Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISLAMO PAGRINDAI    Garbinimas ir    Malda Islame      Pillars of Islam     Worship and prayer      ...
Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija         2
TurinysISLAMO RELIGIJA......................................................................................6ISLAMO SUDĖTI...
"Vardan ALLAH Maloningojo,        Gailestingojo"  "Šlovė ALLAH, pasaulių Valdovui,   Maloningajam, Gailestingaja...
ĮŽANGA    Visagalis ALLAH Šventajame Korane pasakė:  -Aš sukūriau džinus ir žmones tam, kad Manegarbintų.      ...
ISLAMO RELIGIJA   Islamo religija - tai visiškas ir pilnas paklusnumas Dievuiir Dievo mokymo, kurį Jis apreiškė pranašu...
ISLAMO SUDĖTINĖS DALYS            Musulmonų tikėjimas   Antrasis Islamo kalifas Omaras ibn Al-Khattab pasakė:...
Nepažįstamasis pasakė:     -Papasakok man apie valandą, kai įvyks pasauliopabaiga (Teismo diena).   Pranašas pasakė...
jog nėra kitų dievų ar dievybių, išskyrus ALLAH. Tai taip patreiškia, kad niekas kitas neturi dieviškumo bruožų, išskyrusV...
TIKĖJIMAS ALLAH    Pirma pagrindinė tikėjimo dalis - tai tikėjimas ALLAH.Tikėjimo ALLAH prasmė yra ta, kad kiekvienas m...
TIKĖJIMAS ANGELAIS   Antroji pagrindinė tikėjimo dalis - tikėjimas angelais(arabiškai „maliaika“). Tikėjimo angelais pr...
TIKĖJIMAS KNYGOMIS   Trečioji pagrindinė tikėjimo dalis - tikėjimas knygomis.Tikėjimo Knygomis prasmė yra ta, kad kiekv...
geriausi žmonių atstovai. Šventajame Korane paminėti 25-iųpranašų vardai Adomas, Idris, Nuch (Nojus), Hud, Salich,Ibrahim ...
į kančių buveinę.    Musulmonas privalo būti įsitikinęs tuo, kad Munkaro irNakiro* tardymas kapuose - tiesa, kad kanči...
RELIGINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMAS ISLAMO       RELIGIJOJE     Pranašas Muhammedas (T.J.R.) pasakė: Islamas, tai,kai li...
2.Malda    Malda Islame - tai žmogaus nuolatinis tiesioginis ryšyssu Dievu. Tarp žmogaus ir Dievo nėra tarpininko. Mal...
pasninkauja kitomis dienomis. ALLAH nori jums gero irnenori jūsų apsunkinti. Jis nori, kad baigtumėt pasninką irpagarbintu...
5. Mekos* aplankymas Piligrimų kelionės prasmė     Kiekvienas musulmonas, jei išgali, stengiasi aplankytiMeką, kurioje...
GARBINIMAS            /AL-IHSAN/    Žodžio „ihsan“ sąvoka reiškia visišką, be abejonių irpakeitimų, visų t...
MALDOS ATLIKIMO SĄLYGOS         Prausimasis Maldai Vudu    Prieš maldą musulmonas turi būtinai nusiprausti pag...
3.Švarus vanduo*.4.Trukdžių pašalinimas, kurie neleidžia vandeniui patekti į taskūno vietas, kurios turi būti nuplautos (p...
9.Vėmimas.10. Garsus juokas maldos metu (nutraukia maldą ir "Vudu").11. Jeigu lietė lytinius organus.12. Jeigu atliko lyti...
kurios dėl mėnesinių arba dėl pogimdyvinio kraujo negalėjoatlikti maldų, tų maldų atlikti nereikia. Taip pat moterys negal...
MAŽASIS APSIPLOVIMAS           /VUDU/    Su dvasiniu ketinimu prieš kiekvieną maldą reikiaatlikti apsiprausi...
4.plaunamas veidas (tris kartus);5.plaunamos rankos iki alkūnių, nutekant vandeniui nuo pirštųiki alkūnių: iš pradžių plau...
7.didžiuoju ir rodomuoju pirštais plaunamos ausys viduje ir užausų (vieną kartą);8.šlapia ranka perbraukiama per kaklą ir ...
9.kojų pėdos plaunamos iki kauliukų: pirma - dešinė koja, po to- kairė (tris kartus).    Baigus vudu, ištarti liudijimą...
MALDA     /arabų. - SALIAT, persų kalba - NAMAZ/     Prieš pradedant maldą, būtinos šios sąlygos: kūno,aprangos ir...
PENKIOS KASDIENĖS MALDOS         /AS-SALIAVAT AL-CHAMS/    Kasdienį maldų ciklą sudaro penkios būtinos maldos...
būtinai nusiauna avalynę. Moterys meldžiasi atskirai nuo vyrųjoms skirtoje vietoje (jei tokios nėra - už vyrų nugarų).  ...
KVIETIMAS MALDAI            /AZAN/    Kvietimas maldai susideda iš septynių formuluočių,kurias skelbia mued...
MALDOS EIGA        PIRMASIS RAKATAS    1.Pradeti maldą reikia ALLAH pagarbinimu,pasakius"Allahu akbar"; vyrai ...
Iškart skaitomas ALLAH pašlovinimas:"Garbė Tau, ALLAH, ir šlovė Tau!Pagarbintas Tavo vardas!Te bus išaukštinama Tavo didyb...
r-Rahmani r-Rahim,maliki iaumi d-din,uiijakia nabudu ua ujakia nastajinu,ihdina as-syrat al-mustakyim,sirat alliazijna ana...
[Semia llahu liman hamidah], o besimeldžiantieji ištaria:"Viešpatie mūsų, tik Tau Šlovė".[Rabbana liakial hamd].    5....
"Viešpatie, atleisk ir pasigailėk"[Rabbi igfir ua rham] tris kartus.    7.Po to antrąkart nusilenkiama iki žemės ištar...
ANTRASIS RAKATAS     9.Stovint vėl skaitoma pirmoji Šv. Korano sura Al-Fatiha.    Toliau viskas atliekama taip pa...
[Ašhadu an lia iliaha ilia LlahuUa ašhadu anna Muhammedan abduhu ua Rasuluhu.]    11.Sėdint tokioje padėtyje, skaitomas...
Po viso to, dar sėdint, ištariama:"ALLAH atleisk man!" (tris kartus).Dieve, Tu esi taika ir išTaves taika, Palaimintojas, ...
[Alliahumma salli alia Muhammedinua alia ali Muhammedinkiama salleita alia Ibrahimua alia ali Ibrahimua barik alia Muhamme...
113. Sura "AL-Falak"Bismi Lliahi ar-rahmani r-rahim.Kul: auuzu birab-bil-FalakMin šerri me challakUa min šerri ghasikin iz...
DVIEJŲ ŠVENČIŲ MALDA          /SALIAT AL-JDEN/    Čia kalbama apie Šv. Ramadano mėnesio pasninkopabaigos šven...
tavo Aukščiausiojo Valdovo...").     Po to nusilenkiama iki juosmens ir du kartus - ikižemės, kaip paprastai tai darom...
LAIDOJIMO MALDA         /SALIAI AL-DŽANAZA/     Laidojant musulmoną, laidojimo malda Islame yrabūtina laidoji...
[Allahumma igfir Li haijina ua maijitina,ua šahidina ua gaibina,ua sagirina ua kiabirina,ua zakiarina ua unsana,allahumma ...
4. Ketvirtajame takbire ištariama:"Dieve, neatimk mums jo malonių ir neastumk mūsų po jo.Dovanok mums ir jam".(Paprastai v...
ALLAH PAMINĖJIMAI    1. Prieš užmiegant reikia atsigulti ant dešiniojošono, dešinę ranka pakišus po skruostu ir pasaky...
ua nauzu bikia min al-adžzi ua L-kiasaliua nauzu bikia min al-džubni ua buchliua nauzu bikia min galiabati d-dainiua kahri...
[Bismi Llahi auualiahu ua achirahu]    7. Pavalgius reikia pasakyti:"Šlovė ALLAH,Kuris pamaitino ir apdovanojo tuo man...
PABAIGA     Tuo baigiame pagrindinės maldos aiškinimą, kadgalėtumėte dalyvauti salate. Čia išaiškinta tik pati būtinia...
IŠLEISTOS KNYGOS:  1. ĮŽANGA Į ISLAMĄ „elektroninė versija“  2. ISLAMO MOTERIS.     (Ko dar geresnio ji laukia?) ...
