Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг

4,781 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=774
Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ислам шашны товч агуулга буюу үнэн бодит зүг чиг

 1. 1. For this entire book online, for more informationon Islam, or for a printed copy, visit: www.islam-guide.comFront Cover Photo: More than one million Muslims from all over the world praying together at the Haram Mosque in Makkah.Back Cover Photo: The Prophet Muhammad’s Mosque in Madinah.
 2. 2. Энэрэлт ниг лсэнг й АЛЛАХ эзэний нэрээр эхэлнэм Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг Хоёр дахь хэвлэл I. A. Ibrahim Ер нхий днээс Ш.У-ны днээс нягталсан нь нягталсан нь Dr. William (Daoud) Peachy Professor Harold Stewart KuofiMichael (Abdul-Hakim) Thomas Professor F. A. State Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester Professor Mahjoub O. Taha Idris Palmer Professor Ahmad Allam Jamaal Zarabozo Professor Salman Sultan Associate Professor H. O. Sindi Ali AlTimimi Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 3. 3. Copyright Copyright © 1997, 1996 I. A. Abu-Harb. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, including photocopy,recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author, except for the situation below which is permitted. For Reprinting Reprinting or reproducing this book as a whole on the condition that absolutely no change, addition, or omission is introduced is permitted free ofcharge. To make high quality reprints, you may contact the author to obtain free copies of the computer print files of this book (address on page 70). The Web Site of This Book This entire book, as well as more information on Islam, is available online at: www.islam-guide.com 2nd Edition - 3rd Printing Library of Congress Catalog Card Number: 97-67654 ISBN: 9960-34-011-2 Published by Darussalam, Publishers and Distributors, Houston, Texas, USA. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 4. 4. мн х г Монгол оронд ислам шашны тухай ном б тээлолонтой байдагг й учир манай ислам шашны давуу талыгтэр б рчлэн мэддэгг й билээ. Тиймээс миний бие энэхбяцхан гарын авлагыг Араб хэлнээс монгол хэлр чаданядан орчуулахыг хичээв.Энэх номондоо “КУРАН КЭРЙМ”-ийн заримб лэг,ишлэл болон гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) – ынсургаалиудаас монгол хэлнээ х вр лэхийг хичээв. “КУРАН” сударын б лэг з йл дийн утга санааг ойлгох,тэр тусмаа т нийг монгол хэлр х вр лэх нь амархялбар ажил биш б г д ислам шашны талаар нд рмэдлэгтэй байх, ялангуяа араб хэл сайн мэддэг байхыгшаардсан нарийн т в гтэй х д лм р юм. Тиймээс “Куран”сударын зарим б лэг, ишлэлл дээс монголчилхыгзориглон йлдэж буй зохиолч миний бие дээрх Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 5. 5. шаардлагуудыг хангахуйц эрдэм мэдлэг хомс, хамгийн голнь монгол хэл бичгийн г н г нзгий утга болон уран цэцэн г мэрэгшээг йн улмаас хэц саад бэрхшээлтэй тулгарав.Тиймээс “Куран” сударын зарим ишлэлл дийгмонголчилсон утга х вр лэг эрдэм шинжилгээнийшаардлагыг хангаж чадааг йд рш н соёрхоно уу. Эрхэм уншигч таны з гээс энэх б тээлийн талаархсанал, ш мж, з в лг сануулага гв л талархан х лээжавах болно. Энэх ном нь миний бие ислам шашин судлажэхэлснээс хойш таван жилийн дараа бичсэн анхны уранб тээл б лг . Надад энэх боломж олгон, гарыг миньганзганд, х лийг минь д р нд х ргэсэн хайрт аавталийгаач Басан. Бээжээ болон авга ах Басан Санх м нмонголын ислам шашинтны холбооны тэрг н, хажыМ.Азатхан ах нартаа г н талархалаа илэрхийлье. Аллах Эзэн ивээн тэтгэх болтугай Бээжээгийн.Баттогтох Cairo хот 2009.05.15 Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 6. 6. Агуулга Б ЛЭГ 1 : Ислам шашны нэний тухай зарим баталгаа“Куран Кэрйм”- дэхь Шинжлэх Ухааны ид шидийн гайхамшигууд ...............12 А. “Куран Кэрйм” х ний р х вр лийн е шатын тухай ......................13 Б. “Куран кэрйм” уулсын тухай ...............................................................22 В. “Куран Кэрйм” дэлхий ерт нц слийн талаар...............................25 Г. “Куран кэрйм” х ний уураг тархины тухай ......................................28 Д . “Куран Кэрйм” далай тэнгис болон гол м рний тухай .....................30 Е. “Куран Кэрйм” далайн г н болоод дотоод давалгааны талаар......33 Ё : “Куран Кэрйм” лсиин тухай ..........................................................36 Ж : “Куран Кэрйм” дэхь гайхамшигуудийн талаарх эрдэмтэн судлаачдын зэл бодол ................................................................................41 АРИУН “КУРАН КЭРЙМ”-ИЙН ЛЭМЖИЙН Х Ч ЧАДАЛ ....................................47 ТЭНГЭРЛЭГ СУДРУУДАД ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫГ ИЛГЭЭХИЙГ МЭДЭГДСЭН НЬ ..................................................................................................49 “КУРАН КЭРЙМ”-Д НГ РС Н Е БА ИРЭЭД ЙН ТАЛААР .................................54 ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫН МУУЖИЗЭЭН ДЭЭС .............................56 ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫН АМЬДРАЛААС .........................................58 ИСЛАМЫН ГАЙХАМШИГТ С ЛТ ......................................................................64 Б ЛЭГ 2 : Исламын зарим давуу чанарууд ДИВААЖИН БА М НХИЙН ОРОН ........................................................................65 ТАМ БА ГЭМШИЛ ...............................................................................................67 ЖИНХЭНЭ АЗ ЖАРГАЛ БОЛООД ЭНХ ТАЙВАН ....................................................68 МН ЙЛДСЭН Б Х Н ГЛИЙН РШ Л ..........................................................69 Б ЛЭГ 3 : Ислам шашны ойлголтууд ба т ний ндэс д ИСЛАМ ГЭЖ ЮУ ВЭ? ..........................................................................................71 ИСЛАМ ШАШНЫ НДСЭН ИТГЭЛ ДИЙН ТАЛААР ............................................72 А. Аллах Эзэнд итгэх итгэл :......................................................................72 Б. Сахиусан тэнгэр дэд итгэх итгэл :....................................................76 Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 7. 7. В. Тэнгэрлэг сударуудад итгэх итгэл :......................................................77 Г. Гэгээн элч нарт итгэх итгэл : ..............................................................78 Д. Ерт нцийн т гсг лд итгэх итгэл : ....................................................80 Е. Тавиланд итгэх итгэл : ..........................................................................80ИСЛАМД КУРАН СУДАРААС Р АЛЛАХ ЭЗЭНИЙ З ГЭЭС ИЛГЭЭГДСЭН З ЙЛБИЙ ЮУ? ............................................................................................................81ГЭГЭЭН ЭЛЧ МУХАММЭД (С.А.С)-ЫН СУРГААЛИУДААС...................................82ЕРТ НЦИЙН Т ГСГ ЛД, ШАН ХАРАМЖ, ЯЛ ШИЙТГЭЛ, ДИВААЖИН БА ТАМ .....85ХЭРХЭН МУСАЛМАН БОЛОХ ВЭ? .......................................................................89АРИУН “КУРАН КЭРЙМ”- ИЙН ТУХАЙ...............................................................91МУХАММЭД (С.