Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog      www.islamic-invitation.comKRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaGeneralni urednici:            Naučni urednici:Dr. William (Da...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSADRŽAJPrvo poglavlje:Neki od dokaza istinitosti islama          ...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaDrugo poglavlje:Neke od prednosti islama                 ...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTko je poslanik Muhammed a.s.v.s?                 53Kako j...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPREDGOVOROva knjiga je kratki ilustrirani vodič o razumijevanju islama i s...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaNaime, u Kuranu (prije četrnaest stoljeća) se spominju budući dogañajikoji...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPrvo poglavljeDokazi o istinitosti islamaAllah je pomogao posljednjeg posl...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaOvo su neki od primjera:a) Kuran o razvoju ljudskog embria (zametka)U Kura...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 1: Crteži pokazujusličnost pijavice (B) iljudskog embria (A) ufazi u...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 3: Na ovoj mikroskopskoj slicividimo obješenost embria (označen sa B...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaRazlog tome je što oblik kičme u ovoj fazi donekle sliči otiscima zuba užv...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaLeeuwenhoek i Hamm su prvi naučnici koji su posmatrali ljudskispermatozoid...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaMnogobrojna izučavanja Kurana i Sunneta o ljudskoj klasifikaciji, uposljed...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 8: Šematski prikaz: Planine izgledaju poput stubova, imaju korjenjed...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSavremena geologija je dokazala da planine posjeduju podzemno korjenje(vid...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaC) Kuran o nastanku svemiraSavremena kozmologija, teorijalno i praktično, ...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 10: Nova Zvijezda kojase formira od gasa i prašine(nebula) i jedna o...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaD) Kuran o ljudskom mozguUzvišeni Allah je u Kuranu, o jednom od najzlobni...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 12: Funkcionalne oblasti lijeve hemisfere mozga. Čelo se nalazi napr...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 13: Vode Sredozemnog mora ulaze u Atlanski okean zadržavajućisvoju t...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 14: Longituda slanoće (udio 1000%) u ušću rijekeOvdje možemo da vidi...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika    15:Izmeñu 3 i30% svjetlostise reflektirana   povšinumora i ...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika   16:Unutrašnjivalovi izmeñuda sloja voderazličitihgustina (jedna...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaZbog ovog vertikalnog širenja oblaci se rasprostranjuju na najhladnijamjes...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 19(A): Odvojeni mali dijelovi oblaka (kumulusta).19(B): Kada se mali...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaMeteorolozi su tek nedavno otkrili ove detalje formiranja oblaka,strukture...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTo čini površinu skamenjenog grada toplijom od površine koju okružujuleden...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama1-Dr. T. V. N. Persaud je profesor anatomije, pedijatrije, zdravlja djece,...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaIntenzivno je proučavao ova dva hadisa zapazivši da prvih četrdeset danapr...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPrije je bio dekan Rosenstiel škole za marince i atmosferskih nauka nauniv...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTokom osmog medicinskog kongresa u Rijadu, Kraljevini SaudijskojArabiji, p...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamakoji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje ćeri...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaposlušao riječi mojih, koji će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti....
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaI ako pogledamo u Bibliju sa marginalnim bilješkama, naći ćemo ubilješkama...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama4-Kur’anski ajeti koji govore o budućim dogañajima, koji su seposlije ostv...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama-Kada su nevjernici u Mekki tražili od Poslanika neko čudo, pokazao imje r...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama-„Dvije vrste hrane „ – kazala je – „hurme i voda. Osim toga AllahovPoslan...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaAli je on uvijek podsticao na to da božanstvenost pripada samo Allahu,ne n...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaDrugi put su mu stavili otrov u hranu.. 1Šta opravdava Muhammedovo a.s izd...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaDrugo poglavljeNeke od prednosti islamaIslam obskrbljuje pojedinca i zajed...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama„Doći će najnesretniji čovjek na dunjaluku, stanovnik Dženneta,„zaronio“ u...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama„O sine Ademov, jesi li vidio bobro ikad? Je li te zadesila sreća ikad?“ P...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama4-Oprost svih prošlih grijeha iskrenim pokajanjem AllahuKada neko primi is...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTreće poglavljeOpšte informacije o islamu      Šta je islam?   Vje...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaNije mu potreban niko od Njegovih stvorenja, a sva Njegova stvorenja seosl...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaIslam odbija da se Allah odmara sedmi dan stvaranja, i da se borio sajedni...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama4-Vjerovanje u Božije vjerovjesnike i poslanikeMuslimani vjeruju u Božije ...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama    Da li postoji drugi sveti izvor islama, osim Kur’ana?Da. Poslaniko...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama-(„Jednog čovjeka u putu obuzela je žeñ, pa je našao bunar, sišao u njegai...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaNeko se može upitati: „Mislim da je islam dobra vjera, ali ako ja primimis...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaI tako vrijednost ovog života, u poreñenju sa onim, je samo nekolikokaplji...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama   O čemu govori Kur’an?Časni Kur’an, posljednji Allahov objavljeni gov...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaOdmah nakon što je počeo sa čitanjem Kur’ana, i pozivanjem u istinukoja mu...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama   Kako je širenje islama pomoglo u naučnom napretku?Islam nareñuje čov...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama     Kako muslimani vjeruju u Isaa a.s?Muslimani gaje prema Isau a.s v...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamabili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagañali; a sigurno je dag...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaveć ih je upučivao da ne izdaju, da ne pretjeruju u ubijanju i da ne ubija...
Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPoslanik, a.s je rekao:„Allah je propisao u svemu lijepo postupanje. I kad...
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA

3,849 views

Published on

Bosnian Language : Understanding Islam
KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA :
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1291

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA

 1. 1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog www.islamic-invitation.comKRATKI ILUSTRIRANI VODIČ ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMAI. A. IBRAHIMDrugo izdanjeNaziv originala:A Brief Illustrated Guide To Understanding IslamPrevod: Uzunović Amir, prof.
 2. 2. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaGeneralni urednici: Naučni urednici:Dr. William (Daoud) Peachy Prof. Harold Stewart KuofiMichael (Abdul-Hakim) Tomas Prof. F. A. StateTony (Abu-Khaliyl) Sylvester Prof. Mahjoub O. TahaIdris Palmer Prof. Ahmad AllamJamaal Zarabozo Prof. Salman SultanAli AlTamimi Pomoćni prof. H. O. Sindi 2
 3. 3. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSADRŽAJPrvo poglavlje:Neki od dokaza istinitosti islama 81-Naučne nadnaravnosti u Kuranu: 8a-Kuran o razvoju embria (zametka) 9b-Kuran o planinam 14c-Kuran o nastanku svemira 17d-Kuran o ljudskom mozgu 19e-Kuran o morima i rijekama 20f-Kuran o dubokim morima i unutrašnjim valovima 22g-Kuran o oblacima 24h-Komentari naučnika o naučnim nadnaravnostima u Kuranu 282-Veliki izazov stvaranja jedne sure kao što su sure u Kuranu 323-Biblijska proročanstva o dolasku Muhammeda a.s kaoislamskog poslanika 334-Kuranski ajeti koji govore o budućim dogañajima kojiće se poslije toga uistinu dogoditi 365-Čuda-mudžize poslanika Muhammeda a.s.v.s 366-Skromni život poslanika Muhammeda a.s.v.s 377-Fenomenalno širenje islama 40 3
 4. 4. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaDrugo poglavlje:Neke od prednosti islama 411-Vrata za vječni raj-džennet 412-Spas od džehennemske vatre 423-Istinska sreća i duševni mir 434-Oprost svih grijeha istinskim pokajanjem Allahu 44Treće poglavlje:Opšte informacije o islamu 45Šta je islam? 45Neka od osnovnih islamskih ubjeñenja: 451-Vjerovanje u Allaha 452-Vjerovanje u meleke 473-Vjerovanje u svete knjige 474-Vjerovanje u Božije Poslanike i Vjerovjesnike 485-Vjerovanje u Sudnji dan 486-Vjerovanje u sudbinu 48Da li postoji drugi sveti izvor islama osim Kurana? 49Neki od hadisa (izreka) poslanika Muhammeda a.s 49Šta kaže islam o Sudnjem danu? 50Kako može čovjek postati musliman? 52O čemu govori Kuran? 53 4
 5. 5. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTko je poslanik Muhammed a.s.v.s? 53Kako je širenje islama utjecalo na naučni razvoj? 55Kako muslimani vjeruju u Isaa a.s? 56Šta islam kaže o terorizmu? 57Prava ljudi i pravda u islamu 59Koji je status žene u islamu? 61Porodica u islamu 62Kako se muslimani ophode prema starijima? 62Koji su pet temelja u islamu? 631-Šehadet (svjedočenje vjere) 632-Namaz (molitva) 633-Zekat (udjeljivanje dijela imetka) 644-Post mjeseca Ramazana 645-Obavljanje hadždža (posjeta svetog hrama Kabe) 64Dolazak Islama u Bosnu i Hercegovinu 66Više informacija o islamu 70Prijedlozi i komentari na ovu knjigu 70Za daljnje čitanje o islamu 70Literetura 71 5
 6. 6. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPREDGOVOROva knjiga je kratki ilustrirani vodič o razumijevanju islama i sastoji seod tri poglavlja.Prvo poglavlje: (Neki od dokaza istinitosti islama)Odgovor na neka postavljena pitanja, kao:-Da li je tačno da je Kuran doslovno Božija riječ objavljena od Njegasamog?-Da li je Muhammed a.s.v.s doista Božiji poslanik?-Da li je islam doista Božija vjera?Kao odgovor obrazložit ćemo šest vrsta dokaza:1-Naučne nadnaravnosti u KuranuU ovom dijelu (s ilustracijama) raspravljase o nekoliko naučnih činjenica koje sunedavno otkrivene, a koje je Kuranspomenuo četrnaest stoljeća prije.2-Veliki izazov stvaranja jedne sure(poglavlja) koja sliči surama u Kuranu.Uzvišeni Allah u Kuranu izaziva cijeločovječanstvo da naprave samo jednu surusličnu onima u Kuranu.Ali od dana kada je objavljen Kuran, priječetrnaest stoljeća, pa sve do danas nikonije uspio u ovom izazovu.Čak šta više, niko nije uspio da napravi ni malu suru kao što je suraKevser, najmanja sura u Kuranu koja se sastoji od samo deset riječi.3-Rasprava o Biblijskim proročanstvima koja govore o dolaskuMuhammeda a.s.v.s kao Božijeg poslanika.4-Kuranski ajeti koji govore o budućim dogañajima koji će se poslijetoga uistinu dogoditi. 6