IŠLEISTI LANKSTINUKAI:    • KAS YRA ISLAMAS? Visuminis vaizdas    • MUHAMMEDAS: Elgesio pavyzdys naujam     tūk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ISLAMO PAGRINDAI Garbinimas ir Malda Islame

1,586 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1432
ISLAMO PAGRINDAI Garbinimas ir Malda Islame

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ISLAMO PAGRINDAI Garbinimas ir Malda Islame

 1. 1. ISLAMO PAGRINDAI Garbinimas ir Malda Islame Pillars of Islam Worship and prayer ‫أركان السلم‬ ‫العبادة والصلة‬Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija
 2. 2. Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija 2
 3. 3. TurinysISLAMO RELIGIJA......................................................................................6ISLAMO SUDĖTINĖS DALYS ..................................................................7LIUDIJIMO ŽODŽIŲ REIKŠMĖ.................................................................8TIKĖJIMAS ALLAH...................................................................................10TIKĖJIMAS ANGELAIS............................................................................11TIKĖJIMAS KNYGOMIS...........................................................................12TIKĖJIMAS PRANAŠAIS..........................................................................12TIKĖJIMAS TEISMO DIENA....................................................................13TIKĖJIMAS NUMATYTU.........................................................................14RELIGINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMAS ISLAMO RELIGIJOJE.................15 1.Musulmono tikėjimas..........................................................................15 2.Malda...................................................................................................16 3.Zakiato užmokesčio prasmė................................................................16 4. Šv. Ramadano mėnesio pasninkas......................................................16 5. Mekos aplankymas Piligrimų kelionės prasmė..................................18GARBINIMAS.............................................................................................19/AL-IHSAN/.................................................................................................19MALDOS ATLIKIMO SĄLYGOS.............................................................20 Prausimasis Maldai Vudu....................................................................20 Visiškas nusimaudymas "Gusl"..............................................................22 Malda "Salat"..........................................................................................23MAŽASIS APSIPLOVIMAS......................................................................24/VUDU/........................................................................................................24MALDA.......................................................................................................28PENKIOS KASDIENĖS MALDOS............................................................29KVIETIMAS MALDAI...............................................................................31/AZAN/.........................................................................................................31MALDOS EIGA..........................................................................................32PIRMASIS RAKATAS................................................................................32ANTRASIS RAKATAS..............................................................................37 Sveikinimas ............................................................................................39 /At-Tahiijat/............................................................................................39 Malda-Ibrahimija....................................................................................39 112 Sura "Apsivalymas".........................................................................40 113 Sura "Saulėtekis".............................................................................40 114 Sura "Žmonės".................................................................................41DVIEJŲ ŠVENČIŲ MALDA......................................................................42LAIDOJIMO MALDA................................................................................44ALLAH PAMINĖJIMAI.............................................................................47PABAIGA....................................................................................................50 3
 4. 4. "Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo" "Šlovė ALLAH, pasaulių Valdovui, Maloningajam, Gailestingajam, Teismo Dienos Valdovui. Tau vieninteliam meldžiamės Ir tik Tavęs vieno prašome pagalbos. Vesk mus teisingu keliu, keliu tų, kuriuos tu apdovanojai Savo gėrybėmis,o ne tų, kurie užsitraukė Tavo nemalonę, ir ne tų, kurie paklydę Amen" 4
 5. 5. ĮŽANGA Visagalis ALLAH Šventajame Korane pasakė: -Aš sukūriau džinus ir žmones tam, kad Manegarbintų. (Šv.Koranas 51:56) Islamas, išvertus iš arabų kalbos, reiškia atsidavimas irnuolankumas Dievui. Islamo religija natūrali ta prasme, kad kiekviena sukurtabūtybė egzistuoja priklausomai nuo Dievo, paklusdama Jogaliai, garbindama Jį vienintelį (neišgalvodama Jambendrininko) ir klusniai vadovaudamasi Jo įstatymais šiamegyvenime. Kalbant apie žmogų, tai reiškia sąmoningąįsipareigojimą gyventi dėkingai Visagaliui Dievui. Islamas nėra praeitis ar ateitis, tai - akivaizdi tiesa, kuriegzistavo prieš milijardus metų nuo pat žmogaus sukūrimo,kad visos visatos Dievas yra Vienas ir neturi bendrininkų. Šitiesa liks tokia, kol egzistuoja dangus ir žemė. Jis yra viskoKūrėjas ir pasaulių Valdovas. Tai taip pat reiškia, kad niekasnevertas garbinimo - išskyrus Vieno Dievo. Visi Dievopranašai savo pamoksluose teigė, kad Vienam Dievui turi būtipaklusnios skirtingos tautos ir skirtingos epochos. Paskutinispranašas (Muhammedas) pabaigė šią grandinę tuo pačiukvietimu visai žmonijai. 5
 6. 6. ISLAMO RELIGIJA Islamo religija - tai visiškas ir pilnas paklusnumas Dievuiir Dievo mokymo, kurį Jis apreiškė pranašui Muhammedui,priėmimas (T.J.R.). Nuo VII amžiaus Islamo religija daro įtaką žmonijosistorijos eigai bei šimtų milijonų žmonių, gyvenančių Azijoje,Afrikoje, Europoje ir Amerikos kontinentuose visuomenėms,kultūrinėms ir dvasinėms gyvenimo sritims. Didelis Islamo religijos vaidmuo, autoritetas ir įtakadaugelyje šalių padeda dešimtims milijonų žmonių vienytis,didinti savimonę ir tarpusavio supratimą. Islamo religija buvo apreikšta Pranašui Muhammedui(T.J.R.) kaip visa apimanti religija, kaip gyvenimo būdas. TaiDievo garbinimas ir moralės normos, šeimos ir visuomenėselgesio įstatymai ir taisyklės. Visais darbais ir mintimis musulmonas yra su Kūrėju. Jisyra su Kūrėju melsdamasis, darbo, poilsio ir laimingomis(linksmomis) savo gyvenimo akimirkomis. Nėra tokio laiko,kuris būtų skirtas tik garbinimui - tai reiškia, kad bet kurisdarbas daromas tik nuoširdžiai vardan Dievo, tikintis Jomalonės. Ši knygelė - dar vienas žingsnelis susipažįstant su Islamoreligija. Jos didesnę dalį sudaro Islamo religijos tikėjimo tiesos,smulkiau išaiškintos pagrindinių maldų atlikimo sąlygos irtvarka, parašytu maldų ir svarbiausiu ALLAH paminėjimųtekstai. Maldos tekstai ir paminėjimai pateikiami kaip lietuvių,taip ir arabų kalbomis su atitinkama lietuviška transkripcija, otai suteikia galimybę skaitytojui savarankiškai perskaityti jasbalsu ir išmokti jas originalo kalba. 6
