Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
e                Автордон Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбары Мухаммадка Аллахтынсалават-сал...
Мазмуну:       11. Кураани Карим                  22. Курани Каримдин акыркы он бөлүгүнүн тафсири ...
2       Кураан окуунун                 пазилети   Аллахка мактоолор болсун! Аллах Таала улук пайг...
3мындай деген: «Орозо менен Кураан кыяматта пендени шапаат кылышат»(Ахмад, Хааким)   Кураан окуу менен анын илимин кошо...
4  @ @@ @       1-«Фатиха» сүрөсү1AБисмиллахир-Рахманир Рахийм              2BАаламдардын Раббиси – ...
5  @ @@                                        @      58-«Мужадала» сүрөсү1...
6  @ @@ @унутушкан. Аллах бардык нерсеге Күбө1!G(Эй, Мухаммад!) билбейсиңби, Аллах       NMLKJIHGFEDCBAасмандардаг...
7  @ @@                                         @                ...
8  @ @@ @жеңүүчүлөрбүз» деп жазып койгон. Аллахбаарынан Күчтүү, баарынан Кудуреттүү.       IHGFEDCBAV(Эй, Мухамма...
9  @ @@                                        @                 ...
10@ @@ @жиберилген кембагал мухажирлерге(бөлүнөт). Алар (хижрат кылуу менен)     HGFEDCBAАллахтын пазилетин, ыразычыл...
11  @ @@                                        @                ...
12  @ @@ @       60-«Мумтахана» сүрөсү1             CBAЫрайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен!AЭй, ...
13 @ @@                                          @                ...
14  @ @@ @мушрикке тийип) кетсе, (жана анынмушрик эри силерге махырды кайрып      JIHGFEDCBAбербесе)  анан   с...
15  @ @@                                         @               ...
16  @ @@ @       62- «Жумьа» сүрөсү1Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен!  ò                ...
17 @ @@                                       @ IHGFEDCBA              ...
18  @ @@ @EАларга «(тооба кылып) келгиле,Аллахтын элчиси силердин күнөөңөрдү JIHGFEDCBAкечиришин Аллахтан сурайт» деп QP...
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири

17,517 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1452
Кyrgyz language
Кыргызча or Кыргыз тили,
قىرعىز تىلى, Kırgızça or Kırgız tili

Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири

 1. 1. e Автордон Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбары Мухаммадка Аллахтынсалават-саламдарын жолдогондон кийин, эй, мусулман ага-ини, эже-сиңдилерим!Бизге эң оболу төмөнкү төрт маселени билүү зарылдыр: Илим. Илим – бул ар бир пенденин Аллах Тааланы, Ал жибергенпайгамбарды жана Ал жиберген динди таанып-бүлүүсү. Анкени, Аллах Таалага Анытааныбай туруп ибадат кылуу дурус эмес. Ким Аллахты тааныбай эле ибадат кылаберемин десе адашат жана мунусу менен христиандарга окшоп калат1. Амал. Ал эми, илим алып (Аллахты таанып) туруп ибадат кылбагандаряхудийлерге окшойт. Шайтан инсанды адаштырып, «илим албай жүрө берсең,Аллахтын алдындагы суракта «мен билбегенмин» деп кутулуп каласың» деп алдайт.Ал Нух коомун ушинтип алдаганда, алар, Нухтун дааватын угуп Аллахтын алдындажоопкер болуп калгандан көрө, укпай эле койолу дешип « бармактарынкулактарына тыгып, кийимдери менен (баштарын) ороп алышкан » («Нух» сүрөсү. 7-аят) Илимге даават. Уламалар пайгамбардын мураскорлору болгону себептүү,пайгамбардан калган илимди (динди) элдерге таратуулары, ага даават кылууларыкажет. Болбосо, яхудийлерге окшоп Аллахтын наалатына жолугуп калышат. АллахТаала яхудийлер жөнүндө: « аларды (адамдарды) жасаган күнөө иштериненкайтарышкан эмес. Бул жоруктары кандай жаман! » деген. («Мааида»-79) Сабыр. Мунун мааниси илим алуудагы, ага амал жана даават кылуудагымашакаттарга сабырдуулук көргөзүү Элибиздеги диний сабатсыздыыкты жоююга аз болсо да салым кошуу үчүн жаназарыл илимдерди издегендерге жеңил болсун деп ушул китепти даярдадык. Булкитеп Кураани Каримдин акыркы үч блүгү менен анын аяттарынын маанилерин,түшүндүрмөлрүн жана окуучуга эң зарыл болгон Шарият маселелерин өз ичинекамтыган. Ошондой эле… Биз бул эмгекте мүмкүн болушунча кыскартып берүүгө арекеттендик. Ошентип,биздин бул жупуну эмгегибизде тууралык болсо – ал Аллахтан, ката-кемчилдиктерболсо – алар өзүбүздөн жана шайтандан. Акыйкатты толуктоо максатында биздинкаталарыбызды көргөзүп, кемчилдиктерибизге ишаарат кылган бурадарларыбызгаАллах Тааланын ырайымы болсун демекчибиз. Акырында айтаарым, ушул долбоорго катышып, китепти даярдоого, бастырууга,таратууга, окууга жана окутууга салым кошкон бурадарларыбызга Аллах Таала эңжакшы сыйлыктарын берсин! Аллах Таала сүйүктүү пайгамбарыбызга, үй-бүлөсүнө жана сахаабаларына салават-саламдарын жолдосун!Китепке Ислам ааламындагы бир нече уламалар жакшы мүнөздөмө беришкен 1432H-2011M Маалымат жана байланыштар үчүн дарек: Арабча: www.tafseer.info жана kyr@tafseer.info1 «Фатиха» сръснн акыркы аятынын тшндрмъснъ караёыз
 2. 2. Мазмуну: 11. Кураани Карим 22. Курани Каримдин акыркы он бөлүгүнүн тафсири 43. Мусулмандын жашоосундагы эң зарыл маселелер 754. Жїрєктїн амалдары 975. Манилүү маек 1086. «Ла илаха иллаллах» келмеси жөнүндө 1267. «Мухаммадун Расулуллах» келмеси жөнүндө 1298. Даарат 1319. Аялдардан келчү табигый кандардын өкүмү 13610. Исламда аял маселеси 13811. Намаз 14312. Зекет 15013. Орозо 15414. Хаж жана Умра 15715. Ар кандай маселелер 16316. Шариятка ылайык рукыя 17017. Дуба 17818. Жаттап алуу зарыл болгон дубалар: 18119. Пайдалуу соода 18720. Эртели-кеч окула турган күнүмдүк зикирлер 18921. Шариятта буюрулган 82 сооптуу сөздөр жана 193 193 иштер, далилдери менен.22. Пайгамбарыбыз саллаллаху алайхи ва 200 саллам тыюу салган иштер:23. Түбөлүккө сапар 205
