Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
SKEMA KERTAS 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2016
SOALAN 1 : BAB 1 TINGKATAN 4
Soalan Butiran Markah
1 (a) Nyatakan du...
2
F2 Meningkatkan penyelidkan berkaitan sektor pertanian 1
F3 Mengusahakan bidang baru berkaitan pertanian 1
[Mana-mana 3X...
3
F4 Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 1
F5 Mengenakan koata yang rendah kepada pekebun kecil geta...
4
H10
F11
H11
F12
H12
F13
H13
F14
moden
Rakyat tempatan terlibat secara langsung dalam sistem ekonomi moden
dengan menjadi...
5
F7
H7
F8
H8
F9
H9
F10
H10
perbankan asing yang bermodal besar
Memiliki budaya kerja rajin/ ramah/ berbudi bahasa
budaya ...
6
[ mana –mana 3x1] [ 3 m]
3(d) Bagaimanakah suruhanjaya di 3(a) ini berperanan dalam membentuk negara
Malaysia yang sejah...
7
4 (b) Apakah kelebihan Dasar Penswastaan kepada pembangunan negara?
F1 Kerajaan memindahkan perkhidmatan, perusahaan, ke...
8
H7 Semua kaum terlibat dalam pembangunan ekonomi negara 1
H8 Pembangunan pendidikan untuk semua kaum 1
(Mana-mana jawapa...
9
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 6x 1 m] [6 m]
5c(ii) Bagaimanakah pendidikan berkualiti bermanfaat dalam m...
10
F5 Mempunyai tentera elit Janissari(tentera sangat terlatih dalam peperangan) 1
F6 Mempunyai tentera darat yang kuat 1
...
11
kemajuan pelbagai bidang yang telah dicapai kerajaan Turki Uthmaniyah ?
Penskoran :
Menyatakan iktibar yang dapat dijad...
12
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
Menjamin keamanan sejagat supaya tidak berlaku peperangan
Memupuk kerjasama dunia sejajar dengan...
13
Penerangan yang diberi kurang mantap
Contoh yang diberi kurang tepat
Inferens kurang tepat
Pengolahan kurang kematangan...
14
Soalan esei : No 8 Bab 2 Tingkatan 5
Soalan Butiran Markah
8a Jelaskan perkembangan nasionalisme di
(i) Thailand
F1 Tah...
15
[mana-mana 6 x 1m] [6 m]
8(b) Imperialisme Barat lebih banyak meninggalkan kesan negatif ke atas tanah
jajahannya di As...
16
kuasa dipegang Gabenor Jeneral/ Pesuruhjaya Tinggi
kehilangan identiti
mulai mengikut budaya asing
jati diri merosot
ek...
17
Jawapan dihuraikan tetapi terhad
Menyertakan contoh-contoh yang sesuai
Inferens yang betul
Komunikasi kurang menarik
Co...
18
H2b Mempunyai persamaan dri segi bahasa/adat resam/kesenian/ pengalaman
sejarah
1
H2c Melayu, Cina, India, dan kaum-kau...
19
Tiada contoh
Tiada inferens
Komunikasi lemah
Aras 2
Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luas
Penerangan yang diberi k...
20
Aras 3
Jawapan mendalam/ berpengetahuan
Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik
Mengemukakan contoh-cont...
21
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]
10b Polisi luar negara Indonesia sejak akhir 1962 hingga a...
22
merosakkan hubungan negara serumpun
tidak mendapat sokongan jeneral dalam Tentera Nasional Indonesia
peristiwa Lubang B...
23
Contoh:
Wilayah Saabah asalnya milik Sultan Brunei
Diberi kepada Kesultanan Sulu
Atas pertolongan Sulu mematahkan pembe...
24
H2k Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun /
negara-negara Islam
1
H2l Bertujuan meningkatkan pas...
25
mana-mana negara
F8 Dasar luar berbaik-baik dengan negara jiran bagi menangani krisis dengan
negara luar
1
F9 Seperti k...
26
11c(i) Berdasarkan Gambar 2, jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam
meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

4,450 views

Published on

Trial Melaka 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

 1. 1. 1 SKEMA KERTAS 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2016 SOALAN 1 : BAB 1 TINGKATAN 4 Soalan Butiran Markah 1 (a) Nyatakan dua dinasti yang pernah memerintah tamadun tersebut F1 Dinasti Hsia 1 F2 Dinasti Shang 1 F3 Dinasti Chou 1 [2 x 1 m] [2 m] 1 (b) Nyatakan keistimewaan Tamadun Hwang Ho yang menyumbang kepada kemunculannya sebagai tamadun awal manusia. F1 Tanah subur / iklim sesuai. 1 F2 Kawasan sekitarnya subur 1 F3 Terdapat Sungai Hwang Ho/Sungai Kuning 1 F4 Penduduk dapat menjalankan aktiviti pertanian da penternakan 1 F5 Ada kehidupan Zaman Paleolitik 1 F6 Kaya dengan hasil hutan 1 F7 Terdapat bandar Anyang yang strategik 1 [ mana-mana 2x1m] [ 2 m] 1 (c) Kebijaksanaan masyarakat memanfaatkan sumber alam menjadi faktor kejayaan Tamadun Hwang Ho. Buktikan. Penskoran Calon menyatakan isi secara umum sahaja. 1 Calon mampu menyatakan 1 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan 2 Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. 3 Cadangan Jawapan F1 Memanfaatkan tanah yang subur 1 H1a Kedudukannya di lembah Sungai Hwang Ho H1b Untuk pelbagai aktiviti pertanian 1 H1c Sehingga mampu membekalkan hasil pertanian ke Negara luar 1 [ mana –mana 3x1] [ 3 m] 1(d) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mencontohi kejayaan masyarakat Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian? Penskoran : Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen Cadangan Jawapan : 3 m 2 m 1 m F1 Memanfaatkan tanah tebiar 1
 2. 2. 2 F2 Meningkatkan penyelidkan berkaitan sektor pertanian 1 F3 Mengusahakan bidang baru berkaitan pertanian 1 [Mana-mana 3X1] [3m] SOALAN 2 : BAB 10 TINGKATAN 4 Soalan Butiran Markah 2 (a) Siapakah pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah ke Tanah Melayu pada abad ke-20? F1 H.N Ridley 1 [1 x 1 m] [1 m] 2 (b) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu pada abad ke-20 ? F1 Tanah subur / iklim sesuai. 1 F2 Revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap getah. 1 F3 Peranan Henry N. Ridley dilantik sebagai pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah ke Tanah Melayu 1 F4 Ridley berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah 1 F5 Dengan mengadakan pameran / 1 F6 Dengan mengagihkan benih getah secara percuma. 1 F7 Ridley berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 1 F8 Sistem menoreh secara ibidem atau berbentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. 