikėtinus. Topavyzdys yra teiginys, kad gyvybė atsirado išvandens. Kitas teiginys, kad kažkur Visatojeegzistuoja Žemės, panašios į mūsiškę. Nepaisant visų šių mokslinių svarstymų,nereikia pamiršti, kad Šv. Koranas yra tobuliausiareliginė knyga ir joje negalima įžiūrėti jokiųmokslinių tikslų siekimo. Kai žmogus kviečiamas apmąstytisutvertuosius kūrinius ir stebimus skaitlingusgamtos reiškinius, akivaizdus tokių pavyzdžiųtikslas yra noras pabrėžti Dievo Visagalybę. Tasfaktas, kad šiuose apmąstymuose randamemokslinių žinių, rodo, jog tai dar viena Dievodovana ir jos vertę reikia deramai įvertinti šiameamžiuje (kai mokslu teisinamas materialistinisateizmas siekia užvaldyti pasaulį tikėjimo Dievusąskaita). 13
 14. 14. Savo tyrinėjimuose stengiausi išliktivisiškai objektyvus. Tikiu, kad man pavyko būtiobjektyviam lygiai taip pat, kaip ir gydytojas yraobjektyvus, atversdamas paciento ligos kortelę;kitaip tariant, tik sugretinęs visus simptomus, jisgali nustatyti diagnozę. Turiu pripažinti, kad išpradžių aš vadovavausi ne tikėjimu Islamu, opaprasčiausiai stengiausi ieškoti TIESOS. Benttaip man atrodo šiandien. Tai buvo pagrindinėpriežastis, dėl kurios, baigęs nagrinėti Šv.Koraną, pradėjau jame suvokti žodžius,atskleistus Pranašui (tebus Jam ramybė). Panagrinėsime Šv. Korano teiginius,kuriuos šiandien patvirtina mokslo tiesos.Anksčiau žmonės juos suprasdavo tik pažodžiui.Argi įmanoma įsivaizduoti, kad keičiant tekstą(jei tai buvo daroma), tokiuose negausiuoseskyreliuose, išsklaidytuose visame Šv. Korane,išlaikyta jų prasmė. Mažiausias teksto pakeitimasbūtų iš karto sugadinęs įspūdingą žodžių ryšį irmes nebegalėtume jų sutapatinti su moksložiniomis. Nešališkam stebėtojui šių teiginiųegzistavimas Šv. Korane suvokiamas kaipakivaizdus autentiškumo požymis. 14
 15. 15. Šv. Koranas – tai mokymas, kuris tapožmogui žinomas per apreiškimą, trukusį apie 23metų. Jis buvo padalintas į du vienoduslaikotarpius: prieš ir po Hidžros*. Atsižvelgiant į tai, atrodo visai natūralu,kad moksliniai apmąstymai išsklaidyti po visąKnygą. Mūsų tyrinėjimų metu reikėjo pergrupuotijuos pagal temą, renkant surą po suros. Kaip juos suskirstyti? Šv. Korane neradaujokių nurodymų, patariančių, kaip klasifikuotišiuos teiginius. Todėl nusprendžiau sugrupuotijuos savo nuožiūra. Man atrodo, kad pirmoji temagalėtų būti "Sukūrimas". Čia galima palygintieiles, susijusias su šia tema, ir bendras idėjas,kuriomis šiandien remiasi Pasaulio sukūrimosuvokimas. "Kitas eiles sugrupavau tokiaispavadinimais: "Astronomija", "Žemė", "Gyvūnųir augalų karalystė", "Žmogus ir žmoniųdauginimasis". Pastaroji tema Šv. Korane pateikta* Hidžra - Pranašo Muhammedo (tebus Jam ramybė)emigracija iš Mekos į Mediną, nuo kurios prasidėjo Islamoistorija, ir nuo kurios musulmonai ėmė skaičiuoti savokalendorių. 15
 16. 16. labai svarbioje vietoje. Prie šių bendrų temųpavadinimų galima pridėti ir potemes. Maža to, pamaniau, kad bus naudingapalyginti Šv. Koraną ir Šv. Bibliją šiuolaikiniųžinių požiūriu. Tai padariau "Sukūrimo", "Tvano"ir "Išėjimo" temose. Pasaulio sukūrimasPanagrinėkime, kaip Sukūrimas aprašomas Šv.Korane. Kyla ypač svarbi apibendrinanti mintis:Šv. Koranas nesutampa su Šv. Biblijospasakojimu. Ši mintis prieštarauja išvadoms,kurias dažnai klaidingai daro Vakarų autoriai,norėdami pabrėžti abiejų tekstų panašumą.Kalbant apie Sukūrimą, kaip ir kitomis temomis,pastebima Vakarų tendencija teigti, kadMuhammedas (tebus Jam ramybė) pamėgdžiojobendrąsias Šv. Biblijos idėjas. Iš tiesų galimapalyginti Šv. Biblijoje aprašytas šešias Sukūrimodienas ir tą dieną, kai Dievas ilsėjosi. Apie taiaprašoma suroje Al-Araf ("Kliūtys"): 16