 3. 3. 2 Кураан окуунун пазилети Аллахка мактоолор болсун! Аллах Таала улук пайгамбарыбызга, анынүй-бүлөсүнө жана сахаабаларына чексиз мээримин төксүн! Кураан – бул Аллах Таалнаын Сөзү болгондуктан, анын башка сөздөрдөнулуулугу Аллах Тааланын башка макулуктардан улуулугу сыяктуу. Ал эми,аны окуу тил сүйлөгөн сөздрдүн эң жакшысы. Кураан окууунун, окутуунун жана аны кыраат кылуунун көппазилеттери бар. Кээ бирлети төмөндөгүлөр: Аны окуу жана окутуу сооптуу иш. Пайгамбарыбыз саллаллоху алайхива салам айткан: «силердин эң жакшыңар – Кураанды окугандар жанаокуткандар» (Бухарий) Аны кыраат кылуу дагы сооп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алайхи васаллам айтты: «ким Аллахтын китебинен бир тамганы окуса, ага он эсе көпсооп болот» (Термизий) Кураанды үйрөнүүнүн, жаттонун жана кыраатын келиштирипокуунун пазилеттери: Пайгамбарыбыз саллаллаху алайхи ва саллам айтты:«Кураанды толук бойдон жаттап, андан кийин окуган адамдын мисалы улуу-пакиза периштелердин жамааты менен болгон сыяктуу. Ал эми, аны окуугаөзүнө убада берип, ар канча кыйынчылык менен болсо да окуган адамга экиэсе сооп болот» (Муттафакун алайх) Дагы бир хадисинде мындай деди:«Кураан жаттаган адамга (Бейишке түшкөндө) «окуганың даражасында(Бейиштин бийик даражаларына) көтөрүл! Аны дүйнөдө кыраат мененокугандай оку! Сенин ордуң окуган акыркы аятыңдын алдында (өтө бийикте)болот!» деп айтылат. (Термизий) Бул хадистин түшүндүрмөсүндө Хаттабийайтат: «Асаарларда1 келишинче, Кураан аяттарынын саны Бейиштегидаражалардын саны менен барабар экен. Ошондуктан, Кураан жаттаганадамга «Кураан аятынын канчаны жаттаган болсоң, ошончончу даражадагыБейишке көтөрүлөсүң» деп айтылат. Ким Кураандын бардыгын жаттаганболсо, Бейиштеги эң бийик даражага жетип барат. Ким бир блүк жаттаганболсо, жаттаганына жараша даражага көтөрүлөт. Жаттаган аяты түгөнгөндөсыйлыгынын даражасы дагы түгөнөт» Баласы Кураан үйрөнгөн адамдын сообу: Пайгамбарыбыз саллаллахуалайхи ва саллам айтты: «ким Кураан окуса, үйрөнсө жана аны менен амалкылса, кыяматта ата-энесине нурдан болгон таж кийдирет. Анын нуру күндүннурундай жаркын! Жана ата-энесине дүйнө байлыктарынын бардыгынанкымбат эки кийим кийгизилет. Алар (таң калып) «булар эмне үчүн?» депсурашканда, «балаңар Кураанды толук жаттаганы үчүн» деп айтылат» (Хааким) Кураан акыретте жаттаган адамды шапаат кылат: Пайгамбарыбызсаллаллаху алайхи ва саллам айтты: «Кураан окугула! Анткени, ал кыяматкүндө жаттаган адамына шапаатчы2 болот» (Муслим) Дагы бир хадисинде1 «Асаар» деп, сахаабалар менен табеиндерден калган създъргъ айтылат. (Котормочу)2 Шапаатчы – кнъълърд Аллах Тааладан сурап алуучу
 4. 4. 3мындай деген: «Орозо менен Кураан кыяматта пендени шапаат кылышат»(Ахмад, Хааким) Кураан окуу менен анын илимин кошо алган адамдын сообу:Пайгамбарыбыз саллаллаху алайхи ва саллам айтты: «кайсы бир коомАллахтын үйлөрүнөн биринде чогулуп, Анын китебин тилават кылса жанаөзара дарыс (сабак) кылып окушса, аларга (Аллах тарабынан) тынчтык-бейпилдик түшөт. Аларды (Аллахтын) ырайымы жана периштелер ороптурат. Анан Аллах Таала аларды Өзүнүн алдындагы (эң жогорку) жамааталдында эскерет» (Абу Дауд) Кураан окуунун адептери: Аллама Ибн Касир Кураан окуу адептериненкээ бирлерин төмөндөгүчө келтирген: Кураанды даарат менен гана кармоо жана окуу. Тилаават кылуудан мурда тишин мисвак менен тазалоо. Эң таза кийимдерин кийип, андан кийин тилават кылуу Кыбылага бурулуп окуу Тутканак менен ооруган адамдар аны окубай туруу1. Аны сөз менен бөлбөй окуу. Өтө зарыл сөз болсо гана токтотсо болот Зээнин берип, ойгоо жүрөк менен окуу Убада (Бейиш убада кылынган) аяттар келгенде Аллахтан ошону суроо.Ал эми, уваид (Тозоктон коркутулган) аяттары келгенде, Аллахтан коргоотилөө Кураанды ачык таштабоо жана үстүнө бир нерсе койбоо Каарылар кыйкырып окуп, бири-бирине тоскоол болушу да дурус эмес Базарларда жана башка ызы-чуу жерлерде окубаган жакшы. Кураан кандай окулат? Анас *дан пайгамбарыбыздын кандай кураанокуганын сурашканда, мындай деп жооп берген: «созу-у-п окуган. Эгер«бисмиллахир-Рахмаанир-Рахиймди» окуса, «бисмилланы» дагы,«АрРахманды» дагы, «арРахиймди» дагы созгон.» (Бухарий) Кураан окуунун сообу кошуп берилет: Ар бир адам эгер Аллах үчүнкалыс2 Кураан окуса, ага сооп болот. Ал эми, бул окуу зирек жүрөк менен,маанилерине түшүнүү менен болсо, анда сообу он эседен баштап жети жүзэсеге чейин көбөйөт. Бир кече-күндүздө канча Кураан окүү мүмкүн?:Пайгамбарыбыздын сахаабалары ар күн сайын белгилүү өлчмдө Кураанокуну адат кылышкан эле. Бирок, эң тез катым3 кылганы жети күндө окупчыккан. Катымдын эң аз (тез) мөөнөтү үч күн. Пайгамбарыбыз саллаллахуалайхи ва саллам үч күндөн аз мөөнөттө Кураан катым кылуудан кайтарган.1 Адам ъзнн эмне жасаганын жана эмне дегенин билбей кала турган ооруу2 Аллахтан башкадан сооп-сыйлык мт кылбай3 Кураанды башынан аягына чейин окуп чыгуу
 5. 5. 4 @ @@ @ 1-«Фатиха» сүрөсү1AБисмиллахир-Рахманир Рахийм 2BАаламдардын Раббиси – Аллахкаалкыш-мактоо болсун! 3 TCBA # #CАл – Ырайымдуу, Мээримдүү. K JI H G FDСурак Күндүн падышасы. TSR QoONMLE«Жалгыз Сага гана сыйынабыз ZY X WV Uжана Сенден гана жардам сурайбыз!4 ` _^ ] [F(О, Жараткан!) бизди туура # #dcb aжолго баштагын!5 GӨзүң нээмат (жакшылык) берген1 «Фатиха» сүрөсү улук пайгамбарыбызга адамдардын6 жолуна (башта). Каар- Макка шаарында түшкөн сүрөлөрдүн казапка учурагандардын жана катарына кирет. Улук Кураан китеби мына ушул сүрө менен башталгандыгы адашкандардын7 жолунан башка». (ачылганы) үчүн бул сүрө «Фатиха» Амийн!8 (ачуучу) деп аталат. Бул сүрөнүн мындан башка дагы онго жакын аталыштары бар.2 Бул аят «Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын 5 ысымы менен баштаймын» дегенди Бул аятта айтылган туура жол (сиратал билдирет. Ар бир мусулман өзүнүн ар бир мустаким) бузулбаган, бурмаланбаган таза, ишин, ар бир кыймыл-аракетин пакиза ислам дини. 6 «бисмиллах» менен баштоосу - парыз. Ал адамдар бул дүйнө жашоосунда Анткени Аллах Тааладан Мухаммад адашпай, Аллахка жаман көрүлбөй жашаган пайгамбарыбызга түшкөн эң биринчи пайгамбарлар, шейиттер жана пайгамбарлар Кураан аяты «Жараткан Раббиңдин алып келген жолго түз-туура ээрчиген салих (Аллахтын) ысымы менен оку!» деген аят (таза) момундар. 7 болгон (Кураан, «Алак», 1). Аллахтын каар-казабына жолуккандар –3 Бул аятта Аллах Таала Өзүн бизге яхудийлер, ал эми, адашкан коомдор – булар «Ааламдардын Раббиси» деп тааныштырып христиандар. Христиандар “Ыйса – Кудай жатат. Арабдардын «Рабб» деген сөзүн жана Кудайдын уулу” деген ишенимдеринен кыргызчага которгондо «башкаруучу», «ээ», улам адашкандар болсо, яхудийлер Муса «толук кожоюн» жана «тарбия кылуучу» пайгамбар алып келген Чындык менен деген маанилерди билдирет. Демек, Аллах таанышып, аны кабыл алгандан соң, билип Таала бүткүл ааламдардын тарбия туруп Аллахка башка нерсени (Алтын кылуучусу. музоону) шерик кылгандары жана көп4 Аллах таала «Фатиха» сүрөсүнүн ушул пайгамбарларды өлтүрүп жибергенинен аятынан баштап, сүрөнүн акырына чейин улам Аллахтын каарына жолуккан. 8 момун мусулмандардын тилинен сүйлөйт. Бул сөз жөнүндө уламалар кайчы пикир Мусулман адамдар күнүмдүк беш убак билдиришип, кээ бирөөлөрү аят дешсе, намаздарында «Фатиха» сүрөсүн 32 жолу башкалары аят эмес дешкен. Эмнеси болсо окушат. Демек, алар Аллах Таалага күнүнө да, бул сөз «кабылда», «тилегимди бер» 32 жолу «жалгыз Сага гана сыйынабыз, деген маанини билдирет жана биз аны Сенден гана жардам сурайбыз» деп ант бардык дуба-тилектерибиздин соңунда беришет. айтып жүргөнүбүз оң.
