Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ˇ ´  ˚ STRUCNY PRUVODCE     ˇ ´  ´K POROZUMENI ISLAMU   I.A. Ibrahim      1
Predmluva k c ˇ     ˇeskemu vydanı        ´   ´ ´Tato kniha ve sve prvnı casti na ´       ´ ˇ´   ...
Predmluva autora ˇTato kniha je strucny pruvodcem po Is-                 ˇ ´m ˚              ...
Kapitola 1    Nektere dukazy o pravdivosti Islamu     ˇ  ´ ˚            ´Buh podporil Sveho poslednıh...
1) Koran o vyvoji lidskeho embrya   ´   ´     ´V Koranu Buh hovor´ o vy   ´  ˚   ˇı  ´voji lidskeho emb...
Obr. 1.2: Na tomto diagramu muzeme videt zavesenı embrya v deloze matky. (The Devel-               ˚ˇ    ...
Obr. 1.4: Diagram primitivnıho kardiovaskularnıho systemu embrya v prubehu stadia ‘alaqa.              ´   ...
´       ´   .˙Obr. 1.6: Kdyz porovname embryo ve stadiu mudga s kouskem zvykac        ˇ          ...
nemel absolutne zadne vedecke zkusenosti.“9  ˇ     ˇ ˇ´ ´ ˇ   ´  ˇ2) Koran o horach   ´    ´Kniha nazvana...
Obr. 1.9: Tato ilustrace ukazuje, ze tvar hor je podobny kulu a to dıky jejich hlubokym                 ˇ...
Obr. 1.10: Nova hvezda for-                                           ´   ˇ  ...
Obr. 1.11: „Lagunova mlhovina“ je mrak plynu a prachu, o prumeru asi 60 svetelnych let. Je          ´      ...
Obr. 1.12: Funkc ´ oblasti leve hemisfery mozkove kury. Prefrontalnı c ´ st je ulozena v prednı         ˇnı    ...
Obr. 1.13: Voda Stredozemnıho more, pronikajıcı pres Gibraltarsky podmorsky hrbet do           ˇ     ´   ...
mezi dvema mori, kdyz se setkavajı, spıse se nam zdajı homogennı. Stejne tak    ˇ    ˇ   ˇ   ´ ´ ´ˇ     ...
ktere muzeme pozorovat. Ale co ty prvnı vlny? Vedci nedavno objevili pr´tomnost   ´ ˚ˇ                 ...
Obr. 1.17: Satelitnı fo-                                          ´       ...
mracna jsou silnejs´ nez proudy na okraji.28 Tım jsou vynaseny vzhuru dals´ kupy,  ˇ       ˇ ˇı ˇ         ...
Obr. 1.21: Velky mrak (cumulonimbus). (A Colour Guide to Clouds, Scorer a Wexler, str. 23)        ´se nachazejı sup...
Koranu pred ctrnacti sty lety.  ´  ˇ ˇ ´8)   Komentare vedcu k zazrakum v Koranu       ´ˇ  ˇ ˚   ´  ˚   ...
„Tyto dva hadıty (vy             . ´¯     ´roky proroka Muhammada ) nam tudız mohou poskyt-       ...
6) Dr. Josihide Kozaj je profesorem na Tokijske univerzite a reditelem Narodnı       ˇ               ...
Obr. 1.22: Nejkrats´ kapitola Koranu (sura 108) je slozena z pouhych deseti slov, presto         ˇı       ´...
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Stručný průvodce k porozumění Islámu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stručný průvodce k porozumění Islámu

690 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=25

Stručný průvodce k porozumění Islámu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stručný průvodce k porozumění Islámu

 1. 1. ˇ ´ ˚ STRUCNY PRUVODCE ˇ ´ ´K POROZUMENI ISLAMU I.A. Ibrahim 1
 2. 2. Predmluva k c ˇ ˇeskemu vydanı ´ ´ ´Tato kniha ve sve prvnı casti na ´ ´ ˇ´ ponechan take puvodnı vy ´ ´ ˚ ´ ´raz v arabstine, ˇ ˇnekolika pr´kladech ilustruje vy ˇ ˇı ´jimecnost ˇ ktery byl potom v textu vysvetlen v plnem ´ ˇ ´textu Koranu. Koran, zjeveny proroku ´ ´ ´ vy´znamu slova.Muhammadovi (necht’ mu Buh zehna a da . ˚ ˇ ´ ´ Druha poznamka se ty ´ pouz´vanı ´ ´ ´ka ˇı ´ ´mu mır) v letech 610 az 632 n. l., je ´ ˇ slova Buh. Spravny vy ˚ ´ ´ ´raz pro oznacenı ˇ ´kniha urcena pro vsechny lidi. Jeho jazykem ˇ ´ ˇ Stvoritele je totiz Allah, coz je Jeho vlastnı ˇ ˇ ´ ˇ ´je arabstina. Spisovna arabstina, jazyk ˇ ´ ˇ jmeno majıcı vy ´ ´ ´ ´znam „ten jediny ktery ´, ´pevny pravidel, nedoznala dıky Koranu ´ch ´ ´ ma by uctıvan“. Ruzna nabozenstvı majı ´ ´t ´ ´ ˚ ´ ´ ˇ ´ ´za 14 stoletı zadny zmen. Ani v Koranu ´ ˇ ´ ´ch ˇ ´ sve Bohy, davajı jim ruzna jmena, pıs´ je ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ´ˇ ısamotnem nebylo od jeho zjevenı zmeneno ´ ´ ˇ ˇ s maly ci s velky pısmenem a zna- ´m ˇ ´m ´ ´jedine slovo. Text Koranu je vy ´ ´ ´jimecny a ˇ ´ zornujı je v ruzny podobach. Uctıvajı lid- ˇ ´ ˚ ´ch ´ ´ ´nenapodobitelny nejen svy obsahem, ale i ´ ´m ske bytosti, vesmırna telesa, ohen, zvırata ´ ´ ´ ˇ ˇ ´ˇformou. Proto se zadny z prekladu nemuze ˇ´ ´ ˇ ˚ ˚ˇ nebo dokonce sochy. Je-li tedy v teto knize ´vyrovnat originalu. Ani verse v ceskem ´ ˇ ˇ ´ pouz´vano slovo Buh, je tım mınen Allah, ˇı ´ ˚ ´ ´ ˇ ´prekladu nevystihujı hloubku a mnohoz- ˇ ´ jediny vecny Stvoritel vesmıru a Pan vsech ´, ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇnacnost myslenek arabskeho textu. A ty ´ ˇ ˇ ´ ´ka svetu, ktery poslal proroky, Noa, Abrahama, ˇ ˚ ´ ´se to i tech versu, ktere v sobe zahrnujı ˇ ˇ˚ ´ ˇ ´ Mojz´se, Jez´se, Muhammada ˇ ıˇ ˇ ıˇ .  a mnohopoznatky objevene modernı vedou teprve ´ ´ ˇ dals´ch, necht’ je s nimi mır. Nektery ze ˇı ´ ˇ ´mv poslednıch desetiletıch. U nektery z nich ´ ´ ˇ ´ch Svy proroku dal take pısma, z nichz ne- ´ch ˚ ´ ´ ˇ(23:12-14 a 96:15-16), pouzity v teto pub- ˇ ´ch ´ jznamejs´ jsou Tora, Evangelia a Koran. ´ ˇ ˇı ´ ´likaci, jsme v jejich prekladu ucinili malou ˇ ˇ Take v hebrejstine, puvodnım jazyku Bible, ´ ˇ ˇ ˚ ´upravu, aby byl lepe vystihnut jejich vy´ ´ ´z- se tento Stvoritel jmenuje Eloah. ˇnam. Presneji receno u tech slov, ktere ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´v cestine nemajı jednoduchy ekvivalent, byl ˇ ˇ ˇ ´ ´ Islamska nadace v Praze ´ ´ leden 2004 2
 3. 3. Predmluva autora ˇTato kniha je strucny pruvodcem po Is- ˇ ´m ˚ mnoho zazraku, jejichz svedky se staly tisıce ´ ˚ ˇ ˇ ´lamu. Tvor´ ji tri kapitoly. ´ ˇı ˇ lidı. ´ Prvnı kapitola „Dukazy pravdivosti Is- ´ ˚ 6) Prosty zivot Muhammada : Tato cast ´ˇ .  ˇ´lamu“ odpovıda na nektere dulezite otazky: ´ ´ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ´ jasne dokazuje, ze Muhammad ˇ ˇ .  nebylJe Koran opravdu Slovo Boz´, zjevene Bo- ´ ˇı ´ zadny podvodnık, ktery by sve proroctvı ˇ´ ´ ´ ´ ´ ´hem? Je Muhammad .  