Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց  նպաստող ավելի լավ հասկանալու           իսլամի մասին   Անունով Ալլահի, շատ դո...
Մուսուլմանական Հասարակություն. գործող  Իսլամի Տարածման Բնագավառում:      2 ԱլեքսանդրիաԵգիպտոսի Արաբական Հանրապետությ...
ՊարունակությունԳլուխ 1.Որոշ ապացույցներ հաստատող իսլամի ճշմարտությանմասին....................................................
6) Հասարակ կյանքի մասին Մուհամմեդի, Աստծո օրհնությունը ևողջյունը լինի նրան ..................................................
Ի՞նչի մասին է ասվում Ղուրանում...............................................................65Ո՞վ է Մարգարե Մուհամմեդը Աս...
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.Այս գիրքը համառոտ ուղեցույց է իսլամի, և բաղկացած է երեքգլուխներից.Առաջին գլուխը վերնագրված է «Որոշ տվյալների ...
Մուհամմեդի ժամանման մասին «Աստծո օրհնությունը և ողջյունը լինինրան»:4 - Հատվածները Ղուրանի, նշում է առաջիկա միջոցառումների ...
որ դա ելք է դեպի հավերժական դրախտ: Հանգեցնում է փախչել դժոխքիկրակից,  ապահովում  է  իրական  երջանկություն  ու  նե...
Գլուխ 1.    Որոշ տվյալներ, հաստատող իսլամի           ճշմարտության մասինԱլլահը աջակցեց իր վերջին մարգարեին Մո...
Ղուրանում, ուղարկված տասնչորս դարեր առաջ, հիշեցնում է այնպիսիերևույթների մասին, որոնք միայն վերջերս են բացահայտվել կամ էլհ...
հիշեցնող տզրուկի, սնվող ուրիշ արյունով:                11
Երրորդ բառի իմասով «ալյակը» հանդիսանում է որպես   «մի գունդարյուն»: Մենք տեսնում ենք, որ արտաքին տեսքը սաղմի իր պարկի հ...
Այսպիսով,   բոլոր  երեք    իմաստներով      էլ   «ալյակա»   բառըհամապատասխանում      է  սաղմին,  ...
մանրանկարիչ, մարդու ձևավորում, որը մեծանում  է այն ժամանակ,երբ հայտնվում է կնոջ արգանդում:                ...
Վաստակավոր     պրոֆեսոր, Կեյտ   Լ. Մուր   առավել հայտնիգիտնականներից մեկն է      , անատոմիայի գծով   գրքի...
հանգամանքին, որ հիմնադիրը սաղմագիտության Արիստոտելի միջոցովուսումնասիրության գործընթացի տեղի ունեցող հավի ձվի մեջ, դեռևս I...
լեռները իր ձևերով նման է   կախարանի: (տեսՆկ. № 7, 8, 9)Ահա թե ինչպես է նկարագրված լեռների մասին Ղուրանում, որտեղԱլլահը ...
«Մի՞թե մենք չենք արել երկրը որպես օթյակ, ու սարերը-որպեսսյուներ»: [5] ("Լուր", 6 - 7)Ժամանակակից կրաբանական գիտությունը ապ...
Երկրաբանական     գիտությունների   հաստատման     իրավունքը,հաստատում է ճշմարտությունը ասված հատվածներում Ղուրանի...
որտեղից  կարող էր իմանալ  ընդհանուր տիեզերքի ծագման մասին,քանի որ այդ փաստը եղել է հաստատված մի քանի տարիներ առաջ,գիտնա...
21
Դ) Ղուրանը գլխուղեղի մասին:Անհավատացյալներից մեկի, որը       չի թողել մարգարե Մուհամմեդին,Աստծո օրհնությունը ու ողջյ...
Ըստ պրոֆեսոր Քեյթ Մորեի, որ գիտնականները միայն վերջին վեցտարիների ընթացքում են հաստատել, որ ճակատային մասը ուղեղի(այսինքն,...
նրանցից յուրաքանչյուրը պահպանում է իր սեփական ջերմաստիճանը,աղիությունը և խտությունը: Օրինակ, միջերկրական ծովի ջուրը տաք է,...
անհաղթահարելի արգելքի մասին : Ղուրանում ամենակարող Ալլահըասում է.«Եվ նա, ով տվեց (կամք) երկու ծովերին. Դա- մի գեղեցիկ (ըստ...
ծով: Նմանապես, մարդկային աչքը չի կարող տարբերել երեք տիպիջրերի բախումը. աղի, քաղցր և ջուրը արգելքի (գոտում առանձնացման):Զ)...
խորության   հասնող ծովերն ու օվկիանոսները: Այս խորության մեջ,լույսը գրեթե այլևս տեսանելի չէ (տես Նկ. 15), և խորություննե...
ուսումնասիրելով   ջերմաստիճանի   կամ  շերտաչափի  միջոցով:Է) Ղուրանը ամպերի մասին.Գիտնականները ուսումնասիրել են ամպ...
մի կետում: տես Նկ. 17 և 18):2 - Միացում:Այնուհետև փոքր ամպերը միանում են միմյանց ևձևավորվում է մի մեծ բազմություն(տես Նկ. ...
կարկուտ.և.ջրի.կաթիլներ.<անձրև>:Երբ ջրի կաթիլները և կարկուտը դառնում են ավելի ծանր,օդափոխումը այլևս չի կարող աջակցել նրանց,...
«Մի՞թե դու չես տեսնում, որ Ալլահը նրբորեն շարժում է ամպերը, հետոմիացնում է նրանց միասին, իսկ հետո հավաքում է նրանց մի կույ...
ումից  ցանկանում է,    ճաճանչը կայծակի համարյա կույրացնում է:»(«Լույս», 43):Օդերևութաբանները հայտնաբերել են, որ անձրևա...
կան երկու տեսակի արտահոսք` թաց ու չոր: Արիստոտելը նաև ասել է,որ ամպրոպը բախվելով իրար թաց և չոր վիճակում, առաջանում էորոտ ...
ոչինչ չի խանգարում    եզրակացնել, որ նրա խոսքերը արդյունք        ենաստվածային հայտնության կամ ոգեշնչման, ինչը հա...
սերմնային այդ փուլը: Շատ մեծ տպավորություն թողեց պրոֆեսորՍիմպսոնի վրա մարգարե Մուհամմեդի խոսքերը, Ալլահը օրհնի      ...
- Որպես գիտնական, ես միայն կարող եմ անել այն, ինչը կարող եմտեսնել, ես    տեղյակ  էի  զարգացմանը     սաղմնաբան...
- Այն   համեմատաբար սակավաթիվ       հատված է  Ղուրանից և ունիհամապատասխան նկարագրություն մարդկային զարգացումից,...
Ալլահը   օրհնի և  ողջունի նրան,  չգիտեր ոչ կարդալ, ոչ գրել, դանշանակում է, որ ինքը անգրագետ էր :Դա նաև նշանակում է ,...
Եթե դուք չանեք դա, իսկ դուք երբեք դա չեք կարող անել ,զգուշացեքկրակներից`    որպես  վառելանյութ   կծառայեն    մար...
(3)Աստվածաշնչայինմարգարեություններ        ՄարգարեՄուհամմեդի, Ալլահը օրհնիև ողջյունի նրան գալստյան մասինԱստվածաշնչա...
մահ,Մովսեսի ու Մուհամմեդի և ոչ թե Հիսուսի, թող օրհնի Ալլահը ևողջունի նրանց բոլորին:Ավելին, Հիսուսի հետևորդները կարծում են,...
- Ով չի լսի բառերը իմ, որ կասվի մարգարեի կողմից , ու իմ անունից ,նակպատժվի (երկօրենք 18, 19):Սա նշանակում է, որ, յուրաքանչ...
պարտությունից հետո 613թ: Այսպիսով,մարգարեությունը կատարվածէր,որը ասված էր Ղուրանում Աստծո կողմից:Բացի այդ, կան շատ այլ հատ...
(6)Հասարակ կյանքը Մուհամմեդի.Ալլահը օրհնի             նրան և ողջունի:Եթե համեմատենք կյանքը Մուհամմեդի,    ...
- Հայտնում է այն մասին, որ կինը Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի նրան ևողջունի, Աիշան, թող գոհ լինի նրանից Ալլահը, ասել է. « Դոշակ...
Հետևորդները   Մուհամմեդի,  Ալլահը օրհնի և ողջունի    նրան,անսահմանափակ վստահությունը, որը նա վայելում էր,նրան ջերմո...