 17. 17. "Iš tiesu Viešpats – jūsų ALLAH, kurissukūrė dangų1 ir Žemę per šešias laikoatkarpas(Ajjam)..." (Šv. Koranas 7:54) Tuoj pat reikia paminėti, kad šiuolaikiniaiaiškintojai pabrėžia žodžio "Ajjam" interpretaciją,kuris verčiamas kaip "dienos", norint pasakyti"ilgas laiko tarpas" arba "amžiai", o ne 24valandų laiko tarpas. Ypač svarbu, man atrodo, tai, kadpriešingai nei Šv. Biblijoje, Šv. Koraneneakcentuojama Žemės ir Dangaus Sukūrimoseka. Kai kalbama apie Sukūrimą bendrąjaprasme, kartais Dangus būna minimas priešŽemę, o kartais Žemė prieš Dangų, kaip matomesuroje Ta-Ha: "Apreiškimas nuo To, kuris sukūrėŽemę ir aukštajį dangų2." (Šv. Koranas 20:4) Šv. Korane akcentuojamas dangiškasis irŽemiškasis evoliucijos ryšys. Čia minimi1 Arabų kalboje, originale minima žodžio „dangus“daugiskaita,-red.pastaba.2 Žiūrėti pastabą nr.:1. 17
 18. 18. pagrindiniai faktai, susiję su unikalios pradinėsdujų masės (dukhan) egzistavimu. Šios dujų masės komponentai, iš pradžiųsulieti į vieną (ratą), vėliau buvo atskirti (fatg).Tai matome suroje Fussilat: "Paskui kreipėsi Jis į dangų, kuris buvodūmų pavidalo, ir pasakė jam ir Žemei..." (Šv. Koranas 41:11) Tas pat išreiškiama ir suroje Al-Anbiya("Pranašai"): "Argi nematė tie, netikintieji, kaddangus ir Žemė buvo kartu vientisai, o Mesišskyrėme juos ir sukūrėme iš vandens visa, kasgyva." (Šv. Koranas 21:30) Atskyrimo procesas aprašomas daugeliužodžių, kurie daug kartų kartojami Šv. Korane,kad ir šioje suroje Al-Fatiha ("Atveriančioji"): "Šlovė Dievui, Pasaulių Viešpačiui." (Šv. Koranas l:l) Visa tai visiškai sutampa sušiuolaikinėmis idėjomis apie pirminės miglosegzistavimą ir pradinės unikalios masės elementųišsiskaidymą. Išsiskaidžius šiai masei, 18
 19. 19. susiformavo galaktikos, o iš jų skilimo produktų– žvaigždės, iš kurių turėjo atsirasti planetos. Šv. Korane taip pat minimas erdvės tarpDangaus ir Žemės sukūrimas. Sura Al-Furkan("Atskyrimas"): "Jis yra Tas, kuris sukūrė dangų irŽemę, ir visa, kas yra tarp jų." (Šv. Koranas 25:59) Atrodytų, kad erdvės sukūrimas atitinkašiuolaikinius materijos jungčių atradimus.Jungtys egzistuoja už organizuotų astronominiųsistemų. Ši apžvalga parodo, kad iš tikrųjųdaugeliu atvejų šiuolaikiniai mokslo duomenyssutampa su Šv. Korano teiginiais. Tuo būdu meslabai nutolome nuo Šv. Biblijos teksto, apiesukūrimą kuris visiškai nepriimtinas; ypač kaikalbama, jog Žemė sukurta anksčiau (3-ąjądieną), o Dangus – vėliau (4-ąją dieną), nors geraižinoma, kad mūsų planeta kilusi iš savožvaigždės – Saulės. Tokiomis aplinkybėmistiesiog neįmanoma įsivaizduoti, kad žmogus,sėmęsis įkvėpimo iš Šv. Biblijos, būtų Šv.Korano autorius ir būtų ištaisęs Šv. Biblijos tekstą 19
 20. 20. bei sukūręs bendrą Visatos sukūrimo sąvoką, kaituo tarpu ši mokslinė teorija buvo sukurta praėjusdaugeliui šimtmečių po Jo mirties. 20
 21. 21. Astronomija – šviesa ir judėjimasDabar panagrinėkime astronomijos temą. Kai vakariečiams aiškinu Šv.Koranoteiginius apie astronomiją, visada sulaukiupasakymų, jog čia nėra nieko ypatingo, nes šiossrities svarbius atradimus arabai padarė dauganksčiau nei europiečiai. Iš tiesų tai klaida, daroma nežinantistorijos. Pirma, arabų šalyse mokslas išsivystėdaug vėliau nei buvo užrašytas Šv. Koranoapreiškimas, antra, Islamo civilizacijos moksložinių nebūtų užtekę, norint parašyti apie Dangųtaip, kaip rašoma Šv. Korane. Tačiau ši tema yra tokia plati, kad čiategaliu ją apžvelgti bendrais bruožais. Šv. Biblijoje apie Saulę ir Mėnulį kalbamakaip apie du skirtingo dydžio šviesulius, o Šv.Korane jie vadinami skirtingais epitetais: šviesa –(nur) Mėnuliu, fakelas – (siraž) Saule. Pirmasisyra inertinis šviesą atspindintis kūnas, o antrasis –amžinai degantis dangaus kūnas, šviesos iršilumos šaltinis. 21
