Eufrazijeva bazilika

4,108 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
666
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eufrazijeva bazilika

 1. 1. Eufrazijeva bazilika u Poreču Eufrazijeva bazilika u Poreču jedan je od najljepših sačuvanih spomenika rane Bizantske umjetnosti na Sredozemlju.
 2. 2. Sustav Eufrazijeve bazilike: Čine je znamenite građevine: Eufrazijeva bazilika, Župna crkva, sakristija i cela trikora, Krstionica i zvonik,Maurov oratorij, kao i obližnji biskupski dvor, za koji je najnovijim istraživanjima utvrđeno da pripada istom bizantskom razdoblju kao i bazilika. Uz prezentaciju arheoloških ostataka, u prvom redu mozaika datiranih već u 3. st., u kompleksu možemo razgledati vrijedne sakralne spomenike i umjetničke predmete starokršćanskoga, ranobizantskog i srednjovjekovnog razdoblja. Ime je dobila po biskupu Eufraziju.
 3. 3. Bazilika, zapravokatedrala UznesenjaMarijina, počela segraditi 553. godine natemeljima ranijetrobrodne bazilike. Dodanas je doživjela nizpromjena, pa naizvornom zdanju izranokršćanskog periodastoji treća crkva ugotičkom stilu. Iako susamu zgradu oštetilipotresi, ratovi i požari,autentični podni mozaiciiz 5. st., ostali susačuvani ireprezentativan suprimjerakranokršćanskogslikarstva.
 4. 4. Predeufrazijevo doba Kada sredinom VI. stoljeća biskup Eufrazije započinje svoje velike, ne samo graditeljske poduhvate, on ne polazi od ničega. Na prostoru s koga niče njegova veličanstvena bazilika i niz drugih objekata uz nju, već su postojale ranije sakralne građevine koje se datiraju u IV. stoljeće, vjerojatno odmah nakon 313. godine. Dok kršćanstvo još nije bilo priznato, prve su zajednice i ovdje adaptirale neki postojeći objekt za svoje obrede. Prvom oratoriju, čije ostatke nalazimo na prostoru uz samu Eufrazijevu bazilku, pripadali su podni mozaici na kojima se javljaju motivi vitica, meandra te figure riba koje nedvojbeno upućuju na svoje simboličko značenje.
 5. 5. Upravo iz svih tih podnih mozaika i sačuvanihnatpisa možemo precizno odčitavati faze gradnje,adaptacija, obnove, drugim riječima dinamikuživota kršćanske zajednice u PorečuPredeufrazijeva doba. Iz jedne kamene ploče snatpisom saznajemo o prijenosu tijela porečkogsveca-mučenika, biskupa Maura s groblja izvangrada na mjesto “gdje je bio biskup”. To mjesto jenova dvorana sagrađena uz raniji oratorij iidentična je s njim, čime nastaje dvojna bazilika
 6. 6. Zatećeno stanjeKada se u V. stoljeću gradi nova bazilikavelikih dimenzija, ona urasta u postojećesakralne objekte. To je trobrodna dvoranapravokutnog tlocrta bez apside koja uistočnome dijelu ima polukružni zidić zasvećenička sjedala, a kao i druge istarskecrkve V. st. i ona je nastala pod utjecajemarhitekture istočne obale Jadrana, kao iBliskog istoka. Te su utjecaje lokalnigraditelji uklapali u svoje nasljeđe izstarokršćanskog razdoblja i rimske profanearhitekture.
 7. 7. Konstrukcija bazilike, a prijesvega organizacijaunutrašnjeg prostora,plastički elementi iikonografski programproveden na zidnimmozaicima, predstavljajuiznimno važne momente urazvoju zapadne umjetnosti iuključivanju u nju impulsazačetih u istočnome dijelurazjedinjenog RimskogaCarstva. Jedan od tih velikihinovacijskih elemenata jest iistočni dio Eufrazijevebazilike koji završava s triapside: glavnome broduodgovara velika koja jeizvana poligonalnooblikovana, dok dva pobočnabroda dobivaju svoju apsiduu obliku polukružnogaudubljenja u masu zida kojaje izvana ravna. Tim jezahvatom po prvi puta naZapadu trobrodna bazilika stroapsidalnim završetkom,što znači s tri vizualna ikultna središta i tri zasebnaoltara, oblikovana ujedinstvenu prostornu cjelinu.
 8. 8. Kompleks Eufrazijeve bazilike