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին

946 views

Published on

Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1377

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
946
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին

 1. 1. Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին Անունով Ալլահի, շատ դուրեկան, շատ ողորմած.Հեղինակ: Ի.Ա. ԻբրահիմԽմբագրական խորհուրդ:Դ-ր.Ուիլյամ (Դաուդ) դեղձանմանՄիշել (Աբդուլ - Խակիմ) ԹովմասԹոնի (ԱբուԽալիլ) ՍիլվեստրԻդրիս ՊալմերՋամալ ԶարաբոզոԱլիատ- ՏամիմիԳիտական խմբագիրներՊրոֆ. ԳարոլդՍտյուարտԿուօփիՊրոֆ. Փ.Ա.ՍտեյտՊրոֆ. Մագդժուբ Օ. ՏագաՊրոֆ. Ահմադ ԱլլյամՊրոֆ. Սալման ՍուլթանՊրոֆ. Խ.Օ. ՍինդիԽմբագրված է.Մ. Յակուբովիչա 1
 2. 2. Մուսուլմանական Հասարակություն. գործող Իսլամի Տարածման Բնագավառում: 2 ԱլեքսանդրիաԵգիպտոսի Արաբական Հանրապետությունwww.islamic-invitation.com Conveying Islamic Message Society P.O. Box 834 – Alexandria – Egypt e-mail: cims_eg@yahoo.com, info_en@islamic-message.net www.islamic-message.net 2
 3. 3. ՊարունակությունԳլուխ 1.Որոշ ապացույցներ հաստատող իսլամի ճշմարտությանմասին.............................................................................................................. 91. Գիտականորեն ապացուցված հրաշքները Սուրբ Ղուրանի.....................9Ա) Ղուրանը Մարդու սաղմային զարգացմանմասին.............................................................................................................10Բ) Ղուրանը լեռների մասին..........................................................................16Գ) Ղուրանը տիեզերքի ծագման մասին.......................................................19Դ) Ղուրանը գլխի ուղեղի մասին................................................................22Ե) Ղուրանը ծովերի և գետերի մասին.........................................................23Զ) Ղուրանը ծովերի խորքերի և ներքին ալիքների մասին....................... 26Է) Ղուրանը ամպերի մասին........................................................................28Ը) Կարծիքները գիտնականների վերաբերյալ, գիտական հրաշքներըՂուրանի........................................................................................................ 332) Մեծ մարտահրավեր ստեղծել առնվազն մեկ գլուխ նման ՍուրբՂուրանի........................................................................................................ 383) Աստվածաշնչային մարգարեություններ, իսլամի մարգարեիՄուհամմեդի, Աստծո օրհնությունը և ողջյունը լինի նրան, նրա գալստյանմասին.............................................................................................................404) Քառյակներ Ղուրանից, որի մասին նշված է առաջիկամիջոցառումներում, որոնք հետագայում իրականացելեն.....................................................................................................................425) Հրաշքներ կատարված մարգարե Մուհամմեդի կողմից, Աստծոօրհնությունը և ողջյունը լինինրան................................................................................................................43 3
 4. 4. 6) Հասարակ կյանքի մասին Մուհամմեդի, Աստծո օրհնությունը ևողջյունը լինի նրան ...................................................................................... 447) Ֆենոմենալ տարածումը իսլամի............................................................. 47Գլուխ 2. Իսլամի ռավելությունների մասին .....................................50(1) Դարպասներ դեպի հավերժական դրախտ………………............................50(2) Փրկություն դժողքի բոցերից……………………........................................…..51(3) Անշարժ երջանկություն և ներքին խաղաղություն................................. 52(4) Ներում նախկին բոլոր մեղքերից ...........................................................53Գլուխ 3.Ընդհանուր տեղեկություն իսլամի մասին..................................55Որոշ հիմունքներ իսլամի հավատքիմասին............................................................................................................ 551) Հավատք դեպիԱլլահը...............................................................................552) Հավատք դեպի հրեշտակները..................................................................573) Հավատք Ալլահի ուղարկած բոլոր գրություններին.............................. 584) Հավատը մարգարեներին ու սուրհանդակներին Ալլահի....................... 585) Հավատք հարության օրվանը.................................................................596) Հավատք ճակատագրին............................................................................59Կ՞ա ինչ որ այլ սուրբ գրություն, բացիՂուրանից............................................................................................................. 60Օրինակն եր հայտարարությունների մասին, մարգարե ՄուհամմեդիԱստծո օրհնությունը և ողջյունը լինինրան................................................................................................................60Ի՞նչ է ասում իսլամը հարության օրվամասին.............................................................................................................61Ի՞նչպես դառնալ մուսուլման.......................................................................64 4
 5. 5. Ի՞նչի մասին է ասվում Ղուրանում...............................................................65Ո՞վ է Մարգարե Մուհամմեդը Աստծո օրհնությունը և ողջյունը լինի նրան................................................................................................................................ 66Ի՞նչ ազդեցություն է իսլամի տարածումը ունեցել գիտությանզարգացմանը ................................................................................................ 69Ի՞նչ կարծիք ունեն մուսուլմանները Հիսուսիմասին............................................................................................................ 71Ի՞նչպես է Իսլամը վերաբերվում ահաբեկչությանը.....................................73Մարդու իրավունքը և արդարությունը իսլամում ..................................... 74Ի՞նչ տեղ է զբաղեցնում կինը իսլամում......................................................77Ընտանիքը իսլամում.....................................................................................77Ի՞նչպես են վերաբերվում մուսուլմաններըմեծահասակներին.........................................................................................78Ի՞նչ է նշանակում «հինգ սյուները» իսլամի..............................................791) Հավատքի պահպանումը..........................................................................792) Նամազ........................................................................................................793) Վճարումը «զակյատ» (հարկային ի օգուտաղքատների)................................................................................................. 804) Ծոմ պահելը Րամադան ամսում..............................................................805) Ուխտագնացություն դեպի Մեկկա..........................................................81Իսլամը Ռուսաստանում...............................................................................82Իսլամական կենտրոններ.............................................................................83Աղբյուրներ.....................................................................................................88 5