 7. 7. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaNaime, u Kuranu (prije četrnaest stoljeća) se spominju budući dogañajikoji su se poslije toga desili, na primjer pobjeda Bizantinaca nadPerzijancima.5-Čuda (mudžize) poslanika Muhammeda a.s.v.sZa vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda a.s.v.s desilo se mnogo čudakojima je svjedok bilo mnoštvo ljudi.6-Poslanikov skromni život koji jasno dokazuje da Muhammed nije lažniPoslanik koji se poziva na poslanstvo samo zbog materijalnih stvari,položaja ili moći.Iz ovih šest dokaza zaključujemo slijedeće:-Kuran mora biti Božija riječ objavljena Poslaniku a.s.v.s-Muhammed je uistinu poslanik poslat od Boga-Islam je doista Božija vjeraAko želimo znati da li je vjera ispravna, ne trebamo se oslanjati na našeemocije, osjećaje ili tradiciju, nego na naš razum.Kada Allah pošalje Poslanike, podrži ih čudima i dokazima koji dokazujuda su oni uistinu Božiji Poslanici i da je vjera s kojom su došli prava.Drugo poglavlje: (Neke od prednosti islama)Pojašnjava neke od prednosti koje islam nudi pojedincu:1-Vrata za vječni džennet2-Izbavljenje iz džehennemske vatre3-Istinska sreća i duševni mir4-Oprost svih grijeha istinskim pokajanjem AllahuTreće poglavlje: (Opšte informacije o islamu)Nudi opšte informacije o islamu, ispravlja neka pogrešna shvatanja oislamu, i daje odgovore na neka postavljena pitanja kao:-Šta islam kaže o terorizmu?-Koji je status žene u islamu?-Ljudska prava i pravda u islamu-Porodica u islamu-Druge oblasti koje se tiču čovječanstva 7
 8. 8. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPrvo poglavljeDokazi o istinitosti islamaAllah je pomogao posljednjeg poslanika Muhammeda a.s.v.s (neka je miri spas na njega) mnogim čudima (mudžizama) i mnogim dokazima kojidokazuju da je on uistinu Božiji poslanik.Takoñer je potkrijepio svoju posljednju objavljenu knjigu, Kuran Časni,mnogim dokazima i mudžizama koje dokazuju da je knjiga Allahovgovor, spuštena od Njega samog i da ni jedno ljudsko stvorenje nijeimalo uloge u njenom pisanju.U ovom poglavlju se govori o slijedećim dokazima:1-Naučne nadnaravnosti u KuranuKuran je pisana Božija riječ koju je On objavio poslaniku Muhammedua.s.v.s preko meleka Džibrila a.s. Muhammed a.s.v.s ga napamet naučiozatim ga prenosio svojim ashabima, kojisu ga učili, pisali i ponavljali sa BožijimPoslanikom, a.s. Poslanik je ponavljaoKuran jednom godišnje sa melekomDžibrilom a.s, a u posljednjoj godiniživota ponovio ga je dvaput.Od vremena kada je Kuran objavljen pasve do danas, uvijek je bio veliki brojmuslimana koji su učili Kuran napamet,slovo po slovo. Čak su neki uspjeli da ganauče napamet u desetoj godini života.I ni jedan harf (slovo) iz Kurana nijepromijenjen tokom ovih četrnaeststoljeća. Kuran, koji je objavljen prije toliko vremena, govori o nekimznanstvenim činjenicama koje su nedavno otkrivene i naučno dokazane.Ovo je dovoljan dokaz da je Kuran Božija riječ, objavljena poslanikuMuhammedu a.s.v.s, a ne riječi Muhammeda niti nekog drugog čovjeka.Takoñer je dokaz da je Muhammed uistinu Božiji Poslanik.Sasvim je ne shvatljivo da je neko prije četrnaest stoljeća mogao znatiove činjenice koje su tek nedavno otkrivene i naučno dokazane. 8
 9. 9. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaOvo su neki od primjera:a) Kuran o razvoju ljudskog embria (zametka)U Kuranu Allah govori o fazama razvoja ljudskog embria pa kaže:" Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kapsjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili,zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, aonda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenjeoživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!"1Riječ alaqa (ugrušak) na arapskom jeziku ima tri značenja:1-pijavica 2-nešto obješeno 3-komad mesa (grudica usirene krvi)U poreñenju pijavice sa embriom, u stanju ugruška (crtež 1), nalazimoveliku sličnost.2Naime, embrio u ovoj fazi se hrani majčinom krvlju kao što se i pijavicahrani krvlju drugih. 3Drugo značenje riječi alaqa je nešto obješeno, što vidimo na crtežima 2 i3, obješeni embrio u maternici u fazi alaqa (ugrušak).Treće značenje riječi alaqa je komad mesa ili grudica usirene krvi.Vanjski oblik ugruška i njegove kesice (krvne žile) u fazi ugruška sličikomadu mesa (grudici usirene krvi) zbog velike količine krvi prisutne uugrušku u ovoj fazi.(4)(slika 4).Takoñer, u ovoj fazi krv ne cirkuliše do treće sedmice, (5), zbog toga liči na komad mesa.1 Sura Al-Mu’minun, ajet 12-142 Razvoj čovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.83 Razvoj čovjeka opisan u Kur’anu i Sunnetu, Moore i drugi, str.364 Razvoj čovjeka opisan u Kur’anu i Sunnetu, Moore i drugi, str.37, 385 Razvoj čovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.65 9
 10. 10. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 1: Crteži pokazujusličnost pijavice (B) iljudskog embria (A) ufazi ugruška. (Slikapijavice prenijeta izknjige "Razvoj čovjekaopisan u KuranuSunnetu" Moore i drugi,str.37, modificirana izknjige "Integralni principi zoologije" Hikman i drugi. Slika embriaprenijeta iz knjige "Razvoj čovjeka" str.73, peto izdanje.)Slika 2: Na slici vidimo "obješenost" embria u majčinoj maternici u faziugruška. (Slika prenijeta iz knjige "Razvoj čovjeka" peto izdanje.) 10
 11. 11. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 3: Na ovoj mikroskopskoj slicividimo obješenost embria (označen sa B)o zidove matrnice u fazi ugruška (starostoko 15 dana, veličina 0,6 mm). ("Razvojčovjeka" Moore, treće izdanje, str. 66."Histologija" Lison i Lison).Slika 4:Dijagrampočetnogkardio-vaskularnogsistemaembria u faziugruška, ispoljašnjiizgledembrijalnekesice kojaliči na komadmesa zbogvelike količine krvi u sebi. ("Razvoj čovjeka" Moor, peto izdanje, str. 65).I tako se tri značenja riječi alaqa poklapaju sa opisom embria u faziugruška.Druga faza razvoja embria spomenuta u Kuranskom ajetu je "mudga" štoznači žvakana substanca.Kada bi netko uzeo žvakaću gumu, ižvakao je i uporedio sa embriom(fetusom) u fazi "mudga" vidio bi veliku sličnost izmeñu njih. 11
 12. 12. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaRazlog tome je što oblik kičme u ovoj fazi donekle sliči otiscima zuba užvakaćoj gumi.1 (slika 5 i 6)Kako je Muhammed a.s mogao znati sve ovo prije četrnaest stoljeća, kadasu naučnici nedavno otkrili ove činjenice pomoću naprednih ureñaja ijakih mikroskopa koji u to vrijeme nisu ni postojali!?Slika 5: slika embria (fetusa) starog 28dana u fazi "mudga" .Fetus u ovoj fazi sliči žvakaćoj gumizbog toga što oblik kičme doneklesliči otisku zuba u ižvakanoj gumi.("Razvoj čovjeka" Moore i Persaud,peto izdanje, str.82. Od profesoraHideo Nishimura, Kyoto Univerzitet,Kyoto, Japan)Slika 6: U poreñenju fetusa ufazi "mudga" sa žvakaćomgumom nalazimo velikusličnost. ("Razvoj čovjeka"Moore i Persaud, str.79, petoizdanje)A) Fetus (Oblik kičme fetusasliči otisku zuba u žvakaćojgumi)B) Ižvakana guma1 Razvoj čovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.8 12
 13. 13. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaLeeuwenhoek i Hamm su prvi naučnici koji su posmatrali ljudskispermatozoid mikroskopom, 1677 godine (više od 1000 godina nakonMuhammeda a.s).Oni su , greškom, smatrali da spermatozoid sadrži minijaturni oblikčovjeka koji se razvija nakon što se stavi u ženski spolni organ.1Profesor Keith L. Moore je najpoznatii svjetski naučnik anatomije iembriologije, i autor knjige "Razvoj čovjeka" koja je prevedena na osamjezika.Ova knjiga je naučno djelo, izabrana od strane posebne komisije uSjedinjenim Američkim Državama kao najbolja knjiga jednog autora.Doktor Keith Moore je profesor anatomije i biologije (ćelije) nauniverzitetu u Torontu, u Kanadi, koji je radio kao pomoćni dekan namedicinskom fakultetu.Osam godina je radio kao generalni direktor na odjelu anatomije.1984 godine dobio je najbolju nagradu na polju anatomije, J. C. Bnagradu od Kanañanskog udruženja anatomista.Radio je u mnogim svjetskim udruženjima, kao što su Američko iKanadsko udruženje anatomista i koncil unije bioloških nauka.1981 godine, za vrijeme sedmog medicinskog kongresa, u Damamu uSaudijskoj Arabiji, profesor Moore je rekao:"Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam pomogao u objašnjenjuKuranskih ajeta o razvoju čovjeka.Jasno mi je da su ti ajeti objavljeni Muhammedu od strane Boga, jer supribližno sve ove informacije otkrivene stoljećima nakon vremenaMuhammeda, što dokazuje da je on uistinu bio Božiji poslanik, a.s." 2Na to su ga upitali:"Da li to znači da vjerujete da je Kuran Božija riječ?"Pa je odgovorio:"Ne vidim nikakve poteškoće da to prihvatim."Za vrijeme jednog od kongresa, profesor Moore je izjavio:"S obzirom na komplikovanost u fazama razvoja ljudskog zametka, zbogstalnih promjena u razvoju, predloženo je da se za novi načinklasificiranja koriste termini iz Kurana i Sunneta (ono što je Muhammeda.s govorio, radio ili odobrio).Predloženi sistem je jednostavan, univerzalan i poklapa se sa sadašnjimstavovima embriologije.1 Razvoj čovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.92 Izvor ovog komentara je video snimak „Ovo je istina“. 13
 14. 14. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaMnogobrojna izučavanja Kurana i Sunneta o ljudskoj klasifikaciji, uposljednje četiri godine, otkrila su da je iznenañujuća još od kada jeregistrovana, u sedmom stoljeću nove ere.Iako je Aristotel, osnivač embriologije, u svojim izučavanjima kokošijegjajeta u četvrtom stoljeću prije nove ere, otkrio da se pile razvija ufazama, s tim da nije dao nikakvo objašnjenje o tim fazama.Koliko saznajemo iz historije embriologije, malo toga je bilo poznato ofazama razvoja ljudskog zametka i klasifikacije do dvadesetog stoljeća.Dakle, Kuranski opis razvoja ljudskog zametka ne može biti baziran nanaučnim činjenicama iz sedmog stoljeća.Jedini razuman zaključak je: Ti opisi su objavljeni Muhammedu od Boga.On nije mogao da zna takvo nešto jer je bio nepismen i naučnoneistreniran."1b) Kuran o planinamaKnjiga pod nazivom "Zemlja" jedna je od osnovnih izvora učenja namnogim univerzitetima u svijetu.Jedan od njenih autora je i profesor Emeritus Frank Press.On je bio naučni savjetnik bivšeg predsjednika Ujedinjenih DržavaJimmy Cartera, i dvanaest godina je radio kao predsjednik naučneakademije u Vašingtonu.U ovoj knjizi stoji:"Planine imaju niže korjenje, zakopano duboko ispod zemlje.Dakle, planine imaju oblik stuba (vidi slike 7, 8, i 9)."Upravo tako ih je i Kuran opisao.Uzvišeni Allah u Kuranu kaže:"Zar Zemlju posteljom nismo učinili,i planine stubovima..."2Slika 7: Planine imajukorjenje duboko podzemljom.(Zemlja, Press i Siever,str. 413)1 Video snimak „Ovo je istina“2 Sura An-Naba’ ajet 6, 7 14
 15. 15. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 8: Šematski prikaz: Planine izgledaju poput stubova, imaju korjenjeduboko u zemlji. (Anatomija Zemlje, str. 220)Slika 9: Slika pokazuje sličnost planina sa stubovima, zbog dubokogkorjenja koje posjeduju. (Geologija, str. 158) 15