1 F9 Harga getah yang melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna. 1 C9a Contohnya tayar 1 F10 Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah. 1 F11 Penubuhan syarikat pewakilan membuka ladang dan mengurus eksport getah 1 C11a Seperti Harrison And Crosfield , Guthrie dan Sime Darby. 1 F12 Dasar galakan British kepada pemodal asing dengan menyediakan kadar sewa tanah / tarif cukai yang rendah kepada peladang. 1 F13 Pembinaan infrastruktur 1 C13a Seperti jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan pertanian dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran. 1 F14 Membawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja di ladang. 1 F15 Berlaku kejatuhan harga kopi 1 [ mana-mana 2x1m] [ 2 m] 2 (c) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah apabila berlakunya kemelesetan perusahaan getah semasa 1920-an-1930- an ? F1 Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922. 1 F2 Dengan menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 1 F3 Memperkenalkan sistem kupon menghadkan hari menorah getah 1
 3. 3. 3 F4 Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 1 F5 Mengenakan koata yang rendah kepada pekebun kecil getah. 1 F6 Menaikkan premium tanah kepada pekebun kecil getah. 1 F7 Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. 1 F8 Pekebun kecil getah tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah [ mana –mana 2x1] 1 [ 2 m] 2(d) Ekonomi moden yang dibawa oleh penjajah British lebih banyak meninggalkan kesan positif terhadap ekonomi Malaysia masa kini. Bersetujukah anda dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda. Penskoran : Menyatakan pendirian. Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. Menyatakan pendirian. Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Menyatakan pendirian. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen Cadangan Jawapan : 3 m 2 m 1 m F1 H1 F2 H2 F3 H3 F4 H4 F5 H5 F6 H6 F7 H7 F8 H8 F9 H9 F10 Bersetuju: Getah dan kelapa sawit menjadi salah satu hasil eksport negara Ekonomi negara berdasarkan ekonomi pasaran bebas Negara mampu bersaing menjadi negara maju menjelang tahun 2020 Teknologi baharu yang dibawa menjadikan Malaysia setanding dengan negara luar Keupayaan negara membangunkan lagi teknologi baharu/ misalnya kaedah penklonan baka getah banyak susu getah Negara mampu membina prasarana pengangkutan bertaraf dunia Contohnya KLIA di Sepang, LRT, Hentian Pudu Raya, Plus Highway Kewujudan sistem perhubungan bertaraf dunia Kemajuan dalam internet/ dunia tanpa sempadan/ perbankan internet dsb/ hantar satelit/ Binariang/ Measat/ Tiungsat/ Razaksat Mampu membina pelabuhan kontena yang baik Tidak memerlukan pelabuhan Singapura untuk mengeksport bahan dagangan/ Contohnya wujud pelabuhan Tanjung Pelepas/ Pelabuhan Kelang/ Pelabuhan Pulau Pinang/ Pelabuhan Bintulu Muncul sebagai pengeluar pelbagai dagangan pertanian Pengeluar lada hitam dan gambir antara terbesar di dunia/ pengeluar tembakar/ kenaf/ nanas Membolehkan Kuala Lumpur menjadi bandar perdagangan dan perniagaan bertaraf antarabangsa Banyak syarikat antarabangsa memindahkan ibu pejabat regional mereka ke Kuala Lumpur Kebolehan institusi perbankan/ insurans menjana ekonomi negara Institusi berkaitan memainkan peranan penting dalam membangunkan ehwal pemberian kredit/ pemindahan kredit/ bantuan modal/ dan tanggungan liabiliti Mampu mengubah sikap rakyat tempatan menerima sistem ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4. 4. 4 H10 F11 H11 F12 H12 F13 H13 F14 moden Rakyat tempatan terlibat secara langsung dalam sistem ekonomi moden dengan menjadi usahawan/ peniaga/ bankers dsbnya Mana-mana jawapan yang munasabah Tidak bersetuju: Ekonomi tradisional semakin pupus Orang Melayu meninggalkan pekerjaan tradisi menanam padi sawah/ menangkap ikan Pengeluaran padi sawah tidak dapat menampung keperluan penduduk Negara terpaksa mengimport beras dali luar negara seperti dari China/ Thailand/ Burma Kewujudan golongan tengah/ orang tengah dalam sistem ekonomi Rakyat tempatan terpaksa menjual hasil mereka dengan harga yang rendah/ ini merugikan mereka Tanah mempunyai nilai dalam ekonomi moden 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 3 x 1 m] [3 m] 2 (e) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menjadikan negara Malaysia sebuah kuasa ekonomi yang setanding dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun? Penskoran : Menyatakan usaha yang dilakukan . Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. Menyatakan usaha yang dilakukan. Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Cadangan Jawapan 2 m 1m F1 H1 F2 H2 F3 H3 F4 H4 F5 H5 F6 H6 Mempunyai rakyat yang berpengetahuan/ berpendidikan tinggi dapat membangunkan ekonomi / mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi Memiliki modal yang banyak dapat menjana ekonomi / memajukan kawasan yang belum membangun Menarik FDI ke negara kita secara berterusan dapat mengekalkan modal asing supaya kilang-kilang /industri asing terus kekal di negara kita Menyediakan infrastruktur/ prasarana yang sempurna kemudahan infrastruktur yang baik dapat memudahkan segala urusan perdagangan berjalan lancar/ contohnya kemudahan jalan raya Membangunkan hab perdagangan halal sebagai sebuah negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, Malaysia boleh menjadi contoh kepada dunia dalam penyediaan hab perdagangan halal Mempunyai sistem perbankan bermodal besar sistem perbankan tempatan perlu bergabung bagi menyaingi sistem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 5. 5. 