 6. 6. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.Այս գիրքը համառոտ ուղեցույց է իսլամի, և բաղկացած է երեքգլուխներից.Առաջին գլուխը վերնագրված է «Որոշ տվյալների համաձայնհաստատում ճշմարտությունը իսլամի», պատասխանում է որոշ կարևորհարցերի, որոնք հարց են տալիս որոշ մարդիկ, մասնավորապես `Արդյո՞ք Ղուրանը Աստծո խոսքն է ուղարկված նրանց.Արդյո՞ք Մուհամմեդը «Ալլահի օրհնությունը և ողջյունը լինի նրան»մարգարե է, որը ուղարկվել է մարդկանց` Աստծոկողմից:Արդյո՞ք իսլամը մի կրոն է, որը գալիս է Աստծուց.Սույն գլխում տրամադրում է վեց տեսակի տվյալներ:1 - «Գիտականորեն ապացուցված հրաշքները ՍուրբՂուրանի": Այս բաժնում, ապահովված ենհամապատասխան պատկերներ, քննարկվող մի շարքնորաստեղծ գիտական փաստեր, նշված Ղուրանում, բացահայտվածտասնչորս հարյուր տարի առաջ:2 - « Մեծ մարտահրավեր է ստեղծել առնվազն մեկ գլուխ նման սուրայիՍուրբ Ղուրանի": Սուրբ Ղուրանում Ալլահը նետում է մարտահրավերբոլոր մարդկանց, առաջարկելով նրանց ստեղծել առնվազն մեկ սուրա«գլուխ» նման սուրաների Սուրբ Ղուրանի: Այդ ժամանակից ի վեր,ինչպես Ղուրանը ուղարկվել է տասնչորս դարեր առաջ, և մինչև այս օրըչկար այնպիսի մեկը, ով կարող է ընդունել այս մարտահրավերը , չնայածայն հանգամանքին, որ առավել փոքր սուրան Ղուրանի (սուրա 108)բաղկացած է ընդամենը տասը բառերից:3 - "Աստվածաշնչային մարգարեություններ վերաբերող իսլամիմարգարեի Մուհամմեդի «Աստծո օրհնությունը և ողջյունը լինի նրան».Գալստյան մասի: Այս բաժնում, մենք կքննարկենք որոշաստվածաշնչային մարգարեություններ, վերաբերյալ Մարգարե 6
 7. 7. Մուհամմեդի ժամանման մասին «Աստծո օրհնությունը և ողջյունը լինինրան»:4 - Հատվածները Ղուրանի, նշում է առաջիկա միջոցառումների մասին,որը հետագայում իրականացվել էն»: Ղուրանում նշված է նաև ապագաիրադարձությունների մասին, որոնք իսկապես տեղի են ունեցել, օրինակ.Բյուզանդացիների հաղթանակը` դեպի պարսիկները:5 - «Հրաշքներ` կատարված մարգարե Մուհամմեդի կողմից, «Աստծոօրհնությունը և ողջյունը լինի նրան»: Մարգարե Մուհամմեդը, Աստծոօրհնությունը և ողջյունը լինի նրան, շատ հրաշքներ է կատարել, որինականատես են եղել շատ մարդիկ:6 - «Հասարակ կյանքը Մուհամմեդի, Աստծո օրհնությունը և ողջյունըլինի նրան, այդ փաստը ցույց է տալիս այն բանի մասին, որ նա չի եղելսուտ մարգարե, որ հայտարարում է իր մարգարեության մասին,որպեսզի ստանա հարստություն կամ էլ ճանաչում:Այս վեց տիպի տվյալներից, մենք կատարում ենք հետևյալ կարծիքները:- Ղուրանը, ըստ իր էությամբ, պարունակում է Աստծո խոսքը , որը եղել էուղարկված վերևից: Մուհամմեդը, Աստծո օրհնությունը և ողջյունը լինինրան, իրականում մարգարե է, ուղարկված մարդկությանը` Աստծոկողմից:- Իսլամը իսկապես կրոն է, որը գալիս է Աստծուց:Եթե մենք ուզում ենք իմանալ, ճշմարիտ է կրոնը կամ էլ ոչ, ապա մենքչպետք է կախվենք մեր զգացմունքներից, վերցված կարծիքներից կամավանդույթներից: Փոխարենը, մենք ապավինում ենք մերբանականությանը ու ինտելեկտին: Երբ Աստված ուղարկեց մարգարեներժողովրդին, նա միշտ պահպանում էր իրենց նշանները և ապացույցները,որոնք հաստատել են, որ իրենք իսկապես եղել էն ճշմարիտմարգարեներ, ուղարկված ժողովրդին Աստծո կողմից, և այս ենթադրումէ, որ կրոնը ,որը նրանք բերել են իրենց հետ ,դա իրականություն է:8 Երկրորդ գլխում անվանումով «Այն մասին, թե ինչ է տալիս իսլամը:»Հիշեցնում է այն մասին, թե ինչ է տալիս մարդուն այդ կրոնը, և ասվում է, 7
 8. 8. որ դա ելք է դեպի հավերժական դրախտ: Հանգեցնում է փախչել դժոխքիկրակից, ապահովում է իրական երջանկություն ու ներքինխաղաղություն, և դառնում է որպես հիմք` ներվելու նախկին բոլորմեղքերը:Երրորդ գլխում, վերնագրված, «Ընդհանուր տեղեկություն իսլամիմասին» ընթերցողին առաջարկվում է ընդհանուր տեղեկություն իսլամիմասին, մատնանշած անորոշ սխալ կարծիքներ այս կրոնի մասին, ևապահովում է պատասխաններ հաճախակի տրվող հարցերի, օրինակ `- Ի՞նչպես է իսլամը վերաբերվում ահաբեկչությանը.- Ի՞նչ է նշանակում իսլամը կանանց համար. 8
 9. 9. Գլուխ 1. Որոշ տվյալներ, հաստատող իսլամի ճշմարտության մասինԱլլահը աջակցեց իր վերջին մարգարեին Մուհամմեդին, Աստծոօրհնությունը և ողջյունը լինի նրան, բազմաթիվ հրաշքներով ու շատբազմաթիվ վկաներով, որոնք հաստատել են, որ նա իսկական մարգարեէ, ուղարկված ժողովրդին` Աստծո կողմից: Բացի դրանից, Ալլահըաջակցել է իր ուղարկած գրությանը բազմաթիվ հրաշքներով,հաստատող որ Սուրբ Ղուրանը դա Աստծո ճշմարիտ խոսքն է, որըուղարկվել է հենց իր կողմից, այլ ոչ թե հորինվել է մեկի կողմից: Սույնգլխում քննարկվում է որոշ ապացույցներ, դրանց մասին:1. Գիտականորեն ապացուցված հրաշքները Սուրբ Ղուրանի.Ղուրանը պարունակում է փաստացի Աստծո խոսքերը,որը նա Գաբրիել հրեշտակի միջոցով ուղարկեց իրմարգարե Մուհամմեդին, Աստծո օրհնությունը ևողջյունը լինի նրան, Մուհամմեդը, Աստծոօրհնությունը և ողջյունը լինի նրան, պահել է իր մտքումայդ խոսքերը, և հետո էլ թելադրել է իր ուղեկիցներին:Նրանք, իրենց հերթին էլ, անգիր են արել այն, և հետոնոր գրանցել, և անպայման ստուգել են գրությունը Սուրբ Ղուրանմարգարե Մուհամմեդի հետ, Աստծո օրհնությունը ևողջյունը լինի նրան: Ավելին, մարգարե Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնի ևողջյունի նրան, նա տարին մեկ անգամ,ստուգել է Ղուրանը Գաբրիելհրեշտակի հետ միասին, իր մահվան տարին, նա դա արել է երկուանգամ: Ղուրանի ուղարկված ժամանակից ի վեր, մինչև մեր օրերը, միշտեղել են և կան շատ մուսուլմաններ, որոնք գիտեն Ղուրանը անգիրսկզբից մինչև վերջ: Նրանցից ոմանք կարողացել են հիշել Ղուրանը տաստարեկան հասակում: Բոլոր անցած դարերի ընթացքում Ղուրանը չիփոխվել: 9
 10. 10. Ղուրանում, ուղարկված տասնչորս դարեր առաջ, հիշեցնում է այնպիսիերևույթների մասին, որոնք միայն վերջերս են բացահայտվել կամ էլհաստատվել գիտնակաների կողմից, որոնք ծառայում են որպեսանառարկելի ապացույց այն բանի մասին, որ Ղուրանը պարունակում էփաստացի խոսքերը Ալլահի, ուղարկված նրա մարգարե Մուհամմեդին,դա ապացուցում է, որ Մուհամմեդը Աստված օրհնի նրան և ողջյունի,իրական մարգարե է ուղարկված մարդկությանը Աստծո կողմից: Կլիներանխոհեմ ենթադրելով թե որ տասնչորս դարեր առաջ, մարդկանցից ինչ-որ մեկը տեղյակ կլիներ այդ փաստերին, հաստատված կամապացուցված միայն վերջերս առաջադեմ սարքավորումների ևգիտական մեթոդաբանությունների միջոցով: Ահա մի քանի օրինակներ:Ա) Ղուրանը Մարդու սաղմնային զարգացման մասին.Սուրբ Ղուրանում, մարդկային սաղմնային զարգացման մասինամենազոր Ալլահն ասում է. «մենք ստեղծել ենք մարդուն կավից [1],հետո մենք տեղադրել ենք նրան որպես մի կաթիլ Սերմ մի ապահով տեղ[2], և հետո այդ կաթիլից մենք ստեղծել ենք մի գունդ արյուն, հետո միգունդ արյունից ստեղծել ենք մի կտոր միս ...» ("հավատացյալներ", 12 -14)Արաբերեն բառը «ալյակա» ունի հետևյալ իմաստը. (1) տզրուկ. (2)դադարեցման. (կասեցման), և (3) արյան գունդ:համեմատելով տզրուկը սաղմի հետ, գտնվելով այս վիճակում, մենքտեսնում ենք նրանց միջև նմանություններ, ինչպես ցույց է տրված Նկ.1.Այս փուլում սաղմը նույնպես ստանում է սնունդ իր մոր արյունից, 10
 11. 11. հիշեցնող տզրուկի, սնվող ուրիշ արյունով: 11
 12. 12. Երրորդ բառի իմասով «ալյակը» հանդիսանում է որպես «մի գունդարյուն»: Մենք տեսնում ենք, որ արտաքին տեսքը սաղմի իր պարկի հետմիասին «ալյակի» փուլում հիշեցնում է մի գունդ արյունի: Դաբացատրվում է համեմատաբար մեծ քանակությամբ արյան, որըպարունակում է սաղմը (տես.Նկար 4) այս փուլում է որ արյունը չիտարածվում սաղմի ներսում մինչև երրորդ շաբաթը: Այսպիսով էլ, այսփուլում սաղմը նման է արյան գնդի: 12
 13. 13. Այսպիսով, բոլոր երեք իմաստներով էլ «ալյակա» բառըհամապատասխանում է սաղմին, գտնվելով ալյակի զարգացմանփուլում:Հաջորդ փուլում, որի մասին նշված է ղուրանում ,գտնվում է «Մուդգա»անվանմամբ փուլում: Այս բառը կարող է թարգմանվել ինչպես «մի կտոր,որին ծամում են»: Եթե որևէ մեկը վերցնի մի կտոր մաստակ, ծամի նրանև հետո համեմատելով այն, ինչ կստացվի, սաղմի հետ, գտնվելովմուդգայի փուլում: նա կգա այն եզրակացության, որ սաղմը ստանում էծամած մաստակի տեսք, այսպիսով ետևի մասը սաղմի հիշեցնում է մեզատամի ծամած հետքերի: (տես Նկ. 5 և 6):Ինչպես կարող էր Մուհամմեդը, Ալլահը ողջյունի և օրհնի նրան,իմանար այդ մասին տասնչորս հարյուր տարի առաջ, երբ որգիտնականները միայն վերջերս են հայտնաբերել այս փաստըժամանակավոր սարքավորումների և հզոր մանրադիտակների միջոցով,որն այդ ժամանակ գոյություն չի ունեցել: Գամմը և Լեվենգուկը դարձելէին առաջին գիտնականները, ովքեր դիտարկելով, բարելավվածմիկրոսկոպի օգնությամբ, հետևելով սերմին 1677 թվականին (ավելի քանհազար տարի մահից հետո Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան):Նրանք սխալմամբ կարծել են, որ սերմը պարունակում է իրենից 13
 14. 14. մանրանկարիչ, մարդու ձևավորում, որը մեծանում է այն ժամանակ,երբ հայտնվում է կնոջ արգանդում: 14