 22. 22. Žodis "žvaigždė" (nažm) lydimas kitožodžio, pažyminčio, jog ji dega ir išnyksta naktiestamsybėse: tai žodis sakib. Šv. Korane žodis kaukab reiškia planetas,t.y. dangaus kūnus, kurie neskleidžia šviesos kaipsaulė, bet ją atspindi. Šiandien jau žinoma, kaipdangaus kūnų pusiausvyra subalansuotažvaigždžių padėtimi tam tikrose orbitose traukosjėgų veikimu, atsižvelgiant į jų masę ir judėjimogreitį, kuris kiekvienai žvaigždei yra skirtingas.Bet ar ne tą patį byloja Šv. Koranas, kurio surojeAl Anbiya aprašomas šios pusiausvyrosnustatymas? Tačiau šiuos žodžius galime suprastitik šiandien: "Jis – tas, kuris sukūrė naktį ir dieną, irsaulę, ir mėnulį. Kiekvienas iš jų skrieja(plaukia), savo keliu (savo orbita)." (Šv. Koranas 21:33) Arabiškas žodis, reiškiantis tokį judėjimą,yra veiksmažodis sabaha (tekste-jasbahun): jisreiškia bet kurio judančio kūno judėjimą, ar taibūtų bėgančio žmogaus kojų judėjimas, arplaukimas vandenyje. Dangaus kūnų atveju šį 22
 23. 23. žodį reikia versti originalia prasme, t.y. "judėtisava orbita". Dienos ir nakties eiliškumo aprašymasatrodytų visai paprastas, jei ne tas faktas, kad Šv.Korane jis šiandien apibūdinamas labai aktualiaisžodžiais. Taip yra dėl veiksmažodžio kauwwaravartojimo suroje Al Zumar (39:5) ("Minios").Norint aprašyti, kaip naktis "sukasi" arba"vyniojasi" aplink dieną, o diena – aplink naktį,lygiai kaip tiesiogine to žodžio prasme aplinkgalvą vyniojamas turbanas. Tai visiškai galimaspalyginimas, tačiau Šv. Korano apreiškimo metuto nebuvo galima padaryti dėl astronomijos žiniųstygiaus. Taip pat aprašoma Visatos evoliucija irSaulei parinkta vieta joje. Viskas sutampa sudetaliomis šiuolaikinėmis pažiūromis. Šv. Koranelyg ir užsimenama apie Visatos plėtimąsi. Minimas ir erdvės užkariavimas. Tai buvoįvykdyta dėl įspūdingo technologijos progreso,kurio rezultatas – žmogaus kelionė į Mėnulį. Taigalima įsivaizduoti, skaitant surą Al Rahman("Mielaširdingas"): 23
 24. 24. "O džinų ir žmonių būriai! Jei galitepraeiti už dangaus ir Žemės ribos, eikite gi!Tačiau negalėsite praeiti, nebent tik su Mūsųleidimu, su turima (Mūsų) Galia." (Šv. Koranas 55:33) Šią galią suteikia Visagalis, ir visos surosturinys – kvietimas pažinti Dievo geradarystęžmogui. Žemė Dabar grįžkime į Žemę. Panagrinėkimešias suros Al Zumar ("Minios") eilutes: "Argi nematai, kad Dievas atsiuntėvandenį iš dangaus ir per šaltinius jis susigėrė įŽemę? Po to Jis liepė augti įvairiaspalviamspasėliams." (Šv. Koranas 39:21) Šiandien tai visai suprantama, bet nereikiapamiršti, kad prieš daugelį amžių tokios sąvokosdar nebuvo paplitusios. Tik XVI-ame amžiujeBernardas Palisis pirmą kartą paaiškino vandensciklo esmę. Anksčiau žmonės kalbėjo apieteorijas, kad vandenynų vandenys, vėjo veikiami,buvo suvaryti į Žemyno gelmes. Tada jie per 24