5 F7 H7 F8 H8 F9 H9 F10 H10 perbankan asing yang bermodal besar Memiliki budaya kerja rajin/ ramah/ berbudi bahasa budaya kerja yang baik bersifat ketimuran dapat menghasilkan pengeluran yang optimum/ menghasilkan keuntungan yang besar Mempunyai dasar ekonomi negara yang kukuh dasar makro ekonomi sama ada dasar fiskal dan kewangan diurus secara berhemah Mengelakkan import barangan melebihi eksport negara ke luar negara memastikan perbelanjaan dalam negara terkawal/ defisit ekonomi dielakkan Mengekalkan keamanan negara dapat memastikan setiap rakyat dapat melakukan aktiviti harian dan ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 (mana-mana munasabah ) [Mana-mana 2 x 1 m] [2 m] SOALAN 3 : BAB 5 TINGKATAN 5 Soalan Butiran Markah 3 (a) Namakan Suruhanjaya tersebut F1 Suruhanjaya Reid 1 [1 x 1 m] [1 m] 3 (b) Nyatakan peranan suruhanjaya di 3(a) F1 Merangka sebuah perlembagaan bagi Tanah Melayu yang akan merdeka 1 F2 Membincangkan perlembagaan persekutuan 1 F3 Menyusun perlembagaan persekutuan F4 Menerima memorandum dari pelbagai pihak F5 Menerbitkan cadangan-cadangan untuk diserahkan kepada Parlimen British [ mana-mana 3x1m] [ 3 m] 3 (c) Bincangkan konsep tolak ansur yang telah dicapai semasa suruhanjaya di 3(a) melaksanakan peranannya. F1 Tolak ansur mengenai isu kerakyatan Jus Soli 1 H1a Orang Melayu tidak dapat menerima tuntutan orang dagang mengenai kerakyatan jus soli. 1 H1b Kerana prinsip kerakyatan jus soli memberikan hak sama rata kepada semua kaum 1 H1c Boleh melemahkan kedudukan orang Melayu 1 F2 Tetapi akhirnya isu kerakyatan jus soli diterima oleh raja-raja Melayu 1 H2a Dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa oarang Melayu dalam Perlembagaan. 1 F3 Perkara lain yang dipersetujui 1 H3a Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan 1 H3b Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
 6. 6. 6 [ mana –mana 3x1] [ 3 m] 3(d) Bagaimanakah suruhanjaya di 3(a) ini berperanan dalam membentuk negara Malaysia yang sejahtera? F1 Penerimaan sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak membuktikan Suruhanjaya Reid mengambil kira pandangan orang ramai F2 Suruhanjaya Reid telah mengkaji beberapa isu sebelum menggubal perlembagaan H2a Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat H2b Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu H2c Kedudukan raja-raja Melayu H2d Hak istimewa orang Melayu diberi perhatian H2e Tanah simpanan Melayu dikekalkan F3 Menjadi orang tengah dalam menyelesaikan isu antara orang dagang dan orang Melayu H3a Mengenai tuntutan kerakyatan dan hak istimewa orang Melayu F4 Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri dapat melicinkan Pentadbiran F5 Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan F6 Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara F7 Menjadi lambang penyuburan sistem demokrasi H7a Terletak di bawah kuasa Parlimen iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara F8 Menteri Besar menjadi pelaksanan pentadbiran di peringkat negeri H8a dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan exco. F9 Dapat membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka F10 Perlembagaan dapat membina sebuah negara bangsa yang kukuh, sistematik dan berperundangan [Mana-mana 3X1] [3m] SOALAN 4 : BAB 8 TINGKATAN 5 Soalan Butiran Markah 4 (a) Nyatakan dua strategi untuk menjayakan matlamat Dasar Pertanian Negara F1 Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport 1 F2 Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru oleh FELDA 1 F3 Pelaksanaan program pembangunan in-situ 1 F4 Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah 1 F5 Meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada 1 F6 Pelaksanaan projek pembangunan pertanian bersepadu 1 F7 Dilaksanakan oleh jabatan kerajaan seperti KEMUBU, BESUT, JOHOR BARAT, KELANTAN UTARA dan SELANGOR BARAT F8 Menyediakan khidmat sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan F9 Penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian [2 x 1 m] [2 m]
 7. 7. 7 4 (b) Apakah kelebihan Dasar Penswastaan kepada pembangunan negara? F1 Kerajaan memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta 1 F2 Mengurangkan beban kewangan kerajaan 1 F3 Mengatasi kerugian yang ditanggung kerajaan 1 F4 Meningkatkan produktiviti 1 F5 Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan barangan 1 F6 Sektor swasta melabur modal dalam projek-projek pembangunan negara 1 F7 Menyediakan kemudahan infrastruktur bertaraf dunia seperti Lebuh Raya Utara Selatan, Transit Aliran Ringan (LRT) dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 1 F8 Mewujudkan syarikat-syarikat konglomerat tempatan seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Telekom Malaysia Berhad (TM) 1 F9 Melahirkan tenaga kerja professional seperti arkitek dan jurutera tempatan 1 F10 Mengurangkan kebergantungan kepada pakar luar 1 F11 Menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat 1 F12 Meningkatkan kecekapan perkhidmatan dalam negara seperti bekalan elektrik, telefon dan pengangkutan udara dan darat 1 F13 Memacu pembangunan negara 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [ mana-mana 2x1m] [ 2 m] 4 (c) Jelaskan rasional kerajaan melancarkan sasaran 70 juta penduduk di bawah Dasar Kependudukan Negara H1 Bekalan tenaga kerja 1 H2 Meningkatkan produktiviti negara 1 H3 Memperluaskan pasaran dalam negeri 1 H4 Menyumbang ke arah kekuatan politik 1 H5 Menyumbang ke arah keselamatan negara 1 H6 Membangunkan ekonomi negara 1 H7 Kepelbagaian bakat 1 H8 Melahirkan pekerja kreatif/inovatif/mahir 1 H9 Menjadi pengguna bijak 1 (Mana-mana jawapan munasabah) [ 3 m] 4(d) Pelaksanaan DEB memberi manfaat kepada semua pihak. Beri komentar anda. H1 Berusaha membasmi kemiskinan 1 H2 Kadar kemiskinan 49.3% pada 1970 menurun kepada 17.1% pada 1990 1 H3 Berusaha mewujudkan perpaduan kaum 1 H4 Berusaha mengurangkan jurang pendapatan antara bandar dan luar bandar 1 H5 Kekayaan ekonomi dikongsi bersama 1 H6 Hak milik modal saham bumiputera meningkat 1 H6a Pada tahun 1990 meningkat kepada 20.3% 1