1 opravdu prorok vyhlasoval kvuli materialnım vy ˇ ˚ ´ ´ ´hodam,´seslany Bohem? Je Islam opravdu nabozen- ´ ´ ´ ˇ slave nebo moci. ´ ˇstvı od Boha? V teto kapitole zminujeme sest ´ ´ ˇ ˇ Z techto sesti argumentu lze vyvodit, ˇ ˇ ˚ruzny argumentu: ˚ ´ch ˚ ze Koran je Slovo Boz´, Muhammad ˇ ´ ˇı .1) Vedecke zazraky v Koranu: Tato cast ˇ ´ ´ ´ ˇ´  pravy prorokem, ktereho poslal Buh ´m ´ ˚ilustruje, ze Koran, zjeveny pred ctrnacti sto- ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ a Islam pravy nabozenstvım seslany Bo- ´ ´m ´ ˇ ´ ´mletımi, obsahuje nektera vedecka fakta, ktera ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ hem.byla modernımi vy ´ ´zkumy potvrzena teprve Pokud chceme zjistit, jestli je nejake ˇ ´nedavno. ´ nabozenstvı prave nebo falesne, nemelo by ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ2) Vy ´zva vytvorit jednu kapitolu podob- ˇ to zalezet pouze na nasich pocitech nebo ne- ´ ˇ ˇ ˇnou koransky suram: Buh v Koranu vyz- ´ ´m ´ ´ ˚ ´ jaky tradicıch. Pri rozhodovanı bychom se ´ch ´ ˇ ´ ´val vsechny lidi, aby zkusili napsat jednu ˇ meli spolehnout na nas rozum a inteligenci. ˇ ´ˇkapitolu, ktera by se podobala svou dokon- ´ Kdyz Buh vyslal k lidem Sve proroky, pod- ˇ ˚ ´alostı koransky suram. Od doby, kdy byl ´ ´ ´m ´ ´ poril je zazraky a dukazy, ze jejich poselstvı ˇ ´ ˚ ˇ ´Koran zjeven, az do dneska, se to ale nikomu ´ ˇ ˇ je prave a seslane od Boha. ´ ´nepodarilo, ackoliv nejkrats´ sura v Koranu ˇ ˇ ˇı ´ ´ Druha kapitola teto knihy „Pr´nos Is- ´ ´ ˇı(c. 108) ma jen deset slov. ˇ ´ lamu“ vysvetluje, jaky uzitek muze mıt Is- ´ ˇ ´ ˇ ˚ˇ ´3) Biblicka proroctvı o pr´chodu Muham- ´ ´ ˇı . lam pro jednotlivce, napr.: ´ ˇmada  , proroka Islamu: V teto casti ´ ´ ˇ´ Brana k vecnemu Raji ´ ˇˇ ´ ´uvadıme nektere biblicke predpovedi o pr´- ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇı Spasenı od Pekla ´chodu proroka Muhammada . .  Opravdove stestı a vnitrnı klid ´ˇ ˇ ´ ˇ ´4) Verse v Koranu predpovıdajıcı budou- ˇ ´ ˇ ´ ´´ Odpustenı vsech predchozıch hr´chu ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇı ˚cı udalosti, ktere se pozdeji staly: Ko- ´ ´ ´ ˇran zmınil nektere udalosti, ktere se v bu- ´ ´ ˇ ´ ´ ´ Tretı kapitola, nazvana „Obecne in- ˇ ´ ´ ´doucnu opravdu odehraly, tak, jak byly pred- ´ ˇ formace o Islamu“, prinas´ zakladnı fakta ´ ˇ ´ ˇı ´ ´povezeny, jako napr. vıtezstvı R´manu nad ˇ ˇ ´ˇ ´ ˇı ˚ o Islamu, opravuje nektere chybne nazory a ´ ˇ ´ ´ ´Persany. ˇ odpovıda na nektere caste otazky, jako napr.: ´ ´ ˇ ´ˇ ´ ´ ˇ5) Zazraky vykonane prorokem Muham- ´ ´ . Co r´ka Islam o terorismu? ˇı ´ ´madem: prorok Muhammad .  vykonal Jake je postavenı zen v Islamu? ´ ´ˇ ´ 1 V oznacenı jsou arabska slova: „salla ’l-lahu ‘alajhi wa sallam“, v ceskem vy ˇ ´ ´ . ´ ˇ ´ ´znamu „at’mu Buh ˚(Allah) pozehna a da mır“. ´ ˇ ´ ´ ´ 3
 4. 4. Kapitola 1 Nektere dukazy o pravdivosti Islamu ˇ ´ ˚ ´Buh podporil Sveho poslednıho proroka Muhammada  mnoha zazraky a dukazy, ˚ ˇ ´ ´ . ´ ˚ze je skutecny prorokem vyslany od Boha. Buh rovnez podporil Sve poslednıˇ ˇ ´m ´m ˚ ˇˇ ˇ ´ ´zjevene pısmo, Koran, mnohy zazraky, ktere dokazujı, ze Koran je Boz´ Slovo ´ ´ ´ ´mi ´ ´ ´ ˇ ´ ˇıseslane Jım, a ze jeho autorem nenı zadna lidska bytost. Tato kapitola popisuje ´ ´ ˇ ´ ˇ´ ´ ´nektere z techto dukazu. ˇ ´ ˇ ˚ ˚1.1 Vedecke zazraky v Koranu ˇ ´ ´ ´Koran je Boz´ Slovo, ktere zjevil Buh Svemu pro- ´ ˇı ´ ˚ ´roku Muhammadovi  skrze andela Gabriela. Muham- . ˇ .mad  toto Slovo Boz´ prednasel zpameti svy ˇı ˇ ´ ˇ ˇ ´mdruhum. Oni se take snazili naucit se ho nazpamet’, ˚ ´ ˇ ˇ ˇzapisovali ho a opakovali. Prorok Muhammad  o- .pakoval Koran kazdy rok andelu Gabrielovi a v posled- ´ ˇ ´ ˇnım roce sveho zivota dvakrat. V te dobe uz mnoho ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇmuslimu znalo Koran nazpamet’, pısmeno po pıs- ˚ ´ ˇ ´ ´menu. Nekter´ z nich ho byli schopnı prednaset ˇ ˇı ´ ˇ ´ˇzpameti uz v deseti letech. Po staletı az dodnes ˇ ˇ ´ ˇnebylo v Koranu zmeneno ani jedine pısmenko. ´ ˇ ˇ ´ ´ Koran, ktery byl zjeven pred ctrnacti sty lety, ´ ´ ˇ ˇ ´obsahuje fakta, ktera byla teprve nedavno objevena a dokazana vedci. Toto dokazuje ´ ´ ´ ´ ˇnade vs´ pochybnost, ze Koran musı by Slovo Boz´, zjevene Bohem proroku ˇı ˇ ´ ´ ´t ˇı ´Muhammadovi . Take to dokazuje, ze Muhammad  je skutecne Prorokem . ´ ˇ . ˇ ˇposlany Bohem. Nikdo pred ctrnacti sty lety nemohl znat fakta, ktera byla ob- ´m ˇ ˇ ´ ´ ´jevena nebo dokazana teprve nedavno s pomocı nove vyvinuty pr´stroju a vedec- ´ ´ ´ ´ ˇ ´ch ˇı ˚ ˇky metod. ´ch 4
 5. 5. 1) Koran o vyvoji lidskeho embrya ´ ´ ´V Koranu Buh hovor´ o vy ´ ˚ ˇı ´voji lidskeho embrya: ´ A veru jsme cloveka nejdr´ve z casti nejcists´ hlıny stvorili a pak ˇ ˇ ˇ ˇı ˇ´ ˇ ˇı ´ ˇ jsme jej kapkou semene v pr´bytku jistem ucinili. Potom jsme ˇı ´ ˇ z kapky semene hmotu prilnavou (‘alaqa) stvorili a z hmoty pril- ˇ ˇ ˇ ´ . ˙ nave (‘alaqa) jsme kousek masa (mudga) ucinili; a z kousku masa ˇ .˙ (mudga) jsme kosti stvorili a kosti jsme masem obalili. A potom ˇ jsme mu v druhem stvorenı vzniknout dali. Pozehnan bud’ Buh, ´ ˇ ´ ˇ ´ ˚ nejleps´ ze stvoritelu!1  ˇı ˇ ˚ (Koran, 23:12-14) ´ Arabske slovo ‘alaqa ma tri vy ´ ´ ˇ ´znamy: 1. pijavice 2. zavesena hmota 3. krevnı ˇˇ ´ ´srazenina ˇObr. 1.1: Kresba znazornuje podobnost mezi pijavicı a lidskym embryem ve stadiu ‘alaqa. ´ ˇ ´ ´ ´(Kresba pijavice je prevzata z knihy Human Development as Described in the Qur’an and ˇSunnah, Moore a kol., str. 37, podle Integrated Principles of Zoology, Hickman a kol. Obrazek ´embrya je z knihy The Developing Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 73) ´ ´1) Pri porovnanı se embryo ve stadiu ‘alaqa podoba pijavici,2 jak to muzeme videt ˇ ´ ´ ´ ´ ˚ˇ ˇna obrazku 1.1. Embryo se v tomto stadiu vy ´ ´ ´voje vyzivuje z krve matky podobne ˇ ˇjako pijavice, ktera se zivı krvı druhy 3 ´ ˇ ´ ´ ´ch.2) Druhy vy ´ ´znam slova ‘alaqa je „zavesena vec“. Toto muzeme videt na obrazku 1.2 ˇˇ ´ ˇ ˚ˇ ˇ ´a 1.3, ktere znazornujı zavesenı embrya v deloze matky. ´ ´ ˇ ´ ˇˇ ´ ˇ3) Tretı vy ˇ ´ ´znam slova ‘alaqa je „krevnı srazenina“. Ve stadiu ‘alaqa se embryo ´ ˇ ´svy vnejs´m vzhledem podoba krevnı srazenine. Je to zpusobene pr´tomnostı ´m ˇ ˇı ´ ´ ˇ ˇ ˚ ´ ˇı ´relativne velkeho mnozstvı krve v embryu v tomto stadiu,4 (viz obr. 1.4). Podobnost ˇ ´ ˇ ´ ´ 1 Citace koransky versu uvedene v techto zvlastnıch zavorkach jsou pouhy prekladem vy ´ ´ch ˇ˚ ´ ˇ ´ˇ ´ ´ ´ ´m ˇ ´z-namu Koranu. Pouze originalnı Koran v arabstine je Boz´m Slovem. ´ ´ ´ ´ ˇ ˇ ˇı 2 The Developing Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 8. ´ ´ 3 Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah, Moore a kol., str. 36. 4 Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah, Moore a kol., str. 37-38. 5
 6. 6. Obr. 1.2: Na tomto diagramu muzeme videt zavesenı embrya v deloze matky. (The Devel- ˚ˇ ˇ ˇˇ ´ ˇoping Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 66) ´ ´ Obr. 1.3: Na tomto fotomikrografu muzeme ˚ˇ videt zavesenı embrya (B) v prubehu sta- ˇ ˇˇ ´ ˚ ˇ ´ dia ‘alaqa (asi 15 dnı stare) v deloze ´ ´ ˇ matky. Skutec ´ velikost embrya je pri- ˇna ˇ blizne 0,6 mm. (The Developing Human, ˇ ˇ Moore, 3. vydanı, str. 66, podle knihy His- ´ ´ tology, Leeson a Leeson, str. 479)s krevnı srazeninou je take v tom, ze do konce tretıho ty ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´dne krev jeste v embryu ˇˇnecirkuluje.5 Jak vidıme, tyto tri vy ´ ˇ ´znamy slova ‘alaqa korespondujı presne s popisem em- ´ ˇ ˇbrya ve stadiu ‘alaqa. ´ Dals´ stadium vy ˇı ´ ´voje zmınene ve versi je stadium mudga. V arabstine toto ´ ˇ ´ ˇ ´ .˙ ˇ ˇslovo znamena „zvy ´ hmota“. Pokud zvy ˇ ku rozzvy ´ me v ustech a potom ´ ˇ ´kana ˇ ´kac ˇ ´ka ´porovname s embryem ve stadiu mudga, zjistıme, ze embryo v tomto stadiu vypada ´ ´ . ˙ ´ ˇ ´ ´presne jako rozzvy ´ zvy ˇ ka. Na hrbetu embrya jsou viditelne znaky podobne ˇ ˇ ˇ ´kana ˇ ´kac ˇ ´ ´tem na zvy ˇ ce6 (viz brazky 1.5 a 1.6). ˇ ˇ ´kac ´ Jak by mohl Muhammad  vedet toto vsechno liz pred 1400 lety, kdyz vedci . ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇtento vy ´voj prostudovali teprve nedavno za pouzitı kvalitnıch pr´stroju a silny ´ ˇ ´ ´ ˇı ˚ ´ch 5 The Developing Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 65. ´ ´ 6 The Developing Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 8. ´ ´ 6