 15. 15. Վաստակավոր պրոֆեսոր, Կեյտ Լ. Մուր առավել հայտնիգիտնականներից մեկն է , անատոմիայի գծով գրքի հեղինակ«Զարգացող մարդիկ», թարգմանված ութ օտար լեզուներով: Այս գիրքըհանդիսանում է գիտական հղում, որը հատուկ կոմիտետը ԱՄՆ –ումկոչել է լավագույն գիրք, գրված մեկ հեղինակի կողմից: Դոկտոր ԿեյթՄուրը եղել է պրոֆեսոր անատոմյաի և բջջային կենսաբանությանհամալսարանի Տորոնտոյի (Կանադա) նա ներկայանում է որպես դեկանիտեղակալ հիմնական գիտությունների ֆակուլտետում բժշկությանհամալսարանի, ութ տարի եղել է անատոմիայի բաժնի վարիչ: 1984 թ. Նաստացավ ամենահեղինակավոր մրցանակը, Կանադայում անատոմիայիոլորտում: Նա ղեկավարել է բազմաթիվ միջազգային միությունների,ինչպիսին են Կանադան և ամերիկյան ասոցիացիայի անատոմիայիխորհրդների միության կենսաբանական գիտությունները:Ելույթ ունենալով բժշկական համաժողովում VII Դամմայում(ՍաուդիայիԱրաբիայում), որը տեղի է ունեցել 1981 թվականին, պրոֆեսոր Մուրըասել է.«Ես մեծ հաճույքով, կարող եմ մեկնաբանել այն մասին, թե ինչ էասում Ղուրանը մարդկային զարգացման մասին: Ինձ համար ակնհայտէ , որ այս խոսքերը եկել է Մուհամմեդին Աստծուց, քանի որ բոլոր այստվյալները անծանոթ էին գիտությանը, շատ դարեր առաջ: Սա էլ ինձապացուցում է, որ Մուհամմեդը եղել է ուղարկված Ալլահի կողմից:«Այնուհետև նրան տրվեց հարց». Սա նշանակում է, որ դուք արդյոքհավատու՞մ եք ,որ Ղուրանը Աստծո խոսքն է, Նա պատասխանեց.«Որ,ոչինչ չի արգելում ինձ համաձայնվել այդ բանին»:Այդ ժամանակ գիտաժողովի պրոֆեսոր Մուրը նաև ասաց . «Քանի որմարդկային սաղմի ստեղծումը բարդ գործընթաց է, որը բացատրում էանընդհատվող փոփոխությունների մասին ստեղծման ընթացքում,առաջարկվում է մշակել նոր դասակարգման համակարգՕգտագործելով տերմինաբանությունը հանդիպվող Ղուրանում ևսուննայում: [ 3] Առաջարկվող համակարգը պարզ է, գտնվո՞ւմ էժամանակակից սաղմագիտությունը համապատասխան Ղուրանի ևսուննայի: [4] – ի վերջին չորս տարիների ընթացքում, թույլ տվեցին գալստեղծմանը, դասակարգ համակարքի մարդկային սաղմի, ինչըզարմանալի էր, քանի որ VII դարում ամրագրված է եղել: Չնայած այն 15
 16. 16. հանգամանքին, որ հիմնադիրը սաղմագիտության Արիստոտելի միջոցովուսումնասիրության գործընթացի տեղի ունեցող հավի ձվի մեջ, դեռևս IVդարում հասկացավ, հավի սաղմը ներթափանցում է տարբեր փուլերումնրանց զարգացման գործընթացքում, բառացիորեն բացատրությունչտվեց նա: Պատմությունից սաղմագիտության մենք գիտենք, որզարգացման փուլերի ծագման և դասակարգման մարդու էմբրիոններըմինչև XII դարում հիմնականում եղել է քիչ հայտնի: Այսպիսով,նկարագիրը մարդկային սաղմի մասին Ղուրանում չի կարող հիմնվածլինել գիտական գիտելիքների վրա, VII դարի: Միակ խելացիեզրակացությունը այն է, որը կարելի է անել այդ դեպքում նրանում է, որայդ գրությունները ուղարկված են եղել Մուհամմեդին Աստծո կողմից:Նա ինքը չէր կարող իմանալ նման հայտնի մանրամասներ, քանի որ նաեղել է անգրագետ մարդ, և որ բացարձակապես ոչ մի գիտականդասընթացներ չի անցել»:Բ) Ղուրանը, լեռների մասին:Գիրքը«Երկիր» կոչումով ծառայում է հիմնական տեղեկագիր,օգտագործվող աշխարհի շատ համալսարաններում: Նրա Երկուհեղինակներից մեկը պրոֆեսոր Ֆրանկ Պրեսսը, խորհրդականընախկին գիտության, ԱՄՆ-ի նախագայի Ջիմի Քարտերի ՄիացյալՆահանգներում տասներկու տարի ղեկավար է գիտություններիազգային ակադեմիայում(Վաշինգտոն): Իր գրքում հայտարարում է, որլեռները կանգնած են իրենց ներքին հիմքերի օգնությամբ: Այդպատճառով էլ հիմքը գտնվում է խորը գետնի տակ, որի արդյունքում 16
 17. 17. լեռները իր ձևերով նման է կախարանի: (տեսՆկ. № 7, 8, 9)Ահա թե ինչպես է նկարագրված լեռների մասին Ղուրանում, որտեղԱլլահը ասում է. 17
 18. 18. «Մի՞թե մենք չենք արել երկրը որպես օթյակ, ու սարերը-որպեսսյուներ»: [5] ("Լուր", 6 - 7)Ժամանակակից կրաբանական գիտությունը ապացուցել է, որ սարերնունեն խոր հիմքեր, գտնվող երկրի մակերևույթին (տես նկ 9), որ հիմքերիխորությունը ավելին են մի քանի անգամով լեռների բարձրությունից:Դրա հետ կապված, վերը նշված տվյալների, ամենահարմար բառընկարագրում է որպես «սյուներ», քանի որ ,եթե այն ճիշտ է տեղադրվել,ապա մեծ մասը, թաքնված է գետնի տակ: Գիտության պատմությունիցմենք գիտենք, որ լեռները ունեն խորը հիմք, որը բացահայտվել է միայնXIX դարի երկրորդ կեսին:Բացի այդ, լեռները խաղում են կարևոր դեր երկրի ընդերքում,Ղուրանում Ալլահը ասում է.«Եվ նա տեղադրեց երկրի վրա լեռներ, (ամուր կանգնած), որպեսզի նաչօրօրվի ձեզ հետ միասին ...» («Մեղուներ", 15)Ժամանակակից տեսության ափսեն ասում է, որ լեռները կայունացնողտարրեր են երկրի վրա: Լեռները ինչպես կայունացուցիչ երկրի , սկսելեն հասկանալ միայն ուշ 60-կան տարիներին մեր դարի, երբ որ սկսեցտեսության զարգացումը : Կարո՞ղ էր ինչ որ մեկը ժամանակ կյանքի Մարգարե Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջյունի նրան, տեղյակ լիներ այն մասին, թե ինչ ձևի են իրականում լեռները: Կարո՞ղ էր ինչ- որ մեկը պատկերացնել, որ մեծ լեռը, որը նա տեսնում է իրականում, իջնում է խորը`երկրի վրա, ի՞նչպես են հաստատում դա գիտնականները: Միևնույնժամանակ, այն բազմաթիվ բաժիններում գրքերի , լեռներին վերաբերող,ասվում է միայն այն հատվածների մասին, որոնք գտնվում են երկրիմակերեսին: Սա բացատրվում է նրանով, որ դրանք գրված եներկրաբանության ոչ մասնագետների կողմից, իսկ ժամանակակից 18
 19. 19. Երկրաբանական գիտությունների հաստատման իրավունքը,հաստատում է ճշմարտությունը ասված հատվածներում Ղուրանի:Գ) Ղուրանը. տիեզերքի ծագման մասին.Այս ժամանակակից տիեզերաբանության արդյունքում ստացվածդիտարկումները և տեսական հաշվարկները հստակ ցույց են տալիս, որորոշակի ժամանակի պահով ողջ տիեզերքը ներկայացնում է իրենիցինչպես մի ամպի «ծուխ» (այլ կերպ ասած, ոչ ¬ թափանցիկ, շատ խիտ ևտաք գազային խառնուրդ): Այդ դրությունը ներկայանում է մեկանվիճելի սկզբունք, ժամանակակից դասականտիեզերաբանությունում: Ներկայումս գիտնականները կարող ենդիտարկել ձևավորվող նոր աստղերի , որոնք մնացորդներն են, այն«ծխի» (տեսՆկ. 10 եւ 11). Ինչպես մնացած տիեզերքի, լուսավոր աստղերը,որոնց մենք տեսնում ենք գիշերով, եղել են մասնիկը «ծխի»: Ղուրանում,Ալլահը ասում է.«Հետո նա դիմել է երկնքին, որը եղել է (ինչպես) ծուխ ... («պարզաբան»,11)Քանի որ երկիրը ու երկնքը (արևը, լուսինը, աստղերը, տեղումները,մոլորակները, Գալակտիկաները և այլն) ձևավորված են հենց այն նույն«ծխից», մենք եզրակացնում ենք, որ ինչ որ ժամանակ երկինքն ու երկիրըեղել են մեկ մարմին, և հետո ձևավորվել են այս մի հարազատ «ծխից» ևառանձնացել են միմյանցից: Ղուրանում Ալլահը ասում է.«Մի՞թե չեն տեսնում [6], նրանք, ովքեր չեն հավատում, որ երկինքը ևերկիրը մեկ էին եղել..... (« մարգարեներ », 30):Դոկտոր Ալֆրեդը, համաշխարհային հայտնի երկրաբան էր: Բացի այդ,նա պրոֆեսոր է կրաբանության և երկրաբանության վարչության,Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի, ՅոհաննեսԳութենբերգի անվանումով համալսարանի(Մայնց, Գերմանիա): Նա ասելէ. «Մտածել այն մասին, թե որտեղից է եկել Մուհամմեդը, ... ստիպում էինձ մտածել գրեթե ամբողջական անհնարինության մասին, որ նա 19
 20. 20. որտեղից կարող էր իմանալ ընդհանուր տիեզերքի ծագման մասին,քանի որ այդ փաստը եղել է հաստատված մի քանի տարիներ առաջ,գիտնականների կողմից շատ բարդ և ժամանակակից տեխնոլոգիականմեթոդների միջոցով»: Նա նաև ասել է. « Ես մտածում եմ, որ նրան, ումտասնչորս դարեր առաջ, ոչինչ չի եղել հայտնի , միջուկային ֆիզիկայիմասին, հազիվ թե ինքնուրույն գար այն եզրակացությանը, օրինակ, այնմասին, թե երկնքը ու երկրիը ունեն ընդհանուր ակունք»: 20
 21. 21. 21
 22. 22. Դ) Ղուրանը գլխուղեղի մասին:Անհավատացյալներից մեկի, որը չի թողել մարգարե Մուհամմեդին,Աստծո օրհնությունը ու ողջյունը լինի նրան ,աղոթել կաաբայում,Ալլահը ասում է այսպես.Ամենևին՝. Եթե նա չդադարի, ապա մենք կհասցնենք նրա ճակատին,[7]ճակատը ստախոս ու մեղավոր է:(« գունդ », 15 - 16):Ինչու՞ Ղուրանը անվանում է ճակատին ստախոս և մեղավոր, ի՞նչուՂուրանը չի անվանում մեղավոր և ստախոս հենց իրեն մարդուն, ԵՎ ի՞նչկապ կա ճակատի և մարդու ստախոսության և մեղավորության միջև:Եթե նայենք գանգի ճակատային մասին, մենք կտեսնենք, որ այնտեղգտնվում է ճակատային ուղեղի շրջանը (տեսՆկ. 12): Ի՞նչ է ասում,գործառույթների մասին ֆիզիկայի շրջանը: Գիրքում «հիմնականդրույթները անատոմիյաի և ֆիզիոլոգիայի, անվանումով, այնտեղասվում է հետևյալը. «Մոտիվացիան և կարողությունը նախօրոքձեռնարկել է գործողություններ, կապված գործունեության գործողճակատային դիմացի ուղեղի բաժնում, այլ կերպ ասած, ճակատայինմասում: Այս բաժնում ուղեղի բջիջների, «Այս գրքում ասվում է նույնպեսհետևյալը.« Եթե խոսենք այդ բաժնի հարաբերությունների մասին,կարելի է ենթադրել, որ ճակատի գանգի մասը հանդիսանում էգործառնական կենտրոնը ագրեսյաի»:Այնպես այս բաժինը ուղեղի պատասխանում է պլանավորմանմոտիվացիան, լավ կամ մեղավոր վարքագծի, ինչպես նաև ստերի ուճշմարտության: Այս կերպով, ճիշտ կլինի անվանել ճակատային մասըուղեղի ստախոս և մեղավոր, երբ որ մարդը ստում է կամ էլ գործում էմեղք, և ինչի մասին էլ ասվում է Ղուրանում. « ... ճակատը կեղծ է ևմեղավոր՝»: 22