 16. 16. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSavremena geologija je dokazala da planine posjeduju podzemno korjenje(vidi sliku 9) koje može dostignuti nekoliko puta veću visinu nego štoimaju planine iznad zemlje.1Prema tome, na osnovu ove informacijenajpogodnija riječ kojom možemo opisatiplanine je stub, zbog toga što je večinadijela stuba skrivena duboko podzemljom.Historija nauka nam govori da je teoriju oplaninama, njenom dubokom korjenjupredstavio, tek 1865 godine, kraljevskiastrolog Sir George Airy.2Planine takoñer imaju važnu ulogu u stabilnosti zemljine kore jersprečavaju zemljotres.3Uzvišeni Allah je u Kuranu rekao:"On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a irijeke i puteve da se ispravno usmjeravate."4Savremena teorija o tektonskoj ploči potvrdila je da planine rade nastabilnosti Zemlje.Ova informacija je pojašnjena okvirom (oblikom) tektonske ploče tekkrajem šezdesetih godina dvadesetog stoljeća.5Da li je neko za vrijeme poslanika Muhammeda a.s mogao znati pravioblik planina?!Da li je mogao zamisliti da se planine, koje vidi ispred sebe, doistapružaju duboko u Zemlju i da imaju korjenje kao što tvrde današnjinaučnici?!Savremena geologija je potvrdila istinu spomenutu u Kuranu!1 Geologska koncepcija planina u časnom Kur’anu, AL-Naggar, str.52 „Zemlja“, Press i Siever, str.435; vidi takoñer : Geologska koncepcija planina u časnom Kur’anu, str.53 Geologska koncepcija planina u časnom Kur’anu, str.44-454 Sura AN-Nahl, ajet 155 Geologska koncepcija planina u časnom Kur’anu, str.5 16
 17. 17. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaC) Kuran o nastanku svemiraSavremena kozmologija, teorijalno i praktično, jasno ukazuje na to da jesvemir, u jednom razdoblju, bio ništa drugo do oblak dima (znači,neprovidna konstrukcija gasa velike gustine i temperature). 1Ovo je jedan od osnovnih principa savremene kozmologije.Sada naučnici mogu posmatrati nove zvijezde koje nastaju od ostatakatog dima. (vidi sliku 10 i 11)Svijetleće zvijezde koje vidimo noću, bile su iste kakav je bio cijelisvemir u toj materiji duhana.Uzvišeni Allah je u Kuranu rekao:"...zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo..."2Zbog toga što su Zemlja i nebo iznad nje (sunce, mjesec, zvijezde,planete, galaksije...) nastali od tog istog duhana (magle), zaključujemo dasu Zemlja i nebo bili jedna povezana egzistencija, koja se poslije togarazdvojila jedna od druge van ovog homogenog duhana.Uzvišeni Allah je u Kuranu rekao:"Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smoih Mi raskomadali...)"3Doktor Alfred Kroner je svjetski najpoznatiji geolog.Profesor je na geološkom univerzitetu i generalni direktor na odjelugeologije na institutu Geonauka, univertitet Johannes Gutenberg, Maint,Njemačka.On je rekao: "Mi razmišljamo odkud je Muhammed donijeo sve oveinformacije?Mislim da je gotovo nemoguće da je znao takve stvari, na primjerzajednički izvor (od čega se sastojao) svemira jer su to i naučnici, tek unekoliko posljednjih godina, otkrili pomoću komplikovanih i savremenihtehnoloških načina."Takoñer je rekao: " Neko tko nije znao ništa o nuklearnoj fizici, priječetrnaest stoljeća, nije mogao, po mom mišljenju, biti u stanju da svojimmozgom, sam izmisli, na primjer, da Zemlja i nebo imaju istoporijeklo.)"41 Prve tri minute, Moderni pogled nastanka univerzuma, Weinberg, str.94-1052 Sura Fussilat, ajet 113 Sura Al-Anbiya, ajet 304 Video snimak „Ovo je istina“. 17
 18. 18. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 10: Nova Zvijezda kojase formira od gasa i prašine(nebula) i jedna od ostatakadima koji je bio izvornastanka cijelog svemira.(Atlas svemira, Heather iHenbest, str.50)Slika 11: Laguna Nebulaje oblak od gasa iprašine,dimenzije 60svjetlosnih godina udijametrima.Stimuliraju jeultravioletne zrake odvrućih zvijezda koje suse nedavno formirale.(Horizonti, Otkrivanjeuniverzuma) 18
 19. 19. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaD) Kuran o ljudskom mozguUzvišeni Allah je u Kuranu, o jednom od najzlobnijih mnogobožaca,rekao:"Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,kiku lažnu i grešnu..."1"Nasije"-znači čelo, prednja strana lobanje.Zašto je Uzvišeni Allah, u Kuranu, čelo nazvao lažnim i grešnim?Zašto nije rekao da je osoba lažna i grešna?Koja je veza izmeñu čela i laži i greške?Ako pogledamo lobanju s prednje strane, vidjet ćemo da je tu (čelo)oblast mozga. (vidi sliku 12)Šta fiziologija govori o funkciji ove oblasti?Knjiga pod nazivom "Osnove anatomije i fiziologije" o ovoj oblasti kaže:"Poticaj, dalekovidnost u planiranju i inicijativa u pokretima dešavaju seu prednjem dijelu korjena čela, prednjem dijelu čela, to je oblastpovezivanja lika." 2Takoñer u knjizi stoji: "Što se tiče njenog sudjelovanja u poticaju, smatrase da je ta oblast takoñer centar za agresivnost."Znači, ova oblast mozga je odgovorna za planiranje, poticaj, inicijativudobrog i lošeg ponašanja, kao što je odgovorna za govorenje laži i istine.Prema tome, odgovara da čelo opišemo lažnim ili grešnim kada čovjekslaže ili počini grijeh, kao što je Uzvišeni Allah rekao u Kuranu :"Kiku lažnu i grešnu..." 31 Sura Al-Alaq, ajet 15, 162 Osnovi anatomije i fiziologije, Seeley i drugi, str.211; takoñer vidi „Ljudski nervni sistem“, Noback idrugi, str.410, 4113 Osnovi anatomije i fiziologije, Seeley i drugi, str.211. 19
 20. 20. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 12: Funkcionalne oblasti lijeve hemisfere mozga. Čelo se nalazi naprednjoj strani mozga.Prema profesoru Keith L. Moore, naučnici su otkrili ove funkcije prednjestrane mozga tek u proteklih šest godina. 1E) Kuran o morima i rijekamaSavremene nauke su dokazale da mjesto gdje se spajaju dva mora imapregradu izmeñu njih.Ova pregrada razdvaja mora tako da svako od njih zadržava svojutemperaturu, slanoću i gustinu. 2Na primjer, vode Sredozemnog mora ulaze u Atlanski okean kodGibraltarskog moreuza, i kreću se dužinom od nekoliko stotinakilometara Atlantikom, dubinom od 1000 metara zadržavajući svojutemperaturu, slanoću i gustinu.3 (vidi sliku 13)Na ovoj dubini se mogu utvrditi vode Sredozemnog mora.1 „Naučne nadnaravnosti na prednjoj strani glave“, Moore i drugi, str.412 „Osnove nauke o okeanima“, Davis, str.92, 933 „Osnove nauke o okeanima“, Davis, str. 93 20
 21. 21. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 13: Vode Sredozemnog mora ulaze u Atlanski okean zadržavajućisvoju temperaturu, slanoću i gustinu zbog pregrade izmeñu njih.(temperature su u stepenima celzijusa)Usprkos tome što postoje veliki valovi, jake struje, oseke i plime, vode sene miješaju niti prelaze pregradu.Uzvišeni Allah u Kuranu govori o ovoj pregradi izmeñu mora koja sespajaju ali ne miješaju pa kaže:"Pustio je dva mora da se dodiruju, izmeñu njih je pregrada i oni se nemiješaju..." 1Ali Kuran, kada govori o prepreci izmeñu svježe i slane vode, spominje ipostojanje "zabranjene-nevidljive pregrade" :"On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio, jedna je pitka islatka, druga slana i gorka, a izmeñu njih je pregradu i nevidljivu branupostavio..." 2Netko bi mogao upitati: Zašto je Kuran spomenuo branu kada govori oprepreci izmeñu svježe-slatke i slane vode, a nije spomenuo kada govorio prepreci izmeñu dva mora?Savremene nauke su otkrile da se ušća, gdje se spajaju slatka i slana voda,donekle razlikuju od ušća gdje se spajaju mora.Otkrili su da ono što razlikuje slatku od slane vode u ušćima je "tačkapada" sa odreñenom gustinom i nečvrstim spajanjem dva sloja.Ta tačka razdvajanja ima različitu slanoću od slatke i slane vode. 3(vidi sliku 14)1 Sura Ar-Rahman, ajet 19. 202 Sura Al-Furqan, ajet 533 Nauka o okeanima, Gross, str.242; takožer vivi Predgovor za Nauka o okeanima, Thurman, str.300,301 21
 22. 22. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 14: Longituda slanoće (udio 1000%) u ušću rijekeOvdje možemo da vidimo pregradu izmeñu slatke i slane vode.("Introductory Oceanography, Thurman)Ove informacije su tek nedavno otkrivene pomoću savremenih ureñaja zamjerenje temperature, slanoće, gustine, tačke topljenja oksigena, itd.Ljudsko oko ne može vidjeti razliku izmeñu dva mora koja se spajaju, itako nam izgledaju kao jedno homogeno more.Takoñer, ljudsko oko ne može da vidi razdvajanje vode u ušću rijeka natri dijela: slatku vodu, slanu vodu i pregradu izmeñu njih.F) Kuran o dubokim morima i unutrašnjim valovimaUzvišeni Allah u Kuranu kaže:"Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan zadrugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se predokom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati."1U ovom ajetu Uzvišeni Allah opisuje tmine koje su prisutne u morima iokeanima, gdje čovjek, ako bi stavio ruku ispred sebe, ne bi je vidio.Tmina u dubokim morima i okeanima se nalazi ispod 200 metara.Ispod ove dubine gotovo da nema nikako svjetlosti. 2 (vidi sliku 15)Ispod 1000 metara dubine svjetlosti nema nikako.Čovjek ne može roniti ispod četrdeset metara bez pomoći specijalnihureñaja i ronilačkih sredstava.1 Sura An-Nur, ajet 402 Okeani, Elder i Pernetta, str.27 22
 23. 23. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 15:Izmeñu 3 i30% svjetlostise reflektirana povšinumora i tadagotovo svedugine boje seupijaju jednaza drugom uprvih 200metara, osimplave boje.(Okeani,str.27)Naučnici su nedavno otkrili ovu tminu pomoću posebnih sprava ironilačkih ureñaja koji su im omogućili ronjenje u dubine okeana.Takoñer iz prethodnog ajeta ("...nad dubokim morem koje prekrivajutalasi...") zaključujemo da su duboke vode u morima i okeanimaprekrivene valovima, i iznad jednih valova tu su i drugi.Jasno je da su ti drugi valovi na površini mora, oni koje vidimo jer u ajetukaže da su iznad njih oblaci.Ali šta je sa prvim valovima?Naučnici su nedavno dokazali da postoje unutrašnji valovi koji nastajuzbog gustine koja se stvara izmedu slojeva različitih gustina. 1(vidi sliku 16)Unutrašnji valovi pokrivaju dubinsku vodu u morima i okeanima zato štodubinska voda ima veću gustinu od vode oko njih.Unutrašnji valovi se ponašaju kao i vanjski, i mogu se lomiti poput njih, stim da se oni ne mogu vidjeti golim okom ali se mogu otkriti izučavanjempromjena temperature i gustine na odreñenim mjestima.21 Nauka o okeanima, Gross, str.2052 Nauka o okeanima, Gross, str.205 23
 24. 24. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 16:Unutrašnjivalovi izmeñuda sloja voderazličitihgustina (jednaje gusta-donja,a druga manjegusta-gornja).Oceanographystr.204G) Kuran o oblacimaNaučnici su izučavali vrste oblake i otkrili da se kišni oblak sastoji iformira po odreñenom sistemu i odreñenim koracima povezanim saodreñenim vrstama vjetrova i oblaka.Jedna od vrsta kišnih oblaka je takozvani kumulust (gomilast oblak).Meteorolozi su izučavali kako nastaju kumulusti i kako produciraju kišu,grad i munju.Otkrili su da kumulusti prolaze slijedeće faze u produciranju kiše:1- Vjetar gura oblake: Kumulusti nastaju kada vjetar gura male dijeloveoblaka (kumulusta) prema mjestu gdje se oni sastaju. (vidi slike 17 i 18)2- Spajanje: Onda se mali oblaci spajaju u veći oblak1 (vidi slike 18 i 19)3- Nagomilavanje: Kada se mali oblaci spoje, unutar velikog oblaka rastuzbog utjecaja zračne struje i rast (nagomilavanje) je veči u centru oblaka 2nego na krajevima.Ove zračne struje su uzrok rasta oblaka vertikalno dok se oblaci nenagomilaju. (vidi slike 19B, 20 i 21)1 Atmosferski omotač, Anthes i drugi, str.268, 269; i Meteorologija, Miller i Thompson, str.1412 Rastuća zračna struja, je u centru oblaka jača nego na krajevima, jer je okružni oblaci štite odhladnoće. 24