 7. 7. ISLAMO SUDĖTINĖS DALYS Musulmonų tikėjimas Antrasis Islamo kalifas Omaras ibn Al-Khattab pasakė: Kartą sėdint mums prie ALLAH pranašo, atėjo pas musvyras labai baltais rūbais, juodais plaukais, nebuvo ant jomatyti jokių kelionės pėdsakų ir niekas iš mūsų nė kartonematė ir nepažinojo jo. Atsisėdo jis priešais pranašą, surietęskojas ir padėjąs rankas jam ant blauzdų, ir paklausė: "OMuhammedai, papasakok man apie Islamą!" ALLAH pranašas pasakė: Islamas - tai kai liudiji, jog nėra kitos dievybės, išskyrusALLAH, ir Muhammedas yra ALLAH pranašas, prisilaikaimaldos, moki zakiatą (tai yra tai, kad musulmonas aukoja turtąnepasiturintiems vardan ALLAH), pasninkauji Šv. Ramadanomėnesį ir atlieki piligrimų kelionę į Meką, jeigu leidžiagalimybės. Nepažįstamasis pasakė: -Sakai tiesą. Mes nustebome, kad jis klausė Pranašą ir pritarė jam. Nepažįstamasis pasakė: -Pasakyk man apie Iman`ą (tikėjimas). Pranašas pasakė: -Tai, kai tiki ALLAH, Jo angelais, Jo knygomis, Jopranašais, paskutinio Teismo diena ir numatytu (lemtimi) su joblogiu ir gėriu. Nepažįstamasis pasakė: -Sakai tiesą. Jis tęsė: -Papasakok man apie Ihsan`ą (taip vadinamasaukščiausias tikėjimo laipsnis). Pranašas atsakė: -Tai, kai garbini ALLAH, lyg Jį matytum, o jeigu tu Jonematai, tai Jis tave mato. 7
 8. 8. Nepažįstamasis pasakė: -Papasakok man apie valandą, kai įvyks pasauliopabaiga (Teismo diena). Pranašas pasakė: -Aš nežinau apie tai nieko daugiau už tą, kuris klausia. Nepažįstamasis tarė: -Papasakok man apie jos priartėjimo ženklus. Pranašas atsakė: -Kai vergė (tarnaitė) pagimdys savo ponią (šeimininkę)ir kai matysi basus, vargingus piemenis kovojančius aukštuosepastatuose. Po to nepažįstamasis paliko mus. Aš atsistojęs laukiau, opranašas paklausė manęs: -Omar`ai ar žinai, kas tas klausiantysis? Aš atsakiau: -ALLAH ir Jo pranašas geriau žino už mane. Pranašas atsakė: -Tai angelas Gabrielius buvo atėjęs pamokyti jus jūsųreligijos. LIUDIJIMO ŽODŽIŲ REIKŠMĖ Aš liudiju, kad nėra kitos dievybės, išskyrus ALLAH. Tai reiškia, kad žmogus liudija, jog nėra kito garbinimoobjekto, išskyrus vieną Dievą. Arabiškas žodis „ALLAH“ reiškia Dievas (vienintelisvisatos sutverėjas). Šis žodis vartojamas arabų kalboje irmusulmonų, ir krikščionių. Šventajame Korane žodis "ALLAH" minimas daugiau nei2150 kartų. Aramėjų kalboje, panašioje į arabų kalbą, ALLAH taippat reiškia Dievas. Šis žodis - pagrindinė Islamo religijos dalis. Tai reiškia, 8
 9. 9. jog nėra kitų dievų ar dievybių, išskyrus ALLAH. Tai taip patreiškia, kad niekas kitas neturi dieviškumo bruožų, išskyrusVieną ALLAH, ir niekas neturi teisės būti garbinamas, išskyrusJį vieną. Jis valdo viską, Jis nieko nestokoja, tačiau Jo kūriniaistokoja Jo. Šventajame Korane ALLAH pasakė: -Sakyk: Jis yra ALLAH Vienintelis, ALLAH amžinas,Jis negimdė ir nebuvo pagimdytas, ir niekas Jamneprilygsta. (Šv.Koranas 112) Musulmonų elgesio pagrindas turi būti šie liudijimožodžiai. Tai svarbiausias Islamo religijos priesakas. Ištartiarabiškai, suprantant jų reikšmę, su nuoširdžia intencija šiežodžiai reiškia pasiryžimą paklusti ALLAH. LIUDIJIMO ŽODŽIŲ REIKŠMĖ Muhammedas - ALLAH pranašas. Tai reiškia tikėti, jog pranašas Muhammedas pasiųstasALLAH, tikėti tuo, ką pranašas pranešė apie ALLAH. Taireiškia klausyti pranašo įsakymų ir saugotis to, ką jis uždraudė. Visais laikais ir kiekvienoje tautoje atėję pranašaistengdavosi išmokyti žmones pagrindinių tiesų apie Visagalį,jų Kūrėją. Išmokyti juos santykių, taisyklių tarp kūrinių irKūrėjo. Jie kvietė žmones nuoširdžiai priimti Dievo religiją irgarbinti Jį Vieną. Tokia buvo ir paskutinio pranašo misija. Tikėjimo išpažinimas (arabiškai šahada): Aš liudiju, kadnėra kito dievo, išskyrus ALLAH, ir Muhammedas yra Jopranašas. Tai Islamo pagrindas, kuriuo pagrįstas visas Islamas. Taipirmieji žodžiai, kurie ištariami gimusiam kūdikiui į ausį, taižodžiai, kuriuos su paskutiniuoju atodūsiu pasako mirštantysis,tai gyvenimo šviesa, tai Dievo gailestingumo po mirties viltis. Šahados žodžiai kviečia musulmonus visame pasaulyjemaldai, o jų prasmė - tai maldos širdis. 9
 10. 10. TIKĖJIMAS ALLAH Pirma pagrindinė tikėjimo dalis - tai tikėjimas ALLAH.Tikėjimo ALLAH prasmė yra ta, kad kiekvienas musulmonastiki, kad ALLAH egzistuoja. ALLAH - Vienas ir Vienintelis, irnėra Jam bendrininko. Jis Amžinas ir nėra Jam pradžios irpabaigos. Musulmonas įsitikinęs, kad ALLAH yraAuksčiausias, Jis Gyvas ir Nemirtingas. Jis neišnykdavo irneišnyks. Jis negimdė ir nebuvo pagimdytas. Savo esme, Savokokybe ir Savo veiksmais Jis veikia be atsitiktinumų irnesusipratimų. Nėra nieko panašaus į Jį. Esantis Pats savaime.Jam nereikia vietos ir sukūrėjo, o taip pat ir nieko kito.Priešingai, viskam reikia Aukščiausiojo, Visagirdinčio,Visamatančio, Visažinančio. Nėra Jam ribų ir nėra įvaizdžio.Jis - Visagalintis, Viskas pasaulyje pavaldu ir paklūsta Jam,nieko negali įvykti be Jo valios ir Jo žinojimo apie tai. Jis -visko Viešpats ir savo kūrinių globėjas. Jis - VienintelisKūrėjas, sukūręs viską, kas egzistuoja pasaulyje, tarp jų iržmogų, ir tai, kuo žmogus gyvena. Jis - Vienintelis TikrasisKaralius ir žmonių Teisėjas. Jis atlygina žmonėms kaip užgerus, taip ir už nuodėmingus poelgius. Šalia to, žmonėms Jisyra Gailestingas, Mielaširdingas ir Atleidžiantis. Visos ALLAH savybės yra amžinos ir nesutapatinamos sugyvųjų būtybių savybėmis. Jo žinios ne tokios, kokios yražmonių žinios. Jo klausa ne tokia, kokia yra jų klausa. Jo regane tokia, kokia yra žmonių rega. Jo meilė, palankumas ir pyktisnėra tokie, kokie yra žmonių meilė, palankumas ir pyktis. NėraJo vietos ir Jo pusės. Jis nesikeičia laike ir laikas nekeičia Jo. Viso to išvada yra ta, kad ALLAH turi visas tobulumosavybes ir neturi jokių neigiamų savybių ar trūkumų. 10
 11. 11. TIKĖJIMAS ANGELAIS Antroji pagrindinė tikėjimo dalis - tikėjimas angelais(arabiškai „maliaika“). Tikėjimo angelais prasmė: kiekvienasmusulmonas įsitikinęs angelų egzistavimu. Angelai - tai garbingi ir gerbiami ALLAH tarnai, Jovalios atlikėjai. Jie nevalgo ir negeria, yra belyčiai. Jų kūnaišvelnūs ir, pagal Šv. Koraną ir Hadisus, sukurti iš šviesos.Angelai gyvena danguje, apsupa ALLAH sostą, gieda Jošlovei. Jie yra be nuodėmės ir uoliai tarnauja ALLAH. Jienusileidžia ant teisuolių, apsaugo žmones, perduoda PranašamsALLAH žodžius, stebi žmonių poelgius ir užrašo jų atliktus irnumatytus jiems darbus. Angelai - visų pomirtinio teismostadijų ir bausmės dalyviai. Jie - Rojaus (al-džanna) ir pragaro (džahannam)saugotojai ir sargai. Niekas nežino jų skaičiaus, tik ALLAH.Angelai miršta ir atgims Prisikėlimo Dieną. Egzistuoja keletas angelų kategorijų. Aukščiausieji iš jųpriartintieji (arabiškai „mukarribūn“), būnantys prie ALLAHsosto. Arčiausiai iš visų prie ALLAH esančių angelų yra Džibrilarba Džabrail (Gabrielius), kuris perduoda Dieviškusapreiškimus Pranašams ir ALLAH Pasiuntiniams. Šalia jo stoviMikal arba Mikail (Mikalojus). Jis atsakingas už lietų. Kitasarti prie ALLAH esantis angelas - Israfil. Jis perskaito nuopalikimo plokštės dieviškuosius sprendimus apie žmonių irpasaulių likimus ir perduoda juos kitiems angelams atlikti. Jopagrindinis atributas - trimitas, su kuriuo jis niekada nesiskiria,pasiruošęs jo garsais pranešti apie mirusiųjų Prisikėlimą. Jistaip pat yra Rojaus saugotojas. Angelas Malik - pragarosergėtojas, Ugnies saugotojas. Dar vienas iš labiausiai artimųALLAH angelų - Izrail, mirties angelas, kuriam patikėtasurinkti mirusiųjų dvasias. Tarp angelų yra ir kitas pareigasatliekančių angelų. 11
 12. 12. TIKĖJIMAS KNYGOMIS Trečioji pagrindinė tikėjimo dalis - tikėjimas knygomis.Tikėjimo Knygomis prasmė yra ta, kad kiekvienas musulmonasįsitikinęs ALLAH Knygomis, kurias Jis apreiškė savoPasiuntiniams. Tose Knygose ALLAH išaiškino Savopaliepimus ir draudimus. Knygos - tai ALLAH kalba, kuri yradieviškoji tiesa. ALLAH atsiuntė Knygas dieviškuoju atvirumopavidalu. Tos Knygos - tai Tora, apreikšta Mozei, Psalmės,apreikštos Dovydui, evangelija, apreikštos Jezui, ir Šv.Koranas, apreikštas Muhammedui (ALLAH Taika ir palaimaJiems). Prie šių knygų priskiriami dar ir rytiniai, atsiųstianksčiau nei šios keturios Knygos. Bet pati didingiausia irgarbingiausia iš jų - Šventasis Koranas, kurio veikimas tęsiasiiki pat Prisikėlimo Dienos. TIKĖJIMAS PRANAŠAIS Ketvirtoji pagrindinė tikėjimo dalis - tikėjimasPranašais. Tikėjimo Pranašais prasmė yra ta, kad musulmonaitiki, jog Dievas, sukūręs žmogų Žemėje, nepaliko jo likimovaliai. Dievas siųsdavo savo pranašus. Pranašais mes vadiname tuos pasiuntinius, kuriepamokslavo skirtingoms tautoms apie Dievo valią, išreikštąjoms Šventų Knygų pavidalu. Šie Pasiuntiniai buvo siunčiami skirtingomis epochomisskirtingoms tautoms. Musulmonai tiki, kad ALLAH siuntė pas žmonespranašus, jog šie pamokslautų jiems: praneštų apie teisuoliųapdovanojimą ir perspėtų neteisiuosius apie bausmę. Aiškinožmonėms, kuo jie turėtų vadovautis pasaulietiniuose irreliginiuose reikaluose. Pranašai - tai tiesos sakomos žmonėms šaukliai. Jie - 12