А.С) ГЭЖ ХЭН БЭ? .....................................................................93ИСЛАМ ШАШИН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХУВЬД ХЭРХЭН Х ГЖС Н БЭ? ...............96МУСАЛМААНЧУУД ГЭГЭЭН ЭЛЧ “ЕС СИЙН” ТАЛААРХ ЗЭЛ БОДОЛ................98ИСЛАМ ШАШИН БА ТЕРРОРИЗМ.......................................................................102ИСЛАМ ШАШНЫ ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ БА АХАН Д СЭГ ХОЛБОО .....................103ИСЛАМ ШАШИНД ЭМЭГТЭЙЧ ДИЙН ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ..............................106ИСЛАМ ШАШИН ДАХЬ ГЭР Б ЛИЙН Т Л ВШИЛТ ...........................................107МУСАЛМААНЧУУД ТОМЧУУДДАА ХАНДАХ ХАНДЛАГА ..................................109ИСЛАМЫН ТАВАН ТУЛГУУР БАГАНА ...............................................................111 1. “Шахада” гэдэг нь :............................................................................111 2. “Намаз” : М рг л йлдэх ёс...............................................................112 3. “Зэкат” гэж юу вэ?.............................................................................113 4. Мацаг барих гэж юу вэ? .....................................................................116 5. Хаж м рг л буюу ариун Мекке хот...................................................117ИСЛАМЫН ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГ Й МЭДЭХ ........................................................120ЭНЭХ НОМОНД Г Х ТАЙЛБАР З В ЛГ :................................................120 For Suggestions and Comments ..................................................................121САЙШААСАН БИЧИГ Д .................................................................................123 Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 8. 8. ЭНЭХ НОМ НЬ ИСЛАМ ШАШНЫГ ТОВЧ ОЙЛГОХОД ЗОРИУЛАГДСАН ЮМБ лэг 1 : ислам шашны нэний тухай заримбаталгаанууд, х м сийн байнга асуудаг асуулт хариулт • 1.“Куран” судар нь нэхээр Аллах эзэний г м н ? • 2.Гэгээн элч “Мухаммэд” с.а.с Аллах эзэний жинхэнэ элч м н ? • 3. “Ислам” нэхээр Аллах эзэний шашин м н ? ТУС Б ЛЭГТ ЗУРГААН Т РЛИЙН БАТАЛГААГДУРЬДАВ. A. Шинжлэх ухааны ид шидийн гайхамшигууд ариун “Куран” сударт : “Куран Кэрйм” нь 14 зуун жилийн мн дурьдсан з йлийг орчин еийн шинжлэх ухаан батлаж буй тухай... Б. “Куран” сударын б лг дийн нэг л б лэг аугаа их б тээл болох Тухай : Х н т рл хт н дий х ртэл “Куран” сударын ганц ишлэл мэт бичвэрийг б тээж чадсанг й ээ, цаашдаа ч л чадна.!!! Хэдийгээр “Куран” судар 14- н зуун жилийн тэртээ дэлхий Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 9. 9. ерт нц д буусан боловч хэн ч “Кураны” бяцхан хэсэг болох 108-р б лэг ( 10- хан гтэй ) д йх хэмжээний б тээл туурвисанг й. нэхээр хэн ч туурвиж чадашг й билээ. В. Тэнгэрлэг судруудад гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с )– ыг илгээхийг Мэдэгдсэн тухай : Аллах эзэн тэнгэрлэг судрууддаа гэгээн элч дийн талаар дурьдсан байдаг шиг ариун “Бибелд” гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) - ыг ислам шашныг бий болгогч хэмээн дурьджээ. Г. “Куран” сударын б лг дэд нг рс н е буюу ирээд йд болох з йлийн тухай дурьдсан байдаг. Жишээлбэл: Ромын эзэнт г рэн Персыг хэрхэн ялсан нь..... Д. Гэгээн элчийн ид шидийн гайхамшиг дээс. Тэрээр гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Аллах Эзэний нэн ч элч болхоо батлахын тулд х м сийн дунд хийдэг байжээ. Е. Гэгээн элч Мухаммэд ( с.а.с )- ын амьдралаас : Эрхэм элчийн амьдралаас товч дурьдсан б г д тэрээр хэрхэн амжилтанд х рсэн, хичнээн нэнч шударга, рийн х ч чадлаар з тгэгч болохыг товчхон дурьдав.Б ЛЭГ 2 : Исламын зарим давуу талууд нд : Ислам шашин х н т рл хт нд гч болох зарим давуу талыг дурьдав. Диваажин ба м нхийн орон Там ба гэмшил Жинхэнэ аз жаргал болоод энх тайван мн йлдсэн б х н глийн рш л Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 10. 10. Б ЛЭГ 3 : Исламын ер нхий ухагдахуун. Энэх б лэгт х м сийн ихэвчлэн асуудаг асуулт хариултын тухай дурьдав. Ислам шашин ба терроризм Эмэгтэй х н исламд эзлэх байр суурь Ислам шашны эрх тэгш байдал ба ахан д сэг холбоо Ислам шашин дахь гэр б лийн т л вшилт Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 11. 11. НЭГД ГЭЭР Б ЛЭГ Ислам шашны нэний тухай зарим баталгаа Аллах эзэн гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)1 ыг рийн нэнч элч болохыг нотлохын тулд т нд олгосон олонгайхамшигууд байдаг. Эдгээр гайхамшигууд гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ыг нэхээр Аллах Эзэний з гээс ирсэн нэнч элч болохыг баталсан б г д тэрх баталгаануудаасхамгийн гайхамшигтай нь ариун “Куран Кэрим”эргэлзээг й Эзэний г, гарцааг й Аллахын з гээсилгээгдсэн, тэрний г, сэг б р энгийн х н бичээг йгэдгийг илтгэсэн байдаг. Энэх баталгаануудаас заримз йлийг товч дурьдъя.1 “(с.а.с)-хэмээх товчилсон гурван сгийн утга нь: Ислам шашны хуулиндзааснаар гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын нэр алдар дурьдагдсантохиолдолд хаалтанд бичих эсвэл хэлэх ёстой г юм. Т ний утга нь:(саллаллах алэйхи ва саллам)- (Аллах т нийг адислан ер ж сайшаанмагтах болтугай) гэсэн утга агуулдаг ер л г юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 12. 12. “Куран Кэрйм”- дэхь Шинжлэх Ухааны ид шидийн гайхамшигууд Ариун Куран Кэрим нь эргэлзээг й Аллах Эзэний гб г д т нийг сахиусан тэнгэр Жэбрэйлээр дамжуулангэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -д илгээсэн болой. Тэрбээргэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) Аллах Эзэний з гээс ирсэнариун гсийг, г сэг орхихг й цээжилэн рийн анд найзнар болон хамтран з тгэгчид нартаа айлддаг байсан б г дтэдгээр анд найз нар нь гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) - тэйхамт давтан уншидаг байжээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) АллахЭзэний г болох Куран Кэрмйг – ийгАллах Эзэнтэй хамгийн ойрхон оршихсахиусан тэнгэр Жэбрэйлд жил б рэхнээс нь аваад т гсг л х ртэлшалгуулдаг байжээ. Гэгээн элчМухаммэд (с.а.с) амьдарлынхаас лийн др дэд Эзэний элчЖэбрэйлтэй хамт Куран Кэрмийг хоёрудаа хянасан байна. Тэрбээр мусалман с сэгтэн олон Куран сударыг манайэриний мн х 14 - р зуун жилийн тэртээгээс н х ртэлнэг ч г сэг гээхг йгээр цээжлин ирсэн байна. “Куран Кэрйм” нь маш нууцлагдмал хэлбэрээрилгээгдсэн байдаг тул тэрний нэг сэг б хэл, нэг орхицнь солигдох эсвэл гээгдвээс б хэл б тэн нэг б лэг тэрчигээрэй утгаа алддаг байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 13. 13. Манай эриний 14 – р зуун жилийн тэртээ буусан Курансудар нь, Шинжлэх Ухааны эрдэмтэн докторууд д нг жсая нээж байгаа нээлт дийг дурьдсан байдаг. Энэ ньКуран сударыг эргэлзээг й Аллах Эзэний г гэдгийгнотлож бйана. Энэх аугаа з йлийг энгийн х н бичих боломжг йгэдгийг нотлон харуулсан нь : Шинжлэх Ухааны эрдэмтэд орчин еийн аргахэрэгсэлийн тусламжтайгаар нээж байгаа нээлт дийгманай эриний мн х 14- р зууны еэс хэн ч урьдчиланмэдэх боломжг йд орших юм. нийг хянаад зэхэдэнгийн нэг нь зохиогоог й нь тодоос тод баталгаа болно.