Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dr. Sherif Abdel Azeem       Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų-   Krikščionių Tradicijoje:    Mitai...
Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija         2
Turinys1. Įvadas.....................................................................................42. Ievos Kaltė?........
Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo             1. Įvadas    Prieš penkerius metus aš perskaičiau „T...
sugebėjimų subordinacijos simboliu. Tam, kad suprasti, kokstvirtas tas tikėjimas yra, nepakanka paminėti, kad PrancūzijosV...
„Kada tik kalbėtumėte, kalbėkite teisingai, netgi apie  artimą giminaitį“ (Šv. Koranas 6:152)  „O jūs, kurie tikite, t...
elgesį yra klaidinantis. Daugybė žmonių sumaišė kultūrą sureligija, daugybė kitų nežino, ką jų religinės knygos sako, o da...
gyvena amžinai.“ Ir jis prisiekė jiems abiems, kad jis  yra jų nuoširdus patarėjas. Taip apgaulės būdu jis  privedė ju...
visais laikais svarbiausius judėjų ir krikščionių raštus.Pradėkime nuo Senojo Testamento ir pažvelgime į ištraukas išto, k...
nusidėjo ir tada sugundė Adomą pasekti jos pavyzdžiu. TodėlDievas išvarė juos abudu iš Dangaus į Žemę, kuri buvoprakeikta ...
niekinga, nes aktyvioji jėga vyro sėkloje yra linkusi į tobulopanašumo vyriškos lyties produkciją; tuo tarpu moteriškosios...
kadangi Allahas yra Galingasis, Išmintingasis.“ (Šv.  Koranas 9:71)  „Ir jų Viešpats atsakė jiems: Iš tiesų, Aš niekad...
4. Gėdingos dukterys?    Iš tiesų, skirtumas tarp Biblijos ir Korano požiūrio įmoterišką lytį prasideda nuo pat jos gim...
praktikuoti moteriškosios lyties kūdikių žudymą. Koranasgriežtai pasmerkė tokią šlykščią praktiką:  „Kada vienam iš jų a...
5. Moterų Išsilavinimas    Skirtumas tarp Biblijos ir Korano moterų koncepcijųnėra apribojamas vien naujai gimusia merg...
„Allahas išgirdo ir priėmė teiginį moters,      kuri  skundėsi tau (Pranaše) dėl savo vyro ir atnešė    savo ...
netyrumo periodui. (9) Talmudas laiko mėnesinėmis sergančiąmoterį „pražūtinga“ netgi nesant jokiam fiziniam kontaktui:„Mūs...
Jei žmona tai neigia ir atitinkamai prisiekia penkis kartus, jinėra laikoma kalta, o kitu atveju santuoka yra nutraukiama ...
šekelių bauda ir jis negalėdavo išsiskirti su žmona visą savogyvenimą: „Jei vyras veda ir po to, kai sugula su ja, yranepa...
Biblija laiko tik nesantuokinius ištekėjusios motersromanus kaip svetimavimą (Lev. 20:10, Deut. 22:22, Patarlių6:20-7:27)....
Kita vertus, Koranas niekada nelaikė bet kokios motersbet kokio vyro nuosavybe. Koranas išraiškingai apibūdinasantykius ta...
Rabinų literatūra taip pat nurodo, kad vedybos reiškia tėvokontrolės perdavimą vyrui: „Sužieduotuvės, padarančiosmoterį vy...
Moterys, lygiai kaip ir vyrai, nepriklausomai ateidavo pas jį irišsakydavo savo priesaikas:  „O Pranaše, kai tikinčios m...
to neseka, kad jam turi atitekti ir jos nuosavybė?“, ir„Kadangi jis įsigijo moterį, negi jis neįsigyja josnuosavybės?“ (20...
Krikščionybė, iki pastarojo laiko, sekė tokia pačiatradicija kaip judėjai. Tiek religinė, tiek ir civilinė valdžiaKrikščio...
jos nuosavybe ir nei jaunikis, nei nuotakos šeima neturi jokiosjos dalies ar kontrolės. Kai kuriose musulmonų visuomenėseš...
Šis bekompromisinis idealas be abejonės yra nerealus.Tai yra moralinio tobulumo stadija, kurios žmonių visuomenėsniekada n...
„bloga moterimi“ pareiga: „Bloga žmona atneša pažeminimą,nuleistus žemyn žvilgsnius ir sužeistą širdį. Gležna ranka irsilp...
moterimi be santuokos ir turėti vaikų su ja (šia vaikai yralaikomi teisėtais pagal judėjų teisę). Palikta žmona, kita vert...
Atveju, kai žmona pasirenka pabaigti santuoką, ji turėtųgrąžinti vedybų dovanas savo vyrui. Vedybų dovanosgrąžinimas šiuo ...
privilegijų judėjų moterims stengdamiesi sumažinti kreipimusisį musulmonų teismus. Judėjų moterims, gyvenančiomskrikščioni...
besielgianti žmona yra grėsmė santuokai, Koranas pateikiaketuris patarimų tipus, detalizuotus tokiose eilutėse:  „Tokiom...
kategoriškai pareiškė: „Tie, kurie taip daro (muša savožmonas) nėra geriausi tarp jūsų.“ (Abu Dawood). Turi būtiprisiminta...
tiek žmonai, tiek santuokai daugiau žalos negu naudos. Kaikurie musulmonų mokslininkai siūlo, kad teismas galėtų skirtišia...
žodžiai: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savotėvo, motinos, žmonos ir vaikų, brolių ir seserų-taip, netgi...
„Jūsų Viešpats įsakė, kad jūs garbintumėte tik Jį ir  kad jūs būtumėte malonūs tėvams. Jei vienas iš jų ar  abudu sula...
13. Moterų paveldėjimas?    Vienas svarbiausių skirtumų tarp Korano ir Biblijos yrajų požiūris į moterų mirusių gimina...
„Iš to, kas yra palikta tėvų ir artimiausių giminių, yra  dalis vyrams ir dalis moterims-nustatyta dalis.“ (Šv.  Koran...
padarė išvadą, kad islamas pasielgė su moterimis ne tikteisingai, bet ir kilniai.          14. Našlių padėtis  ...
Pagonys arabai prieš islamą turėjo panašią praktiką.Našlė buvo laikoma jos vyro nuosavybės dalimi, paveldima jovyriškosios...
sielą. Nepriimkite Allaho atskleidimų pašaipiai, bet  atsiminkite Allaho jums suteiktą malonę ir tai, ką Jis  jums ats...
Izraelį, kur tai yra uždrausta civilinės teisės. Tačiau pagalreliginę teisę, kuri yra viršesnė už civilinę teisę tokiais a...
būti suprantamas atskirai nuo bendruomenės pareigųnašlaičiams ir našlėms. Islamas yra universali religija, tinkantivisoms ...
viena su kita. (57) Poligamija daugelyje afrikiečių visuomeniųyra toks gerbtinas nustatymas, kad kai kurios protestantųbaž...
ir duona. Vaikai nesitverdavo džiaugsmu, kai tie nepažįstamiejiatnešdavo dovanų. Dešimties metų berniukas, išgirdęs apie t...
Kolektyvinės pareigos, kuria Koranas mini kartu supoligamijos leidimu, dabar yra labiau matomos kai kurioseVakarų visuomen...
moters iš auditorijos komentaras buvo, kad afroamerikiečiamsreiktų pasimokyti iš Afrikos, kur poligamija buvo atsakingaipr...
Turi būti pridurta, kad poligamija islame yra abipusiosusitarimo reikalas. Niekas negali priversti moters tekėti užvedusio...
ar sutikimo yra visiškai teisėtas įstatymų atžvilgiu! Kokia yrateisėta išmintis už tokio prieštaravimo? Ar įstatymai yra s...
Šydas reikšdavo moters savigarbą ir socialinį statusą.Žemesniųjų klasių moterys dažnai dėvėdavo šydą tam, kadsudarytų aukš...
kuri buvo sukurta iš vyro ir vyrui. Šv. Tertulianas savožymiajame traktate „Apie nekaltų mergelių apsigobimą“ rašė:„jaunos...
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė

1,376 views

Published on

Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė

 1. 1. Dr. Sherif Abdel Azeem Moterys islame Lyginant Su Moterimis Judėjų- Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė “WOMEN IN ISLAMVERSUS WOMEN IN THE JUDAEO - CHRISTIAN TRADITION: THE MYTH & THE REALITY” BY Dr. Sherif Abdel Azeem Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija
 2. 2. Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija 2
 3. 3. Turinys1. Įvadas.....................................................................................42. Ievos Kaltė?...........................................................................73. Ievos Palikimas......................................................................84. Gėdingos dukterys?..............................................................135. Moterų Išsilavinimas............................................................156. Nešvari Netyra Moteris?......................................................167. Liudininkė............................................................................178. Svetimavimas.......................................................................199. Priesaikos.............................................................................2110. Žmonos Nuosavybė?..........................................................2311. Skyrybos............................................................................2612. Motinos..............................................................................3413. Moterų paveldėjimas?........................................................3714. Našlių padėtis.....................................................................3915. Poligamija..........................................................................4116. Šydas..................................................................................4917. Epilogas.............................................................................54Naudota Literatūra: .................................................................61 3
 4. 4. Vardan Allaho Maloningojo, Gailestingojo 1. Įvadas Prieš penkerius metus aš perskaičiau „Toronto Star“1990 metų liepos 3 dienos numeryje straipsnį, pavadintą„Islamas nėra vienintelė patriarchalinė doktrina“, parašytąGwynne Dyer. Straipsnis aprašė įtūžusių konferencijos apiemoteris ir galią, vykusios Monrealyje, dalyvių reakcijas įžymios egiptiečių feministės dr. Nawal Saadawi komentarus.Jos „politiškai neteisingi“ teiginiai: „Labiausiai moterissuvaržančių elementų pirmiausia galime rasti judaizme,Senajame Testamente, tada krikščionybėje, o tada Korane“;„visos religijos yra patriarchalinės, nes jos kilo išpatriarchalinės visuomenės“; ir „moters maskavimas nėraspecifiška islamo praktika, bet senovinis kultūrinis paveldas suanalogijomis giminingose religijose.“ Dalyviai negalėjo ramiainusėdėti, kai jų tikėjimai buvo prilyginti islamui. Taigi, dr.Saadawi susilaukė kritikos lavinos. „Dr. Saadawi komentaraiyra nepriimtini. Jos atsakymai parodo supratimo apie kitųžmonių tikėjimą trūkumą,“ pareiškė Pasaulinio motinųjudėjimo dalyvė Bernine Dubois. „Aš privalau protestuoti,“sakė Izraelio moterų tinklo dalyvė. „Nėra jokios maskavimokoncepcijos judaizme.“ Straipsnis priskyrė šiuos įtūžusiusprotestus stipriai Vakarų tendencijai padaryti islamą atpirkimoožiu dėl praktikų, kurios yra teisingos kaip Vakarų kultūriniopaveldo dalis. „Krikščionių ir judėjų feministės neketino ramiaisėdėti, kai buvo aptariamos vienoje kategorijoje su tais piktaismusulmonais,“ rašė Gwynne Dyer. Manęs nenustebino, kad konferencijos dalyviai laikėsitokio negatyvaus požiūrio į islamą, ypač kai buvo kalbama apiemoteris. Vakaruose yra tikima islamą esant moterų lygių 4
 5. 5. sugebėjimų subordinacijos simboliu. Tam, kad suprasti, kokstvirtas tas tikėjimas yra, nepakanka paminėti, kad PrancūzijosVoltero srities švietimo ministras šiomis dienomis įsakėpašalinti iš mokyklų visas musulmones merginas, dėvinčiasšydus! Jauna musulmonė studentė, dėvinti skarelę, neturi teisėsį išsilavinimą Prancūzijoje, tuo tarpu katalikė studentė,nešiojantį kryžių, ar judėjė studentė, dėvinti šlikę, turi. Scena,kai prancūzų policininkai neleidžia patekti jaunosmusulmonėms moterims, dėvinčioms skareles, į aukštąsiasmokyklas, yra nepamirštama. Tai atgaivina prisiminimus kitoslygiai taip pat negarbingos scenos, kai Alabamos gubernatoriusGeorge Wallace 1962 metais stovėjos priešais mokyklosvartus, bandydamas blokuoti įėjimą juodiems studentams tam,kad užkirstų kelią Alabamos mokyklų desegregacijai.Skirtumas tarp šių scenų yra tas, kad juodieji studentai turėjodaugybės žmonių simpatijas Jungtinėse Valstijose ir visamepasaulyje. Prezidentas Kenedis pasiuntė Nacionalinę Gvardijąjėga pralaužti juodųjų studentų įėjimą. Kita vertus, musulmonųmergaitės iš niekieno nesusilaukė pagalbos. Atrodo, jų reikalasturi labai mažai simpatijų tiek Prancūzijoje, tiek už jos ribų.Priežastis yra plačiai šiandien pasaulyje paplitęs neteisingassupratimas ir baimė bet ko, kas yra islamiška. Mane labiausiaiapie Monrealio konferenciją suintrigavo vienas klausimas: arSaadawi teiginiai bei bet kokia jos kritika buvo faktiška? Kitaisžodžiais tariant, ar judaizmas, krikščionybė ir islamas turivienodą koncepciją apie moteris? Ar jie skiriasi savokoncepcijomis? Ar tikrai judaizmas ir krikščionybė siūlomoterims geresnį elgimąsi su jomis negu islamas? Kokia yraTiesa? Nėra lengva ieškoti ir rasti atsakymus į šiuos sudėtingusklausimus. Pirmasis sunkumas yra tas, kad turi būti nešališkasir objektyvus, ar mažiausia iš visų jėgų stengtis tokiu būti. Tomoko islamas. Koranas nurodė musulmonams sakyti tiesą, netjeigu tiems, kurie yra labai artimi, tai nepatinka: 5