 7. 7. Obr. 1.4: Diagram primitivnıho kardiovaskularnıho systemu embrya v prubehu stadia ‘alaqa. ´ ´ ´ ´ ˚ ˇ ´Vnejs´ vzhled embrya a jeho vaku se podoba krevnı srazenine. Je to zpusobene pr´tomnostı ˇ ˇı ˚ ´ ´ ˇ ˇ ˚ ´ ˇı ´velkeho mnozstvı krve v embryu. (The Developing Human, Moore, 5. vydanı, str. 65) ´ ˇ ´ ´ ´mikroskopu, ktere v te dobe neexistovaly? Hamm a Leeuwenhoek byli prvnı vedci, ˚ ´ ´ ˇ ´ ˇkter´ pozorovali lidske spermaticke bunky zdokonaleny mikroskopem v r. 1677, ˇı ´ ´ ˇ ´mtedy vıce nez 1000 let po Muhammadovi . Chybne si mysleli, ze spermaticka ´ ˇ . ˇ ˇ ´bunka obsahuje miniaturu lidske bytosti, ktera vyroste pote, co se usadı v zenskem ˇ ´ ´ ´ ´ ˇ ´pohlavnım ustrojı.7 ´ ´ ´ Profesor Keith Moore je jednım ze svetovy prominentnıch vedcu na poli ´ ˇ ´ch ´ ˇ ˚anatomie a embryologie a je autorem knihy The Developing Human (Vy cloveka), ´voj ˇ ˇktera byla prelozena do osmi jazyku. Tato kniha je vedeckou pracı a byla zvolena ´ ˇ ˇ ´ ˚ ˇ ´zvlastnı komisı nejleps´ knihou v USA napsanou jednım autorem. Dr. Keith Moore ´ˇ ´ ´ ˇı ´je profesorem anatomie a bunkove biologie na Torontske Universite v Kanade. ˇ ´ ´ ˇ ˇ 7 The Developing Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 9. ´ ´ ´ .˙ Obr. 1.5: Fotografie embrya ve stadiu mudga (28 dnı ´ stare). V tomto stadiu se embryo podoba rozzvykane ´ ´ ´ ˇ ´ ´ hmote, protoze vystupky na hrbete zarodku pripomı- ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ najı otisk zubu na zvykac ´ ˚ ˇ ´ ˇce. Skutec ´ velikost em- ˇna brya je 4 mm. (The Developing Human, Moore a Per- saud, 5. vydanı, str. 82, od profesora Hideo Nisimury, ´ ´ ˇ Universita v Kjoto, Japonsko) ´ 7
 8. 8. ´ ´ .˙Obr. 1.6: Kdyz porovname embryo ve stadiu mudga s kouskem zvykac ˇ ˇ ´ ˇky, zjistıme, jak se ´ ´ ´ ´ .˙podobajı. A. Obrazek embrya ve stadiu mudga. Vystupky na hrbete zarodku pripomınajı ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´otisk zubu. (The Developing Human, Moore a Persaud, 5. vydanı, str. 79) B. Fotografie ˚ ´ ´kousku rozzvykane zvykac ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇky.V roce 1984 zıskal od Kanadske asociace anatomu nejprestiznejs´ cenu na poli ´ ´ ˚ ˇ ˇ ˇıanatomie v Kanade, Cenu J.C.B. Granta. Byl v cele mnoha mezinarodnıch asociacı ˇ ˇ ´ ´ ´jako je Kanadska a Americka asociace anatomu a Rada Unie biologicky ved. ´ ´ ˚ ´ch ˇ Behem 7. lekarske konference v Dammamu v Saudske Arabii v roce 1981 prof. ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ´ ´Moore rekl: „Bylo pro mne velke potesenı pomoci objasnit fakta v Koranu o vy ˇ ´ ˇˇ ´ ´ ´vojiembrya. Je zrejme, ze tato fakta Muhammad  zıskal od Boha, protoze vetsina ˇ ´ ˇ . ´ ˇ ˇˇz techto poznatku byla objevena az o mnoho stoletı pozdeji. Jsou to dukazy, ze ˇ ˚ ˇ ´ ˇ ˚ ˇMuhammad  byl Boz´m poslem.“ . ˇı 8 Pote se profesora Moora zeptali: „Znamena ´ ´to, ze ver´te, ze Koran je Slovo Boz´?“ Odpovedel: „To nenı tezke akceptovat.“ ˇ ˇ ˇı ˇ ´ ˇı ˇ ˇ ´ ˇˇ ´ Behem jedne konference prof. Moore rekl: „Protoze je vy ˇ ´ ˇ ˇ ´voj embrya slozity ˇ ´kvuli neustaly zmenam v prubehu vy ˚ ´ ´m ˇ ´ ˚ ˇ ´voje, navrhujeme zavest novy system klasi- ´ ´ ´fikace, ktery by zahrnoval termıny zjevene v Koranu a sunne. Tento system je ´ ´ ´ ´ ˇ ´jednoduchy srozumitelny a vyhovuje soucasny embryologicky poznatkum. ´, ´, ˇ ´m ´m ˚Intenzivnı studium Koranu a hadıtu (spolehlive tradovany zaznamu o tom, co ´ ´ . ´¯ ´ ˇ ´ch ´ ˚prorok Muhammad  rekl, udelal, nebo povolil) v poslednıch ctyrech letech pri- . ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇneslo system klasifikace vy ´ ´voje lidskeho zarodku, ktery je obdivuhodne presny na ´ ´ ´ ˇ ˇ ´to, ze byl zaznamenan uz v 7. stoletı n.l. Ackoliv uz ve 4. stoletı pr.n.l. si Aristoteles, ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇzakladatel embryologie, behem studia slepic´ch vajec uvedomoval, ze kurecı em- ˇ ˇı ˇ ˇ ˇ ´bryo se vyvıjı ve stadiıch, nezjistil zadne detaily o techto stadiıch. Az do 20. stoletı ´´ ´ ´ ˇ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´bylo znamo jen velmi malo o vy ´ ´ ´voji a klasifikaci lidskeho embrya. Z toho duvodu ´ ˚popis lidskeho embrya v Koranu nemuze by zalozeny na vedecky poznatcıch ´ ´ ˚ ˇ ´t ˇ ´ ˇ ´ch ´ze 7. stoletı. Jediny vyvozenım je, ze tento popis byl zjeven Muhammadovi ´ ´m ´ ˇ . Bohem. Muhammad  nemohl znat takove detaily, protoze byl negramotny a . ´ ´ ˇ ´ 8 Referencı pro tento vy ´ ´rok je videokazeta This is the Truth. 8
 9. 9. nemel absolutne zadne vedecke zkusenosti.“9 ˇ ˇ ˇ´ ´ ˇ ´ ˇ2) Koran o horach ´ ´Kniha nazvana Earth (Zeme) je povazovana za zakladnı ucebnı text na mnohy ´ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ´chuniverzitach ve svete. Jednım z autoru teto knihy je Frank Press, ktery byl po dvanact ´ ˇˇ ´ ˚ ´ ´ ´let prezidentem Akademie ved v USA a take vedecky poradcem prezidenta Jimma ˇ ´ ˇ ´mCartera. V teto knize se r´ka, ze hory majı pod sebou koreny,10 ktere zasahujı ´ ˇı ´ ˇ ´ ˇ ´ ´hluboko do zeme. Hory tak pripomınajı svy tvarem kuly (viz obrazky1.7, 1.8 a ˇ ˇ ´ ´ ´m ˚ ´1.9).Obr. 1.7: Hory majı hluboke koreny pod povrchem zeme. (Earth, Press a Siever, str. 413) ´ ´ ˇ ˇObr. 1.8: Schematicky rez. Hory jako kuly majı hluboke koreny zakotvene v zemi. (Anatomy ´ˇ ˚ ´ ´ ˇ ´of the Earth, Cailleux, str. 220)) A takto popisuje hory Koran. Buh nam sdeluje: ´ ˚ ´ ˇ Coz zemi jsme jak loze nerozprostreli a hory jejımi podperami ˇ ˇ ˇ ´ ˇ (kuly) neucinili?  (Koran, 78:6-7) ˚ ˇ ´ 9 Videokazeta This is the Truth. 10 Earth, Press a Siever, str. 435. Viz take Earth Science, Tarbuck a Lutgens, str. 157. ´ 9
