Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Як молилися Пророки Авраам, Мойсей, Ісус та Мухаммад, мир їм ?

306 views

Published on

Як молилися Пророки Авраам, Мойсей, Ісус та Мухаммад, мир їм ?


Українська ( Ukranian language )


http://goo.gl/2xgUuR

#Як , #молилися , #Пророки , #Авраам , #Мойсей , #Ісус , #та , #Мухаммад , #мир , #їм ,
#Українська , #Ukranian , #language

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Як молилися Пророки Авраам, Мойсей, Ісус та Мухаммад, мир їм ?

  1. 1. І: шиипиш мини млрд, мапи-ї, щ: п кущ-щ. пив ш щит »ну ши: Атол дань одиниці ІУЧІІцньв-І линии, линии диму. що п СІУЛЬцаіІ Іди-І; .и или-ан про-ми ІІпІІАІІІосп-апиггп- ІЬ-пншппщдвйяир ьгруцудшшпцщ-шш- пічи! у дум-ні, ми ими шин упавши, ш Щит и пиво а- ям -иоиииц им мини. пм мм- гипп ь-. ш п- цц . тиц-ц игиипцшппуґп. ІЬдІШдІґмЩпици-д чини-п -и-у-. ..уи-. и-. ..ип пилки шию-ш бут: м». тд миа-І. ц; мм цим мису-ц масиві. и шм- м: :: ц лишь они-ы зими. ної цими: Ідачп пуп-им. м. няццииу интим ки нд : ::ь ' Пиш ггуп- шм- ид м-цм Щит. спини-ь. ми- ини- мм м. ІІІиІя »що ш мну пи . м до пт- А м. ицґруииь ш шану . ..цим-щ . малим мм и ты сини нивцнипми ш- ми м. мо. ниви вин-т гуми и щ. . и». шию-м н. .. . ..мм и мишу лиш». .ы и пивом-ли и ити. гмм виду-ц иммм икпцции- (Іцяід. 40-31-32!- ття Иоґинвик попити під: ши! пШІшІ до тип. . чини ти пт мдцлиц тм ш пикпйтц пк ІишІ нічия-им шин-им м6-- швиІ ними. и. палати ь. ы-ы машин мити, ь- ими лип-гуми я . ш то ццлпим лрпіичь. ши чинники. ними спини: ипілиш що щ. пи напитки кІ пиши. д. .. та. чи . дисцип- игу ми мін, .и мну-миди живим. ;
  2. 2. *ґ -| щиАюАилии-цпочитїчцья Богпооюиуцяльиип ё . .,. ..„. „.„. .„. .„. ..„„ кІИШ Моіпіпдюшчидгддґтпчдїіапипібшииьі „мм и. .. . .. „. .. всі . .г. ... ... .. .. . г. ... ... ... .. ... „. „. ... ... ... .т. .„. ... „. . ... . . ... ... чи Индии, янь . ... |. пгпдшпшн чини щь ущ- плідна вам-ни киян. лилися Інни. ..- ш мит. . що» лиш. новими до тип. плин. пи м- дом пить. и нападник: у . ддт-ими ч. .. .ты им. . . ..ц- -иу Ї пил-тил икпиишлткп дпїиьцмп. . ши пічи-о цими. т мнииІиии миш- вищим. .. ши ріст-нокиа гип- клип-дни и -м- оди-тм - . .ими цим. покупцям-ц! н. .. ма. .. . и. . ` *Пилипишиним
  3. 3. ип. .шц. ..ь-п. ь.. .._. .. . ..м . в.. ыуи„щ. ц.. ..м„тць. ... _._мыц. .иу. иммимщщмщрмцьмцицихт и. ..„. ь.. «.. -ц. ... ... .ммм_. ..ы. м4__щ-. .. чин-т кыыи-лм-ь-и-. ..тдицмиыьццтц и. ы.. ... ... .ьи имтм„ц_мт__. _.м-. щитпм-т. цщ-мми_-ы. м_-. _. . .-ш-м и. .ш. .м. .ь. м.м, м.им. и.-ц_ыи„__ши им. ... ... „.. ..мщ. .___. ..м-. _.ы_ . ..щ-. ..ыпшщцм Мгищюг-тмниюікмчиарґиицт-п-пияп ш ішла-им . .--и„_. .._. ... ... ... .., .ь. ,ь. ,.. ... ... ьг-. мрь-умшд-ицщщпи-. щ-. ьм и. ..-иум. ... ь.. ... -д. им. _.. . . ... ,.. ... ьь. ... ..ь, ... .. иьыг. ... м.. .--. ... ццпкми<ь_мт„мпщ. . . ..мм-т г. ... ... ..„-. ... .„ь-. ... _„. ... ын. .инмрчц ь иеммщ. ш-. ... _.. ... ..щ. ым__м дииипщ иимшмытпыидм парним я итІІьилї: дим-мг пути-ця

×