Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nemate pravo prevoditi lična imena!

383 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1476
Nemate pravo prevoditi lična imena!

Ebu Kerim El-Mrakši

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nemate pravo prevoditi lična imena!

 1. 1. Nemate pravo prevoditi lična imena! Ebu Kerim El-Mrakši Preveo: Amir Uzunović 1
 2. 2. Da li znate da je ime poslanika Muhammeda, neka je Božiji mir i spasna njega, spomenuto u jevrejskoj Bibliji (Solomonove pjesme – Shirha-Shirim, 5:16)?http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm 5:16napisano sa samoglasnicima 5:16 napisano bez samoglasnika Na ֹ‫חּכו,ֹמַ מתַ קים,ֹוְ כ ֹ,ֹמַ חֲ מַ ִדים;ֹזֶ ה‬ ‫ֻּלו‬ ִ ְ ֹ ִ ֹ‫חכוֹממתקיםֹוכלוֹמחמדיםֹזהֹדודיֹוזה‬ hebrejskom .‫דו ִדיֹוְ זֶ הֹרעִ י,ֹבְ נות יְ רּושלם‬ ָׁ ִ ָׁ ֵ ‫רעיֹבנותֹירושלם׃‬ jeziku Izvor 61:5 ‫ שיר השירים‬Hebrew OT: 61:5 ‫ שיר השירים‬Jevrejska Biblija Westminster Leningrad CodexPostoji više različitih engleskih prevoda za hebrejsku riječ ‫:מַ חֲ מַ ִדים‬1- King James verzija: prevedena je kao lovely - "lijep".2- The New American Standard Bible: prevedena je kao desirable– poželjan.Židovi će reći da se ova riječ na hebrejskom ‫ מַ חֲ מַ דים‬odnosi na ִSolomona - Sulejmana (a.s.), dok će kršćani reći da se odnosi naIsusa – Isaa (a.s.).Da li je to proročanstvo koje opisuje čovjeka koji još nije bio niživ za to vrijeme?Ovo je poglavlje 5:16 i kako je napisano na drevnom hebrejskom prijeuvođenja samoglasnika u osmom stoljeću iz Jevrejske Biblije.http://scripturetext.com 2
 3. 3. Hebrejska riječ ‫ מַ חֲ מַ ִדים‬sastoji se od četiri slova i čita se sa desna na lijevo.Ako se čita kako je napisano u svom originalnom obliku bezsamoglasnika, onda se može čitati kao:Muhammed što je ime Mahmad bez a poslije h što jemuslimanskog poslanika. slučajnost u hebrejska riječ.Prema Jevrejsko/Engleskom rječniku: Yehuda, Ben: ovariječ se pravilno izgovara kao Muhammad a ne Mahmad.Ova hebrejska riječ sa samoglasnicima ‫ מַ חֲ מַ דים‬u originalnom obliku ִ . . .može se čitati kao Ma ha mad dim; primjećujemo da u hebrejskomjeziku im se dodaje za množinu poštovanja.http://biblos.com/songs/5-16.htm 3
 4. 4. Ako pogledate ovaj video Song of Solomon 5:16 na hebrejskom:youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk, čut ćete jevrejskog rabinakako ovu riječ čita kao Muhammad-im.Prema Strongs ConcordanceOriginalna riječ: ‫מַ חמַ ד‬ ְDio govora: Imenica muški rodZašto je onda imenica muškog roda ‫ מַ חמַ ד‬prevedena pogrešno, kao ְpridjev (lovely and diserable)?.Prema NAS Exhaustive Concordance da porijeklo ove hebrejskeriječi ‫ מַ חמַ ד‬potiče od chamed. ְhttp://concordances.org/hebrew/4261.htmPrema Brown-Driver-Briggs Hebrew and English LexiconOva riječ "chamad" je glagol željeti, uzeti zadovoljstvo; arapski je‫َ ِد‬َ ‫حم‬http://concordances.org/hebrew/2530.htm ‫َ ِد‬U arapskom jeziku riječ َ ‫ ح م‬je glagol pohvale; i prvi korjen arapskeriječi َ ‫ مُ ح م‬koja se čita kao Muhammad. ‫َ َّ د‬Ako iskopirate ovu hebrejsku riječ ‫ מוחמד‬i izrežete na web stranicamaza prevođenje,http://www.freetranslation.com, http://www.worldlingo.com, naći ćeteda je riječ ‫ מוחמד‬prevedena kao Muhammad. 4