 23. 23. Ըստ պրոֆեսոր Քեյթ Մորեի, որ գիտնականները միայն վերջին վեցտարիների ընթացքում են հաստատել, որ ճակատային մասը ուղեղի(այսինքն, վերին ճակատային մասը) իրականացնում է այդգործողությունները:Ե) Ղուրանը ծովերի և գետերի մասին.Ժամանակակից գիտությունը սահմանել է, որ այն վայրը, որտեղմիմյանց հետ հանդիպում են երկու ծովեր, նրանց միջև առաջանում էխոչընդոտ, որ առանձնացնում է երկու ծովերին միմյանցից, բայց 23
 24. 24. նրանցից յուրաքանչյուրը պահպանում է իր սեփական ջերմաստիճանը,աղիությունը և խտությունը: Օրինակ, միջերկրական ծովի ջուրը տաք է,աղի և ավելի քիչ խիտ, քան ջուրը Ատլանտյան օվկիանոսի: Երբ ջուրըՄիջերկրական ծովի թափանցում է Ատլանտյան օվկիանոսմոտակայքում Ջիբրալթարի, նրանք տարածվում են նրա ներսում միքանի հարյուր կիլոմետր գտնվող խորությամբ մոտ հազար մետր, ևպահպանելով իր սեփական ջերմաստիճանը և աղիությունը, և մնալովքիչ խիտ, քան օվկիանոսի ջուրը: Միջերկրածովյան ջուրը մնում է այսխորությանը (տես նկ 13):Չնայած մեծ ալիքների առկայությանը, հոսանքը այս ծովերիխոչընդոտը արգելում է ջրերին թափանցել և խառնվել իրար:Սուրբ Ղուրանը նշում է, որ երկու ծովերի միջև խոչընդոտ կա ևնրանցից ոչ մեկը չի թափանցում դեպի մյուսը այդ խոչնդոտի միջով:Ալլահը Ամենազոր ասել է.«Նա տվեց (կամք) երկու ծովերին, հանդիպելով միմյանց հետ,(կանգնեցված), նրանց միջև արգելք, որ ոչ մեկին ոչ էլ մյուսին չեր կարողհաղթահարել:» («ողորմած», 19 - 20)Սակայն, երբ որ Ղուրանում ասվում է արգելքի մասին, բաժանողքաղցրահամ ջուրը աղի ջրից, այնտեղ նաև հիշեցնում է 24
 25. 25. անհաղթահարելի արգելքի մասին : Ղուրանում ամենակարող Ալլահըասում է.«Եվ նա, ով տվեց (կամք) երկու ծովերին. Դա- մի գեղեցիկ (ըստ ճաշակի),թարմ, իսկ մյուսը- աղի, դառը, և կառուցեց նա նրանց միջև խոչընդոտ ևարգելք անհաղթահարելի»(" տարբերություն ", 53 ):Ինչ – որ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչու է Ղուրանը նշում արգելքիգոյության մասին, երբ որ այնտեղ ասում է , առանձնացված քաղցրահամև աղի ջրերի մասին, բայց չի հիշատակվում այն մասին, թե երբ է ասվումերկու ծովերի բաժանման մասին:Ժամանակակից գիտությունը հայտնաբերել է, որ վայրը, որտեղ նրանքհանդիպում են միմյանց, քաղցրահամ ջուրը աղի ջրին, իրավիճակըփոքր – ինչ տարբերվում է միմյանցից նրանով, օրինակ հանդիպումըսովորական ծովերի միմյանց հետ: Հայտնաբերվել է, այն, որ ինչըբաժանում է թարմ ջուրը աղի ջրից հանդիսանում է այսպես կոչված «ոչմիասեռային գոտի ըստ իր խտությամբ, բաժանող երկու շերտերի: Այդարգելապատնեշը (գոտի է առանձնացման) ,որը տարբերվում է իրաղիությամբ , ինչպես թարմ և այնպես էլ աղի ջրերից (տեսՆկ. 14):Այս ամենը հայտնաբերվել է միայն վերջերս, շնորհիվ ժամանակակիցսարքավորումների, որոնք չափում են ջերմաստիճանը աղիության ևխտությունը ջրերի: Մարդկային աչքը չի կարող տարբերել միմյանցիցհանդիպումը երկու ծովերի, երբ նրանք հայտնվում են մեզ, ինչպես մեկ 25
 26. 26. ծով: Նմանապես, մարդկային աչքը չի կարող տարբերել երեք տիպիջրերի բախումը. աղի, քաղցր և ջուրը արգելքի (գոտում առանձնացման):Զ) Ղուրանը ծովային խորքերի և ներքին ալիքներիմասին:Ղուրանում, Ամենազոր Ալլահը ասում է.«Կամ (գործերը նրանց, [8]), որոնք նման են խավար անհատակ ծովի,վերը նրանցից ծածկում են ալիքներ, և վերը նրանցից-ամպերն են:(Ալիքները) խավարի (ներառում են) միմյանց, (եւ), եթե (մարդը) ձգի իրձեռքը, ապա չի տեսնի նրան... »(« Լույս », 40)Այս հատվածում Ղուրանի, նշվում է մթության մասին, որը տիրում էծովերի ու օվկիանոսների խորքերում, որտեղ մի մարդ ձգի իր ձեռքը, չիկարողանա այն տեսնել: Այս խավարի մեջ են մի երկու հարյուր մետր 26
 27. 27. խորության հասնող ծովերն ու օվկիանոսները: Այս խորության մեջ,լույսը գրեթե այլևս տեսանելի չէ (տես Նկ. 15), և խորություններումգերազանցող հազար մետր խորությամբ, բոլորովին լույս չկա: Մարդիկչեն կարողանում սուզվել ավելի քան քառասուն մետրից, առանց հատուկսարքավորումների կամ սուզանավի միջոցով: Առանց այդ հատուկսարքավորումների, մարդիկ չեն կարող թափանցել օվկիանոսներիխորը ու մութ հատվածները, թեկուզ դա լինի մի քանի հարյուր մետրիվրա:Խոսքերը `« ... անհատակ ծովում, որի վերևամասը ծածկում են ալիքները,վեր է դասված ուրիշ ալիքներից և նրանց վերևում անպերն են ... », նշվածՂուրանի հատվածում մեզ համար պարզ է, որ ծովերի ու օվկիանոսներիխորքերում առաջանում են ալիքներ, որոնք ծածկված են այլալիքներով: Պարզ է նաև այն, որ երկրորդ ալիքները նշանակում ենմակերեսային ալիքների ,որոնք հասանելի են մեր սեվեռուն հայացքին,քանի որ Ղուրանի այդ հատվածում ասվում է այն մասին, որ երկրորդալիքների մակերեսին գտնվում են ամպերը: Իսկ ինչ վերաբերում էառաջին ալիքին, վերջերս, գիտնականները պարզել են, որ ներքինալիքները իրականում գոյություն ունեն և այնտեղ »ձևավորվում էհանգույց, երկու տարբեր ջրերից և տարբեր խտությամբ» (տես Նկ. 16):Օվկիանոսների մեծ խորություններում ներքին ալիքներ ենձևավորված: Օվկիանոսների խորը շերտերում ջուրը ունի ավելի մեծխտություն, քան վերին շերտերում: Ներքին ալիքները վարվում ենայնպես, ինչպես նաև մակերեսային ալիքները և կարող են կոտրատվելնույնպես: Ներքին ալիքները տեսանելի չեն մարդու աչքի համար,սակայն նրանց ներկայությունը կարող են ստուգել միայն 27
 28. 28. ուսումնասիրելով ջերմաստիճանի կամ շերտաչափի միջոցով:Է) Ղուրանը ամպերի մասին.Գիտնականները ուսումնասիրել են ամպերի տեսակները և պարզել են,որ անձրևային ամպերը ձևավորում են համաձայն որոշ համակարգերիև փուլերի, կախված քամու տեսակից:Ամպերի տեսակներից մեկը ներկայացված են անձրևային ամպերը:Օթևութաբանները ուսումնասիրել են, թե ինչպես է ձևավորվումանձրևային ամպերը և ինչպես է նրա վրա առաջանում անձրև, կարկուտու կայծակ: Նրանք գտել են , որ մինչև անձրևի սկսելը, ամպերը անցնումեն հետևյալ փուլերի միջով:1 – Քամին քշում է ամպերը: Անձրևային ամպերը սկսվում ենձևավորվել այն պահին, երբ քամին սկսում է քշել փոքրիկ քուլա ամպերիկտորները,դեպի այն տարածքը, որտեղ այդ ամպերը զուգամիտվում են 28
 29. 29. մի կետում: տես Նկ. 17 և 18):2 - Միացում:Այնուհետև փոքր ամպերը միանում են միմյանց ևձևավորվում է մի մեծ բազմություն(տես Նկ. 18 և 19):3 – Հավաքումը ամպերի մի փնջի: Երբ փոքր ամպերը հավաքվում ենմիասին, ավելի մեծ աճ են ստանում և դառնում են մեծ ամպեր:Ամպերի այս հոսքը վերականգնվում է ուղղահայաց ուղղությամբ, ինչիարդյունքում դառնում է մի կույտ ամպ (տես Նկ. 19 (B), 20 և 21):Այսուղղահայաց աճը ստիպում է ամպերին ներքաշել ավելի սառըմթնոլորտ, որտեղ ամպերը ձևավորվում են, ու սկսում է տեղալ 29
 30. 30. կարկուտ.և.ջրի.կաթիլներ.<անձրև>:Երբ ջրի կաթիլները և կարկուտը դառնում են ավելի ծանր,օդափոխումը այլևս չի կարող աջակցել նրանց, նրանք սկսում են ընկնելերկրի վրա անձրևի, կարկուտի տեսքով:Ղուրանում, Ամենազոր Ալլահը ասում է. 30
 31. 31. «Մի՞թե դու չես տեսնում, որ Ալլահը նրբորեն շարժում է ամպերը, հետոմիացնում է նրանց միասին, իսկ հետո հավաքում է նրանց մի կույտ, ևտեսնում ես դու, թե ինչպես է անձրևը թափվում նրանց միջից» ("Լույս",43)Օթերևութաբանները միայն վերջերս են իմացել այդ մանրամասներիմասին:Ամպերի ձևավորմանը վերաբերվող դրանց կառուցվածքը ևգործառույթը ժամանակակից սարքավորումների օգնությամբ, այդ թվումօդանավերի, արբանյակների, համակարգիչների, թույլ են տվելուսումնասիրել քամու ուղղությունը, չափել խոնավությունը և հետևելնրա փոփոխություններին, ինչպես նաև որոշել մակարդակներում ևփոփոխությունների մթնոլորտային ճնշումը:Նախորդ չափածոյում Ղուրանի, հիշեցվում է ամպերի և անձրևի ,նաևկարկուտի ու կայծակի մասին:«Եվ նա ուղարկում է երկնքից լեռների (ամպերի) կարկուտով, որըհարվածում է նա, ում որ ցանկանում է և որ հեռացնում է նա նրանից 31