 25. 25. didžiulę prarają, nuo Platono laikų vadinamaTartarus, sugrįžo į vandenynus. Dar XVII-ameamžiuje buvo kalbama apie Aristotelio teoriją,pasak kurios, vanduo buvo uždarytas šaltuosekalnų urvuose ir iš jų susiformavo požeminiaiežerai, maitinantys šaltinius. Šiandien mesžinome, kad šaltinius maitina į Žemę susigėręslietaus vanduo. Jei šiuolaikinius hidrologijosfaktus palyginsime su Šv. Korano duomenimisšia tema, tai pastebėsime, kad jie labai tiksliaiatitinka vienas kitą. Geologijoje neseniai buvo atrastasraukšlėjimosi reiškinys, dėl kurio susiformavokalnai. Tą patį galima pasakyti ir apie Žemėsplutą, kuri yra lyg kietas lukštas, ant kurio mesgyvename, o gilesni sluoksniai yra karšti ir skysti,dėl to ten negalima jokia gyvybės forma. Taip patžinoma, kad kalnų stabilumas siejamas suraukšlėjimosi reiškiniu, nes raukšlės sudarėkalnuoto reljefo pagrindus. Dabar palyginkime šiuolaikines idėjas suŠv. Korano eilutėmis, kuriose rašoma apie šiuosdalykus. Ji paimta iš suros Al Naba ("Žinia"): 25
 26. 26. "Argi nepadarėme Mes Žemės pagrinduir kalnų atramomis (kuoleliais)?" (Šv. Koranas 78:6-7) Kuoleliai (autad), sukalami į Žemę lygįtempiant palapinę, yra geologinių raukšliųpagrindas. Čia, kaip ir kitose temose, objektyvusstebėtojas negali įžiūrėti jokio prieštaravimošiuolaikinėms žinioms. Bet labiau nei kas kitas,mane nustebino Šv. Korano teiginiai apie gyvusorganizmus gyvūnų ir augalų karalystėje, ypačtai, kas susiję su jų dauginimusi. Reikia dar kartą pabrėžti, kad tik šiaislaikais mokslo pažanga padėjo suprasti daugelioŠv. Korano eilių prasmę. Yra ir lengviausuprantamų eilių ir jose paslėpta biologijosprasmė, kuri be galo svarbi. Taip yra ir suroje AlAnbiya, kurios dalis jau buvo cituota: "Argi nematė tie netikintieji, kad dangusir Žemė buvo kartu vientisai, o Mes išskyrėmejuos ir sukūrėme iš vandens visa, kas gyva.Nejaugi jie neįtikės? (Šv. Koranas 21:30) 26
 27. 27. Tai šiuolaikinių žinių patvirtinimas, kadgyvybė atsiradusi iš vandens. Muhammedolaikais botanikos progresas nebuvo pakankamas,kad būtų nustatyta, jog augalai turi vyriškas irmoteriškas dalis. Tačiau paskaitykime surą Ta-Ha: "Tai Jis sukūrė Žemę jums lyguma irpravedė per ją kelius jums; ir Jis siunčiavandenį iš dangaus ir per tai Mes išvedėmįvairių augalų poras." (Šv. Koranas 20:53) Šiandien žinome, kad vaisius vedaaugalai, turintys lytinius požymius (net jeigu tainetręšiamos gėlės, kaip pavyzdžiui, bananai).Suroje Al Rad ("Griaustinis") skaitome: "Ir iš visų vaisių sutvėrė poras po du:vyriškąją ir moteriškąją." (Šv. Koranas 13:3) Apmąstymai apie dauginimąsi gyvūnųpasaulyje siejami su žmogaus dauginimusi. Tai iraptarsime. Šv. Korane yra vienas skyrelis, kurisfiziologine prasme man atrodo nepaprastaisvarbus: tūkstantis metų prieš kraujo cirkuliacijosatradimą ir beveik trylika amžių prieš tai, kai 27
 28. 28. sužinojome, kas vyksta žarnose, kai organaiaprūpinami maistingomis medžiagomisvirškinimo proceso metu, Šv. Koranas aprašopieno sudedamųjų dalių šaltinius, o tai visiškaisutampa su dabartinėmis žiniomis. Norint suprasti šiuos žodžius, reikiažinoti, kad žarnose vyksta cheminės reakcijos, kaisudėtingos sistemos pagalba iš maisto paimamosmaistingosios medžiagos, ir, priklausomai nuo jųcheminės sudėties, jos per kepenis patenka įkraują. Kraujas paskirsto šias medžiagas po visuskūno organus, tarp kurių yra ir pieną gaminančiospieno liaukos. Nesigilindami į smulkmenas, galimesakyti, kad vyksta tam tikrų medžiagų perėjimasiš žarnų turinio į jų sieneles ir po to šiasmedžiagas perneša kraujas. Šias sąvokas reikiaprisiminti, norint suprasti šią Šv. Korano ištraukąAl Nahl ("Bitės"): "Iš tiesų ir per jūsų galvijus –pamokymas jums. Mes girdome jus tuo, kas yrajų viduriuose tarp išmatų ir kraujo – pienušvariu ir maloniu geriančiam jį." (Šv. Koranas 16:66) 28