 8. 8. 8 H7 Semua kaum terlibat dalam pembangunan ekonomi negara 1 H8 Pembangunan pendidikan untuk semua kaum 1 (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 3X1] [3m] Soalan esei : No 5 Bab 7 Tingkatan 4 Soalan Butiran Markah 5(a) Bandingkan sistem pendidikan formal dan tidak formal F1 Pendidikan formal dijalankan di institusi seperti istana, masjid dan surau 1 F2 tetapi pendidikan tidak formal tiada tempat yang khusus 1 F3 Terdapat mualim, guru, ustaz, mubaligh yang mengajar untuk pendidikan formal 1 F4 tetapi dalam pendidikan tidak formal ilmu diperturunkan secara tidak langsung yang diceritakan melalui ibu bapa 1 F5 Ilmu-ilmu dlam pendidikan formal berkaitan dengan ilmu-ilmu seperti Al- Quran, Tafsir, hadis, tasauf 1 F6 manakala ilmu-ilmu dlam pendidikan tidak formal berkaitan dengan nasihat, pantang larang, pengalaman dan kisah tauladan 1 [mana-mana 4 x 1m] [4 m] 5(b) Jelaskan peranan Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan Islam F1 Menjadi pusat penterjemahan 1 F2 Ulama-ulamanya menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luar F3 Sebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran Arab F4 Tempat penghasilan puisi Islam F5 Menghasilkan karya Islam [Mana-mana 4 x 1 m] [4 m] 5c(i) Berdasarkan pernyataan di atas, pendidikan bercirikan keagamaan masih releven sehingga kini. Berikan komen anda. Penskoran : Calon mampu menyatakan 3 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukak. Calon hanya menyatakan 2 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Calon menyatakan isi /Huraian secara umum sahaja. Tanpa inferen Cadangan Jawapan 5 - 6m 3 - 4m 1 - 2m 1 m F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Pemantapan ilmu agama dapat memantapkan tingkah laku/akhlak individu Nilai-nilai murni mudah diterapkan ke dalam jiwa individu Mengurangkan tingkah laku tidak sopan/jenayah dapat dibendung Meningkatkan sahsiah pelajar di sekolah/rumah Masyarakat madani/bertamadun dapat dilahirkan Masyarakat mementingkan ilmu pengetahuan dapat dilahirkan Meningkatkan pengeluaran negara Meningkatkan mutu perkhidmatan awam negara Mengelakkan gejala rasuah dalam anggota masyarakat 1 1 1 1 1 1 1 1
 9. 9. 9 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6x 1 m] [6 m] 5c(ii) Bagaimanakah pendidikan berkualiti bermanfaat dalam melahirkan modal insan bertaraf global? Penskoran : Menyatakan cara . Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. Menyatakan cara . Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Menyatakan cara. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen Cadangan Jawapan 5-6 m 3-4 m 1-2 m H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 Pendidikan dapat melahirkan tenaga mahir Pendidikan menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) Pendidikan membolehkan penyelidik mencipta teknologi baharu Pendidikan mempercepatkan proses pemindahan teknologi dari luar Pendidikan meningkatkan penguasaan dalam ilmu Perdagangan Pendidikan melicinkan hubungan perdagangan antarabangsa Menghantar pelajar melanjutkan peiajaran ke luar negara berjaya menghasilkan tenaga keija mahir yang berpendidikan tinggi. Menambahkan bilangan institusi pendidikan tinggi dalam negara telah membuka peluang rakyat Malaysia menimba ilmu pengetahuan. Menubuhkan kolej kemahiran tinggi telah Berjaya menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Menghantar pekeija Malaysia berkursus dalam bidang industri di negara luar dapat meningkatkan lagi pengetahuan dalam bidang tersebut. Mewujudkan universiti berkembar melalui kerjasama dengan universiti asing menambahkan lagi kebolehan rakyat mendalami bidang kajian. Melakukan transformasi dalam pendidikan negara telah berjaya menghasilkan pelajar yang pintar . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] Soalan esei : No 6 Bab 6 Tingkatan 4 Soalan Butiran Markah 6(a) Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan kerajaan turki Uthamaniyah dalam menyebarkan agama Islam di Eropah . F1 Penaklukan Constantinople oleh tentera Islam 1 F2 Akidah yang kukuh/ akhlak yang tinggi di kalangan orang Islm 1 F3 Tentera Islam mempunyai semangat Ghazi 1 F4 Sistem ketenteraan tersusun /Peralatan senjata moden 1 C4a Penggunaan meriam besar 1
 10. 10. 10 F5 Mempunyai tentera elit Janissari(tentera sangat terlatih dalam peperangan) 1 F6 Mempunyai tentera darat yang kuat 1 C6a Tentera berkuda / infantri 1 F7 Memiliki armada laut yang kuat 1 C7a Terdapat 300 buah kapal mengawal di Laut Meditteranean 1 F8 Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah 1 F9 Kejatuhan kerajaan Byzantine memudahkan penyebaran Islam kke Balkan 1 F10 Penyalahgunaan kuasa pihak gereja menyebabkan ramai penganut Kristian menganut Islam 1 F11 Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam 1 F12 Kerajaan Uthmaniyah menjalankan dasar berteraskan diplomasi / toleransi 1 F13 Masyarakat Balkan tidak dipaksa memeluk Islam 1 F14 Membina semula sekolah / rumah sakit / kawasan perdagangan untuk kemudahan rakyat 1 F15 Penghijrahan orang Turki / pendakwah ke kawasan Balkan 1 F16 Ahli sufi berperanan menyebarkan Islam 1 [mana-mana 4 x 1m] [4 m] 6(b) Merujuk kepada pemahaman anda , huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthamaniyah terhadap perkembangan Islam F1 Mampu bertahan 600 tahun 1 F2 Menakluki sebahagian Eropah 1 F3 Mewujudkan empayar Islam 1 F4 Istanbul menjadi pusat pentadbiran dunia Islam 1 F5 Menjadi pelindung umat Islam seluruh dunia 1 F6 H6 Memperkenalkan kanun Suleiman sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa, harta dan kehormatan setiap individu tanpa mengenal bangsa dan agama semasa pemerintahan Sultan Suleiman I 1 1 F7 Memperkenalkan jawatan/ kadi / mufti / Syeik ul-Islam dalam pentadbiran Islam 1 F8 Mengeluarkan fatwa yang digunapakai hingga hari ini 1 F9 Istanbul menjadi pusat pertemuan perdagangan Timur dan Barat 1 F10 H10 Membentuk jalinan Perdagangan Dunia Islam yang berpusat di Istanbul Yang merupakan jalinan perlabuhan yang dikuasai Kerajaan Utmaniyah 1 F11 Memperkenalkan dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu 1 F12 Mewujudkan mobiliti yang lebih luas dalam masyarakat 1 F13 Mengembangkan ilmu Islam di Eropah 1 F14 Memperkenalkan sistem pendidikan madrasah 1 F15 H15 Mempelopori penulisan ensaiklopedia Salah satu sumbangan besar golongan golongan intelektual kerajaan Uthmaniyah 1 F16 Menubuhkan perpustakaan di masjid / hospital / rumah 1 F17 Sumbangan dalam seni bina masjid 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] 6c(i) Apakah iktibar yang dapat dijadikan contoh oleh pemimpin pada hari ini dalam
