Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan Target 2016 Fakta & KBAT

Kredit to Grup Sejarah 123

  • Login to see the comments

Soalan Target 2016 Fakta & KBAT

  1. 1. SOALAN TARGET : SEJARAH SPM 2016 TINGKATAN 4 TAJUK /FAKTA SOALAN KBAT BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA - Lokasi Tamadun dan Sungai 1. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam pembentukan tamadun? 2. Apakah sebab lembah sungai dipilih untuk pembentukan tamadun awal manusia 3. Apakah kepentingan sungai kepada manusia pada hari ini? 4. Mengapakah berlaku pencemaran sungai? 5. Beri cadangan untuk mengatasi pencemaran sungai 6. Alam sekitar ialah anugerah tuhan yang amat bernilai kepada manusia namun kegiatan manusia telah menjejaskan kesejahteraan alam. Huraikan kegiatan manusia yang boleh menjejaskan kualiti alam. BAB 1 Tamadun Hwang Ho & Indus a) Proses pembentukan b) Sumbangan 1. Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dari aspek politik yang boleh dicontohi bagi membangunkan negara kita? 2. Cabaran untuk meningkatkan pencapaian tamadun negara kita 3. Berdasarkan kegemilangan tamadun Hwang Ho, bagaimanakah anda dapat meningkatkan perkembangan ekonomi negara kita 4. Apakah keistimewaan bandar-bandar yang terdapat dalam tamadun Indus yang boleh dicontohi oleh negara kita? BAB 2 Pendidikan / Ekonomi / Senibina a) Yunani b) Rom c) India d) China 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan pandangan bagaimana pendidikan bolehmenyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara 2. Jelaskan usaha yang perlu dilakukan oleh pemimpin hari ini utk memajukan bidang perniagaan 3. Apakah kepentingan mengekalkan bangunan bersejarah/warisan BAB 3 PENGARUH AGAMA HINDU & BUDDHA a) Penyebaran / Pemerintahan b) Monumen / Candi 1. Andaikan anda seorang Raja. Apakah yang perlu anda lakukan untuk mengukuhkan kedudukan anda sebagai pemerintah? 2. Pada pendapat anda, apakah aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja? 3. Mengapakah agama penting dalam kehidupan masyarakat? 4. Sebagai generasi muda, apakah yang anda lakukan untuk menjaga dan memulihara tinggalan sejarah yang terdapat di Malaysia? BAB 4 PERKEMBANGAN ISLAM DI MEKAH a) Riwayat Hidup / Keperibadian Nabi Muhammad b) Penyebaran Islam di Mekah (Dakwah secara rahsia & terbuka / Penentangan Kaum Quraisy) 1. Sebagai generasi muda, apakah yg boleh diteladani drp sifat & keperibadian Nabi Muhammad 2. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan sikap hormat menghormati terhadap agama kaum lain di negara ini? 3. Apakah strategi yang boleh kita pelajari daripada Nabi Muhammad untuk mengurangkan tekanan dan penindasan daripada masyarakat Arab Quraisy? Bab 5 Piagam Madinah a) Latar belakang b) Kandungan / Kepentingan c) Peristiwa Pembukaan semula Kota Mekah d) Peperangan dlm Islam 1. Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut diamalkan oleh masyarakat Malaysia bagi merealisasikan semangat 1Malaysia 2. Berikan pandangan anda bagaimanakah kita dapat mengekalkan keamanan dunia? 3. Pada pendapat anda, apakah persiapan yang perlu kita lengkapkan bagi menghadapi ancaman luar? Mesir - Sg Nil Mesopotamia - Sg. Tigris & Euphrates Indus - Sg Indus Hwang Ho - Sg. Hwang Ho Harrappa Ying Yang
  2. 2. BAB 6 Bani Abbasiyah/ Turki Utmaniyyah a) Proses pembentukan b) Sumbangan dalam ilmu pengetahuan c) Faktor Kejayaan empayar Turki Utmaniyyah d) Pertembungan Tamadun 1. Pada pendapat anda apakah langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia? 2. Pada pandangan anda, apakah manfaat sekiranya Malaysia menjadi hab pendidikan serantau? 3. Apakah kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar? 4. Apakah kepentingan menuntut ilmu BAB 7 Pengaruh kedatangan Islam a) Ekonomi b) Sosiobudaya c) Keistimewaan Islam 1. Apakah kesan gaya hidup bercirikan Islam masyarakat Melayu kepada masyarakat pelbagai kaum di negara kita? 2. Bagaimanakah pengamalan sistem ekonomi Islam dapat memakmurkan ekonomi Malaysia? 