 13. 13. geriausi žmonių atstovai. Šventajame Korane paminėti 25-iųpranašų vardai Adomas, Idris, Nuch (Nojus), Hud, Salich,Ibrahim (Abraomas), Lut (Lotas), Ismail, Ishak (Izaokas),Jakub (Jokūbas), Iusuf (Josifas), Aiiub, Šuėib, Musa (Mozė),Harun (Aaronas), Zul-Kifl, Dauud (Dovydas), Suleiman(Salemonas), Ilias (Elijas), Junus (Jonas), Zakariją, Jahja(Jonas Krikštytojas), Isa (Jezus), Muhammedas (Tebūna Jiemsvisiems ALLAH palaiminimas). Musulmonai tiki visais be išimties pranašais, opaskutinis ALLAH pranašas Muhammedas - tai pranašųAnspaudas - kas reiškia, kad po jo pranašų nebus. Skirtingai negu ankstesnieji pasiuntiniai, kurie buvoatsiųsti specialiai pas tam tikras tautas, pranašo Muhammedomisija yra universali visoms tautoms be išimties. Geriausi žmonės po pranašų - tai pranašo Muhammedobendražygiai. Geriausieji iš jų - tai yra keturi teisuoliai khalifai:Abu Bakr, Omar, Osman, Ali (Tebūnie ALLAH patenkintasjais) TIKĖJIMAS TEISMO DIENA Penktoji pagrindinė tikėjimo dalis yra tikėjimas TeismoDiena. Teismo Diena - tai baisi diena, pripildyta didžių įvykių,nuo kurių pražyla vaikai. Tikėjimo Teismo Diena prasmė glūdimusulmono įsitikinime, kad Prisikėlimo Dieną AukščiausiasisALLAH prikels žmones iš kapų ir surinks juos vienoje vietoje.Jis pastatys svarstykles, kad pasvertų Savo tarnų darbus ir teisžmones pagal šiuos darbus. Jis pateiks knygas, kuriose busužrašyti kiekvieno darbai, ir gerieji, ir nuodėmingieji. Po to Jisišties kelią virš pragaro - plonytį, plonesnį už plauką ir aštrų,aštresnį nei kardo ašmenys - tiltą, per kurį eis žmonės.Teisuoliai papuls į rojų, (kurį maloningai sukūrė ALLAHteisuoliams apdovanoti) kaip į palaimos buveinę, nuodėmingižmones - į ugnį (ALLAH sukurtą negarbingiems nubausti) kaip 13
 14. 14. į kančių buveinę. Musulmonas privalo būti įsitikinęs tuo, kad Munkaro irNakiro* tardymas kapuose - tiesa, kad kančios ir palaima pomirties - tiesa, kad žmonių surinkimas Teismo Dieną - tiesa,kad mirusiųjų bausmė ir jų pasigailėjimas - tiesa. TIKĖJIMAS NUMATYTU Šeštoji pagrindinė tikėjimo dalis yra tikėjimas tuo, kasnumatyta. Šio tikėjimo į tai, kas numatyta, prasmė slypimusulmono įsitikinime, kad viskas vyksta pasaulyje, kaip gėris,taip ir blogis, taip pat ir visi žmonių darbai nulemtiAukščiausiojo valios, Jo numatymo ir sukūrimo. Sukūrimas irnumatymas - nuo Aukščiausiojo ALLAH, o žmonių, Jo tarnų,veikla vykdoma atitinkamai pagal jų pasirinkimą. Šie duprocesai vyksta vienu metu. Žmonės - ALLAH tarnai -išsirenka, bet be prievartos: daryti gerus darbus ar blogus, tikėtiar netikėti. Jeigu tai būtų kitaip, tai Pranašų misija pas juos irKnygų atsiuntimas jiems būtų beprasmiški. Ir nebūtų tada vertųapdovanojimo arba bausmės.Munkaras ir Nakiras - du angelai, kurie tardo mirusiusius kapuose.*Teisuolių jie neliečia, o nuodėmingus muša. 14
 15. 15. RELIGINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMAS ISLAMO RELIGIJOJE Pranašas Muhammedas (T.J.R.) pasakė: Islamas, tai,kai liudiji, jog nėra kito dievo, išskyrus ALLAH, ir kadMuhammedas yra ALLAH Pranašas, meldiesi, moki zakiatą,pasninkauji Šv. Ramadano mėnesį, aplankai Meką - tai yraatlieki piligrimo kelionę į Meką pagal savo galimybes. Garbinimas ir religinių pareigų atlikimas Islamoreligijoje - neatskiriami dalykai. Garbinimas ir kasdienių darbųpasaulis - tai dvi sąvokos, apibūdinančios musulmoną. Mečetė(Dievo garbinimo namai) neatskiriami nuo kasdieniogyvenimo, turgus - nuo politikos, kiekvienas darbas - tai Dievošlovinimo aktas. Antrasis Islamo khalifas Omaras ibn Al-Khattabpasakė: -Girdėjau, ALLAH pranašas pasakė: -Kiekvienas darbas turi tikslą ir kiekvieno žmogauslaukia ALLAH atpildas pagal jo tikslą. Tie, kurie emigravo (išMekos į Medyną) vardan ALLAH ir Jo pranašo, tai jųemigravimas yra vardan ALLAH ir Jo pranašo. O tie kurieemigravo dėl materialinių gėrybių arba dėl vedybų su moterim,tai jų emigravimas tik dėl to, dėl ko jie emigravo. Iš šių žodžių kiekvienas musulmonas turi suprasti, jogbet koks darbas priklauso nuo jo tikslo. Jeigu bet koks darbasatliktas ne vardan ALLAH malonės, šis darbas pasiliks su tuonusistatymu, dėl ko jis buvo atliktas. 1.Musulmono tikėjimas Taigi musulmonas nuoširdžiai tiki, jog tikroji dievybė, -verta garbinimo, - tai tik Vienas ALLAH, kad Jis - viskoKūrėjas. Musulmonas tiki, kad Muhammedas - paskutinisALLAH pranašas, pasiųstas visai žmonijai, kad išvestų žmonesį tiesų kelią, į kelią tų, kurie garbina Vieną ALLAH ir Jampaklūsta. 15
 16. 16. 2.Malda Malda Islame - tai žmogaus nuolatinis tiesioginis ryšyssu Dievu. Tarp žmogaus ir Dievo nėra tarpininko. Malda yraviena iš svarbiausių Islamo religijos dalių. Malda nuolatosprimena musulmonams, jog ALLAH akivaizdoje jie yra tik Jopaklusnūs tarnai. Malda-garbinimas - neatskiriami dalykai nuo kasdieniožmogaus gyvenimo. Individualiai besimeldžiantis žmogusvisuomet turi savo vietą ir bendruomenėje. Malda yra tiek bendras veiksmas, tiek individualusįsipareigojimas. Atlikti maldą tam tikromis valandomis ir tamtikra forma yra kiekvieno musulmono pareiga. 3.Zakiato užmokesčio prasmė Zakiatas yra tai, kai pasiturintys musulmonai kasmetatiduoda savo turto dalį vargšų ir neįgaliųjų labui mokesčio araukos pavidalu. Zakiatas skirstomas į keletą rūšių: zakiatas nuoaukso ir sidabro, zakiatas nuo prekių, zakiatas Šventės-pasninko nutraukimo proga ir kt. Teisę gauti zakiatą turi: a) vargani ir neįgalūs žmonės,nesugebantys užsidirbti sau pragyvenimui; b) nepasiturintysskolininkai; c) keliautojai, neturintys lėšų grįžti į namus; d)kovotojai už tikėjimą; e) labdaringos bendruomenės,išlaikančios vargšus ir našlaičius. Be to, pajamos, gautoszakiato būdu, gali būti panaudotos bendriems, tauriemsprojektams įgivendinti: (pvz, ligoninėms statyti). 4. Šv. Ramadano mėnesio pasninkasŠventajame Korane yra tokie ALLAH žodžiai: -Šv. Ramadano mėnesį apreiškėme Šv. Koraną kaipvadovą žmonėms, kaip tiesaus kelio išaiškinimą ir kaipatskyrimą (skirti blogą nuo gėrio). Kas sulauks iš jūsų šiomėnesio, tegu pasninkauja, o kas serga ar yra kelionėje, lai 16
 17. 17. pasninkauja kitomis dienomis. ALLAH nori jums gero irnenori jūsų apsunkinti. Jis nori, kad baigtumėt pasninką irpagarbintumėt ALLAH už tai, jog Jis jus išvedė (į tiesoskelią) - galbūt jūs būsite dėkingi. (Šv.Koranas 2:185) Šv. Ramadano mėnesį buvo apreikštas Šv. Koranas -ALLAH gailestingumas žmonėms. Šia knyga žmonės galivadovautis šiame gyvenime. Su šia knyga musulmonai gali atskirti, kur yra teisybė irkur melas, ką ALLAH uždraudė ir ką leido. Tai Knyga, kuriparodo tiesų kelią šiame gyvenime. Jei žmonės vadovausis Ja,nepaklys niekada. Taigi ALLAH įsakė pasninkauti musulmonams šįmėnesį. Tai nereiškia, kad žmogus turi nevalgyti visai.Reikalaujama pasninkauti tik šviesos paros metu. Taip pat priešpasninkaujant kiekvieną dieną, patartina prieš patekant sauleikiekvieną rytą pavalgyti. Saulei nusileidus, vakare pasninkasnutraukiamas. Žmogus privalo pavalgyti. Pasninkavimas būtinas visiems suaugusiemsmusulmonams Šv. Ramadano mėnesio metu. Nuo pasninkoatleidžiami tik tie, kurie negali jo atlikti dėl kokių norspateisinamų priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yrakelionėje, kare, nelaisvėje, serga kažkokia liga, taipogiatleidžiami nuo pasninko seni žmomės, nėščios ar maitinančiosmoterys, vaikai, nepajėgiantys pasninkauti, taip patatleidžiamos moterys menstruacijų metu. Iš musulmono, kuris gali atlikti šią pareigą,reikalaujama šviesiu paros metu visiškai susilaikyti nuo maistoir gėrimo, nuo rūkymo, nuo lytinių santykių, stengtis nekalbėtinegerai. Gerai būtų, jei musulmonas per šį laiką susikauptų,atliktų gerus darbus, susitaikytų, dalintų labdarą. Dėl laikinųpriežasčių atleisti nuo pasninko musulmonai privalo išlaikyti jįvėliau, patogiu jiems laiku. 17