 10. 10. Obr. 1.9: Tato ilustrace ukazuje, ze tvar hor je podobny kulu a to dıky jejich hlubokym ˇ ´ ˚ ´ ´korenum. (Earth Science, Tarbuck a Lutgens, str. 158)) ˇ ˚ Modernı geologie dokazuje, ze hory majı hluboke koreny pod povrchem zeme ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ(viz obr. 1.9) a tyto koreny presahujı az nekolikanasobne jejich vyˇku nad povrchem ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´szeme11 . Slovo „kuly“ je vhodny prirovnanım pro hory, protoze spravne upevneny ˇ ˚ ´m ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´kul je take z vets´ casti ukryt pod povrchem zeme. Z historie vedy vıme, ze teorie ˚ ´ ˇ ˇı ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇo korenech hor je znama teprve od druhe poloviny 19. stoletı.12 ˇ ´ ´ ´ Hory dale hrajı dulezitou ulohu pri stabilizaci zemske kury,13 nebot’tlumı otresy ´ ´ ˚ ˇ ´ ˇ ´ ˚ ´ ˇzeme. V Koranu se r´ka: ˇ ´ ˇı ´ A On rozhodil po zemi hory pevne zakotvene, aby se s vami ˇ ´ ´ nekymacela;  (Koran, 16:15) ´ ´ To je ve shode s modernı teoriı deskove tektoniky zname teprve od 60. let ˇ ´ ´ ´ ´ ´20. stoletı, ktera povazuje hory za prvek stability na teto zemi.14 Mohl nekdo za ´ ´ ˇ ´ ˇzivota proroka Muhammada  vedet pravdu o tvaru hor? Mohl si nekdo v te dobeˇ . ˇ ˇ ˇ ´ ˇpredstavit, ze horsky masiv, na ktery se dıva, zasahuje hluboko do zeme jako koren? ˇ ˇ ´ ´ ´ ´ ˇ ˇMnoho geologicky knih popisuje jen tu cast hor, ktera je nad zemsky povrchem. ´ch ˇ´ ´ ´mTyto knihy totiz nebyly napsany opravdovy specialisty v oboru geologie. Dnes ˇ ´ ´miale vy ´zkumy modernı vedy potvrdily pravdu zjevenou v Koranu. ´ ˇ ´3) Koran o puvodu vesmıru ´ ˚ ´Modernı kosmologie, experimentalnı a teoreticka, jasne r´ka, ze vesmır byl v jed- ´ ´ ´ ´ ˇ ˇı ´ ˇ ´nom okamziku jen mrakem dy ˇ ´mu, nepruhledny velmi husty shlukem horky ˚ ´m, ´m ´chplynu. ˚ 15 Tento fakt je jednım ze zakladnıch principu standardnı modernı kosmolo- ´ ´ ´ ˚ ´ ´gie. Vedci dnes mohou pozorovat nove hvezdy, ktere se formujı ze zbytku tohoto ˇ ´ ˇ ´ ´ ˚dy ´mu, (viz obrazky 1.10 a 1.11). Hvezdy, ktere vidıme zarit na obloze, vznikly ´ ˇ ´ ´ ´ˇprave z tohoto materialu. ´ ˇ ´ A co o tom r´ka Koran: ˇı ´ ´ 11 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, El-Naggar, str. 5. 12 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, str. 5. 13 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, str. 44-45. 14 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, str. 5. 15 The First Three Minutes a Modern View of the Origin of the Universe, Weinberg, str. 94-105. 10
 11. 11. Obr. 1.10: Nova hvezda for- ´ ˇ mujıcı se z mrac ´ ´ ˇna plynu a prachu (mlhoviny), ktere je ´ zbytkem „dymu“, ze ktereho ´ ´ vznikl cely vesmır. (The Space ´ ´ Atlas, Heather a Henbest, str. 50) Potom se k nebi vztycil, jez dy ˇ ˇ ´mem jenom bylo . . .  (Koran, 41:11) ´ Protoze Zeme a nebesa (Slunce, Mesıc, hvezdy, planety, galaxie, atd.) byly ˇ ˇ ˇ ´ ˇzformovane z tohoto „dy ´ ´mu“, vyvozujeme, ze Zeme a nebesa byly jedna spojena ˇ ˇ ´entita. Potom se z tohoto homogennıho dy ´ ´mu zformovala Zeme a nebesa zvlast’. ˇ ´ˇBuh v Koranu r´ka: ˚ ´ ˇı ´ Coz ti, kdoz never´, nevidı, ze nebesa a zeme byly pevne spojeny ˇ ˇ ˇ ˇı ´ ˇ ˇ ˇ a ze jsme je od sebe odtrhli a ze z vody jsme vse zive ucinili? Coz ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ neuver´?  (Koran, 21:30) ˇ ˇı ´ Profesor Alfred Kroner je jednım ze svetove znamy geologu. Je profe- ´ ˇ ˇ ´ ´ch ˚sorem geologie a vedoucım oddelenı geologicky ved na univerzite Johannese ´ ˇ ´ ´ch ˇ ˇ ˇ ˇı ´Gutenberga v Mainzu v Nemecku. R´ka: „Vezmeme-li v uvahu odkud Muhammad ´ . pochazel . . . myslım, ze je nemozne, aby mohl vedet veci jako je spolecny puvod ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˚vesmıru, protoze vedci na tento poznatek prisli teprve pred nekolika lety pomocı ´ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ´velmi slozite a vyspele technologie.“ Take rekl: „Nekdo pred ctrnacti sty lety, kdo ˇ ´ ˇ´ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´nevedel nic o nuklearnı fyzice, nemohl sam prijıt na to, ze Zeme a nebesa majı ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´stejny puvod.“16 ´ ˚4) Koran o mozku ´Buh rekl v Koranu o jednom ze zly never´cıch, ktery zakazal Prorokovi pomodlit ˚ ˇ ´ ´ch ˇ ˇı ´ ´ ´se u svatyne Ka‘aby: ˇ Vsak pozor, neprestane-li, tedy jej veru chytıme za jeho kstici ˇ ˇ ˇ ´ ˇ (nasija), tu kstici (nasija) prolhanou a hr´snou!  (Koran, 96:15-16) ´. ˇ ´. ˇ ıˇ ´ 16 Referencı pro tyto dva vy ´ ´roky je videokazeta This is the Truth. 11
 12. 12. Obr. 1.11: „Lagunova mlhovina“ je mrak plynu a prachu, o prumeru asi 60 svetelnych let. Je ´ ˚ ˇ ˇ ´stimulovany ultrafialovym zarenım zhavych hvezd, ktere se v nem nedavno vytvorily. (Hori- ´ ´ ´ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇzons, Exploring the Universe, Seeds, tab. 9, Asociace univerzit pro vyzkumy v astronomii, ´Inc.) Slovo nasija v arabstine znamena celo hlavy, nebo prednı cast hlavy nebo ´. ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ´mozku. Proc Koran popisuje celo hlavy jako prolhane a hr´sne? Proc se v Koranu ˇ ´ ˇ ´ ˇıˇ ´ ˇ ´ner´ka, ze osoba lhala a byla hr´sna? Jaky je vztah mezi prednı castı hlavy a lhanım ˇı ´ ˇ ˇıˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ´ ´ ´a hr´snostı? Kdyz se podıvame do lebky, najdeme v celnı casti tzv. prefrontalnı cast ˇıˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ´ ´ ´ ˇ´mozku, (viz obr. 1.12). Co se dozvıme z fyziologie o funkci teto oblasti? Kniha nazvana Essentials of ´ ´ ´Anatomy & Physiology (Zaklady anatomie a fyziologie) r´ka: „Motivace a pred- ´ ˇı ´ ˇvıdavost planovat a zac´t pohyb se objevuje v prednı casti frontalnıch (celnıch) ´ ´ ˇı ˇ ´ ˇ´ ´ ´ ˇ ´laloku, prefrontalnı oblasti. Toto je oblast asociacı . . . “17 ˚ ´ ´ ´ Dale se v knize pıse: „Vzhledem k tomu, ze motivace se odehrava v prefrontalnı ´ ´ˇ ˇ ´ ´ ´ ´oblasti, tato cast mozku se poklada za funkcnı centrum agresivity . . . “18 ˇ´ ´ ´ ˇ ´ Takze tato cast mozku je zodpovedna za planovanı, motivaci a iniciaci dobreho ˇ ˇ´ ˇ ´ ´ ´ ´ ´nebo hr´sneho konanı a je zodpovedna za r´kanı lz´ nebo pravdy. To je dukazem, ˇıˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇı ´ ´ ˇ ı ˚ze popis celnı oblasti hlavy jako oblasti zodpovedne za lhanı a hr´chy je pravdivyˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇı ´, 17 Essentials of Anatomy and Physiology, Seeley a kol., str. 211, take viz The Human Nervous ´System, Noback a kol., str. 410-411. 18 Essentials of Anatomy and Physiology, Seeley a kol., str. 211. 12
