Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apstraktno slikarstvo

12,567 views

Published on

 • Be the first to comment

Apstraktno slikarstvo

 1. 1. APSTRAKTNOSLIKARSTVOKonstruktivizam, Suprematizam, Orfizam,Rajonizam, Neoplasticizam
 2. 2. Što je apstrakcija? Proces izdvajanja općeg iz pojedinačnog Odbacuju se sve pojedinačne karakteristike predmeta da bi se došlo do same biti U pojedinačne karakteristike ubrajamo i materijalnu osnovu predmeta Npr. olovka
 3. 3. Apstrakcija u likovnoj umjetnosti Stil koji je kod publike i kritike izazvao najviše otpora Želeći oslikati bit emocije, odbacuju se sve pojedinačne karakteristike predmeta/teme koju slikaju Udaljavanje od predmeta – svođenje slikarstva na “gole” elemente likovne forme (boja, linija, obris, kompozicija) Slika izgleda kao da je slikana “iznutra” Apstraktno slikarstvo nije izmišljen tip slikarstva – ono ne teži prikazati materijalno već duhovno Apstraltno slikarstvo je zapravo vrlo konkretno – ono prikazuje srž/bit same teme
 4. 4. Zašto je apstrakcija avangarda? Apstraktni slikari u svojim vizijama bili su vrlo napredni Neke apstraktne slike vrlo su slične pogledu kroz mikroskop Apstraktno slikarstvo u potpunosti odbacuje svaku perspektivu i prikaz prostora – na slici se ne zna što je gore a što dolje Slike često odaju dojam bestežinskog stanja (najveća zamjerka) Dvije su glavne struje apstraktnog slikarstva u 1. pol. 20. st. Geometrijska apstrakcija Organička apstrakcija (lirska apstrakcija)
 5. 5. Vasilije Kandinski Naslikao je prvu apstraktnu sliku 1910.g Apstrakcija, u raznim varijacijama, traje do danas Svoje radove naziva kompozicijama – To su improvizacije turbulentnih kompozicija boja i poteza kista Apsolutno bezpredmetno slikarstvo Rana apstraktna djela pripadala su organičkoj apstrakciji Kasnije prelazi na geometrijsku apstrakciju Napisao je i teoretski manifest o apstraktnom slikarstvu “O
 6. 6. Geometrijska apstrakcija – Ruskaavangarda U Rusiji dolazi do velikih  Geometrijsku apstrakciju započeo je promjena – ruska avangarda Kazimir Maljevič – Crni kvardat na postaje na kratko vrijeme bijelom polju (1913) službena državna umjetnost  Kontrast je osnova umjetnosti, za (Kandinski, Maljevič, sliku je dovoljan jedan likovni Larionov, Gončareva, element, proćišćen od svega ostalog Javljenski) no 1934. biva  Začetnik je pravca geometrijske zakonom zabranjena a jedina apstrakcije – SUPREMATIZMA umjetnost postaje  Suprematizam- zalaže se za prevlast socijalistički realizam (supremaciju) čistog osjećaja reda i Kao i u Njemačkoj, mnogi pravilnosti u umjetnosti; nastoji umjetnici odlaze iz Rusije u dosegnuti savršen sklad oblika i boja Pariz gdje nastavljaju na nepredmetnim slikama koristeći umjetničku karijeru samo crte i osnovne geometrijske likove (Kandinski, Chagall, Soutin)
 7. 7. Maljevič – Crni kvadrat na bijelom polju, 1913
 8. 8. Konstruktivizam (Maljevič i Tatlin) Veže se za Maljeviča, to je  ti se elementi bojaju te ustvari prijenos svojom međusobnom suprematističkih načela na interakcijom stvaraju tenzije arhitekturu na slici Javlja se u Rusiji 1913.g. a  Izvor konstruktivizma ali i kasnije se širi u Europu – suprematizma je u ranom najprije u Nizozemsku gdje futurizmu utječe na nastanak grupe De  20-ih godina Maljevič i Stilj i pravca neoplasticizam Vladimir Tatlin počinju raditi U osnovi konstruktivizma, kao 3D konstrukcije (umjetničke i suprematizma, je upotreba instalacije) koje su postale jednostavnih geometrijskih glavna umjetnička djela koja elemenata – krug, trokut, vežemo za konstruktivizam kvadrat, linija...  Utječe na Bauhaus i funkcionalizam u arhitekturi