 11. 11. 11 kemajuan pelbagai bidang yang telah dicapai kerajaan Turki Uthmaniyah ? Penskoran : Menyatakan iktibar yang dapat dijadikan contoh . Calon mampu menyatakan 2 iktibar dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. Menyatakan iktibar . Calon hanya menyatakan 1 iktibar dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Menyatakan iktibar . Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen Cadangan Jawapan 3 - 4m 2 m 1 m F1 H1 F2 H2 C2 F3 H3 F4 H4 F5 H5 F6 H6 F7 H7 Kebijaksaan pemerintah melaksanakan pembaharuan Agar kelainan dapat ditonjolkan kepada masyarakat Pembangunan sesebuah kerajaan haruslah dilakukan secara menyeluruh Supaya rakyat dapat menikmati kemajuan yang dilaksanakan Contohnya menaiktaraf kawasan pedalaman sabah , sarawak dan semenanjung Kemajuan terhasil daripada usaha pemimpin yang berpandangan jauh Untuk setanding dengan negara maju yang lain Kejayaan menyelaraskan pentadbiran secara sistematik Supaya segala urusan dapat dilakukan dengan lancar Galakan supaya rakyat belajar secara bersungguh-sungguh Agar dapat melahirkan intektual di peringkat antarabangsa Membina kemudahan seperti perpustakaan untuk memajukan intelek Supaya hasrat negara tercapai Pengamalan dasar kompromi dan toleransi amat penting Untuk menunjukkan permuafakatan yang jitu wujud dalam masyarakat berbilang kaum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 4x 1 m] [4 m] 6c(ii) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah kegemilangan tamadun antara negara lain di dunia ini perlu dikongsi bersama ? Penskoran : Menyatakan sebab . Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. Menyatakan sebab . Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi. Menyatakan sebab. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen Cadangan Jawapan 5-6 m 3-4 m 1-2 m F1 F2 F3 F4 Menikmati kekayaan secara bersama Perkongsian teknologi untuk meningkatkan pembangunan negara Perkongsian ilmu agar dapat melahirkan lebih ramai lagi intektual Meningkatkan taraf hidup bagi negara-negara yang sedang membangun 1 1 1 1
 12. 12. 12 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Menjamin keamanan sejagat supaya tidak berlaku peperangan Memupuk kerjasama dunia sejajar dengan matlamat dalam pertubuhan antarabangsa Menjamin keselamatan sejagat dengan mengukuhkan benteng pertahanan merujuk kepada negara yang lain yang canggih dalam sistem pertahanan Mewarisi kegemilangan dunia supaya menjadi contoh kepada generasi yang akan datang Meningkatkan kemajuan negara agar dapat menjadi negara maju Mengamalkan inovasi agar dapat mencipta sesuatu yang baharu Meningkatkan kemahiran untuk menampung bekalan tenaga buruh mahir yang diperlukan negara 1 1 1 1 1 1 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] Soalan esei : No 7 Bab 9 Tingkatan 4 Soalan Butiran Markah 7(a) Terangkan sebab-sebab Renaissance bermula di Itali F1 Pusat perdagangan- venice, Milan 1 F2 Kedudukan strategik dikelilingi laut Mediterranean 1 F3 Terletak dipersimpangan pusat perdagangan antarabangsa 1 F4 bandar pelabuhan 1 F5 Pertembungan budaya, bahasa dan agama 1 F6 Kemunculan pedagang kaya 1 F7 Kekayaan pedagang indahkan bandar 1 F8 Bandar cantik jadi tumpuan seniman dan cendiakawan 1 F9 Pedagang kaya jadi patron 1 F10 Patron terkenal keluarga Medici di Florence 1 F11 Patron menjadi seniman dan cendiakawan 1 F12 Persaingan untuk mendapatkan cendiakawan Renaissance 1 F13 seniman dan cendiakawan berkunjung ke bandar-bandar 1 [mana-mana 6 x 1m] [6 m] 7(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, ramalkan keadaan di Eropah pada masa ini tanpa adanya Zaman Renaissance. Penskoran Aras 1 Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad Penerangan secara ringkas / bersifat umum Tiada inferens Pengolahan tidak menunjukkan kematangan Aras 2 Jawapan agak mendalam / berpengetahuan / penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik 5 – 6m 3 – 4m
 13. 13. 13 Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi kurang tepat Inferens kurang tepat Pengolahan kurang kematangan Aras 3 Jawapan mendalam dan sangat matang Mengemukakan contoh-contoh yang tepat Inferens yang tepat dan mantap Menunjukkan kematangan pengolahan jawapan 2 – 3m [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] 7(c) Jadual berikut menunjukkan perbandingan antara Zaman Islam dengan Zaman Renaissance. Ulaskan. Penskoran : Aras 1 Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad Penerangan secara ringkas / bersifat umum Menjelaskan satu atau dua aspek sahaja Tiada inferens Pengolahan tidak menunjukkan kematangan Aras 2 Jawapan agak jelas / pengetahuan tidak luas Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi kurang tepat Menjelaskan satu atau dua aspek sahaja Inferens kurang tepat Pengolahan kurang kematangan Aras 3 Jawapan agak mendalam / berpengetahuan / penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai Menjelaskan sekurang-kurangnya tiga aspek Inferens yang tepat Pengolahan agak baik Aras 4 Jawapan mendalam dan sangat matang Menjelaskan keempat-empat aspek yang diberi dengan terperinci Mengemukakan contoh-contoh yang tepat Inferens yang tepat dan mantap Menunjukkan kematangan pengolahan jawapan 1 - 2m 3 - 4m 5 - 6m 7 – 8m (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 8x 1 m] [8 m]