 13. 13. Obr. 1.12: Funkc ´ oblasti leve hemisfery mozkove kury. Prefrontalnı c ´ st je ulozena v prednı ˇnı ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ˇa ˇ ´ ˇ ´c ´ sti mozku. (Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley a kol., str. 210)ˇajak je receno v Koranu: „ . . . tu kstici (nasija) prolhanou a hr´snou!“ Podle prof. ˇ ˇ ´ ˇ ´. ˇ ıˇK. Moora vedci zjistili tyto funkce prefrontalnı oblasti teprve behem poslednıch ˇ ´ ´ ˇ ´sedesati let.ˇ ´ 195) Koran o mor´ch a rekach ´ ˇı ˇ ´Modernı veda zjistila, ze v mıstech, kde se setkavajı dve ruzna more, existuje delı ´ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˚ ´ ˇ ˇ´bariera, ktera je rozdeluje na dve more na more s ruznou teplotou, hustotou a ob- ´ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚sahem solı.20 Napr´klad Stredozemnı more je teple, slane a mene huste nez vody ´ ˇı ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇAtlantickeho oceanu. V mıstech, kde se stretava Stredozemnı more s Atlantikem ´ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇu Gibraltaru, se vody Stredozemnıho more pohybujı v hloubce okolo 1 km a uchova- ˇ ´ ˇ ´ ´vajı si sve vlastnosti. Vody Stredozemnıho more se v teto hloubce stabilizujı21 (viz ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´obr. 1.13). I kdyz jsou v tomto mıste velke vlny, silne proudy a pr´livy a odlivy, tyto vody ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇıse nemıchajı a neprekracujı barieru, ktera je rozdeluje. ´ ´ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ Fakt, ze mezi dvema mori, v mıste kde se setkavajı, je bariera, a more ji ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇneprekracujı, je popsan v Koranu. Je tam receno: ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ A volne dal teci obema mor´m, jez se setkajı, vsak mezi nimi ˇ ´ ˇ ˇı ˇ ´ ˇ prekazka stojı, jiz nezdolajı.  (Koran, 55:19-20) ˇ ´ˇ ´ ˇ ´ ´ 19 ’al-’I‘dzazu ’l-‘ilmı fi ’n-nasija (The Scientific Miracles in the Front of the Head), Moore a kol., ˇ´ ´ ´.str. 41. 20 Principles of Oceanography, Davis, str. 92-93. 21 Principles of Oceanography, Davis, str. 93. 13
 14. 14. Obr. 1.13: Voda Stredozemnıho more, pronikajıcı pres Gibraltarsky podmorsky hrbet do ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇAtlantiku, je teplejs´, rids´ a ma vyss´ obsah solı dıky bariere, ktera obe more rozdeluje. ˇı ˇ ˇı ´ ˇ ˇı ´ ´ ´ˇ ´ ˇ ˇ ˇUvedene teploty jsou ve stupnıch Celsia. (Upravene podle Marine Geology, Kuenen, str. 43) ´ ´ ´ Pokud Koran mluvı o rozdelenı mezi sladkou a slanou vodou, zminuje existenci ´ ´ ˇ ´ ˇbariery spolu s tzv. „zakazanou prehradou“: ´ ´ ˇ A On je ten, jenz volne dal teci obema mor´m: jedno sladke a ˇ ˇ ´ ˇ ˇı ´ pitne je, druhe slane a horke. A mezi obema umıstil prekazku a ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ˇ prehradu zahrazujıcı.  (Koran, 25:53) ˇ ´´ ´ Muzeme se ptat, proc Koran mluvı o prehrade jen kdyz jde o rozdelenı mezi ˚ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´sladkou a slanou vodou a nezminuje ji, kdyz se hovor´ o rozdelenı dvou mor´? ˇ ˇ ˇı ˇ ´ ˇıModernı veda zjistila, ze v ustı reky do more je situace odlisna. Ukazalo se, ze ´ ˇ ˇ ´ ´ˇ ˇ ˇ ´ ´ ˇv ustı rozdeluje sladkou vodu od slane tzv. „pyknoklinna zona“ s odlisnou hustotou, ´ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇnez je hustota obou vod, ktere oddeluje.22 Tato prechodna oblast (delıcı zona) ma ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ´´ ´ ´ruznou slanost,23 (viz obr. 1.14). ˚Obr. 1.14: Podelny rez ustım reky s vyznac ´ mi hodnotami slanosti (v promile) ilustruje ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇenyprechod mezi sladkou a slanou vodou (delıcı zona). (Upravene podle Introductory Oceanog- ˇ ˇ´ ´ ´ ´raphy, Thurman, str. 301) Tato informace byla zjistena teprve nedavno pomocı vyspele techniky na merenı ˇˇ ´ ´ ˇ´ ˇˇ ´teploty, slanosti, hustoty a rozpustnosti kyslıku. Lidske oko nemuze videt rozdıl ´ ´ ˚ˇ ˇ ´ 22 Oceanography, Gross, str. 242. Take viz Introductory Oceanography, Thurman, str. 300-301. ´ 23 Oceanography, Gross, str. 244, a Introductory Oceanography, Thurman, str. 300-301. 14
 15. 15. mezi dvema mori, kdyz se setkavajı, spıse se nam zdajı homogennı. Stejne tak ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ˇ ´ ´ ´ ˇnemuzeme rozeznat ani rozdelenı vod v ustı reky na tri druhy: sladkou, slanou a ˚ˇ ˇ ´ ´ ´ˇ ˇprehradu (delıcı zonu). ˇ ˇ´´ ´6) Koran o hlubokych mor´ch a vnitrnıch vlnach ´ ´ ˇı ˇ ´ ´ . . . Anebo jsou jako temnota v hlubine more: pokry ´ je vlna, ˇ ˇ ´va nad nız jde vlna jina, a nad nimi jest mracno – temnota, nad ´ˇ ´ ˇ nız je dals´ temnota. Kdyz clovek vztahne ruku svou, malem ji ´ˇ ˇı ˇ ˇ ˇ ´ ´ nevidı . . .  (Koran, 24:40) ´ ´ Tento vers mluvı o temnote v hloubce mor´ a oceanu, kde clovek nevidı ani na ˇ ´ ˇ ˇı ´ ˚ ˇ ˇ ´dosah ruky. V hloubce 200 m pod morskou hladinou uz nenı temer zadne svetlo ˇ ˇ ´ ´ ˇˇ ˇ ´ ´ ˇ(viz obr. 1.15). V hloubce vıce nez 1000 m uz nenı vubec zadne svetlo.24 Lidske ´ ˇ ˇ ´ ˚ ˇ´ ´ ˇ ´bytosti nejsou schopne potopit se do vets´ hloubky nez 40 m bez ponorky nebo ´ ˇ ˇı ˇ ´ ´ ˇı ˚ ˇ ˇjiny specialnıch pr´stroju. Clovek nemuze prez´t bez pomoci v hloubce 200 m ´ch ˚ ˇ ˇ ˇıpod hladinou more.ˇObr. 1.15: 3 az 30% slunec ´ho svetla se odraz´ od hladiny more. Potom jsou temer vsechny ˇ ˇnı ˇ ´ ˇı ˇ ´ ˇˇ ˇze sedmi barev spektra absorbovany jedna po druhe v prvnıch 200 m, s vyjimkou modreho ´ ´ ´ ´ ´svetla. (Oceans, Elder a Pernetta, str. 27) ˇ Pohlcovanı svetla ve vodach more bylo objeveno vedci teprve nedavno s pomocı ´ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´specialnıho vybavenı a ponorek, ktere jim umoznily se ponorit do hloubky oceanu. ´ ´ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˚ Vyˇe citovany vers r´ka, ze v hloubce mor´ jsou vlny, nad ktery jsou dals´ ´s ´ ˇ ˇı ´ ˇ ˇı ´mi ˇıvlny a nad temi jsou mraky. Druhe zminovane vlny jsou zrejme povrchove vlny, ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ 24 Oceans, Elder a Pernetta, str. 27. 15
 16. 16. ktere muzeme pozorovat. Ale co ty prvnı vlny? Vedci nedavno objevili pr´tomnost ´ ˚ˇ ´ ˇ ´ ˇıtzv. vnitrnıch vln, ktere „se vyskytujı na rozhranı vrstev vody s ruznou hustotou“25 ˇ ´ ´ ´ ´ ˚(obr. 1.16).Obr. 1.16: Vnitrnı vlny mezi dvema vrstvami vody s rozdılnou hustotou. Spodnı vrstva je ˇ ´ ˇ ´ ´husts´ nez hornı. (Oceanography, Gross, str. 204) ˇı ˇ ´ Vnitrnı vlny pokry ´ vrstvu hluboky vod oceanu, protoze ta ma vets´ hustotu ˇ ´ ´vajı ´ch ´ ˚ ˇ ´ ˇ ˇınez vrstva povrchovy vod nad nı. Vnitrnı vlny se chovajı stejne jako povrchove ˇ ´ch ´ ˇ ´ ´ ˇ ´vlny, nemohou by viditelne lidsky okem, ale jsou zjistitelne studiem jejich vlast- ´t ´ ´m ´nostı – zmen teplot a obsahu solı v danem mıste.26 ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ7) Koran o oblacıch ´ ´Vedci studovali typy mraku a zjistili, ze formovanı dest’ovy mraku se r´dı urcity ˇ ˚ ˇ ´ ´ ˇ ´ch ˚ ˇı ´ ˇ ´mipravidly a souvisı s urcity typem vetru a oblak. ´ ˇ ´m ˇ Jeden druh dest’oveho mraku je cumulonimbus (bourkovy mrak). Vedci stu- ˇ ´ ˇ ´ ˇdovali jak se cumulonimbus formuje a jak produkuje dest’, kroupy a blesk. Zjistili, ´ˇze proces probıha v nasledujıcıch krocıch:ˇ ´ ´ ´ ´´ ´1) Mraky jsou hnany vetrem: Cumulonimbus se zacne formovat, jsou-li mens´ ´ ˇ ˇ ˇımraky (kupy) hnany vetrem do jedne oblasti, kde se hromadı (viz obr. 1.17, 1.18). ´ ˇ ´ ´2) Spojovanı: Potom se male mraky spojujı a vytvar´ jeden vets´ mrak27 (viz ´ ´ ´ ´ ´ ˇı ˇ ˇıobrazky1.18, 1.19). ´3) Narustanı (tvorba cumulonimbu): Kdyz se male kupovite mraky spojı, uvnitr ˚ ´ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇvznikleho mracna proudı rychle proudy smerujıcı nahoru. Tyto proudy ve stredu ´ ˇ ´ ´ ˇˇ ´ ´ ˇ 25 Oceanography, Gross, str. 205. 26 Oceanography, Gross, str. 205. 27 Viz The Atmosphere, Anthes a kol., str. 268-269, a Elemets of Meteorology, Miller a Thompson,str. 141. 16