Энэх нээлт дийн талаар зарим хэсгиийг товчхондурьдахыг хичээв.А. “Куран Кэрйм” х ний р х вр лийн ешатын тухайАллах эзэн куран сударт х ний р х вр лийн тухайайлдахдаа :‫َ َار‬ٍ ِ ً َ ْ ُ ُ ََْ َ ‫ﻥ‬ ُ { }ٍ ِ ٍ َ َُ ِ ‫)وَ َ ْ ََ ْ َ ا ِْﻥ َ ن‬ ‫ﺱ‬ َ ََ َ ْ ُ ْ ‫ِ ٍ } { ُ ََ ْ َ ا ْ َ َ ََ َ ً َ ََ ْ َ ا ْ ََ َ َ ُ ْ َ ً َ ََ ْ َ ا‬َ ِ ِ َ ْ ‫ِ َ ً َ َ َ ْ َ ا ْ ِ َ م َ ْ ً ُ َﻥ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ رك ا ُ أﺡْ َ ُ ا‬ َ ََ ‫أ ﻥ‬ َ ‫ﻥ‬ ({ } “ Бид х нийг б тээхдээ хатаж хувхарсаншавраар д рслэв, дараа нь т нийг бат б х, буурьсуурьтай р болгов, энэх рийг дусал цусан н жболгон рчил в,тэрбээр дусал цусан н жийгмаханцараар хучив, энэх маханцарыг иж б рэн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 14. 14. ясаар хэлхэв, тэрх яснуудыг бие мах бод болгон рчил в,дараа нь т нийг арьсаар гадарлаадт гс т г лд р х н болгон амь хайрлав. Хараач!!!.Ямар азтай юм бэ!., тэр бол эргэлзээг й Аллахэзэн тань аугаа б тээгч б лг ”. ( Муминуун б лэг12,13,14,- р ишлэл ) Энэх б лэгт хоёр удаа дурьдагдсан “Алака” гэдэгараб г нь 3 утга агуулсан байдаг. Харин “Мудга”гэдэг г нь 2 утга агуулсан байдаг. Одоо эдгээр гсийнутгыг товч тайлбарлая. 1. - “Алака” гэдэг гийн нэгд гээр утга нь: “Хануур хорхой” гэсэн г юм. Х ний р х вр лийн анхан шатны хэлбэр д рсийг хануур хорхойтой харьцуулбал маш ижил т стэй байдаг байна. Тус байдлыг нэгд гээр зураг дээрээс тодорхой харж болно. р х вр л нь бойжилтын ед эхийн цусаар тэжээл авдагын адил, эрдэмтэдийн судалгаагаар хануур хорхой ч адил бойжилтийн ед эхийнхээ цусаар тэжээл авдаг байна. 2. -“Алака” гэдэг гийн хоёр дахь утга нь: “ лг гдс н з йл” гэдэг утга агуулдаг байна. Бид 2,3- р зураг дээрээс харж байгаа шиг р х вр л нь эхийн саванд хэрхэн лг гдс н байгааг олж харах боломжтой. 3. - “Алака” хэмээх гийн гурав дахь утга нь: “Цусан н ж” гэсэн утга агуулдаг байна. р х вр лийг микроскопын тусламжтайгаар харахад Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 15. 15. цусан н жтэй адил болохыг харж болно. р х вр лийн бойжилтийн ед их хэмжээний цус хуралддаг нь нтэй холбоотой юм байна. Бид тэрх байдлыг 4- р зурагнаас тодорхой харж болно. Бид 4-р зураг дээрээс харж байгаа шиг энэ ед р х вр л дэхь цус нь 3-н долоо хоног цусны эргэлт явагддагг й учраас энэх е дэхь р х вр лийн байдал нь цусан н жтэй адилхан болдог байна. Энэх ганц гийн гурван утгыг, Куран сударт айлдсан шиг х ний р х вр лийн е шатыг хэрхэн дэс дарааллаар нь ангилан агуулсан нууцын ч хэн хэсгийг микроскопын тусламжтайгаар авсан зургаар баталгаа болгон харуулахыг хичээв.Зураг 1 : Тус зураг дээр х ний р х вр лийн анхан шатныбайдал хануур хорхойтой хэрхэн т стэй болохыг харуулсанбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 16. 16. Зураг 2 : Бид тус зураг дээрээс х ний бие мах бодынбойжилтийн е шат эхийн хэвлийнд хэрхэн лг гдс н байгаагхарж болно.Зураг 3 : Тус зурагнаасмикроскопынтусламжтайгааравсан, х ний р х вр л ньэхийн хэвлийнд тогтоод 15хонож байгаа байдлыгхарж болно. Энэх эсийнбодит хэмжээ ньойролцоогоор0,6 мм юм байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 17. 17. Зураг 4 : Тус зураг дээр х гжилийн шатандаа байгаа х нийбиеийн р тогтсон эсийг д рсэлжээ. энэх зургийг гадна талаас нь д рсэлвэл хуримтлагдсанцусан н жтэй адил шинжтэй байна.Ариун Куран сударт айлдахдаа х ний р х вр лийнхоёрдугаар е шат нь َ َ ْ ُ ْ ‫“ ا‬Мудга” буюу махан хэсэгюм.Араб хэлэнд мудга гэдэг г нь хоёр утга агуулдаг. 1. - Махан хэсэг, маханцар 2. - Зажилагдсан з йл Хэрвээ хэн нэгэн зажилаж буй бохио мудгахын етэйхарьцуулвал, зажилагдсан бохь нь мудгахын е дэхь рх вр лтэй ижил т стэй болохыг 5,6- р зурагнаас тодорхойхарж болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 18. 18. Эрдэмтэн судлаачид болон мэргэжлийн баг б лгийхэнорчин еийн маш х чтэй багаж текникийг ашигланмикроскопын тусламжтайгаар нээсэн энэх нээлтийг, 14-рзуун жилиийн тэртээ амьдарч байсан Мухаммэд (с.а.с)хэрхэн яаж мэдэв?Зураг 5 : Эхийн хэвлийнд 28 хоносон эсийн хэв байдал. Тусзураг дээр эс бодит хэмжээтэй болж харагдаж байна. Яагаадгэвэл нуруу болон ш дний ул м р ажиглагдаж эхэлжээ. Эсийнбодит хэмжээ нь 4 мм болсон байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 19. 19. Зураг 6 : Мудгахын т вшиндж гжиж байгаа х ний ртогтсон эсийг зажилсанбохины хэсэгтэй харьцуулжхарвал. Энэ хоёр хоорондоохэр зэрэг ижил болохыг харжболно. А : Мудгахын ед х гжижбайгаа х ний е тогтсон эс.Бид зураг дээрээс нурууныяс болон ш дний м р дийгхарж байна.Б : зажилагдсан бохины хэвбайдал. р х вр лийн тухай эрдэмтэн судлаачидын зэл бодол болон нээсэн нээлт дээс. 1.Hamm ба Leeuwenbook нар нь 1677 онд сайжруулсан микроскопыг ашиглан х ний ндг н эсийг, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)1 - аас 1000 жилийн1 “(с.а.с)-хэмээх товчилсон гурван сгийн утга нь: Ислам шашны хуулиндзааснаар гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын нэр алдар дурьдагдсан тохиолдолдхаалтанд бичих эсвэл хэлэх ёстой г юм. Т ний утга нь: (саллаллах алэйхи васаллам)- (Аллах т нийг адислан ер ж сайшаан магтах болтугай) гэсэн утгаагуулдаг ер л г юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 20. 20. дараа судлан нээсэн анхны эрдэмтэн боловч х ний ндг н эс эмэгтэй х ний бэлгийн эрхтэнд очихдоо машжижиг хэмжээний х ний хэв маягыг агуулж очидогхэмээн буруу тодорхойлсон байна. 2. Профессор Keith L. Moore нь : Анатоми болонх ний р х вр лийн талаар мэргэжсэн дэлхийн хамгийналдартай эрдэмтэн б г д 8- н хэлр орчуулагдсан“х гжиж буй х н” хэмээх номын зохиолч юм. Энэх нон нь Америкийн Нэгдсэн Улсын тусгайхорооноос сонгогдож х лээн з вш р гдс н шилдэгуран б тээл б г д шинжлэх ухаанд рг н р байрсуурь эзэлдэг байна. Доктор Keith L. Moore нь Канадулсын Торонто хотод Торонто их сургуулийн анатомибуюу эсийн биологийн профессор юм. М н анагаахухааны факультэтид орлох эрхлэгч, б г д 8 жилийнтурш анатомийн салбарын дарга байсан байна. Доктор Keith L. Moore нь 1984 онд Канад улсынанатомийн салбар дахь хамгийн нэр х ндтэй шагналыгх ртжээ. Тэрээр 1981 онд Саудын араб улс дахь анагаахухааны 7- р их хурлын еэр профессор Keith L. Mooreхэлэхдээ : “Х ний р х вр лийн х гжилийн тухай Куран судартдурьдсан б лг дийг, эрдэм шинжилгээний чиглэллээрбаримтлан тайлбарлахдаа би маш их баяртай байна”.“Миний судлалын р д нд энэх Куран сударын Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 21. 21. б лг д эргэлзээг й Аллах эзэний з гээс гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-д илгээгдсэн мэдээ” гэжээ. “Учир нь энэх нээлт д, Куран судар дэлхий ерт нц д ирээд 14-н зуун жилийн дараа бий болж байгаатай холбоотой юм. Тиймээс гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) гарцааг й Аллах Эзэний элч болохыг гэрчилж байна”. Хуралд оролцогчидийн нэг нь профессор Moore – с асуухдаа : Тэгвэл та Куран судар нь Аллахын г гэдэгт итгэж байна уу? Гэж асуухад. Профессор Moore хариулахдаа : “Надад нийг х лээн з вш р х д огтхон ч х ндрэл байхг й” гэжээ. Профессор Moore хурлын еэр хэлэхдээ: “х ний р х вр лийн е шатууд Куран сударт дурьдсан шиг дэс дарааллаараа бойжидог б г д энэ нь эрдэмтэн судлаачдыг маш их гайхашруулдаг билээ. С лийн 4 жилийн туршид Куран болон Хадист хийсэн эрчимж лсэн судалгаан, х ний р х вр лийг ангилах явдал шинэ тохьтолцоог бий болгож байгаа б г д энэ нь 7-р зуунд тэмдэглэгдэж лдсэн гэдэг нь гайхалтай явдал юм. ний нууц юунд оршин? Хэдийгээр Aristotle х ний р х вр лийн шинжлэх ухааны ндэслэгч боловч. 