 9. 9. Biskupija- Eufrazijeva je bazilika teksredišnji dio većega kompleksa štoga čini niz građevina zidanih mahomu isto vrijeme. Zgrada Biskupijeveća je građevina i tek je udijelovima sačuvala svoj originalniizgled. Nalazi se sjeverozapadno odsame bazilike, te je uskim hodnikompovezana s njezinim narteksom.Bila je to jednokatna građevinajednostavnog pravokutnog tlocrta svelikom apsidom. Reprezentativnasredišnja dvorana na prvome katu,salutatorium ili segretarium, imala jepred apsidom tribelon od koga susačuvani tek fragmenti: stup skapitelom i lukovi s ostacima štuka imramorne dekoracije, a služila je zabiskupovo primanje klera i vjernika uizvanliturgijskim susretima.
 10. 10. Prostori bazilike - Ulazni dio usamu baziliku čini narteks koji jeizveden na mjestu ranije ulice, aprostor ispred narteksa pripadalijepom otvorenom atrijukvadratične osnove. Nasuprotulazu u baziliku smješten jebaptisterij. Ta građevinaosmerokutnog tlocrta potječe izPredeufrazijeva vremena ioslanja se na arhitekturukasnoantičke tradicije.Uzsjeveroistočni kut bazilikeizgrađena je memorijalna kapelakojoj tlocrt pomalo odudara odostalih građevina.Trolisni tlocrtkapele, u kojoj su se čuvalerelikvije, ima ispred svog ulazaovalno predvorje. Izvana su tripolukružne apside kapele dobilepoligonalni oblik, a na čitavoj sugrađevini obavljeni u XIX. stoljećuveći restauracijski poslovi. I atrij, ibaptisterij, baš kao i dijelovi ziđabazilike, preuzeti su dobrimdijelom od građevina koje jeEufrazije tu zatekao.
 11. 11. Vidljivije znakoveprisutnosti i Eufrazija,ali i duha Istoka, naćićemo na bogatojdekoraciji unutrašnjostibazilike. Brodovemeđusobno dijele dvaniza od devet arkadakoje se na svomzapadnom i istočnomkraju vezuju spilastrima na zidu.Arkade tvore stupoviod sivog mramora kojipočivaju na lijepooblikovanim bazama, au gornjem dijeluzavršavaju kapitelimaiznad kojih su imposti sokruglim medaljonimau kojima je uklesanEufrazijev monogram.
 12. 12. MozaiciBogorodica, smještena u gornjem dijeluapside, središnja je točke Eufrazijevebazilike. Njoj na krilu sjedi mali Krist. Krist iBogorodica su i središnje ličnostikršćanstva.Međutim, kako se radi o 540. godini,Justinijanovu vremenu i bizantskom duhu,Bogorodica je odjevena u bizantsko ruho,glave dijelom pokrivene velom zvanimmaforion. Taj veo ima svoje značenje: on jesimbol djevičanstva, a preuzet je vjerojatnoiz sirijske umjetnosti.
 13. 13. CiborijGodine 1277. izgrađen je velikimramorni ciborij, a dao ga je izvestiporečki biskup Oton. Visoki jebaldahin postavljen na četiri tankastupa koja su pripadala prijašnjemciboriju s kapitelima iz VI. stoljeća. Inovi je baldahin prekriven mozaicima,a na čeonoj strani donosi istiikonografski motiv kakav već postojina zidu apside.
 14. 14. Iznad apside nalazi se Krist,a sa svake strane po 6apostola. Medaljon (djelićmedaljona vidi se na sliciciborija) ukrašen je poprsjimamučenica. Svod apside navrhu ima nacrtano nebo doksu ispod njega 2 anđela,sveci te:- arhiđakon Claudius zakojeg se smatra da je bioEufrazijev brat.- Claudiusov sin sa svitkom.- Eufrazije koji nosi maketuEufrazijane.- sv. Mauro, zaštitnik gradaPoreča.Baldahin čiji se gornji dio vidina slici je nešto "novijeg"datuma. Izgrađen je u 13.stoljeću (1277. godine) zavrijeme biskupa Otona. I onje bogato dekoriran, a,između ostalog, ima ioslikane porečke zaštitnikesv. Maura i sv. Eleuterija, teslike sv. Dimitrija, Julijana,Ekolita i Projekta.
 15. 15. Dvije sporedne apside na žalost nisu tako sačuvane poputsredišnje. Na njima su vidljivi samo dijelovi mozaika koji su ihukrašavali. Desna apsida (vide se oštećenja te samo djelovi mozaika koji su je ukrašavali)
 16. 16. Na dva mjesta upodu crkve nalazi sevidljiv na nivou ispodpoda Eufrazijane,pod praeufrazijane.
 17. 17. Tlocrt Eufrazijeve bazilike
 18. 18. Kraj :DVanna Karačić 2.c

×