 6. 6. 5 @ @@ @ 58-«Мужадала» сүрөсү1.Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен! ò ¹|A(Эй, Мухаммад!) өзүнүн эри жөнүндө CBAсен менен сөз талашып, Аллахкаарызданган аялдын сөзүн Аллах укту. KJIHGFEDCBAАллах экөөңөрдүн талаш сөзүңөрдү угат.Аллах – Угуучу, Көрүүчү2! VUTSRQPONMLB(Эй, момундар!) силердин араңарданким аялын зихар кылса, аялдары апалары a`_^][ZYXWболуп калбайт. Алардын апалары – алардытууган аялдар. Алар («сен мага апамын kjihgfedcbбелиндей болуп кал» деп) жарабаган жана utsrqponmlжалган сөздү айтышат! АллахКечиримдүү жана күнөөлөрдөн өтүүчү. `_~}|{zyxwvCАялдарын зихар кылып алып, кийин алсөзүнөн кайткандар (күнөөсүн жууш үчүн) lkjihgfedcbaаялына кошулбай туруп бир кулду азаткылат. Ушул – силерге насаат. Аллах wvutsrqponm £¢¡~}|{zyx1 Бул сүрө Мадина Мунавварада түшкөн жана ®¬«ª©¨§¦¥¤ 22 аяттан турат. «Мужадаланын» мааниси «сөздө талашып-тартышуу» »º¹¸¶µ´³²±°¯ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼2 Жахилия арабтары арасында «зихар» деген салт бар болчу. «Зихар» деген сөздүн түз мааниси «жоон», «бел» дегенди түшүндүрөт. Маселен, бир эркек аялы менен жатканда ага ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ «сенин жоонуң (же белиң же мойнуң, же денең, же саның ж.б.у.с.) менин апамдын бардык ишиерден Кабардар. жоонуна окшойт экен» десе, же аялы менен DКим (кул азат кылууга жеткидей акча) араздаша кеткенде ага «сен мага апамдын таппай калса, аялына жакындык кылбай белиндей болуп кал!» десе – бүттү. Ошол бир гана сөз менен талак түшүп аялы апасы туруп эки ай үзгүлтүксүз орозо кармайт. сыяктуу болуп калган жана мындай абалда Ал эми, ким (орозо кармоого) алы аялы менен ажырашууга туура келген. жетпесе, алтымыш кембагалды тойдурат. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Бул Аллахка жана Анын пайгамбарына саллаллоху алайхи ва салламга картайып ыйман келтиришиңер үчүн. Дагы булар – калган сахааба аялдардан бири Хавала бинти Аллахтын чектегени. Каапырларга (чек Саалаба келип: «я, расулуллах! Күйөөмө мен гүлгүн курагымды керек болуп, эми керегим бузгандарга) катуу азап бар. тийбей калыптыр! Ал мени зихар кылды. EАллахка жана Анын пайгамбарына Бирок, мен ажырашууну каалабаймын. Ортодо душманчылык кылгандар өздөрүнөн перзенттерибиз бар!» деп арызданат. Бирок, мурдагы (каапыр) адамдар кор болгону пайгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва салам сыяктуу кор болушат. Биз (Аллахтын Аллах Тааладан жаңы өкүм келбегени себептүү, салт боюнча «сен анда эриңе талак чектөөсү чындык экенине) анык болуптурсуң» дейт. Каңырыгы түтөгөн аял далилдерди түшүрдүк. каапырларга зихар салтына баш ийгиси келбей, (кыяматта) кордук азабы бар! пайгамбарыбыз менен сөз талашып, акырында FАл күндө алардын бардыгын Аллах «эй, Аллахым мен Өзүңө арызданамын!» деп кайра тирилтип, (дүйнөдө) жасаган жалбарат жана кетпей, отуруп алат. Ошол маалда пайгамбарыбыз унчуукпай калат. иштеринин кабарын билгизет. Ал Кийин өзүнүн айтуусу боюнча ошол маалда иштерди Аллах(тын периштелери) ага Аллах Тааладан зихар өкүмүн бекер эсептеп койгон, (бирок,) өздөрү кылган аяттар түшкөн экен.
 7. 7. 6 @ @@ @унутушкан. Аллах бардык нерсеге Күбө1!G(Эй, Мухаммад!) билбейсиңби, Аллах NMLKJIHGFEDCBAасмандардагы жана жердеги бардыкнерселерди(н кабарын) билет. Эгер үч YXWVUTSRQPOадам (жашыруун) шыбырашып сүйлөшсө,алардын төртүнчүсү – Ал. Эгерде бешөө hgfedcba`_^][Zболсо, алтынчысы – Ал. Жана мындан wvutsrqponmlkjiазыраак же көбүрөөк болсо да жанакандай жашыруун жерде болсо да Ал a`_~}|{zyxалар менен бирге2! Андан кийин,кыяматта аларга жасаган иштеринин jihgfedcbкабарын билгизет. Чынында, Аллах арнерсени Билүүчү!3 vutsrqponmlkHШыбыр-шыбыр(ушактар)данкайтарылгандарды көрбөйсүңбү, кийин ¡~}|{zyxw(дагы эле) кайтарылган нерсеге кайтып ©¨§¦¥¤£¢жатышат жана күнөө, душманчылык,пайгамбарга каршы чыгуу жөнүндө µ´³²±°¯®¬«ªшыбырашып жатышат. Эгер жаныңакелишсе, сага Аллах салам бергенден ¾½¼»º¹¸¶башкача салам беришет4 жана ичинен:«(эгер Мухаммадтын пайгамбар экени ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿чын болуп калса) бул сөзүбүз үчүн Аллахазапка салбагай эле!» дешет. Аларга ÒÑÐÏÎÍÌËÊөздөрү таштала турган тозок жетиштүү! ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓКандай жаман акыбет! èçæåäãâáàßÞ IЭй, ыймандуу адамдар! Эгер силер1 Аллах Тааланын күбөлүгү Анын ар бир шыбырашып сүйлөшчү болсоңор, анда нерсени билип, көрүп, угуп, байкап жана күнөө, душманчылык жана пайгамбарга көзөмөлдөп туруусу. Ал караңгы түн (анын өкүмүнө) каршы чыгуу жөнүндө ичиндеги кара таштын үстүндөгү кара кумурсканы да көрөт жана кыймылындагы шыбырашпагыла! Жакшы иштерди жана шыбырын угат. такыбалыкты шыбырашкыла. Аллахтан2 Аллахтын бирге болуусу Заты менен эмес, корккула, Анын Өзүнө гана илими жана бардык нерселерди камтыган кайтарыласыңар!3 билими менен. JАлбетте, (каразгөй) шыбыр сөздөр Ушул аяттан баштап Аллах Таала ыймандуу адамдарды капага салуу үчүн Мединадагы мунафык-эки жүздүү адамдар менен яхудийлердин баянына өтөт. Алар шайтан тарабынан болот. Бирок, качан көчөдөн бир мусулманды көрсө, дароо Аллахтын уруксаты болмоюнча (мындай үчөө-төртөө болуп, бөлүнүшүп, оолак шыбыр сөздөр) аларга зыян жеткирбейт. жерлерде мусулмандарды ушактап, Ыймандуулар Аллахка гана тобокел душмандык эрежелерин түзүшчү. кылышсын! Пайгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва саллам аларды бул жоругунан кайтарса деле KЭй, ыймадуулар! Эгер бир межилис- болбой, өз билгенин жасаша берген. отурушта силерге «(өз ара кыналып4 Аллах Таала пайгамбарыбызга «ассаламу отуруу менен) орун бергиле» деп алайка» (сага Аллахтан тынчтык-саламаттык айтылчу болсо, дароо орун бергиле. болсун!) деп салам берген жана ушуга (Ошондо) Аллах силерге да (Бейишинен) үйрөткөн. Ал эми, яхудийлер болсо, орун берет. Жана эгер (такыбалуу, пайгамбарыбызга жолукса угулаар-угулбас шыбырап «ас-сааму алайка» (сага өлүм илимдүү адамдар келгенде) «жайды болсун) дешкен. бошоткула» деп айтылса, дароо