17-р зууны еэд шувууны ндг нд хийсэн судалгаанаар нугасны р х вр лийг олж мэдсэн боловч тэрээр энэх нээлтийнхээ талаар нэг б рчлэн фактудыг1 дурьдаж чадааг й юм.1 Факт-нээлт Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 22. 22. р х вр лийн т хээс эхлээд 20-р зуун х ртэл т ний е шат болон ангилалын тухай тодорхой з йл нээгдээг й билээ. Тиймээс Куран дахь х ний р х вр лийн д рслэл д шинжлэх ухааны мэдлэг дээр бичигдсэн байх боломжг й юм. Яагаад гэвэл тэр е 7-р зуун байсан учир хамгийн зохистой д гнэлт бол энэх мэдлэг д нь гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-д Аллах Эзэний з гээс олгодсон мэдлэг юм. М н гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) шинжлэх ухааны мэдлэг б хэл бичиг сэгг й х н байсан б г д энэ талаар нэг б рчлэн мэдэх боломжг й байсан билээ”.Б. “Куран кэрйм” уулсын тухай Дэлхийд чанар чансаа, нэр х ндээрээ толгойлж буй олонарван их сургуулийн харцыг татаж чадсан “Дэлхий ерт нц”хэмээх нэгэн ном бий. Т ний зохиолчийн нэг ньпрофессор Emeritus Frank Press юм. Тэрээр АмерикийнНэгдсэн Улсын ер нхийл гч Jimmy Carter- ийн шинжлэхухааны з вл гч байсан б г д ндэсний шинжлэх ухааныер нхийл гч р 12 жил ажилжээ. Профессор EmeritusFrank Press “Дэлхий ерт нц” хэмээх алдарт номондообичихдээ : Уулсын доор газарт маш бат б х шигдсэн ндэс бийгэдгийг нээжээ.Тэр ндэс нь гадас мэт газарт лав шигдсэнбайдаг учраас уулсын бат б х чанарыг хадгалдаг байна.Бид 7,8 буюу 9-р зургаас харж болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 23. 23. Аллах эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ({ } ‫)أَ ْ َ ْ َ ِ ا َْرْض ِ َ ًا } { َا ْ ِ َ ل أوْ َ ًا‬ ‫َ َ ﺕد‬ ‫و‬ ‫َ د‬ ‫َ ﻥ‬ “Бид, газар дэлхийг та нарт зориулж хивс болгонб тээв.Харин уулсыг багана,гадас болгон б тээв”.( Нэба б лэг 6,7- р ишлэл )Зураг 7 : уулсын доор уултайгаа холбоотой г нзгий ндэс газардоогуур бий Болохыг харж байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 24. 24. Зураг 8 : уулс нь гадас мэт газрын г нр лав зоогдсон байгаагхарж байна.Зураг 9 : тус зураг дээрээс уулсын ёроол газарлуу маш г нзгийшигдсэн буй хэсгийг тодорхой харж байна. Орчин еийн шинжлэх ухаан уулсыг ндэстэй болохыгбаталж байна. Заримдаа уг ндэс нь газрын гадаргаруудээш рг гд н гарч ирдэг байна. Уулсын ндэс газрын г нр хэрхэн шигдсэнийг д рсэлж болох хамгийн зохистойз йл нь газарт зоосон гадас юм. Шинжлэх ухааны т хийг с х н звэл 1865 ондAstronomer Royal, Sir George Airy нар нь анх уулс доороо ндэстэй болохыг тодорхойлсон байна. Уулс нь дэлхийн гадаргууд маш чухал рэг г йцэтгэдэгб г д газрын гадаргуу дээр ил дутуу газар х дл лтийгхяндаг байна.Аллах эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ‫)وأ ْ َ ِ ا َرْض ر َا ِ َ َن َ ِ َ ِ ُ ْ وأﻥْ َ ًا و ُ ُ ً َ ُ ْ َ ْ َ ُون‬ َ ‫ﺕ‬ ‫ِ َو ﺱ أ ﺕ ﺏ ََ ر َﺱ‬ ََ ({ } “Бид, та нарыг буудай мэт шигшигд лэхг йндулд газрын гадарга дээр н сэр том даралт Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 25. 25. болгож уулсыг бий болгов. З в шударга яваасайгээд гол м р н буюу зам харгуйг б тээв”.( Нахл б лэг 15-р ишлэл ) Орчин еийн шинжлэх ухаан уулс нь дэлхийнгадаргууг тогтворжуулагч х ч хэмээн здэг байна. Ийнхуулсыг дэлхийн гадаргууд чухал рэгтэй болохыг 1960-аад оны с лчээр шинжлэх ухаан баталжээ. Судлаачдыннэг нь, Мухаммэд (с.а.с)-ын ед уулсын бодит хэлбэрийнталаар мэдэх боломж байв уу? тухайн цаг ед хэн нэгэнуулсын ндэс болоод, тэдний чухал ргийг тааж мэдэхболомж байсан уу? хэмээсэнд... Тэр е нь 7-р зуун байсан б г д одоо бидний амьдарчбуй 21-р зуунд шинжлэх ухааны орчин еийн техниктехнологын тусламжтайгаар д р, ш н , нойр хоолг йсудласаны эцэст энэх нээлтийгнээж байгаа нь хачирхалтай.Тиймээ энэх нээлтийг Курансударт айлдсан байдаг нь, АллахЭзэний з гээс х н т рл хт ндилгээсэн судар б г д гэгээн элчМухаммэд (с.а.с) т ний нэнч элчболохыг нотлож байна.В. “Куран Кэрйм” дэлхий ерт нц слийнталаар Орчин еийн одон орны шинжлэх ухааны багийн хамтолон дэлхий ерт нцийн анхны байр байдал, хэв маягынталаар судлахдаа, тэр ед гараг ерт нц огт г й байсанб г д з вх н уул, утаа, манан байсан хэмээнтодорхойлолт хийсэн байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 26. 26. Шинжлэх ухаан хэлэхдээ : “Од, гараг анх бий болохдоо л манан хуримтлагдан од, мичид бий болсон хэмээн здэг”. ( Тэрх байдлыг 10, 11-р зурагнаас тодорхой харжболно.) энэх зургийг ш н дунд маш х чтэймикроскопын тусламжтайгаар, од гараг утаалагматериалаас б рэлдэж байгаа хэсгийг авсан байна. Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа : ً ْ َ ْ‫َ ء و ِ َ د َ ٌ َ َ ل َ َ وِ َْرْض ا ْ ِ َ َ ْ ً أو‬ ‫َ آ ه‬ ِِ َ َ ‫َه ُ ن‬ ‫) ُ اﺱْ َ َى إَ ا‬ ِ ({ } َْ َ‫َ ََ أ‬ ‫َﺕ‬ “Утаа манан мэт х х тэнгэр чи сонс.!!! Бидчамайг г йгээс бий болгов!. Та хоёрт ханданайлднам, миний аугаа их г м рд таларханмагтахтун!.” ( фуссилат б лэг 11- р ишлэл ) Куран сударын зарим б лэгт айлдахдаа : “Газар,дэлхий, нар, сар, од гараг, тэнгэр огторгуй,диваажин ба тамыг утаа манан, тоос шорооноосбий болгов, Энэ нь тэдний бодит шинж чанар юм”Гэсэн байдаг. Аллах Эзэн р нэг б лэгт айлдахдаа : َ ْ َ َ ‫) أوَ ْ َ َ ا ِی َ َ َ ُوا َن ا َ َات َا َْرْض َ َ َ رﺕْ ً َ َ َ ْ َ ُ َ و‬ َ ‫ه‬ َ ‫َآﻥ‬ ‫و ِو‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ََ ی‬ ({ } ‫ِ َ ا ْ َ ء ُ َ ْء َ أ ََ ُ ْ ِ ُ ن‬ َ ‫آ ﺵ ٍﺡ َ ی‬ “ г йсгэн няцаагч нар сонсохтун!. Тэнгэрогторгуй болон газар дэлхий нь : Утаа манан, тоосшороо байхад энэ б хнийг ялган салгаж, урланб тээж энэ байдалд авч ирэв!. Б х амьтаныг усаарбий болгосныг огт бодож ухаарахг й гэж ?!! Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 27. 27. одоо болтол итгээг й байна гэж ?!!!.” хэмээнайлдажээ. ( Анбияа б лэг 30- р ишлэл ) Dr. Alfred Kroner нь дэлхийд алдартай газар судлагчб г д Герман улсын Johannes Gutenberg их сургуулийнгазар з й, геологийн тэнхимийн эрхлэгч юм байна. Dr. Профессор Alfred Krone : “Гэгээн Мухаммэд (с.а.с)хаанаас ирсэн бэ хэмээн бодохдоо........ “Тухайн ед хэннэгэн ерт нцийн слийн талаар мэдэх боломжг й юм”.Яагаад гэвэл орчин еийн шинжлэх ухаан с лийн еийндэвшилтэй технологын х чээр олон жилийн турш судласныэцэст энэх нээлтийг хийж чадсан байдаг. Харин 14 зуунжилийн тэртээ ц мийн физик х гж г й ед хэн нэгэндэлхий ба диваажингийн сэл гарал нэг болохыг хэрхэняаж мэдэв?” гэжээ.Зураг 10 : Бид тус зураг дээрээс газар дэлхийг бий болгогчутаа манан, хэрхэн огторгуйд шинэ од б рд лж байгаа хэсгийгхарж байна. Тэрбээр б рэлдэхдээ тоос, шороо, манан болон газзэргийг хуримталуулан б рэлддэг байна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 28. 28. Зураг 11 : Nebula хэмээх одны гэрэлт лэх чадвар нь 60 жилгэрлийн хурдаар явах газрын хэмжээг эзэлдэг байна. Газ болонтоосны н л г р бий болсон энэх н сэр том одыг тусзурагнаас тодорхой харж байна.