Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
SULIT
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 1249...
3
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
1. Tokoh berikut menggunakan istilah had...
4
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
3. Pemerintahan secara mutlak oleh raja-...
5
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
6.
Mengapakah perubahan tersebut berlaku...
6
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
9. Antara yang berikut, yang manakah ber...
7
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
13. Apakah persamaan senarai tokoh berik...
8
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
17. Sistem pendidikan pondok merupakan s...
9
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
21. Bagaimanakah British mengawas kebers...
10
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
25.
Mengapakah majalah di atas penting ...
11
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
28. Rajah di bawah menunjukkan penyatua...
12
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
31. Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah ...
13
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
35. Gambar menunjukkan Jata Negara Mala...
14
[Lihat halaman sebelah
1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT
39. Perang Dunia Pertama tercetus di Er...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trial Perlis 2016. Soalan K1

531 views

Published on

Trial Perlis 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trial Perlis 2016. Soalan K1

 1. 1. 2 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT SULIT SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 1249/1 SEJARAH Kertas 1 Ogos 1 jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2 Jawab semua soalan 3 Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan,iaitu A,B,C dan D.Bagi setiap soalan,pilih satu jawapan sahaja . Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan ,padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak. PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 ANJURAN BERSAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS DAN MAJLIS GURU CEMERLANG NEGERI PERLIS
 2. 2. 3 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 1. Tokoh berikut menggunakan istilah hadarah yang bermakna kehidupan di bandar di dalam karya Muqaddimah Ibn Khaldun Apakah ciri kehidupan di bandar yang dimaksudkan itu? A. Moral yang tinggi B. Kesejahteraan hidup C. Hal-hal kebudayaan D. Kemajuan ekonomi 2. Gambar di bawah berkaitan dengan tulisan Hieroglif Apakah kepentingan tulisan tersebut? A. Rekod aktiviti pertanian B. Mencatat kadar banjir C. Rekod pergerakan matahari D. Membuat kalendar
 3. 3. 4 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 3. Pemerintahan secara mutlak oleh raja-raja Etruscan di Rom tidak disenangi oleh masyarakat Latin Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut? A Melancarkan nasionalisme B Mendesak diadakan pilihanraya C Merampas kuasa D Bangun memberontak 4. Rajah di bawah berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom. Konsul 1 dan Konsul 2 Dewan Senat Dewan Perhimpunan Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran? A Menyekat pengaruh gereja B Mengimbangi kuasa pemerintah C Memperkukuh kedudukan perintah D Mengelakkan penjajahan kuasa asing 5. Maklumat di atas merujuk kepada binaan A. Pantheon B. Aqueduct . C. Acropolis D. Colloseum  Berbentuk kubah  Siap semasa Maharajá Flavian  Tempat pertarungan pahlawan
 4. 4. 5 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 6. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A. Pertambahan penduduk B. Peranan pemerintah C. Perluasan kuasa D. Peranan pelabuhan 7. Gambar menunjukkan prasasti Telaga Batu yang dijumpai di Palembang, Sumatera Apakah kepentingan prasasti tersebut A. Amalan taat setia B. Unsur magis C. Orde kosmos D. Keagamaan 8. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah? A Mewujudkan semangat assabiah B Memulakan persaingan kuasa C Memantapkan sistem pentadbiran D Memperkukuhkan perpaduan antara suku Funan walaupun pada tahap awal ialah kerajaan agraria tetapi kemudiannya berkembang menjadi kerajaan maritim