 6. 6. „Kada tik kalbėtumėte, kalbėkite teisingai, netgi apie artimą giminaitį“ (Šv. Koranas 6:152) „O jūs, kurie tikite, tvirtai laikykitės teisingumo, kaip Allaho liudytojai, netgi prieš save, ar savo tėvus ar savo giminaičius, tiek prieš vargšus, tiek prieš turtingus“ (Šv. Koranas 4:135) Kitas didžiulis sunkumas yra neaprėpiamas temosplatumas. Todėl pastaruosius keletą metų aš praleidau daugybęvalandų skaitydamas Bibliją, Religijų enciklopediją irjudaizmo enciklopediją, ieškodamas atsakymų. Aš taip patperskaičiau keletą knygų, aptariančių moters pozicijąskirtingose religijose, parašytų scholastų, apologetų ir kritikų.Medžiaga, kuri bus pristatyta sekančiuose skyriuose, pristatyssvarbias šio kuklaus tyrimo išvadas. Aš netvirtinu, jog buvauabsoliučiai objektyvus. Tai yra virš mano ribotų sugebėjimų.Viskas, ką galiu pasakyti, yra tai, kad aš šio tyrimo metustengiausi būti kuo arčiau islamiško „kalbėjimo teisingai“idealo. Aš norėčiau pabrėžti šiame įvade, kad mano tikslasšioje studijoje nėra apjuodinti judaizmą ar krikščionybę. Kaimusulmonai, mes tikime abiejų dieviškomis ištakomis. Niekasnegali būti musulmonu netikėdamas, kad Mozė ir Jėzus buvoDievo pranašai. Mano tikslas yra tik apginti islamą ir sumokėtiduoklę, ilgai uždelstą Vakaruose, galutinei teisingai DievoŽiniai žmonijai. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad ašdomėjausi tik Doktrina. T.y. aš pagrinde domėjausi, kokia yramoterų pozicija trijose religijose pagal jų originalius šaltinius,o ne pagal tai, kaip yra praktikuojama milijonų pasekėjušiandieniniame pasaulyje. Todėl dauguma įrodymų yra cituotaiš Korano, Pranašo pasakymų, Biblijos, Talmudo ir kai kuriųįtakingų Bažnyčios tėvų, kurių požiūriai įnešė neišmatuojamąindėlį apibrėžiant ir formuojant krikščionybę, pasakymų. Šissusidomėjimas šaltiniais sietinas su faktu, kad konkrečiosreligijos supratimas pagal kai kurių jos pasekėjų požiūrį ir 6
 7. 7. elgesį yra klaidinantis. Daugybė žmonių sumaišė kultūrą sureligija, daugybė kitų nežino, ką jų religinės knygos sako, o darkitiems tai netgi nerūpi. 2. Ievos Kaltė? Visos trys religijos sutinka su vienu pagrindiniu faktu:tiek moterys, tiek vyrai yra sukurti Dievo, visos visatos Kūrėjo.Tačiau nesutarimai prasideda iškart po pirmojo vyro Adomo irpirmos moters Ievos sukūrimo. Judėjų-krikščionių Adomo irIevos kūrimo koncepcija yra smulkiai nupasakota Pradžios knygoje 2:4-3:24. Dievas uždraudė jiemsabiems valgyti uždraustojo medžio vaisius. Žaltys sugundė Ievąparagauti jų, o Ieva savo ruožtu sugundė Adomą valgyti su ja.Kai Dievas papriekaištavo Adomui už tai, ką jis padarė, jissuvertė visą kaltę Ievai: „Moteris, kurią apgyvendinai čia sumanimi-ji davė man to medžio vaisių ir aš valgiau.“ TodėlDievas tarė Ievai: „Aš smarkiai padidinsiu tavo skausmusgimdant; su skausmu tu pagimdysi savo vaikus. Tavo troškimaibus dėl vyro, ir jis valdys tave.“ Adomui Jis sakė: „Dėlto, kadpaklausei savo žmonos ir valgei medžio vaisius... prakeikimasgula ant tavo pečių; skausmingai plušėdamas valgysi juos visągyvenimą...“ Islamiška pirmo sukūrimo koncepcija yra randamakeletoje Korano vietų, pavyzdžiui: „O Adomai, apsigyvenk su savo žmona Sode ir ragaukite, ko tik norite, bet neprisiartinkite prie to medžio, arba pateksi į bėdą ir prasižengimą. Tada Šėtonas jiems pašnibždėjo tam, kad atskleistų jų gėdą, kuri buvo nuo jų paslėpta, ir jis sakė: „Jūsų Viešpats uždraudė tą medį vien tik dėlto, kad jūs netaptumėte angelais ar tokiomis būtybėmis, kurios 7
 8. 8. gyvena amžinai.“ Ir jis prisiekė jiems abiems, kad jis yra jų nuoširdus patarėjas. Taip apgaulės būdu jis privedė juos prie nuopuolio: kada jie paragavo medžio vaisių, jų gėda tapo akivaizdžia jiems ir jie abu pradėjo siūtis Sodo lapus pridengti savo kūnus. Ir jų Viešpats kreipėsi į juos: Argi Aš jums neuždraudžiau to medžio ir nesakiau, kad Šėtonas yra jūsų tikras priešas?“ Jie tarė: „Mūsų Viešpatie, mes nusidėjome ir jei Tu mums neatleisi ir nesuteiksi mums Savo malonės, mes neabejotinai pražūsime.“ (Šv. Koranas 7:19-23) Atidus žvilgsnis į dvi Kūrimo istorijas atskleidžia keletąesminių skirtumų. Koranas, priešingai negu Biblija, kaltę už jųklaidą verčia tiek Adomui, tiek Ievai. Nė vienoje Koranovietoje nerasime netgi mažiausios užuominos, kad Ievasugundė Adomą suvalgyti medžio vaisių ar netgi to, kad jivalgė anksčiau negu jis. Ieva Korane yra nei gundytoja, neisuviliotoja, nei apgavikė. Be to, Ieva nėra nubaudžiamagimdymo skausmais. Dievas, pagal Koraną, nieko nebaudžiauž kito kaltę. Tiek Adomas, tiek Ieva padarė nuodėmę ir jieprašė Dievo atleidimo, ir Jis atleido jiems abiems. 3. Ievos Palikimas Ievos kaip gundytojos įvaizdis Biblijoje ypač neigiamaipaveikė moters padėtį judėjų-krikščionių tradicijoje. Buvotikima, kad visos moterys paveldėjo iš savo motinos, biblijinėsIevos, tiek jos kaltę, tiek ir jos klastą. Dėl tos priežasties josvisos buvo nepatikimos, morališkai menkesnės ir negeros.Menstruacijos, nėštumas ir gimdymas buvo laikomi teisingabausme už amžiną prakeiktos moteriškosios giminės kaltę.Tam, kad įvertintume, koks negatyvus biblijinės Ievos poveikisbuvo jos visoms palikuonėms, mes turime pažvelgti į kai kurių 8
 9. 9. visais laikais svarbiausius judėjų ir krikščionių raštus.Pradėkime nuo Senojo Testamento ir pažvelgime į ištraukas išto, kas yra vadinama Išminties Literatūra, kurioje mesrandame: „Baisiau už mirtį aš laikau moterį, kuri yražabangos, kurios širdis yra spąstai ir kurios rankos yragrandinės. Vyras, kuris meldžia Dievą, išsivaduos nuo jos, betnusidėjėlį ji įvilios į pinkles... kol aš ieškojau, bet neradau, ašsutikau vieną dorą vyrą iš tūkstančio, bet nė vienos dorosmoters iš jų visų.“ (Ekleziastas 7:26-28) Kitoje hebrajų literatūros, kuri yra randama katalikųBiblijoje, dalyje mes skaitome: „Joks negerumas neprilygstamoters negerumui... Nuodėmė prasidėjo nuo moters ir jos dėkames visi turėsime mirti.“ (Ekleziastas 25:19, 24) Judėjųrabinai sudarė devynis prakeiksmus, sukeltus moters, kaipNuopuolio rezultatą: „Moteriai Jis skyrė devynis prakeikimusir mirtį: menstruacijos ir nekaltybės kraujo naštą; nėštumonaštą; gimdymo naštą; vaikų išauginimo naštą; jos galva yrapridengta kaip gedinčio; ji prasiduria savo ausį kaip nuolatinisvergas ar vergė mergaitė, kuri tarnauja savo šeimininkui; janetikima kaip liudininke; ir po viso šito-mirtis.“ (Pak. Įst.) Dabartiniu laiku judėjas ortodoksas savo kasdienėjeryto maldoje deklamuoja: „Būk palaimintas, Dieve VisatosKaraliau, kad nesukūrei manęs moterimi.“ Kita vertus,moterys dėkoja Dievui kasdienėje ryto maldoje už „sukūrimąpagal Tavo valią.“ (3) Kita malda, sutinkama daugybėjejudėjų maldaknygių: „Būk pašlovintas, Dieve, kad nesukūreimanęs ne judėju. Pašlovintas būk, Dieve, kad nesukūrei manęsmoterimi. Pašlovintas būk, Dieve, kad nesukūrei manęsneišmanėliu.“ Biblijinė Ieva krikščionybėje suvaidino žymiai didesnęrolę negu judaizme. Jos nuodėmė buvo ašine visam krikščioniųtikėjimui, nes krikščionių Jėzaus Kristaus misijos Žemėjepriežasties koncepcija kyla iš Ievos nepaklusimo Dievui. Ji 9
 10. 10. nusidėjo ir tada sugundė Adomą pasekti jos pavyzdžiu. TodėlDievas išvarė juos abudu iš Dangaus į Žemę, kuri buvoprakeikta dėl jų. Jie perdavė savo nuodėmę, kuri nebuvo Dievoatleista, visiems savo palikuoniams, todėl visi žmonės gimstasu nuodėme. Tam, kad apvalytų žmones nuo jų „gimtosiosnuodėmės“, Dievas turėjo paaukoti Jėzų, kuris yra laikomasDievo Sūnumi, ant kryžiaus. Dėlto Ieva yra atsakinga už savoklaidą, savo vyro nuodėmę, visos žmonijos gimtąją nuodėmę irDievo Sūnaus mirtį. Kitais žodžiais tariant, viena moteris yravisos žmonijos nuopuolio priežastis. (5) O kaip su josdukterimis? Jos yra nusidėjėlės kaip ji pati ir su jomis turėtųbūti atitinkamai elgiamasi. Paklausykite griežto Šv. Pauliaustoną Naujajame Testamente: „Moteris tesimoko tyliai, pilnaipaklusdama. Aš neleidžiu moteriai mokyti vyrą ar vadovautivyrui; ji privalo būti tyli. Juk Adomas buvo sutvertas pirmas,vėliau Ieva. Ir Adomas nebuvo tas, kurį apgavo; tai moterisapgavo ir ji tapo nusidėjėle.“ (I Timotiejui 2:11-14). Tertulianas buvo netgi šiukštesnis už Šv. Paulių;kalbėdamas savo „mylimiausioms seserims“ tikėjime, jis sakė:„Ar žinote, kad kiekviena jūsų esate Ieva? Dievo bausmė šiaijūsų gyvenimo lyčiai šiame amžiuje: nešvankybė. Jūs esateVelnio vartai: jūs esate uždraustojo medžio vaisiai. Jūs esatepirmosios dieviško įstatymo pažeidėjos: Jūs esate ji, kuriįtikinote jį, kai net velnias nebuvo pakankamai narsus jįatakuoti. Jūs taip lengvai pražudėte Dievo atvaizdą-vyrą. Jūsų„nuopelno“ dėka netgi Dievo Sūnus turėjo mirti.“ Šv. Augustinas buvo atsidavęs savo pirmtakųpalikimui, jis rašė draugui: „koks skirtumas, ar tai yra žmonaar motina, tai vis viena yra Ieva gundytoja, todėl mes turimesaugotis bet kokios moters... Aš nesugebu matyti, kuo naudingavyrui gali būti moteris, jei neskaitytumėme vaikų gimdymo.“ Pošimtų metų Šv. Tomas Akvinietis vis dar laikė moterį netobula:„Dėl individualios prigimties, moteris yra netobula ir 10
 11. 11. niekinga, nes aktyvioji jėga vyro sėkloje yra linkusi į tobulopanašumo vyriškos lyties produkciją; tuo tarpu moteriškosioslyties produkcija kyla iš aktyviosios jėgos defekto ar iš kokionors negalavimo, ar netgi iš kokios nors išorinės įtakos.“ Galiausiai pagarsėjęs reformatorius Martynas Liuterisnematė jokios kitos moters naudos kaip tik paleidimo į pasaulįtiek vaikų, kiek tik įmanoma, nepaisant jokių šalutinių efektų:„Jei jos pavargsta ar netgi miršta, tai nesvarbu. Leiskite jomsmirti gimdant, nes dėlto jos yra čia.“ Dar ir dar kartą visosmoterys yra juodinamos dėl Ievos gundytojos įvaizdžio,Pradžios knygos dėka. Apibendrinant galima sakyti, kadjudėjų-krikščionių moterų koncepcija buvo apnuodyta tikėjimonuodėminga Ievos ir jos moteriškosios lyties palikuoniųprigimtimi. Jei dabar mes savo dėmesį nukreipsime į tai, kąKoranas sako apie moteris, greitai suvoksime, kad islamiškamoterų koncepcija radikaliai skiriasi nuo judėjų-krikščionių.Leiskime Koranui kalbėti pačiam už save: „Musulmonų vyrams ir moterims, tikintiems vyrams ir moterims, pamaldiems vyrams ir moterims, teisingiems vyrams ir moterims, vyrams ir moterims, kurie yra kantrūs, vyrams ir moterims, kurie yra kuklūs, vyrams ir moterims, kurie duoda labdaros, vyrams ir moterims, kurie pasninkauja, vyrams ir moterims, kurie saugo savo skaistumą bei vyrams ir moterims, kurie dažnai užsiima Allaho šlovinimu – visiems jiems Allahas paruošė atleidimą ir didį atlygį.“ (Šv. Koranas 33:35) „Tikintieji, vyrai ir moterys, yra vienas kito saugotojai: jie reikalauja to, kas yra teisinga, ir draudžia tai, kas yra blogis, jie reguliariai meldžiasi, moka Zakat (apvalomoji labdara), ir klauso Allaho ir Jo Pasiuntinio. Juos Allahas apipils Savo Malone: 11