Г. “Куран кэрйм” х ний уураг тархинытухай Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыг ариун “Каба”-д м рг л йлдэхийг нь хориглон, хэл амаар доромжилсон бурууномтнуудад, Аллах Эзэн энэх ишлэллийг илгээжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 29. 29. ٍ َ‫{ َ َِ ٍ َ ذ‬ ‫آ ِﺏ‬ ‫ﻥ‬ } ِ َِ ِ ً َ ْ ََ ِ َ َ ْ ‫ﺏ‬ ‫ی‬ َِ َ ) ‫آ‬ ({ } ٍ َِ َ “Ээ буруу номтонууд та нар! Хэрвээ энэ йлдсэн з йлээ л зогсоовоос, тэднийг дагзны снээс чинь чирэн, д рэлзсэн улаан галруу шидэхболно!! Тэрээр тамд м нхийн шатах болно! Тэрхбуруу номтоны хэлийг нь сугалан магнайг ньшатаах болно”!!!. ( Алак б лэг 15,16- р ишлэл ) Куран судар яагаад х ний магнай хэсэгт худал, хуурмагбичээстэй байдаг хэмээн дурьдав? Яагаад х н биш магнайюм бол? Дух ба гэм н гэлтэн хэмээх гс хоорондоо ямарялгаатай бэ? Х ний гавлын ясны хэсгийг 12- р зурагнаас харахадтархины мн хэсэг дэхь магнайг олж харах боломжтой. Физиологи ( бие судлал ) нь х ний магнай хэсэг ямар рэг г йцэтгэдэг талаар юуг хэлэв? Анатоми ба Физиологийн “М н чанар” хэмээх номондтархины урд хэсэг ямар рэг г йцэтгэдэг талаар г лэхдээ : Х ний йлдэлийн ндэслэл хэсэг нь магнайхэмээн тодорхойлжээ. М н тус номонд бичсэнээр гавлынясны мн хэсэг нь дээд талтайгаа нягт холбоотой болохыгдурьдсан байна. Тиймээс тархины урд хэсэг нь ; Т л вл х, д н хатгах,сэргээх м н сайн, муу йл явдлыг болон худал, нэнийгилтгэдэг юм байна. Куран сударт айлдсан байдаг шигх ний худал, нэн хэлж буйг магнай хэсэг нь тодорхойлдогбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 30. 30. Зураг 12 : Бид тус зураг дээрээс х ний гавлын яс Болон т нийхэсг д м н дурьдаж буй магнай хэсэг нь тархины урд хэсэгтбайрлаж буй байдлыг харж байна. Доктор Профессор Keith L. Moore – ийн хэлсэнээр :Эрдэмтэн судлаачид нь энэх йл ажиллагааг с лийнжарин жилийн дотор нээсэн байна.Д . “Куран Кэрйм” далай тэнгис болон голм рний тухай Орчин еийн шинжлэх ухаанд далай тэнгисийн усхоорондоо нийлэх ед тэднийг холилдуулахг йн тулд ямарнэгэн з йл саад болдгийг нээжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 31. 31. Далай тэнгис б р р рийн тусгай температур, давснынягттай байдаг б г д р хоорондоо огт харилцан адилг йюм байна. Жишээлбэл : Газар дундын тэнгисийн усныдулаан, давсжилт, нягтаараа Атлантийн далайгаас багабайдаг байна. Тус хоёр далай хоорондоо залгаатайгаар Гибралторынхоолойнд нийлж 1000 метр орчим урсахдаа холилдохг йявсаар хоёр тийшээ салдаг байна. Энэх хоёр далай машдогшин б г д нд р давалгаатай боловч ямар нэгэнсаадын н л г р хоорондоо л холилддог байна.(бидэнэх гайхамшигийг 13-р зурагнаас тодорхой харжболно).Зураг 13 :Газар дундын тэнгис нь давсны хэмжээ болонтемператур, нягт зэргээрээ Атлантийн далайгаас ялгаатайбайдаг. Бид Гибралторын хоолой тус хоёр далайг хэрхэнтусгаарлаж байгааг харж байна. Аллах Эзэн Куран сударт : Энэх хоёр далай нэгнэгэнтэйгээ нийлдэг м ртл ямар нэгэн з йлийн улмаасхолилддогг й болохыг дурьдсан байдаг. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 32. 32. ({ } ‫َ ْ َِ ن‬ ِ ‫ی‬ ٌ ‫{ َ ْ َ ُ َ َ ْز‬ ‫ﺏ َخ‬ ‫ﺏ‬ } ‫) َ َج ا ْ َ ْ َیْ ِ َ ْ َ ِ َ ن‬ ِ ‫ی‬ َ “ Та нарт: Ашиг тусыг нь зэг гээд хоёр далайбий болгов! Анзаарсана уу!!? Тэр хоёр нийлдэгболовч ямар нэгэн з йл тэднийг холилдуулахг йбайгааг! нийг з вх н Эзэн тань л хийж чадахболно!” ( Рахман б лэг 19,20-р ишлэл ) Яагаад Куран судар давстай болон цэвэр усны талаарбичээд, хоёр далайг хоорондоо холилдогг йн учрыгбичээг й юм бол?Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : َ َ َ ‫)و ُ َ ا ِي َ َج ا ْ َ ْ َیْ ِ َ َا َ ْ ٌ ُ َا ٌ و َ َا ِ ْ ٌ أ َ ٌ و‬ َ ‫ُ ج‬ ‫ب ت َه‬ ‫ه‬ َ ‫َه‬ ({ } ‫َ ْ َ ُ َ َ ْز ً و ِ ْ ًا ْ ُ ًا‬ ‫ر‬ ‫ﺏ َ َﺡ‬ ‫ﺏ‬ “Далай тэнгис, гол м рнийг бий болгохдоо,х м ний амны цангаа гаргах цэвэр ус болондавстай гашуун болохыг х ртэл мэдэгдсэн билээ !Алах Эзэн энэ хоёр тэнгисийг холилдуулахг йнтулд хооронд нь х шиг татсан б лг ! тиймээсхэзээч л холилдох болно !!!” хэмээжээ ( Фуркан б лэг 53-р ишлэл ) Аллах Эзэн Куран сударт давстай болон цэвэр усныталаар айлдахдаа х шигний тухай дурьдав. М н энэххоёр далайг холилдуулахг йн тулд х шиг татав хэмээнайлдав. Яагаад? Тэр хоёр холилдож болохг й гэж ? Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 33. 33. Орчин еийн шинжлэх ухаан цэвэр ус болон далайндавстай ус хоорондоо эрс тэрс ялгаатай болохыг нээсэнбайна. 14-р зурагнаас хоёр шугамны хооронд давстайболон цэвэр ус нь ялгагдсан байгааг харж болно.Зураг : 14 Дагуу х ндл н зураас нь давсны хэмжээг харуулжбайна. Бид зураг дээрээс цэвэр ус болон давстай усны т вшингялгаж харж болно. Дээрх нээлтийг температурын нд р хэмжигч болондавсжилт ба нягтын орчин еийн багаж зэвсэгийн аргаарсаяхан нээсэн байна. Мэдээж х ний н д болон мэдрэмж ньтус хоёр далайн ус хоорондоо холилдохг й байгааг анзаарччадахг й ш дээ. Тэрний адил х ний н д давстай болонцэвэр усны заагийг м н ялгаж харж чадахг й билээ .......Гэтэл энэ б х нууц хаанаас яаж ирэв?Е. “Куран Кэрйм” далайн г н болооддотоод давалгааны талаар Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ٌ َ َ ِ ِْ َ ‫ﺱ ب‬ ٌ ْ َ ِ ِْ َ ‫ج‬ ٌ ْ َ ُ َ َْ ‫ج‬ ‫ی‬ ٍ ْ َ ِ ‫)أوْ َ ُُ َ ت‬ ‫ٍ ﺏ‬ ‫َ آ‬ ُ َ ُ ‫ْ َ َْ ِ ا‬ ‫ی‬ َ ‫ُُ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ْق َ ْ ٍ إ َا أ ْ َج َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َا َ و‬ َ ‫ی ی ه‬ ‫ِذ َ َ ی‬ ‫َﺏ‬ ‫تﺏ‬ ({ } ‫ُ ًا َ َ َ ُ ِ ﻥ ر‬ ٍ ‫ﻥ ر‬ Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 34. 34. “Буруу номтон болон олон бурхан ш тэгчдийнбодол санаа ба мэдрэх й нь захг й далай мэт хавхаранхуй б лг . Далайг давалгаа, т ний дээг рдахиад нэг давалгаа, тэрний дээр лс б рхсэнбайдгын адил тэдний дотоод сэтгэл, мэдэрх й ньдалайн ёроол мэт хав харанхуй б лг . Тэдхарагдахын тулд хичнээн гараа рг с н ч л зэгдэх болно. Аллах Эзэн хэн нэгэнд гэрэл гэгээ л хайрлаваас, тэд м нх д тэнгисийн ёроол мэтт нэр харанх й байх болно.” хэмээжээ ( нур б лэг 40-р ишлэл ) Дээрх ишлэлд айлдсан мэт далай тэнгисийн ёроолыгт нэр харанхуй ноёлодог байна. Судлаачид далайн усны200 метрээс доош т вшинд гэрлийн туяа нэвтэрч чаддагг йболохыг нээжээ. Ийнх далайн г нд гэрэл гэгээбайдагг йн адил 1000 метрийн г нээс гэрлийн цацраг чолж харах боломжг й болохыг ( 15-р зурагнаас ) тодорхойхарж болно. Зураг 15 :Нарны гэрлийн3-30 % - ийгдалайн гадаргуйойлгодог б г д лдсэн хэсэг нь200 метрийнг нд нэвтрэн янзб рийн нг дийг уусгаждалайн цэнхэр нгийг гаргадагбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 35. 35. Шинжлэх ухаан далайн г н хав харанхуй болохыг с лийн еийн техник текнологийн ачаар саяхан нээж тогтоожээ.Далай тэнгисийн г нд б х з йл давалгаагаар хучигдсанбайдаг, уг давалгааны дээг р м н р нэг т рлийндавалгаа байдаг. Куранд айлдахдаа з вх н хоёрдугаардавалгаа б г д тэрний дээг р лс б рхсэн байдагхэмээн айлдав. Харин Нэгд гээр давалгаа гэж юу вэ? Шинжлэх ухаан нийг нээхдээ далайн г нд, 2-дугаардавалгаанаасаа хэлбэрийн хувьд ялгаатай р нэг т рлийндавалгаа байдгыг тогтоожээ. Тэр нь 1-д гээр давалгааб г д далай тэнгисийн доод хэсэг нь дээд хэсгээсээнягтаарай ялгаатай байдаг байна. Гэхдээ тус хоёр давалгаахэлбэрийн хувьд т стэй. Дотоод давалгаан х ний н дэндхарагдахг й боловч температур, нягт зэргийг хэмжсэнээр нийг тодорхойлж болно. Бид тэрх байдлыг (16 дугаарзурагнаас ) тодорхой харж болно.