 29. 29. Žmogaus sukūrimas Šv. Korane žmonių dauginimosi temojeaptinkama daug teiginių, sudarančių problemųembriologams, besistengiantiems juos paaiškinti.Tokius teiginius žmogus pradėjo suprasti tikatsiradus pagrindiniams mokslams,atskleidusiems daug žinių biologijos srityje irišradus mikroskopą. Septintojo amžiaus žmogus nebūtųsugebėjęs išreikšti tokių minčių. Ne paslaptis, kadtuo metu Vidurio Rytuose ir Arabų šalyse apiežmogaus dauginimąsi buvo žinoma ne daugiaunei Europoje ar kitur. Šiandien yra daugmusulmonų, gerai išmanančių Šv. Koraną irgamtos mokslus. Jie aiškiai pripažino, kad galimalyginti Šv. Korano tekstą apie dauginimąsi sužmogaus pažinimu šiandien. Aš niekadanepamiršiu, ką pasakė aštuoniolikmetismusulmonas, užaugęs Saudo Arabijoje,atsakydamas į klausimą dauginimosi tema Šv.Korane. Jis sakė: "Bet juk ši Knyga suteikiamums visą svarbiausią informaciją šia tema. Kaimokiausi mokykloje, mums cituodavo Šv.Koraną norėdami paaiškinti, kaip gimsta vaikai; 29
 30. 30. jūsų knygos apie lytinį švietimą truputįpavėlavo!" Štai čia ir pastebime, kad Šv. Koranolaikų pažinimas buvo pilnas prietarų ir mitų, betŠv. Korano turinys ir šiuolaikiniai moksloduomenys sutampa: Šv. Korane nėra jokiųklaidingų minčių požymių, kurios buvopaplitusios tuo metu. Dabar iš visų eilių išskirkime konkrečiasmintis apie vaisinančio skysčio sudėtingumą irtai, kad norint užtikrinti apvaisinimą, jo reikialabai nedaug, tik "penktadalio," jei galima išverstiarabišką žodį "sulala". Kiaušinėlio apvaisinimas moters lytiesorganuose tobulai aprašytas keliose eilėse žodžiu"Alaq", kuris taip pat yra ir suros pavadinimas("Krešulėlis"): "Vardan Valdovo tavo, kuris sukūrėžmogų iš krešulėlio." (Šv. Koranas 96:2) Nemanau, kad yra kitas racionalesnisžodžio "Alaq" vertimas, išskyrus jo tiesioginęprasmę. Embriono vystymasis motinos įsčioseaprašytas trumpai, bet tiksliai, nes paprasti 30
 31. 31. žodžiai atitinka svarbiausius jo augimo tarpsnius.Štai ką skaitome suros Al Muminun ("Tikintieji")eilutėse: "Paskui pavertėme Mes sėklos lašąsutirštėjimu, po to iš tirščio sutvėrėme mėsosgniužulą, sukūrėme iš to gniužulo kaulus, po toapvilkome tuos kaulus mėsa, po to Mesužauginome tai kitame kūrinyje." (Šv. Koranas 23:14) Terminas "kūno gniužulas" (mudga)tiksliai atitinka embriono išvaizdą tam tikru jovystymosi laikotarpiu. Kaip žinome, kaulaivystosi šioje masėje ir jie padengiamiraumenimis. Tai ir reiškia "nepaliestą mėsą"(lahm). Embrionas pereina tarpsnį, kai vieniorganai yra susiformavę, o kiti – ne, ir iš viso šitovėliau išsivysto žmogus. Gal apie tai ir rašomasuroje Al Hadž (22:5), kuri skamba šitaip: "Mes sutvėrėme jus iš sėklos lašo, po toiš sutirštėiimo, po to iš mėsos gniužulo, iš daliessuformuoto ir iš dalies beformio, kadišaiškintume jums (tai)." (Šv. Koranas 22:5) 31
 32. 32. Suroje Al Sadžda ("Nusilenkimas")skaitome apie pojūčių ir vidaus organųatsiradimą: "Ir Jis dovanojo jums klausą, irregėjimą, ir širdis." (Šv. Koranas 32:9) Čia niekas neprieštarauja šiandienosduomenims; maža to, Šv. Korane nėra nė vienosklaidingos to laikmečio idėjos. 32
 33. 33. Šv. Koranas ir Šv. Biblija Dabar priėjome prie paskutinės temos: taiŠv. Korano skyrių ir Šv. Biblijos konfrontacija,remiantis mokslo žiniomis. Šią problemą šiek tiekpalietėme kalbėdami apie Sukūrimą. Jau anksčiauaš pabrėžiau tobulą atitikimą tarp šiuolaikiniųžinių ir Šv. Korano skyrių ir paminėjau, kad Šv.Biblijos tekste yra moksliškai nepriimtinųteiginių. Tai mažai testebina, nes žinome, kad Šv.Biblijos Sukūrimo tekstą parašė kunigai, gyvenęVI-ajame amžiuje prieš Kristų, iš čia ir terminas –"kunigų" pasakojimas. Tai buvo daugiausiasuprantama mokymo tema, siekiant priverstižmones švęsti šeštadienį. Pasakojimas sukurtas sukonkrečia pabaiga ir, kaip sakė Tėvas de Vaux(buvęs Jeruzalės Biblijos mokyklos vadovas), tapabaiga buvo ypač įtaigi. Šv. Biblijoje taip pat rasime ir trumpesnį,ir senesnį Sukūrimo pasakojimą, vadinamąją"Jahovistinę" versiją, kuri į šią temą žvelgia iškitos pusės. Abu pasakojimai paimti iš Pradžiosknygos – pirmosios iš penkių Senojo Testamentoknygų arba Toros; jos autoriumi laikomas Mozė,bet tekstas, kurį turime šiandien, yra labai pakitęs. 33