 12. 12. kadangi Allahas yra Galingasis, Išmintingasis.“ (Šv. Koranas 9:71) „Ir jų Viešpats atsakė jiems: Iš tiesų, Aš niekada neleisiu prapulti nė vieno iš jūsų darbui. Esate vyras ar moteris, jūs esate vieni iš kitų.“ (Šv. Koranas 3:195). „Bet kam, darančiam bloga, bus atlyginta panašiai, o bet kas, darantis teisingus darbus-nesvarbu, vyras ar moteris-ir jis yra tikintysis-toks įžengs į Rojų ir bus ten apdovanoti be skaičiaus.“ (Šv. Koranas 40:40) „Bet kas, besielgiantis teisingai ir tikintis, vyras ar moteris, iš tiesų jam/jai Mes suteiksime laimingą gyvenimą ir suteiksime jiems atpildą pagal jų geriausius darbus.“ (Šv. Koranas 16:97) Yra aišku, kad Korano požiūris į moterį nesiskiria nuopožiūrio į vyrą. Abu jie yra Dievo kūriniai, kurių taurus tikslasžemėje yra garbinti savo Viešpatį, daryti teisingus darbus,vengti blogio, ir abu jie bus atitinkamai įvertinti. Koranasniekada nemini, kad moteris yra velnio vartai ar kad ji yra išprigimties apgavikė. Taip pat Koranas niekada nemini, kadvyras yra Dievo atvaizdas; visi vyrai ir moterys yra Jo kūriniai,ir viskas. Pagal Koraną, moters rolė neapsiriboja vien vaikųgimdymu. Iš jos reikalaujama daryti tiek gerų darbų, kiek yrareikalaujama iš bet kokio vyro. Koranas niekada nesako, kadjokia dora moteris niekada neegzistavo. Priešingai, Koranasmokė visus tikinčiuosius, moteris lygiai taip pat kaip ir vyrus,sekti pavyzdžiu tokių idealių moterų kaip Mergelė Marija. "Ir Mariją, Imrano dukterį, kuri saugojo savo skaistumą. Mes įkvėpėme į ją iš Savo dvasios. Ji patikėjo savo Viešpačio žodžiais ir Jo knygomis ir buvo iš teisingųjų.“ (Šv. Koranas 66:12) 12
 13. 13. 4. Gėdingos dukterys? Iš tiesų, skirtumas tarp Biblijos ir Korano požiūrio įmoterišką lytį prasideda nuo pat jos gimimo. Pavyzdžiui,Biblija teigia, kad, gimus mergaitei, motinos ritualinioneskaistumo periodas yra dvigubai ilgesnis negu gimusberniukui (Lev. 12:2-5). Katalikų Biblija aiškiai teigia, kad: „Dukters gimimasyra prapultis.“ (Ekleziastas 22:3). Priešingai šiam šokiruojančiam teiginiui, berniukaigauna ypatingų pagyrimų: „Vyrui, kuris išugdys savo sūnų,pavydės jo priešai.“ (Ekleziastas 30:3) Judėjų rabinai padarė pareiga judėjų vyrams darytipalikuonis tam, kad propaguotų lenktyniavimą. Tuo pačiu, jieneslėpė aiškios pirmenybės vyriškosios lyties vaikams: „Geratiems, kurių vaikai yra vyriškosios lyties, bet bėda tiems, kuriųyra moteriškosios,“ „Kai gimsta berniukas, visi džiaugiasi...kai gimsta mergaitė, visi liūdi,“ ir „Kai berniukas ateina įpasaulį, taika ateina į pasaulį... kai mergaitė ateina, niekasneateina.“ Duktė yra laikoma varginančia našta, potencialiugėdos šaltiniu jos tėvui: „Tavo duktė yra užsispyrusi? Atidžiaisaugok, kad ji nepadarytų tavęs tavo priešų pajuokos, miestokalbų, bendrų paskalų objektu ir neužtrauktų tau viešosgėdos.“ (Ekleziastas 42:11) „Tvirtai kontroliuok užsispyrusią dukterį, arba jipiktnaudžiaus bet kokiomis malonėmis, kokias tik gaus.Griežtai stebėk jos begėdiškas akis ir nenustebk, jei ji užtraukstau gėdą.“ (Ekleziastas 26:10-11) Labai panaši į tai buvo elgimosi su dukterimis kaip sugėdos šaltiniais idėja pas arabus pagonius prieš islamo atėjimą 13
 14. 14. praktikuoti moteriškosios lyties kūdikių žudymą. Koranasgriežtai pasmerkė tokią šlykščią praktiką: „Kada vienam iš jų ateina žinia, kad gimė mergaitė, jo veidas apsiniaukia ir jis tampa kupinas vidinės širdgėlos. Jis slepiasi nuo savo žmonių iš gėdos dėl turimų blogų žinių! Ar turėtų jis ją su panieka išsaugoti ar palaidoti smėlyje? O! Kokiam blogiui jie ryžtasi?“ (Šv. Koranas 16:58-59) Turi būti paminėta, kad grėsmingi nusikaltimai niekadanebūtų buvę sustabdyti Arabijoje, jei ne griežtų išsireiškimų,kuriais Koranas pasmerkė šią praktiką, galia (Šv. Koranas16:59, 43:17, 81:8-9). Be to, Koranas nedaro jokio skirtumotarp berniukų ir mergaičių. Priešingai Biblijai, Koranas laikomergaitės gimimą kaip dovaną ir Dievo palaiminimą, taip patkaip ir berniukui gimimą. Koranas netgi pamini mergaitėsgimimą kaip dovaną pirmiau: „Allaho valdžioje dangūs ir žemė. Jis kuria, ką Jis nori. Jis skiria moteriškosios lyties kūdikį kam tik Jis nori ir skiria vyriškosios lyties kūdikį kam tik Jis nori.“ (Šv. Koranas 42:49) Tam, kad išnaikintų visus moteriškosios lyties kūdikiųžudymo pėdsakus atsirandančioje musulmonų visuomenėje,Pranašas Muhammadas pažadėjo tiems, kurie buvo palaimintidukromis, didį atlygį, jei jie išaugins jas švelniai: „Tam, kuris yra įtrauktas į dukterų auginimą, irgeranoriškai su jomis elgiasi, jos bus jo apsauga nuo PragaroUgnies.“ (Bukhari ir Muslim). „Kiekvienas, kuris išlaiko dvimergaites, kol jos subręsta, jis ir aš ateisime Prisikėlimo Dienąšitaip-jis sujungė savo pirštus.“ (Muslim). 14
 15. 15. 5. Moterų Išsilavinimas Skirtumas tarp Biblijos ir Korano moterų koncepcijųnėra apribojamas vien naujai gimusia mergyte, jis siekiažymiau toliau. Palyginkime jų požiūris į moterų bandymąišmokti savos religijos. Judaizmo širdis yra Tora, teisė. Tačiaupagal Talmudą „moterys yra atleistos nuo Toros studijavimo.“Kai kurie judėjų rabinai tvirtai skelbė: „Geriau jau Torosžodžiai būtų sunaikinti ugnies negu perteikti moterims,“ ir„Kiekvienas, kuris moko savo dukterį Toros tarsi moko jąnepadorumo.“ Šv. Pauliaus požiūris Naujajame Testamente nėrašviesesnis: kaip moteris gali išmokti, jei jai neleidžiamakalbėti? Kaip moteris gali intelektualiai augti, jei jai yraprivaloma būti pilnai pavaldžiai? Kaip ji gali praplėsti savohorizontą, jei jos vienintelis informacijos šaltinis yra jos vyrasnamie? Dabar, būdami teisingi, turėtume paklausti: ar Koranopozicija yra skirtinga? Viena trumpa istorija, papasakotaKorane, glaustai apibendrina jo poziciją. Khawlah buvomusulmonė moteris, kurios vyras Aws supykęs išsakė tokįteiginį: „Tu man esi kaip mano motinos nugara.“ Tai buvopagonių arabų laikoma teiginiu skyrybų, kurios atlaisvina vyrąnuo bet kokių vedybinių pareigų, bet neleidžia žmonai laisvaipalikti vyro namus ir ištekėti už kito vyro. Išgirdusi tokiusžodžius iš savo vyro, Khawlah buvo apgailėtinoje situacijoje. Jinuėjo tiesiai pas islamo Pranašą papasakoti savo atvejo.Pranašas buvo nuomonės, kad ji turėtų būti kantri, kadangiatrodė, kad nėra jokios kitos išeities. Khawlah ginčijosi suPranašu stengdamasi išsaugoti savo suspenduotą santuoką.Netrukus įvyko naujas apreiškimas; Khawlah prašymas buvopriimtas. Dieviškas verdiktas panaikino šį pasibaisėtiną įprotį.Vienas visas Korano skyrius (58 skyrius), kurio pavadinimasyra „Almudžadilah“ arba „Moteris, kuri ginčijasi“ buvoapreikštas po tokio atsitikimo: 15
 16. 16. „Allahas išgirdo ir priėmė teiginį moters, kuri skundėsi tau (Pranaše) dėl savo vyro ir atnešė savo skundą Allahui, ir Allahas išgirdo ginčus tarp jūsų abiejų, nes Allahas mato ir girdi viską...“ (Šv. Koranas 58:1) Moteris Korano koncepcijoje turi teisę ginčytis netgi supačiu islamo Pranašu. Niekas neturi teisės nurodyti jai tylėti.Jai nėra jokios prievolės laikyti savo vyrą vieninteliu šaltiniuteisės ir religijos reikaluose. 6. Nešvari Netyra Moteris? Judėjų įstatymai ir taisyklės apie mėnesinėmissergančią moterį yra ypač suvaržantys. Senasis Testamentasbet kokią mėnesinėmis sergančią moterį laiko nešvaria irnetyra. Be to, jos netyrumas „apkrečia“ ir kitus. Kiekvienasžmogus ir daiktas, kurį ji paliečia, tampa nešvariu dienai:„Kada moteriai reguliariai teka kraujas, jos mėnesiniųnetyrumas tęsis septynias dienas, ir kiekvienas žmogus, kuris jąpalies, bus nešvarus iki vakaro. Bet kas, ant ko ji atsiguls persavo periodą, bus nešvariu, ir bet kas, ant ko ji atsisės, busnešvariu. Kiekvienas, paliečiantis jos lovą, privalo išsiskalbtidrabužius ir apsiplauti vandeniu, ir jis bus nešvarus iki vakaro.Kiekvienas, kuris paliečia bet ką, ant ko ji sėdi, privaloišsiskalbti savo drabužius ir apsiplauti su vandeniu, ir jis busnešvarus iki vakaro. Nesvarbu, ar tai yra lova, ar tai yra betkas, ant ko ji sėdėjo, kai kas nors tai palies, jis bus nešvarus ikivakaro.“ (Lev. 15:19-23) Dėl savo „užkrečiančios“ natūros mėnesinėmisserganti moteris būdavo kartais „ištremiama“ tam, kadišvengti bet kokio kontakto su ja. Ji būdavo išsiunčiama įspecialius namus, vadinamus „nešvariųjų namais“, visam jos 16
 17. 17. netyrumo periodui. (9) Talmudas laiko mėnesinėmis sergančiąmoterį „pražūtinga“ netgi nesant jokiam fiziniam kontaktui:„Mūsų rabinai mokė: ...jei mėnesinėmis serganti moterispraeina tarp dviejų (vyrų), jei tai yra jos mėnesinių pradžia, jipakirs vieną jų, o jei tai yra jos mėnesinių pabaiga, ji sukelsnesantaiką tarp jų.“ (bPes. 111a.) Be to, mėnesinėmis sergančios moters vyrui buvouždrausta įžengti į sinagogą, jei jis būdavo tapęs nešvariu netginuo dulkių po jos pėdomis. Dvasininkas, kurio žmona, duktė armotina sirgdavo mėnesinėmis, negalėjo deklamuoti kunigopalaiminimo sinagogoje. (10) nieko nuostabaus, kad daugybėjudėjų moterų laiko mėnesines kaip „prakeikimą“. Islamasnelaiko mėnesinėmis sergančios moters kaip turinčios betkokios rūšies „užkrečiamo nešvarumo.“ Ji nėra nei„neliečiama“, nei „prakeikta“. Ji gyvena savo normalųgyvenimą su vieninteliu apribojimu: sutuoktinių porai nėraleidžiama lytiškai santykiauti mėnesinių metu. Bet koks kitasfizinis kontaktas tarp jų yra leistinas. Mėnesinėmis sergantimoteris yra atleidžiama nuo kai kurių ritualų, tokių kaipkasdienės maldos ir pasninkavimas per savo periodą. 7. Liudininkė Kita problema, dėl kurios Koranas ir Biblija nesutaria,yra moters liudininkės problema. Tiesa, kad Koranas nurodėtikintiesiems sudarant finansinius sandėrius turėti duvyriškosios giminės liudininkus arba vieną vyriškosios giminėsir dvi moteriškosios giminės liudininkes (Šv. Koranas 2:282).Tačiau taip pat tiesa, kad Koranas kitoje situacijoje priimamoters parodymus kaip lygius vyro parodymams. Tiesą sakant,moters parodymai gali netgi anuliuoti vyro. Jei vyras kaltinasavo žmoną nedorumu, pagal Koraną iš jo reikalaujamaiškilmingai prisiekti penkis kartus taip įrodant žmonos kaltę. 17
 18. 18. Jei žmona tai neigia ir atitinkamai prisiekia penkis kartus, jinėra laikoma kalta, o kitu atveju santuoka yra nutraukiama (Šv.Koranas 24:6-11). Kitą vertus, ankstyvojoje judėjų visuomenėje moterimsnebuvo leidžiama liudyti. (12) Rabinai laikė moters negalėjimąliudyti tarp devynių prakeikimų, užtrauktų moterims dėlNuopuolio (žiūrėti skyrių „Ievos palikimas“). Moterims ir šiaidienai Izraelyje neleidžiama pateikti įrodymus rabinųteismuose. (13) Rabinai įrodinėja, kodėl moterys negali būtiliudininkėmis cituodami Pradžios knygą 18:9-16, kur yrateigiama, kad Sara, Abraomo žmona, melavo. Rabinai naudojašį atsitikimą kaip įrodymą, jog moterys nekompetentingosliudyti. Čia turėtų būti pažymima, kad istorija, papasakotaPradžios knygoje 18:9-16 yra paminėta Korane daugiau neikartą be jokios Saros melo užuominos (Šv. Koranas 11:69-74,51:24-30) krikščioniškuose Vakaruose tiek bažnytinė, tiek ircivilinė teisės buvo nušalinusios moteris nuo parodymų davimoiki paskutinio šimtmečio. Jei vyras kaltindavo savo žmonąnedorumu, jos parodymai nebuvo iš viso svarstomi pagalBibliją. Apkaltinta žmona turėdavo išlaikyti sunkų išmėginimą.Šiame išmėginime moteris susidurdavo su sunkiu ir žeminančiuritualu, kuris turėdavo įrodyti jos kaltę arba nekaltumą (Num.5-11-31). Jei ji būdavo pripažįstama kalta po to ritualo, jaibūdavo skiriama mirties bausmė. Jei jis būdavo pripažįstamanekalta, jos vyras būdavo nekaltas dėl bet kokių skriaudų. Beto, jei vyras imdavo moterį į žmonas ir tada apkaltindavo jąnesant nekalta, į jos pačios parodymus būdavoneatsižvelgiama. Jos tėvai turėdavo pristatyti jos nekaltybėsįrodymus prieš miesto vyresniuosius. Jei tėvai negalėdavoįrodyti savo dukters nekaltumo, jis būdavo negyvai užmėtomaakmenimis prie jos tėvo slenksčio. Jei tėvai sugebėdavo įrodytijos nekaltumą, vyras būdavo tik nubaudžiama šimto sidabrinių 18