Зураг 16: усныдотооддавалгаанууд рхоорондооялгаатайБайдаг.Нэгд гээр давалгаань хоёрдугаардавалгаанаасаабага, шат хэлбэрээрдавалгаалдагболохьг харуулжбайна. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 36. 36. Ё : “Куран Кэрйм” лсиин тухай Шинжлэх ухаан : Борооны лс маш нарийн дэсдараалалтайгаар б рэлдэн бий болдог ба салхи, лс ньхэрхэн б рэлддэг талаар судалжээ. лсийн т рл дээснэг т р л болох б н лийг эрдэмтэд судлахдаа тэрээрхэрхэн б рэлддэг ба хэрхэн бороо, м нд р, оруулж аянгагаргадаг болохьг судалсан байна. Тэрх б н л нь дараах байдалаар б рэлддэгболохьг тогтоожээ. 1. Агаар мандал дээрх бутархай лс салхинд туугдан хуримтлагдсаар б н лийг сгэдэг байна. 2. Жижиг лс хоорондоо нэгдэж том л болно. 18,19- р зурагнаас харж болно. 3. Жижиг хэмжээний лс нь хоорондоо б гн рсн р маш том хэмжээний л болдог байна. Тэрх том хэмжээний лс нь бусад хэсг дийнхээсээ ил х чтэй байдаг учраас тэрээр дээшээ х рсний н л г р б н хэлбэртэй болж тогтоно. Ийнх нд рт байрласан лийн доод хэсэг х чтэй байдаг ба нээс бороо орж, улмаар бороо улам улам шир сэнэ. Бороо улам х чтэй болдогын шалтгаан нь борооны б н лс хэр нд рт оршисноос шалтгаалдаг байна. Бид19,20,21-р зурагнаас харж болно. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 37. 37. Зураг 17 : Хиймэлдагуулын тусламжтайгааравсан тус зурагнаас лсхэрхэн хуримтлагдажбайгаа байдлыг ажиглавалсалхины чиглэлийг олжболох юм. зураг дээрхсумнууд салхины чиглэлийгзаасан байна.Зураг 18 : лсийн жижиг хэсг дтодорхой зайтай ижил з гт н жбайгааг бид доороос харахдаа цултом л мэт хардаг билээ. Энэхзурагнаас тодорхой харагдажбайна.Зураг 19 : Бие биенээсээ хол орших жижиг лс нэг нэгэнтэйгээнэгдэн “Б н” л болон дээшээгээ х рд г байна. Тэрх б н л нь хэр том болохыг борооны ус илтгэнэ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 38. 38. Зураг 20 : Дээш рг гдс н б н лнь агаарын н л г р бороо Болдогбайна.Аллах Эзэн Куран сударт айлдахдаа : ‫أَ ْ َ َ َن ا َ ُ ْ ِ َ َ ً ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ ُ ر َ ً َ َ َى ا ْ َدْق‬ َ ‫ُآ‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ ﺏ ی‬ ‫ی‬ ‫َ ﺕ أ‬ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ ‫َ ْ ُج ِ ْ َِ ِ ِ و ُ َ ل ِ َ ا َ ء ِ ِ َ ل ِ َ ِ َ َد‬ ‫ﺏ‬ ٍ ‫ﺏ‬ ٍ ُ ‫َی‬ ُ ‫ی‬ { } ‫َ َ ء َ َ د َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ َْﺏْ َ ر‬ ِ ‫ی ُﺱ ﺏ یه ﺏ‬ ‫ی‬ َ ُ ُِ ْ َ‫َ َ ء و‬ ‫َی‬ ‫ی‬ “Эзэн тань лсийг уян, з л н, нг л гб тээснийг харахтун. Тэрх х в н мэт уяханб тээлийг жолоодон нэг нэгэнтэй нь нэгтгэн,дараан тэднийг овоолон нягтруулан, та нартбороо, аянга болгон илгээв!. Тэрх бороо ньбаян, ядууг л ялган уул нуруу, хонхор, г дгэргэхг й б х з йлд эрх тэгш оногдож байгаагхарахтун!. Энэ нь Аллах Эзний тань хязгаарг й г м р хишигийн ч хэн хэсэг болой!!.” ( нур б лэг 43-р ишлэл ) Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 39. 39. Цаг уур судлаачид лсийн энэх нарийн б тэц зохионбайгуулалтын талаар онгоц, б мб л г, хиймэл дагуулболон бусад багаж зэвсгийг ашиглан салхины х д лг н,чийгшилт зэргийг тогтоож мэджээ. ( 21-р зурагнаас харжболно ). Аллах Эзэн дээрх б лэгт айлдахдаа : лс хэрхэнб гн рч бороо, м нд р сгэдэг болохыг айлдав. Хариндоорхи ишлэлд аянга, м нд р хэрхэн яаж сдэг болохыгдурьджээ. ‫)أَ ْ َ َ َن ا َ ُ ْ ِ َ َ ً ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ ُ ر َ ً َ َ َى ا ْ َدْق‬ َ ‫ُآ‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ ﺏ ی‬ ‫ی‬ ‫َ ﺕ أ‬ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ ‫َ ْ ُج ِ ْ َِ ِ ِ و ُ َ ل ِ َ ا َ ء ِ ِ َ ل ِ َ ِ َ َد‬ ‫ﺏ‬ ٍ ‫ﺏ‬ ٍ ُ ‫َی‬ ُ ‫ی‬ ({ } ‫َ َ ء َ َ د َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ َْﺏْ َ ر‬ ِ ‫ی ُﺱ ﺏ یه ﺏ‬ ‫ی‬ َ ُ ُِ ْ َ‫َ َ ء و‬ ‫َی‬ ‫ی‬ “Эзэн тань уул мэт лнээс м нд р буулгав,тэр х ссэн з йлээ онох болно!. Т нтэй цуг аянгаилгээв. Тэрх аянга маш догшин б г д т нээсгарсан гэрэл х ний н дийг сохлох х ч чадалтайболой!!”. ( нур б лэг 43-р ишлэл ) Цаг уурчид дээрх ишлэлд дурьдсан тэрх уул мэт б н л нь 25.000 – 30.000 ft б г д 4.7 – 5.7 мм нд рторшидог болохыг тогтоожээ.Зураг 21 : Б н л Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 40. 40. Бид энэх ишлэллээс магадг й асуулт гаргаж болохюм. Ишлэл дээр м нд рийн тухай дурьдахдаа яагаадаянгатай цуг дурьдсан юм бол? энэ нь м нд р аянгыг сгэдэг гэсэн г ? тэгвэл б гдээрээ “Цаг уур судлал”хэмээх номон дээр юу бичсэнийг зэцгээе. Тус номонд бичихдээ маш нд р с буух м с ндуслууд цахилгаанжсаныулмаас газарт буухдаа аянга сгэдэг гэжээ. М н нтэйадил эерэг, с р г агаарнийлэх ед тохиолдоно.Тэдгээр нь : лс б гн р ннийлэх ед эерэг, с р г гэжхоёр хуваагддаг байна.С р г цэнэг нь лний доодхэсэгт оршидог харин эерэгцэнэг нь лсийн дээд хэсэгторшидог б г д лэндхуримтлагдсан м с н дусалнь даацаа алдан унах едээс р г цэнэгтэй м рг лд н аянга сгэдэг хэмээн эрдэмтэдтогтоожээ. Гэвч уг нээлт 17-р зууны ед Аристотлийнсанал дээр тулгуурлан саяхан нээгдсэн байна. Тэрээр хэлэхдээ : “Атмосфер нь чийглэг ба хуурай гэсэнхоёр т рлийг агуулдаг. Тэнгэрийн дуу нь : Хуурай агаар лтэй з рчилд х ед гардаг. Харин цахилгаан нь : Хуурайболон чийглэг х рсний улмаас б рэлддэг” гэжээ. Гэхдэээнэх нээлт нь 14-н зуун жилийн мн Куран Кэрймддурьдсан нь гайхамшиг билээ..... Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 41. 41. Ж : “Куран Кэрйм” дэхь гайхамшигуудийнталаарх эрдэмтэн судлаачдын зэл бодол Шинжлэх ухааны нээлтн д болон эрдэмтэдсудлаачдын тайлбарыг сонирхохыг х свэл “Энэ бол нэн”хэмээх видеоноос хэрхэн тайлбар гч байгааг зэхболомжтой. www.islam-guide.com Манай сайт уруу ТавтайМорилно уу. 1) “Dr. T.V.N Пэрсауд нь Канад Улсын Manitoba ихсургуулийн анатомийн профессор, х хдийн эмч болонэр л мэндийн профессор б г д т р х тасагтэмэгтэйч дийн н х н ржих йн шинжлэх ухааныпрофессор юм. Тэрээр 16 жил анатомийн салбарт даргынажлыг г йцэтгэжээ. Доктор профессор Пэрсауд нь рийн нутаг дэвсгэрдээрээ маш нэр х ндтэй нэгэн б г д 22 номын зохиолчюм байна. 1991 онд Канад Улсад анатоми судлалын хамгийн нэрх ндтэй шагнал х ртсэн байна. Тэрээр тэрх х ндэтшагналыг х ртэх едээ гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ынталаар хэмээн г лжээ : “Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)энгийн нэг х н байсан б г д бичиг сэг мэддэгг йбайжээ. нэндээ бичиг сэгний талаар биш 7-р зууныталаар хэлэхийг би х сэж байна”. “Агуу ухаантан ба гайхалтай уран илтгэл бичин,шинжлэх ухааныг гайхашруулсан нэн бодит мэдлэгийн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 42. 42. талаар хэлэхийг би х снэм. Тэр бичиг сэгг й нэгэнбайтлаа яаж энэ б хнийг мэдсэний талаар х нд хийг бих снэм”. “Энэ нь ямар азтай боломж болохыг миний бие лойлгоном” “Эрхэм доктор Moore нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын тухай тодорхой хэмжээний з в нээлттэй мэдлэг гс н.Миний бие ч гэсэн бодохдоо Энэх агуу мэдлэг нь энгийннэгнээс гарахг й б г д т нд ямар нэгэн заагч, сургагчбайсан. Тэр нь эргэлзээг й Аллах Эзэн болохыг огтхон чэргэлзэхг й байна”. Гэжээ Доктор профессор Пэрсауд нь рийн хэд хэдэн номондгэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ын сургаалиас болон АллахЭзэний ариун Куран сударын зарим б лэг, ишлэлийгхавсаргасан байна. М н тэрх б лэг ишлэл болон гэгээнэлчийн сургаалиар баталгаа болгон рийн оролцсонхурал, лекц ддээ дурьддаг байжээ. 