3. Apakah cabaran untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam terkemuka? BAB 8 Pengaruh Islam dalam ekonomi a) Matawang/ Perdagangan/ Cukai b) Pentadbiran (politik) c) Bahasa Melayu / nilai hidup / pendidikan 1. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri seorang pedagang yang berjaya? 2. Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita? . 3. Apakah kepentingan cukai dalam sesebuah negara? 4. Bagaimanakah bahasa kebangsaan dapat mewujudkan keharmonian antara kaum di negara kita? BAB 9 Zaman Gelap Zaman Renaissance Revolusi Pertanian a) Maksud b) Ciri-Ciri c) Zaman Kemuncak Pertengahan 1. Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita? 2. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan dalam usaha meneroka bidang baharu? 3. Menjelang tahun 2020, Malaysia disasarkan menjadi negara maju sepenunhnnya, namun demikian terdapat pelbagai cabaran yang menghalang usaha untuk mencapai matlamat tersebut. i. Jelaskan cabaran-cabarannya ii. Langkah mengatasi cabaran tersebut 4. Berikan cadangan anda untuk membangunkan rakyat Malaysia yang cemerlang dalam pelbagai bidang. 5. Apakah perugahan yang perlu dilakukan dalam bidang pertanian negara kita. BAB 10 Dasar British dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara a) Getah / Bijih Timah b) Kedatangan Buruh c) Kesan2 Dasar ekonomi d) Pengangkutan & Perhubungan e) Perkhidmatan Kesihatan 1. Mengapakah perusahaan getah masih penting kepada negara kita sehingga hari ini? 2. Apakah tanggungjawab anda untuk mengekalkan prasarana negara kita? 3. Mengapakah kita masih lagi menjadi tumpuan warga/buruh asing? 4. Pada pendapat anda, apakah tindakan sewajarnya yang perlu diambil orang Melayu untuk menangani dasar British?
  3. 3. TINGKATAN 5 TAJUK /FAKTA SOALAN KBAT BAB 1: Kemunculan & Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Tumpuan Kepada semua Sub tajuk a) Nasionalisme di Asia Tenggara b) Faktor perkembangan c) Nasionalisme tahap 1 dan 2 d) Ciri-ciri Birokrasi Barat 1. Sebagai warganegara Malaysia yang patriotik, apakah peranan anda untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia drp dijajah semula? 2. Sebagai pemimpin, apakah tindakan yang anda lakukan untuk memodenkan pentadbiran negara ? 3. Bagaimanakah anda dapat memupuk ciri-ciri seorang patriotic dalam diri anda? 4. Pada pendapat anda, apakah penjajahan bentuk baru yang boleh menggugat kedaulatan negara di Asia Tenggara? BAB 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua Tumpuan Kepada semua Sub tajuk a) Penentangan Pemimpin setempat b) Kelantan & Terengganu c) Faktor pemangkin Nasionalisme 1. Apakah sikap pejuang tempatan ketika menentang penjajah yang boleh dijadikan iktibar? 2. Apakah yang akan terjadi sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. 3. Apakah peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemerdekaan negara kita? Jelaskan 4. Sebagai warganegara Malaysia yang patriotik, apakah semangat yang perlu ada dalam diri anda ketika menentang musuh? BAB 3 : Pembinaan Bangsa & Negara a) Konsep Negara Bangsa (Itali, Jerman, Madinah) b) 6 ciri Negara & Bangsa Kesultanan Melayu Melaka c) Warisan di Negeri-Negeri Melayu (Johor & Terengganu) 1. Mengapakah konsep rundingan & toleransi dipilih dalam membentuk negara & bangsa Malaysia? 2. Walaupun kita hidup zaman moden, budaya dan warisan bangsa tetap perlu dipelihara. i. Mengapakah kita perlu mengekalkan warisan sesuatu bangsa ii. Cadangkan langkah-langkah untuk memelihara warisan sesuatu bangsa. BAB 4 Malayan Union a) Sebab pengenalan b) Ciri-Ciri c) Kesan buruk kepada penduduk tempatan  Penentangan Rosli Dobhi di Sarawak 1. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union adalah sesuatu yang wajar.Berikan penjelasan anda. 2. Sekiranya anda menjadi penduduk tempatan ketika itu, adakah anda menyertai demonstrasi menentang Malayan Union. Apakah pendirian anda? Berikan alasan anda. 3. Orang Melayu berjaya menggagalkan Malayan Union. Bagaimanakah keadaan ini berlaku. 