 18. 18. 5. Mekos* aplankymas Piligrimų kelionės prasmė Kiekvienas musulmonas, jei išgali, stengiasi aplankytiMeką, kurioje pastatyti pirmieji Dievo namai - Kaaba. Jie buvopastatyti Vieninteliam Dievui garbinti. Mekos aplankymas darkitaip vadinamas Hadž. Hadž - arba kelionė į Meką - atliekama pagal mėnuliokalendorių zul-chidžo mėnesį. Aplankymas susideda iš eilėsritualų. Meka taip pat yra visų pasaulio musulmonų susitikimovieta, kurioje susipažįsta skirtingų šalių musulmonai. Jiekeičiasi informacija ir žiniomis, aptaria įvairius socialinius,ekonominius, politinius ar religinio gyvenimo klausimus. Čia suvažiuoja musulmonai iš skirtingų ir tolimųpasaulio vietovių, kad atliktų tuos pačius garbinimo ritualus,kuriuos atlikdavo pranašai Abraomas ir Muhammedas (Tebūnajiems ramybė). Hadž - tai musulmonų brolybės sutvirtinimas Islamoreligijoje, nepaisant žmogaus tautybės, nacijos ypatumų arskirtumų.* Meka - Pranašo Muhammedo tėvynė, musulmonams pagrindinis šventasmiestas, esantis Vakarų Arabijoje. Musulmonai taip pat tiki, kad ten įvairiulaiku gyveno Adomas, Ieva, Ibrahim (Abraomas) ir jo sūnus Ismailas -arabų pradininkas. Čia yra didžiausia pasaulyje al-Masdžid al Haram(Šventoji mečetė), talpinanti daugiau kaip milijoną maldininkų. 18
 19. 19. GARBINIMAS /AL-IHSAN/ Žodžio „ihsan“ sąvoka reiškia visišką, be abejonių irpakeitimų, visų tikėjimo dogmų pripažinimą, t.y. visiškąatsidavimą visoms jų nuorodoms. Ihsan - tai kada tu garbinisavo Viešpatį, lyg matytum Jį. O jeigu tu ir nematai Jo, tai Jismato tave. Tikėjimo nuoširdumo tobulinimas slypi žodiniamepatvirtinime, dvasiniame įtikėjime savimi visu, atliekantpenkias kasdienes ir kitas maldas, aukojant vargšams,pasninkaujant Ramadano mėnesį, aplankant Meką ir Sunnossekimu. Sunna - tai yra Pranašo Muhammedo gyvenimo keliasJo posakiuose ir veiksmuose esant įvairioms situacijoms. 19
 20. 20. MALDOS ATLIKIMO SĄLYGOS Prausimasis Maldai Vudu Prieš maldą musulmonas turi būtinai nusiprausti pagalIslamo Šariato nustatytas taisykles. Šventajame Korane apieprausimąsi maldai pasakyta:[je ajjuhe llazina emenu ize kumtum ile ssaleti fegsiluudžuhakum ua ajdikum ilel-marafiki uamsahu biru-usikum ua ardžulikum ilel-kabein] O jūs, kurie įtikėjote! Kai ruošiatės maldai, nuprauskitesavo veidus, rankas iki alkūnių, praveskite šlapia ranka pergalvą ir išsiplaukite pėdas iki kauliukų. [5:6] Prausimasis maldai "Vudu" susideda iš šių pagrindiniųdalių:l. Gerai nusiplaunamos rankos iki riešų.2.Tris kartus skalaujama burna.3.Tris kartus praplaunama nosis, įtraukiant vandenį į nosį iriššnypščiant.4.Tris kartus plaunamas veidas.5.Tris kartus plaunamos rankos iki alkūnių, taip pat ir alkūnėspirma plaunama dešinė ranka, po to - kairė.6.Vieną kartą sušlapinta ranka perbraukiama per galvą.7.Vieną kartą šlapiais pirštais išvalomos ausys (viduje) irpatrinama už jų.8.Vieną kartą sušlapinta ranka perbraukiama per užpakalinękaklo dalį.9.Galiausiai gerai išplaunamos pėdos iki kauliukų. "Vudu" teisingumo sąlygos:1.Vandens patekimas į visas vietas, kurios turi būti nuplautos"Vudu" metu.2.Priežasties nebuvimas, kuri priverstų daryti "Gusl" arbakūno prausimą nuo nešvarumų. 20
 21. 21. 3.Švarus vanduo*.4.Trukdžių pašalinimas, kurie neleidžia vandeniui patekti į taskūno vietas, kurios turi būti nuplautos (pvz.: riebalai, dažai,vaškas, lakas ir kita). Pageidautini "Vudu" veiksmai:l. Prieš pradedant pasakyti "Bismilią", tai reiškia:[bismillahi arrahma nirrahim]Vardan ALLAH, Maloningojo, Gailestingojo2.Eilės laikymasis "Vudu" metu.3.Dešinės pusės pirmumo laikymasis.4.Vandens taupymas.5.Baigus "Vudu", pasakyti liudijimą:[ašhadu an le ileha illellah ua ašhadu anna Muhammedu-n-rasulullah]Liudiju, kad nėra kito dievo, išskyrus ALLAH, ir liudiju, kadMuhammedas yra Jo tarnas ir pasiuntinys (pranašas).[inna LLaha juhibbu tauuabina ua juhibb-ul-mutatahhirin] ALLAH mėgsta tuos, kurie prašo atleidimo, irmėgsta tuos, kurie yra apsivalę (švarūs) [2:222] Kokiais atvejais "Vudu" laikomas netinkamu arba nutraukiamas (mažasis prausimasis):1.Jeigu "Vudu" buvo atliktas ne iki galo.2.Nevisiškai arba netinkamai išplovus kurią nors "Vudu" metuplaunamą kūno dalį.3.Jeigu po "Vudu" buvo atlikti gamtiniai reikalai arba išleidusvidurių dujas.4.Miegas.5.Sąmonės praradimas.6.Alkoholinių arba narkotinių medžiagų vartojimas.7.Kraujo arba pūlių išsiskyrimas.8.Jeigu kraujas, išsiskyręs burnoje, nuspalvino seiles.* Tai yra toks vanduo, kurio nei skonis, nei spalva, nei kvapas nebuvopakeisti, pakliuvus į jį kokiam nors nešvarumui. 21
 22. 22. 9.Vėmimas.10. Garsus juokas maldos metu (nutraukia maldą ir "Vudu").11. Jeigu lietė lytinius organus.12. Jeigu atliko lytinį aktą (nutraukia "Vudu" ir būtina atlikti"Gusl"). Kokiais atvejais pageidautina atlikti "Vudu":1.Prieš miegą.2.Po miego.3.Po melavimo, apkalbos, sukiršijimo ir atlikus bet kokiąnuodėmę.4.Prieš plaunant mirusįjį.5.Prieš nešant mirusįjį.6.Supykus, kad būtų nuramintas pyktis.7.Prieš laikant, skaitant ir deklamuojant Šv. Koraną.8.Prieš mokantis religinius mokslus.9.Prieš kviečiant "Azan`o ir "Ikam`ui".10. Prieš penktadieninį pamokslą "Khutba".11. Norint aplankyti Pranašo Muhammedo kapą. Visiškas nusimaudymas "Gusl" Kada privalomas "Gusl":l. Išsiskyrus spermai, kokiu būdu tai bebūtų.2.Atliekant lytinį aktą, net jeigu ir neišsiskyrė sperma.3.Po mėnesinių.4.Nustojus kraujuoti po gimdymo.5.Numiręs musulmonas yra nuplaunamas.6.Žmogui, kuris priėmė Islamą kaip savo religiją. Tai, kas uždrausta musulmonams, neturintiems "Gusl":1.Malda.2.Šv. Korano laikymas, skaitymas ir deklamavimas.3.Įeiti į mečetę. Jeigu neturintis "Gusl" musulmonas praleido būtinąmaldą, tai jis ją turi atlikti tuoj pat nusimaudęs. Moterims, 22
 23. 23. kurios dėl mėnesinių arba dėl pogimdyvinio kraujo negalėjoatlikti maldų, tų maldų atlikti nereikia. Taip pat moterys negalipasnikauti dėl šių dviejų priežasčių. Šv. Ramadano mėnesioatveju praleistas pasniko dienas jos privalo atlikti vėliau, po Šv.Ramadano mėnesio. Pagrindinės "Gusl" dalys:1.Burnos skalavimas.2.Nosies praplovimas.3.Viso kūno apipilimas vandeniu. Kokiais atvejais pageidautina padaryti "Gusl":1.Prieš penktadieninią maldą.2.Prieš šventines maldas.3. Prieš "Ihramui" (Prieš pradedam piligrimų kelione į Meką-Hadžą arba Umrą (mažasis hadžas)). Malda "Salat" MALDOS ATLIKIMO EIGA Būtinos sąlygos besimeldžiančiajam:1.Žmogus privalo būti musulmonu.2.Pilnametystė (vaikai maldos mokomi nuo septynerių metų).3.Sveikas protas.4.Maldos atlikimo laikas.5.Dalinis (al-vudu) arba visiškas (al-gusl) apsiplovimas.6.Aprangos ir maldos vietos švara.7.Aurato - gėdingų vietų (vyrams - nuo bambos iki kelių,moterims - visas kūnas, išskyrus veidą, rankas iki riešų ir pėdasiki kauliukų) uždengimas.8.Padėtis - veidu į Mekos pusę.9.Ketinimas atlikti maldą - nijat: susikaupti, įvardinti maldą irjos rakatų skaičių. 23
 24. 24. MAŽASIS APSIPLOVIMAS /VUDU/ Su dvasiniu ketinimu prieš kiekvieną maldą reikiaatlikti apsiprausimą ištariant: "Vardan ALLAH Maloningojo,Gailestingojo"[Bismi LLiahi ar-Rah-meni r-Rahim] Mažasis apsiplovimas atliekamas šia būtina seka:l. Plaunamos rankos iki riešų (tris kartus);2.skalaujama burna (tris kartus);3.išplaunama nosis, įtraukiant ir išnypščiant vandenį (triskartus); 24
 25. 25. 4.plaunamas veidas (tris kartus);5.plaunamos rankos iki alkūnių, nutekant vandeniui nuo pirštųiki alkūnių: iš pradžių plaunama dešinė ranka, po to - kairė (triskartus);6.sudrėkinama vandeniu galva, braukiant šlapia ranka nuokaktos pakaušio link (vieną kartą); 25
 26. 26. 7.didžiuoju ir rodomuoju pirštais plaunamos ausys viduje ir užausų (vieną kartą);8.šlapia ranka perbraukiama per kaklą ir sprandą (vieną kartą); 26
 27. 27. 9.kojų pėdos plaunamos iki kauliukų: pirma - dešinė koja, po to- kairė (tris kartus). Baigus vudu, ištarti liudijimą: "Liudiju, kad nėra kitodievo, išskyrus ALLAH, ir liudiju, kad Muhammedas yra Jotarnas ir pasiuntinys. Dieve, padaryk mane atgailaujantį irapsivalantį"."Ašhadu an lia iliaha illa Llahu ua ašhadu annaMuhammedan abduhu ua Rasuluhu.Allahumma džalni min at-tauuabina ua džalni min al-mutatahhirina“. Apsiprausimas netinkamas, jeigu jo metu ar tuoj po joatliekami gamtiniai reikalai, išsiskiria kraujas, pūliai ar kitosorganinės išskyros, užmiegamą, prarandama sąmonė, bet kaipapsvaigstama, garsiai juokiamasi ir kt. Vudu būtina pakartotitinkamu būdu. 27