2) Dr. Joe Leigh Simpson нь Америкийн Нэгдсэн Улсынанагаах ухааны их сургуулийн захирал, молекул ба генийшинжлэх ухааны профессор юм. ний зэрэгцээАмерикийн Fertility society- ын дарга байжээ. Тэрээр 1992 онд т рийн албан ёсны тушаалаар маш нэрх ндтэй хэд хэдэн шагнал х ртсэн байна. Докторпрофессор Simpson нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ынсургаалиудаас доорх хоёр сургаальд судалгаа хийхдээ... Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) г лэхдээ :Сургааль 1. “Х н б хэн, эхийн хэвлийд бойжихдоо40 дрийн дотор х н хэлбэрээ олдог юм”. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 43. 43. Сургааль 2. “Х ний р х вр л 40 хоногийн доторболовсроход, Аллах Эзэн т нийг хэлбэрж лэхба сонсгол, хараа, арьс, нг , мах буюу ясыг ньб рэлд лэхээр сахиусан тэнгэр илгээдэг юм”гэжээ. Dr. Joe Leigh Simpson нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын энэ хоёр сургаальд маш г н агуулга бий болохыгсудалжээ. Эрдэмтэд х ний р х вр лийн анхан шат ньэхний 40 д рийн дотор эргэлзээг й х н хэлбэртэйболдгийг тогтоожээ. Тэрээр, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) -ын тэрх сургаальямарч эргэлзээг й з в болохыг мэдрэн, нэгэн лекцийн еэрдоорхи санаа бодлыг илэрхийлжээ. “Энэх хоёр сургааль нь : Х ний б рэн б тэцийг 40хоногийн дотор бий болдгийг мэдэгдсэнийг харвал, бидорчин еийн шинжлэх ухаанаар нэн болохыг нотолсонбилээ. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ын цаг ед шинжлэхухаан б хэл ямарч багаж зэвсэг байгааг й юм. “ р р хэлбэл шинжлэх ухаан болон шашинхоорондоо ямарч з рчилд нг й. Тиймээс бид, АллахЭзэний г болох Куран Кэрймд айлдсан шиг, шинжлэхухааны нээлтийг з вх н ариун Куран судраас л олохболно” гэжээ. 3) Dr. E Marshall Johnson нь : Америкийн Нэгдсэн УлсынTomas Jefferson их сургуулийн анатоми ба биологийнх ндэт профессор юм. Тэрээр Daniel Baugh Institute -ын анатомийн профессор,салбарын дарга б г д захиралын ргийг давхарг йцэтгэдэг байжээ. М н х гжил дэвшилт нийгэмлэгийн Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 44. 44. даргын ажлыг 22 жил хийхдээ 200-аас ил туурвилхэвлэжээ. 1981 онд Саудын Араб улс дахь анагаах ухааны 7-р иххуралаар профессор Johnson судалгааныхаа р д нгмэдэгдэхдээ : “Куран Кэрйм нь харь гарагаас х гжилдэвшилт, эрдэм мэдлэгийг в рл н нисэж ирээд хэлбэрд рсээ олсон юм биш. Та бидний мэдэж байгаагаар орчин еийн шинжлэх ухаан тогтоосны адил х ний р х вр лийнбойжилтийг Куран сударт дэс дарааллаараа г лсэнбайдаг нь гайхалтай билээ. Иймээс Куран судар нь харьгарагаас биш эргэлзээг й Аллах Эзэний г болохыг минийбие гэрчлэхдээ сэтгэл хангалуун байна” гэжээ. 4) Dr. William W. Hay нь олонд танигдсан далай, тэнгиссудлаачдын нэг билээ. Тэрээр Америкийн Нэгдсэн Улсын Colorado ихсургуулийн геологи шинжлэх ухааны профессор. М нАмерикийн Нэгдсэн Улсын Miami их сургуулийнRosenstiel далай ба атмосфер (агаар мандал) шинжлэхухааны эрхлэгч байжээ. Профессор Hay нь Куран Кэрймддурьдсан далай, тэнгис, гол м рний тухай судалсаны эцэстхэлэхдээ : “Энэх гайхалтай мэдээллийг Куран судараасолж харахдаа маш их сонирхол татсан з йл болохыгмэдрэхийн зэрэгцээ Т нийг хаанаас яаж ирсэн болохыг лойлгоном. Гэхдээ т нийг улам ил судлан, сонирхолтатаж буй тэр гайхамшигийг олохын т л хичээх болно”гэжээ. “Миний бие бодохдоо тэр ер бусын мэдээ б г дт нийг з вх н бурхан л мэдэх болно” гэжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 45. 45. 5) Dr. Gerald C. Georinger нь Америкийн Нэгдсэн УлсынGeorgetown их сургуулийн эс биологийн салбарт анагаахухаан, р х вр л, сурган х м ж лэх ухааны захирал бадэд профессорын рэг г йцэтгэдэг байна. Тэрээр СаудынАраб Улс дахь 8-р их хурлын еээр хийсэн судалгаануудаатайлагнахдаа : “Куран сударын хэсэг ишлэлд х ний р х вр лийнбойжилтийг нэгд нэгэнг й айлдсан байдаг билээ” “ нийгажиглан, д рслэн тайлбарлах, хэрхэн бойжих гэх мэтз йлийн тухай урьд мн шинжлэх ухаанд тэмдэглэгдээг йбайдаг. Энэ б х з йл хэдэн зуун жилийн мн з вх нКуран сударт бичигдсэн болох нь Аллах бурхан илгээсэнгэдэгт миний бие х лээн з вш рч байна” гэжээ. 6) Dr. Yoshihide Kozai нь Япон Улсын Tokyo хотын ихсургуулийн х ндэт профессор, Mitaka Tokyо Япон Улсын ндэсний тэнгэр судлал ба одон орны судлах т вийнзахирал юм байна. Тэрээр мэргэжилийнхээ талаар г лэхдээ : “Одон орны б тэц, дэлхий огторгуйн байр байдлыгсудлан олж харахад Куран Кэрйм бидний хувьд маш ихн л з лэв. Яагаад гэвэл бид орчин еийн багажзэвсгийг ашиглан од гарагийн ч хэн хэсгийг харж болно.Гэтэл Куран Кэрйм- ийг уншиж судласны ачаар ил ихийголж нээсэн билээ”. “Тиймээ цаашдаа дэлхий ерт нцийг ил их танижмэдэхийн тулд ашиглах з йлээ олсон гэж зэж байна”гэжээ. 7) Dr. Профессор Tejatat Tejasen нь Тайланд УлсынChiang Mai их сургуулийн анатоми судлалын дарга. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 46. 46. Т ний мн Chiang Mai их сургуульд анагаах ухаанысалбарын захирал байжээ. Тэрээр Саудын Араб Улс дахь анагаах ухааны иххурлаар хэлэхдээ : “Миний бие с лийн 3 жилийнтурш Куран сударыг сонирхов. 14-н зуун жилиин мн“Куран Кэрйм”-д бичигдсэн, шинжлэх ухааны аргаарнээгдсэн нээлт д нэн болохыг бид б гд итгэдэг билээ”. “Тиймээс, гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) нь уншижмэдэхг й б г д бичиг сэгг й байсан учир, тэрх Курансудар Аллах бурханы з гээс Мухаммэд (с.а.с)-д илгээгдсэнсудар болохыг шинжлэх ухаан нотолж байна”. “Минийбодлоор тэрх аугаа х чтэн эргэлзээг й Аллах бурханюм”. “Тийм ч учраас Мусалмаанчуудын д р тутмынхэллэг болох (Аллах Эзэн ганц б г д Мухаммэд (с.а.с)т ний нэнч элч) гэдэг г лбэрийг хэргэлэдэг байна”. “Тиймээ гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)-ыг Аллах Эзэний нэнч элч гэдэгт эргэлзээг й итгэх ёстой цаг е ирсэн гэжбодож байна”. гийнхээ т гсг л болгож, энэх нэрх ндтэй их хурал гайхамшигтай болохыг дурьдахынялдамд нд р амжилт х сэн ер е. Энэх их хурал нь з вх н шинжлэх ухааны талаар бишшашин судлалын талаар болдог нь нэхээр гайхалтай юм.Миний бие энэх хуралд оролцсоноор н л б хийэрдэмтэн судлаачидтай танилцан, анд найз болсондоотуйлын их баяртай байна. М н миний бие энэ н л б хийих хуралд оролцсоноор “ Ла илаха иллаллахмухаммэд расуллуллах” р р хэлбэл (Аллах Эзэнганц б г д Мухаммэд (с.а.с) т ний элч) болохыгбатлан Мусалман болсон маань маш бахархууштай юм”гэжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 47. 47. Эрхэм уншигчид та б хэн Куран Кэрйм болон гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ын талаар м н шинжлэх ухааныгайхамшигуудын талаар улам их мэдлэг авахыг х свэлwww.islam-guide.com сайтруу зочилоно уу. Ариун “Куран Кэрйм”-ийн лэмжийн х ч чадал Аллах Эзэн ариун Куран сударт айлдахдаа :ْ‫ِْ ِ َادْ ُ ا‬ ‫و‬ ‫َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ َ ْ ُ اْ ِ ُ رة‬ ٍَ ‫ﻥ ﺕ ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ٍ ْ‫)وِن ُ ُ ْ ِ ری‬ َ ‫َإ آ‬ ({ } َ ِ ‫دُون ا ّ ِ ِإنْ آُ ْ ُ ْ َ د‬ ِ ِ ُ ‫ُ َ َاء‬ ‫ﺵ آ‬ “Хэрвээ, элч Мухаммэд (с.а.