 19. 19. šekelių bauda ir jis negalėdavo išsiskirti su žmona visą savogyvenimą: „Jei vyras veda ir po to, kai sugula su ja, yranepatenkintas ja ir apšmeižia ją ir duoda jai blogą vardąsakydamas: „Aš vedžiau šią moterį, bet kai suartėjau su ja, ašneradau jokio jos nekaltybės įrodymo,“ tada mergaitės tėvas irmotina turi atgabenti įrodymų, kad ji buvo nekalta miestovyresniesiems prie vartų. Mergaitės tėvas sakys vyresniesiems:„Aš išleidau savo dukterį už šio vyro, bet jam ji nepatiko.Dabar jis apšmeižė ją ir sakė, „tavo duktė nebuvo nekalta“.Bet čia yra mano dukters nekaltumo įrodymai.“ Tada jos tėvaiparodo drabužį prieš miesto vyresniuosius, ir tada vyresniejisuima vyrą ir nuteisia jį. Jie nubaudžia jį šimto sidabriniųšekelių bauda ir atiduoda juos mergaitės tėvui, nes tas vyrasdavė izraelitei mergaitei blogą vardą. Ji toliau lieka jo žmona;jis negali išsiskirti su ja, kol tik yra gyvas. Tačiau jeikaltinimai yra tiesa, ir nėra jokių mergaitės nekaltybėsįrodymų, ji turi būti nuvedama prie jos tėvo namų durų ir tenmiestelio vyrai turi negyvai užmėtyti ją akmenimis. Ji padarėgėdingą darbą Izraelyje būdama pasileidusi, nors vis darbūdama tėvo namuose. Jūs privalote išvalyti blogį tarp savęs.“(Deut. 22:13-21) 8. Svetimavimas Svetimavimas yra laikomas nuodėme visose religijose.Biblija skelbia mirties bausmę tiek svetimautojui, tieksvetimautojai (Lev. 20:10). Islamas taip pat lygiai baudžia tiek svetimautoją vyrą,tiek ir svetimautoją moterį (Šv. Koranas 24:2). Tačiau Koranosvetimavimo apibrėžimas labai skiriasi nuo Biblijosapibrėžimo. Pagal Koraną svetimavimas yra vedusio vyro arbaištekėjusios moters įsitraukimas į nesantuokinius romanus. 19
 20. 20. Biblija laiko tik nesantuokinius ištekėjusios motersromanus kaip svetimavimą (Lev. 20:10, Deut. 22:22, Patarlių6:20-7:27). „Jei vyras yra aptinkamas miegantis su kito vyrožmona, tiek vyras, kuris miegojo su ja, tiek moteris privalomirti. Jūs privalote išvalyti blogį iš Izraelio (Deut. 22:22). „Jeivyras svetimauja su kito vyro žmona, tiek svetimautojas, tieksvetimautoja privalo būti nubausti mirtimi“ (Lev. 20:10). Pagal biblijinį apibrėžimą, jei vedęs vyras miega sunetekėjusia moterimi, tai apskritai nėra laikoma nusikaltimu.Vedęs vyras, turintis nesantuokinį romaną su netekėjusiamoterimi, nėra svetimautojas, ir netekėjusi moteris,dalyvaujanti su juo, nėra svetimautoja. Svetimavimonusikaltimas yra įvykdomas tik tada, kai vyras, nesvarbu, vedęsar ne, miega su ištekėjusia moterimi. Tokiu atveju vyras yralaikomas svetimautoju, netgi jei jis nėra vedęs, ir moteris yralaikoma svetimautoja. Trumpai tariant, svetimavimas yraneteisėti lytiniai santykiai dalyvaujant ištekėjusiai moteriai.Nesantuokiniai vedusio vyro romanai nėra laikomi nusikaltimuBiblijoje. Kodėl yra dvigubas moralinis standartas? Pagaljudaizmo enciklopediją, žmona buvo laikoma vyro nuosavybeir svetimavimas apibrėžiamas kaip vyro išimtinės teisės į jąpažeidimas; žmona, kaip vyro nuosavybė, jokios tokios teisėsneturi. (15) T.y., jei vyras turi seksualinių santykių suištekėjusia moterimi, jis pažeidžia kito vyro nuosavybę, ir todėljis turi būti nubaustas. Iki šios dienos Izraelyje, jei vedęs vyrasįsitraukia į nesantuokinį romaną su netekėjusia moterimi, jovaikai su ta moterimi yra laikomi santuokiniais. Bet jeiištekėjusi moteris turi romaną su kitu vyru, nesvarbu, vedusiuar ne, jos vaikai su tuo vyru yra ne tik nesantuokiniai, bet jieyra laikomi pavainikiais ir jiems yra draudžiama tuoktis su betkokiu judėju/judėje išskyrus atsivertėlius ir kitus pavainikius.Toks uždraudimas tęsiasi iki 10 vaikų palikuonių kartos, kolsvetimavimo pėdsakas, matyt, susilpnėja. 20
 21. 21. Kita vertus, Koranas niekada nelaikė bet kokios motersbet kokio vyro nuosavybe. Koranas išraiškingai apibūdinasantykius tarp sutuoktinių sakydamas: „Ir tarp Jo ženklų yra tai, kad Jis sukūrė jums partnerius tarp jūsų pačių, kad jūs galėtumėte apsigyventi ramybėje, ir Jis paskleidė meilę ir malonę tarp jūsų: iš tiesų tai yra ženklai tiems, kurie mąsto.“ (Šv. Koranas 30:21) Tokia yra Korano santuokos koncepcija: meilė, malonėir ramybė, o ne nuosavybė ir dvigubi standartai. 9. Priesaikos Pagal Bibliją, vyras privalo išpildyti bet kokiaspriesaikas, kuris jis gali prisiekti Dievu. Jis privalo nesulaužytisavo žodžio. Kitą vertus, moters priesaika nebūtinai susaisto ją.Ji turi būti patvirtinama jos tėvo, jei ji gyveno jo namuose, arjos vyro, jei ji yra ištekėjusi. Jei tėvas/vyras nepatvirtina jodukters/žmonos priesaikų, visi jos pasižadėjimai tampaanuliuotais ir negaliojančiais: „Bet jei jos tėvas draudžia jai,kai jis išgirsta apie tai, jokia jos priesaika ar pasižadėjimu,kuriuo ji save įpareigojo, nebegalioja... Jos vyras galipatvirtinti arba anuliuoti bet kokią jos priesaiką ar prisiektąpasižadėjimą paneigdamas ją.“ (Num.30:2-15). Kodėl moters žodis nėra savaime įpareigojantis?Atsakymas yra paprastas: nes ji yra tėvo nuosavybė priešsantuoką, arba savo vyro nuosavybė po vedybų. Tėvo dukterskontrolė buvo absoliuti, iki tokio laipsnio, kad jei jispanorėdavo, galėdavo ją parduoti! Yra aptinkama rabinųraštuose, kad: „Vyras gali parduoti savo dukterį, bet moterisnegali parduoti savo dukters; vyras gali sužieduoti savodukterį; bet moteris negali sužieduoti savo dukters.“ (17) 21
 22. 22. Rabinų literatūra taip pat nurodo, kad vedybos reiškia tėvokontrolės perdavimą vyrui: „Sužieduotuvės, padarančiosmoterį vyro šventu turtu-neliečiama nuosavybe...“ Akivaizdu,jei moteris laikoma kieno nors turtu, ji negali pasižadėti konors, ko jos savininkas nepatvirtina. Įdomu, kad šis biblijinis nurodymas dėl moterųpriesaikų turėjo negatyvų atgarsį judėjų-krikščionių moterimsiki šio amžiaus pradžios (knygutės originalas pirmą kartą buvopublikuotas 1995m. – vert.). Ištekėjusi moteris Vakarųpasaulyje neturėjo jokio teisėto statuso. Jokie jos veiksmaineturėjo kokios nors teisėtos vertės. Jos vyras galėjo atmestibet kokią sutartį, sandėrį ar susitarimą, kuri ji buvo sudariusi.Moterys Vakaruose (didžiausias judėjų-krikščionių palikimas)buvo laikomos negalinčiomis sudaryti įpareigojančią sutartį,nes praktiškai jos priklausė kažkam kitam. Vakarų moteryskentėjo beveik du tūkstančius metų dėl biblijinio požiūrio įmoterų poziciją jų tėvų ir vyrų atžvilgiu. Islame kiekvieno musulmono, vyro ir moters, priesaikayra įpareigojanti jį/ją. Niekas neturi galios atmesti kieno norskito pasižadėjimus. Nepasisekimas ištesėti iškilmingospriesaikos, prisiektos vyro ar moters, turėjo būti išperkamaskaip yra nurodyta Korane: „Jis (Dievas) pašauks jus atsiskaityti už savo sąmoningas priesaikas: dėl išpirkimo, pamaitinkite dešimt neturtingų asmenų, taip, kaip vidutiniškai maitinate savo šeimos narius; arba aprenkite juos; arba suteikite vergui laisvę. Jei jūs to neišgalite, pasninkaukite tris dienas. Tokia yra išpirka priesaikos, kurią jūs prisiekėte. Todėl tesėkite savo priesaikas“ (Šv. Koranas 5:89). Pranašo Muhammado Kompanionai, vyrai ir moterys,pristatydavo savo ištikimybės priesaikas jam asmeniškai. 22
 23. 23. Moterys, lygiai kaip ir vyrai, nepriklausomai ateidavo pas jį irišsakydavo savo priesaikas: „O Pranaše, kai tikinčios moterys ateina pas tave prisiekti, kad jos nieko nepriskirs šalia Dievo, nei vogs, nei turės nesantuokinių lytinių santykių, nei žudys savo vaikus, nei šmeiš kitus, nei nepaklus tau bet kokiame teisingame reikale, tada priimk jų priesaiką ir melsk Dievo jų nuodėmių atleidimo. Iš tiesų Dievas yra Atleidžiantis ir Maloningiausias“ (Šv. Koranas 60:12). Vyras negali prisiekti savo dukters ar žmonos vardu.Vyras taip pat negali atšaukti priesaikos, duotos bet kurios savogiminaitės. 10. Žmonos Nuosavybė? Trys religijos dalinasi nepajudinamu tikėjimu santuokosir šeimos gyvenimo svarba. Jos taip sutaria, kad vyrasvadovauja šeimai. Vis dėlto akivaizdūs skirtumai egzistuojatarp trijų religijų to vadovavimo ribų atžvilgiu. Judėjų-krikščionių tradicija, priešingai islamui, faktiškai išplečia vyrovadovavimą iki nuosavybės teisės į žmoną. Judėjų tradicija dėl vyro rolės savo žmonai kyla iškoncepcijos, kad jis valdo ją kaip savo vergą. (19) Šikoncepcija buvo dvigubo standarto įstatymo dėl svetimavimo irgalimybės anuliuoti žmonos priesaikas priežastimi. Šiaikoncepcijai taip pat tenka atsakomybė už žmonos teisės į josnuosavybę ar uždarbį neigimą. Kai tik judėjų moterisištekėdavo, ji visiškai netekdavo teisės kontroliuoti savonuosavybę ir uždarbį – ji atitekdavo vyrui. Judėjų rabinaiįrodinėjo vyro teisę į žmonos nuosavybę kaip rezultatą to, kadji yra jo turtas: „Kadangi žmona tampa vyro nuosavybe, negi iš 23
 24. 24. to neseka, kad jam turi atitekti ir jos nuosavybė?“, ir„Kadangi jis įsigijo moterį, negi jis neįsigyja josnuosavybės?“ (20) Todėl santuoka padarydavo turtingą moterįpraktiškai beturtę. Talmudas taip apibūdina žmonos finansinęsituaciją: „Kaip gali moteris ką nors turėti; viskas, kas yra jos,priklauso jos vyrui. Kas yra jo yra jo, o kas yra jos, taip patyra jo... Jos uždarbis ir tai, ką ji randa gatvėje, taip pat yra jo.Namų apyvokos daiktai, netgi duonos trupiniai ant stalo, taippat yra jo. Jei ji pakviečia svečią į savo namus ir maitina jį, jivagia iš savo vyro...“ (San. 71a, Git.62a). Reikalo esmė yra ta, kad judėjų moters turtas buvolaikomas būdu privilioti rankos prašytojus. Judėjų šeimaskirdavo savo dukteriai jos tėvo turto dalį kaip kraitį santuokosatveju. Tas kraitis padarydavo judėjų dukteris nepageidaujamanašta jų tėvams. Tėvas turėdavo auginti savo dukrą metų metusir tada paruošti ją vedyboms, skirdamas didžiulį kraitį. Todėlmergaitė judėjų šeimoje buvo beverte kliūtimi. (21) Ši kliūtispaaiškina, kodėl mergaitės gimimas nebuvo švenčiamasdžiaugsmu senojoje judėjų visuomenėje (žiūrėkite skyrių„Gėdingos dukterys?“). Kraitis būdavo vedybų dovanajaunikiui pagal nuosavybės nuomojimo taisykles. Vyrasbūdavo kaip praktiškas kraičio savininkas, bet jis negalėdavo joparduoti. Nuotaka prarasdavo bet kokią kraičio kontrolę nuosantuokos momento. Be to, buvo tikimasi, kad po santuokos jidirbs ir visas jos uždarbis turėdavo atitekti jos vyrui kaipatlygis už jos išlaikymą, kas buvo jo pareiga. Ji galėdavosusigrąžinti savo nuosavybę tik dviem atvejais: skyrybų arbavyro mirties. Jei ji mirdavo pirma, jis paveldėdavo josnuosavybę. Vyro mirties atveju, žmona galėdavo atgauti savopriešvedybinę nuosavybę, tačiau ji neturėjo teisės paveldėti betkokios jos velionio vyro turto dalies. Reikia pridurti, kadjaunikis taip pat turėdavo padovanoti savo nuotakai vestuviųdovaną, tačiau vėl jis buvo praktinis tos dovanos savininkas,kol jie būdavo susituokę. 24
 25. 25. Krikščionybė, iki pastarojo laiko, sekė tokia pačiatradicija kaip judėjai. Tiek religinė, tiek ir civilinė valdžiaKrikščionių Romos Imperijoje (po Konstantino) reikalavonuosavybės sutarties kaip vedybų pripažinimo sąlygos. Šeimossiūlydavo savo dukterims padidintus kraičius ir, kaip torezultatas, vyrai susigundydavo vesti anksčiau negu iš šeimos,kuri atidėdavo savo dukterų vestuves vėlesniam negu įprastalaikui. Pagal Kanono teisę, žmona turėjo teisę į savo kraičiosusigrąžinimą, jei santuoka būdavo anuliuojama, išskyrusatvejį, kai ji būdavo kalta dėl svetimavimo. Tokiu atveju jipraranda savo teisę į kraitį, kuris lieka vyro rankose. (24)Remiantis Kanonu ir civiline teise ištekėjusi moteriskrikščioniškoje Europoje ir Amerikoje neturėjo savonuosavybės teisių iki 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiauspradžios. Pavyzdžiui, moters teisės anglų įstatymuose buvosukompiliuotos ir įvestos 1632 metais. Tos „teisės“ buvo: „Kąvyras turi yra jo. Tai, ką turi žmona, yra vyro.“ Žmona povedybų ne tik prarasdavo savo nuosavybę, bet ir savoasmenybę. Joks jos veiksmas neturėjo teisėtos vertės. Asmuo,su kuriuo ji sudarydavo bet kokią sutartį, būdavo laikomasnusikaltėliu dėl dalyvavimo apgavystėje. Be to, ji negalėdavoiškelti bylos ar būti kaltinama savo vardu, nei galėdavo iškeltibylą savo vyrui. Su ištekėjusia moterimi būdavo elgiamasi kaipsu kūdikiu teisės akyse. Žmona paprasčiausiai priklausė savovyrui ir todėl ji prarasdavo savo nuosavybę, savo teisėtąasmenybę ir savo šeimos vardą. Islamas nuo septinto mūsų eros amžiaus suteikėmoteriai nepriklausomą asmenybę, kurią judėjų-krikščioniųVakarai buvo atėmę iš jų iki labai neseniai. Islame nuotakai irjos šeimai nėra jokio įsipareigojimo dovanoti dovaną jaunikiui.Mergaitė musulmonų šeimoje nėra jokia našta. Moteriaiislamas suteikė tiek orumo, kad jai nereikia dovanoti dovanųtam, kad pritraukti potencialius vyrus. Jaunikiui yra privalomapadovanoti nuotakai vestuvių dovaną. Ši dovana yra laikoma 25