 25. 25. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaZbog ovog vertikalnog širenja oblaci se rasprostranjuju na najhladnijamjesta u zračnom omotaču (atmosferi) gdje se stvaraju kapi vode ihladnoće rastući sve više.Kada ove kapi postanu preteške zračnoj struji, počinju da padaju u oblikukiše, grada itd. 1Slika 17: Satelitska slika pokazuje kretanje oblaka prema mjestu spajanjaB, C i D. Strelice pokazuju pravac kretanja vjetra. ("Korištenje satelitskihslika u vremenskim analizama i prognozama", Anderson i drugi, str.188)Slika 18: Mali dijelovi oblaka(kumulusta) kreću se premamjestu spajanja pored horizonta,gdje možemo da uočimo velikioblak (kumulust). (Oblaci ioluje, Ludlam, ploča 7.4)1 Atmosferski omotač, Anthes i drugi, str.269; i Meteorologija, Miller i Thompson, str.141 25
 26. 26. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaSlika 19(A): Odvojeni mali dijelovi oblaka (kumulusta).19(B): Kada se mali dijelovi spoje, pomoću zračne struje nastaje velikinagomilani oblak. Kao i vode su označene sa *. (Atmosfera, Anthes idrugi, str.269)Slika 20: Kumulust. Nakonnagomilavanja oblaka počinje dapada kiša iz njega. (Vrijeme iklima, Bodin str.123)Uzvišeni Allah u Kuranu kaže:" Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugimgomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada;On s neba, iz oblaka velicinebrda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi-bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid."11 Sura An-Nur, ajet 43 26
 27. 27. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaMeteorolozi su tek nedavno otkrili ove detalje formiranja oblaka,strukture, i funkcije pomoću savremenih ureñaja kao što su avioni,sateliti, kompjuteri, baloni i drugi ureñaji za izučavanje vjetra i njegovogpravca kretanja, za mjerenje vlage i njene promjene, i odreñivanje stepenai promjene zračnog pritiska. 1Nakon što je objasnio oblake i kišu, prethodni ajet govori o gradu i munji:(„On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoćepogodi, a koga hoće poštedi-bljesak munje njegove gotovo da oduzmevid.“) 2Meteorolozi su otkrili da ovi oblaci (kumulusti) koji ispuštaju graddosežu veličinu od 25000-30000 stopa (4,7-5,7 milja) 3 kao planineopisane u Kur‘anu: („On s neba, iz oblaka veličine brda...“).(vidi sliku 21). Slika 21: KumulustNa ovaj Kur’anski ajet možemo postaviti slijedeće pitanje:Zašto ajet kaže: „munje njegove“ ukazujući na grad?Da li to znači da je grad glavni faktor u proizvodnji munje?Da vidimo šta o tome kaže knjiga „Meteorologija danas“.Naime, u knjizi stoji da oblak postaje naelektrisan padom grada krozpodručje oblaka i sa skamenjenim gradom kapljice se smrzavaju samimdodirom i proizvode latentnu toplotu.1 Naučne nadnaravnosti Kur‫ة‬ana u opisu vrsta vjetrova, oblaka i kiše, Makky i drugi, str.552 Sura An-Nur, ajet 433 Meteorologija, Miller i Thompson, str.141 27
 28. 28. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTo čini površinu skamenjenog grada toplijom od površine koju okružujuledeni kristali, i nakon dodira skamenjenog grada sa ledenim kristalimadešava se nevjerovatna pojava: elektroni se upućuju od hladnijih prematoplijim stvarima čineći grad negativno naelektrisan.Ista pojava se dešava kada superhladnekapljice doñu u dodir sa skamenjenimgradom pa proizvode male pozitivnonaelektrisane.Ove lakše i pozitivno naelektrisane dijelovezračna struja nosi na vrh oblaka.Grad, zadržavajući negativne naelektrisanjepada na dno oblaka koje postaje negativnonaeletrisano.Ove negativne čestice se oslobañaju u vidumunje.Iz ovoga zaključujemo da je grad glavnifaktor u proizvodnji munje. 1Ova informacija o munji je nedavno otkrivena.Do 1600-e godine, Aristotelova teorija o meteorologiji je preovladavala.Na primjer, govorio je : „Atmosfera se sastoji od dvije vrste izdisaja:vlažni i suhi.“Takoñer je rekao: „Grom je glas sudaranja suhog izdisaja sa susjednimoblacima, i munja je plamen i gorenje suhog izdisaja u obliku tihe i čudnevatre.“ 2Ovo su neke od ideja o meteorologiji koje su dominirale za vrijemeobjavljivanja Kur’ana, prije četrnaest stoljeća.H) Komentari naučnika o naučnoj nadnaravnosti u Kur’anuSlijede neki od komentara naučnika o naučnoj nadnaravnosti u Kur’anu.Svi komentari su preuzeti sa video trake pod nazivom ¨Ovo je istina¨.Na ovoj video traci možete vidjeti i čuti naučnike dok daju komentare.(Za kopiranje, gledanje uživo ili gledanje klipova ovih komentaraposjetite stranicu www.islam-guide.com/truth)1 Meteorologija danas, Ahrens, str.4372 Aristotelova prevedena djela na engleski, Meteorologija danas, treći tom, Roos i drugi, str.369a i 369b 28
 29. 29. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama1-Dr. T. V. N. Persaud je profesor anatomije, pedijatrije, zdravlja djece,sifilisa, ginekologije i reprodukcije, na univerzitetu Manitoba, Winnipeg,Manitoba, Kanada.Tamo je radio kao generalni direktor anatomije šesnaest godina, i bio jejako poznat u svom polju.Autor je i kontrolor dvadeset dva djela, i objavio je više od 181 naučnihistraživanja.1991 godine dobio je najveću dodjeljenu nagradu do tada u poljuanatomije u Kanadi, takozvanu J B C veliku nagradu od Kanadskogudruženja anatomista.Kada je upitan o naučnim nadnaravnostima u Kur’anu, koje je izučavaorekao je:„Način na koji je meni objašnjeno je da je Muhammed bio običan čovjek.Nije znao čitati niti pisati, ustvari bio je nepismen.Govorimo o dvanaest, odnosno četrnaest stoljeća prije i o nepismenomčovjeku koji objašnjava izjave i rečenice, koje su na veliko iznenañenje,naučno tačne.Ja lično, ne vidim kako to može biti samo slučajnost.Puno je tačnih stvari, i ja, kao i doktor Moore, nemam nikave poteškoće uprihvatanju da ga je Božije nadahnuće uputilo na ove informacije.“Profesor Persaud je spomenuo neke od Kur’anskih ajeta i Poslanikovihhadisa u nekim svojim knjigama.Takoñer je predstavio ove ajete i hadise na nekoliko kongresa.2-Dr. Joe Leigh Simpson je profesor i generalni direktor odijela zaporodiljstvo i ginekologiju, kao i za ljudsku genetiku na medicinskomfakultetu Bajlor, Hjuston, Teksas, USA.Takoñer je profesor i generalni direktor odijela za porodiljstvo iginekologiju na univerzitetu Tennessee, Memphis, Tennessee, USA.Bio je predsjednik “Američkog udruženja plodnosti“.Primio je mnoge nagrade, uključujući nagradu udruženja Profesoraginekologije i porodiljstva 1992 godine.Profesor Simpson je proučavao slijedeća dva hadisa poslanikaMuhammeda a.s:„Stvaranje svakog od vas odvija se u stomaku njegove majke četrdesetdana...“1„Nakon četrdeset i dvije noći embrija, Bog šalje meleka koji ga oblikuje,daje mu sluh, i vid, i kožu, i meso, i kosti...“2(1) Prenosi Muslim (br. 2643) i Buhari(br.3028)(2 ) Prenosi Muslim (br. 2645) 29
 30. 30. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaIntenzivno je proučavao ova dva hadisa zapazivši da prvih četrdeset danapredstavlja posebnu fazu u stvaranju zametka.Bio je impresioniran preciznošću i tačnošću ova dva hadisa.Na jednom od kongresa je izjavio slijedeće:„Ova dva Poslanikova hadisa dala su mi posebnu, tačnu vremenskutabelu za razvoj zametka prije četrdeset dana.Ova tačka je spomenuta jutros od strane prethodna dva govornika, i nemože biti da su ovi hadisi objavljeni na osnovu naučne činjenice koja jebila prisutna za vrijeme njihovog pisanja.Ovo znači da nema neslaganja izmeñu genetike i vjere, ustvari, vjeramože ukazati na znanje u puno naučnih tačaka.U Kur’anu postoje informacije objavljene prije mnogo stoljeća, čija jetačnost poslije dokazana, što dokazuje da je Kur’an objavljen od straneUzvišenog Allaha.“3-Dr. E. Marshall Johnson profesor anatomuje i evolucione biologije nauniverzitetu Tomas Jeferson, Filadelfija, Pensilvanija, USA.22 godine, tamo je radio kao profesor i generalni direktor anatomije.Takoñer je bio direktor Daniel Baugh instituta, kao i predsjednik„Teratologija društva“ udruženja.Napisao je više od 200 publikacija, i 1981 godine, tijekom sedmemedicinske konferencije, u Damamu, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, priprilaganju papira svog istraživanja je rekao:„Sažetak: Kur’an ne opisuje samo spoljašnji izgled zametka, nego iunutrašnje faze, faze unutar zametka, o nastajanju i razvoju opisujućiključna dešavanja koja je otkrila današnja nauka. „Takoñer je rekao: „Kao naučnik, mogu se nositi samo sa stvarima kojemogu tačno vidim.Mogu razumjeti embriologiju i evolucionu biologiju.Mogu razumjeti riječi koje mi prevedu iz Kur’ana.I kao što sam dao primjer prije, ako bi trebalo da se prebacim u ono dobai da znam, naravno ono što danas znam, i da sačuvam svoju sposobnostopisa, ne bih mogao opisati stvari kako su opisane u časnom Kur’anu.I ne vidim nikakav izgovor odbijanja ideje da je Muhammed teinformacije dobio od odreñenog izvora, tako da ne vidim ovdje šta jekontradiktorno sa idejom da je Božanska sila umiješana u ono što jeMuhammed mogao napisati.“ 14-Dr. William W. Hay je poznati naučnik morske nauke, i profesorgeoloških nauka na univerzitetu Kolorado, Boulder, Kolorado, SAD.1 Muhammed a.s. je bio nepismen, nije znao ni čitati ni pisati ali je diktirao Kur’an svojim drugovima(ashabima) i naredio nekima od njih da ga zapišu. 30
 31. 31. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPrije je bio dekan Rosenstiel škole za marince i atmosferskih nauka nauniverzitetu Majamiji, Majami, Florida, SAD.Nakon diskusije sa profesorom Hay o činjenicama o moru, spomenutim uKur’anu, i koje su nedavno otkrivene rekao je :„Fascinirajuće je to da se ovakve informacije nalaze u starim zapisimačasnog Kur’ana i da mi je da znam izvor ovih informacija!?Interesantno je da se ove informacije nalaze tu i da je ovo istraživanjezbog njihovog otkrivanje i spoznaja značenja nekih tekstova. „I kada je dr. Hay upitan o tome šta bi mogao biti izvor Kur’ana odgovorioje : „ Mislim da mora da bude Bog.“5- Dr. Gerald C. Goeringer je govornik i pomoćni profesor medicinskeembriologije na odsjeku za izučavanje ćelije (biologija) - medicinskaškola - Georgetawn University, Vašington, DC, SAD.Tijekom osmog medicinskog kongresa, koji je održan u Rijadu, uKraljevini Saudijskoj Arabiji, pri prilaganju papira svoga izučavanjadoktor Goeringer je objasnio:„Neki od Kur’anskih ajeta sadrže potpuni opis razvoja čovjeka, odpočetka spajanja gameta (spolna rasplodna ćelija) do nastajanja iformiranja organa.Prije toga nije postojao ovako jasan i potpun zapisnik o razvoju čovjeka,njegovoj kasifikaciji, definicijama i opisu.Većinom, ako ne i u svim slučajevima, ovaj opis je prestigao u historiji zanekoliko stoljeća ono što je bilo zapisano u starim naučnim djelima orazličitim fazama i razvoju zametka čovjeka.“6- Dr. Yoshihide Kozai je profesor na univerzitetu Tokio, Hongo, Tokio,Japan.Bio je direktor državnog astrološkog opservatorija, Mitaka, Tokio, Japan.On je rekao: „Jako sam impresioniran što nalazim tačne astrološkečinjenice u Kur’anu.S naše strane, moderni astronauti su proučavali samo mali diouniverzuma.Skoncentrisali smo se, u našem naporu, da razumijemo mali dio, jerpomoću teleskopa vidimo samo mali dio neba bez razmišljanja o viñenjucijelog univerzuma.Zbog toga, nakon čitanja Kur’ana i odgovora na pitanja, mislim da mogunaći svoj budući način otkrivanja univerzuma.“7-Dr. Tejatat Tejasen je generalni direktor odjela za anatomiju na ChiangMia univerzitetu, Chiang Mai, Tajland.Prije toga bio je dekan medicinskog fakulteta na istom univerzitetu. 31