4. Sebagai seorang pemimpin bagaimanakah anda memastikan kepentingan orang Melayu dikekalkan? 5. Apakah yang akan terjadi kepada negara dan bangsa kita sekiranya orang Melayu gagal menentang Malayan Union? BAB 5 : Pembinaan Negara & Bangsa Merdeka a) Suruhanjaya Reid b) Perjanjian Persekutuan 1957 1. Wujudnya tolak ansur dalam penggubalan perlembagaan Malaysia. Buktikan. 2. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan cara yang sangat istimewa. Buktikan pernyataan tersebut 3. Sebagai seorang murid ,bagaimanakah anda dapat menghargai sumbangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara? 4. Mengapakah negara perlu menyambut hari kemerdekan. 5. Berikan cadangan untuk menyambut hari kemerdekaan dengan penuh meriah. Tok Janggut Hj. Abd. Rahman Limbong Istana Melaka
  4. 4. BAB 6 : Pembentukan Malaysia a) Faktor pembentukan b) Reaksi negara terlibat c) Suruhanjaya Cobbold 1. Mengapakah kemasukan Sabah & Sarawak dalam Malaysia banyak memberi faedah kepada rakyat negeri tersebut? 2. Bagaimanakah usaha dapat dilakukan bagi Malaysia membentuk negara & bangsa berteraskan konsep 1Malaysia? BAB 7 : Sistem Pentadbiran Negara Malaysia a) Raja Berperlembagaan - Maksud / Bidang Tugas b) Lambang Jata & Bendera Malaysia c) Kerajaan Persekutuan dan Negeri 1. Cadangkan langkah-langkah untuk mengekalkan institusi Raja Berperlembagaan di negara kita. 2. Buktikan tindakan-tindakan anda yang menunjukkan anda taat setia kepada raja dan negara. 3. Sebagai seorang pelajar sekolah , bagaimanakah anda menghargai Jalur Gemilang iaitu bendera negara kita. 4. Apakah yang akan berlaku sekiranya tiada pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan & kerajaan negeri? BAB 8 : Pembangunan & Perpaduan untuk kesejahteraan a) Dasar Ekonomi Baru (DEB) b) Dasar Pertanian/ Penswastaan/ Persyarikatan/ Kejayaan Malaysia 1. Jelaskan peranan generasi muda Malaysia hari ini dalam usaha memajukan ekonomi negara. 2. Mengapakah pertanian masih sesuai dalam sebuah negara perindustrian seperti Malaysia hari ini? 3. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia pada hari ini yang boleh menjadi kebanggaan generasi akan datang? 4. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri warganegara yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara? BAB 9 : Malaysia Dalam Kerjasama Masyarakat Antarabangsa Tumpuan kepada semua subtopik Blok Dunia & Perang Dingin a) Ciri-ciri Blok Dunia b) Faktor dan kesan Perang Dingin 1. Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin pertubuhan dunia, apakah yang akan anda lakukan demi keamanan manusia sejagat?. 2. Bagaimanakah sesebuah negara boleh mengelakkan peperangan daripada berlaku? 3. Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk mengelakkan berlakunya konflik di peringkat antarabangsa?. BAB 9 Dasar Luar Malaysia a) Maksud hubungan Bilateral & Multilateral b) Faktor penggubalan dasar luar c) Perkembangan dasar luar negara 1. Apakah manfaat kerana negara kita mengamalkan Dasar Berkecuali? 2. Apakah tujuan Malaysia melibatkan diri dalam pertubuhan antarabangsa? 3. Apakah usaha kerajaan Malaysia menghadapi cabaran Globalisasi? 4. Berdasarkan pendapat anda, jelaskan kepentingan menyertai sesebuah pertubuhan di peringkat antarabangsa? BAB 9 ASEAN a) Latar belakang b) Matlamat c) Sumbangan  Politik  Ekonomi  Sosial 1. Apakah kepentingan pertubuhan serantau kepada negara anggota? 2. Apakah faedah yang Malaysia perolehi dengan menganggotai ASEAN?. 3. Keanggotaan ASEAN perlu diperluaskan kepada negara-negara Asia. Berikan pandangan anda. 4. Sekiranya anda sebagai pemimpin negara, apakah usaha anda untuk membantu negara anda selepas terlibat dengan peperangan ? BAB 9 a) ICT b) K-Ekonomi, c) K- Masyarakat 1. Sebagai belia muda yg mempunyai semangat patriotism, apakah cadangan anda utk membantu kerajaan agar K-ekonomi & k-masyarakat berjaya dilaksanakan 2. Apakah kepentingan alat komunikasi canggih hari ini? 3. Bagaimankah kita boleh menjayakan usaha kerajaan untuk menghadapi cabaran globalisasi? Kuala Lumpur Kapitalis vs komunis