 26. 26. jos nuosavybe ir nei jaunikis, nei nuotakos šeima neturi jokiosjos dalies ar kontrolės. Kai kuriose musulmonų visuomenėsešiandien šimtų tūkstančių verti deimantai kaip vedybų dovananėra neįprasta. (28) Nuotaka išlaiko savo vedybų dovaną, netgijei ji vėliau išsiskiria. Vyrui nėra leidžiama dalintis savožmonos turto, nebent jei ji pasiūlo jam laisva valia. Koranasišreiškė savo poziciją dėl šios reikalo pakankamai aiškiai „Ir duok moterims (vedybų proga) jų kraitį kaip laisvą dovaną; bet jei jos, iš savo pačių geros valios, grąžina dalį jos, paimk ją ir mėgaukis ja teisingai linksmindamasis.“ (Šv. Koranas 4:4) Žmonos nuosavybė ir uždarbis yra pilnai jos valdomi irskirti tik jos naudojimui, kadangi jos ir vaikų išlaikymas yra josvyro atsakomybė. Nesvarbu, kokia turtinga žmona bebūtų, jainėra privaloma kartu išlaikyti šeimą, nebent ji savanoriškai noritaip elgtis. Sutuoktiniai paveldėja vienas iš kito. Be to,ištekėjusi moteris islame išlaiko savo nepriklausomą teisėtąasmenybę ir savo šeimos vardą. Amerikiečių teisininkas kartąkomentavo musulmonės moters teises sakydamas:„Musulmonė mergaitė gali ištekėti dešimt kartų, bet josindividualybė nėra sugeriama jos įvairių vyrų. Ji yra saulėsplaneta su vardu ir teisėta savo paties asmenybe.“ 11. Skyrybos Trys religijos turi pastebimų skirtumų savo požiūriuoseį skyrybas. Krikščionybė apskritai bjaurisi skyrybomis.Naujasis Testamentas nedviprasmiškai gina santuokosneišardomumą. Jėzui yra priskiriami žodžiai: „Bet aš jumssakau, kad kiekvienas, kuris išsiskiria su žmona, išskyrusneištikimybės atvejį, skatina ją svetimauti; ir jei kas vedaišsiskyrusią moterį, svetimauja.“ (Mato 5:32) 26
 27. 27. Šis bekompromisinis idealas be abejonės yra nerealus.Tai yra moralinio tobulumo stadija, kurios žmonių visuomenėsniekada nebuvo pasiekusi. Kada pora suvokia, kad jų vedybinisgyvenimas yra nebepataisomas, skyrybų draudimas neatnešjiems nieko gero. Nesutariančių sutuoktinių vertimas likti kartuprieš jų norus nėra nei efektyvus, nei pagrįstas. Niekostebinančio, kad visas krikščionių pasaulis privalėjosankcionuoti skyrybas. Kita vertus judaizmas leidžia skyrybasnetgi be jokios priežasties. Senasis Testamentas suteikia vyruiteisę skirtis su savo žmona netgi jei ji paprasčiausiai jamnepatinka: „Jei vyras veda moterį, kuri jam tampa nemaloni,nes jis suranda ko nors neprideramo joje, ir jis parašo skyrybųaktą, duoda jį jai ir išsiunčia ją iš savo namų, ir jei po to, kai jipalieka jo namus, ji tampa kito vyro žmona, ir ji nepatinkaantram vyrui ir jis parašo jai skyrybų aktą, duoda jį jai irišsiunčia ją iš savo namų, arba jei jis miršta, tada jospirmajam vyrui, kuris išsiskyrė su ja, nėra leistina vesti ją darkartą po to, kai ji buvo paniekinta.“ (Deut. 24:1-4) Šios eilutėssukėlė didelių debatų tarp judėjų scholastų, dėl jų nesutarimointerpretuojant žodžius „nemaloni“, „neprideramo“ ir„nepatinka“, paminėtus eilutėse. Talmudas fiksuoja jųskirtingas nuomones: „Shammai mokykla laikė, kad vyrasneturėtų skirtis su savo žmona, nebent jis pripažįsta ją kaltadėl seksualinės neištikimybės, tuo tarpu Hillel mokykla sako,kad jis gali skirtis su ja, net jei ji tik paprasčiausiai blogaiparuošė valgį jam. Rabinas Akiba sako, kad jis gali išsiskirti suja, net jei jis paprasčiausiai randa kitą moterį, kuri yragražesnė negu ji.“ (Gittin 90a-b). Naujasis Testamentas seka šamaitų nuomone, tuo tarpujudėjų teisė sekė hilelitų ir rabino Akiba nuomone. Kadangihilelitų požiūris viešpatavo, tapo nesulaužoma judėjų teisėstradicija suteikti vyrui laisvę išsiskirti su savo žmona be jokiospriežasties. Senasis Testamentas ne tik suteikia vyrui teisęišsiskirti su savo „nemalonia“ žmona, jis laiko skyrybas su 27
 28. 28. „bloga moterimi“ pareiga: „Bloga žmona atneša pažeminimą,nuleistus žemyn žvilgsnius ir sužeistą širdį. Gležna ranka irsilpni keliai yra vyro, kurio žmonai nepasiseka padaryti jolaimingu. Moteris yra nuodėmės šaltinis, ir dėl jos mes visižūsime. Nepalikite kiauro bako lašėti, nei leiskite blogaižmonai kalbėti, ką ji tik nori. Jei ji nepriima jūsų kontrolės,išsiskirkite su ja ir išsiųskite ją lauk.“ (Ekleziastas 25:25) Talmudas yra užfiksavęs keletą specifinių žmonųveiksmų, kurie įpareigoja jų vyrus skirtis su jomis: „Jei jivalgo gatvėje, jei ji godžiai geria gatvėje, jei ji žindo gatvėje,bet kuriuo atveju rabinas Meir sako, kad ji privalo palikti savovyrą.“ (Git. 89a). Talmudas taip pat padarė privaloma išsiskirti sunevaisinga žmona (kuri per dešimt metų nepagimdo nė vienovaiko): „Mūsų rabinas mokė: jei vyras ėmė moterį į žmonas irišgyveno su ja dešimt metų, ir ji nepagimdė nė vieno vaiko, jisturėtų išsiskirti su ja.“ (Yeb. 64a). Kita vertus, žmonos negalėjo inicijuoti skyrybų pagaljudėjų teisę. Tačiau judėjo žmona galėjo pareikšti teisę skirtisanksčiau negu judėjų teismas numatė, kad rimta priežastisegzistuoja. Labai mažai priežasčių reikalauti skyrybų yranumatyta žmonai. Šios priežastys apima: vyras su fiziniudefektu ar odos liga; vyras, nepildantys savo vedybinių pareigųir t.t. Teismas galėjo palaikyti žmonos reikalavimą, betnegalėjo nutraukti santuokos. Tik vyras galėdavo nutrauktisantuoką duodamas savo žmonai skyrybų raštą. Teismas galėjoplakti, nubausti pinigine bauda, įkalinti ir ekskomunikuoti jįtam, kad priverstų jį įteikti reikalingą skyrybų raštą savožmonai. Tačiau jei vyras būdavo pakankamai užsispyręs, jisgalėjo atsisakyti pripažinti skyrybų su žmona ir laikyti jąsusaistytą neribotam laikui. Dar blogiau-jis galėjo mesti ją beskyrybų ir palikti ją netekėjusią ir neišsiskyrusią. Jis galėjovesti kitą moterį arba netgi gyventi su bet kokia vieniša 28
 29. 29. moterimi be santuokos ir turėti vaikų su ja (šia vaikai yralaikomi teisėtais pagal judėjų teisę). Palikta žmona, kita vertus,negalėjo tekėti už kito vyro, kadangi ji vis dar teisiškai buvoištekėjusi ir ji negalėjo gyventi su jokiu kitu vyru, nes ji būtųlaikoma svetimautoja ir jos vaikai toje sąjungoje būtų neteisėtidešimčiai kartų. Moteris, atsidūrusi tokioje situacijoje, yravadinama agunah (surakinta moterimi). Jungtinėse Valstijosešiandien yra apytiksliai nuo 1000 iki 1500 judėjų moterų,kurios yra agunot (agunah daugiskaita), tuo tarpu Izraelyje jųskaičius gali siekti 16000. Vyrai gali reikalauti tūkstančiųdolerių iš savo įstrigusių žmonų mainais už judėjiškasskyrybas. Islamas užima vidurį tarp krikščionybės ir judaizmoskyrybų atveju. Santuoka islame yra šventi saitai, kurie negalibūti nutraukiame be įtikinamos priežasties. Poroms yranurodyta išbandyti visus įmanomas priemones, kada tik jųsantuokai iškyla pavojus. Skyrybų neturi būti griebiamasi,nebent nebėra jokios kitos išeities. Trumpai sakant, islamaspripažįsta skyrybas, bet nepalaiko jų visomis prasmėmis.Susitelkime ties pripažinimo puse pirmiausia. Islamaspripažįsta abiejų partnerių teisę pabaigti savo santuokiniusryšius. Islamas suteikia vyrui teisę Talaq (skirtis). Be to,islamas, priešingai judaizmui, duoda žmonai teisę nutrauktisantuoką būdu, kuris žinomas kaip Khula‘. (36) Jei vyrasnutraukia santuoka išsiskirdamas su savo žmona, jis negalisusigrąžinti bet kokios vedybų dovanos, kurią jis padovanojojai. Koranas aiškiai draudžia skirtis vyrui atsiimant jų vedybųdovanas, nepaisant to, kokios tos dovanos brangios ar vertingosbebūtų: „Bet jei tu nuspręsi imti vieną žmoną vietoj kitos, netgi jei būsi jai davęs aukso krūvą, nieko iš to nesusigražink; ar susigražintum tai šmeižtu ir neteisingu pareiškimu?“ (Šv. Koranas 4:20) 29
 30. 30. Atveju, kai žmona pasirenka pabaigti santuoką, ji turėtųgrąžinti vedybų dovanas savo vyrui. Vedybų dovanosgrąžinimas šiuo atveju yra teisinga kompensacija vyrui, kurissiekė išlaikyti savo žmoną, kol ji nusprendė palikti jį. Koranasnurodė vyrams neatsiimti jokių dovanų, kurias jie padovanojojoms, išskyrus atveju, kai žmona pasirenka nutraukti santuoką: „Nėra leistina jums (vyrai) atsiimti bet kokių savo dovanų, išskyrus kai abi pusės bijo, kad jie negalės išlaikyti ribų, nustatytų Allaho. Nėra jokios kaltės nė vienam jų, jei ji duoda ko nors už savo laisvę. Tokios yra ribos, nustatytos Allaho, tad neperženkite jų.“ (Šv. Koranas 2:229). Taip pat, moteris atėjo pas Pranašą Muhammadąsiekdama savo santuokos nutraukimo, ji papasakojo Pranašui,kad ji neturi jokių nusiskundimų vyro charakteriu armanieromis. Jos vienintelė problema yra ta, kad ji nuoširdžiainemėgsta jo tiek, kad nebegali ilgiau su juo gyventi. Pranašaspaklausė jos: „Ar sugrąžinsi jam jo sodą (vedybų dovaną, kuriąjis buvo padovanojęs)?“ Ji atsakė; „Taip“. Tada Pranašasnurodė vyrui atsiimti savo sodą ir priimti santuokos nutraukimą(Bukhari). Kai kuriais atvejais musulmonė žmona gali norėtiišlaikyti savo santuoką, bet jai yra privaloma reikalauti skyrybųdėl kai kurių įtikinamų priežasčių, tokių kaip: vyro žiaurumas,palikimas be priežasties, vyro nevykdymas vedybinių pareigųir t.t. Trumpai tariant, islamas siūlo moteriai keletąneprilygstamų teisių: ji gali nutraukti santuoką Khula‘ būdu irji gali reikalauti skyrybų. Musulmonė žmona niekada negalitapti surakinta užsispyrusio vyro. Tai buvo tokios teisės, kuriossuviliojo judėjų moteris, kurios gyveno ankstyvose septintomūsų eros amžiaus islamiškose visuomenėse, siekti išgautiskyrybų raštus iš savo judėjų vyrų musulmonų teismuose.Rabinai paskelbė tuos raštus negaliojančiais ir beverčiais. Tam,kad pabaigtų šią praktiką, rabinai suteikė naujų teisių ir 30
 31. 31. privilegijų judėjų moterims stengdamiesi sumažinti kreipimusisį musulmonų teismus. Judėjų moterims, gyvenančiomskrikščioniškose šalyse, nebuvo pasiūlyta jokių panašiųprivilegijų, nors romėnų skyrybų teisė nebuvo patrauklesnė užjudėjų. Dabar sutelkime dėmesį į tai, kaip islamas neskatinaskyrybų. Islamo Pranašas sakė tikintiesiems: „tarp visų leistinųveiksmų, skyrybos yra labiausiai nekenčiamos Dievo“ (AbuDawood). Musulmonas vyras neturėtų skirtis su žmona vien tiktodėl, kad ji jam nepatinka. Koranas nurodo musulmonamsvyrams būti švelniems savo žmonoms netgi abejingų emocijųar nemėgimo jausmų atveju: „Gyvenkite su jomis (savo žmonomis) švelnumo ir teisingumo pagrindu, nes jei jūs nemėgsite jų, gali būti taip, kad jūs nemėgsite kažko, kame Allahas patalpino daug gero.“ (Šv. Koranas 4:19). Pranašas Muhammadas davė panašų nurodymą:„Tikintis vyras negali nekęsti tikinčios moters. Jei jamnepatinka vienos jos savybės, jis bus patenkintas kitomis.“(Muslim). Pranašas taip pat pabrėžė, kad geriausi musulmonai yratie, kurie yra geriausi savo žmonoms: „Tikintieji, kurie rodotobuliausią tikėjimą, yra tie, kurie turi geriausią charakterį, ogeriausi iš jūsų yra tie, kurie yra geriausi savo žmonoms.“(Tirmidthi). Tačiau islamas yra praktinė religija ir ji pripažįsta,kad yra aplinkybių, kuriose santuoka priartėja prie suirimoribos. Tokiais atvejai vien tik švelnus patarimas arsusivaldymas nėra perspektyvus sprendimas. Taigi, ką darytisantuokos išsaugojimui tokiais atvejais? Koranas siūlo keletąpraktinių patarimų sutuoktiniui (vyrui arba žmonai), kuriopartneris (žmona ar vyras) yra neteisus. Vyrui, kurio prastai 31