 8. 8. 7 @ @@ @ окуп, зекетти (өз убагында, толук) JIHGFEDCBA бергиле2! Аллахка, пайгамбарына моюн сунгула! Аллах ишиңерден Кабардар! XWVUTSRQPONMLK N(Эй, Мухаммад!) аларга (мунафыктарга) dcba`_^][ZY (яхудийлер) менен дос болупалган коом карабайсыңбы, Аллах каарына жүрүшөт. mlkjihgfe Алар силерден эмес, алардан да эмес . 3 Жалгандан («мен – мусулманмын!» деп) {zyxwvutsrqpon ант ичишет. Бирок, (мусулман эмес экенин) билип эле турушат. fedcba`_~}| OАллах (акыретте) аларга катуу азапты даярдап койгон! Алардын иштери srqponmlkjihg (жалгандан ант ичүү жана эки жүздүүлүк) }|{zyxwvut кандай жаман! PАнт-касамдарын (өздөрүнө) калканыч ©¨§¦¥¤£¢¡~ кылышат. Анан (башкаларды) Аллахтын Жолунан тосушат. Аларга (кыяматта) ¶µ´³²±°¯®¬«ª кордоочу азап бар! Q(Жыйнаган) мал-дүйнөсү менен ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ перзенттери аны Аллах тарабынан (азап болуп келген) эч нерседен тосо албайт! ÎÍÌËÊÉÈÇÆ Алар – тозок ээлери! Анда түбөлүк калышат!4 ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ RАллах алардын бардыгын кайра äãâáàßÞÝÜÛ тирилткенде, силерге ант ичкен сыяктуу Ага да ант иче башташат жана бул аларга ïîíìëêéèçæå пайда берет деп ойлошот. Эй, уккула! Алар – чектен чыккан жалганчылар!бошоткула. (Себеби,) Аллах силердин SАларды шайтан бийлеп алып,араңардагы (таза-калыс) ыймандуулар Аллахты эскерүүнү унуттурган. Алар –менен илимдүүлөрдүн даражасын көтөрүп шайтандын жамааты! Эй, уккула,койгон. Аллах бардык ишиңерден Кабардар. шайтандын жамааты (эки дүйнөдө тең)L Эй, момундар! Эгер пайгамбар менен зыян тартуучулар!жекече сүйлөшүүнү кааласаңар, TАллахка жана пайгамбарынасүйлөшүүңөрдүн алдынан (кедейлерге) душмандык жасагандар корсадака бергиле1. Бул силер үчүн жакшы болгондордун сабында!жана тазараак (жорук) Эгерде (садакага) UАллах (Өзүнүн тагдыр китебинде)эч нерсе таппасаңар, Аллах Кечиримдүү, «Мен жана Менин пайгамбарларым –Бооруукер.MЭмне, силер жекече сырдашуунуналдынан садака берсеңер (кембагал болуп 2 Намаз менен зекет башка ибадаттарга энекалуудан) коркосуңарбы? Бербесеңер сыяктуу. Ушул экөөнү толук аткаргандарбербегиле, Аллах тообаңарды кабыл башкаларын да аткарат. Экөөнү аткарбагандар башка ибадаттарды даалды. Бирок, намазыңарды (кем кылбай) жарытпайт. Ал эми, эч кандай себепсиз намаз окубай жүргөн адамдардын башка ибадаттары кабыл болбойт.1 3 Пайгамбарыбыз менен жекече сүйлөшүүнү Мусулман дейин десең , ичи каапыр. каалагандар көбөйүп, адамдар кезек күтүп, Яхудий дейин десең , мусулмандар менен мунун натыйжасында пайгамбарыбыз жанаша намаз окуп, орозо кармап жүрүшөт. 4 саллаллоху алайхи ва саллам эс алууга да Бул айтылгандар сөзү жана иши менен убакыт таппай калганда Аллах Таала ушул Аллахтын жолунан тоскон ар бир адамга өкүмдү парыз кылды. тиешелүү.
 9. 9. 8 @ @@ @жеңүүчүлөрбүз» деп жазып койгон. Аллахбаарынан Күчтүү, баарынан Кудуреттүү. IHGFEDCBAV(Эй, Мухаммад!) сен Аллахка жанаакырет күнүнө бекем ыйман келтирген QPONMLKJадамдарды (эч качан) Аллахтын жана ZYXWVUTSRАнын пайгамбарынын душмандарын достутканын көрбөйсүң, эгер ал(душманд)ар ba`_^][алардын аталары, перзенттери, ага-инилери жана тууган-туушкандары болсо lkjihgfedcда! Дал ушулар Аллах алардын жүрөгүнөыйманды жазып койгон жана Өзүнүн Руху yxwvutsrqponmменен кубаттаган адамдар! Аларды(кыяматта) түбүнөн дарыялар агып турган, ò º|анда түбөлүк калчу бейиштерге киргизет.Аллах алардан ыраазы болду, алар даг CBAАллахтан ыраазы болушту! Мына ушулар edcba`_~}|{z– Аллахтын жамааты! Эй, уккула:Аллахтын жамааты гана жеңишке жетет! ponmlkjihgf 59-«Хашыр» сүрөсү1 {zyxwvutsrq1 §¦¥¤£¢¡~}| Бул сүрө Мадинада түшкөн жана жыйырма төрт аяттан турат. «Хашырдын» мааниси ±°¯®¬«ª©¨ «сүргүн». Бул сүрөнүн дагы бир аталышы «Бану Назир». Анткени, сүрөдө Бану Назир »º¹¸¶µ´³² яхудийлерин сүргүн кылуу окуясы баяндалат. Окуучуга сүрө аяттары ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ түшүнүктүүраак болушу үчүн ошол окуяларга учкай токтолуп кетебиз. Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен! …П айгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва AАллахка асмандар жана жердегинин саллам Маккадан Мадинага хижрат кылып бардыгы тасбех айтты! Ал – Кудуреттүү, келген учурда булл жерде бир нече яхудий Даанышман! уруулары жашаган. Бану Назир ошол уруулардын бири. Пайгамбарыбыз Мадинага BАл китеп элдеринен турган ислам саясатын жайылта баштаганда яхудий каапырларды журттарынан биринчи уруулары менен өз ара тынчтык жана кол салышпастык келишимин түзгөн. Анан, белгилүү «Бадр» согушунда аз сандуу мусулмандар үч эсе көп Макка мушриктерин курап келип, алардын чептерин курчоого алып, жең ип алышканда, яхудийлер далбасага курма бактарын кестирип кысымды күчөтөт. түшүп «булардын бир эсебин таппаса Арадан бир нече күн өткөндөн соң , яхудийлер болбойт» деп ойлоп жүрүшкөн. Арадан көп элчи жиберишип, кыянаттык менен бузган өтпөй «Ухуд» согушу болуп, анда келишимдерин жаң ылоону сунуш кылышат. мусулмандар жең илет. Дал ушундай мезгилди Бирок, пайгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва күтүп турган яхудийлер дароо мушриктерге саллам кыянатчылар менен эч кандай келлишим жетип барышып, алар менен мусулмандарга болбостугун билдирет жана яхудийлерге каршы күрөшүүгө сүйлөшүшт. дагы бир мөөнөт берип, ар бир адам бир төө көтөргүдөй мезгилде пайгамбарыбыз бир жумуш менен жүк-тагын алып шаардан чыгып кетүүнү талап Бану Назирге барып, бир үйдүн түбүндө эс кылат. Кыянатчы Бану Назир уруусу ушинтип алып турганда яхудийлер үстүнөн чоң таш «Хайбар» деген жерге сүргүн кылынат. Бирок, кулатышып, жанына кастык жасашат. яхудийлер тымызын кыянаттарын уланта Пайгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва саллам бергени себептүү кийинчерээк аларды Аллахтан келген вахий кабары себептүү эки Хайбардан да кууп чыгарылат. Ошондуктан кутумдан тең кабардар болот жана тезинен сүрөнүн башында Бану Назир сүргүнүн Мадинага барып, Бану назирге каршы кол «биринчи сүргүн» деп аталган.