 14. 14. 14 Soalan esei : No 8 Bab 2 Tingkatan 5 Soalan Butiran Markah 8a Jelaskan perkembangan nasionalisme di (i) Thailand F1 Tahap pertama merupakan gerakan Dakyah/ Propaganda 1 F2 Dipimpin oleh Jose Rizal 1 F2 Disokong oleh golongan berpendidikan Barat 1 F3 Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol/ bangsa Filipina diberikan hak yang sama/ diberi kebebasan bersuara 1 F4 Tuntutan Gerakan Dakyah tidak dilayan kerajaan Sepanyol 1 F5 Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina 1 F6 Bertujuan mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial 1 F7 Gerakan Dakyah lemah apabila Jose Rizal dijatuhi hukuman mati 1 F8 Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio 1 F9 Memulakan penentangan secara radikal terhadap Sepanyol 1 F10 Berhasrat menyatu dan memerdekakan Filipina secara revolusi 1 F11 Menggunakan akhbar Kalayan untuk menyebar fahaman revolusi 1 F12 Revolusi bersenjata Katipunan telah gagal 1 F13 Bonifacio dijatuhi hukuman mati oleh Aguinaldo 1 F14 Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat 1 F15 Berjaya mengalahkan Sepanyol 1 F16 Perisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak diktiraf Amerika Syarikat 1 F17 Revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap 1 F18 Kerajaan Amerika membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana 1 F19 Sergio Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan 1 F20 Tuntutan kemerdekaan dibuat sekitar 1930-an selepas kepimpinan di Amerika bertukar kepada kerajaan yang lebih liberal 1 [mana-mana 6 x 1m] [6 m] ATAU (ii) Thailand F1 Nasionalisme tahap pertama merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja F2 Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak F3 Kelemahan sistem pentadbiran menyebabkan rakyat tidak berpuas hati F4 Sikap boros Raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak berpuas hati F5 Parti Rakyat ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong dan Phibul Songram F6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932 F7 Gerakan nasionalisme tahap kedua kerana tidak puas hati atas cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina F8 Phibun Songram meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina F9 Sekolah Cina ditutup F10 Akhbar Cina dibubarkan F11 Peribumi digalakkan terlibat dalam ekonomi F12 Jawatan tertinggi dalam kerajaan dikhaskan kepada penganut agama Buddha F13 Nama Siam ditukar kepada Thailand/ Tanah Bebas
 15. 15. 15 [mana-mana 6 x 1m] [6 m] 8(b) Imperialisme Barat lebih banyak meninggalkan kesan negatif ke atas tanah jajahannya di Asia Tenggara. Bahaskan isu tersebut. Anda boleh bertindak sebagai pencadang ataupun sebagai pembangkang. Penskoran : Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhad Penerangan secara ringkas/ bersifat umum Menjelaskan satu atau dua aspek sahaja Tiada inferens Komunikasi lemah Contoh: negara dijajah kehilangan identiti/ ekonomi terhad/ kehidupan merosot Aras 2 Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luas Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi kurang tepat Menjelaskan satu atau dua aspek sahaja Inferens kurang tepat Komunikasi kurang menarik Contoh: negara dijajah raja kehilangan kuasa pembesar kehilangan kuasa kehilangan identiti ekonomi dikawal penjajah Aras 3 Jawapan agak mendalam/ berpengetahuan Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik Menjelaskan sekurang-kurangnya tiga aspek Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai Inferens yang tepat Komunikasi agak baik Contoh: negara dijajah raja kehilangan kuasa pembesar kehilangan kuasa 1 - 2m 3 – 4m 5 - 6m
 16. 16. 16 kuasa dipegang Gabenor Jeneral/ Pesuruhjaya Tinggi kehilangan identiti mulai mengikut budaya asing jati diri merosot ekonomi mundur Aras 4 Jawapan mendalam dan sangat matang Menjelaskan keempat-empat aspek yang diberi dengan terperinci Mengemukakan contoh-contoh yang tepat Inferens yang tepat dan mantap Komunikasi berkesan Menunjukkan kematangan mutu jawapan Contoh: negara dijajah raja kehilangan kuasa pembesar kehilangan kuasa di Tanah Melayu raja berkuasa soal agama/ adat resam kuasa sebenar di tangan Gabenor NNS dan Residen sultan jadi boneka pembesar tak boleh pungut cukai kehilangan pengaruh dan pengikut sistem politik tempatan dirosakkan kehilangan identiti jati diri bangsa merosot warisan bangsa berakhir 7 – 8m (Mana-mana jawapan yang munasabah) [8 m] 8(c) Berbeza dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, negara Thailand dianggap unik dan istimewa. Beri ulasan anda. Penskoran : Aras 1 Pengetahuan dan pemahaman terhad Jawapan mudah/ umum Tiada contoh Inferens lemah Komunikasi terhad Contoh: tidak pernah dijajah mengamalkan sistem raja berperlembagaan Aras 2 Pengetahuan dan pemahaman jelas 1 - 2m 3 - 4m
 17. 17. 17 Jawapan dihuraikan tetapi terhad Menyertakan contoh-contoh yang sesuai Inferens yang betul Komunikasi kurang menarik Contoh: tidak pernah dijajah sebarang kuasa Barat kecekapan dinasti Chakri mengamalkan sistem raja berperlembagaan selepas Revolusi 1932 Aras 3 Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas Menyertakan contoh-contoh yang sesuai dan tepat Inferens yang tepat Komunikasi yang mantap dan berkesan Menunjukkan kematangan mutu jawapan Contoh: tidak pernah dijajah sebarang kuasa Barat kuasa Jepun negara jiran Burma dan India terjajah kecekapan dinasti Chakri memodenkan pentadbiran Siam Mongkut/ Chulalongkorn mengamalkan sistem raja berperlembagaan selepas Revolusi 1932 penguasaan Barat dan Cina dikurangkan pembelaan peribumi Thai budaya dan tradisi Siam dijaga 5 - 6m [6 m] Soalan esei : No 9 Bab 3 Tingkatan 5 Soalan Butiran Markah 9(a) Jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia. F1 Negara 1 H1a Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah berwibawa 1 H1b Negara Malaysia terdiri daripada PTM, Sarawak, dan Sabah 1 H1c Institusi pemerintahan yang tersusun 1 H1d Bertanggungjawabmembuat /melaksanakan keputusan politik 1 H1e Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan 1 F2 Bangsa 1 H2a Sekumpulan manusia yang mendiami wilayah 1