 28. 28. MALDA /arabų. - SALIAT, persų kalba - NAMAZ/ Prieš pradedant maldą, būtinos šios sąlygos: kūno,aprangos ir maldos vietos švara, gėdingų vietų prisidengimas,atsistojimas veidu Mekos link, nustatyto maldos laikolaikymasis. Maldą sudaro šios atskiros dalys:a) takbir - ALLAH pagarbinimo ištarimas: "ALLAH`uakbar";b) kiijam - malda stovint, paėmus dešinės rankos plaštakakairės rankos riešą ir prispaudus žemiau bambos vyrams, priekrūtinės - moterims. Skaitoma sura Al-Fatiha (Atidarančioji)-pirmutinė Šv. Korano sura ir dar kuri nors trumpa sura arbaištrauka iš Šv. Korano;c) ruku - nusilenkimas iki juosmens, atsiremiant rankomis įkelius, ir sudžud - nusilenkimas iki žemės, liečiant ją kakta;d) paskutinis džulijus - atsisėdimas ant pėdų ir šachadosskaitymas;e) taslim - sveikinimo ištarimas:"Taika jums, ALLAH malonė ir Jo palaima"["As-saliamu aleikum ua rahmatu Llahi ua barakiatuhu"]- du kartus: galvą pasukti pradžioje į dešinę pusę, priglaudusprie peties, po to - į kairę pusę, priglaudus prie kairiojo peties. Visos maldos formuluotės ir žodžiai turi būti tariamosarabų kalba. Maldos metu negalima kalbėtis, garsiai verkti,atsikosėti, valgyti ar gerti, juoktis ir daryti tai, kas galiišblaškyti rimtį arba prieštarauja padorumo normoms. Jeigumaldininkui atsitinka kas nors panašaus, tai jo malda laikomaneveiklia ir jis privalo atlikti ją iš naujo, tinkamai. Ligoniai ir invalidai gali supaprastinti maldos atlikimąpagal savo galimybes: judesių veiksmus jie gali atlikti mintyse. 28
 29. 29. PENKIOS KASDIENĖS MALDOS /AS-SALIAVAT AL-CHAMS/ Kasdienį maldų ciklą sudaro penkios būtinos maldos:1.Rytinė malda (saliat as-subh; al-fadžr) atliekama nuorytinės aušros iki saulės patekėjimo ir ji susideda iš dviejųrakatų*.2.Pietų malda (saliat az-zuhr) atliekama nuo saulės padėtieszenite iki to momento, kai daiktų šešėlių ilgis bus lygūs jųaukščiui ir ji susideda iš keturių rakatų.3.Vidurdienio malda (saliat al-aser) atliekama nuo daiktųšešėlių ilgio ir jų aukščių susilyginimo iki saulėlydžio ir jisusideda iš keturių rakatų.4.Vakarinė arba saulėlydžio malda (saliat al-maghrib)atliekama nuo saulėlydžio iki visiško dangaus sutemimo ir jisusideda iš trijų rakatų;5.Naktinė malda (saliat al-isha) atliekama visiško sutemimoiki aušros ir ji susideda iš keturių rakatų. Negalima melstis tiksliai vidurdienį, per saulės tekėjimąar saulėlydį. Kasdienių maldų laiką galima nustatyti pagallaikrodį arba pagal muėdzino kvietimą maldai. Malda gali būti atliekama individualiai arba kolektyviaibet kurioje ramioje švarioje vietoje, pasitiesus maldos kilimėlį(sadžadu), bet penktadieninę vidurdienio maldąrekomenduojama atlikti mečetėje. Mečetė (arab. „Masdžid“ - nusilenkimų iki žemės vieta)- tai maldų ir musulmonų bendruomenės pastatas. Kartaisdidelę mečetę vadina džami. Dauguma mečečių turi vieną arkelis minaretus-bokštus, nuo kurių skelbiamas kvietimasmaldai azan. Maldos patalpoje yra mihrab - niša, nurodantiMekos kryptį, į kurią besimeldžiantys atsisuka veidu. Priemihrabo statoma pamokslininko katedra - minbar. Mečetėsgrindys padengiamos danga ar kilimais. Kiekvienoje mečetėjeyra vandens telkinys apsiprausti. Prie įėjimo į mečetę tikintieji* Rakatas - maldos pozų ir judesių ciklas, lydimas maldų formuluočiųištarimu, sekančių viena po kitos griežtai nustatyta tvarka . 29
 30. 30. būtinai nusiauna avalynę. Moterys meldžiasi atskirai nuo vyrųjoms skirtoje vietoje (jei tokios nėra - už vyrų nugarų). Svarbiausioji mečetė yra Mekoje al Masdžid al-Charam, su Kaaba viduryje. Kolektyvinė malda visada pranašesnė už individualiąją.Kolektyvinėje maldoje besimeldžiantieji stoja eilėmis petys įpetį, o kas nors vienas (imamas ar kas nors kitas), stovėdamaspriekyje nugara į kitus, vadovauja maldai. Visi kiti kartoja joveiksmus ir žodžius, išskyrus Šv. Korano citatų skaitymą,kurias vadovas skaito vienas. Imam (arab. „Amma“ - stovintis priekyje, lyderis)-maldos ir dvasinis musulmonų bendruomenės vadovas. Kasdieniame gyvenime imamu vadinamas bendrosmaldos mečetėje vadovas, kurio funkcijas gali atlikti bet kurisautoritetingas musulmonas. Penktadieninė malda mečetėje susideda iš dviejų rakatų(kaip rytinė malda). Prieš ją skaitomas pamokslas (khutba): jįperskaito imamas - hatyb (oratorius, pamokslininkas), kuriamepasveikinami susirinkusieji, pašlovinamas ALLAH,palaiminamas Pranašas, skaitoma ištrauka iš Šv. Korano,meldžiamasi už tikinčiuosius ir skatinamas dievobaimingumas.Besimeldžiantieji privalo dėmesingai išklausyti pamokslą. Taip pat būna papildomos maldos, pvz., naktinė malda;ši malda, atliekama Šv. Ramadano mėnesį yra ypatingopamaldumo apraiška. 30
 31. 31. KVIETIMAS MALDAI /AZAN/ Kvietimas maldai susideda iš septynių formuluočių,kurias skelbia muedzinas (arab. – „mu-azzin“) arba patsimamas nuo minareto (arba iš mečetės, jei minareto nėra).Skelbiantis azan`ą privalo atsistoti veidu į Meką. Azan`otekstas tariamas lėtai, aiškiai ir dainingai:ALLAH didis! (keturis kartus);Liudiju, kad nėra kito dievo, tiktai ALLAH! (du kartus);Liudiju, kad Muhammedas yra ALLAH Pasiuntinys (dukartus);Skubėkite į maldą! (du kartus);Ieškokite išsigelbėjimo! (du kartus);(Prieš rytinę maldą papildoma);"Malda geriau už miegą!" (du kartus);ALLAH didis! (du kartus);Nėra kito dievo, tiktai ALLAH! (du kartus).[Allahu a`kbar! (du kartus)Ašhadu an lia iliaha ilia Llah! (du kartus)Ašhadu anna Muhammedan Rasulu Llah! (dukartus)Haijia alia s-saliat! (du kartus)Haijia alia Lfaliah! (du kartus)(As-saliatu chairon min an-naum) (du kartus)Allahu akbar! (du kartus)Lia iliaha illia Llah!] (du kartus) Išgirdęs azan`ą, musulmonas privalo sustoti ir kartotivietoj 4-os ir 5-os formuluočių tekstą:"Jėgą ir galybę turi tik ALLAH![Lia haulia ua lia kuuata illia bi Llah!] Taip pat azan`as pašnibždamas gimusiam naujagimiui įdešinę ausį. Po azan`o, prieš pat maldą, seka antras kvietimas -ikama, susidedanti iš tų pačių formuluočių, pabaigoje pridedantžodžius: "Malda prasidėjo"Kad kamat as-saliat (du kartus). 31
 32. 32. MALDOS EIGA PIRMASIS RAKATAS 1.Pradeti maldą reikia ALLAH pagarbinimu,pasakius"Allahu akbar"; vyrai pakelia riešus delnais prieausų, o moterys - iki pečių. 2.Po to stovėdami vyrai padeda rankas žemiau bambos,suėmę dešinės rankos plaštaka kairės rankos riešą. Moterysprisispaudžia taip suimtas rankas ant krūtinės, virš bambos.Besimeldžiančiojo žvilgsnis nukreiptas į tą vietą, į kurią jisnuleis veidą, darydamas nusilenkimą iki žemės. 32
 33. 33. Iškart skaitomas ALLAH pašlovinimas:"Garbė Tau, ALLAH, ir šlovė Tau!Pagarbintas Tavo vardas!Te bus išaukštinama Tavo didybė!Nėra kitos dievybės, išskyrus Tave!"[Subhanakia Llahumma ua bi hamdikia,ua tabarakia ismukia,ua ta alia džaddukia,ua lia iliaha gheirukia.] Tiktai prieš pirmąjį rakatą ištariama:„Kreipiuosi į ALLAH, kad išgelbėtų mane nuo Šėtono,akmenimis apmėtomo.“[Ahuzu bi Llahi minia aš-Šaitani r-radžim.]"Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo".[Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim.] Po to skaitoma Šv. Korano pirmoji sura Al-Fatiha(Atidarančioji), kuri skaitoma, kaip ir nurodyta kiekvienamerakate, atsistojus su sunertom rankom ant krūtinės:"Šlovė ALLAH, pasaulių Valdovui,Maloningajam, Gailestingajam,Teismo Dienos Valdovui.Tau vieninteliam meldžiamėsIr tik Tavęs vieno prašome pagalbos.Vesk mus teisingu keliu,keliu tų, kuriuos tu apdovanojai Savo gėrybėmis,o ne tų, kurie užsitraukė Tavo nemalonę,ir ne tų, kurie paklydę Amen"[Al-hamdu Li LliahiRabbi al-aliamina, 33