 17. 17. Obr. 1.17: Satelitnı fo- ´ tografie ukazuje mraky pohybujıcı se smerem ´ ´ ˇ k mıstum hromadenı B, ´ ˚ ˇ ´ ˇ C a D. Sipky oznac ´ ˇujı smer vetru. (The Use ˇ ˇ of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting, Anderson a kol., str. 188) Obr. 1.18: Male ´ kupovite mraky ´ pohybujıcı ´ ´ se smerem k zone ˇ ´ ˇ hromadenı blızko ˇ ´ ´ obzoru, kde se jiz vytvoril velky ˇ ˇ ´ kupovity´ mrak (cumulonimbus) (Clouds and Storms, Ludlam, tab. 7. 4.).Obr. 1.19: (A) Izolovane male mraky (kupovite mraky). (B) Male mraky stoupajı smerem ´ ´ ´ ´ ´ ˇnahoru, az vytvor´ velke mrac ˇ ˇı ´ ˇno. Tec naznac ´ kapky deste. (The Atmosphere, Anthes a ˇky ˇujı ˇ ˇkol. str. 269). 17
 18. 18. mracna jsou silnejs´ nez proudy na okraji.28 Tım jsou vynaseny vzhuru dals´ kupy, ˇ ˇ ˇı ˇ ´ ´ˇ ˚ ˇıcoz zpusobuje vertikalnı narust mracna a tvorbu cumulonimbu. Tento vertikalnı ˇ ˚ ´ ´ ´ ˚ ˇ ´ ´narust (viz obrazky 1.19 (B), ?? a 1.21) natahuje mracno do chladnejs´ch oblastı ´ ˚ ´ ˇ ˇ ˇı ´atmosfery ve vets´ vyˇce, kde se vytvarejı kapky vody a kroupy, ktere se postupne ´ ˇ ˇı ´s ´ˇ ´ ´ ˇzvetsujı. Kdyz jsou natolik tezke, ze je vztlak proudu smerujıcıch nahoru nemuze ˇˇ ´ ˇ ˇˇ ´ ˇ ˚ ˇˇ ´ ´ ˚ˇudrzet, zacnou padat z mraku v podobe deste nebo krup.29 ˇ ˇ ˇ ˇˇ Buh rekl v Koranu: ˚ ˇ ´ Coz jsi nevidel, jak Buh zene oblaka, potom je spojuje a posleze ˇ ˇ ˚ ˇ ´ z nich ucinı shluk? A pak vidıs z jeho stredu vychazet dest’. . .  ˇ ´ ´ˇ ˇ ´ ´ˇ (Koran, 24:43) ´ Meteorologove teprve nedavno zjistili detaily vzniku, struktury a funkce mraku ´ ´ ˚pomocı letadel, satelitu, poc´tacu, balonu a dals´ch modernıch pr´stroju urceny ´ ˚ ˇı ˇ ˚ ´ ˚ ˇı ´ ˇı ˚ ˇ ´chke studiu vetru a jejich smeru, na merenı vlhkosti a atmosferickeho tlaku a jejich ˇ ˚ ˇ ˚ ˇˇ ´ ´ ´zmen. ˇ 30 Nasledujıcı cast verse, pote co byly zmıneny mraky a dest’, hovor´ o kroupach ´ ´ ´ ˇ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ˇ ˇı ´a blesku:  . . . A On sesıla (mraky) podobne horam, z nichz padajı kroupy, ´´ ´ ´ ˇ ´ a zasahuje jimi koho chce a odvracı je od koho chce. A zablesknutı ´ ´ malem zbavı lidi zraku.  (Koran, 24:43) ´ ´ ´Obr. 1.20: Velky mrak (cumulonimbus). Po nahro- ´madenı cumulonimbu zac´na padat dest’. (Weather ˇ ´ ˇı ´ ´ˇand Climate, Bodin, str. 123). Meteorologove objevili, ze cumulonimby, ´ ˇze ktery padajı kroupy, dosahujı vyˇek zhru- ´ch ´ ´ ´sba 7,5 az 9 km,31 jako hory, jak o tom mluvı ˇ ´Koran: „ . . . a On sesıla (mraky) podobne ´ ´´ ´horam, z nichz padajı kroupy . . . “, ´ ˇ ´(viz obr. 1.21). Tento vers muze vyvolat otazku. Proc vers ˇ ˚ˇ ´ ˇ ˇmluvı o blesku v souvislosti s kroupami? Zna- ´mena to, ze kroupy jsou hlavnım faktorem pri ´ ˇ ´ ˇtvorbe blesku? Podıvejme se, co se r´ka v knize ˇ ´ ˇı ´Meteorology Today (Meteorologie dnes): V mra-ku vznika elektricke napetı, kdyz kroupy padajı skrz tu cast mraku, ve ktere ´ ´ ˇ´ ˇ ´ ˇ´ ´ 28 Vzestupne proudy v blızkosti stredu jsou silnejs´, protoze jsou chraneny pred ochlazujıcımi ´ ´ ˇ ˇ ˇı ˇ ´ ˇ ˇ ´´ucinky pusobıcımi ve vnejs´ casti mraku.´ˇ ˚ ´´ ˇ ˇı ˇ ´ 29 Viz The Atmosphere, Anthes a kol., str. 269, a Elements of Meteororlogy, Miller a Thompson,str. 141-142. 30 Viz ’I‘dzazu ’l-qur’ani ’l-karımi fı wasfi ’anwa‘i ’r-rijah, ’as-suhub, ’al-matar, Makky a kol., ˇ´ ´ ´ ´ . ´ ´. . .str. 55. 31 Elements of Meteorology, Miller a Thompson, str. 141. 18
 19. 19. Obr. 1.21: Velky mrak (cumulonimbus). (A Colour Guide to Clouds, Scorer a Wexler, str. 23) ´se nachazejı superchladne kapky a ledove krystalky. Kdyz se kapka vody setka ´ ´ ´ ´ ˇ ´s kroupou, primrzne k jejımu povrchu. Pri zmene skupenstvı se ale uvolnuje sku- ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇpenske teplo, coz udrzuje povrch kroupy teplejs´, nez jsou okolnı ledove krystalky. ´ ˇ ˇ ˇı ˇ ´ ´Kdyz se pak takova kroupa dostane do kontaktu s nejaky ledovy krystalkem, ˇ ´ ˇ ´m ´mvznika dulezity jev: elektrony se presouvajı z chladnejs´ho objektu k teplejs´mu. ´ ˚ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇı ˇıKroupy takto zıskajı zaporny elektricky naboj. Stejny efekt nastane pri styku krup ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˇse superchladny kapkami vody a od kroupy se odstepujı drobne castecky ledu ´mi ˇˇ ´ ´ ˇ´ ˇnabite kladne. Tyto kladne nabite castecky jsou lehc´, a proto se presunujı ´ ˇ ˇ ´ ˇ´ ˇ ˇı ˇ ´ vztlakem do vyss´ch sfer mraku. Kroupy, za- ˇ ˇı ´ ´ porne nabite, padajı ke spodnı hranici mraku, ˇ ´ ´ ´ ktera je proto nabita zaporne. K vybitı dochazı ´ ´ ´ ˇ ´ ´ ´ prave tvorbou blesku smerujıcıch k zemi.32 ´ ˇ ˚ ˇˇ ´ ´ Muzeme tedy konstatovat, ze kroupy jsou hlav- ˚ˇ ˇ nım faktorem pri vzniku blesku. ´ ˇ Vedci objevili tato fakta teprve nedavno. ˇ ´ Do r. 1600 prevladaly v meteorologii myslenky ˇ ´ ˇ Aristotela, ktery napr´klad prohlasil, ze atmos- ´ ˇı ´ ˇ fera se sklada ze dvou typu par, vlhky a ´ ´ ´ ˚ ´ch suchy Rovnez rekl, ze hrom je zvuk vznikly ´ch. ˇˇ ˇ ˇ ´ stretem suchy par se sousednımi mraky a ˇ ´ch ´ blesk je vzplanutı a horenı suchy par v podo- ´ ˇ ´ ´ch be slabeho ohne.33 Toto jsou nektere nazory ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ na meteorologii, jenz panovaly v dobe zjevenı ˇ ˇ ´ 32 Meteorology Today, Ahrens, str. 437. 33 Aristotelova dıla prelozena do anglictiny: Meteorologica, dıl 3, Ross a kol., str. 369a-369b. ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ 19
