Gotika ( kiparstvo i slikarstvo )

8,047 views

Published on

 • Be the first to comment

Gotika ( kiparstvo i slikarstvo )

 1. 1. KIPARSTVOOPĆE KARAKTERISTIKE- Najreprezentativniji su veliki skulptorski programi koji se nalaze napročeljima katedrala- Po sadržaju odražavaju teološki program koji je razrađivalaskolastička filozofija- Osim čisto religioznih tema, tu se mogi nadi i prikazi seljačkih radova krozgodinu. povijesne legende, scene iz svakidašnjeg života, likovi suvremenika- Postepeno oslobađanje od kadra ( npr. dok su ranije skulpture nadovratnicima u Chartresu još neprirodno izdužene i ukočene jer prate zadanistup ispred kojeg su postavljene, njihova lica ved pokazuju vedi stupanjindividualizacije i ljudskosti nisu više toliko reljefi, ipak se diferenciraju odstupa likovi kasnije stoje slobodno uza zid na svojim podnožjima)
 2. 2. - Naturalizam – zanimanje za prirodu- Pažljivo izrađeno i diferencirano lišće i cvijeće na kapitelima- Nove teme: KULT BOGORODICE – brojni kipovi BOGORODICE S DJETETOM (najčešde drveni i polikromirani)- Kao nova tema se javlja i PIETA – Bogorodica s mrtvim Kristom- Često neprirodno mršavi i ružni (da bi se pokazala njihova patnja i bol i izazvalo suosjedanje)- Za likove je specifična S-krivulja
 3. 3. Bogorodica s djetetom
 4. 4. Navještenje i Vizitacija ( susret Marije i Elizabete )Ra - prikaz lica anđela primjer je arhajskog smješkanagotika
 5. 5. Sv. Juraj na konju, prije 1237, visina 267 cm, Katedrala u Bambergu
 6. 6. Pietà iz katedrale u Kölnu, 14. st
 7. 7. Portal katedrale Notre-Dame u Parizu s ranogotičkim dekorativnim skulpturama
 8. 8. Hermann i Reglindis , oko 1249. (Naumburg)
 9. 9. Nicola Pisano, Reljefi Rođenje Kristovo i Poklonstvo kraljeva s krstionice katedrale u Pisi, oko 1260.Kasnagotika
 10. 10. Lorenzo Ghiberti: brončana vrata krstionice u Firenzi - predstavlja prelaz iz gotike u renesansu
 11. 11. Primjeri u Hrvatskoj Bonino da Milano : Orlandov stup u Dubrovniku - još je sagradio glavni i bočni portal katedrale sv. Jakova u Šibeniku
 12. 12. Portal crkve sv.Marka u Zagrebu -parleri
 13. 13. Zlatar Franjo iz Milana: škrinja sv. Šimuna u Zadru
 14. 14. SLIKARSTVOOPĆE KARAKTERISTIKE• Vodeda grana slikarstva je VITRAJ – slika na prozorskom staklu• Proizvodnja bojenog stakla vezana za velike radionice pri katedralama• Nisu mogli proizvesti velike komade stakla zbog primitivne tehnike, pa su to komadidi bojenog stakla povezani olovnim trakama - poput mozaika, a samo su finije detalje (kosu, oči) crtali na staklu• Djeluju kao raznobojni filtri, mijenjaju karakter obične dnevne svjetlosti• I dalje kao važna grana slikarstva ostaju ILUMINIRANI RUKOPISI – karakteristike kao i u kiparstvu (vitki likovi, pažljivo prikazivanje detalja iz prirode)
 15. 15. • Obrnuta perspektiva – umjetnici primjeduju da se stvari smanjuju u daljini, ali nemaju još razvijen sistem, i crtaju po sjedanju, a ne izravnim promatranjem• Narativnost – za razliku od sažete romanike, gotika je jako brbljava, ne samo da de prikazati sve što se spominje ved de i dodavati• Teme su slčne kao i u kiparstvu, likovi su isto vitki i bestjelesni, u S-krivulji• Giotto di Bondone – talijanski slikar iz 13. st. koji je napravio revoluciju u slikarstvu – obnova monumentanog zidnog slikarstva• Utjecaj Bizanta + gotika + antika = Giottov realizam (krupni, čvrsti oblici, bez puno detalja)
 16. 16. Vitraj južnog portala, katedrala Notre-Dame u Chartresu
 17. 17. Giotto: Oplakivanje Krista (freska iz Arena-kapele)
 18. 18. Ambrogio Lorenzetti: Dobra vlada- alegorijski prikaz s realistički oslikanim krajolikom i gradom , freska
 19. 19. S. Lochner: Madonna s djetetom , ulje na dasci
 20. 20. Giovanni Cimabue: freska u Asizu
 21. 21. Brada Limbourgh: minijature s prikazima mjeseci

×