 5. 5. 6 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 9. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah ? I Menghalalkan amalan riba II Menjalankan pemerintahan berpusat III Menjalin kerjasama antara kabilah IV Mengamalkan perkahwinan bebas A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 10. Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi ? A Memberi panduan pemerintahan negara B Melindungi tradisi masyarakat Arab C Menamatkan permusuhan dengan Rom D Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy Makkah 11. Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas Perang Badar berakhir. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A Suku yang bertelagah berdamai B Islam diterima dengan kerelaan C Kebebasan beragama diamalkan D Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam 12. Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah? A Pemilihan dilakukan oleh ulama B Mengamalkan sistem pewarisan C Melalui perundingan Majlis Syura D Berdasarkan wasiat khalifah terdahulu  Mengampunkan tawanan perang  Membebaskan tawanan wanita
 6. 6. 7 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 13. Apakah persamaan senarai tokoh berikut? A Mengasaskan ilmu geometri B Menterjemahkan karya sastera Arab C Mengemukakan teori kedatangan Islam D Mencatatkan fakta tepat tentang pelayaran 14. Institusi berikut telah ditubuhkan setelah kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Apakah kesan penubuhan institusi tersebut? A Menyemai semangat persaudaraan B Memantapkan sistem pemerintahan C Menanam sikap mementingkan ilmu D Mengukuhkan adat tradisi tempatan 15. Bagaimanakah Kerajaan Aceh berusaha menyekat perkembangan agama Kristian di Asia Tenggara? I Meningkatkan penyebaran agama Islam. II Menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu. III Menaungi negeri-negeri kecil di Sumetera Utara. IV Menghantar ulama untuk mengajar agama Islam. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 16. Gelaran ”Bayangan Allah di muka bumi” merupakan warisan dan lanjutan amalan pemerintahan kerajaan A Bani Umaiyah B Bani Abbasiyah C Khulafah Al Rasyidin D Kesultanan Melayu Melaka  John Crawford  Snouk Hurgronje  Emanuel Gadinho Eredia Madrasah PasantrenPondok
 7. 7. 8 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 17. Sistem pendidikan pondok merupakan salah satu sistem pendidikan formal di Asia Tenggara. Apakah nama lain bagi sistem tersebut di Acheh? A. Dayah B. Pesantren C. Rangkang D. Madrasah 18. Gambar di bawah menunjukkan sejenis alat pemintal benang Siapakah tokoh yang mencipta alat tersebut? A James Watt B John Hargreaces C Richard Arkwright D Matthew Boulton 19. Pergerakan Luddite telah wujud di Britian pada awal abad ke-19. Mengapakah timbulnya pergerakan tersebut? A. Menuntut kenaikan gaji B. Membantah majikan yang zalim C. Menentang penggunaan mesin D. Membela nasib pekerja kilang 20. Kemasukan imigran dari China dan India ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu semakin bertambah pada awal abad ke-20. Apakah kesan kepada situasi di Tanah Melayu? A Perkembangan industri pelombongan B Ladang-ladang getah kian bertambah C Pertempatan setinggan meningkat D Kewujudan masyarakat majmuk
 8. 8. 9 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 21. Bagaimanakah British mengawas kebersihan dan kesihatan awam di Kuala Lumpur sekitar tahun 1890-an? A Menubuh Sanitary Board B Pusat kesihatan diwujudkan C Membina hospital kerajaan D Penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan 22. Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah. Apakah maksud imperialisme ? I Penjajahan wilayah lain II Penyebaran budaya luar III Pembebasan kuasa politik IV Peluasan pengaruh A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 23. Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem pendidikan tersebut? Sistem Pendidikan di Indonesia awal Awal abad ke-19 Bandar Anak golongan priyayi Kampung Anak orang kebanyakan A Mengelakkan kesesakan di sekolah-sekolah kampong B Menyekat penghijrahan penduduk ke Bandar C Membuat pilihan mengikut pencapaian D Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan 24. Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong, Terengganu menentang British. Mengapakah penentangan itu dilakukan? A Pembinaan balai polis B Pengenalan peraturan tanah C Perlucutan jawatan pembesar D Pembunuhan penduduk tempatan