 32. 32. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTokom osmog medicinskog kongresa u Rijadu, Kraljevini SaudijskojArabiji, profesor Tejatat je ustao i rekao:„Tokom posljednje tri godine postao sam zainteresovan za Kur’an.Iz mog studija i onog što sam naučio iz ovog kongresa, smatram da svešto je zapisano u Kur’anu prije četrnaest stoljeća, mora biti istina koju jemoguće dokazati naučnim putevima.Budući da poslanik Muhammed a.s nije znao čitati ni pisati, mora bitiPoslanik koji je došao sa ovim činjenicama koje su mu objavljene, poputjedne od „svjetlosnih operacija“ od strane onoga koji je dostojan da budeStvoritelj.Taj Stvoritelj mora da bude Allah (Bog), zbog toga došlo je vrijeme dakažemo: La illahe ila Allah, Muhammed resulallah (Nema Boga osimAllaha, Muhammed je Božiji poslanik).Na kraju, moram čestitati na odličnoj i naprednoj organizaciji ovogkongresa.Ne samo da sam se okoristio naučno i vjerski, već mi je pružena velikaprilika da se sretnem sa mnogo poznatih učenjaka, i sticanje novihprijatelja od učesnika kongresa.Najznačajnija stvar koju sam stekao dolaskom na ovo mjesto je (La ilaheila Allah Muhammed resulallah) i što sam postao musliman.“Nakon ovih primjera koje smo vidjeli o naučnim nadnaravnostima uKur’anu, i poslije svih ovih zaključaka od strane naučnika, postavimosebi ova pitanja:-Da li su ove naučne informacije, nedavno dokazane, u različitim poljima,slučajno spomenute u Kur’anu objavljenom prije četrnaest stoljeća?-Da li je moguće da je ovaj Kur’an napisao Muhammed ili neki drugičovjek?Jedini mogući odgovor je da je Kur’an Božiji govor, objavljen od Njega.(Za više informacija na internetu: članaka, knjiga, video kaseta o naučnimnadnaravnostima u Kur’anu posjetite web stranicu www.islam-guide.com/science ili kontaktirajte neku od organizacija sa sranice 68)2- Veliki izazov stvaranja jedne sure kao što su sure u Kur’anuUzvišeni Allah kaže:"A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednusuru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha,ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajtevatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A one 32
 33. 33. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamakoji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje ćerijeke teći..."1Od kako je objavljen Kur’an, prije četrnaest stoljeća, niko nije uspio danapravi jednu suru kao što su sure u Kur’anu, u njihovoj ljepoti, rječitosti,veličanstvenošču, mudrim zakonima, tačnošću informacija, istinitostiposlanstva, i drugih osobina savršenosti.Znajte da najmanja sura u Kur’anu, ( sura Kavser, broj 108), sastoji sesamo od deset riječi, i pored toga ni jedan čovjek nije uspio nikad da sesuprotstavi tom izazovu; ni prije ni sada. 2Neki od nevjernika, koji su gajili neprijateljstvo prema Muhammedu a.s,pokušali su da se suprotstave ovom izazovu da dokažu da Muhammednije pravi Poslanik, ali im nije uspjelo.Desio se ovaj neuspjeh, i pored toga što je Kur’an objavljen na njihovomjeziku i njihovom dijalektu, i pored toga što su arapi za vrijeme poslanikaMuhammeda a.s bili na velikom nivou rječitosti, pisali prelijepu i rječitupoeziju, koja se i danas čita i zapanjuje čitaoce.3- Biblijska proročanstva o dolasku Muhammeda a.s kaoislamskog poslanikaBiblijska proročansta o dolasku Muhammeda a.s su dokaz o istinitosti islama, analogna pred očima onih koji vjeruju u Bibliju. U petoknjižju, Bog je rekao Mojsiju (Musau): "Proroka ću im podignuti izmeñu braće njihove, kao što si ti, i metnuću riječi svoje u usta njegova, i kazivaće im sve sto mu zapovjedim. A ko god ne bi1 Sura Al-Bekare 23-25 ajet.2 Vidi El-Burhan fi ulumi-l-Kur an, Ez-zerkeši, poglavlje svezak 2, str. 224. 33
 34. 34. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaposlušao riječi mojih, koji će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.“(Mojsijevo Petoknjižje 18:18-19)Iz ovih tekstova zaključujemo da poslanik u ovom poslanstvu mora imatislijedeće osobine:1-da će biti kao Musa2-da će doći od braće Izraelćana, to jest od Isamailovih sinova3-da će Allah u usta ovog poslanika staviti govor, koji će objaviti šta muje nareñenoDa malo dublje istražimo ove osobine :1-Poslanik kao MusaTeško ćemo naći dva tako slična poslanika kao što su Musa i Muhammeda.s.Obojica su došli sa potpunim zakonom i zakonodavstvom za organizacijuživota.Obojica su se suprotstavljali neprijateljima i pobjeñivali nadnaravnimputem.Obojica su prihvaćena kao poslanici i sudije, i obojica su učinili hidžru(migrirali) zbog urote o ubojstvu.Što se tiče sličnosti izmeñu Musaa i Isaa a.s, ne slaže se sa tačkama gorenavedenim niti sa drugim odlučujućim tačkama kao što su prirodnoroñenje, porodični život, smrt Musaa i Muhammeda, dok Isa nije umro.Osim toga, Isaovi sljedbenici su ga gledali kao Božijeg sina, ne kaoBožijeg poslanika kao Musaa i Muhammeda a.s, i kao što muslimanivjeruju u Isaovo poslanstvo.Na osnovu toga, poslanstvo u Bibliji se odnosi na Muhammeda a.s, ne naIsaa, obzirom na to da Muhammed a.s više sliči Musau nego Isau.S druge strane, u Indžilu po Johnu, zapažamo da su Židovi očekivaliostvarenje tri različita poslanstva:1-dolazak Isaa 2-dolazak Ilije 3-dolazak PoslanikaOvo je očigledno iz tri pitanja koja su postavljena Johnu krstitelju (Jahja):(Ovo je svjedočenje Johna kada su Židovi iz Jerusalema poslalisveštenike i Lavijce da ga pitaju ko je. Pa je priznao, i nije negirao:„izjavljujem ja nisam Mesih.“ Pa su pitali „onda ko si? Jesi Ilija?“ Rekaoje : “Nisam ja!“ „Jesi Poslanik?“ „Ne“ odgovorio je. )...(John 1: 19-21) 34
 35. 35. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaI ako pogledamo u Bibliju sa marginalnim bilješkama, naći ćemo ubilješkama gdje stoji riječ „poslanik“ u Johnu 1:20, da su ove riječivezane za poslanstvo spomenuto u Petoj knjizi Mojsijevoj.Iz ovoga zaključujemo da se pod Poslanikom u Petoj knjizi Mojsijevoj18:18 ne podrazumijeva Isa.2-Od braće IzraelacaIbrahim je imao dva sina: Ismail i Ishak (Izlazak 21)Ismail je postao djed arapskog naroda, a Ishak je postao djed Izraelskognaroda.Poslanik o kome govore nije od Židova samih, nego od njihove braće, tojest Ismailovih sinova.Muhammed a.s je Ismailov potomak, tako da je on uistinu taj poslanik.Takoñer u Bibliji, u poglavlju Izlazak 42:1-13, se govori o „odabranom“Božijem robu, i o „poslaniku“ koji će donijeti poslani zakon:(„neće posustati niti biti obeshrabljen dok ne uspostavi pravdu na zemlji.I otoci će čekati njegov zakon...) (Aši’a 42:4)Tekst 11 se odnosi na očekivanog poslanika potomka Kidara.Kidar je, prema Izlazak tekvin 13-25, drugi Ismailov sin- uzvišeniMuhammedov a.s djed.3-Allah će staviti svoj govor u usta ovog Poslanika:Allah je doista, već stavio svoj govor (časni Kur’an) u usta Muhammedaa.s.Poslao je Džibrila da nauči Muhammeda a.s Kur’an, pa ga je Muhammeddiktirao narodu, onako kako je čuo od Džibrila.Tako da riječi časnog Kur’ana nisu govor Muhammeda a.s.Nisu proizvod njegovih misli, nego su stavljene u njegova usta pomoćumeleka Džibrila.Za vrijeme Muhammedovog a.s života, i pod njegovom kontrolom,ashabi su naučili i zapisali Kur’an.Zapažamo, da je Allah, u Petoj knjizi Mojsijevoj, u poslanstvu 18-19,rekao:„A ko god ne bi poslušao riječi mojih, koji će govoriti u moje ime, odtoga ću ja tražiti.“Taj poslanik je Muhammed a.s.Posjetite stranicu www.islam-guide.com/mib za više informacija oMuhammedu u Bibliji. 35
 36. 36. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama4-Kur’anski ajeti koji govore o budućim dogañajima, koji su seposlije ostvariliJedan od primjera za dogañaje, o kojem je Kur’an obavijestio je pobjedaRimljana - Bizantinaca nad Perzijancima poslije tri do devet godinanakon poraza Rimljana od strane Perzijanaca.Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:„Bizantinci su pobijeñeni. U susjednoj zemlji, ali oni će, poslije porazasvoga, sigurno pobijediti. Za nekoliko godina...“ 1... susjedna zemlja-najbliža zemlja arapskom poluotoku...Dopustimo historiji da priča o ovim ratovima:U knjizi „Historija Bizantijske države“ stoji:Bizantska vojska teško je poražena u Antakiji 613 godine, i kao rezultattoga, Perzijanci su se rašili u svim pravcima. 2U to vrijeme, teško je bilo zamisliti da Bizantinci mogu pobijeditiPerzijance.Osim što je Kur’an obavijestio da će pobijediti u roku od tri do devetgodina.I 622 godine, nakon devet godina od poraza Bizantinaca, dvije snage seponovo sreću (Bizantinci i Perzijanci) na Armenskoj zemlji, i rezultattoga bila je konačna pobjeda Bizantinaca nad Perzijancima, po prvi putnakon poraza Bizantinaca-Rimljana 613 godine.I tako se potpuno obistinila vijest, kao što je Uzvišeni Allah rekao uKur’anu.Postoje i mnogi drugi ajeti i hadisi poslanika Muhammeda a.s, kojigovore o budućim dogañajima koji su se poslije ostvarili.Potražiti u knjizi „Vječne mu’džize (čuda)“ izdata od udruženja „Objavaislama“.5-Čuda (mudžize) koja su se ispunila posredstvom Muhammedaa.s.Mnoga čuda su se ispunila posredstvom Muhammeda a.s uz dozvoluUzvišenog Allaha.Mnogi ljudi bili su svjedoci ovih čuda.Na primjer:1 Sura Al-Rum 2-4 ajet.2 Historija Bizantijske države, Ostrogorsky str.95 36
 37. 37. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama-Kada su nevjernici u Mekki tražili od Poslanika neko čudo, pokazao imje raspolućenje mjeseca. 1-Drugo čudo je izbijanje (razljevanje) vode iz prstiju poslanikaMuhammeda a.s.Prenosi se da je ðabir ibn Abdullah rekao: „Na dan Hudejbije ljudi suožednjeli a pred Vjerovjesnikom a.s. bila je mala mješina. On je uzeoabdest pa su ljudi potrčali prema njemu. „Šta vam je ?“ – upitao je on, aoni su rekli: „Nemamo vode ni za abdest niti za piće, osim to što je predtobom.“ Tada on stavi ruku u tu mješinu, a izmeñu njegovih prstiju početeći voda, poput izvora, te smo se mi napili i uzeli abdest.“„Koliko vas je bilo?“ – upitao sam, a on je rekao:„Da nas je bilo stotinu hiljada bilo bi nam dovoljno. Bilo nas je hiljadu ipet stotina." 2Mnoga druga čuda-mudžize su se desile Muhammedu a.s , ili njegovimposredstvom.(Potražiti u knjizi Vječna čuda-mudžize, izdata od udruženja Objavaislama)6-Skromni život poslanika Muhammeda a.sAko uporedimo život poslanika Muhammeda a.s prije njegovogposlanstva sa životom nakon što je počeo sa poslanstvom, zaključujemoda je nemoguće zamisliti da je Muhammed propagirao poslanstvo zbogostvarenja materijalnih sredstava, oholosti, ugleda ili vlasti.Prije poslanstva Muhammed a.s nije imao nikakvih briga niti materijalnihproblema.Kao uspješan trgovac, dobrog ugleda, ostvario je zadovoljavajuće iugodno učešće.Poslije poslanstva postao je ispod uobičajenog materijalnog nivoa.Kao objašnjenje obrazložit ćemo ove izjave o njegovom životu:-Prenosi se od Urve, od Aiše (Allah bio zadovoljan njom), da je reklaUrvi: „Moj sestriću! Mi smo, tako mi Allaha gledali mladi mjesec, paopet mladi mjesec, pa opet mladi mjesec, tri mlañaka tokom dva mjesecadana, a da se u kućama Allahovog Poslanika a.s. nije vatra naložila.„Upitao sam“ –veli Urve:-„Tetka, šta vas je održavalo u životu?“1 Prenosi Buhari i Muslim2 Prenosi Buhari, 3576 37
 38. 38. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama-„Dvije vrste hrane „ – kazala je – „hurme i voda. Osim toga AllahovPoslanik a.s. imao je komšije ensarije, koji su držali stoku pa su znaliposlati mlijeka koje bi nam Allahov Poslanik a.s. davao da pijemo.“1-Enes ibn Malik, Allah bio zadovoljan njime, kaže:„Poslanik a.s. nije vidio bijeli hljeb odkada ga jeAllah poslao pa dosmrti.“2-Aiša, Allah bio zadovoljan njome, je rekla:„Postelja Allahovog Poslanika, a.s, bila je od štavljene kože, napunjenapalminim vlaknima.“ 3-Prenosi se od Amra ibn Harisa da je rekao:„Allahov Poslanik, a.s, nije ostavio poslije svoje smrti ni dirhema nidinara, ni roba ni robinje, niti išta osim svoju mazgu Bejda’, svoje oružjei zemlju, koju je već ranije bio uvakufio.“4Muhammed a.s je živio ovaj teški život do smrti, i pored toga što mu jemuslimanska državna blagajna bila na raspolaganju.Većina stanovništa Arabijskog poluotoka je prešla na islam prije njegovesmrti, i muslimani su ostvarili pobjedu osamnaest godina nakon njegovogposlanstva.Da li je moguće da je Muhammed a.s propagirao poslanstvo da postignevisoki društveni položaj i vlast?Pa ako je uživao ugledni položaj, i vlast obično praćenu dobrom hranom,raskošnom odjećom, ogromnim dvorcima i čuvarima; pa da li koji odovih indikatora odgovara Muhammedu a.s?Ovo su neki brzi primjeri njegovog života koji mogu pomoći u odgovoruna ovo pitanje:Pored njegovih odgovornosti kao poslanika, učitelja, starješine i sudije,Muhammed a.s je muzo svoje ovce, ušivao svoju odjeću, popravljaosvoju obuću, pomagao u kućnim poslovima, posjećivao siromašnebolesnike, takoñer je pomogao ashabima da iskopaju Hendek (opkop kodMedine) prenoseći pijesak iz njega.Njegov život bio je primjer za jednostavnost i skromnost... 5Njegovi ashabi su ga voljeli, poštovali, i vjerovali mu do iznenañujućemjere.1 Prenosi Buhari2 Prenosi Buhari3 Prenosi Ahmed4 Prenosi Nisai5 Prenosi Buhari 38