 34. 34. Kunigų pasakojimas Pradžios knygojepasižymi savo keistomis kilmės istorijomis,sugrįžtančiomis iki Adomo, ir jų niekas nelaikolabai rimtomis. Nepaisant to, tokie Evangelijųautoriai kaip Matas ir Lukas jas atgamino beveikžodis žodin Jėzaus kilmės istorijose. Matassugrįžta prie Abraomo, o Lukas – prie Adomo.Visi šie pasakojimai moksliškai nepriimtini, nesjie nusako pasaulio amžių ir laiką, kada žmogusatsirado Žemėje, o tai akivaizdžiai nesutampa sušiandieną turimais faktais. Šv. Korane panašiosdatos nėra nurodomos. Anksčiau minėjome, kad Šv.Koranaspuikiai atitinka apibendrintas šiuolaikines idėjasapie Visatos susiformavimą, o Šv. Biblijospasakojimai joms prieštarauja. Pasaulio vandenųalegoriją pagrįsti sunku, juo sunkiaupagrindžiamas šviesos sukūrimas Pirmąją Dieną,prieš sukuriant žvaigždes, kurios skleidžia tąšviesą; vakaro ir ryto egzistavimas prieš Žemėssukūrimą; Žemės sukūrimas Trečiąją Dieną priešSaulę, kuri sukurta Ketvirtąją Dieną; žvėriųŽemėje atsiradimas Šeštąją Dieną, o paukščių –Penktąją, nors žvėrys atsirado pirmiau. Visi šie 34
 35. 35. teiginiai yra rezultatas to tikėjimo, kuris buvopaplitęs tada, kai buvo rašomas šis tekstas irjokios kitos reikšmės neturi. Taip pat nepriimtinos Šv. Biblijos kilmėsistorijos, sudarančios žydų kalendoriaus pagrindąir teigiančios, kad dabar pasauliui yra 5738 metai.Mūsų Saulės sistemai jau gal daugiau kaip 4.5milijardų metų, o toks žmogus, kokį mes žinomešiandien, Žemėje galėjo atsirasti prieš dešimtistūkstančių metų, jei ne anksčiau. Todėl būtina pastebėti, kad Šv. Koranenėra jokių laiko žymėjimo nuorodų, jos būdingostik Šv. Biblijos tekstui. Yra dar vienas labai svarbus palyginimastarp Šv. Biblijos ir Šv. Korano – tai Tvanas. Ištikrųjų Šv. Biblijos pasakojime yra aprašymas,kuriame du skirtingi įvykiai suliejami į vieną. Šv.Biblija kalba apie visuotinį tvaną ir sako jį esantįvykus apytiksliai 300 metų prieš Abraomą. Pagaltai, ką mes žinome apie Abraomą, išeitų, kadpasaulinė katastrofa įvyko XXI-ajame ar XXII-ajame amžiuje prieš Kristų. To nebūtų galimapagrįsti jokiais istoriniais duomenimis. 35
 36. 36. Kaip galima pritarti minčiai, kad XXI-ajame ar XXII-ajame amžiuje prieš Kristų visącivilizaciją nuo Žemės paviršiaus nušlavėpasaulinio masto katastrofa, jei žinome, kad šisperiodas sutampa su Viduriniosios KaralystėsEgipte egzistavimo laikotarpiu, maždaugPereinamuoju periodu prieš vienuoliktosiosdinastijos viešpatavimą. Atsižvelgiant įšiuolaikines mokslo žinias, tokie teiginiainepriimtini. Taigi galima pamatyti didžiulę prarają,skiriančią Šv. Bibliją nuo Šv. Korano. Priešingai nei Šv. Biblijoje, Šv. Koranekatastrofa siejama tik su Nojaus žmonėmis. Jiebuvo nubausti už savo nuodėmes kaip ir kitosnedievobaimingos tautos. Šv. Koranas nenurodo katastrofos laiko.Šv. Korano pasakojime nėra absoliučiai jokiųistorinių ar archeologinių prieštaravimų. Trečias labai reikšmingas palyginimas yraMozės istorija, o ypač Žydų, vergaujančiųFaraonui, išėjimas iš Egipto. Čia galiu pateikti tiklabai glaustą šios temos apžvalgą, kuri išdėstytamano knygoje. Aš atkreipiau dėmesį į punktus, 36