 32. 32. ումից ցանկանում է, ճաճանչը կայծակի համարյա կույրացնում է:»(«Լույս», 43):Օդերևութաբանները հայտնաբերել են, որ անձրևային ամպը, որիցթափվում է կարկուտ, բարձրանում է դեպի բարձրության 25-ից մինչև30 մետրի վրա:<4.5 մինչև 5.7 մղոն> նման սարերին, քանի որ դա ասել էՂուրանը: «Եվ նա նվազեցնում է երկնքում, (ամպերում),սարերումկարկուտը» (տես Նկ. 21):Այս կապակցությամբ հատվածում կարող է գոյանալ հարց,խոսելովկարկուտի մասին, այդ ժամանակ էլ նշվում է կայծակի մասին:Հնարավոր է որ լինի այսպես. որ, կարկուտը լինի գործողությանհիմքը, այսինքն` նպաստի կայծակի գոյացմանը: Եկեք տեսնենք, թե ինչէ ասել դրա մասին օդերևութաբանություն գրքում: Այնտեղ ասվում է,որ կարկուտը գալիս է այն ժամանակ, երբ ամպերի որոշ տեղերումջրի կաթիլները նմանվում են բյուրեղապակյա բյուրեղների, և ամպերըէլեկտրաֆիկացվում են: Ու այդպես ջրի կաթիլները բախվելովկարկտահատ ամպերին, նրանք էլ են սառչում` ազատ արձակելովիրենց թաքնված տաքությունը,և արդյունքում տաքությունը մնում էկարկտահատի վերևի շերտում, իսկ ցածում գտնվում է բյուրեղյասառցահատիկը: Երբ բյուրեղները կապնվում են իրար հետ, դառնում ենկարկտահատիկներ: Երբ էլեկտրոնները խառնվում են տաք ու ցուրտշերտերին, արդյունքում սառցահատիկները դառնում են բացասականհոսանք,այդ ժամանակ էլ կատարվում է այդ պրոցեսը`ջրի կաթիլներըբախվելով սառցահատին, սարչում են: Ինչի արդյունքում, այդպիսիկարճ ժամանակահատվածում հոսանքը վերածվում է մի կտորսառույցի: Դրանից հետո, այս դրական լիցքավորվածմասնիկները,բարձրանում են աճման օդային հոսանքներին:Կարկտահատը, որը ձեռք է բերում բացասական լիցքավորում, ընկնում էցուցակի ներքևի մասը, որից հետո բացասական մեղադրանքներըլիցքաթափում են կայծակի տեսքով: Այստեղից եզրակացնում ենք, որկարկտահատը համարվում է հիմնական գործոն, որը նպաստում էկայծակի զարգացմանը: Այդ տվյալները կայծակի մասին, հայտնի էդարձել միայն վերջերս: Մինչև 1600 գ.ն.է գերակշռող մասը ներկայացրելէ օդերևութաբան Արիստոտելը: Օրինակ, նա ասում էր, որ մթնոլորտում 32
 33. 33. կան երկու տեսակի արտահոսք` թաց ու չոր: Արիստոտելը նաև ասել է,որ ամպրոպը բախվելով իրար թաց և չոր վիճակում, առաջանում էորոտ ու կայծակ:Եվ արդյունքում նա ներկայացնում է իրենիցբռնկում,կիզում ու չոր արտահոսք: Օդերևությաբանների գերակշռողմասը այդպիսի պատկերացում ունեին այն ժամանակ:14-րդ դարիցհետո է բացահայտել Ղուրանը:Ը) Կարծիքները գիտնականների վերաբերյալ, գիտականհրաշքները Ղուրանի Ներքևում բերվում է որոշակի, գիտնականներին վերաբերվողհետազոտություններ, գիտական հրաշքների մասին Սուրբ Ղուրանի:Բոլոր այդ դիտողությունները վերցրած են տեսահոլովակներից,որտեղից կարող ենք տեսնել և լսել ելույթը գիտնականների, որոնքտալիս են համապատասխան դիտողություններ:1) Բժիշկ Տ.Վ.Ն. Պերսոն պրոֆեսոր է անատոմիայի, մանկաբուժությանև գինեկոլոգիայի Մանոտոբի համալսարանի (Վիննիպեգ, Կանադա),որտեղ նա անցկացրել է տասնվեց տարիներ , ինչպես նաև ղեկավարել էանատոմիայի բաժինը,և իր երկրի մարզում օգտագործել է իրհանրաճանաչությունը:Նա հեղինակ ու խմբագիր է քսաներկու գրքերի,հեղինակ է ութ հարյուր գիտական աշխատանքների: 1991 թ – ին ստացելէ պատվավոր մրցանակ անատոմիայի ոլորտում, և պարգևատրվել էԿանադայի անատոմիայի անդամների կողմից : Երբ նրան հարցնումեն գիտական հրաշքների մասին Սուրբ Ղուրանից, որը նա սովորելէր,նա պատասխանում է.- Ինձ թվում է, որ Մուհամմեդը եղել է շատ հասարակ մարդ , որը չիիմացել ո’չ կարդալ, ո’չ էլ գրել , փաստորեն նա եղել է անգրագետմարդ: Մենք խոսում ենք միջոցառումների մասին, որոնք տեղի ենունեցել տասնչորս դարեր առաջ: Այնպես որ, որպես անգրագետ մարդումասին հայտարարությունները, զարմանալիորեն ճիշտ են գիտականտեսանկյունից: Անձամբ ես չեմ կարող ընդունել, որ ինչ – որ նա ասել է ,պատահական բնույթ է կրում :Ինչպես ինձ , այնպես էլ բժիշկ Մուրիին 33
 34. 34. ոչինչ չի խանգարում եզրակացնել, որ նրա խոսքերը արդյունք ենաստվածային հայտնության կամ ոգեշնչման, ինչը հանգեցրել է նրան`նման հայտարարությունների:Պրոֆեսոր Պերսոն օգտագործել է որոշ հատվածներ Ղուրանիասածներից և հայտրարություններ Մուհամմեդ մարգարեի որոշգրքերից, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան: Պրոֆեսոր Պերսոն իրանհատական գրքերում, բացի դրանից, հայտ է ներկայացրել Ղուրանիայդ հատվածը, և արել է հայտարարություններ որոշակիգիտաժողովներում:2) Բժիշկ-պրոֆեսոր Դժո Լեի Սիմպսոն գլխավորում էմանկաբարձության և գինեկոլոգիայի բաժինը:Պրոֆեսոր Դժո Լեն տեղ էզբաղեցնում մոլեկուլյար գենետիկայի Բելոռուսյան բժշկությանքոլեջում(Խյուստեն շտատ տեխասա): Նախկինում նա եղել է պրոֆեսորմանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, բաժնի ղեկավար Տեյնիսիհամալսարանում (Մեմ Ֆիստ):Բացի այդ, նա եղել է նախագահԱմերիկաի բերրիության նախագահ,և արժանացել է բազմաթիվմրցանակների, այդ թվում պարգև ասոցիացիայի դասախոսների կողմից,որը նրան շնորհվել է 1992 թ.: Պրոֆեսոր Սիպսոն ուսումնասիրել էհետևյալ երկու ասացվածքները մարգարե Մուհամմեդի մասին, Ալլահըօրհնի և ողջունի նրան :- Իրականում ձեզանից ամեն մեկը <սկզբից> ձևավորվում է իր մորարգանդում , քարասուն օրվա ընթացքում ,և նույնքան բնակվում է<այնտեղ>թանձրուկ արյան տեսքով, ինչպես մարմնի մի կտորմաս…[9]:Երբ (սկզբից ձևավորումը) սաղմը անցնում է քարասուն երկու գիշեր,Աստված ուղարկում է հրեշտակին, որը տալիս է ձևավորվող երեխային`լսողություն ,տեսողություն, մաշկ, մարմին և ոսկորներ, իսկ հետոհրեշտակը դիմում է Աստծուն . «O ~Տեր,տղա , թ՞ե աղջիկ»և Աստվածորոշում է , ոնց ինքն է ցանկանում... [10]:Ի Պրոֆեսոր Սիպսոն հիմնավորապես սովորեցնում է այդ երկուպարտադրումը , առաջիկա քառասուն օրվա ընթացքում նշմարվում է 34
 35. 35. սերմնային այդ փուլը: Շատ մեծ տպավորություն թողեց պրոֆեսորՍիմպսոնի վրա մարգարե Մուհամմեդի խոսքերը, Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան, որոնք բացարձակ ճշմարտություն են: Աշխատանքիժամանակ, գիտաժողովի անդամներից մեկը իր կարծիքը հայտնեցայսպես.-Վերոնշյալ երկու Հադիսներում գտնվում է սերմնաբջիջների թեթևընթացք զարգացում առաջին քառասուն օրվա ընթացքում: Բացի այդ,այլ խոսնակներ այսօր առավոտյան բազմիցս նշել են, որ այդ Հադիսներըչեն կարող հիմք հանդիսանալ գիտական գիտելիքներին,այդ ժամանակմարդիկ եղել են ձայնագրած Հադիսները: Ես կարծում եմ, չկա ոչ միհակասություն գենետիկայի և կրոնի միջև, այլ, ընդհակառակը, կրոնինկարող է առաջնորդել գիտության, լրացնելով ավանդականհայտնությունները գիտության մոտեցումների, ինչպես նաև Ղուրանիբառերը, որոնք դարեր անց, չեն կորցրել իրենց արդյունավետությունը, ևհաստատում է այն փաստը, որ գիտելիքները Ղուրանի, գալիս էԱստծուց:3) Բժիշկ պրոֆեսոր Ե.Մարշալ Դժոնսոնը հարգանք է վայելումանատոմիայի և էվոլյուցիոն կենսաբանության համալսարանում,ևԹոմաս Ջեֆերսոնի համալսարանում թոշակառու է (Ֆիլադելֆիա):Այսհամալսարանում նա պրոֆեսոր է անատոմիական ¬ առաքելությանղեկավար վարչության անատոմիայի և ինստիտուտի տնօրեն Դանիելանունով Աստծված:Նա եղել է լաբորատոր հետազոտությանհասարակության նախագահ, հայտարարվել է ավելի քաներկուհայրուր գիտական գործերի հեղինակ և ներկայացնելովբժշկական իր հետազոտությունը VII –րդ դարերում:Դամմամում(Սաուդյան Արաբիա), 1981 թվականին կայացած գիտաժողովումԴժենսոնը գալիս է այն եզրակաթության , որ Ղուրանում նկարագրվումէ ոչ միայն զարգացմանարտաքին ձևը, այլ կարևորում է ներքին փուլը` սաղմի ստեղծմանը ևզարգացմանը:Նա նաև ասաց. 35
 36. 36. - Որպես գիտնական, ես միայն կարող եմ անել այն, ինչը կարող եմտեսնել, ես տեղյակ էի զարգացմանը սաղմնաբանությունից ևկենսաբանությունից, ու շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է գրվածՂուրանում:Օրինակ,եթե ես կարողանայի հետ շրջել ժամանակըիմանալով այն, ինչը ես գիտեմ, և ապա չեմ կարող նկարագրել այդերևույթները, ինչպես նկարագրված են Ղուրանում: Ես չեմ տեսնում որևէպատճառ մերժելու այն միտքը, որ Մուհամմեդը, տեղեկություն էստանում այլ աղբյուրներից: Եվ այսպես, ես չեմ տեսնում որևէհակասություն այն մտքի հետ, որ այն փաստը, որ նա կարողացել է գրել[11], առանց աստծու միջամտության:4) Բժիշկ պրոֆեսոր Վիլյամ Հայը Ճանաչված օվկիանոսագետպրոֆեսոր է երկրաբանական գիտությունների համալսարանում,Կոլորադոյի (շտատ, Կոլորադո):Նախկինում նա աշխատել էդպրոցում,եղել է դեկան օվկիանոսագիտության, և հետազոտել էմթնոլորտային գիտության Մայամիի համալսարանում (շտատ ֆլորիդի ,ԱՄՆ): Հետո քննարկվել է պրոֆեսոր Խեյմի հարցը,որ միայն վերջերսէ Ղուրանում նշվել ծովերի մասին փաստերը:Նա ասում է.-Ես կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր է, որ նման տեղեկատվությանհնագույն տեքստերը գրված է Սուրբ Ղուրանում: Ես գաղափար անգամչունեմ ,թե որտեղից է այս տվյալները, և ես ընթերցում եմ շատհետաքրքրությամբ , և աշխատանք եմ տանում բացահայտելու որոշհատվածների իմաստները:Երբ նրան հարցնում են Ղուրանի աղբյուրի մասին, նապատասխանում է.- Ես հակված եմ մտածել, որ այս աղբյուրը աստվածային է:5) Բժիշկ պրոֆեսոր Ջերալդ Գորինգժերը, դոցենտ է բժշկականբջջային կենսաբանության, բժշկական սաղմնային բաժնիբջջագիտության բժշկական դպրոցի, Ջորջ թաուն համալսարանում(Վաշինգտոն, ԱՄՆ): Ներկայացնելով իր հետազոտությունը VIIIբժշկական կոնֆերանսի Եր-րիյ դյե(Սաուդյան Արաբիա), նա ասել էհետևյալը. 36