 9. 9.  Tatlin, Toranj, 1919
 10. 10. Dubai – Spiralni toranj
 11. 11.  Chicago Spire Santiago Calatrava
 12. 12. Rejonizam (Larionov i Gončareva) Rusija, 1911.  Kompozicija se gradi Mikhail Larionov i Natalia slaganjem “zraka” kontrasnih Gončarova boja koje predstavljaju zrake svjetlosti koje se lome i Razvili su taj stil nakon reflektiraju od različitih odslušanih Marinettovih površina predavanja o futurizmu Željeli su stvoriti svevremen stil, koji prelazi granice prostora i vremena i ne ovisi o njima Rušenje granica između publike i umjetnika
 13. 13. Larionov, Crveni rejonizam
 14. 14. Gončarova
 15. 15. Orfizam (Robert i Sonia Delaunay) Graniči s apstrakcijom, nije u potpunosti apstraktan slikarski stil Francuska, 1911. Ime je dobio prema mitskom pjevaču Orfeju Glavna “tema” su apstraktni krugovi svijetlih boja koji se postavljaju na platno puput duge Nalik su širenju zvučnih valova Orfističke kompozicije nisu posve bespredmetne U obrisima je uvijek vidljiv obris prepoznatljive stvarnosti – npr. Eiffelov toranj, zrakoplov....
 16. 16. Neoplasticizam – De Stilj Pokret nastao 20-ih g. u Nizozemskoj Nova plastična umjetnost Izražavanje ideala duševne harmonije i reda Težnja čistoj geometrijskoj apstrakciji Svođenje slikarstva na osnovne elemente i osnovne boje (linija i ploha, crvena plava i žuta boja) Piet Mondrian, Theo Van Doesburg, Gerit Rietveld
 17. 17.  Gerit Rietveld Stolica
 18. 18. Domaći rad – analiza teksta «Konkretno a ne apstraktno slikarstvo, jer smo prošli razdoblje traženja i teoretskih iskustava. U traženju čistoće umjetnici su morali apstrahirati prirodne oblike, koji u sebi kriju likovne elemente. Kako bi se izrazio, umjetnik je morao razoriti oblike prirode da stvori oblike umjetnosti. Danas je pojam umjetničke forme jednako zastario kao i pojam prirodnih oblika. Otvaramo razdoblje čistog slikarstva gradeći duhovne oblike, razdoblje konkretizacije stvaralačkog duha. Konkretno a ne apstraktno slikarstvo, jer ništa nije konkretnije, ništa nije stvarnije nego neka linija, neka boja, neka površina. Zar su: neka žena, neko stablo ili neka krava konkretniji elementi na platnu? Ne: žena, drvo i krava konkretni su u prirodnom stanju, a kada su naslikani, apstraktniji su, varljiviji, nejasniji i izmišljenjiji nego neka ploha ili neka linija. Konkretno a ne apstraktno slikarstvo jer je duh ušao u doba svoje zrelosti; kako bi se iskazao na konkretan način potrebna su mu jasna i misaona sredstva. Prevlast individualizma kao i prevlast lokalnog duha uvijek su bile zapreke rađanju univerzalne umjetnosti. Kada se izražajna sredstva oslobode posebnosti, onda se nalaze u vezi sa samim ciljem umjetnosti a taj je: ostvarenje univerzalnog govora.» Theo van Doesburg, Manifest konkretne
 19. 19.  «Nefigurativna umjetnost privodi kraju staru kulturu umjetnosti, zato sada čovjek s većom sigurnošću može razmotriti i ocijeniti cijelu kulturu umjetnosti. Sada se nalazimo na prekretnici te kulture – počela je kultura određenih odnosa. «Priroda uvijek funkcionira s apsolutnom pravilnošću». Piet Mondrian «Po mom mišljenju značajku suvremene umjetnosti sa sociološkog stajališta pokazuje činjenica da se publika dijeli na dvije kategorije osoba: one koji razumiju i one koji ne razumiju…Očigledno, modernistička umjetnost nije stvorena za sve ljude, kao što je to bio slučaj sa romantizmom, već je od svog početka bila namijenjena posebno nadarenoj manjini. Navikle da prednjače na svakom polju, mase osjećaju da su njihova prava ugrožena tom umjetnošću, koja je umjetnost privilegiranih, aristokracije instinkta.» Gasset y Ortega , O dehumanizaciji umjetnosti

×