 34. 34. r-Rahmani r-Rahim,maliki iaumi d-din,uiijakia nabudu ua ujakia nastajinu,ihdina as-syrat al-mustakyim,sirat alliazijna anamta aleihim,gheir al-magdubi aleijhimua lia d-dallyn.Amen.] Po Al-Fatihos skaitoma bet kuri sura arba ištrauka išŠv. Korano. Tai daroma, kaip nurodyta dviejuose rakatuose,kiekvienoje jų maldoje. Priimtina, kad prieš kiekvieną surosskaitymą kartojama "bismilia". Patartina skaityti Šv. Korano114-tą sura "Žmonės", 112-tą sura "Apsivalymas" arba 113-tąsura "Saulėtekis". (Šios suros pateiktos toliau.) 3.Perskaičius Al-Fatihą ir kitą surą, reikia ištarti"Allahu akbar", pakeliant rankas iki pečių, plaštakomis įsave. Po to pasilenkiama rankomis remiantis į kelius, nugarą irgalvą laikant horizontaliai Tokioje padėtyje ištariama:"Garbė mano Didžiajam Viešpačiui"[Subhana rabbijal azym] tris kartus. 4.Atsistojamą visu ūgiu.Imamas ištariaGirdi ALLAH tuos, kurie garbina Jį" 34
 35. 35. [Semia llahu liman hamidah], o besimeldžiantieji ištaria:"Viešpatie mūsų, tik Tau Šlovė".[Rabbana liakial hamd]. 5.Po to seka nusilenkimas iki žemės - sudžiūd, ištariant"Allahu akbar", atsiremiant į žemę abiejų rankų plaštakomispriešais kelius, taip pat kakta ir nosimi. Tokioje padėtyjeištariama:"Šlovė mano Viešpačiui Aukščiausiajam"[Subhana rabbi al-alia] tris kartus. 6.Keliant galvą, ištariama "Allahu akbar".Atsisėdama ant sulenktų kojų pėdų, rankų plaštakos padėdamosant kelių ir ištariama: 35
 36. 36. "Viešpatie, atleisk ir pasigailėk"[Rabbi igfir ua rham] tris kartus. 7.Po to antrąkart nusilenkiama iki žemės ištariant:"Šlovė mano Viešpačiui Aukščiausiajam" [Subhana rabbi al-alia] tris kartus. 8.Po antrojo nusilenkimo iki žemės, reikia stotis įpradinę padėtį,ištariant "Allahu akbar". Tuo baigiamas pirmasis rakatas. Po to kartojami visi prieš tai minėti maldos punktai,išskyrus pradinę maldą. 36
 37. 37. ANTRASIS RAKATAS 9.Stovint vėl skaitoma pirmoji Šv. Korano sura Al-Fatiha. Toliau viskas atliekama taip pat, kaip pirmajame rakate,iki antrojo nusilenkimo iki žemės. 10.Po antrojo nusilenkimo iki žemės, atsisėdama antsulenktų kojų, ant kairės pėdos, suspaudus dešinės rankospirštus į kumštį ir ištiesus priekin rodomąjį pirštą tiktai kaisakom: 37
 38. 38. [Ašhadu an lia iliaha ilia LlahuUa ašhadu anna Muhammedan abduhu ua Rasuluhu.] 11.Sėdint tokioje padėtyje, skaitomas sveikinimas At-Tahijat kartu su malda Al-Ibrahimija, jeigu tai buvo dviejųrakatų malda*, kokia yra Rytinė malda ar penktadieninė maldamečetėje. 12.At-Tahijat skaitymo metu ties liudijimo tekstu(Tašahhud) dešinės rankos rodomasis pirštas pakeliamasaukštyn, o skaitant Al-Ibrahimiją, rankos lieka taip pat, kaipskaitoma At-Tahijat. Tai reiškia, kad skaitant At-Tahijat ir Al-Ibrahimiją rankos būna tokioje padėtyje:Šių maldų tekstai pateikti toliau. 13.Perskaičius Al-lbrahimijos maldą, reikia atliktipasveikinimą: pasukti galvą į dešinę ir ištarti:"Taika jums, ALLAH malonė ir Jo palaiminimas"[As-saliamu aleikum ua rahmatu Llahi ua barakiatuhu.] Po to galva pasukama į kairę pusę ir ištariamas tas patspasveikinimas.* At-Tahijat trijų rakatų maldoje skaitoma po 2-jo ir 3-jo rakato, o keturiųrakatų maldoje - po 2-jo ir 4-jo rakatų. Al-Ibrahimija trijų rakatų maldojeskaitoma po 3-jų rakatų, o keturių rakatų maldoje - po 4-jo rakato. 38
 39. 39. Po viso to, dar sėdint, ištariama:"ALLAH atleisk man!" (tris kartus).Dieve, Tu esi taika ir išTaves taika, Palaimintojas, galybės Savininkas, Garbingas.[Astagfirulla, astagfirulla, astagfirulla!Allahumma antasalam ua minka salam tabarakta ja dzal džalali ua alikram] Besimeldžiantys vyrai tam tikrais atvejais maldostekstus skaito balsu. Moterims rekomenduojama visus maldostekstus skaityti tyliai mintyse. Sveikinimas /At-Tahiijat/"Sveikinimas ALLAH, maldos ir geri darbai.Tebūnie taika tau, o Pranaše, ALLAH malonė ir Jopalaiminimas.Tebūnie taika mums ir tikriesiems ALLAH tarnams. Liudiju,kad nėra kito dievo, tik ALLAH, ir liudiju, kad Muhammedas-Jo tarnas ir Jo pasiuntinys".[At-tahiijatu Li Lliahi ua s-saliauatu ua ttaijibatu.As-saliamu aleikia aijuha n-nabiju ua rahmatu Llahi uabarakiatuhu.As-saliamu aleina ua alia ibadi Llahi as-salihina,Ašhadu an lia iliaha illia LlahuUa ašhadu anna Muhammedan abduhu ua Rasuluhu.] Malda-Ibrahimija"Dieve, palaimink Muhammedą ir Muhammedo giminę*, kaippalaiminai Tu Ibrahim`ą** ir Ibrahim`o giminę, atsiųskpalaimą Muhammedui ir Muhammedo giminei, kaip atsiunteipalaimą Ibrahim`ui ir Ibrahim`o giminei šiame ir kitamepasauliuose.Ištiesų Tu šlovingas."* gimininę-tautą.** Ibrahimas - Abraomas. 39
 40. 40. [Alliahumma salli alia Muhammedinua alia ali Muhammedinkiama salleita alia Ibrahimua alia ali Ibrahimua barik alia Muhammedinua alia ali Muhammedinkiama barakta alia Ibrahimua alia ali Ibrahimfi l-aliamein,innakia hamidun madžidun. 112 Sura "Apsivalymas""Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo.Sakyk: Jis yra ALLAH, Vienintelis, ALLAH-amžinas,Jis negimdė ir nebuvo pagimdytasIr niekas Jam neprilygsta" 112. Sura "AL-Ichlas"[Bismi Lliahi ar-rahmani r-rahim.Kul: huallahu ahadAllahu s-samadLam jalid ua lam juledUa lam jekun Lahu Kufuan ahad.] 113 Sura "Saulėtekis""Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo.Sakyk: ieškau prieglobsčio pas saulėtekio ValdovąNuo piktojo, kurį Jis sutvėrė,Ir nuo nakties blogio, kai ji pasklinda.Ir nuo piktųjų kurie buria,Ir nuo pykčio pavyduolio, kai jis pavydi" 40
 41. 41. 113. Sura "AL-Falak"Bismi Lliahi ar-rahmani r-rahim.Kul: auuzu birab-bil-FalakMin šerri me challakUa min šerri ghasikin ize uakabUa min šerrin-naffesseti filukadUa min šerri hasidin ize hasad.] 114 Sura "Žmonės""Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo.Sakyk: aš ieškau prieglobsčio pas žmonių Valdovą,Žmonių Karalių,Žmonių DievąNuo pykčio, sėlinančio piktaliežuvautojo,Kuris šnibžda žmonių širdims,Iš džinų tarpo ir žmonių." 114. Sura "An-Nes"[Bismi Lliahi ar-rahmani r-rahim.Kul: auuzu birab-bin-nesMalikin-nesILahin-nesMin šarril uas-ues-ilchannesAllazi juuosuisu fi sudurinnesMin-al džinnati uonnes.] 41
 42. 42. DVIEJŲ ŠVENČIŲ MALDA /SALIAT AL-JDEN/ Čia kalbama apie Šv. Ramadano mėnesio pasninkopabaigos šventę Id-al-Fitr, ir paaukojimo šventę Id- al -Adha(arba Kurban-bairam), kurią švenčia musulmonai. Pasninko pabaigos šventės malda Šavalio mėnesio pirmąją dieną, po apsivalymo at-taharair visiško apsivalymo al-gusl, musulmonai susirenka mečetėje,kur iki saulėtekio, nepradėję maldos, klausosi Šv. Koranoskaitymo. O 15 min. po saulės patekėjimo ir jos visiškopakilimo, kai ateina šventinis maldos laikas, patartina primintibesmeldžiantiesiems šventinės maldos atlikimo eigą. Po to, kaivisi užima savo vietas, imamas ištaria pradinį takbirą Al-Ihram, o besimeldžiantieji kartoja paskui jį. Po to visi mintysetaria įžanginį šlovinimo tekstą, koks paprastai tariamas prieškiekvieną maldą. Po to visi mintyse ištaria šešis takbirus"Allahu akbar", kiekvieną kartą pakeldami rankų delnus priepečių ir vėl priglausdami jas prie krūtinės po kiekvienotakbiro. Tarp takbirų reikia ištarti:"Garbė ALLAH ir Šlovė ALLAH!Nėra kito dievo, tiktai ALLAH!ALLAH didis!"[Subhana Llahi, ua L-hamdu Li Lliahi,ua Lia iliaha illia Llahu,ua Llahu akbar!) Kartu su takbirų Al-Ihram iš viso ištariami septynitakbirai. Po to balsu skaitoma sura Al-Fatiha, taip patrekomenduojama perskaityti visą 87-tą surą ("Garbink vardą 42
 43. 43. tavo Aukščiausiojo Valdovo..."). Po to nusilenkiama iki juosmens ir du kartus - ikižemės, kaip paprastai tai daroma maldos metu. Po to atsistojamą ir prieš antrąjį rakatą ištariami penkitakbirai, su tarp jų anksčiau nurodytais žodžiais. Po to balsuvėl skaitoma sura Al-Fatiha, o po jos rekomenduojamaperskaityti visą 88-tą surą ("Ar girdėjai tu žinią apiePrisikėlimo Dieną ?...). Paskui nusilenkiama iki juosmens ir iki žemės. Po to,sėdint ištariama šahados formuluotė:"Nėra kito dievo, tiktai ALLAH "[Lla iliaha illia Llahu!],skaitomas visas sveikinimas At-Tahijat ir baigiama maldapasveikinimu At-Taslim su takbirų:"ALLAH Didis!" (keturis kartus )"Nėra kito dievo, tiktai ALLAH!ALLAH Didis!" (du kartus)Šlovė ALLAH![Allahu akbar, (keturis kartus)Lia iliaha illia Llahuua Llahu akbar (du kartus)ua Li Lliahi L-hamdu. Po to pamokslininkas-hatibas užlipa į katedrą ir tariašventinį pamokslą - chutbą. Aukojimo šventės malda Ši malda savo forma, takbirų skaičiumi ir sūrų iš Šv.Korano skaitymu visiškai sutampa su pasninko pabaigosšventinės maldos eiga. Skiriasi tik ketinimu - nija. Be to, išėjusiš namų į mečetę atlikti aukojimo šventės maldos, pakeliuireikia kartoti ALLAH šlovinimo formuluotę-takbirą "Allahuakbar!" 43