  5. 5. CONTOH JAWAPAN KBAT TINGKATAN 4 BAB 1 SOALAN 6: Alam sekitar ialah anugerah tuhan yang amat bernilai kepada manusia namun kegiatan manusia telah menjejaskan kesejahteraan alam. Huraikan kegiatan manusia yang boleh menjejaskan kualiti alam. FAKTA HURAIAN CONTOH/KESAN Pembalakan haram Penebangan hutan yang tidak terkawal oleh pihak-pihak tertentu Hakisan tanah, pemanasan global, banjir. Pertanian tidak terancang Pembukaan tanah tanpa kawalan dan tidak tersusun Jerebu Pembinaan tidak terancang Pembinaan kawasan kediaman di kawasan berbukit Bencana alam dan hakisan tanah Pencemaran sungai Masyarakat tidak menghiraukan kebersihan sungai dengan membuang sampah di dalam sungai Banjir dan habitat air terancang Asap kenderaan Pelepasan gas karbon monoksida oleh kenderaan Jerebu dan pemanasan global Perindustrian tidak terkawal Pelepasan asap kilang ke udara mencemarkan ruang udara Jerebu Pembakaran terbuka Masyarakat perlu kesedaran tentang kesan daripada pembakaran terbuka Pemanasan global Kelemahan sistem pelupusan sampah Penyediaan kawasan pelupusan sampah yang kurang Banjir kilat Pembungan sisa toksik Kesedaran masyarakat tidak mengambil berat pembungan sisa toksik di tempat yang sesuai Habitat terancang dan bencana alam BAB 3 SOALAN 3 : Jelaskan sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara FAKTA HURAIAN CONTOH Sumber bahan mentah Memenuhi keperluan industri tempatan dan diekspot Getah Sumber makanan Memenuhi keperluan penduduk dan mengurangkan import. padi Teknologi moden Memajukan teknologi tinggi Klon Pelabur asing Memajukan sektor perusahaan perkilangan Mata wang Sumber pendapatan Taraf hidup peladang atau penternak atau nelayan meningkat Pendapatan bertambah Peluang pekerjaan Membuka peluang pekerjaan dalam seKtor perladangan dan perkilangan Memenuhi jawatan kosong
  6. 6. BAB 4 SOALAN 4 : Bagaimanakah semangat hijrah boleh diaplikasikan untuk memajukan masyarakat Malaysia hari ini ? FAKTA HURAIAN CONTOH Sanggup berkorban Berkorban meninggalkan kehidupan mereka di Makkah Orang Islam Makkah Menyusun strategi Untuk mencapai kejayaan Pelajar perlu bersungguh – sungguh untuk belajar dan merancang masa depan Bersikap terbuka menerima perubahan Supaya tidak ketinggalan Sesuai dengan perkembangan semasa Berani menghadapi cabaran Nabi Muhammad saw dan umat Islam menghadapi pelbagai cabaran Dalam peristiwa hijrah Kebijaksanaan pemimpin Peranan pemimpin ke arah kegemilangan negara Tunku Abdul Rahman dan Tun Dr Mahathir Mohammad Berpegang kepada ajaran agama Hidup aman damai Mengamalkan nilai-nilai agama / murni BAB 6 SOALAN 4 Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagaihab pendidikan dunia? FAKTA HURAIAN CONTOH Sebagai hab pendidikan dunia Melalui kemasukan ramai pelajar asing ke Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM) yang bertaraf antarabangsa Universiti negara luar turut membuka cawangan mereka di Malaysia Universiti Xiamen China akan membuka kampus di Salak Tinggi ,Selangor pada tahun 2015. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Institusi Perguruan Guru Malaysia (IPGM) mengadakan program berkembar dengan universiti luar negara Faedah program ini ialah untuk pemindahan teknologi daripada aspek kurikulum. Universiti Victoria Pendidikan di Malaysia turut mendapat pengiktirafan dari UNESCO melaksanakan program latihan guru secara kerjasama bersesuaian dengan matlamat pengantaraan. Institusi Perguruan Guru Malaysia telah mendapat pengiktirafan daripada universiti luar negara Produk penyelidikan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah mendapat pengiktirafan dunia dalam pameran British Innovation and Technology Show 2008 di Alexandra Palace, London