с)-д буулгасан Курансударт эргэлзэж байвал алив т н шиг нэг б лэгбичээдэх! Аллахаас р итгэж найддаг б х з йлээдууд,хэрвээ хийж чадааг й бол та нар хэзээч лб тээх болно. Тиймээс д рэлзэн асах улаан галаасболгоомжлохтун. Аллах Эзэнийг, г йсгэгч болонт нтэй эн зэрэгцэх хэн б хнийг улаан галруушидэх болно”. ( бакара б лэг 23,24-р ишлэл ) Куран Кэрйм 14 зуун жилийн тэртээгээс н дрийгх ртэл гоёмсог байдал, г н утга, уран илтгэл, гарамгайбичиг, нэн мэдлэг, урьдчилан хэлэх гэх мэт гайхамшигтайшинж чанараа хадгалсаар ирсэн билээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 48. 48. Куран судрын хамгийн богино б лэг болох 108-р б лэгерд 10-хан гнээс б рддэг боловч шинжлэх ухааныэрдэмтэн судлаачид утгыг нь б рэн д рэн тайлжчадахг йгээ х лээн з вш рс н билээ. Энэх 10 гтэйб лэг нь ямар г н утга агуулдаг болохыг шинжлэх ухааныэрдэмтэд ил тод харуулж байна.“Куран Кэрйм”-ийн хамгийн богино б лэг болох 108-р б лэг ерд10-хан гнээс б рддэг боловч шинжлэх ухааны эрдэмтэнсудлаачид утгыг нь б рэн д рэн тайлж чадахг йгээ х лээнз вш рс н байна. Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) нэгэн сургаальдаа г лэхдээ : “Аугаа х чит Куран Кэрймтэй бтэрслэхт н! Та б хэнд маш муугаар н л л хболно!! Та б хэн, эрхэс тэнгэр т ний тэнгэрлэгсудар, элч нарт итгэхт н! Аллах Эзэн орчлонгб тээгч, ерт нцийн б х з йлийн анхны шалтгаанб лг . Тиймээс х н т рл хт н олон бурхан, янзб рийн онгон ш тэхээ больж, з вх н АллахЭзэнийг ш тэхт н! Хойд нас, н г ерт нц,диваажин ба там гарцааг й бий б лг . Олонбурхан ш тэгчид, Аллах Эзэнд тэрслэгч хэн б хэнтамын галд шатна. Тиймээс та б хэн Аллах Эзэний Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 49. 49. заасан цорын ганц з в замаар замнахт н!” хэмээнхуран цугласан олон т мэнд г лжээ. Тэнгэрлэг судруудад гэгээн элч мухаммэд (с.а.с)-ыг илгээхийг мэдэгдсэн нь Аллах Эзэн х н т рл хт ндилгээсэн тэнгэрлэг судруудад гэгээнэлч Мухаммэд (с.а.с)-ыг дэлхийерт нц д, Аллах эзэний с лчийнэлч болон илгээгдэхийг дурьдсанбайдаг. Аллах Эзэн х м нийг з в шудрага замд оруулахынтулд рийн г яриаг эрхэм элч нарын амаар дажуулан х нт рл хт нд илгээсэн байна.Тэдгээр тэнгэрлэг сударуудынхамгийн с лд илгээгдсэн д рв н ариун судар нь : 1.Гэгээнэлч “Муса”-д “Таурат” 2. Гэгээн элч “Даут”-д “Зубур”3.Гэгээн элч “Ес с”-т” Инжил” 4. Гэгээн элч “Мухаммэд”(с.а.с)-д “Куран Кэрйм” тус тус илгээгдсэнээс гэгээн элчМухаммед (с.а.с)-д илгээгдсэн ариун “Куран кэрйм”-ээсбусад гурван сударыг Аллах эзэн х чинг йд тооцсонбайдаг Учир нь тэрх гурван судар цэвэр нандин, эхсурвалжаа алдан х м сийн гараар засварт орсон тул,Аллах эзэний з гээс тэдгээр гурван сударыг х чинг йдтооцон х ч чадлыг нь буцаан авсан болой. Аллах Эзэний энэ гурван судар, гэгээн элч Мухаммэд(с.а.с)-ыг дэлхий ерт нц д мэндлэхээс мн буусан тул, Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 50. 50. Аллах Эзэн энэх тэнгэрлэг сударуудад гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ыг илгээхийг мэдэгдсэн байна. Аллах Эзэн ариун “Таурат”-д айлдахдаа : “Эй Муса чи сайн сонс! би чамайг з вх н рийнх нэнч элчээр сонгон рийн г яриагаачиний амаар дамжуулан х н т рл хт нд илгээв.Хэн чиний гийг буруушаан л ойлговоос тэд нарминий з гээс маш хатуу цээрлэл х ртэх болно”хэмээжээ. А. Гэгээн элч “Муса” гэж хэн бэ? Х н т рл хт н з вх н эцэг Адам эх Хавагийн рудам билээ. Аллах Эзэний хамгийн анхны элч гэгээнАдамаас эхлэн “Дауд”, “Муса”, “Ес с”, “Мухаммэд”(с.а.с)гэх мэт маш олон элч илгээсэн байна. Эрдэмтэдийн судлантооцоолсноор, х н т рл хт нд 124 мянган элч илгээгдсэнгэж здэг байна. Эдгээр элч нараас ариун Куран сударт 25элчийн нэрийг албан ёсоор дурьдсан байдаг. Судлаачид хэлэхдээ: “124 мянган элч Эзэн тэнгэрийнз гээс илгээгдсэн гэж здэг боловч нэн бодит тоог з вх нАллах Эзэн л мэдэх болно” гэжээ. Ийнх бусад элчийн адил Аллах эзэний зарлигаардэлхий ерт нц д илгээгдсэн гэгээн элч “Муса”-гийн талаартовчхон дурдъя : Гэгээн элч Муса нь : Мисир буюу Египитхотод эцэг Имраны х болон дэлхий ерт нц д мэндэлжээ. Эрхэм элч “Муса”-гийн аав Имран,т ний эцэг Яахсэр,т ний в г эцэг Кахас, т ний элэнц Нэсэб, “Яакуб” (а.с)т ний хуланц гэгээн элч Исхак (Аллах т нд ивээлтэйхандах болтугай ), т ний элэн Ибрахим юм. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 51. 51. Аллах Эзэн гэгээн элч Муса-д бусад элч нарын адилариун судар илгээсэн байдаг. Тэрх судар одоо ИзрайлУлсад орших еврейч дийн баримталдаг “Таурат” юм. Аллах Эзэн гэгээн элч Муса-г дэлхий ерт нц д илгээхболсон шалтгаан нь : Тэр ед Мисир орны цэрэг айрамгазар дээрх б х амьтай б хнийг алж хядан, боолчлондарамтлахын зэрэгцээ, Фираун хэмээх эртний Египитийнхааныг, биднийг б тээгч их эзэн хэмээн т нд м рг нзарбирч, т ний нэрийг сонсмогц газартай наалддагбайжээ. Тэрээр маш хэрцгий харгис б г д рийг АллахЭзэний оронд тавин эх дэлхийг эзэгнэн, Аллах Эзэнтэй энзэрэгцэхийг санаархсан тул Эзэн тэнгэр т нийг г йболгохоор гэгээн элч Муса-г илгээжээ. Аллах Эзэн “Куран” сударт айлдахдаа :‫{ إَ ِ ْ َ ْن‬َ ِ } ٍ ِ ‫) ُ أرْ َ ْ َ ُ َ وأ َ ُ َ ُون ِ َ ِ َ و ُ ْ َ ن‬ ٍ ‫ﺱ ََ ه ر َ ﺏ ی ﺕ َﺱ‬ ‫َ ﺱ‬ ({ } َ ِ َ ً ْ َ ‫و ََ ِ ِ َ ﺱْ َ ْ َ ُوا و َ ُ ا‬ ‫َآ ﻥ‬ َ “Бид та б хэнд сургааль, ишлэл,зарлиг,тушаалбуулган элч Муса болон т ний д Хааруныгилгээв. Тэд, харгис хэрцгий дарангуйлагч (Фираун)болон т ний хамтран з тгэгчид нарыг г йболгохын тулд эх дэлхийд элч болон АллахЭзэний з гээс илгээгдсэн б лг . ( Муминун б лэг 45,46-р ишлэл ) Ийнх гэгээн элч Муса Аллах Эзэний зарлигаар харгисхэрцгий фирауны м хлийг Улаан Тэнгисд жив лэн,т ний сул дорой, олигг й болохыг олон т мэндгэрчилжээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 52. 52. Израйл улсын еврей нар ислам шашны эсрэг байдагучир нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с)- ыг Аллах Эзэнийэлч биш, харин гэгээн Муса т ний цорын ганц элч б г дз вх н бидэнд илгээгдсэн хэмээн маш том андууралдавтагдан, Мусалмаанчуудыг г йсгэдэг билээ. Сануулга : Еврейч д Аллах Эзэний з гээс хараалх ртсэн омог б г д дэлхийд хамгийн осолтой х м сийнтоонд ордог байна. Энэх з йлийн баталгаа болгож Курансударт айлдахдаа : “Еврейч д миний з гээс хараалх ртсэн овгуудын нэг б лг ” хэмээн Аллах Эзэнайлджээ.Б. Израйл ба Араб улсын гарал сэл Одоогоос хэдэн зуун жилийн тэртээ Аллах Эзэнийз гээс илгээгдсэн гэгээн элч Ибрахим нь нэнч шударгахоёр х тэй байжээ. Тэрх хоёр х нь Аллах Эзэнийтааллыг х ртэн дэлхий ерт нц д гэгээн элч болонсонгогджээ. Тэрээр Гэгээн элч Ибрахимийн хоёр хИсмайл буюу Исхакын р удам хоёр овог болон хуваагдсанбайна. Элч Исхакын р удам нь : Израйл Улс б г д одоогийневрейч дийн р сад юм. Харин гэгээн элч Исмайлийн рудам нь : Гэгээн элч Мухаммэд (с.а.с) б г д одоогийнАраб Улс юм. Тэрээр Аллах Эзэний элч Муса нь гэгээн элч Исхакын р удам б г д Аллах Эзэний д рв н том судар х ртсэнэлч нарын нэг билээ. Ислам шашны товч агуулга буюу нэн бодит з г чиг
 53. 53. Израйл Улсын эрдэмтэн судлаачид хэлэхдээ : “Гэгээнэлч “Муса”-ын бидэнд Эзэнээс хайрласан сударт, гэгээнэлч Мухаммэд (с.а.с)-ын тухай, ерт нцийг гэрэлт лэгчхэмээн дурьдсан байдаг” гэжээ.В. Аллах Эзэн рийн г яриаг гэгээн элч нарын амаар дамжуулсан нь Эргэлзээг й Аллах Эзэн рийнх г яриаг гэгээн элчМухаммэд (с.а.с)-ын амаарt1

×