 20. 20. Koranu pred ctrnacti sty lety. ´ ˇ ˇ ´8) Komentare vedcu k zazrakum v Koranu ´ˇ ˇ ˚ ´ ˚ ´Nynı uvedeme nekolik komentaru znamy vedcu k vedecky zazrakum v Koranu. ´ ˇ ´ ˇ ˚ ´ ´ch ˇ ˚ ˇ ´m ´ ˚ ´Vsechny byly prevzaty z videokazety nazvane This is the Truth (Toto je pravda). ˇ ˇ ´Na teto kazete muzete videt a slyset vyjadrenı nekolika vedcu. ´ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˚1) Dr. T. V. N. Persaud je profesorem a vedoucım katedry anatomie a profesorem a ´vedoucım katedry pediatrie a detskeho lekarstvı na Manitobske univerzite ve Win- ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇnipegu, v kanadske provincii Manitoba. Ve svem oboru je uznavany odbornıkem. ´ ´ ´ ´m ´Je autorem nebo editorem 25 knih a publikoval vıce nez 181 vedecky statı. ´ ˇ ˇ ´ch ´V r. 1991 obdrzel od Kanadske anatomicke spolecnosti nejprestiznejs´ kanadskou ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ ˇıcenu v oboru anatomie, Cenu J. C. B. Granta. K otazce vedecky zazraku v Koranu ´ ˇ ´ch ´ ˚ ´se vyjadril takto: ´ ˇ „Podle vseho byl Muhammad  docela obycejny clovek, ktery neumel c´st ani ˇ . ˇ ´ˇ ˇ ´ ˇ ˇıpsat. V dobe pred ctrnacti sty lety, clovek, ktery neumı c´st a psat vyslovuje hluboka ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇı ´ ´tvrzenı, ktera jsou uzasne presna co do vedecke podstaty. Ja si osobne nedovedu ´ ´ ´ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇpredstavit, ze by to byla pouha nahoda, na to jsou jeho tvrzenı pr´lis presna. Stejne ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇı ˇ ˇ ´ ˇjako Dr. Moore nemam potıze uverit, ze se jedna o boz´ inspiraci, ci zjevenı.“ ´ ´ˇ ˇˇ ˇ ´ ˇı ˇ ´ Profesor Persaud vlozil do svy knih nektere koranske verse a vy ˇ ´ch ˇ ´ ´ ´ ˇ ´roky prorokaMuhammada . Prezentoval je take na nekolika konferencıch. . ´ ˇ ´2) Dr. Joe Leigh Simpson je profesorem a vedoucım katedry gynekologie a porod- ´nictvı na Baylorove lekarske skole v Houstonu, v americkem state Texas. Byl ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ˇprofesorem a vedoucım katedry gynekologie a porodnictvı take na Teneseeske uni- ´ ´ ´ ´verzite v Memphisu ve state Tenesee. Je prezidentem Americke spolecnosti pro ˇ ´ˇ ´ ˇplodnost. Obdrzel mnoho ocenenı, vcetne Ceny za verejnou cinnost, ktera mu byla ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´udelena Asociacı profesoru gynekologie a porodnictvı v r. 1992. Profesor Simpson ˇ ´ ˚ ´se zaby nasledujıcımi vy ´val ´ ´´ ´roky proroka Muhammada : . • {U kazdeho z vas jsou vsechny casti tela stvoreny v matcine deloze za ˇ ´ ´ ˇ ˇ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ctyricet dnı.}34 ˇ ˇ ´ • {Kdyz nad zarodkem ubehne ctyricet dva nocı, Buh k nemu vysle andela, ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˚ ˇ ˇ ˇ ktery mu da tvar a utvor´ sluch, zrak, kuzi, maso a kosti. Potom rekne: ´ ´ ˇı ˚ˇ ˇ ´ „O Pane, bude to chlapecek nebo holcicka?“ a tvuj Pan rozhodne, jak se ˇ ˇˇ ˚ ´ mu lıbı. }35 ´ ´ Profesor Simpson studoval detailne tyto dva vy ˇ ´roky proroka Muhammada , .ktere udavajı, ze prvnıch 40 dnı tvor´ zretelne rozlisitelne obdobı ve vy ´ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇı ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´voji zarodku. ´Byl obzvlaste prekvapen absolutnı presnostı techto vy ˚ . Behem jedne konfer- ´ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´roku ˇ ´ence prednesl tento nazor: ˇ ´ 34 Sah´hu Muslim, #2643, a Sah´hu ’l-Bucharı, #3208. Pozn.: To, co se nachazı mezi temito . . ı. . . ı. ´ ´ ´ ´ ˇzavorkami „{ . . . }“ v teto knize je preklad toho, co prorok Muhammad ´ ´ ˇ .  ˇ rekl. Dale tento sym- ´bol „#“ pouzity ve vysvetlivkach oznacuje c´slo hadıtu. Hadıt je zprava predavana duveryhodny ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇı . ´. . ´. ´ ˇ ´ ´ ˚ ˇ ´mispolecnıky proroka Muhammada 35 ˇ ´ .  o tom co rekl, udelal, nebo co povolil. ˇ ˇ Sah´hu Muslim, #2645. . . ı. 20
 21. 21. „Tyto dva hadıty (vy . ´¯ ´roky proroka Muhammada ) nam tudız mohou poskyt- . ´ ´ˇnout konkretnı casovy rozvrh embryologickeho vy ´ ´ˇ ´ ´ ´voje v obdobı do 40 dnu. Stejne ´ ˚ ˇjako ostatnı prednasejıcı dnes rano konstatuji, ze tyto hadıty nemohly by zıskany ´ ˇ ´ˇ ´ ´ ´ ˇ . ¯ ´ ´t ´ ´na zaklade vedecky poznatku dostupny v dobe jejich zaznamu . . . Odtud, mys- ´ ˇ ˇ ´ch ˚ ´ch ˇ ´lım, plyne, ze nejen ze nenı rozpor mezi genetikou a nabozenstvım, ale nabozen- ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇstvı muze dokonce obohatit a inspirovat vedu tım, ze pripojı zjevenı k tradicnım ´ ˚ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´vedecky postupum. Koran obsahuje fakta prokazatelna modernı vedou, coz pod- ˇ ´m ˚ ´ ´ ´ ˇ ˇporuje tvrzenı, ze moudrost v Koranu pochazı od Boha.“ ´ ˇ ´ ´ ´3) Dr. E. Marshall Johnson je profesorem a vedoucım katedry anatomie a vy ´ ´vo-jove biologie na Univerzite Thomase Jeffersona ve Philadelphii v americkem state ´ ˇ ´ ´ˇ ˇ ´Pensylvania a reditelem Ustavu Daniela Baugha. Je autorem vıce nez dvou set ´ ˇpublikacı. Byl prezidentem Teratologicke spolecnosti. V r. 1981 behem 7. lekarske ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´konference v saudskoarabskem Dammamu profesor Johnson rekl: „Strucne receno ´ ´ ´ ˇ ˇ ˇˇ ˇKoran popisuje nejen vy ´ ´voj vnejs´ formy, ale take vnitrnı stadia embrya, jeho ˇ ˇı ´ ˇ ´ ´stvorenı a vy ˇ ´ ´voje. Koran vyznacuje hlavnı udalosti embryonalnıho vy ´ ˇ ´ ´ ´ ´ ´voje, ktere ´jsou potvrzeny modernı vedou . . . Jako vedec mohu pracovat pouze s vecmi, ktere ´ ˇ ˇ ˇ ´mohu videt. Mohu rozumet embryologii a vy ˇ ˇ ´vojove biologii. Mohu rozumet slovum, ´ ˇ ˚ktera jsou mi prelozena z Koranu. Kdybych se sam ocitl v te dobe i se vsemi ´ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇznalostmi, co dnes mam, neumel bych tak popsat skutecnosti, ktere byly tehdy ´ ˇ ˇ ´zaznamenany. Nevidım nic, co by vyvracelo nazor, ze Muhammad  odvozoval ´ ´ ´ ˇ .svoje informace odnekud zvnejsku. Nevidım proto ani rozpor s nazorem, ze to, co ˇ ˇˇ ´ ´ ˇMuhammad  zapsal,36 bylo ovlivneno Boz´m zasahem.“ . ˇ ˇı ´4) Dr. William W. Hay je profesorem geologicky ved na Coloradske univerz- ´ch ˇ ´ite v Boulderu v americkem state Colorado. Je uznavany odbornıkem v oboru ˇ ´ ´ˇ ´ ´m ´oceanografie. Kdyz jsme s nım diskutovali o koransky vers´ch zminujıcıch ´ ˇ ´ ´ ´ch ˇı ˇ ´´vedecka fakta o mor´ch, ktera byla objevena teprve nedavno, rekl: „Prekvapuje me, ˇ ´ ˇı ´ ´ ˇ ˇ ˇze podobne informace se nachazejı ve stary pısmech Koranu. Nemam tusenı,ˇ ´ ´ ´ ´ch ´ ´ ´ ˇ ´odkud by se mohly vzıt, ale myslım, ze je velice zajımave, ze tam jsou a ze se ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇpracuje na objasnenı smyslu nektery techto pasaz´.“ ˇ ´ ˇ ´ch ˇ ´ ˇı Kdyz byl profesor Hay tazan na mozny zdroj techto informacı v Koranu, ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´odpovedel: „Myslım, ze to musela by bozska bytost.“ ˇ ˇ ´ ˇ ´t ˇ ´5) Dr. Gerald C. Goeringer je profesorem a koordinatorem lekarske embryologie na ´ ´ ˇ ´katedre bunecne biologie na lekarske fakulte Georgetownske univerzity ve Wash- ˇ ˇˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ingstonu D.C. Na 8. saudske lekarske konferenci v Rijadu profesor Goeringer uvedl ´ ´ ´ ˇ ´ ´ve svem pr´spevku: „V pomerne malem poctu aja (koransky versu) je zcela srozu- ´ ˇı ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ch ˇ ˚mitelne obsazen popis lidskeho vy ˇ ˇ ´ ´voje od smısenı gamet az po vy ´ ´ ˇ ´voj jednotlivy ´ch ´ ˚ ˇ´ ´ ´organu. Zadny zaznam o vy ´voji lidskeho zarodku podobne detailnı a uplny co do ´ ´ ˇ ´ ´ ´klasifikace, terminologie a popisnosti do te doby neexistoval. V mnoha, ne-li ve ´vsech pr´padech tento zaznam predbehl svou dobu o mnoho staletı v kvalite popisu ˇ ˇı ´ ˇ ˇ ´ ˇruzny stadiı vy ˚ ´ch ´ ´ ´voje lidskeho zarodku a plodu zaznamenany v tradicnı odborne ´ ´ ´ch ˇ ´ ´literature.“ ˇ 36 Prorok Muhammad .  neumel c´st ani psat, ale diktoval Koran svy spolecnıkum a poveril ˇ ˇı ´ ´ ´m ˇ ´ ˚ ˇˇnektere z nich, aby jej zapsali. ˇ ´ 21