 32. 32. besielgianti žmona yra grėsmė santuokai, Koranas pateikiaketuris patarimų tipus, detalizuotus tokiose eilutėse: „Tokioms moterims, iš kurių pusės jūs bijote prasto elgesio, (1) įspėkite jas, (jei tai nepadeda) (2) atsisakykite su jomis dalintis lova, (jei ir tai nepadeda) (3) jūs galite (lengvai) suduoti joms; bet jei jos sugrįžta į paklusnumą, neieškok priešiškumo prieš jas: nes Allahas yra Aukščiausias, Didingiausias. (4) Jei jūs bijote jų išsiskyrimo, paskirkite du arbitrus, vieną iš jo šeimos, kitą iš jos; jei jie nori taikos, Allahas sutaikys juos.“ (Šv. Koranas 4:34-35) Pirmiausia reikia išmėginti pirmus tris patarimus. Jei jienesėkmingai baigiasi, tada turi būti ieškoma šeimos pagalbos.Turi būti pažymima, minėtų eilučių aspektu, kadmaištaujančios žmonos mušimas yra laikina priemonė, kuriosturi būti imamasi trečios pagal eilę didžiulės būtinybės atvejutikintis, kad tai padės pataisyti blogą žmonos elgesį. Jei taipavyksta, vyrui jokiais būdais nėra leidžiama kabinėtis priežmonos, kaip aiškiai yra paminėta eilutėje. Jei nepavyksta,vyrui vis vien nėra leidžiama toliau naudoti šią priemonę irgalutinis būdas susitaikyti padedant šeimai turi būtipamėginamas. Pranašas Muhammadas nurodė musulmonams vyrams,kad jie neturėtų naudoti šių priemonių, išskyrus kraštutiniaisatvejais, tokiais kaip atviras žmonos gašlumas. Netgi tokiuatveju bausmė turi būti lengva ir jei žmona nustoja tai daryti,vyrui nėra leidžiama erzinti jos: „Atveju, kai jos yra kaltos dėlatviro nepadorumo, tu gali palikti jas vienas savo lovose irpaskirti lengvą bausmę. Jei jos paklūsta tai, neieškok jokių jųerzinimo būdų.“ (Tirmidthi). Be to, islamo Pranašas pasmerkėbet kokį nepateisinamą mušimą. Kai kurių musulmonų žmonosjam skundėsi, kad jų vyrai jas mušė. Išgirdęs tai, Pranašas 32
 33. 33. kategoriškai pareiškė: „Tie, kurie taip daro (muša savožmonas) nėra geriausi tarp jūsų.“ (Abu Dawood). Turi būtiprisiminta, kad Pranašas taip pat sakė: „Geriausi iš jūsų yra tie, kurie yra geriausi savošeimoms, ir aš esu geriausias iš jūsų savo šeimai.“ (Tirmidthi). Pranašas patarė vienai musulmonei moteriai, kuriosvardas buvo Fatimah bint Qais, netekėti už vyro, nes tas vyrasbuvo žinomas kaip mušantis moteris: „Aš nuėjau pas Pranašą irpasakiau: „Abul Jahm ir Mu‘awiah man pasipiršo.“ Pranašas(patardamas) tarė: Mu‘awiah yra labai neturtingas, o Abul Jahm yraįpratęs mušti moteris.“ (Muslim). Turi būti pažymima, kad Talmudas pritarė žmonųmušimui kaip bausmei disciplinos tikslu. (39) Vyras nėraapribojamas vien kraštutiniais atvejais, tokiais kaip atvirasnepadorumas. Jam yra leistina mušti žmoną, netgi jei jipaprasčiausiai atsisako dirbti namų ruošos darbus. Be to, jisnėra apribotas taikyti vien lengvas bausmes. Jam yra leistinapalaužti žmonos užsispyrimą pliekiant ją ar priverčiant badauti.Žmonai, kurios vyro prastas elgesys yra priežastis, dėl kuriossantuoka yra arti suirimo, Koranas siūlo tokį patarimą: „Jei žmona bijo žiaurumo ar palikimo iš vyro pusės, nėra jokios kaltės, jei jie draugiškai susitaria tarp savęs; ir toks susitarimas yra geriausias“ (Šv. Koranas 4:128) Šiuo atveju, žmonai yra patariama siekti susitaikymo susavo vyru (su arba be šeimos asistavimo). Pabrėžtina yra tai,kad Koranas nepataria žmonai griebtis dviejų priemonių:susilaikymo nuo sekso ir mušimo. Šio skirtumo priežastis galibūti apsaugoti žmoną nuo žiaurios fizinės jos vyro reakcijos,kuris ir taip jau blogai elgiasi. Tokia fizinė reakcija padarys 33
 34. 34. tiek žmonai, tiek santuokai daugiau žalos negu naudos. Kaikurie musulmonų mokslininkai siūlo, kad teismas galėtų skirtišias priemones vyrui iš žmonos pusės. T.y., teismas pirmiausiaįspėja maištaujantį vyrą, tada uždraudžia jam jo žmonos lovą,ir galiausiai įvykdo simbolinį mušimą. Apibendrinant, islamas siūlo musulmonų poroms labaiperspektyvius patarimus kaip išsaugoti santuoką bėdų irįtampos atveju. Jei vienas iš partnerių stato į pavojų vedybiniussantykius, kitam partneriui yra patariama daryti, kas tik yraįmanoma ir efektyvu tam, kad išsaugoti šiuos šventus saitus.Jei visos priemonės neduoda teigiamų rezultatų, islamas leidžiapartneriams taikiai ir draugiškai išsiskirti. 12. Motinos Senasis Testamentas keletoje vietų įsako švelniai irdėmesingai elgtis su tėvais ir pasmerkia tuos, kurie jų negerbia.Pavyzdžiui, „jei kas nors prakeikia tėvą arba motiną, jamprivaloma įvykdyti mirties bausmę.“ (Lev. 20:9) ir„Išmintingas žmogus suteikia džiaugsmo savo tėvui, bet kvailysniekina savo motiną.“ (Patarlių 15:20) Nors vien tik tėvogerbimas yra minimas kai kuriose vietose, pvz., „Išmintingasžmogus paiso savo tėvo patarimų.“ (Patarlių 13:1), vienmotinos niekur nėra paminėtas. Be to, nėra jokio specialauspabrėžimo elgtis su motina švelniai kaip vertinimo ženklo užjos didį kentėjimą gimdant ir žindant. Be viso šito, motinosnieko nepaveldi iš savo vaikų, kai tuo tarpu tėvai paveldi.Sunku yra kalbėti apie Naująjį Testamentą kaip apie šventraštį,kuris kviečia gerbti motiną. Priešingai, susidaro įspūdis, kadNaujasis Testamentas laiko švelnų elgesį su motinomis kaipkliūtį kelyje į Dievą. Pagal Naująjį Testamentą, kas nors negalitapti geru krikščionimi, vertu tapti Kristaus mokiniu, kol jisnejaučia neapykantos savo motinai. Jėzui yra priskiriami 34
 35. 35. žodžiai: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savotėvo, motinos, žmonos ir vaikų, brolių ir seserų-taip, netgi savopaties gyvybės-negali būti mano mokiniu.“ (Luko 14:26). Bet to, Naujasis Testamentas nupiešia Jėzauspaveikslą, kaip abejingo ar netgi negerbiančio savo patiesmotinos. Pavyzdžiui, kai ji atėjo pažiūrėti į jį, kai jispamokslavo miniai, jam nerūpėjo išeiti pamatyti jos: „Tadaatėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, jie pasiuntėkažką jo pakviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvopranešta: „Tavo motina, broliai ir seserys stovi lauke ir ieškotavęs.“ Jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Irapžvelgęs aplink sėdinčius, tarė: „Štai mano motina ir broliai!Kas tik vykdo Dievo valią, tas yra mano brolis, ir sesuo, irmotina.““ (Morkaus 3:31-35). Kas nors gali aiškinti, kad Jėzus bandė pamokyti savoklausytojus svarbios pamokos, kad religiniai saitai yra nemažiau svarbūs negu šeimos saitai. Tačiau, jis galėjo pamokytisavo klausytojus tokios pat pamokos nerodydamas tokioabsoliutaus abejingumo savo motinai. Toks pat nepagarbuspožiūris yra nupiešiamas, kai jis atsisako patvirtinti vienominios nario teiginį, laiminantį jo motinos rolę gimdant jį irmaitinant jį: „Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiaisušuko: „Palaiminta motina, kuri tave pagimdė ir žindė!“ Jisatsakė: „Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio irjo laikosi.““ (Luko 11:27). Jei su motina, turinčia nekaltos Marijos reikšmingumą,su tokiu nemandagumu elgėsi, kaip pavaizduota NaujajameTestamente, Jėzaus Kristaus reikšmingumą turintis sūnus, taikaip tada su vidutine krikščione motina turėtų elgtis vidutiniskrikščionis sūnus? Islame garbė, pagarba ir gerbimas, priskirtasmotinystei, yra nesulyginamas. Koranas skiria svarbumąšvelnumui tėvams kaip antrą po Visagalio Dievo garbinimo: 35
 36. 36. „Jūsų Viešpats įsakė, kad jūs garbintumėte tik Jį ir kad jūs būtumėte malonūs tėvams. Jei vienas iš jų ar abudu sulaukė senatvės, netarkite jiems susierzinimo žodžio „uf“, nei atstumkite juos, bet kalbėkite su jais garbingais žodžiais ir švelniai nuleiskite jiems kuklumo sparną ir sakykite, Mūsų Viešpatie, suteik jiems laimės, nes jie rūpinosi manimi, kai buvau mažas...“ (Šv. Koranas 17:23-24) Koranas keletoje kitų vietų specialiai pabrėžia didžiąmotinos rolę gimdant ir žindant: „Ir Mes peliepėme žmogui būti geru savo tėvams; motina nešiojo jį iščiose, patirdama sunkumą po sunkumo ir du metus savo krūtimi maitino. Rodykite dėkingumą Man ir savo tėvams.“ (Šv. Koranas 31:14). Labai ypatinga vieta buvo išraiškingai apibūdintaPranašo Muhammado: „Vyras paklausė Pranašo: „Ką ašturėčiau labiausiai gerbti?“ Pranašas atsakė: „Savo motiną.“ „Oką sekantį?“ paklausė vyras. Pranašas atsakė: „Savo motiną.“„O ką sekantį?“ paklausė vyras. Pranašas atsakė: „Savomotiną!“ „O ką sekantį?“ paklausė vyras. Pranašas atsakė:„Savo tėvą.“ (Bukhari ir Muslim). Tarp keleto islamopamokymų, kurių musulmonai ištikimai laikosi iki šiandienos,yra dėmesingas elgesys su motinomis. Pagarba, kuriosmusulmonės motinos sulaukia iš savo sūnų ir dukterų, yrapavyzdinė. Labai šilti santykiai tarp musulmonių motinų ir jųvaikų ir gili pagarba, su kuria musulmonai vyrai kreipiasi įsavo motinas, įprastai stebina vakariečius. 36
 37. 37. 13. Moterų paveldėjimas? Vienas svarbiausių skirtumų tarp Korano ir Biblijos yrajų požiūris į moterų mirusių giminaičių turto paveldėjimą.Biblijinis požiūris glaustai yra apibūdintas rabino Epstein:„Besitęsianti ir nesulaužoma tradicija nuo biblijinių dienųnesuteikia namiškėms, žmonai ir dukterims, jokios šeimos turtopaveldėjimo teisės. Primityvesnėje paveldėjimo schemoje,namiškės buvo laikomos turto dalimi ir atokios nuo teisėtosįpėdinio asmenybės kaip vergas. Pagal Mozės įstatymądukterys buvo pripažįstamos paveldėjimui tokiu atveju, kainebelikdavo jokių vyriškosios lyties paveldėtojų, o žmonanebūdavo prapažįstama netgi tokiose sąlygose.“ (44) Kodėlnamiškės būdavo laikomos šeimos turtu? Rabinas Epstein turiatsakymą: „Jos yra nuosavybė-prieš vedybas tėvo; po vedybų-vyro.“ Biblijos paveldėjimo taisyklės yra išdėstytos SkaičiųKnygoje 27:1-11. Žmonai nesuteikiama jokia vyro turto dalis,tuo tarpu jis yra jos pirmas paveldėtojas, netgi pirmesnis užjos sūnus. Duktė gali paveldėti tik jei nėra jokių vyriškosioslyties paveldėtojų. Našlės ir dukterys atveju, kai yravyriškosios giminės vaikų, aprūpinimo klausimu būdavovyriškosios giminės paveldėtojų malonėje. Todėl našlės irnašlaitės mergaitės buvo tarp labiausiai skurstančių judėjųvisuomenės narių. Krikščionybė sekė tuo ilgą laiką. Tiekbažnytiniai, tiek ir civiliniai krikščioniško pasaulio įstatymaiatskyrė dukteris nuo tėvo palikimo dalinimosi su broliais. Beto, žmonos neturėjo jokių paveldėjimo teisių. Tokiepasibaisėtini įstatymai gyvavo iki praėjusio amžiaus pabaigos. Tarp pagonių arabų prieš islamą paveldėjimo teisėsbuvo apribotos išimtinai vyriškosios lyties giminaičiams.Koranas panaikino visus šiuos neteisingus papročius ir suteikėvisoms moteriškosios lyties giminėms paveldėjimo dalis: 37
 38. 38. „Iš to, kas yra palikta tėvų ir artimiausių giminių, yra dalis vyrams ir dalis moterims-nustatyta dalis.“ (Šv. Koranas 4:7) Musulmonų motinos, žmonos, dukterys ir seserys gavopaveldėjimo teises 1300 metų anksčiau negu Europa apskritaipripažino tokias teises egzistuojant. Palikimo dalijimasis yraplatus dalykas su didžiuliu kiekių detalių (4:7,11,12,176).Pagrindinė taisyklė yra tokia, kad moteriškosios giminėsatstovės dalis yra pusė vyriškosios, išskyrus atveją, kuriamemotina gauna lygią dalį su tėvo. Pagrindinė taisyklė, išimta iškitų nutarimų dėl vyrų ir moterų konteksto, gali pasirodytineteisinga. Tam, kad suprasti loginį pagrindą už šios taisyklės,turime pasverti faktą, kad finansinės vyrų pareigos toli lenkiamoterų (žiūrėti skyrių „Žmonų nuosavybė?“). Jaunikis privalopadovanoti savo nuotakai vedybinę dovaną. Ši dovana tampajos išimtiniu turtu ir išlieka, netgi jei vėliau ji išsiskiria.Nuotakai nėra jokios pareigos dovanoti vedybų dovaną vyrui.Be to, musulmonas vyras yra atsakingas už savo žmonos irvaikų išlaikymą. Kita vertus, žmona nėra įpareigota padėti jamšiuo atžvilgiu. Jos nuosavybė ir uždarbis yra vien tik josnaudojimui, nebent ji savanoriškai pasiūlo savo vyrui. Be visošito, turime suvokti, kad islamas karštai gina šeimyninįgyvenimą. Jis stipriai ragina jaunimą tuoktis, nepalaikoskyrybų ir nelaiko celibato vertybe. Todėl teisingoje islamovisuomenėje šeimyninis gyvenimas yra norma, o gyvenimaspavieniui yra reta išimtis. T.y. beveik visos santuokos amžiausmoterys ir vyrai yra susituokę islamiškoje visuomenėje. Šiųfaktų kontekste, bet kas gali įvertinti, kad musulmonų vyraiapskritai turi didesnę finansinę naštą negu musulmonėsmoterys ir todėl paveldėjimo taisyklės tarsi išlygina šįdisbalansą, kad visuomenė gyventų laisva nuo visų giminių irklasių karų. Po paprasčiausio palyginimo tarp finansiniųmusulmonių moterų teisių ir pareigų, viena musulmonė britė 38