 9. 9. 10 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 25. Mengapakah majalah di atas penting ketika itu? I Menghayati ajaran agama II Menghargai warisan bangsa III Meningkatkan kemajuan bangsa IV Menggalakkan perpaduan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 26. Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? A Penyatuan negara B Perluasan wilayah C Membalas dendam D Penguasaan ekonomi 27. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara negara dan bangsa. Apakah buktinya? A Pemerintahan raja berkuasa mutlak B Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum C Perlembagaan bertulis yang lengkap D Persamaan dengan Hukum Kanun Melaka  Pengasuh, 1918  Majalah Guru, 1924  Bulan Melayu, 1930  Peperangan dengan Denmark – 1864  Peperangan dengan Austria – 1866  Peperangan dengan Perancis – 1870
 10. 10. 11 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 28. Rajah di bawah menunjukkan penyatuan ketiga-tiga unit politik di Tanah Melayu dalam pentadbiran Malayan Union. Mengapakah British bertindak demikian? I Memelihara hak istimewa peribumi II Menjimatkan kos pentadbiran III Melahirkan pentadbiran yang licin IV Memperkukuh pemerintahan beraja A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 29. Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British Pada 8 Februari 1946. Apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan? A Kemasukan kaum imigran akan berterusan B Pembentukan kerajaan sendiri menjadi kenyataan C Pembubaran Majlis Mesyuarat Negeri dilaksanakan D Hak istimewa penduduk peribumi terjejas 30. Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951? A Mengukuhkan kuasa penjajah B Memelihara hak penduduk peribumi C Melatih pemimpin dalam pentadbiran D Memperaku kuasa pembesar tempatan Negeri-Negeri Selat Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Negeri-NegeriMelayu Tidak Bersekutu Malayan Union 1946
 11. 11. 12 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 31. Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan. Apakah tugas suruhanjaya tersebut ? A Menganjurkan rundingan antara kaum B Melantik pegawai pentadbiran baru C Mencadangkan tarikh pilihan raya D Merangka perlembagaan 32. Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu ? A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia B Memecahbelahkan perpaduan rakyat C Menggugat rancangan kemerdekaan D Mengukuhkan kedudukan British 33. Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Mengapakah negeri tersebut menyokong gagasan Malaysia ? A Menamatkan ancaman komunis B Memperkukuh amalan demokrasi C Mengelakkan campur tangan asing D Memenuhi desakan penduduk tempatan 34. Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia? A Menetapkan tarikh pilihan raya B Menggubal undang-undang C Memilih ahli Dewan Rakyat D Membubarkan Parlimen Negeri Yang Menyokong Gagasan Malaysia Singapura Sabah Sarawak
 12. 12. 13 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 35. Gambar menunjukkan Jata Negara Malaysia. Mengapakah jata tersebut penting kepada negara dan bangsa Malaysia? A Memperkukuh perpaduan rakyat B Melambangkan pentadbiran yang sistematik C Mengukuhkan semangat kenegerian D Melambangkan kemajuan ekonomi 36. Apakah tanaman yang diberikan tumpuan oleh FELDA? A Tebu B Padi C Getah D Kelapa 37. Rukun Negara ialah A Undang-undang B Dasar Negara C Garis panduan D Ideologi Negara 38. Apakah dasar di atas? A Dasar Hala Tuju Cara Baru B Dasar Penswastaan C Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara D Dasar Pensyarikatan Malaysia  Mengurangkan beban kewangan kerajaan  Meningkatkan produktiviti  Meningkatkan kualiti perkhidmatan
 13. 13. 14 [Lihat halaman sebelah 1249/1 © 2016 Hak Cipta MPSM dan MGC Negeri Perlis SULIT 39. Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah mulai tahun 1914 hingga tahun 1918. Mengapakah Amerika Syarikat turut terlibat dalam perang tersebut? A Menguji senjata B Permintaan Britain C Mempertahankan Serbia D Menyekat ideologi komunis 40. Peta di bawah menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia. Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut ? A Membangunkan wilayah pembangunan baru B Mewujudkan keseimbangan ekonomi C Merancakkan perkembangan perindustrian D Membentuk masyarakat yang bermaklumat KERTAS SOALAN TAMAT

×