 10. 10. 9 @ @@ @ дүйнөдө (өлүм же кулчулук сыяктуу жаза LKJIHGFEDCBA менен) жазаламак. Аларга акыретте да UTSRQPONM DМунун бар. тозок азабы себеби, алар Аллах менен _^][ZYXWV Анын пайгамбарына душман чыгышты. Ким Аллахка душман болсо, (билип ihgfedcba` алсын:) Аллахтын жазасы катуу! E(Эй, момундар!) эгер алардын курма utsrqponmlkj бактарын кессеңер же тамырында турган бойдон калтырган болсоңор, (бардыгын) a`_~}|{zyxwv Аллахтын уруксаты менен жана jihgfedcb бузукулардын 2 адебин бериш үчүн жасадыңар . tsrqponmlk FАллах Өз пайгамбарына алардан олжолоп берген нерсеге силер ат ¡~}|{zyxwvu чаптырып, төө жорттуруп барбадыңар. Бирок, Аллах Өзүнүн пайгамбарларын ¨§¦¥¤£¢ каалаган пенделеринин үстүнөн жеңүүчү ³²±°¯®¬«ª© кылат. Аллах ар нерсеге Кудуреттүү. GАллах (Бану Назир) айыл элинен Өз ½¼»º¹¸¶µ´ пайгамбарына олжолоп берген нерсе Аллахка3, пайгамбарга, (пайгамбарга ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ караштуу) тууган-туушкандарга4, жетимдерге, бей-бечараларга жана ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇ мусапырларга (бөлүнөт. Мунун себеби Ø×ÖÕÔÓÒÑ байлык) араңардагы (бир ууч) байлардын колунда гана айланган мүлк болупсүргүн үчүн чыгарды. Силер (эй, (кембагалдар бейнасип) калбаш үчүн.5момундар, алардын чептери бекем Жана (эй, момундар!) пайгамбар силердиболгондуктан) аларды чыгат деп ойлогон эмнеге буюрса, дароо кабыл алгыла,эмессиңер. Жана алар дагы (бийик) эмнеден кайтарса, ошол замат кайткыла!сепилдери өздөрүн Аллахтан коргоп Аллахтан корккула, чынында Аллахтынкалат деп ойлошкон. Анан Аллах(тын азабы катуу!жазасы) аларга күтпөгөн тараптан келип, H(Жана ал олжолор) журттарынанжүрөктөрүнө коркуу салды1 эле, үйлөрүн (Маккадан) жана мал-мүлкүнөн чыгарыпөз колдору жана момундардын колдоруменен талкалап киришти. Эй, акылдууадамдар! (Бул окуядан) сабак алгыла! 2 Мусулмандар курчоодогу Бану НазирдиCЭгер Аллах аларга көчүп кетүүнү алсыратыш үчүн курма бактарын кесе(тагдыр кылып) жазбаганда, (ушул) баштаганда, мунафыктар муну айыптап чыгышты. Мындай адат мусулмандардын согуш эрежесинде да жок болчу. Ошондуктан, пайгамбарыбыз дагы1 Яхудийлердин сепилдери чынында бекем, кыжаалат болуп турганда ушул аят түшүп, бийик болчу. Алар эшиктерин бекем жаап арадан кыжаалатчылык көтөрүлдү. 3 алышып, астейдил коргонууну максат Аллахтын дининин күч алышы үчүн 4 кылышкан. Бирок, Аллах Таала Өзүнүн Мунун себеби, пайгамбар менен анын «коркуу» деген аскерлерин алардын туугандары саадака жебейт. 5 жүрөгүнө багыттады. Натыйжада азыр эле Мурунку замандарда көбүнчө аскерлерди эрдемсинип турган яхудийлер титиреп- улоо жана курал-жарак менен бай адамдар какшап, көчүп кетүү үчүн өз үйлөрүн өз каржылап, олжону дагы байлар алышкан. колдору менен буза баштады. Бул аят ошол эрежени жокко чыгарды.
 11. 11. 10@ @@ @жиберилген кембагал мухажирлерге(бөлүнөт). Алар (хижрат кылуу менен) HGFEDCBAАллахтын пазилетин, ыразычылыгынүмүт кылышкан жана Аллах(тын дини) PONMLKJIменен пайгамбарына жардам беришкен. [ZYXWVUTSRQАлар (ыйманында) чынчыл пенделер!IАл эми, аларды (алардын көчүп dcba`_^]келишин) утурлап, короо-жайлары мененыймандарын(ын жылуулугун) даярдап lkjihgfeкойгон (мадиналык) момундар, өздөрүнөхижрат кылып клгендерди сүйөт жана utsrqponmаларга берилген олжо себептүү _~}|{zyxwvжүрөктөрүндө көралбастык сезиминтуйбайт. Өздөрүндө жетишпестик болуп gfedcba`турса да, аларды(н пайдасын) өздөрүнөнжогору коюшат. Ким напсинин rqponmlkjihачкөздүгүнөн сактана алса, дал ошолоргана жеңишке (Бейишке) жетет. {zyxwvutsJАлардан (Мухажирлер жана §¦¥¤£¢¡~}|ансарлардан куралган абалкы мусулмануммасынан )кийин келген адамдар (дуба- ²±°¯®¬«ª©¨тилектеринде мындай) дешет: «Эй,парбардигерибиз!Бизди жана бизден ¾½¼»º¹¸¶µ´³мурда ыйман менен өткнбурадарларыбызды кечире көр! Биздин È ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿жүрөгүбүзгө ыймандуу адамдарга карата ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉжек көрүүнү салба! Эй, парбардигерибиз!Өзүң Ырайымдуу, Боорукерсиң! айбаттуураак сезилдиңер1. Мунун себеби,K (Эй, Мухаммад!) мунафык адамдарга алар (Аллахтын кудуретин) билбегенкарабайсыңбы, китеп ээлеринен болгон коом эле.нөктөштөрүнө келип: «эгер силер NАлар силер менен (ачык майданда)(Мадинадан) чыгарылсаңар, биз дагы биримдикте согуша албайт. Чеп мененсилер менен бирге чыгабыз! Силер(ге оролгон шаарларынын ичинде жезыян жеткирүү) жөнүндө эч качан, эч дубалдардын ар жагында гана («чогуу»кимге моюн сунбайбыз! Эгер силерге боло алышат). Алардын айбат-сүрүсогуш ачылса, албетте жардам беребиз!» здрүнүн ичинде гана күчтүү.дешет. Бирок, алардын анык жалганчы (Ошондуктан,) аларды биримдикте депэкенине Аллах күбө! ойлойсуңар. Бирок, алардын жүрөктөрүLЭгер алар чыгарылса, (мунафыктар) ыдырап бүткөн. Мунун себеби, аларалар менен бирге чыкпайт жана эгер (Аллахтын аяттарынын алдында) акылынөлтүтүрүлүп жатса да эч жардам иштетпеген коом.беришпейт. Жардам берген күндө деле OАлар өздөрүнөн бир аз эле мурдагыартына карап качышмак жана (аларга кылмышынын жазасын тарткан (каапыр)Аллахтан) жардам берилбей калмак.M(Эй, ыйман жоокерлери! Алардынсепилдерин курчап турганыңарда) силералардын жүрөетөрүнө Аллахтан да 1 Алар Аллахтан коркуунун ордуна жоокерлерден коркушту. Бирок, алар чындап корккон нерсе (корку сезими) Аллах тараптан келди.
 12. 12. 11 @ @@ @ карасын! Аллахтан корккула! Аллах эмне JIHGFEDCBA иш жасап жатканыңардан Кабардар. RQPONMLK SАллахты унуткан, натыйжада Аллах өздөрүн-өздөрүнө унуттурган адамдарга _^][ZYXWVUTS окшобогула! Алар – бузулган (Аллахка моюн сунбаган) адамдар. ihgfedcba` TТозок элдери менен Бейиш элдери тең эмес. Бейишилер – алар жеңүүчүлөр! qponmlkj UЭгер Биз мына бул Кураанды (бир) {zyxwvutsr Аллахтантүшүргөнүбүздө, баш ийип, тоого коркконунан сен анын cba`_~}| тытылып кеткенин көрмөксүң. Биз бул салыштырууларды, пикирин иштетсе kjihgfed ажеп эмес деп адамдарга айтып беребиз. VАл – Аллах! Бир Өзүнөн башка эч бир xwvutsrqponml сыйынууга татыктуу кудай жок! ¤£¢¡~}|{zy – Ырайымдуу, Мээримдүү! Билүүчү! Ал Крүнгөндү да, көмүскөнү да ª©¨§¦¥ WАл – Аллах! Бир Өзүнөн башка эч бир сыйынууга татыктуу кудай жок! Ал – ²±°¯®¬« Малик, Куддус, Салам, Муьмин, Мухаймин, Азиз, Жаббар, Мутакаббир2! ¾½¼»º¹¸¶µ´³ XАл – Аллах, Хаалык, Баариь жана Мусаввир! Анын сонун-көркөм ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ысымдары бар. Ага асмандардагы жана ò »| # # жердеги бардык нерселер тасбех айтат. Ал – Азиз, Хакийм!адамдарга окшойт1. Аларга жан оорутканазап бар.P(Ал эми, аларды согушка козутуп,өздөрү келбей койгон мунафыктар)шайтанга окшойт. Бир кезде ал инсанга(каапырчылыкты кооз көргөзүп): «каапырбол» деди. Каапыр болду эле, (дароо өзүнала качып): «сени менен ишим жок. Менааламдардын Раббисинен коркомун!»деди.QАнан экөөнүн тең акыбети тозоктотүбөлүк калуу болуп калды.Заалымдардын жазасы – ушул!RЭй, ыйман келтирген пенделер!Аллахтан корккула! Ар бирж ан эртеңки(кыямат) күн үчүн эмне алып келгенине1 2 Бану Назир окуясынан бир аз мурдараак Булар жана кийинки аяттагылар Аллах шан-шөкөт менен, айбаттуудай көрүнүп Тааланын Кураани Каримде келген «Бадр» согушуна келген Макка мушриктери ысымдарынан. Булардын маанисин сөз өздөрүнөн үч эсе аз мусулмандардан жең башы бөлүмүндөгү «Аль-асмаа ул хуснаа» илип калышкан. темасынан караң ыз.