 37. 37. - Այն համեմատաբար սակավաթիվ հատված է Ղուրանից և ունիհամապատասխան նկարագրություն մարդկային զարգացումից, սկսածայն պահից սեռական բջիջների ճանապարով դեպի սաղմ: Մինչ այդ,սրանք հստակ են ամբողջական նկարագրությունը մարդու տարիքից,այդ թվում, դասակարգումը և տերմինաբանությունը գոյություն չիունեցել:Շատ, եթե ոչ բոլոր դեպքերում, այս նկարագրությունը ուակնկալումը տարբեր փուլերում, սաղմնային ու արգանդի զարգացմանավանդական գիտական գրականության մեջ:6) Բժիշկ պրոֆեսոր Իոշխիտը Այծը եղել է պատվավոր պրոֆեսորՏոկիոյի Հոնկոնգ համալսարանում, նա եղել է ազգայինաստղագիտական աստղադիտարանում դիրեկտոր (Միտակա Տոկիո):Նա ասում է.-Ինչը ես հայտնաբերեցի Ղուրանում ,աստղագիտական փաստերը,դրանք ճշմարիտ փաստեր են ,որոնք թողել են ինձ վրա մեծտպավորություն:Մենք`ժամանակակից աստղագետներս,ուսումնասիրելով աստղագիտությունը, փոքր տեղ ենք զբաղեցնումմոլորակում և մեր բոլոր ուժերը ներդնում ենք բացահայտելու որոշհատվածներ:Բացատրվում է այսպես մանրադիտակի օգնությամբ մենքկարող ենք հետևել որոշ հատվածներ երկնքից ,և չմտածելով ամբողջիմասին:Սակայն ես կարծում եմ, որ կարդալով Ղուրանը ևպատասխանելով հարցերին, ես ապագայում կարող եմ գտնել իմհետազոտական ճանապարհը դեպի տիեզերք:7)Բժիշկ պրոֆեսոր Տեյատատ Տեյասյանը վարչության պետ էանատոմիայի Նանգ Մեի (Թայլանդի համալսարանում): Նախկինում նաեղել է դեկան,նույն համալսարանի բժշկականֆակուլտետում: VIII բժշկական խորհրդաժողովի ընթացքում, Էր ՌրաԴեֆ պրոֆեսորը կանգնեց և ասաց.- Ես Ղուրանով հետաքրքրվում եմ վերջին երեք տարիներիընթացքում:Սեփական հետազոտությունների հիման վրա, ինչ ես լսեցիայս համաժողովին, ես հավատում եմ, որ ամենը, ինչը գրված էՂուրանում, տասնչորս դարեր առաջ, այդ ճշմարտությունը կարելի էապացուցել գիտական մեթոդներով: Քանի որ մարգարե Մուհամմեդը, 37
 38. 38. Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, չգիտեր ոչ կարդալ, ոչ գրել, դանշանակում է, որ ինքը անգրագետ էր :Դա նաև նշանակում է ,որ նասուրհանդակ էր Աստծո կողմից ,ով բերել է այդ ճշմարտությունը , որըեղել է բացահայտ նրան ,դա կարող է լինել միայն Աստվածը: Այնպեսոր, կարծում եմ, որ ժամանակն է արտասանել այդ բառերը< ԼաԻլլահա իլլա Լլահ Մուհամմեդ – Ռասուլյու- Լլահ» (Չկա Աստված, բացիԱլլահից, Մուհամմեդը ուղարկված է Ալլահի կողմից): Եզրափակելով, եսկցանկանայի շնորհավորել կազմակերպած կոմիտեին, հիանալի և շատհաջող կազմակերպման համար: Կոմիտեն եղել է ինձ համարգիտություն կրոնական տեսանկյունից, այլ նաև հնարավորությունտվեց ականավոր գիտնականներ ու նոր ընկերներ ձեռքբերելուգործում: Սակայն, գալով այստեղ ես ձեռք բերեցի ավելի արժեքավորխոսքեր <չկա Աստված, բացի Ալլահից , Մուհամմեդը ուղարկված էԱլլահի կողմից>, և դա փաստ է, որ այդ բանից հետո, ես դարձամուսուլման:Բոլոր օրինակները գիտական հրաշքների, Սուրբ Ղուրանում ևդիտողությունները բոլոր գիտնականներին թեմայի վերաբերյալ:Եկեքհարցնենք ինքներս մեզ.- Կարո՞ղ է լինել զուգադիպություն, որ այս ամենը գիտականտեղեկատվության տարբեր ոլորտներում, գիտելիքների մեջպարունակվող Ղուրանը, բացահայտեց տասնչորս դարեր առաջ:- Ղուրանը գրել է Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան:Միակ պատասխանը այն է, որ Ղուրանը ճշմարիտ խոսքն է Ալլահի: (2) Մեծ մարտահրավեր է ստեղծել առնվազն մեկ Սուրա, նման Սուրաների Սուրբ Ղուրանի: Ի Ղուրան,ամենազոր Ալլահը ասաց. Եթե դուք կասկածներ ունեք ու վերաբերվող ճշմարտությանը այն մասին, որ մենք ուղարկել ենք մեր ծառային, ուրեմն բերեք ինչ -որ ցանկացած հատված նման հատվածի Ղուրանի, ու կանչեք ձեր վկաներին, բացի Ալլահից ,եթե դուք խոսում եք ճշմարիտ: 38
 39. 39. Եթե դուք չանեք դա, իսկ դուք երբեք դա չեք կարող անել ,զգուշացեքկրակներից` որպես վառելանյութ կծառայեն մարդիկ և քարերըպատրաստված անհավատների համար: ԵՎ ուրախացրու նրանց, ովքերհավատացին և կատարեցին բարին, նրանց համար պատրաստված էայգիներ, որի ներքևում հոսում են գետեր: («Կով" 23 - 25):Այդ ժամանակից ի վեր, որ Ղուրանը բացահայտվել է տասնչորսդարեր առաջ, ոչ ոքի չի հաջողվել, ստեղծել մի նման Ղուրան, իրգեղեցկությամբ, ճարտասանությամբ: Ավելին, պետք է նշել, որ Ղուրանիցամեն հատված բաղկացած է տասը բառից, այդ մարտահրավերը, եթեչէր կարող լինել առաջ, այն չի կարող լինել նաև հիմա: Որոշ Արաբհավատացիալներից, ովքեր Մուհամմեդի թշնամիներն էին, <Ալլահըօրհնի և ողջունի նրան >,փորձել են ընդունել այդ մարտահրավերը,ապացուցելու համար, որ Մուհամմեդը մարգարե չե ,Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան: Նրանց մոտ ոչինչ չստացվեց ,նրանց փորձը եղավապարդյուն:Թշնամիները հաշվի չեն առնում ,որ Ղուրանը գրվել է իրենցհարազատ լեզվով, նույնիսկ իրենց բարբառով: Մուհամմեդի, Ալլահըօրհնի և ողջունի նրան, արաբները, տարբերվելու համար, գրել ենգեղեցիկ և պերճախոս պոեզիա, որը մարդիկ կարդում են և գնահատումմինչև այժմ: 39
 40. 40. (3)Աստվածաշնչայինմարգարեություններ ՄարգարեՄուհամմեդի, Ալլահը օրհնիև ողջյունի նրան գալստյան մասինԱստվածաշնչային մարգարեությունները գայստյան մասին մարգարեՄուհամմեդի Ալլահը օրհնի և ողջյունի նրան, ծառայում են որպեսապացույց ճշմարտությունը իսլամի, նաև ապացույց նրանց համար,ովքեր հավատում են Աստվածաշունչը:Երկորենքում Մովսեսը ասում է, որ Աստված ասել է իրեն.- Ես կբարձրացնեմ մարգարեի իրենց եղբայրների միջից, և իմբառերը կդնեմ նրա բերանը , և նա կասի այն ամենը, ինչը եսպատվիրում եմ նրան:Իսկ ով չի լսի իմ խոսքերը, որ կասվի մարգարեինիմ անունից , ես նրան կպատժեմ (Երկորենք, 18: 18 - 19):Այս խոսքերից մենք անում ենք եզրակացություն այն մասին, որմարգարեն, որին պետքե ուղարկեր մարդկանց Աստված1)Կգա շրջանում եղբայրների Իսրայելացիների, ինչը նշանակում է գծիերկրորդ որդու Աբրահամի Իսմայիլի,որը եղել է նախահայրը ՄարգարեՄուհամմեդի,Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան:2)Կլինի նա մարգարե, նման Մոիսեյի (Մովսեսի):Սակայն դժվար է գտնելերկու մարգարեների,այնքան նման իրար,ինչպես Մոիսեյը ևՄուհամմեդը,Ալլահը օրհնի և ողջունի նրանց երկուսին: Նրանցերկուսին էլ եղել էր տրված համափարփակ օրենք, նրանքերկուսն ել կռվել են թշնամու դեմ և հրաշք ձևով հաղթել են: Երկուսն ելեղել են մարգարե գործիչներ և թողել են իրենց բնակավայրը շնորհիվդավադրությանը և երենց սպանության փորձի պատճառով: Ինչվերաբերվում է նմանությունների միջև Մովսեսի ու Հիսուսի,այնդիտարկվել է ոչ միայն այս, այլև մյուս սահմանող պահերին:Կասովորական տեսք հասարակ ծնունդների միջև ընտանիքում, կյանք և 40
 41. 41. մահ,Մովսեսի ու Մուհամմեդի և ոչ թե Հիսուսի, թող օրհնի Ալլահը ևողջունի նրանց բոլորին:Ավելին, Հիսուսի հետևորդները կարծում են, որՀիսուսը որդին է Աստծու,և ոչ թե մարգարե Աստծո, ովքերեն եղելՄովսեսը և Մուհամմեդը որ եղել են,ինչպես մուսուլմաններն ենհամարում Հիսուսին մարգարե:Այնպես որ այս մարգարեությունը վերաբերվում է մարգարեՄուհամմեդին, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,այն չի վերաբերվումՀիսուսին, որովհետև Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնի նրան ևողջունի,որովհետև ավեի շատ էր նման Մովսեսին, քան Հիսուսը:Բացի այդ, կարելի է նկատել ըստ Հովհաննեսի Ավետարանի, որհրեաները սպասում էին երեք առանձին մարգարենների: Առաջինըվերաբերվում է Քրիստոսի գալուն, երկրորդը` գալուստը Եղիայի, իսկերրորդի գալուստը` մարգարեի: Այս ամենը հետևում է երեք խնդիրների,որոնք տրվել են Հովհաննես Մկրտիչի կողմից:- Եվ սա է վկայությունը Հովհաննեսի,որ հրեաները ուղարկել ենԵրուսաղեմում քահանաներ, և ուղղել են նրանց այս հարցը. «Ո՞վ եքդուք»:Նա առանց հապաղելու խոստովանեց. « Ես չեմ Քրիստոսը» :Իսկ նրանք հարցրին նրան: «Ո՞վ եք դուք, Եղիա՞ն »: Նա ասաց « Ոչ , ես»« Մարգարե եմ» (Հովհաննես Մկրտիչ, 1, 19 - 21):Եթե մենք բացենք Աստվածաշունչը, որտեղ կան խաչաձև հղումներ, մենքկգտնենք, որ նշվում է հակառակ բառը. « մարգարե », որը հայտնվում էԱվետարանում: Եվագելից մինչ Իոնա (1, 21), այդ խոսքերը վերաբերվումեն մարգարեության երկօրենքին (18, 15 և 18, 18 ), այստեղից կարող ենքեզրակացնել, որ մարգարեությունը,որ ասվում է երկօրենքումվերաբերվում է ոչ թե Հիսուս Քրիստոսին, այլ Մարգարե Մուհամմեդին,Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան:Ուշադրություն դարձնենք այն ասացվածքներին, որը հայտնվել էերկօրենքում (18, 18),և հետո չափածո մարգարեությանը… Աստվածասում է. 41