 39. 39. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaAli je on uvijek podsticao na to da božanstvenost pripada samo Allahu,ne njemu osobno.Enes ibn Malik (jedan od njegovih prijatelja) je rekao:„Poslnikovi ashabi nisu voljeli nikog više od Poslanika a.s; pored toga oninisu ustajali kada bi on došao, jer je mrzio da mu narod ustaje kao što suto radili drugi narodi svojim starješinama..“ 1Mnogo prije nego se pojavio tračak nade za uspjeh islama, u početkudugog i bolnog vremena patnje i maltretiranja, došao je Utbe, poslan odnevjerničkih voña, Muhammmedu i njegovim sljedbenicima i rekao:„Ako želiš s tim ćime si došao (islamom) novac, skupit ćemo ti od našegnovca da budeš najbogatiji; ako želiš čast, učinit ćemo te našimstarješinom i nećemo uraditi ništa bez tvoje dozvole; ako želiš vlasništvo,učinit ćemo te našim vladarem..“Od Muhammeda, za uzvrat, nije traženo ništa osim da se odrekne jednog;pozivanja naroda u islam i obožavanje jednog Boga, bez partnera.Zar ova ponuda ne primamljuje onoga ko želi ovosvjetsku korist?!Da li se onda Muhammed predomišljao kad je primio ovu ponudu odnevjernika?Da li je Muhammed odbio ovu ponudu kao strateški plan nagañanja,ostavivši otvorena vrata za bolju ponudu?Ne! Njegov odgovor je bio: „U ime Allaha Milostivog Samilosnog“ zatimje Utbi citirao slijedeće ajete iz sure Fusilet : 2„Ha-mim. Objava je od Milostivog, Samilosnog,Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kuran na arapskom jeziku za ljude kojine znaju, vjesnik radosnih vijesti i opomena, - pa opet većina njih glavuokreće neće ni da čuje.“ 3Drugom prilikom, odgovarajući amidži na molbu da prestane pozivatinarod u islam, Muhammedov konačan i iskren odgovor je bio:„O amidža, tako mi Allaha, kada bi mi stavili sunce u desnu ruku i mjesecu lijevu, ne bih ostavio ovu stvar (tj pozivanje naroda u islam) dok Allahne presudi ili se ne uništi bez Njega.“ 4Stvar nije bila ograničena samo na patnju od maltretiranja poslanikaMuhammeda a.s i njegovih ashaba trinaest godina, već su nevjernicipokušali nekoliko puta i da ga ubiju.Pa su jednom pokušali bacajući ogromnu kamen da pane na njegovuglavu.1 Hadis po značenju u Musnedu Ahmed2 Ibn Hišam, Poslanikov životopis, drugi tom3 Sura Fusilet, ajet 1-44 Ibn Hišam, Poslanikov životopis, prvi tom 39
 40. 40. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaDrugi put su mu stavili otrov u hranu.. 1Šta opravdava Muhammedovo a.s izdržavanje ove patnje i žrtvovanje unjegovom životu, čak i nakon što je ostvario potpunu pobjedu nad svojimneprijateljima?!Čime se mogu objasniti njegova skromnost i plemenitost koju jeizražavao u časovima velike slave, insistirajući na tome da je samo Allahodgovoran za njegov uspijeh, ne njegova genijalnost?!Da li ovo mogu biti osobine čovjeka željnog slave i sebične prirode?!7-Fenomen širenja islamaNa kraju ovog poglavlja, možda je prikladno ukazati na važnog indikatoraistinitosti islama.Dobro je poznato u SAD, i u cijelom svijetu, da je islam najbrže-rasprostranjujuća vjera.Slijedi nekoliko napomena o ovom fenomenu:-Islam je najbrže-šireća vjera u Americi, i on je vodič za uputu i temeljopstanka mnogih naroda.. (Hillary Rodham Clinton, Los AngelesTimes). 2-(Muslimani su skupina koja najbrže raste u svijetu) Ured populacijskeprovjere..3-(Islam je najbrže-šireća vjera u ovoj zemlji). (Geraldine Baum). 4-(Islam je najbrže-šireća vjera u Americi)..(Ari L. Goldman)..5Ova pojava (fenomen) pokazuje da je islam istina od Allaha, i nemogućeje zamisliti da je ovaj ogroman broj Amerikanaca i drugih različitihnaroda došao do zaključka da je islam ispravna vjera, bez pažljivograzmišljanja o ovome i ubjeñenja da je prava vjera od Allaha.Ovi upućeni ljudi dolaze iz različitih zemalja, klase, zvanja i društvenogstatusa; uključujući učenjake, profesore, filozofe, novinare, političare,glumce, i sportiste...Spomenute činjenice u ovom poglavlju, su dokazi za podršku vjerovanjada je Kur’an Božiji govor i da je Muhammed a.s pravi poslanik od Bogaposlat, i da je islam prava Božanska vjera...1 Ibn Hišam, Poslanikov životopis, prvi tom2 Larry B. Stammer, Los Angeles, 31 May 1994, str.33 Timothy Kenny, USA Today, 17 February 1989, str.4a4 Geraldine Baum, Newsday, 7 March 1989, str.45 Ari L. Goldman, New York Times, 21 February 1989, str.1 40
 41. 41. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaDrugo poglavljeNeke od prednosti islamaIslam obskrbljuje pojedinca i zajednicu mnogim dobrima-blagodatima.Ovo poglavlje pojašnjava koristi koje pojedinac dobiva iz islama.1-Vrata za vječni raj (džennet)Uzvišeni Allah u časnom Kur’anu kaže:„A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetsim baščama krozkoje će rijeke teći;...“1Takoñer Allah u Kur’anu kaže:„Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostrankoliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha iposlanike Njegove vjeruju.“2Vjerovjesnik, a.s, nam je rekao :„Ja, zaista, znam ko će posljednji izići iz vatre i ko će posljednji ući uDžennet. To je onaj čovjek koji će iz vatre izići pužući, pa će mu Allahreći: „Idi i uñi u Džennet.“ On će tada doći do njega, ali će mu se učinitida je pun, te će se vratiti i reći: „Gospodaru, zatekao sam ga puna.“ On ćemu ponovo reći: „Idi i uñi u Džennet.“ On će opet doći do njega, ali ćemu se učiniti da je pun, te će se vratiti i reći: „Gospodaru, zatekao sam gapuna.“ On će mu ponovo reći: „Idi i uñi u Džennet, tebi u (njemu), zaista,pripada koliko dunjaluk i deset puta više.““3Takoñer je, a.s, rekao:„Jutarnji ili večernji izlazak (u borbu) na Allahovu putu, vrednijii je oddunjaluka i svega što je na njemu. Dužina vašeg luka ili stopala uDžennetu vrednija je od dunjaluka i svega što je na njemu.“4Takoñer je, a.s, rekao, Uzvišeni je rekao:„Priredio sam za svoje bogobojazne robove, ono što oko nije vidjelo, nitiuho čulo, niti je naumpalo čovjeku.“ 5Takoñer je a.s rekao:1 Sura Al-Bekare, ajet 252 Sura Al-Hadid, ajet 213 Buhari 65714 Buhari 65685 Buhari 41
 42. 42. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama„Doći će najnesretniji čovjek na dunjaluku, stanovnik Dženneta,„zaronio“ u Džennet, pa će mu biti rečeno:„O sine Ademov, jesi li vidio nesreću ikad? Je li te zadesila teškoćaikad?“ Pa će reći:„Ne, tako mi Allaha, Gospodaru, nije me zadesila nesreću nikad, niti samvidio teškoću ikad!“ 1Ako uñeš u džennet, živjet češ sretno, bez bolesti, bola, tuge i smrti;Allah će biti zadovoljan tobom, živjet češ vječan, vječno.Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:„A one koji vjeruju i dobra djela čine uvešćemo, sigurno, u džennetskebašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno i zauvijek ostati, a unjima će čiste žene imati, i u dbelu hladovinu ćemoih uvesti.“2(Molimo posjetite stranicu www.islam-guide.com/hereafter , za višeinformacija o džennetu i o životu poslije smrti.)..2-Spas od vatreUzvišeni Allah u Kur’anu kaže:„Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primitikao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima nikoneće pomoći.“3Zato, ovo je posljednja prilika za ulazak u džennet i spas od vatre, jer akoosoba umre kao nevjernik, neće imati prilike da se vrati na ovaj svijet dapovjeruje.Allah je u Kur’anu spomenuo šta će se desiti nevjernicima na Sudnjemdanu:„A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: „Da namje da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i davjernici postanemo!““4I nikome neće biti pružena druga prilika povratka, da se pokaje.Allahov poslanik a.s je rekao:„Doći će najsretniji čovjek na dunjaluku, stanovnik Džehennema, naSudnjem danu, zaronjen u vatru; pa će mu biti rečeno:1 Prenosi Muslim2 Sura An-Nisa, ajet 573 Sura Ali-Imran, ajet 914 Sura Al-An’am, ajet 27 42
 43. 43. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama„O sine Ademov, jesi li vidio bobro ikad? Je li te zadesila sreća ikad?“ Paće reći:„Ne, tako mi Allaha, Gospodaru.““ 13-Prava sreća i duševni mirPravu sreću i duševnu sigurnost možemo postići pokoravanjem naredbiVječnom Stvoritelju ovog svijeta.Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:„One koji vjeruju i čija srca, kad se Allah pomene, smiruju-a srca sedoista, kad se Allah pomene smiruju!“2 S druge strane, onaj ko se udaljava od Kur’ana, živjet će težak život naovom svijetu.Allah kaže:„A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti ina Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti.“3Ovo objašnjava zašto neki ljudi počine samoubistvo, pored toga štouživaju svu udobnost koju im novac može ostvariti.Na primjer, pogledajmo Cat Stevensa (prešao je na islam i sada se zoveJusuf Islam); prije je bio pop pjevač i ponekad zarañivao za jednu noćviše od 150000 dolara.Nakon što je primio islam, pronašao je pravu sreću i mir, što nije mogaonaći u materijalnom uspjehu...Ako želite čitati priče onih koji su primili islam, posjetite stranicuwww.islam-guide/stories ,ili pričatajte knjigu „Zašto je islam naš jediniizbor?“.Na ovoj stranici, i u ovoj knjizi možete čitati o mislima i osjećajima ljudikoji pripadaju različitim zemljama, različitim kulturnim podlogama istepenima obrazovanja.1 Prenosi Muslim2 Sura Ar-Ra’d, ajet 283 Sura Taha, ajet 124 43
 44. 44. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama4-Oprost svih prošlih grijeha iskrenim pokajanjem AllahuKada neko primi islam, Allah mu oprosti sve prethodne grijehe i lošadjela.Prenosi se da ja Amr inb Aas došao Poslaniku i rekao:„Rekao sam Poslaniku a.s: Pruži mi svoju desnicu da ti iskažemposlušnost! – a kad ju je pružio ja sustegnuh svoju ruku, aon me upita:„Šta je s tobom Amre?“Rekoh mu:„Želio sam jedan uvjet postaviti.“„Čime da uvjetuješ?“ – kaza mi on.„Da mi bude oprošteno.“ –rekoh mu.„Zar ne znaš, Amre, da islam briše ono što je činjeno prije, da Hidžrabriše ono što se dogañalo prije nje te da hadždž briše ono što je bivaloprije njega?“ 11 Prenosi Muslim 44
 45. 45. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaTreće poglavljeOpšte informacije o islamu Šta je islam? Vjera islam je prihvatanje i pokoravanje učenju koje je Allahobjavio posljednjem poslaniku Muhammedu a.s.. Osnovna ubjeñenja-vjerovanja u islamu1-Vjerovanje u Allaha:Musliaman vjeruje u jednog Jedinog boga (Allaha), koji nema ni dijete nisaveznika, i niko osim Njega nema pravo da bude obožavan.On je pravi Bog, i sva druga božanstva su lažna.Allah ima svoja lijepa imena i svoja opšta, savršena svojstva, i niko neučestvuje sa Njim u Njegovom božanstvu niti u Njegovim osobinama.U Kur’anu, Uzvišeni Allah sebe opisuje:„Reci: „On je Allah-Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i roñennije, i niko mu ravan nije!“1Niko ne zaslužuje da mu se upućuje dova, niti da mu se pokorava, niti damu se klanja, nego je to sve samo Allahu..Jedino Allahu pripada potpuna moć, On je Stvoritelj, Gospodar,Upravitelj svime u cijelom univerzumu.On upravlja svim stvarima.1 Sura Ihlas 45