 13. 13. 12 @ @@ @ 60-«Мумтахана» сүрөсү1 CBAЫрайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен!AЭй, ыйман келтирген пенделер! IHGFEDCBAМенин жана өзүңөрдүн душманыңардыдос тутпагыла! Силер аларга достук SRQPONMLKJ(катын) жиберип жатасыңар. Алар _^][ZYXWVUTсилерге келген Акыйкатка каапырболушкан! Силерди жана пайгамбарды ihgfedcba`Аллахка – Раббиңерге ыйманкелтиргениңер үчүн гана (Маккадан utsrqponmlkjайдап) чыгарышууда! Эгер силер Мениныраазычылыгымды гана үмүт кылып, }|{zyxwvМенин Жолумда гана жихад кылуу үчүн gfedcba`_~чыккан болсоңор (аларды дос тутпагыла!)Силер болсо жашыруун достошуп srqponmlkjiжатасыңар! Мен силер ичиңерге катканнерсени да, ашкере кылган нерселерди да ~}|{zyxwvutэң жакшы билемин! Силерден ким мунужасаса, ал Т/з Жолдон адашыптыр! «ª©¨§¦¥¤£¢¡BАлар2 эгерде силерди(н зыяныңарга µ´³²±°¯®¬бир мүмкүнчүлүк) таап калса эле, ошолзамат душман болуп, колдору менен ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶тилдерин силерге жамандык мененагытышат жана каапыр болушуңарды ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄсамап турушат.CБала-чакаңар менен тууган-уругуңар ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏкыяматта силерге пайда жеткире албайт3, (Аллах) араңарды бөлүп койот. Аллах эмне иш жасаганыңарды Көрүүчү. DСилер үчүн (Аллахтын пайгамбары)1 Бул сүрө Мадинада түшкөн жана он үч аяттан Ибрахимде жана анны менен бирге турат. «Мумтахана» «сыналган аялдар» деп болгон (ыймандуу) адамдард(ын которулат. Сүрөнүн түшүүсүнө төмөндөгү жашоосунд)а үлгү-сабак бар: бир кезде окуя себеп болгон: Пайгамбарыбыз алар (каапыр) элдерине «биз силерден саллаллоху алайхи ва саллам Макканы фатых кылуу үчүн аскерий даярдык баштаганда жана Аллахтан башка силер сыйынган Хатип ибн Абу Балтаьа деген киши Макка кудайлардан «кол жууп», силерге каапыр мушриктерине окуяны баяндап кат жазып, бир болдук! Эми, биз менен силердин аялдан берип жиберет. Бирок, Аллах Таала араңарда, качан жеке-жалгыз Аллахка вахий кылып бул иштин сырын ыйман келтиргениңерге чейин түгөнгүс пайгамбарыбызга бидирет жана Азиретибиз душманчылык жана жек көрүү пайдаа чабарман аялды жолдон карматып, Хатипке: «булл эмне кылганың ?!» дегенде, ал болду!» деп айтышкан. Бирок, «Маккада бала-чакасы бар экенин, алар Ибрахимдин атасына карата «мен сизге коргоочусуз калганын, булл ишти (Аллахтан) кечирим сураймын. Сизге каапырчылык же чыккынчылык ниетинде Аллах тарабынан (келе турган азаптан) эч эмес, тек гана мушриктерге жагынып үй- нерсени кайтарууга кудуретим жетпейт» бүлөсүн алардын жамандыгынан сактап калуу деген сөзүн (үлгү кылбагыла)4 үчүн жасаганын айтып жан соога сурайт. Ал эми, «мумтахана» (сыналган аялдар) жөнүндө сүрөнүн онунчу аятында сөз болот.2 4 Макка мушриктери Мунун себеби, каапырларга Аллахтан3 Силер ошолрду деп душманга дос болгон элең ер кечирим суралбайт. Ибрахим алейхи салам
 14. 14. 13 @ @@ @ HСилер менен дин себептүү MLKJIHGFEDCBA согушпаган жана силерди мекениңерден чыгарбаган адамдарга жакшылык жана ZYXWVUTSRQPON адилет кылуудан Аллах силерди gfedcba`_^][ кайтарбайт. Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт. IАллах силерди, силерге каршы дин srqponmlkjih себептүү согушуп, мекениңерден чыгарган жана жана чыгарууга жардам берген ~}|{zyxwvut адамдарды дос тутуудан кайтарат. Ким hgfedcba`_ заалымдар! туткан болсо, алар анык аларды дос srqponmlkji JЭй, ыйман келтирген пенделер! Эгер силерге ыймандуу аялдар хижрат кылып |{zyxwvut келсе, аларды сынагыла. Аллах алардын ыйманын эң жакшы билет. Эгер алардын §¦¥¤£¢¡~} ыймандуу экенин аныктасаңар, каапырларга кайтарып жибербегиле. ¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨ (Себеби,) алар мушриктерге адал эмес, ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ мушриктер аларга адал эмес. Жана (эгер 2 үйлөнсөңөр) аларга (мушрик күйөөлөрү) ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ берген өлчөмдөгү махырды бергиле. Качан (ушул) махырды төлөсөңөр, аларга ÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐ үйлөнүүдө силерге күнөө жок. Жана каапыр болуп (Мадинадан Маккага åäãâáàßÞÝ кетип) калган аялдардын билегинен да ñðïîíìëêéèçæ кармабагыла ! Кийин алардан берген 3 махырыңарды сурап алгыла, алар (силерEЭй, Парбардигерибиз! Бизди үйлөнгөн мухажир аялдардын Маккадакаапырларга фитна (көз каранды) кылбагай калган мушрик күйөөлөрү) дагы (алэлең1 жана күнөөлөрүбүздү кечиргей элең! аялдарга) берген махырын силерденЭй, Парбардигерибиз! Аныгында Сен сурап алышсын. Аллахтын өкүмү – ушул.Кудуреттүү, Даанышмансың! Ал силердин араңарда өкүм кылат. АллахFАларда силер – Аллахка жана акырет Билүүчү, Даанышман!күнүнө ыйман келтиргендер үчүн эң KЭгерде, силердин аялдардан кимдирсонун үлгүлөр бар. Ким (үлгү алуудан) бирөөсү каапырлар тарапка өтүп (биржүз бурса, (билип койгула:) АллахБеймуктаж, Даңазалуу Зат!GАллах алардын (Макка мушриктеринин) 2 Күндөрдүн биринде бир нече аялдаричиндеги силер душмандашкан адамдар исламга кирип Макка мушриктериненменен араңарда достук жаратып койсо качып, Мадинага хижрат кылып келишет.ажеп эмес. Аллах (буга) Кудуреттүү! Бирок, ошого чейин Пайгамбарыбыз мененАллах – Кечиримдүү, Мээримдүү! мушриктердин арасында «Маккадан Мадинага качып келгендерди кайтарып берилет» деген келишим бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллоху алайхи ва бул сөзүн атасынын ишеними кандай экенин саллам «эгер бул аялдарды кайтарып билбей туруп айткан. Качан гана атасынын жиберсем, мушрик күйөөлөрү менен Аллах душманы экени ашкере болгондо «Эй, турмушу кандай болот?» деп ойлонуп атаке! Мен сизден жана сиздин кудайларың калганда, маселеге чечим катары Аллах ыздан кечтим!» деп араны ачык кылган. Таала ушул аяттарды түшүргөн.1 3 Бизди каапырлардын колу менен азапка Эгер ушундуй болсо, талак түшөт жана ал салбагай элең ! аял менен ажырашууга тура келет.