 42. 42. - Ով չի լսի բառերը իմ, որ կասվի մարգարեի կողմից , ու իմ անունից ,նակպատժվի (երկօրենք 18, 19):Սա նշանակում է, որ, յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում էԱստվածաշնչին, նա պետք է հավատա Մարգարե Մուհամմեդին ,Ալլահըօրհնի և ողջունի նրան: (4) Հատվածները Ղուրանի, որտեղ հիշեցնում է իրադարձությունների մասին, որոնք արդեն են կատարվել են:Որպես օրինակ, իրադարձությունը նախատեսված Ղուրանում, կարող էծառայել որպես նախազուշացման հաղթանակ Բյուզանդացիներին,Պարսիկների նկատմամբ,որը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երեքից ինըտարի հետո Բյուզանդացիների պարտությունից: Սուրբ ՂուրանումԱմենազոր Ալլահը ասաց.- Հաղթանակ Բյուզանդացիներին մոտակա հողում, պարտությունիցհետո ,իրենք անպայման հասնելու են հաղթանակի մի քանի [12] տարիհետո... («Ռումինիա», 2 - 4):Հիմա տեսնենք ինչ է ասվում պատերազմների մասին պատմությունը:Բյուզանդական պետության մասին, պատմության գիրքը ասել է, որԲյուզանդական բանակը ծանր պարտություն կրեց Անտիոքինկատմամբ 613թ., ինչի արդյունքում պարսիկները առաջադեմ էինբոլոր ճակատներում: Չնայած, դժվար էր պատկերացնել, որԲյուզանդական կողմը կարող է հաղթել պարսիկներին,իսկ Ղուրանում գրված է այն մասին, որ Բյուզանդացիները հաղթանակպետք է տանեն Պարսիկների նկատմամբ երեքից ինը տարի հետո 622թ:Իններորդ տարուց, վերը նշված պարտությունից հետո Բյուզանդացիներիերկու բանակները (բյուզանդական և պարսկական), հանդիպել ենՀայաստանում, որի արդյունքում կարևոր դեր ունեցավ այդ հանդիպումըԲյուզանդացիների համար,հաղթելով Պարսիկներին անցած 42
 43. 43. պարտությունից հետո 613թ: Այսպիսով,մարգարեությունը կատարվածէր,որը ասված էր Ղուրանում Աստծո կողմից:Բացի այդ, կան շատ այլ հատվածներ Ղուրանից, ու ասածներըՄարգարե Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, հետագայումիրականացվել են: (5) Հրաշքներ, կատարված Մարգարե Մուհամմեդի կողմից, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան:Ալլահի թույլատրությամբ Մարգարե Մուհամմեդը , Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան,կատարել է շատ հրաշքներ ,և շատ մարդիկ ներկա ենեղել դրան:- Օրինակ անհավատացյալ Մեկկացիները , խնդրել են Մարգարեին ,թող օրհնի Ալլահը և ողջունի նրան,որ ցույց տա հրաշքներ իրենցաչքերի առջև, ու հրաշքով լուսինը բաժանվել է երկու մասի իրենցաչքերի առջև:-Եվ մեկ հրաշք էլ կատարվեց, որ Մարգարե Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնիև ողջունի նրան,ունենալով շատ քիչ ջուր իր երակներում,սկսեց ջուրըհոսել նրա մատների արանքից, և նրա ուղեկիցները սկսեցին խմել:Նրանք մոտեցան Մուհամմեդին, Ալլահը օրհնի նրան և ողջունի,ևասացին, որ լվացում կատարելու (օմավենիե) և խմելու համար կա միայներակի միջի ջուրը:Դա հերիք չի անի, և այդ ժամանակ ՄարգարեՄուհամմեդը, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, իջեցրեց իր ձեռքը և շուրջբոլորը պատեց ջրով,այդ ջրից բոլորը խմեցին և կատարեցին լվացում,այնտեղ կար ընդամենը տասնհինգ հազար մարդ: Հայտնի է նաև ,որկատարվել է շատ հրաշքներ նրա կողմից կամ կապված նրանց հետ: 43
 44. 44. (6)Հասարակ կյանքը Մուհամմեդի.Ալլահը օրհնի նրան և ողջունի:Եթե համեմատենք կյանքը Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջունինրան,մարգարեությունից առաջ, կամ էլ մարգարեությունից հետո, մենքկգանք այն եզրակացության, որ չեր կարող Մուհամմեդը, կեղծ Մարգարելինել, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, և ինքն իրեն չեր կարող հռչակելՄարգարե այն բանի համար որ արժանանա փառքի ու պատվի ,ստանաուժ, բարձրություն, կամ էլ շահ:Նախքան մարգարեական առաքելությանիրականացմանը Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,նաչուներ որևէ ֆինանսական դժվարություններ:Ինչպես և վայելում էր մեծհամբավ, վաճառական էր ու մեծ եկամտի տեր:Երբ սկսվեց նրաառաքելությունը,վատացավ Մարգարեի նյութական միջոցները:Այսպիսով, եթե պարզաբանենք այդ , եկեք տանք մի քանի ապացույց նրակյանքից:Մի անգամ, կինը Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,Աիշան,թող գոհ լինի նրանից Ալլահը,ասաց իր քրոջ որդուն. «Ուրվա,թող ողորմա նրան ամենազոր Ալլահը,իմ քրոջ որդի,եղե՞լ է այդպես, որմենք տեսել ենք երիտասարդ ամիս ,իսկ հետո երկրորդը, ամբողջը մենքտեսել ենք երեք երիտասարդ ամիսներ:Երկու ամսվաընթացքում,Մարգարե Մուհամմեդի տան վրա, Ալլահը օրհնի նրան ևողջունի,կրակ չեր վառվել»: Ուրվան ասաց.«Ես հարցրեցի, մորաքույր,ի՞նչը ձեզ պահեց»: Մորաքույրը ասաց. «Խուրման ու ջուրը,ևուղարկվածը Ալլահի, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,և այդ թվումհարևանները օգնական եղան,որոնք ունեին կաթնատու ուխտեր, ևնրանք կաթը տվել էին ուղարկվածին, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, ևնա խմեցնում էր մեզ»: [13]- Մուհամմեդի ուղեկիցներից մեկը, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,Սահիլ Իբն Սադդա, Ալլահը թող գոհ լինի նրանից, նա ասել է.«Մարգարեն,Ալլահը օրհնի նրան և ողջունի, չեր տեսել հացպատրաստված ցորենի ալյուրից այն ժամանակից ի վեր, երբ Ալլահըուղարկեց նրան ժողովրդի համար`որպես Մարգարե մինչև իր մահը:[14] 44
 45. 45. - Հայտնում է այն մասին, որ կինը Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի նրան ևողջունի, Աիշան, թող գոհ լինի նրանից Ալլահը, ասել է. « Դոշակը ,որիվրա քնել էր Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,պատրաստված է եղել կաշվից և լցոնած ափի մեջ մանրաթելից »[15]:-Հայտնում է, որ ուղեկիցներից մեկը Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան, Ամր Բին ալ-խարիսը, թող գոհ լինի Ալլահը նրանից,ասել է. «Կյանքից հեռանալով ուղարկվածը` Ալլահի, Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան ,իրենից հետո չի թողել ոչ դինար ,ոչ հարստություն , ոչէլստրուկ, միայն թողել էր ջորի, որով նա գնում էր, և նա իր եկամուտըհրամայել էր բաժանել որպես ողորմություն »: [16]»Եվ Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, ապրել է դժվարկյանքով, մինչև իր մահը: Չնայած այն հանգամանքին, որ նրահարստությունը,դրանք մուսուլմաններն էին, մինչև իր մահը մեծ մասըԱրաբական թերակղզում մուսուլմաններն էին,իսկ տասնութ տարիներիընթացքում նրա մարգարեությունը տարավ հաղթանակ:Կարո՞ղ է լինել, որ Մուհամմեդը, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,հայտարարել էր, որ ուզում է հասնել բարձր դիրքի, մեծության ուհզորության:Այդ ցանկությունը ձեռք կբերի բարձր պաշտոնի ուհեղինակության հետ կապված,լավ սննդի ,և շքեղ շորերի ու դղյակներովպատված թիկնապահների ու իշխանության: Թվածներից ինչ -որ միհատված վերաբերվու՞մ է արդյոք Մուհամմեդին, Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան , եկեք մի քանի կարճ օրինակներ բերենք իր կյանքից,որը կօգնի պատասխանել այս հարցերին :Չնայած բոլոր պատասխանատվություններին, որ այդ անձը կատարել էորպես մարգարե, ուսուցիչ, քաղաքագետ և դատավոր, Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան , Մուհամմեդը, սովորաբար կթում էր իր այծին, կարումէր իր հագուստը, վերանորոգում էր իր կոշիկները, օգնում էր տնայինաշխատանքներում ,և այցելում էր հիվանդ աղքատների: Բացի այդ, նաօգնում էր իր հետևորդներին քանդել առու: [17] Իր ամբողջ կյանքը միզարմանալի պարզության և խոնարհության օրինակ է: 45
 46. 46. Հետևորդները Մուհամմեդի, Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,անսահմանափակ վստահությունը, որը նա վայելում էր,նրան ջերմորենսիրում ու խորապես հարգում էին: Սակայն նա նշում էր, որ պետք չէպաշտել իրեն որպես Աստված,այլ պետք է պաշտել իրական Աստծուն:Մեկը նրա ուղեկիցներից , Աննասը ասել է, որ չի եղել որևե մեկը, որինսիրեն այնպես, ինչպես Մարգարե Մուհամմեդին,Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան: Բայց, երբ նա գալիս էր նրանց մոտ, նրանք չէինբարձրանում իրենց տեղերից ,որովհետև Մարգարեն ատում էր, որ իրենցպահում էին այդպես,ինչպես սովորական մարդիկ պահում են իրենցպաշտոնական մարդկանց նկատմամբ:Երկար ժամանակ առաջ, իսլամը սկսեց հաջողությունների հասնել,սկսված երկար ժամանակահատվածի,տառապանքները ուհալածանքները փլուզված` Մուհամմեդի նկատմամբ, Ալլահը օրհնի ևողջունի նրան, և նրա հետևորդների: Նա ստացավ գայթակղիչառաջարկություն:Եվ կուռքապաշտների առաջնորդի սուրհանդակՈՒտբան հայնվեց Մուհամմեդի մոտ և ասաց. «Եթե ուզում եք գումար,մենք կհավաքենք քեզ համար այնքան ,որ դու դառնաս մեզանիցհարուստ: Եթե դու ցանկանում ես դառնալ ղեկավար, մենք քեզկնտրենք որպես ղեկավար, և ոչ մի որոշում առանց քո գիտության չենքկատարի: Եթե ուզում ես թագավորություն,մենք քեզ կդարձնենք մերթագավորը»:Եվ այդ առաջարկությունը մերժվեց Մարգարե Մուհամմեդիկողմից,Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան,ու կոչ արեց բոլորին, որ միանանիսլամին և խոնարհվեն մեկի առաջ`միային Ալլահի: Արդյո՞ք այսառաջարկը, չի թվում գայթակղիչ բոլոր նրանց համար, ովքեր ձգտում էնաշխարհիկ նպաստներին, կասկածներ ունե՞ր արդյոք Մուհամմեդը,Ալլահը օրհնի և ողջունի նրան, ստանալով այդ առաջարկը :Հերքե՞ցարդյոք, ռազմավարական նկատառումներով, թե դուռը բաց թողնելովսպասեց ավելի լավ առաջարկի:Այս ամենին, նա տվեց հետևՀ

×