 44. 44. LAIDOJIMO MALDA /SALIAI AL-DŽANAZA/ Laidojant musulmoną, laidojimo malda Islame yrabūtina laidojimo dalis. Pajutęs mirties artumą, musulmonas turi ištartiliudijimo formuluotę - šachadą. Jeigu jis nesugeba tai padarytipats, tai šachadą pašnibžda jam į dešinę ausį kas nors kitas, oligoniui nereikia pakelti dešinės rankos rodomąjį pirštą į viršų -šahid. Mirusį musulmoną atsuka veidu į Mekos pusę. Po toseka ritualinis mirusiojo apiplovimas - gusl, kurį paprastaiatlieka tam tikras asmuo. Po to kūnas aprėdomas specialiaislaidojimo rūbais, surišami keliai, rankos sudedamos antkrūtinės. Po to skaitoma malda už mirusįjį jo namuose arbamečetėje. Laidojimo malda atliekama šitaip: mirusįjį paguldo įMekos pusę. Besimeldžiantieji sustoja už laidojamojo ir keturiskartus ištaria takbir maldos formuluotę (maldos metu nedaromijokie nusilenkimai). Su kiekvienu takbiru besimeldžiantiejipaskui imamą iškelia rankas iki ausų ir po įprastos ALLAHsveikinimo formuluotės ištaria šias maldos formuluotes: 1. Pirmajame tahbire pradžioje skaitoma įžanginėmalda kaip ir prieš kiekvieną maldą:"Garbė Tau, ALLAH, ir šlovė Tau...", po to skaitoma Al-Fatiha. 2. Antrajame takbire skaitoma Il-Ibrahimija. 3. Trečiajame takbire skaitoma dua už mirusiojo sielą:"Dieve, atleisk kiekvienam iš mūsų: gyvajam ir mirusiajam,tam, kuris su mumis ir kurio nėra su mumis, mažajam irsuaugusiajam, vyriškos lyties ir moteriškos. Dieve, tegu tas išmūsų, kuriam Tu įkvėpei gyvybę, gyvena pagal Islamą. O tas,kurį Tu pašaukei į kitą pasaulį, miršta pagal tikėjimą." 44
 45. 45. [Allahumma igfir Li haijina ua maijitina,ua šahidina ua gaibina,ua sagirina ua kiabirina,ua zakiarina ua unsana,allahumma man ahiaitahu minnafa ahijhi alia L-islam,ua man tauaffaitahufa tauaffahu alia L-iman.] Po to, atsižvelgiama į tai ar miręs žmogus yra vyras armoteris, skaitomi šie žodžiai:"Jeigu miręs (mirusi) buvo padorus (-i), tai negailėkatlaidumo, o jei buvo nuodėmingas (-a), tai atleisk jam (jai),ALLAH Didis!"[Allahumma in kana haza (kianat hazihi)L-meijitu muhsinan (muhsinatan)fa zid fi ihsanihi (ihsaniha)ua in kana musian (musiatan)fa tadžauazanhu (anha)Allahu akbar!] Jei miręs yra mažas vaikas, tai skaitomi šie žodžiai:"ALLAH, padaryk jo praradimą mūsų užstatu, padaryk jį mūsųapdovanojimu ir brangenybe, padaryk jį mūsų užtarėju irprašančiuoju už mus Tavo gailesčio."O, Gailestingiausias iš gailestingųjų!ALLAH Didis![Allahumma džalhu liana faratanua džalhu liana adžran ua zahranua džalhu liana šafianua mušaffan bi rahmatikaja arham ar-rahimina.Allahu akbar!] 45
 46. 46. 4. Ketvirtajame takbire ištariama:"Dieve, neatimk mums jo malonių ir neastumk mūsų po jo.Dovanok mums ir jam".(Paprastai visų laidotuvių metu ir maldose mirusiojo vardasneminimas).[Allahumma lia tahrimna adžrahu,ua lia taftinna badahu,ua gfir liana ua liahu.] Po viso to malda baigiama pasveikinimu ir galvospasukimu į dešinę ir į kairę tariant: "Taika jums ir ALLAHmalonė".[As-saliamu aleikum ua rahmatu Llahi) Jeigu mirtis ištiko rytą, tai laidojama tą pačią dieną, ikisaulėlydžio. Jeigu žmogus mirė dieną ar vakare, posaulėlydžio, tai jį laidoja kitą dieną. Kūną deda ant neštuvų irlaidojimo procesija (iš neporinio vyrų skaičiaus) skubiai vykstaį kapines. Į kapą mirusįjį guldo artimieji asmenys ir giminėstaip, kad veidas būtų atsuktas į Kaabos pusę. Kapavietė turibūti erdvi, kad miręs būtų pasiruošęs susitikti su mirtiesangelais Munkaru ir Nakiru. 46
 47. 47. ALLAH PAMINĖJIMAI 1. Prieš užmiegant reikia atsigulti ant dešiniojošono, dešinę ranka pakišus po skruostu ir pasakyti:"Tavo vardu, Dieve, aš atsiguliau ant šono ir Tavo varduatsikelsiu.Jeigu Tu priėmei mano sielą, tai būk jai galeslingas, ir jeiguTu išsiuntei ją, tai saugok ją, kaip saugai Tu savo ištikimustarnus".[Bismikia rabbi uadatu džanbiua bikia arfauhu,in amsakta nafsi fa rhamha,ua in arsaltaha fa hfazhabima tahfazu bihi ibadakias-salihina.] 2. Prabudus pasakoma:"Šlovė ALLAH, kuris atgaivino mus po to, kai nutildė mus.Jam priklauso Prisikėlimas".[Al-hamdu Li Lliahialliazi ahijanaba dama amatanaua ileihi n-nušur.] 3. Liūdint ir sielvartaujant sakoma:"Dieve, išvaduok nuo rūpesčių ir sielvarto,išvaduok mus nuo negalios ir tingėjimo,išvaduok mus nuo baimės ir šykštumo,išvaduok mus nuo neapykantos skolosir nuo žmonių prievartos."[AIliahumma inna nauzu bikiamin al-hammi ua l-hazani 47
 48. 48. ua nauzu bikia min al-adžzi ua L-kiasaliua nauzu bikia min al-džubni ua buchliua nauzu bikia min galiabati d-dainiua kahri r-ridžali.] 4. Ištikus nelaimei reikia sakyti:"Iš tiesų pas ALLAH, pas jį mes sugrįžtame. "[Inna Li Lliahiua inna ileihi radžiunn.] 5. Lankydami ligonį sakome:"Išvaduok nuo pikto, žmonių Valdove!Išgydyk, Tu - Gydantysis,Nėra išgydymo, kaip tik iš Tavęs,Pagijimo, išvaduojančio nuo ligų."[azhib al-baas rabba n-nes,išfi anta aš-šafiLia šifa illia šifaukia,šifalia ughadiru sakman.] 6. Prieš valgant sakoma:"Dieve, palaimink tą,kuo Tu apdovanojai mus,ir apsaugok mus nuo bausmės ugnies,vardan ALLAH".[Alliahumma barik lianafima razaktanaua kyna azaba n-nar bismi Llahi.] Jeigu užmiršote tai pasakyti prieš valgį, tai valgydamiturite pasakyti:"Vardan ALLAH, pradžioje ir pabaigoje" 48
 49. 49. [Bismi Llahi auualiahu ua achirahu] 7. Pavalgius reikia pasakyti:"Šlovė ALLAH,Kuris pamaitino ir apdovanojo tuo mane, neturintį nei jėgos,nei galybės.[Al-hamdu Li Llahialliazi atamani hazaua razakanimin gheiri haulin ua lia kuuatin.] 8. Įeinant į mečetę, būtina įžengti dešine koja irpasakyti:"Vardan ALLAH ir taika ALLAH Pasiuntiniui.Dieve, atverk man Tavo malonės vartus"[Bismi Llahi ua s-saliamu aliarasuli Llahi,alliaahumma ftah Li abuabarahmatikia.] 9. Išeinant iš mečetės, pradžioje žengiama kairekoja (kaip į nepažįstamą pastatą, erdvę) ir ištariama:"Vardan ALLAH ir taika ALLAH Pasiuntiniui!Dieve, prašau Tavo malonės!"[Bismi Lliahi ua s-saliamu aliarasuli Llahi,alliahumma inni asaliukiamin fadlikia.] 10. Skerdžiant gyvulį ištariama:"Vardan ALLAH! ALLAH Didis!"[Bismi Llahi, Allahu akbar] 49
 50. 50. PABAIGA Tuo baigiame pagrindinės maldos aiškinimą, kadgalėtumėte dalyvauti salate. Čia išaiškinta tik pati būtiniausiamalda. Jeigu aprašytume ir paaiškintume visas maldosįvairoves, detales, niuansus ir atspalvius, gautume ganą storąknygą. Tikslumas ir grožis, kuris slypi ALLAH garbinime,neturi ribų. Todėl nesustokite, tikrinkite, ką išmokote, stenkitėsplėsti žinias, tobulinkite tarimo tikslumą. Bendraukite su tikinčiais ir išsilavinusiais žmonėmis.Dažnai lankykitės mečetėje, dalyvaukite bendruomeninėje,penktadieninėje maldoje.Linkime stipraus tikėjimo! Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija 50
 51. 51. IŠLEISTOS KNYGOS: 1. ĮŽANGA Į ISLAMĄ „elektroninė versija“ 2. ISLAMO MOTERIS. (Ko dar geresnio ji laukia?) 3. ŠV. KORANAS IR ŠIUOLAIKINIS MOKSLAS 4. KUR YRA ALLAH?! 5. PASNINKAS ISLAME 6. ISLAMO PAGRINDAI (Garbinimas Ir Malda Islame) 7. KETURIASDEŠIMT HADISŲ 8. PRANAŠO MISIJOS YPATYBĖS 9. TIKĖJIMO KELIAS 10. ŠV. KORANO DALIES "MARIJA" (Paaiškinimas) „elektroninė versija“ 11. PRANAŠŲ ISTORIJOS MAŽIAUSIEMS 12. ŠV. KORANAS YRA DIEVO ŽODIS 13. ŽVILGSNIS Į ISLAMĄ 14. KAS LEISTINA IR KAS DRAUDŽIAMA ISLAME 15. MOTERYS ISLAME (Lyginant Su Moterimis Žydų-Krikščionių Tradicijoje: Mitai Ir Realybė) 16. ISLAMAS: DIEVO KELIAS 17. MOKSLINIAI FAKTAI, ATSKLEISTI ŠLOVINGAJAME ŠV. KORANE 18. BENDRAS ĮVADAS Į ISLAMĄ 19. ATRASTI ISLAMĄ (Yra Tavo Prigimtinė Teisė) 20. ISLAMO FAKTAI (Paneigiantys Nepagrįstus Teiginius Prieš Islamą) 21. MUHAMMADAS, DIEVO PASIUNTINYS (Te Dievas paaukština jo paminėjimą) 51
 52. 52. IŠLEISTI LANKSTINUKAI: • KAS YRA ISLAMAS? Visuminis vaizdas • MUHAMMEDAS: Elgesio pavyzdys naujam tūkstantmečiui • ŠV. KORANAS: Knyga, kuria galite tikėti • MOTERYS ISLAME ‫جمعية الشباب المسلم في ليتوانيا‬ Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija Lithuanian Muslim Youth Society Totorių g. 6, Kaunas, Lithuania www.musulmonai.lt LMYS_1995@yahoo.com info@musulmonai.lt 52

×