 22. 22. 6) Dr. Josihide Kozaj je profesorem na Tokijske univerzite a reditelem Narodnı ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇastronomicke observatore v Tokiu, Japonsko. Rekl: „Ohromilo me, ze se v Koranu ´ ˇ ˇ ´nachazejı pravdiva astronomicka fakta. Modernı astronomove studujı jen velmi ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´maly kousek vesmıru. Soustred’ujı svoje usilı, aby pochopili jen tu velmi malou cast ´ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ´vesmıru, kterou dokazeme zachytit pomocı teleskopu, aniz by premyˇleli o vesmıru ´ ´ˇ ´ ˚ ˇ ˇ ´s ´jako celku. Myslım, ze ctenı Koranu a odpovıdanı na otazky muze by inspiracı pro ´ ˇ ˇ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˚ ˇ ´t ´moje budoucı studium vesmıru.“ ´ ´7) Dr. Tejatat Tejasen je v soucasne dobe vedoucım katedry anatomie a by ´m ˇ ´ ˇ ´ ´valydekanem Fakulty lekarstvı University v Chiang Mai v Thajsku. Behem 8. Saudske ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´lekarske konference v Rijadu Dr. Tejasen vystoupil a rekl: „V poslednıch trech ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇletech jsem se zacal velmi zajımat o Koran . . . Z meho vlastnıho vy ˇ ´ ´ ´ ´ ´zkumu a z toho,co jsem se dozvedel behem teto konference, jsem nabyl presvedcenı, ze vse, co ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇbylo zaznamenano v Koranu pred ctrnacti sty lety je jiste pravda prokazatelna ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´vedecky prostredky. Protoze prorok Muhammad  neumel c´st ani psat, musel ˇ ´mi ˇ ˇ . ˇ ˇı ´by jen poslem, ktery pouze predal pravdu, ktera mu byla zjevena tım, kdo nas ´t ´ ˇ ´ ´ ´stvoril. Tento stvoritel je jiste Buh, nebo Allah, chcete-li. Myslım, ze je cas r´ci la ˇ ˇ ˇ ˚ ´ ´ ˇ ˇ ˇı ´’ilaha ’illa ’l-lah, tj. nenı boha krome Boha, Muhammad rasulu ’l-lah, Muhammad ´ ´ ´ ˇ . ´ ´ .je posel Boz´. Na zaver musım pogratulovat organizatorum teto skvele a velmi ˇı ´ ˇ ´ ´ ˚ ´ ˇ´uspesne konference. Byla to pro me skvela pr´lezitost nejen dozvedet se mnoho´ ˇˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇı ˇ ˇ ˇzajımavy vedecky poznatku, ale take setkat se s mnoha vedci a najıt mezi nimi ´ ´ch ˇ ´ch ˚ ´ ˇ ´mnoho novy pratel. Nejvzacnejs´, co jsem na teto konferenci zıskal, je ale r´ci la ´ch ˇ ´ ´ ˇ ˇı ´ ´ ˇı ´’ilaha ’illa ’l-lah, Muhammad rasulu ’l-lah, totiz to, ze jsem se stal muslimem.“ ´ ´ . ´ ´ ˇ ˇ Po vsech techto pr´kladech vedecky zazraku v Koranu a nazorech odbornıku ˇ ˇ ˇı ˇ ´ch ´ ˚ ´ ´ ´ ˚si muzeme polozit nasledujıcı otazky: ˚ˇ ˇ ´ ´´ ´ • Muze by pouha nahoda, ze vsechna tato teprve nedavno objevena vedecka ˚ ˇ ´t ´ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´ fakta z ruzny oboru byla zmınena v Koranu, ktery byl zjeven pred ctrnacti ˚ ´ch ˚ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ sty lety? • Muze autorem tohoto Koranu by Muhammad  nebo nejaka jina lidska ˚ˇ ´ ´t . ˇ ´ ´ ´ bytost? Jedina mozna odpoved ´ ˇ ´ ˇ ’ na tyto otazky je, ze Koran je Slovo Boz´, ´ ˇ ´ ˇı zjevene Bohem samy ´ ´m.1.2 Vyzva vytvorit jednu kapitolu podobnou koran- ´ ˇ ´ skym suram ´ ´ ´Buh pravil v Koranu: ˚ ´ Jste-li na pochybach o tom, co jsme seslali sluzebnıku Svemu, ´ ˇ ´ ´ tedy prineste suru podobnou teto a predvolejte si svedky sve krome ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ Boha, jste-li pravdomluvnı! Vsak neucinıte-li to – a vam se to veru ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ nepodar´ – pak strezte se ohne, jehoz palivem jsou lide a kamenı a ˇı ˇ ˇ ˇ ´ ´ jenz pripraven je pro never´cı. Oznam radostnou zvest tem, kdoz ˇ ˇ ˇ ˇı ´ ˇ ˇ ˇ uverili a zbozne skutky konali, ze pro ne jsou pripraveny zahrady, ˇˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ pod nimiz reky tekou . . .  (Koran, 2:23-25) ˇˇ ´ 22
 23. 23. Obr. 1.22: Nejkrats´ kapitola Koranu (sura 108) je slozena z pouhych deseti slov, presto ˇı ´ ´ ˇ ´ ˇdosud nebyl nikdo schopen ji napodobit. Od doby, kdy byl Koran zjeven, pred ctrnacti sty lety, az dodnes nebyl nikdo ´ ˇ ˇ ´ ˇschopen napsat jedinou kapitolu, ktera by se podobala suram v Koranu svojı krasou, ´ ´ ´ ´ ´ ´vy´mluvnostı, nadherou, moudrostı, pravdivostı, uspesnostı predikcı nebo jiny ´ ´ ´ ´ ´ ˇˇ ´ ´ ´miperfektnımi vlastnostmi Koranu. Nejkrats´ sura v Koranu (sura 108) je slozena ´ ´ ˇı ´ ´ ´ ˇz pouhy deseti slov, a presto nikdo nebyl schopen splnit tento ukol, ani tehdy, ani ´ch ˇ ´dnes.37 Nekter´ never´cı Arabove mezi neprateli proroka Muhammada ˇ ˇı ˇ ˇı ´ ´ ˇ´ .  se snazili ˇtakovou suru napodobit, aby dokazali, ze Muhammad  nenı pravy prorokem, ´ ´ ˇ . ´ ´male nepodarilo se jim to.38 Nedokazali takovou suru napsat, prestoze Koran byl ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´zjeven v jejich vlastnım jazyce a narec´, a prestoze Arabove te doby byli proslulı ´ ´ ˇ ˇı ˇ ˇ ´ ´ ´svou vyˇecnostı a schopnostı psat nadhernou poezii, ktera je ocenovana i dnes. ´r ˇ ´ ´ ´ ´ ´ ˇ ´1.3 Biblicka proroctvı o pr´chodu ´ ´ ˇı Muhammada � , proroka Islamu . ´Jako dukaz pravdivosti Islamu pro lidi, kter´ ver´ v Bibli, mohou slouzit biblicka ˚ ´ ˇı ˇ ˇı ˇ ´proroctvı o pr´chodu proroka Muhammada . ´ ˇı . V Deuteronomiu (18:18) Mojz´s sdeluje, ze Pan mu rekl: „Povolam jim pro- ˇ ıˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´roka z jejich bratr´, jako jsi ty. Do jeho ust vloz´m sva slova a on jim bude ˇı ´ ˇı ´mluvit vse, co mu prikazi. Kdo by ma slova, ktera on bude mluvit my jmenem, ˇ ˇ ´ˇ ´ ´ ´m ´neposlouchal, toho ja sam budu volat k odpovednosti.“ (Deuteronomium, 18:18- ´ ´ ˇ19)39 Z techto versu muzeme usoudit, ze prorok, o kterem je rec a ktery bude Bohem ˇ ˇ˚ ˚ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´seslan, bude: ´1) pochazet z bratr´ izraelitu, tj. z rodu ismaelitu. Ismael, prvorozeny syn Abra- ´ ˇı ˚ ˚ ´hamuv, je predek proroka Muhammada . ˚ ˇ .2) prorok jako Mojz´s. Tezko bychom hledali dva proroky, kter´ meli tolik spolecneho ˇ ıˇ ˇ ˇ ˇı ˇ ˇ ´jako Mojz´s s Muhammadem . Obema byl dan srozumitelny zakonık a pravidla ˇ ıˇ . ˇ ´ ´ ´ ´ 37 Viz ’al-Burhanu fı ‘ulumi ’l-qur’an, ’az-Zarkas´, 2. dıl, str. 224. ´ ´ ´ ´ ˇı ´ 38 Viz ’al-Burhanu fı ‘ulumi ’l-qur’an, ’az-Zarkas´, 2. dıl, str. 226. ´ ´ ´ ´ ˇı ´ 39 Nova mezinarodnı verze Bible urcena ke studiu, oznacovana i jako NIV. ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ 23

×