 15. 15. 14 @ @@ @мушрикке тийип) кетсе, (жана анынмушрик эри силерге махырды кайрып JIHGFEDCBAбербесе) анан силер (согуштамушриктерди) жеңип алсаңар, аялы кетип UTSRQPONMLKкалган кишилерге (олжодон) махыры [ZYXWVбарабарынча бөлүп бергиле. Жана өзүңөрыйман келтирген Аллахтан корккула! hgfedcba`_^]LЭй, пайгамбар! Эгер сага ыймандууаялдар келип, Аллахка эч несении шерик rqponmlkjiкылбоого, уурулук, зынаа кылбоого, (кызтөрөлгөн же төрөлө элек) балдарын }|{zyxwvutsөлтүрбөөгө, бирөөдөн бала арттырыпэрине таңуулабоого жана жакшы (сооп) ò ¼| # #иштерге буюрганыңда сага каяша CBAайтпоого ант беришсе1, алардан антынкабыл ал жана алардын күнөөлөрүнө ihgfedcba`_~Аллахтан кечирим сура. АллахКечиримдүү, Ырайымдуу. srqponmlkjMЭй, ыйман келтирген пенделер!Аллахтын каарына жолуккан (мушрик) ~}|{zyxwvutкоом менен дос болбогула! Каапырла𠧦¥¤£¢¡мүрзөдөгү адамдардан (алардын кайратирилүүсүнөн) үмүт үзгөнү сыяктуу, алар ±°¯®¬«ª©¨(мушриктер) дагы Акыреттен үмүткылышпайт. »º¹¸¶µ´³² 2 61-«Сафф» сүрөсү ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен!AАллахка асмандардагы жана DАллах Өзүнүн Жолунда тегизжердеги бардык нерселер тасбех айтты. курулган үйлөр сыяктуу сап-сап болупАл – Кудуреттүү, Даанышман! согушкан пенделерин сүйөт.BЭй, момундар! Эмне үчүн жасабаган E(Эй, Мухаммад!) эскергин, биришиңерди сүйлөйсүңөр?! кезде Муса өзүнүн коомуна «эй,CЖасабаган ишиңерди сүйлөө коомум! Эмнеге мени ирээнжитипАллахтын алдында эң чоң күнөө!3 жатасыңар? Мен Аллахтын силерге жиберилген пайгамбары экенимди билесиңер-го!» деди. Анан качан гана1 Исламга кирген аялдар пайгамбарыбызга алар (акыйкаттан) бурулуп кеткенде, ушул иштерди жасабоого ант беришкен. Аллах дагы алардын жүрөгүн Булл ант исламда «байөат» деп аталат. (акыйкатты кабыл алуудан) буруп2 Бул сүрө Мадинада түшкөн. Он төрт аяттан койду. Аллах бузуку коомду Туура турат. «Сафф» сөзүнүн мааниси «сап». Бул Жолго баштабайт! сөздөн Аллахтын жолунда сапка тизилип согушкан адамдар көздө тутулат. FЭскергин, (бир кезде) Марямдын3 Кээ бир мусулмандар каапырлардын уулу Ыйса (мындай) деди: «эй, Исрайил зулумуна чыдабай кеткенде «эх, качан урпактары! Мен силерге Аллахтан Аллахтан согуш жөнүндө өкүм келээр экен» жиберилген пайгамбар боломун. (Мен) деп бейсабыр болушкан. Анан, убактысы өзүмдөн мурдагы Тооратты(н жетип Аллах Тааладан жихадка чыккыла өкүмдөрүн) тастыктаймын жана менден деген өкүм келгенде, жанагы «баатырлар» болбогур нерселерди шылтоолоп согуштан кийин келе турган, ысымы «Ахмад» кара жанын калкалап калышты. болгон пайгамбар жөнүндө (алдын ала)
 16. 16. 15 @ @@ @ IАл Өзүнүн пайгамбарын Туура Жол LKJIHGFEDCBA жана Акыйкат Дин менен – ал динди ZYXWVUTSRQPONM жибердидиндерден үстөм кылуу үчүн – бардык 2 . Эгер мушриктер жаман edcba`_^][ көрсө да. JЭй, ыйман келтирген пенделер! Мен rqponmlkjihgf силерди жан ооруткан азаптан сактап калчу «соодага» баштайынбы? }|{zyxwvuts K(Ал сода төмөндөгүчө:) Аллахка gfedcba`_~ келтиресиңер, пайгамбарына Жолунда жана Анын Аллахтын ыйман srqponmlkjih малыңар жана жаныңар менен жихад кыласыңар. Ушул силер үчүн жакшы ~}|{zyxwvut (соода) эгер билсеңер. L(Ошондо Аллах) силердин ¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡ күнөөңөрдү кечирип, түбүнөн дарыялар аккан бейиштерге жана Адн ¸¶µ´³²±°¯® (түбөлүктүүлүк) бейиштериндеги ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ пакиза жашоо жайларына киргизет. Бул – Улуу Жеңиш! ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆ MДагы силер жакшы көргөн нерсени (да Аллах силерге белек кылат. Ал –) ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒ Аллахтын жардамы жана жакында келе éèçæåäãâáàßÞ ушул жеңиш! (Эй, Мухаммад! Сен турган жеңишти) ыймандууларга ôóòñðïîíìëê сүйүнчүлө! NЭй, ыйман келтирген пенделер! 1сүйүнчү кабар айтамын» . Анан качан Аллахтын (дининин) жардамчыларыал (Мухаммад) аларга анык далилдерди болгула! Ушул сыяктуу Марямдыналып келгенде (ыйман келтирүүнүн уулу Ыйса дагы шакирттерине «Аллахордуна) «бул анык сыйкыр-го!» дешти. Жолунда ким мага жардамчы болот?»GИсламга чакырылганда Аллахка дегенде, шакирттери «Биз – Аллахтынжалган токуган адамдан заалымыраак жардамчылары!» дешкен. Анан,ким бар?! Аллах заалым адамдарды Исрайил урпактарынан бир тайпасыТуура Жолго баштабайт! (Ыйсанын динине) ыйман келтирип,HАллахтын Нурун оозу менен дагы бир тайпалар каапыр болушту. Биз(үйлөп) өчүрүүнү каалашат! Бирок, ыйман келтиргендерди душмандарынанкаапырлар жаман көргөнү менен Аллах кубаттуу кылдык эле, натыйжада аларӨзүнүн Нурун толук (бүт ааламга) жеңип чыгышты.жеткирет!1 «Ахмад» - бул пайгамбарыбыздын Инжилде жазылган аты. Бул ысымдын биринчи мааниси «Аллахты мактаган», экинчи мааниси «Макталган». Христиандар 2 Инжилди өзгөрткөндө ал ысымды өчүрүп Ушул күндөрдөгү акыркы маалыматтар жиберишкен. Бирок, байыркы латин ырастагандай, тутунган, ээрчиген тилиндеги нускаларында «Параклет» адамдарынын саны боюнча, Ислам Дини (Макталган) деген ысым сакталып калган. дүйнөдө биринчи орунга чыкты!