 18. 18. 18 H2b Mempunyai persamaan dri segi bahasa/adat resam/kesenian/ pengalaman sejarah 1 H2c Melayu, Cina, India, dan kaum-kaum lain 1 H2d Bersifat majmuk 1 F3 Kerajaan 1 H3a Institusi kerajaan yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar 1 H3b Merangkumi semua badan yang membuat/mentafsir/melaksanakan dasar 1 H3c Bertindak sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat 1 H3d Merujuk kepada tiga badan dalam pemerintahan 1 H3e Badan perundangan/Badan Pelaksana/Badan Kehakiman 1 H3f Dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya 1 F4 Perlembagaan 1 H4a Peraturan tertinggi 1 H4b Menjadi rujukan dan panduan bagi mentadbir/memerintah negara 1 H4c Bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat negara 1 H4d Boleh dipinda oleh Parlimen dengan kaedah-kaedah tertentu 1 [mana-mana 6 x 1m] [6 m] 9(b) Warisan Kesultanan Melayu Melaka masih diamalkan dalam sistem pemerintahan negara kita sehingga hari ini. Buktikan. H1 Gelaran sultan 1 H2 Institusi Kesultanan Melayu 1 H3 Sistem dan gelaran pembesar 1 H4 Adat istiadat Negara ( pertabalan / pemakaman ) 1 H5 Agama Islam sebagai agama rasmi 1 H6 Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 1 H7 Alat kebesaran / lambang kebesaran 1 H8 Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah bapa 1 H9 Putera sulung sultan dengan permaisuri berpeluang mewarisi takhta 1 H10 Sekiranya sultan tiada putera, adik lelaki boleh mewarisi takhta 1 H11 Warna kuning ialah warna diraja 1 H12 Konsep daulat 1 H13 Bahasa istana / bahasa dalam 1 H14 Protokol istana 1 H15 Raja ialah ketua negara/ketua negeri 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 4 x 1 m] [4 m] 9c(i) Sistem Jemaah Menteri yang diamalkan dalam negara kita meningkatkan kecekapan pentadbiran negara. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut Penskoran : Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhad Penerangan secara ringkas/ bersifat umum Memberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebut 1m
 19. 19. 19 Tiada contoh Tiada inferens Komunikasi lemah Aras 2 Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luas Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi tepat Menjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahaja Inferens kurang tepat Komunikasi kurang berkesan Aras 3 Jawapan mendalam/ berpengetahuan Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai Inferens yang tepat Menunjukkan kematangan mutu jawapan Komunikasi sangat menarik Cadangan Jawapan 2m 3 - 4m F1 H1 H2 H3 H4 Memudahkan pemerintah melaksanakan pembaharuan Menteri lebih fokus terhadap bidang tugas masing-masing Skop tugas menteri telah ditetapkan Pembaharuan boleh dilakukan secara lebih menyeluruh Majoriti rakyat dapat menikmati pembaharuan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 4x 1 m] [4 m] 9c(ii) Bagaimanakah sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita boleh menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan kepada negara? Penskoran : Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhad Penerangan secara ringkas/ bersifat umum Memberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebut Tiada contoh Tiada inferens Komunikasi lemah Aras 2 Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luas Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi tepat Menjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahaja Inferens kurang tepat Komunikasi kurang berkesan 1-2 m 3-4 m
 20. 20. 20 Aras 3 Jawapan mendalam/ berpengetahuan Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai Inferens yang tepat Menunjukkan kematangan mutu jawapan Komunikasi sangat menarik 5-6 m Cadangan Jawapan F1 Rakyat berpeluang memilih pemimpin 1 H1 Rakyat bebas memilih/menentukan pemimpin H2 Melalui proses pilihan raya 1 H3 Semua pihak yang berkelayakan boleh menawarkan diri 1 H4 Memilih pemimpin yang benar-benar berkualiti 1 H5 Pemimpin yang mempunyai rekod tidak baik boleh ditolak 1 H6 Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan amanah 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m] Soalan esei : No 10 Bab 6 Tingkatan 5 Soalan Butiran Markah 10a(i) Jelaskan reaksi negara Indonesia terhadap cadangan tersebut. F1 Pada peringkat awal Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi 1 F2 Akhir tahun 1962 Indonesia membantah pembentukan Malaysia 1 F2 Menganggap satu neokolonialisme 1 F3 Soekarno mengisytiharkan dasar konfrontasi 1 F4 Melancarkan konsep Ganyang Malaysia 1 F5 Melancarkan serangan terhadap kapal-kapal nelayan 1 F6 Melakukan pencerobohan ruang udara Tanah Melayu 1 F7 Melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor/ Sarawak/ Sabah 1 F8 Mengancam menekan Malaysia dari sudut ekonomi F9 Memburukkan nama Malaysia dalam Persidangan Afro-Asia 1 [mana-mana 5 x 1m] [5 m] 10a(ii) Bagaimanakah usaha yang telah diambil oleh negara Malaysia bagi menangani reaksi negara Indonesia itu? F1 Mendapatkan bantuan ketenteraan daripada negara Komanwel 1 F2 Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan AMDA dan Perjanjian Pertahanan Lima Kuasa 1 F3 Menghantar bantahan rasmi kepada SU PBB 1 F4 Menguatkan ketenteraan 1 F5 Menghantar perwakilan ke beberapa negara di Afrika menerangkan hubungan Malaysia-Indonesia 1 F6 Mengadakan perundingan dengan kerajaan Indonesia yang baharu bagi memulih hubungan 1
 21. 21. 21 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 3 x 1 m] [3 m] 10b Polisi luar negara Indonesia sejak akhir 1962 hingga akhir 1965, yang mengamalkan dasar luar bermusuhan terhadap Malaysia, akhirnya terbukti tidak berjaya. Mengapakah polisi tersebut tidak berjaya? Penskoran : Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhad Penerangan secara ringkas/ bersifat umum Memberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebut Tiada contoh Tiada inferens Komunikasi lemah Contoh: berlaku pengaruh komunis dalam pemerintahan Soekarno Malaysia tidak mengalah Soeharto merampas kuasa tiada sokongan antarabangsa Aras 2 Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luas Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi tepat Menjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahaja Inferens kurang tepat Komunikasi kurang berkesan Contoh: berlaku pengaruh komunis dalam pemerintahan Soekarno PKI sangat berpengaruh merosakkan hubungan negara serumpun tidak mendapat sokongan jeneral dalam Tentera Nasional Indonesia Soeharto merampas kuasa Aras 3 Jawapan mendalam/ berpengetahuan Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai Inferens yang tepat Menunjukkan kematangan mutu jawapan Komunikasi sangat menarik Contoh: berlaku pengaruh komunis dalam pemerintahan Soekarno PKI sangat berpengaruh 1 - 2m 3 – 4m 5 - 6m