 39. 39. padarė išvadą, kad islamas pasielgė su moterimis ne tikteisingai, bet ir kilniai. 14. Našlių padėtis Dėl fakto, kad Senasis Testamentas nepripažino jokiųpaveldėjimo teisių joms, našlės buvo tarp labiausiaipažeidžiamos judėjų populiacijoje. Vyriškosios giminėsgiminaičiai, kurie paveldėdavo visą velionio moters vyro turtą,galėdavo suteikti jai kiek nors to turto. Tačiau našlės neturėjojokių būdų užsitikrinti, kad tas suteikimas bus įvykdytas, irgyveno iš kitų malonės. Todėl našlės buvo tarp žemiausiųklasių senovės Izraelyje ir našlystė buvo laikoma didžiosdegradacijos simboliu (Isajo 54:4). Bet našlių padėtisbiblijinėje tradicijoje tęsėsi toliau negu jos nušalinimas nuovyro nuosavybės. Pagal Pradžios 38, bevaikė našlė privalotekėti už vyro brolio, net jei jis jau yra vedęs tam, kad jisgalėtų padaryti palikuonių savo mirusiam broliui ir taipužtikrinti, kad jo brolio vardas neišnyks. „Tada Judah tarėOnan: „Sugulk su savo brolio žmona ir išpildyk savo pareigąkaip jos svainis padarydamas palikuonių savo broliui.““(Pradžios 38:8). Našlės sutikimas šioms vedybosnereikalingas. Su našle yra elgiamasi kaip su dalimi josvelionio vyro turto, kurios pagrindinė funkcija yra užtikrintijos vyro palikuonius. Šis biblijinis įstatymas vis dar tebėrapraktikuojamas šiandieniame Izraelyje. (48) Bevaikė našlėIzraelyje yra perduodama jos vyro broliui. Jei brolis yra perjaunas vesti, ji turi laukti, kol jam sueis tinkamas amžius. Jeivelionio vyro brolis atsisako ją vesti, ji tampa laisva ir tadagali ištekėti už bet kokio vyro pagal savo pasirinkimą. Nėraretas fenomenas Izraelyje, kad našlės yra šantažuojamos savosvainių už laisvės įgijimą. 39
 40. 40. Pagonys arabai prieš islamą turėjo panašią praktiką.Našlė buvo laikoma jos vyro nuosavybės dalimi, paveldima jovyriškosios giminės paveldėtojų, ir ji paprastai būdavoištekinama už velionio vyro vyriausiojo sūnaus nuo kitosžmonos. Koranas griežtai atakavo ir uždraudė šį žeminantįpaprotį: „Neveskite tų moterų, kurias buvo vedę jūsų tėvai, išskyrus kas buvo anksčiau; iš tikrųjų, tai buvo nepadorumo ir bjaurasties, ir blogio takas.“ (Šv. Koranas 4:22) Į našles ir išsiskyrusias moteris būdavo žiūrima išaukšto pagal biblijinę tradiciją, kad aukštas dvasininkasnegalėjo vesti našlės, išsiskyrusios moters ar prostitutės:„Moteris, kurią jis (aukštas dvasininkas) veda, privalo būtinekalta. Jis negali vesti našlės, išsiskyrusios moters ar moters,suterštos prostitucijos, bet tik nekaltą iš savo paties žmonių,taip jis nesuterš savo palikuonių tarp savo žmonių.“ (Lev.21:13-15). Izraelyje šiandien Cohen kastos (aukštų Šventyklosdienų dvasininkų) palikuonys negali vesti išsiskyrusios, našlėsar prostitutės. Judėjų teisėje moteris, kuri tapo našle tris kartus,visiems trims vyrams mirus natūralia mirtimi, yra laikoma„mirtina“ ir jai yra draudžiama tekėti dar kartą. (50) Kitavertus, Koranas nepripažįsta nei kastų, nei fatališkų asmenų.Našlės ir išsiskyrusios moterys turi laisvę ištekėti už bet ko, kąjos pasirenka. Nėra prilipinama jokios stigmos skyryboms arnašlystei Korane: „Ir kai jūs išsiskiriate su moterimis, ir jos išpildo terminą (savo iddah), arba garbingai sulaikykite jas, arba garbingai paleiskite jas; bet nesulaikykite jų tam, kad žalotumėte jas, nes tai yra nusižengimas, ir kiekvienas taip besielgiantis klaidina savo paties 40
 41. 41. sielą. Nepriimkite Allaho atskleidimų pašaipiai, bet atsiminkite Allaho jums suteiktą malonę ir tai, ką Jis jums atsiuntė per Knygą ir Išmintį, kad išvesti jus į teisingą kelią. Ir baiminkitės Allaho, ir žinokite, kad Allahas žino apie viską.“ (Šv. Koranas 2:231) „Tiems iš jūsų, kurie miršta ir palieka našlių, dėl jūsų jos turi laukti keturis mėnesius ir dešimt dienų. Kai jos išpildo savo terminą, tau nėra jokios kaltės, jei jos perleidžia save teisingu būdu.“ (Šv. Koranas 2:234) „Tie iš jūsų, kurie miršta ir palieka našlių, turi palikti savo našlėms metų išlaikymą ir gyvenamąją vietą. Bet jei jos (našlės) palieka (gyvenamąją vietą) nėra jokios kaltės tau už tai, ką jos teisingai daro su savimi.“ (Šv. Koranas 2:240). 15. Poligamija Dabar imkimės svarbaus poligamijos klausimo.Poligamija yra labai sena praktika, randama daugybėje žmoniųvisuomenių. Biblija nesmerkia poligamijos. Priešingai, SenasisTestamentas ir rabinų raštai dažnai patvirtina poligamijoslegalumą. Sakoma, kad karalius Saliamonas turėjo 700 žmonųir 300 sugulovių (1 Karalių 11:3). Taip pat sakoma, kadkaralius Dovydas turėjo daugybę žmonų ir sugulovių (2Samuelio 5:13). Senasis Testamentas pateikia keletą nutarimų,kaip paskirstyti vyro nuosavybę skirtingų žmonų sūnums (Deut.22:27). Vienintelis apribojimas poligamijai yra draudimas imtižmonos seserį kaip konkuruojančią žmoną (Lev. 18:18).Talmudas pataria maksimaliai turėti keturias žmonas. (51)Europos judėjai tęsė poligamijos praktiką iki 16 amžiaus. Rytųjudėjai pastoviai praktikavo poligamiją, kol jie neatvyko į 41
 42. 42. Izraelį, kur tai yra uždrausta civilinės teisės. Tačiau pagalreliginę teisę, kuri yra viršesnė už civilinę teisę tokiais atvejais,tai yra leidžiama. O kaip su Naujuoju Testamentu? Pagal tėvo EugenijųHillman įžvalgią knygą „Poligamijos pergalvojimas“: „NiekurNaujajame Testamente nėra aiškiai įsakyta, kad santuoka turėtųbūti monogamiška ar aiškiai įsakyta uždrausti poligamiją.“ (53)Be to, Jėzus nekalbėjo prieš poligamiją, nors ji buvopraktikuojama judėjų jo visuomenėje. Tėvas Hillman pabrėžiafaktą, kad Romos Bažnyčia uždraudė poligamiją tam, kadprisiderintų prie graikų-romėnų kultūros (kuri nurodo tik vienąteisėtą žmoną, toleruojant sanguliavimą ir prostituciją). Jiscitavo Šv. Augustiną: „Dabar iš tiesų yra mūsų laikas, irlaikantis romėnų papročio, nėra ilgiau leistina vesti kitąžmoną.“ (54) Afrikiečių bažnyčios ir Afrikos krikščionysdažnai primindavo savo broliams europiečiams, kad Bažnyčiospoligamijos draudimas yra kultūrinė tradicija, o ne autentiškaskrikščionių nutarimas. Koranas taip leido poligamija, bet ne beapribojimų: „Jei tu bijai, kad negalėsi teisingai elgtis su našlaičiais, vesk moterį pagal savo pasirinkimą, dvi ar tris, ar keturias; bet jei tu baiminies, kad nebūsi pajėgus teisingai elgtis su jomis, tada vesk tik vieną.“ (Šv. Koranas 4:3). Koranas, priešingai negu Biblija, apriboja maksimalųžmonų skaičių iki keturių pagal griežtą sąlyga elgtis su jomislygiai ir teisingai. Neturėtų būti suprantama, kad islamas raginatikinčiuosius praktikuoti poligamiją, ar kad poligamija yralaikoma idealia. Kitais žodžiais tariant, Koranas tik „toleravo“ir „leido“ poligamiją, ir nieko daugiau, bet kodėl? Kodėlpoligamija yra leistina? Atsakymas yra paprastas: yra laikai irvietos, kuriose įtikinamų priežasčių poligamijai. Kaip minėtosKorano eilutės nurodo, poligamijos klausimas islame negali 42
 43. 43. būti suprantamas atskirai nuo bendruomenės pareigųnašlaičiams ir našlėms. Islamas yra universali religija, tinkantivisoms vietoms ir visiems laikams, negali ignoruoti šiųįtikinamų pareigų. Daugumoje žmonių visuomenių moterų skaičius viršijavyrų. Jungtinėse valstijos mažiausiai yra aštuoniais milijonaismoterų daugiau negu vyrų. Šalyje, tokioje kaip Gvinėja, 100vyrų tenka 122 moterys. Tanzanijoje 100 moterų tenka 95,1vyro. (55) Ką visuomenė turėtų daryti, kad subalansuotų lyčiųproporcijas? Yra įvairių sprendimų, kai kurie gali pasiūlyticelibatą, kiti teiktų pirmenybę moteriškosios lyties vaikųžudymą (kuris vyksta kai kuriuose visuomenėse pasaulyješiandien!). Kiti gali manyti, kad vienintelė išeitis yra ta, kadvisuomenė turėtų toleruoti visus seksualinius reikalus:prostituciją, nevedybinį seksą, homoseksualizmą ir t.t. Kitomsvisuomenėms, kaip daugumai Afrikos visuomenių šiandien,garbingiausia išeitis yra leisti poligamiškas santuokas kaipkultūriškai priimtiną ir socialiai gerbtiną nustatymą. Taškas,kuris dažnai yra neteisingai suprantamas vakaruose, yra tas,kad moterys kitose kultūrose nebūtinai žiūri į poligamiją kaip įmoters žeminimo ženklą. Pavyzdžiui, daugybė jaunų afrikiečiųnuotakų, tiek krikščionių, tiek musulmonių, tiek ir kitų, teiktųpirmenybę tekėti už vyro, kuris jau įrodė esantis atsakingasvyras. Daugybė afrikiečių žmonų ragina savo vyrus vesti antrąžmoną, kad jos nesijaustų vienišos. (56) Daugiau kaip 6000moterų nuo 16 iki 59 metų apklausa, įvykdyta antrame pagaldydį Nigerijos mieste parodė, kad 60 procentų tų moterų būtųpatenkintos, jei jų vyrai vestų antrą žmoną. Tik 23 procentaiišreiškė nepasitenkinimą dalinimosi su kita moterimi idėja. 76procentai moterų apklausoje, vykdytoje Kenijoje žiūrėjo įpoligamiją teigiamai. Apklausoje, vykdytoje kaimiškojeKenijoje, 25 iš 27 moterų laikė poligamija geresne užmonogamiją. Tos moterys laikė, kad poligamija gali būtilaiminga ir naudinga patirtimi, jei žmonos bendradarbiauja 43
 44. 44. viena su kita. (57) Poligamija daugelyje afrikiečių visuomeniųyra toks gerbtinas nustatymas, kad kai kurios protestantųbažnyčios ima labiau tai toleruoti. Anglikonų bažnyčiosKenijoje vyskupas paskelbė, kad „nors monogamija gali būtiideali meilės išraiška tarp vyro ir moters, bažnyčia turėtų turėtiomeny tai, kad poligamija tam tikrose kultūrose yra socialiaipriimtina ir kad tikėjimas, jog poligamija prieštaraujakrikščionybei nebėra ilgiau logiškas.“ (58) Po atidžiosafrikiečių poligamijos studijos, šventasis David Gitari išanglikonų bažnyčios padarė išvadą, kad poligamija, idealiaipraktikuojama, yra labiau krikščioniška negu skyrybos irpakartotinės vedybos, kiek pamesti vaikai ir žmonos yra susiję.(59) Aš asmeniškai pažįstų keletą aukštąjį išsilavinimą turinčiųafrikiečių žmonų, kurios, nepaisant to, kad gyvena Vakaruosedaugelį metų, neturi jokių prieštaravimų poligamijai. Viena išjų, kuri gyvena Jungtinėse Valstijose, rimtai ragina savo vyrąvesti antrą žmoną padėti jai auginti vaikus. Nesubalansuotos lyčių proporcijos problema tikraitampa problematiška karo metu. Vietinių Amerikos indėnųgentys kentėdavo nuo smarkiai išbalansuotų lyčių proporcijųpo karo praradimų. Tų genčių moterys, kurios iš tikrųjųmėgavosi tikrai aukštu statusu, priėmė poligamija kaipgeriausią apsaugą nuo piktnaudžiavimo nepadoriaisužsiėmimais. Europiečių kolonistai, nepasiūlę jokios kitosalternatyvos, pasmerkė šią indėnų poligamiją kaip„necivilizuotą“. (60) Po antrojo pasaulinio karo Vokietijojebuvo 7,300,000 moterų daugiau negu vyrų (3,3 milijono iš jųbuvo našlės). 100 vyrų nuo 20 iki 30 metų amžiaus buvo 167moterys tos pačios amžiaus grupės. (61) Daugeliui tų moterųreikėjo vyro ne vien tik kaip kompaniono, bet taip pat kaipnamiškių aprūpintojo tuo beprecendentiniu kančių ir vargometu. Pergalingosios sąjungininkų armijos kariai savanaudiškaipasinaudojo tų moterų pažeidžiamumu. Daugybė amerikiečiųir britų karių sumokėdavo už malonumus cigaretėmis, šokoladu 44
 45. 45. ir duona. Vaikai nesitverdavo džiaugsmu, kai tie nepažįstamiejiatnešdavo dovanų. Dešimties metų berniukas, išgirdęs apie tasdovanas iš kitų vaikų, troško iš visos širdies „anglo“ savomotinai, kad jai nebereikėtų ilgiau vaikščioti alkanai. (62) Mesturime sąmoningai savęs paklausti šiuo klausimu: kas labiaužemina moterį? Priimtina ir gerbiama antra žmona pagalvietinių indėnų požiūrį ar faktinė prostitutė pagal „civilizuotų“sąjungininkų požiūrį? Kitai žodžiais tariant, kas yra labiaužeminančio moteriai, Korano nurodymas ar teologija, pagrįstaRomos imperijos kultūra? Įdomu pažymėti, kad tarptautinė jaunimo konferencija,vykusi Miunchene 1948, aptarė stipriai išbalansuotos lyčiųproporcijos Vokietijoje problemą. Kada tapo aišku, kad jokssprendimas nebus priimtas, kai kurie dalyviai pasiūlėpoligamiją. Pirmoji susirinkimo reakcija buvo sumišusi su šokuir pasibjaurėjimu. Tačiau po atidžios pasiūlymo studijos,dalyviai sutiko, kad tai yra vienintelis įmanomas sprendimas.Todėl poligamija buvo įtraukta tarp konferencijos galutiniųrekomendacijų. Dabartinis pasaulis turi daugiau masinio naikinimoginklų negu kada nors anksčiau ir europiečių bažnyčios gali,anksčiau ar vėliau, būti priverstos priimti poligamiją kaipvienintelę išeitį. Tėvas Hillman išmintingai pripažino šį faktą:„Yra pakankamai suvokiama, kad tos genocidinės technikos(atominės, biologinės, cheminės...) gali sukelti tokį disbalansątarp lyčių, kad daugiskaitinės vedybos taps būtina priemoneišgyventi... Tada priešingai ankstesniam papročiui ir įstatymui,natūralumas ir moralinis nuolydis gali iškilti poligamijosnaudai. Tokioje situacijoje teologai ir bažnyčių lyderiai greitaisuras svarių priežasčių ir biblinių tekstų įrodyti naujaisantuokos koncepcijai.“ Šiai dienai, poligamija tebėra perspektyvus sprendimaskai kurioms šiuolaikinės visuomenės problemoms. 45