 5. 5. Koristeći stranicu http://www.translate.google.com ova hebrejskariječ ‫ מוחמד‬je bila prevedena kao Muhammad, i nakon što se videopojavio na youtube.com prijevod je promjenjen od Muhammad uAllowed-dozvoljen i Muhammad je postao drugi alternativniprijevod!. Ako je Muhammad ‫ מוחמד‬bila slučajna riječ, bez značenja uhebrejskom jeziku, pitanje je kako Google pogrešno prevodiMuhammad ‫ מוחמד‬i čini ga lažnim značenjem Allowed-dozvoljen? 5
 6. 6. Poslanik Muhammed a.s., je prva osoba u to vrijeme koja je nazvanatim imenom Muhammed i to čini Muhammad ‫ מוחמד‬bez značenja ustarom hebrejskom jeziku jer je bila ime za osobu koja će doći ubudućnosti sa ovim jedinstvenim imenom.Umm Mabad-in opis poslanika Muhammeda a.s., se potpuno slažesa nekom opisima u Solomonovoj Pjesmi nad pjesmama 5.Umm Mabad je žena koju su možda smatrali nepismenombeduinskom ženom, još je bila prava pustinjska kćerka.Umm Mabad Poslanika Muhammeda a.s., opisuje kako slijedi:Vidjela sam čovjeka koji je primjetno zgodan i prelijepog lica. On jedobro građen, ni narušen velikim trbuhom niti unakažen neobičnomalom glavom. Zjenice njegovih očiju su jako tamne, njegovetrepavice jako duge i područje oko zjenica ekstremno bijelo. Njegoveobrve su savršeno blizu. On je bio veoma tamne kose, prilično dugogvrata i guste brade.Kad šuti on je kontemplativan, a kada govori eminencija i sjaj izbijajuiz njegovih riječi. Njegove riječi su kao klizeći nanizani biseri. On jenadareni govornik čije riječi nisu ni previše ni premalo. On imanajjasniji štapić i najčujniji glas kad govori. Kada ga pogledateizdaleka, on je najzgodniji od svih ljudi, i kada mu se približitenajugodniji od njih. 6
 7. 7. Nikad nećete biti umorni od gledanja u njega. On je kao granaizmeđu dvije grane.On je njazgodniji od trojice i najvažniji od njih. On ima drugove koji gapoštuju; kada on priča oni slušaju njegove riječi i kada zapovijeda onižure da obave njegovu naredbu. Oni služe i okupljaju se oko njega.On niti se mršti niti zvoca.Zaključak: Pogrešan prijevod Shir ha-Shirim, 5:16 Tačan prijevod Shir ha-Shirim, 5:16"Njegova usta su najslađa: da, on je poželjan. "Njegova usta su najslađa: da, on jeOvo je moj voljeni, i ovo je moj prijatelj, o kćeri Muhammed. Ovo je moj voljeni, i ovo je mojjerusalimske. prijatelj, o kćeri jerusalimske.Pogrešno prevođenje imena poslanika Muhammeda a.s., uključujenamjerno iskrivljenje da bi se sakrilo pravo ime Muhammedovo iudaljilo od čitaoca i njegovog razumijevanja Evanđelja i proročanstvakoje je predstavio svojom Univerzalnom Porukom za sva vremena imjesta, i posljednjom Porukom za cijelo čovječanstvo.U Časnom Kuranu stoji: Sura Al-Araf" (157), da je ime poslanikaMuhammeda a.s., napisano u Tevratu i Indžilu.Sura Al-Araf (157) na arapskom Prijevod značenja na bosanskom jezikujeziku onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli. 7
 8. 8. Džamija poslanika Muhammeda a.s., u MediniIzvan kabura-groba poslanika Muhammeda a.s. 8
 9. 9. Tačan prijevod Solomonove Pjesme nad pjesmama (5:16):Usta su mu slatka i sav je ljubak (Muhammad). Takav je moj dragi,takav je moj mili,kćeri jerusalimske. www.islamic-invitation.com 9

×