 37. 37. kuriuose sutampa ar nesutampa Šv. Biblijos ir Šv.Korano pasakojimai, ir detalumo dėlei suradaupunktus, kur abu tekstai labai naudingai vienaskitą papildo. Tarp daugelio hipotezių irsvarstymų, kokią vietą faraonų istorijoje užimaIšėjimas, aš padariau išvadą, kad labiausiaitikėtina teorija, pagal kurią Išėjimo istorijosfaraonu tampa Merneptajus – Ramzio IIpalikuonis. Raštuose randamų duomenų irarcheologinių įrodymų, kurie kalba šios hipotezėsnaudai. Su malonumu galiu pasakyti, kad Šv.Biblijos pasakojimas akivaizdžiai įrodo Mozėsvaidmenį faraonų istorijoje: Mozė gimė valdantRamziui II. Bibliniai duomenys Mozės istorijojeturi didelę istorinę reikšmę. Medicininiai Merneptajaus mumijostyrimai suteikė naudingos informacijos apiegalimas faraono mirties priežastis. Tas faktas, kad šiandien turime šiofaraono mumiją, atrastą 1898 m., yra nepaprastaisvarbus. Šv. Biblija sako, kad jo kūnas buvoįmestas į jūrą, bet nenurodo, kas su juo atsitikovėliau. Šv. Korano suroje (Junus) sakoma, kad 37
 38. 38. pasmerkto faraono kūnas bus išvaduotas išvandenų: Todėl dabar Mes išgelbėsim tave sutavo kūnu, kad tu būtum ženklu tiems, kurieateis po tavęs." (Šv. Koranas 10:92) Medicininis mumijos ištyrimas parodė,kad kūnas negalėjo ilgai išbūti vandenyje, nesaudiniai nesuirę, o tai dažniausiai atsitinka dėlilgo buvimo po vandeniu. Čia ir vėl Šv. Korano pasakojimo iršiuolaikinių idėjų sugretinimas neleidžia kilti nėmenkiausiai abejonei moksliniais atradimais. Senąjį Testamentą sudaro literatūroskūriniai, parašymo laikotarpis apytiksliai devyniamžiai, ir jie yra labai smarkiai pakitę. Šv.Biblijos teksto kūrimo procese aiškiai matomažmogaus veikla. Šv. Korano Apreiškimo istorija yravisiškai kitokia. Jis buvo apreikštas, įsimintas iružrašytas Muhammedo gyvenimo laikotarpiu. Dėlto Šv. Koranui niekada nebuvo iškilusiautentiškumo problema. 38
 39. 39. Visiškai objektyvus Šv. Koranonagrinėjimas šiuolaikinių žinių šviesoje veda prieaiškaus abiejų faktų sutapimo, kas ne kartą jaubuvo minėta. Turėdami galvoje tų laikų žinias, sunkiaiįsivaizduojame, kad Muhammedo laikų žmogusbūtų tokių teiginių autoriumi. Tokie apmąstymaiyra dalis to, kas suteikia Šv. Koranui unikalumoir verčia bešališkus mokslininkus pripažinti savonesugebėjimą pateikti vienintelį, tikmaterialistinį, paaiškinimą. Apreiškimo šviesaĮŽANGA: KAS YRA GYVYBĖ? Žmogaus egzistavimas pasaulyje ir visosVisatos sukūrimas nėra atsitiktiniai įvykiai arpalankios gamtos rezultatas. Ši Visata kiekvienusavo atomu skelbia ir moko mus suprasti Mylintį,Gailestingą ir Visagalį Kūrėją. Niekas negaliegzistuoti be Kūrėjo. Kiekvienas žmogus žino,kad jo egzistavimas priklauso nuo Kūrėjo: jistikrai žino, kad negali pats susikurti savęs. Todėljo pareiga pažinti savo kūrėją – Dievą. 39
 40. 40. ŽMONIJA Žmogus yra unikalus sutvėrimas. Dievasskiria žmogų savo atstovu arba patikėtiniu, kurisvaldytų visus kitus šio pasaulio sutvėrimus.Žmogui suteikta IŠMINTIES galia, kuri jį skirianuo gyvūnų. Pranašas (Tebus Jam ramybė) sako: "Dievas nesukūrė nieko geriau už Išmintį,ir nieko tobulesnio ar gražesnio už Išmintį..." Kartu su išminties galia Žmogui suteiktalaisvė (laisva valia), kad jis galėtų atskirti irpasirinkti garbingą Dievo vietininko gyvenimokelią arba pulti Žemiau už pačius niekingiausiusgyvius ar sutvėrimus. Žmogus gimsta tyras ir benuodėmės. Jis turi laisvą valią daryti gerus darbusarba pulti į nuodėmę.DIEVO KELIAS Iš didelės meilės ir gailestingumožmonijai Dievas nepaliko mūsų klaidžiotitamsybėse, ieškant teisingo kelio per bandymus irpaklydimus. Kartu su sugebėjimu mąstyti Dievasmums nurodė DIEVIŠKĄ KELIĄ, nustatantį 40