 46. 46. Kolektyvinės pareigos, kuria Koranas mini kartu supoligamijos leidimu, dabar yra labiau matomos kai kurioseVakarų visuomenėse negu Afrikoje. Pavyzdžiui, JungtinėseValstijose šiandien yra rimta lyčių krizė juodaodžiųbendruomenėje. Vienas iš dvidešimties juodaodžių vyriškosioslyties atstovų miršta nesulaukęs 21 metų. Tiems, kurie yra tarp25 ir 30 metų, žmogžudystė yra priežastis, vedanti į mirtį. (65)Be viso šito, daugybė juodaodžių vyrukų yra bedarbiai,kalėjimuose ar vartoja narkotikus. (66) Kaip to rezultatas, vienaiš keturių juodaodžių moterų, sulaukusi 40 metų, dar nė kartonėra buvusi ištekėjusi, palyginant su viena iš dešimties baltųjųmoterų. (67) Be to, daugybė juodaodžių merginų tampavienišomis mamomis dar nesulaukusios 20 metų ir joms reikiaaprūpintojų. Galutinis šių tragiškų aplinkybių rezultatas yra visdidėjantis juodaodžių moterų skaičius, kurios užsiima taipvadinamu „vyrų dalijimusi“. (68) T.y., daugelis tų nelaimingųvienišų juodaodžių moterų yra įtrauktos į reikalus su vedusiuvyru. Žmonos dažnai nenujaučia fakto, kad kitos moterys„dalinasi“ jų vyrai su jomis. Kai kurie vyrų dalijimosi krizėsafroamerikiečių bendruomenėje stebėtojai stipriairekomendavo bendro sutikimo poligamiją kaip laikinąatsakymą į juodaodžių vyrukų trūkumą, kol labiau visapusiškosreformos bus įvykdytos visoje amerikiečių visuomenėje. (69)Kalbėdami apie bendro sutikimo poligamiją, jie turėjo omenypoligamija, kuri yra sankcionuota bendruomenės ir dėl kuriosvisos dalyvaujančios šalys sutinka, priešingai įprastam slaptamvyrų dalijimuisi, kuris yra žalingas tiek žmonai, tiekbendruomenei apskritai. Vyrų dalijimosi problemaafroamerikiečių bendruomenėje buvo viešų diskusijų, vykusiųFiladelfijos Temple universitete 1993 metų sausio 27 dieną,tema. (70) Kai kurie kalbėtojai rekomendavo poligamiją kaipvienintelę krizės išsprendimo priemonę. Jie taip pat siūlė, kadpoligamija neturėtų būti draudžiama įstatymo, ypačvisuomenėje, kuri toleruoja prostituciją ir meilužes. Vienos 46
 47. 47. moters iš auditorijos komentaras buvo, kad afroamerikiečiamsreiktų pasimokyti iš Afrikos, kur poligamija buvo atsakingaipraktikuojama, sukeldama entuziastingą pritarimą. Philip Kilbride, amerikiečių Romos katalikų paveldoantropologas, savo provokuojančioje knygoje „Daugiskaitinėsvedybos mūsų laikais“ siūlo poligamiją kaip kai kurių visosamerikiečių visuomenės problemų sprendimą. Jis teigia, kaddaugiskaitinės vedybos gali pasitarnauti kaip potencialialternatyva skyryboms daugeliu atveju tam, kad išvengtižalojančio skyrybų poveikio vaikams. Jis tvirtina, kad daugybėskyrybų yra sukeltos paplitusių nevedybinių romanųamerikiečių visuomenėje. Pasak Kilbride, nesantuokiniųromanų pasibaigimas poligamiškas santuoka yra geriauvaikams negu skyrybos: „Vaikai būtų aprūpinami šeimospadidėjimo atveju labiau nei vien išsiskyrimu ir išformavimu,kuris buvo laikomas kaip pasirinkimo variantas.“ Be to, jissiūlo, kad kitos grupės taip pat turėtų naudos iš daugiskaitiniųvedybų: pagyvenusio amžiaus moterys, kurios susiduria sunuolatiniu vyrų trūkumu ir afroamerikiečiai, kurie yra„besidalinami“. 1987 metais apklausa, įvykdyta Berkelio Kalifornijosuniversitete studentų laikraščio, klausė studentų, ar jie sutiktų,kad vyrams įstatymas leistų turėti daugiau negu vieną žmonąreaguojant į pastebimą kandidatų vedyboms trukumąKalifornijoje. Beveik visi apklausti studentai palaikė tokiąidėją. Viena studentė netgi teigė, kad poligamišką santuokaišpildytų jos emocinius ir fizinius poreikius kartu suteikdamadidesnę laisvę negu monogamiška santuoka. (72) Tiesą sakant,toks pat argumentas naudojamas išlikusių mormonųfundamentalistų moterų, kurios vis dar praktikuoja poligamijaJungtinėse Valstijose. Jos tiki, kad poligamija yra idealus būdasmoteriai turėti tiek karjeros galimybę, tiek vaikų, kadangižmonos padeda viena kitai rūpintis vaikais. 47
 48. 48. Turi būti pridurta, kad poligamija islame yra abipusiosusitarimo reikalas. Niekas negali priversti moters tekėti užvedusio vyro. Be viso šito, žmona turi teisę kelti sąlygą, kad josvyras nevestų jokios kitos moteries kaip antros žmonos. (74)Kita vertus Biblija kartais griebiasi poligamijos. Bevaikė našlėprivalo tekėti už vyro brolio, netgi jei jis yra jau vedęs (žiūrėtiskyrių „Našlių padėtis“), nepaisant jos sutikimo (Pradžiosknyga 38:8-10). Turi būti paminėta, kad daugelis musulmonųvisuomenių šiandien poligamijos praktika yra reta, nesskirtumas tarp abiejų lyčių narių skaičiaus nėra didžiulis. Todėlgalima užtikrintai sakyti, kad poligamiškų santuokų lygismusulmonų pasaulyje yra žymiai mažesnis už nesantuokiniųromanų lygį Vakaruose. Kitais žodžiais tariant, vyraimusulmonų pasaulyje šiandien yra žymiai griežčiaumonogamiški negu vyrai Vakarų pasaulyje. Billy Graham, garsus krikščionių evangelistas,pripažino tokį faktą: „krikščionybė negali eiti į kompromisąpoligamijos klausimu. Jei dabartinė krikščionybė negali taipdaryti, tai yra jos pačios nuostolis. Islamas leido poligamijąkaip sprendimą socialinių problemų ir leido tam tikrą laisvėslaipsnį žmogaus prigimčiai, bet vien tik pagal griežtai nustatytąįstatymų sistemą. Krikščioniškos šalys padaro didžiulį šou išmonogamijos, bet iš tikrųjų jos praktikuoja poligamiją. Niekasnežino meilužių vaidmens dalies Vakarų visuomenėje. Šiuoatžvilgiu islamas yra fundamentaliai sąžininga religija, irleidžia musulmonui vesti antrą žmoną, jei jam to reikia, betgriežtai draudžia visus slaptus meilės reikalus tam, kadapsaugotų moralinį bendruomenės dorumą.“ Yra įdomu pažymėti, kad daugelis, nemusulmoniškųlygiai taip pat kaip ir musulmoniškų, šalių pasaulyje šiandienįstatymais uždraudė poligamija. Antros žmonos vedimas, netgiesant laisvam pirmos žmonos sutikimui, yra įstatymopažeidimas. Kita vertus, žmonos apgaudinėjimas be jos žinios 48
 49. 49. ar sutikimo yra visiškai teisėtas įstatymų atžvilgiu! Kokia yrateisėta išmintis už tokio prieštaravimo? Ar įstatymai yra sukurtiapdovanoti apgavystei ir nubausti sąžiningumui? Tai yra vienasiš nesuvokiamų mūsų modernaus „civilizuoto“ pasaulioparadoksų. 16. Šydas Galiausiai apšvieskime tai, kas Vakarų pasaulyje yralaikoma didžiausiu moterų priespaudos ir vergovės simboliu,šydą arba galvos apdangalą. Ar tiesa, kad nėra tokio dalykokaip šydas judėjų-krikščionių tradicijoje? Pašalinkime šįnesusipratimą tiesiai. Pasak rabino dr. Menachem M. Brayer(Biblijinės literatūros profesoriaus Yeshiva universitete)knygos „Judėjų moterys rabinų literatūroje“, tai buvo judėjųmoterų įprotis eiti į viešumą su galvos apdangalu, kuris kartaisnetgi uždengdavo visą veidą, palikdamas neuždengtas tik akis.(76) Jis citavo kai kuriuos žymius senovės rabinų pasakymus:„Išeiti be galvos apdangalo nėra panašu į Izraelio seseris“ ir„Prakeiktas tebus vyras, kuris leidžia savo matyti savo žmonosplaukus ...moteris, kuri demonstruoja savo plaukus kaippuošmeną, atneša skurdą.“ Rabinų teisė draudžia palaiminimųar maldų deklamavimą esant vienplaukei moteriai, kadangineapdengti moters plaukai yra laikomi „nuogybe“. (77) dr.Brayer taip pat mini, kad „Per Tannaitic periodą judėjų motersgalvos neapsigobimas buvo laikomas jos kuklumo pamynimu.Kada jos galva būdavo neapgobta, ji galėdavo būti nubaustaketuriais šimtais ......? už šį prasižengimą.“ Dr. Brayer taip patpaaiškina, kad judėjų moterų šydas simbolizavo labiauskirtingumą ir prabangą negu kuklumą. Šydas įasmenindavoorumą ir pranašumą kilnios moters. Jis taip pat pristatydavomoters neprieinamumą kaip neliečiamos jos vyro nuosavybės. 49
 50. 50. Šydas reikšdavo moters savigarbą ir socialinį statusą.Žemesniųjų klasių moterys dažnai dėvėdavo šydą tam, kadsudarytų aukštesnės padėties įspūdį. Faktas, kad šydas buvokilnumo ženklas, buvo priežastis, kodėl prostitutėms nebuvoleidžiama prisidengti plaukų senojoje judėjų visuomenėje.Tačiau prostitutės dažnai dėvėdavo specialias skareles tam, kadatrodytų gerbtinai. (79) Judėjų moterys Europoje tęsė šydųnešiojimą iki 19 amžiaus, kada jų gyvenimai tapo labiaususimaišę su jas supančia pasaulietine kultūra. Išorinėeuropiečių gyvenimo įtampa 19 amžiuje vertė daugelį iš jųišeidinėti vienplaukes. Kai kurioms moterims tai pasirodėpatogiau pakeisti savo tradicinį šydą peruku kaip kita plaukųapdengimo forma. Šiandien dievobaimingiausios judėjųmoterys neapsidengia savo plaukų, išskyrus sinagogoje. (80)Kai kurios iš jų, tokios kaip Hasidic sektantės, vis dar naudojaperukus. O kaip yra su krikščioniška tradicija? Yra gerai žinoma,kad katalikų vienuolės dengiasi savo galvas šimtus metų, bettai nėra viskas. Šv. Paulius Naujajame Testamente išdėstėkeletą labai įdomių teiginių apie šydą: „Noriu, kad žinotumėte,jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva-vyras, oKristaus galva-Dievas. Kiekvienas vyras, melsdamasis arpranašaudamas apdengta galva, paniekina savo galvą. Irkiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapgobtagalva, paniekina savo galvą; tai tolygu būti nuskustai. Jei jaumoteris neapsigobia, tegu nusikerpa. O jei moteriai gėdanusikirpti ar nusiskusti plaukus, tegul apsigobia. Vyruinereikia gobtis galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir šlovė. Jukne vyras padarytas iš moters, bet moteris iš vyro, taip pat nevyras buvo sutvertas moteriai, bet moteris vyrui. Todėl moterisprivalo turėti valdymo ženklą ant galvos dėl angelų.“ (1Korintiečiams 11:3-10). Šv. Paulius logiškas paaiškinimasmoterų gobimosi yra toks, kad šydas reprezentuoja vyrovaldžios ženklą, kuris yra Dievo atvaizdas ir šlovė, moteriai, 50
 51. 51. kuri buvo sukurta iš vyro ir vyrui. Šv. Tertulianas savožymiajame traktate „Apie nekaltų mergelių apsigobimą“ rašė:„jaunos moterys, jūs dėvite savo šydus gatvėje, taigi dėvėkitejuos ir bažnyčioje, jūs dėvite juos, kai esate tarp nepažįstamų,tad dėvėkite jas ir tarp savo brolių...“ Tarp katalikų bažnyčioskanono įstatymų šiandien nėra įstatymo, kuris reikalautų išmoterų apsigobti savo galvas bažnyčioje. (82) Kai kurioskrikščionių sektos, tokios kaip amišai ir menonitai, pavyzdžiui,laiko savo moteris apgobtas iki šios dienos. Priežastisprisidengimui, kai yra pasiūlyta bažnyčios vadovų, yra ta, kad„galvos apsigobimas yra moters priklausomybės vyrui irDievui simbolis,“ kas yra ta pačia logika pristatyta Šv. PauliausNaujajame Testamente. Iš visų pateiktų įrodymų yra aišku, kad islamas neišradogalvos apdengimo. Tačiau islamas pritaria tam. Koranasskatina tikinčius vyrus ir moteris nuleisti savo spoksančiusžvilgsnius ir saugoti savo kuklumą, ir tada ragina tikinčiasmoteris pratęsti savo galvos apdangalus, kad šie apdengtųkaklą ir krūtinę: „Pasakyk tikintiems vyrams, kad jie nuleistų savo spoksančius žvilgsnius ir saugotų savo lytinius organus; taip yra tyriau jiems. Iš tiesų, Allahas gerai žinantis, ką jie daro. Ir pasakyk tikinčioms moterims, kad jos turėtų nuleisti savo spoksančius žvilgsnius ir saugoti savo lytinius organus, ir nedemonstruotų savo puošmenų, išskyrus tai, kas paprastai turi matytis, ir kad jos turėtų apgaubti savo krūtines galvos apdangalu, ir nedemonstruoti savo puošmenų, išskyrus savo vyrams, ar savo tėvams, ar jų vyrų tėvams, ar savo sūnums, ar savo vyro sūnums, ar savo broliams, ar brolių sūnums, ar jų seserų sūnums, ar savo draugėms ir tarnaitėms, ar tiems, kuriuos valdo dešinioji ranka (vergams), ar tarnams 51

×