  7. 7. TINGKATAN 5 BAB 1 SOALAN 4 Pada pendapat anda, apakah penjajahan bentuk baru yang boleh menggugat kedaulatan negara di Asia Tenggara? FAKTA HURAIAN CONTOH Banyak filem asing ditayangkan Filem-filem asing yang memaparkan unsur- unsur keganasan, pornografi, pergaulan bebas dan sebagainya. Filem Rambo 1,2, 3,4 Kawalan ke atas kewangan negara Sistem kewangan negara bergantung terhadap kekukuhan dolar Amerika dan harga komoditi eksport bergantung kepada negara- negara maju. Harga komoditi eksport bergantung kepada kuasa-kuasa besar yang mengimport Menguasai ekonomi negara melalui bantuan dana asing Negara-negara yang kurang maju bergantung kepada bantuan negara luar khususnya negara maju dalam membangun ekonomi. Terpaksa menerima sebarang bentuk syarat yang ditetapkan agar bantuan dana yang disalurkan itu berterusan Menjadi tempat ujian senjata negara luar Negara-negara maju menjadiakan Asia Tenggara sasaran untuk menguji senjata baru seperti senjata nuklear Perang Vietnam Bantuan ketenteraan yang berterusan Negara Asia Tenggara masih bergantung kepada tentera asing untuk mempertahankan negara Singapura membenarkan Amerika Syarikat berpangkalan di sana Campur tangan negara luar dalam hal ehwal politik negara Amerika Syarikat sebagai kuasa veto PBB menggunakan kuasa yang ada untuk menghalang peralihan kuasa autonomi masyarakat Islam Isu Perjuangan Islam Moro di Mindanao dan masyarakat Islam Pattani di Selatan Thailand Mematuhi peraturan antarabangsa yang ditetapkan kuasa besar Malaysia antara negara yang terlibat dalam pusingan rundingan TPPA yang diketuai oleh Amerika Syarikat Malaysia akan menerima kesan sekiranya TPPA diterima . Budaya hiburan yang keterlaluan Kemasukan hiburan dari luar tanpa sekatan di tambah dengan kemajuan sistem Internet Penularan muzik K-POP dari Korea Penerapan budaya asing tanpa disedari Melalui tayangan filem dari luar Amalan tidak menghormati ibu bapa, gaya hidup abnormal seperti homoseksual diterima sebagai budaya hidup di negara barat.
  8. 8. BAB 4 SOALAN 5 Apakah yang akan terjadi kepada negara dan bangsa kita sekiranya orang Melayu gagal menentang Malayan Union?. ISI HURAIAN CONTOH Tanah Melayu menjadi Tanah jajahan mahkota Diketuai oleh Gabenor Undang-undang parlimen British. Negeri diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri Contoh Gabenor MU yang pertama.Sir Edward Gent Kedaulatan raja Melayu terjejas Sistem beraja terhapus Raja hilang takhta dan kuasa memerintah negeri. Raja hanya berkuasa dalam soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Contohnya Sultan Selangor dan sultan Johor Status quo pribumi tercabar Penduduk memperoleh hak dan taraf yang sama. Komposisi kaum tidak seimbang. Kerakyatan Jus Soli Warisan tamadun terancam Tulisan Jawi terhapus Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan. Islam bukan agama persekutuan Generasi muda tidak boleh membaca tulisan jawi Negara tidak stabil Perkauman semakin menebal. Wujud jurang ekonomi antara kaum. Berlaku pertumpahan darah Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 SOALAN 4 Sekiranya anda sebagai pemimpin negara, apakah usaha anda untuk membantu negara anda selepas terlibat dengan peperangan ? ISI HURAIAN CONTOH Memberi peruntukkan kewangan yang banyak kepada pembangunan Membina frasarana yang baik memulihkan keadaan frasarana yang musnah atau rosak bangunan,jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya Memberi bantuan perubatan/kesihatan menempatkan semula penduduk ke kawasan tempat tinggal mereka secepat mungkin mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit beri-beri, malaria, taun Menubuhkan tabung bencana negara menyelaraskan rancangan penempatan atau pembinaan semula tempat tinggal yang musnah akibat perang bantuan WHO dan UNESCO Menggerakkan tentera / polis mengawal keamanan negara mengelakkan kekacauan yang berkemungkinan akan berlaku rusuhan atau merebut bahan makanan dan keperluan harian Meminta bantuan orang perseorangan /orang awam membantu kerja-kerja pembinaan semula membentuk pasukan- pasukan sukarelawan, perubatan

×