 41. 41. tiesos kriterijų, žinias ir mūsų egzistavimo šiameir kitame pasaulyje realybę.APREIŠKIMAI Nuo pat žmonijos pradžios Dievas siuntėPranašus, kad jie skelbtų savo APREIŠKIMUS irkviestų į TIESOS ir TAIKOS kelią bei ragintųPAKLUSTI vieninteliam tikram Dievui. TaiISLAMAS. Ši žinia per daugelį Pranašų buvopaskelbta daugeliui žmonijos kartų. Tačiauvėlesnės kartos iškraipė ankstesnius Dievoapreiškimus. Dėl to tikrą Dievo Apreiškimąaptemdė mitai, prietarai, stabų garbinimas irneracionalūs filosofiniai išvedžiojimai. Dievoreligija išnyko kitose religijose. Žmonijos istorija yra žmogausklaidžiojimo tarp šviesos ir tamsos kronika, betDievas iš didelės Meilės žmonijai mūsųnepamiršo.PASKUTINIS APREIŠKIMAS Kai žmonija gyveno TamsiaisiaisAmžiais, Dievas pasiuntė paskutinį Pasiuntinį,Pranašą Muhammedą (tebus Jam ramybė) 41
 42. 42. išgelbėti žmoniją. Apreiškimas PranašuiMuhammedui yra visas ir pastovus šaltinis,kuriuo turi vadovautis žmonija. 42
 43. 43. Tiesos kriterijai Kaip pažinti, kad toks apreiškimas kaipŠv. Koranas, yra Dievo kūrinys? Tiesos kriterijuslengvai suprasime sekdami šiais punktais:1. RACIONALUS MOKYMAS. Kadangi Dievas suteikė žmonijai protą ir intelektą, mūsų pareiga yra atskirti tiesą nuo melo. Dievo apreiškimą reikia suprasti racionaliai ir priimti Jį kitų tiesų nepaveiktu protu.2. TOBULUMAS. Kadangi Dievas yra tobulas, Jo apreiškimas turi būti tobulas ir tikslus, be klaidų, praleidimų, perdirbimų ar daugiareikšmiškumo. Jo pasakojime negali būti jokių prieštaravimų.3. JOKIŲ MITŲ AR PRIETARŲ. Tikras Dievo apreiškimas būna be mitų ar prietarų, menkinančių Dievo ar žmogaus kilnumą.4. MOKSLINIS. Kadangi Dievas sukūrė visas žinias, tikras apreiškimas yra mokslinis ir gali atlaikyti visų laikų mokslo iššūkius.5. PRANAŠYSTĖ. Dievas žino praeitį, dabartį ir ateitį. Taigi Jo apreiškimo pranašysčių žodžiai išsipildys, kaip išpranašauta. 43
 44. 44. 6. NEPADIRBAMUMAS. Tikras Dievo apreiškimas teisingas ir žmogus negali jo imituoti. Dievo apreiškimas yra Gyvas stebuklas, atvira Knyga, raginanti žmoniją pačiai pamąstyti ir įsitikinti. 44
 45. 45. IŠLEISTOS KNYGOS: 1. ĮŽANGA Į ISLAMĄ „elektroninė versija“ 2. ISLAMO MOTERIS. (Ko dar geresnio ji laukia?) 3. ŠV. KORANAS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS 4. KUR YRA ALLAH?! 5. PASNINKAS ISLAME 6. ISLAMO PAGRINDAI (Garbinimas Ir Malda Islame) 7. KETURIASDEŠIMT HADISŲ 8. PRANAŠO MISIJOS YPATYBĖS 9. TIKĖJIMO KELIAS 10. ŠV. KORANO DALIES "MARIJA" (Paaiškinimas) „elektroninė versija“ 11. PRANAŠŲ ISTORIJOS MAŽIAUSIEMS 12. ŠV. KORANAS YRA DIEVO ŽODIS 13. ŽVILGSNIS Į ISLAMĄ 14. KAS LEISTINA IR KAS DRAUDŽIAMA ISLAME 15. MOTERYS ISLAME (Lyginant Su Moterimis Žydų-Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė) 16. ISLAMAS: DIEVO KELIAS 17. MOKSLINIAI FAKTAI, ATSKLEISTI ŠLOVINGAJAME ŠV. KORANE 18. BENDRAS ĮVADAS Į ISLAMĄ 45
 46. 46. 19. ATRASTI ISLAMĄ (Yra Tavo Prigimtinė Teisė) 20. ISLAMO FAKTAI (Paneigiantys Nepagrįstus Teiginius Prieš Islamą) 21. MUHAMMADAS, DIEVO PASIUNTINYS (Te Dievas paaukština jo paminėjimą)IŠLEISTI LANKSTINUKAI: • KAS YRA ISLAMAS? Visuminis vaizdas • MUHAMMEDAS: Elgesio pavyzdys naujam tūkstantmečiui • ŠV. KORANAS: Knyga, kuria galite tikėti • MOTERYS ISLAME Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija 46
 47. 47. Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija 47
 48. 48. ‫جمعية الشباب المسلم في ليتوانيا‬Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija Lithuanian Muslim Youth Society Totorių g. 6, Kaunas, Lithuania www.musulmonai.lt LMYS_1995@yahoo.com info@musulmonai.lt 48

×