 46. 46. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaNije mu potreban niko od Njegovih stvorenja, a sva Njegova stvorenja seoslonjaju na Njega u svim njihovim potrebama.On zaista sve čuje, vidi i zna.Njegovo savršeno znanje obuhvata sve, bilo otkriveno ili skriveno,općenito ili privatno.On, Uzvišeni, zna šta se desilo, šta će se desiti, i kako će se desiti.Ništa se u univerzumu ne dešava bez Njegove dozvole.Šta On želi bilo je, šta ne želi nije bilo.Njegova volja je iznad volje svih Njegovih stvorenja.On je jači od svega, i On sve može.On je Milostivi, Samilosni, Onaj koji pruža najveću korist.Jedan od Poslanikovih hadisa objašnjava kako je Allah milostiviji premasvojim stvorenjima od majke prema djetetu.. 1Allah je daleko od nepravde i nasilja.On je mudar u svim svojim djelima i naredbama.Ako neko želi nešto od Allaha, može ga direktno zamoliti, bez da seobraća i jednom drugom stvorenju da intervenira izmeñu njega i Allaha..Allah nije Isus (Isa), i Isus nije Allah. 2Čak je i Isa sam to odbio.Uzvišeni Allah kaže:„Nevjernici su oni koji govore: „Bog je - Mesih, sin Merjemin!“A Mesih je govorio: “ O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome ivašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazaku džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicimaneće niko pomoći.“ 3Allah nije trojstvo. Uzvišeni Allah je rekao:„Nevjernici su oni koji govore: „Allah je jedan od trojice!“ A samo jejedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će,zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane.Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allahprašta i samilostan je.Mesih - sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili iodlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje suhranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim,njih kako se odmeću.“41 Muslim, 27542 Londonska štampa je 25.06.1984 objavila da je većina Indžilskih biskupa rekla: “Krščani nisuobavezni vjerovati da je Isus Bog.“ Broj biskupa bio je 31 od 39 biskupa u Engleskoj. 19 od 31 biskupaje reklo da je dovoljno vjerovati da je Isus bio visoki Božiji predstavnik. „3 Sura Al-Ma’ida, ajet 724 Sura Al-Ma’ida, ajet 73-75 46
 47. 47. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaIslam odbija da se Allah odmara sedmi dan stvaranja, i da se borio sajednim od Njegovih meleka, da je zavidan i da se urotio protiv ljudskogroda, ili da je uzeo čovječji lik-utjelovio se u nekom ljudskom stvorenju.Islam takoñer odbija da se Allahu pripisuje bilo koji ljudski oblik.Sve se ovo smatra kufrom-nevjerovanjem u Allaha.Allah je uzdignut, Uzvišeni, dalek svakom daljinom od bilo kakvognedostatka.Neumoran je i ne obuzima Ga ni drijemež ni san.Arapska riječ Allah znači: (Gospodar, Jedan Jedini Bog, Stvoritelj cijeloguniverzuma).I ova riječ (Allah) je ime za Gospodara i Boga koju koriste oni kojigovore arapski jezik, bili arapi muslimani ili arapi kršćani.Ova riječ se ne koristi za izražavanje ničega osim Jednog jedinog Boga.Ova riječ je u Kur’anu spomenuta više od 2150 puta.Na jermenskom jeziku, koji je dosta sličan arapskom, i bio je jezik koji jeIsa a.s koristi u svom izražavanju, 1 riječ Bog se odnosi na Allaha..2-Vjerovanje u meleke-anñeleMuslimani vjeruju u (postojanje) meleke, i da su oni božanska-duhovnastvorenja, obožavaju samo Allaha, pokoravaju se Allahu i ne rade ništabez Allahove dozvole.Meñu melekima je i Džibril a.s, koji je donio Kur’an Poslaniku a.s.3-Vjerovanje u svete knjigeMuslimani vjeruju da je Allah objavio knjige Poslanicima kao dokaz ipoklon ljudima.Izmeñu ovih knjiga je i Kur’an koji je Allah objavio poslanikuMuhammedu a.s.Allah je zagarntirao i osigurao zaštitu Kur’anu od bilo kakve promjene idistarzije-izobličenja.Allah je rekao:„Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti!“ 21 Sažeti Biblijski rječnik, Daglas, str.422 Sura Al-Hidžr, ajet 9 47
 48. 48. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama4-Vjerovanje u Božije vjerovjesnike i poslanikeMuslimani vjeruju u Božije vjerovjesnike i poslanike, počevši od Ademai uključujući Nuha, Ibrahima, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Isaa a.s.Posljednja Allahova objava narodu-potvrda za vječnu objavu- objavljenaje poslaniku Muhammedu a.s..Muslimani vjeruju da je Muhammed a.s posljednji poslanik kojeg jeAllah poslao.Kao što Uzvišeni kaže:„Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego Allahov poslaniki posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.“ 1Muslimani vjeruju da su svi poslanici stvoreni ljudi, i da niko od ovihposlanika nema nijednu božansku osobinu, od Allahovih osobina..5-Vjerovanje u Sudnji danMuslimani vjeruju u Sudnji dan - dan proživljenja, kada će svi ljudiustati-biti proživljeni da polažu račune na osnovu njihovih vjerovanja-ubjeñenja i djela.6-Vjerovanje u sudbinuMuslimani vjeruju u sudbinu, ali to vjerovanje u sudbinu ne znači da ljudinemaju slobodnu volju.Muslimani vjeruju da je Allah ljudima dao slobodnu volju.To znači da je u njihovoj moći da biraju izmeñu dobrog i lošeg, i da suodgovorni za svoj izbor.Vjerovanje u sudbinu sadrži četiri stvari:1-Allah sve zna; tj zna šta se dešava i šta će se desiti.2-Allah je zapisao sve što se desilo i što će se desiti.3-Ono što je Allah želio desilo se, a ono što nije želio nije se ni desilo.4-Allah je Stvoritelj svega.(Molimo posjetite stranicu www.islam-guide.com/beliefs za višeinformacija o osnovnim vjerovanjima-ubjeñenjima u islamu).1 Sura Al-Ahzab, ajet 40 48
 49. 49. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama Da li postoji drugi sveti izvor islama, osim Kur’ana?Da. Poslanikov sunnet (ono što je Poslanik govorio, radio ili šutnjomodobrio) je drugi izvor islama.Sunnet sadrži sigurno i pouzdano prenijete hadise ashaba, o svemu što jePoslanik a.s rekao, uradio ili odobrio.Vjerovanje u sunnet je jedno od osnovnih ubjeñenja islama. Neki od hadisa Poslanika Muhammeda a.s:-("Primjer za vjernike u pogledu njihove uzajamne ljubavi, samilosti iblagosti, jest jedno tijelo: ako se razboli jedan njegov dio, i ostali dijelovizbog njega osjećaju groznicu i noć provode besano!") 1-("Vjernici sa najpotpunijim imanom su oni koji su najljepšeg ponašanja,a najbolji meñu vama su oni koji su dobri (lijepo se ponašaju) premasvojim ženama.“) 2-(„ čovjek neće biti vjernikom sve dok ne bude želio svome bratu ono štoželi sebi samome!“) 3-(„Oni koji su milostivi, smilovat će im se Milostivi; smilujte se onima nazemlji, smilovat će vam se Onaj na nebu.“) 4-(„Osmjehivanje tvome bratu je sadaka.“) 5-(„...sadaka je lijepa riječ (upućena drugome);“ 6-("Onaj koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka se prema svome komšijilijepo odnosi;") 7-(„Allah ne gleda na vaše izglede i na vaša imanja, već gleda u vaša srca iu vaša djela.“) 8-(„Dajte najamniku njegovu platu prije nego mu se osuši znoj.“) 91 Prenosi Buhari i Muslim2 Prenosi Ahmed i Tirmizi3 Prenosi Buhari i Muslim4 Prenosi Tirmizi5 Prenosi Tirmizi6 Prenosi Buhari i Muslim7 Prenosi Buhari i Muslim8 Prenosi Muslim9 Prenosi Ibn Madže 49
 50. 50. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama-(„Jednog čovjeka u putu obuzela je žeñ, pa je našao bunar, sišao u njegai napio se. Kada je izišao vidio je psa kako plazi jezik od žeñi, i jedemokru travu oko bunara, pa je rekao: „ Zaista je ovog psa obuzela žeñ,poput one koja je i mene bila stigla.“ Pa siñe u bunar, napuni svojumestvu vodom i napoji žednog psa i Allah mu je ukazao svojublagodarnost i oprostio mu grijehe. „Allahov Poslaniče“ – upitali suprisutni – „A imamo li za životinje kakvu nagradu?“„Za sve živo ima nagrada.“ – reče on. „)1 Šta islam kaže o Sudnjem danu?Muslimani vjeruju da je ovaj život samo pripremni izlet za onaj (životnakon smrti) život.Ovaj (dunjalučki) život je ispit, za svakog pojedinca, za život poslijesmrti.Ovaj dan (onaj svijet) će doći kada nestane cijelog univerzuma, i mrtvi ćebiti proživljeni da polažu račune pred Allahom.Ovaj dan će biti početak života koji nikad neće završiti.To je taj Sudnji dan.Svi ljudi će naći nagradu od Allaha, na osnovu svojih vjerovanja i djela.Oni koji su umrli vjerujući da „nema boga osim Allaha i da jeMuhammed Božiji poslanik“ i bili muslimani, naći će svoju nagradu i ućiu džennet zauvijek.Kao što je Uzvišeni Allah rekao:„A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnicidženneta biti i u njemu će vječno boraviti.“ 2A oni koji umru ne vjerujući da „nema boga osim Allaha o da jeMuhammed Božiji poslanik“ i nisu bili muslimani, izgubiti će džennetzauvijek, i ući će u džehennemsku vatru.Uzvišeni Allah kaže:„A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, ion će na onom svijetu nastradati.“..I kaže:„Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primitikao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima nikoneće pomoći.“ 31 Prenosi Buhari i Muslim2 Sura Al-Bekara, ajet 823 Sura Ali-Imran, ajeti 85 i 91 50
 51. 51. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaNeko se može upitati: „Mislim da je islam dobra vjera, ali ako ja primimislam moja porodica, prijatelji i drugi ljudi će me maltretirati i ismijavati.Pa ako ne primim islam, mogu li ući u džennet i spasiti se džehennemskevatre?“Odgovor nalazimo u prethodnom ajetu u kom Uzvišeni Allah kaže:(„A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, ion će na onom svijetu nastradati.“).Nakon što je Allah poslao svog poslanika Muhammeda a.s da pozivaljude u islam, neće prihvatiti ni od koga da pripada drugoj vjeri osimislamu.Allah je naš Stvoritelj i naš Gospodar.Stvorio nam je sve što je na zemlji.Sve blagodati i dobra koja imamo su od Njega Uzvišenog.I nakon svega ovoga, kada osoba odbije da vjeruje u Allaha, Njegovogposlanika Muhammeda a.s, i Njegovu vjeru islam, pravedno je da budekažnjen na onom svijetu.Ustvari, glavni cilj našeg stvaranja je obožavanje Allaha Jedinog, ipokoravanje Njemu, kao što je Uzvišeni rekao u Kur’anu:„Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju“ 1Ovaj život koji danas živimo je kratak život, i nevjernici će na Sudnjemdanu misliti da je život koji su živjeli na zemlji trajao dan, ili dio dana.Uzvišeni Allah u kaže:„A koliko ste godina na Zemlji proveli?“- upitaće On.„Proveli smo dan i samo dio dana“- odgovoriće- „pitaj one koji subrojali.“„Pa da, kratko ste proveli“- reći će On- „da ste samo znali!Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?“I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega,Gospodara svemira veličanstvenog!“ 2Doista je život na onom svijetu pravi život.Nije samo duševni, nego i tjelesni život.Živjet ćemo tamo sa našim dušama i tijelima.U poreñenju ovog života sa onim (život poslije smrti), Muhammed a.s jerekao:„Allaha mi, dunjaluk je u odnosu na ahiret samo kao kad neko od vasstavi svoj kažiprst u more – neka pogleda s čime se taj prst vrati!“ 31 Sura Ad-Dariyat, ajet 562 Sura Al-Mu’minun, ajet 112-1163 Prenosi Muslim i Ahmed 51
 52. 52. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaI tako vrijednost ovog života, u poreñenju sa onim, je samo nekolikokapljica vode u odnosu na more.. Kako neko može postati musliman?Samim tim što neko, vjerujući, kaže: „Nema boga osim Allaha iMuhammed je Božiji poslanik“ prelazi na islam i postaje musliman.Prvi dio ove rečenice znači (da nema istinitog boga osim Allaha, i nikonema pravo da obožava nekog ili nešto drugo osim Njega; i da Allahnema saveznika-druga niti sina.)Da bi osoba bila musliman potrebno je takoñer:-da vjeruje da je Kur’an doslovno, objavljeni Allahov govor.-da vjeruje u Sudnji dan (dan proživljenja), da je istina i da će doći kaošto je Uzvišeni Allah obećao u Kur’anu.-da bude zadovoljan islamom kao vjerom. –da prihvati islam kao vjeru-da ne obožava ništa niti ikog drugog osim Allaha.Allahov Poslanik a.s je rekao:„Allah se raduje pokajanju Svoga roba više nego neko od vas koji nañesvoju devu nakon što ju je bio izgubio u pustinji.“... 1(Nema boga osim Allaha i Muhammed je Božiji poslanik)Napisano na ulazu u zgradu1 Prenosi Buhari, 6309 52