 17. 17. 16 @ @@ @ 62- «Жумьа» сүрөсү1Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен! ò ½|AАллахка асмандардагы жана жердеги CBAбардык нерселер тасбех айтат. Ал –Малик, Куддус, Азиз жана Хакийм2. KJIHGFEDCBABАл уммий адамдар3 арасынаөздөрүнүн ичинен (тандап алган) элчи- UTSRQPONMLпайгамбарды жиберди. Ошол(пайгамбар) аларга Аллахтын аяттарын ][ZYXWVтилават кылат, аларды (ширк жана hgfedcba`_^башка күнөөлөрдөн) тазартат жанаКитеп менен Сүннөттү таалим берет. utsrqponmlkjiАлар мындан мурда анык адашуудаболушкан. _~}|{zyxwvCЖана (Аллах ал пайгамбарды) алиаларга кошулбаган алардан башка hgfedcba`элдерге4 да жиберди. Ал – Кудуреттүү, srqponmlkjiДаанышман.DБул Аллахтын каалаган пенделерине }|{zyxwvutбере турган пазилети. Аллах улуупазилет Ээси!5 ¨§¦¥¤£¢¡~EТооратты (колдорунда) көтөргөнүменен, кийин анны(н өкүм- ´³²±°¯®¬«ª©буйруктарын иш жүзүнө аткара) ¾½¼»º¹¸¶µ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿1 Бул сүрө дагы Мадинада түшкөн. Он бир көтөрбөгөн адамдар, үстүнө көп китеп аяттан турат. көтөргөн эшек сыяктуу. Аллахтын2 Сөз башы бөлүмүнөн «Асмаа ул хуснаа» темасына кайрылың ыз. аяттарын жалганга чыгарган коомдун3 Арабтар энени «уммун» дешет. «Уммий» тамсили кандай жаман! Аллах заалым дегендин сөздүкт өгү мааниси энеден коомду Туура Жолго баштабайт! туулган бойдон окуу-жазууну билбей чоң F(Эй, Мухаммад!) Айткын: «эй, ойгон дегенди түшүндүрөт. Ал эми, бул яхудийлер! Эгер силер «бардык жерде Аллах Таала арабтарды «уммий» деп атаганынын себеби, аларда маданият, илим- адамдар эмес, мына биз гана Аллахтын билим жана Ыйык Китеп болбогон. сүйгөн пенделерибиз» деп ойлосоңор,4 Бул элдер сахаабалардан кийин келип, анда өлүмдү самагыла, эгер чынчыл алардын дин-кербенине кошула турган болсоңор» мусулмандар же болбосо, тээ кыяматка чейин ислам үммөтүнө кошула бере турган G(Жок,) алар жасаган (көп күнөө) араптардан башка элдер. иштери себептүү эч качан өлүмдү5 Уммий арабтар арасынан Мухаммад сагынышпайт. Аллах заалымдарды саллаллоху алайхи ва салламга Билүүчү. пайгамбарчылык пазилети келгенде HАйт: «силер качып (коркуп) жүргөн яхудийлер «Аллах пайгамбарды уммийлердин арасынан тандамак беле? өлүмгө албетте жолугасыңар. Кийин, Тандаса, мына биздин арабыздан тандайт. көмүскөнү да, көрүнгөндү да Билүүчүгө Себеби, бизде илим – Ыйык Китеп бар» кайтарыласыңар. Ал силерге жасаган дешип ыйман келтирбей коюшкан. Бирок, ишиңердин кабарын билдирет. дал ошол Тооратта акыркы пайгамбар арабтардын арасынан келиши жөнүндө IЭй, ыйман келтирген пенделер! ыйык кабар айтылган эле. Эгер Жума күндө (Жума намазына
 18. 18. 17 @ @@ @ IHGFEDCBA 63-«Мунафикун» сүрөсү2 Ырайымдуу, Мээримдүү Аллахтын ысымы менен! UTSRQPONMLKJ A(Эй, Мухаммад!) Эгер сага мунафыктар келсе «биз күблүк беребиз: ][ZYXWV сен Аллахтын элчисисиң» дешет. Аллах билет, сен Өзүнүн элчиси экениңди. fedcba`_^ Аллах мунафыктардын анык rqponmlkjihg жалганчылыгына күбөлүк берет.3 BАлар анттарын калканыч кылып _~}|{zyxwvuts кармашып (өздрүнө кошуп башка адамдарды да) Аллахтын Жолунанò¾| тосушкан. Алардын иштери кандай жаман! CBA CМунун (жок ыймандарын кооздоп көргөзүүлөрүнүн) себеби, алар jihgfedcba` (оозунда) ыймандуу болуп, (жүрөгүндө) rqponmlk каапыр болгону. Натыйжада жүрөктөрүнө мөөр басылып, ~}|{zyxwvuts (жакшылык менен жамандыкты) ажырата албай турган болуп калышты. ©¨§¦¥¤£¢¡ DЭгер аларга карасаң (келишкен) келбеттери сени кызыктырат. Эгер ´³²±°¯®¬«ª (жалганды кооздоп) сүйлсө аларды À¿ ½¼»º¹¸¶µ угасың. Алар (дубалга) жөлөп коюлган (жансыз) жыгач сыяктуу. (Ар дайым ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ далбасада жашаганы себептүү) ар бир добушту өздөрүнүн зыянына депчакырып) азан айтылчу болсо, тезинен ойлошот. Алар – душмандар, абайлаАллахты эскерүүгө (мечиттерге) алардан! Аллах кыйраткырлар,шашылгыла жана сооданы (намаз (чындыктан бурулуп) кайда барабүткөнгө чейин) токтоткула. Бул өзүңөр жатышат!үчүн жакшы, эгер билсеңер.JАл эми, намаз бүткөндө Аллахтынырыскыларын издеп жер бетинежайылгыла жана Аллахты көпэскергиле. (Ошондо) жеңишке хутба кылып турган. Ошол маалда Мадинага(Бейишке) жетээрсиңер! шаан-шөкөт менен соода кербени кирип келет. Көпчүлүк сахаабалар хутбаны таштапKАлар (кээ бир мусулмандар) чуркап кетишет. Бул аят ошол окуягасооданы жан оюн-тамашаны көргөндө байланыштүү түшкөн.ошого чуркап кетишти жана сени 2 Мадинада түшкөн. Он бир аяттан турат.(мечит минбарында) турганың бойдон «Мунафикундун» мааниси «эки жүздүүлөр» 3калтырышты. Айткын: «Аллахтын Мадинадагы кээ бир бай адамдар эми гана бийлик тизгинин колуна алмак болупалдындагы сооп соодадан жана оюн- турганда пайгамбарыбыз хижрат кылыптамашадан жакшы. Аллах эң жакшы келип калат жана жалпы эл анны ээрчипырыскы берүүчү.1 калышат. Ызаасы ичинде калган жанагылар ичинде «ит өлүп» исламды жана пайгамбарды жек көрүп турушса да, сыртынан пайгамбарыбызга ыйман1 Жума күндөрдүн биринде пайгамбар келтиришээрин бат-бат кайталап, кээде ант саллаллоху алайхи ва саллам минбарда ичип да турушкан.
 19. 19. 18 @ @@ @EАларга «(тооба кылып) келгиле,Аллахтын элчиси силердин күнөөңөрдү JIHGFEDCBAкечиришин Аллахтан сурайт» деп QPONMLKайтылганда, моюн толгоп кетишкенжана сен аларды текеберлик менен ][ZYXWVUTSR(адамдарды акыйкаттан) тосконункөрдүң. fedcba`_^FСен алар үчүн (Аллахтан) кечиримсурасаң да же сурабасаң да – айырмасы q onmlkjihgжок: Аллах эч качан кечирбейт! Аллах xwvutsrбузуку коомду Туура Жолго баштабайт!GАлар (өз кишилерине) «Аллахтын `_~}|{zyэлчисинин айланасындагы адамдаргаэхсан-көмөк көргөзбөгүлө, (ажеп эмес, hgfedcbaМухаммадтын айланасынан) тарапкетишсе» дешет. Асмандар менен qponmlkjiжердин казналары Аллахтын колунда- zyxwvutsrго! Бирок, мунафыктар мунутүшүнбөйт. ¤£¢¡~}|{HАлар (дагы) «эгер Мадинагакайтсак, улук адамдар селсаяктарды ¯®¬«ª©¨§¦¥(шаардан) айдап чыгат» дешкен1.Улуулук Аллахка, Анын элчисине жана ¹¸¶µ´³²±°ыйман келтиргендерге таандык. Бирок, ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»ºмунафыктар муну билишпейт.IЭй, ыйман келтирген пенделер!Мал-дүйнөңөңр менен бала-чакаңар ò ¿|силерди Аллахты эскерүүдөн KАжалы жетип калса, Аллах эч бир(ибадаттардан) алаксытып койбосун! жанга мөөнөт бербейт! Аллах силердинКим ушундай кылса, алар – зыян бардык ишиңерден Кабардар!тартакандар!JКачан гана силерден бирөөңөргөөлүм (сааты) келгенде «эй, Раббим!Эгер мени бир аз мөөнөткө (жанымдыалбай) койо турсаң, садака кылып,жакшы адамдардан болоор элем!» деп(чыйпылыктап) калаардан мурдасилерге Аллах берген ырыскылардансадака кылып калгыла.1 Казаттардан биринде Маккадан келген мухажирлер менен Мадиналык ансарлар экиге бөлүнүп жаатташа кетишет. Муну көргөн мунафыктардын башчысы Абдуллах ибн Салул «ие, ит семирсе ээсин кабат турбайбы! Мадинага кайтып барганда көрүшөт! Улук адамдар (ансарлар) селсаяктарды кууп жиберебиз» дейт.

×