 53. 53. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama O čemu govori Kur’an?Časni Kur’an, posljednji Allahov objavljeni govor, je prvi izvorvjerovanja i djela svakog muslimana.On obuhvata sva pitanja kojase tiču ljudi: mudrost,obrazovanje, obožavanje,odnosi, zakonodavstvo...itd,osim što mu je glavna temaveza Allaha sa Njegovimstvorenjima.U isto vrijeme, pomažemuslimana načinom upute idetaljima obrazovanja za pravednu zajednicu, pravilno ljudsko ponašanjei pravedan ekonomski sistem.Primječujemo da je časni Kur’an objavljen Muhammedu a.s na arapskomjeziku samo, tako da bilo koji prevod Kur’ana, bilo na engleski ili na bilokoji drugi jezik, nije Kur’an, niti kiraet (način čitanja Kur’ana) odKur’anskih kiraeta, nego je prevod značenja Kur’ana.Ne postoji Kur’an, osim na arapskom kako je objavljen.. Ko je poslanik Muhammed a.s?Muhammed a.s je roñen u Mekki, 570 godine.Kada mu je otac umro, prije njegovog roñenja, i majka mu je umrla, maloposlije njegovog roñenja, o njemu se brinuo njegov amidža koji je bio izplemićkog-poštovanog plemena Kurejš.Muhammed je odrastao nepismen, nesposoban za čitanje i pisanje, i takavostao do smrti.Njegov narod - prije njegovog poslanstva – nije poznavao nauku i većinaih je bila nepismena.Kada je Muhammed porastao, raznio se glas o njemu da je iskren, čestit,pouzdan, povjerljiv, velikodušan i odan.Njegova pouzdanost je bila tolika da su ga prozvali – Pouzdani.Muhammed je bio na visokom stepenu pobožnosti, i jako je mrziozaostalo stanje svoga naroda i njihovo idolopoklonstvo.Kada je napunio četrdeset godina, Muhammed a.s je primio svoju prvuobjavu od Allaha preko meleka Džibrila a.s.Objava je nastavljena 23 godine, do potpunog objavljivanja Kur’ana. 53
 54. 54. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaOdmah nakon što je počeo sa čitanjem Kur’ana, i pozivanjem u istinukoja mu je objavljena od Allaha, on i mala skupina onih koji su gaslijedili, izloženi su maltretiranju od strane nevjernika.Maltretiranje se opako povećavalo, da im je Allah 622 godine narediohidžru (migraciju).Hidžra iz Mekke u Medinu – koja leži 260 milja zapadno – se smatrasimbolom za početak islamskog kalendara.Nakon nekoliko godina, Muhammed a.s i njegovi sljedbenici su se moglivratiti u Mekku, gdje su oprostili svojim neprijateljima.Prije nego mu je došla smrt, u 63 godini, većina stanovnika Arabijskogpoluotoka je primilo islam.Stoljeće nakon njegove smrti, islam se proširio do Španije zapadno i Kineistočno.Od razloga ovog brzog i mirnog širenja islama je istina i jasnoća onogaćime se odlikovalo njegovo učenje.Islam poziva u vjerovanje u jednog Boga, jedinog vrijednog obožavanja..Poslanik a.s je bio uzor i primjer za čast, pravdu, milost, saosjećanje,iskrenost i hrabrost.Pored toga što je bio čovjek-ljudsko biće, bio je udaljen od svih lošihosobina, njegova borba bila je samo u ime Allaha i nagrade na onomsvijetu.Osim toga, poštivao je Allaha i bojao ga se u svim svojim djelima iodnosima..(Molimo posjetite stranicu www.islam-guide.com/muhammed za višeinformacija o poslaniku Muhammedu a.s)Džamija poslanika Muhammeda a.s 54
 55. 55. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama Kako je širenje islama pomoglo u naučnom napretku?Islam nareñuje čovjeku da koristi svojmozak i zapažanja.Tokom nekoliko godina širenja islamaprocvjetala je divna civilizacija i raširilise univerziteti.Povezanošću istočnih i zapadnih ideja,novih i starih misli, proizašli su velikikoraci u medicini, matematici, fizici,astronomiji, geografiji, arhitekturi, umjetnosti, književnosti i historiji.U Evropu su, u srednjem vijeku, iz islamskog svijeta prenijeti mnogitemeljni zakoni kao algebra, arapski brojevi i koncept nule (koji je odvelike važnosti za napredak matematike).Muslimani su obavili razvoj prethodnih ureñaja koji su omogučili Evropinjene istraživačke puteve, kao što su sprava za mjerenje udaljenostinebeskih tijela (astrolabij), sprava za razdaljinu i dobre navigacijskemape.Astrolabij, jedan od najvažnijih naučnih instrumenata,koji su izumili muslimani i koji je korišten na zapadu i usadašnjim vremenima.Muslimanski fizičari su pridavali pažnju hirurgiji i izumili su mnogohirurških instrumenata, kao što se vidi na ovom starom rukopisu. 55
 56. 56. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islama Kako muslimani vjeruju u Isaa a.s?Muslimani gaje prema Isau a.s veliko uvažavanje i poštovanje, i smatrajuga jednim od velikih Božijih poslanika poslatih ljudima.Kur’an potvrñuje njegovo roñenje od Merjem, i u Kur’an se nalazi surapo imenu Merjem.Kur’an opisuje Isaovo roñenje na slijedeći način:„A kada meleki rekoše: „O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, odNjega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viñen i naovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudimajoš u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit“,ona reče: „Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me nijedan muškaracnije ni dodirnuo?“ – „Eto tako“ – reče - ,“Allah stvara što On hoće. Kadanešto odluči, On samo za to rekne: „Budi!“ – i ono bude.““ 1I tako je, čudom, roñen Isa a.s, naredbom Uzvišenog Allaha, kao što je(Allah) stvorio Adema bez oca.Rekao je Uzvišeni:„Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga jestvorio, a zatim rekao: „Budi!“ – i on bi.“ 2Isa a.s je za vrijeme svoje poslaničke misije, donijeo mnogo mu’džiza.Uzvišeni Allah nam u Kur’anu govori, šta je Isa a.s rekao:„“Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napravit ću vam od ilovačenešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica.I iscijeliću slijepa od roñenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljomAllahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojimgomilate;““3Muslimani vjeruju da Isa a.s nije razapet, nego je bio plan njegovihneprijatelja da ga razapnu, ali ga je Allah spasio i podigao Sebi.Drugog čovjeka je učinio sličnim Isau a.s, pa su Isaovi a.s neprijateljiuzeli ovog čovjeka i razapeli ga misleći da je Isa a.s..Uzvišeni Allah je rekao:„I zbog riječi njihovih: „Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina,Allahova poslanika“... A nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se pričinilo.Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji1 Sura Ali-Imran, ajet 45-472 Sura Ali-Imran, ajet 593 Sura Ali-Imran, ajet 49 56
 57. 57. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamabili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagañali; a sigurno je daga nisu ubili..“ 1Poslanik a.s niti Isa a.s nisu došli da bi promjenili osnove vjerovanja uJednog Allaha, koje su donijeli prethodni poslanici, nego su došli dapotvrde ovu akidu (vjerovanje) i da je ponovo rašire. 2Džamija Al-Aksa u KudsuMolimo posjetite našu stranicu www.islam-guide.com/jesus za višeinformacija o Isau. Šta islam kaže o terorizmu?Islam, vjera milosti, ne dozvoljava terorizam.Uzvišeni Allah kaže:„Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni premaonima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg neizgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični -,“3Poslanik Muhammed a.s je zabranio vojsci ubijanje žena i djece, 41 Sura An-Nisa, ajet 1572 Muslimani vjeruju da je Allah objavio Indžil-Bibliju Isau a.s čiji se dijelovi nalaze u Novom Zavjetu.Ali to ne znači da muslimani vjeruju u Indžil koji je sada prisutan jer nije ostao onakav kakav jeobjavljen Isau a.s, već su promijenuti mnogi, dodati i oduzeti dijelovi. Ovo je potvrdila i komisija kojaje sastavljena da pregleda svetu knjigu (Pregledani primjerak). Ova komisija se sastoji od 32 istraživačai pod kontrolom 50 predstavnika vjerske saradničke grupe. Komisija je, u predgovoru Svete knjige(pregledani primjerak), rekla: „Indžil je izložen mnogim promjenama, i ne postoji ispravan primjerak.Stoga, moramo slijediti ono što nam nude učenjaci, da je to najbliže izvornim tekstovima. Dodate subilješke na rubu knjige koje pokazuju na promjene, dodatke i oduzimanja.“ Za više informacija opromjenama u Bibliji posjetite gore navedenu stranicu.3 Sura Al-Mumtahina, ajet 84 Muslim 1744, Buhari 3015 57
 58. 58. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaveć ih je upučivao da ne izdaju, da ne pretjeruju u ubijanju i da ne ubijajunovoroñenčad.. 1Takoñer je rekao:„Ko ubije štićenika, neće osjetiti ni mirisa Dženneta, iako se njegov mirisosjeća na udaljenosti od četrdeset godina (hoda).“ 2Poslanik Muhammed a.s. je zabranio kažnjavanje vatrom. 3Stavio je ubistvo kao drugi po redu od velikih grijeha 4, čak upozorava ikaže: „Prvo za što će se presuñivati meñu ljudima jeste (prolivena) krv(na dunjaluku).“ 5Poslanik a.s je podsticao na milost prema životinjama, i zabranio da sepovrijeñuju, pa je rekao:„Kažnjena je žena zbog mačke koju je zatvorila, pa je od gladi krepala itako je ta žena dospjela u Džehennem. Čuvar je rekao – a to Allahnajbolje zna : „Kada si je zatvorila nisi je hranila, nisi je pojila, a nisi je nipustila da pojede što od zemaljskog bilja.““ 6Poslanik a.s je takoñer rekao:-(Jednog čovjeka u putu obuzela je žeñ, pa je našao bunar, sišao u njega inapio se. Kada je izišao vidio je psa kako plazi jezik od žeñi, i jede mokrutravu oko bunara, pa je rekao: „ Zaista je ovog psa obuzela žeñ, poput onekoja je i mene bila stigla.“ Pa siñe u bunar, napuni svoju mestvu vodom inapoji žednog psa i Allah mu je ukazao svoju blagodarnost i oprostio mugrijehe. „Allahov Poslaniče“ – upitali su prisutni – „A imamo li zaživotinje kakvu nagradu?“„Za sve živo ima nagrada.“ – reče on. „7Osim toga, kada se životinja mora zaklati zbog jela, muslimanima jenareñeno da koriste način koji prouzrokuje najmanje straha i boli kodživotinje koja se kolje.1 Sahih Muslim 1731, i Tirmizi 14082 Prenosi Buhari 31663 Prenosi Ebu Davud 26754 Prenosi Buhari 68715 Prenosi Buhari 65336 Prenosi Buhari 23657 Prenosi Buhari 2466 58
 59. 59. Kratki ilustrirani vodič za razumijevanje islamaPoslanik, a.s je rekao:„Allah je propisao u svemu lijepo postupanje. I kada ubijate, ubijajte nalijep način. Kada koljete, koljite na lijep način, dobro naoštrivši nož i štoudobnije povalivši životinju koju koljete!“ 1Prema ovim i drugim islamskim tekstovima, radnja koja prouzrokujestrah u srcima slabih grañana, i koja prouzrokuje rušenje grañevinskihobjekata i posjeda, bacanje bombi i nakaženje-distarzija nevinih ljudi,žena i djece; su sve zabranjene i odvratne radnje u očima islama imuslimana.Islam je vjera mira, milosti i oprosta, i većina muslimana nemaju nikakveveze sa nasilnim dogañajima koje pripisuju nekim muslimanima.Ako jedan čovjek od muslimana počini terorizam, ta osoba je proglašenakršiteljem islamskog zakona. Ljudska prava i pravda u islamuIslam daje mnoga ljudska prava svakom pojedincu.Slijedi objašnjenje nekih ljudskih prava koje islam štiti:Ljudski život i posjed u islamskoj zemlji se smatraju svetim, svejednobila osoba musliman ili ne.Islam štiti čast, i zato je u islamu zabranjenovrijeñanje drugih ili njihovo ismijavanje.Poslanik a.s je rekao :„Pa zaista, vaši životi, vaša imanja, i vašečasti su vam meñusobno sveti...“ 2Rasizam takoñer nije dozvoljen u islamu, iKur’an potvrñuje ljudsku jednakost, ovimjakim ajetom:„O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jednežene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali.Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, svezna i nije Mu skriveno ništa.“ 3Islam odbija tvrdnje pojedinih ljudi ili pojedinih naroda o njihovojprednosti zbog bogatstva, snage ili rase.1 Prenosi Muslim 19552 Buhari, 17393 Sura Al-Hugurat, ajet 13 59

×