 22. 22. 22 merosakkan hubungan negara serumpun tidak mendapat sokongan jeneral dalam Tentera Nasional Indonesia peristiwa Lubang Buaya Soeharto merampas kuasa memulihkan hubungan negara serumpun setiap negara berhak menentukan nasib negara sendiri (Mana-mana jawapan yang munasabah) [6 m] 10(c) Tuntutan Filipina ke atas Sabah tidak mempunyai asas.” - K.G. Tregonning dalam artikel The Philippine Claim to Sabah, JMBRAS Volume 43. Berdasarkan penelitian anda terhadap pendapat sejarawan di atas, berikan hujah anda untuk menolak tuntutan Filipina ke atas Sabah. Penskoran : Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhad Penerangan secara ringkas/ bersifat umum Memberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebut Tiada contoh Tiada inferens Komunikasi lemah Contoh: Wilayah Sabah asalnya milik Sultan Brunei Hanya pantai timur Sabah yang berada di bawah penguasaan Sulu Pajakan telah pun tamat Aras 2 Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak begitu luas Penerangan yang diberi kurang mantap Contoh yang diberi tepat Menjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahaja Inferens kurang tepat Komunikasi kurang berkesan Contoh: Wilayah Saabah asalnya milik Sultan Brunei Diberi kepada Kesultanan Sulu Baron von Overbeck memajak daripada Sutan Jamalul Alam Pajakan diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu Sultan Esmail Kiram Aras 3 Jawapan mendalam/ berpengetahuan Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik Mengemukakan contoh-contoh yang sesuai Inferens yang tepat Menunjukkan kematangan mutu jawapan Komunikasi sangat menarik 1 - 2m 3 - 4m 5 - 6m
 23. 23. 23 Contoh: Wilayah Saabah asalnya milik Sultan Brunei Diberi kepada Kesultanan Sulu Atas pertolongan Sulu mematahkan pemberontakan di pantai timur Sabah Bahagian pantai barat Sabah dan pedalaman dikuasai kesultanan Brunei Baron von Overbeck memajak daripada Sutan Jamalul Alam Dijual kepada Alfred Dent Peroleh Piagam Diraja daripada British SBUB perintah hingga zaman Jepun Serahkan Sabah kepada kerajaan British/ crown colony Pajakan diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu Sultan Esmail Kiram [6 m] Soalan esei : No 11 Bab 9 Tingkatan 5 Soalan Butiran Markah 11(a) Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. F1 Faktor sejarah 1 H1a Hubungan dengan negara luar telah terjalin sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka 1 H1b Seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu. 1 H1c Hubungan luar lebih berbentuk hubungan perdagangan 1 H1d Hubungan erat juga terjalin dengan negara-negara Melayu serumpun di Kepulauan Melayu ( Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia ) 1 H1e Selepas merdeka, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel 1 H1f Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain / negara Komanwel lain 1 H1g seperti Austaralia dan New Zealand. 1 H1h Malaysia ketika itu diancam oleh fahaman komunis 1 H1i Disebarkan oleh Parti Komunis Malaya ( PKM ) 1 H1j Ancaman ini menggugat keselamatan Malaysia 1 H1k Mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis 1 H1l Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum mempunyai keupayaan pertahanan. 1 F2 Faktor Ekonomi 1 H2a Mengamalkan pasaran bebas 1 H2b Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain bagi memastikan kemajuan ekonomi 1 H2c Malaysia merupakan negara pengeluar utama bijih timah / getah sejak zaman penjajahan British 1 H2d Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju 1 H2e Seperti Britain dan Amerika Syarikat 1 H2f Selepas merdeka, Malaysia masih mengharapkan pasaran / modal dari negara-negara tersebut 1 H2g Usaha diambil untuk menggalakkan pelaburan asing 1 H2h Bagi meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat 1 H2i Dasar Pandang ke Timur diperkenalkan tahun 1980an 1 H2j Menggalakkan pelaburan asing dari Jepun dan Korea 1
 24. 24. 24 H2k Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun / negara-negara Islam 1 H2l Bertujuan meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia 1 H2m Menggalakkan pelaburan di negara berkenaan 1 F3 Faktor Politik 1 H3a Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen 1 H3b Berhak menentukan hala tuju / masa depan berdasarkan prinsip keamanan sejagat 1 H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain 1 H3d Dasar Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat 1 H3e Berpegang teguh kepada Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) bagi memelihara keamanan dunia 1 F4 Faktor Geografi 1 H4a Malaysia berkedudukan strategik di Asia Tenggara 1 H4b Bersempadan dengan kebanyakan negara serantau seperti Singapura / Thailand / Indonesia / Filipina / Brunei 1 H4c Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia 1 H4d Keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap keselamatan Malaysia 1 F5 Faktor Demografi 1 H5a Menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam 1 H5b Majoriti penduduk Malaysia beragama Islam 1 H5c Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel 1 H5d Kerana menceroboh dan menindas penduduk Palestin 1 H5e Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum bebas mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing 1 H5f Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia 1 H5g menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid di Afrika Selatan 1 H5h Tiada hubungan diplomatik 1 H5i Sehingga Dasar Aparteid dihapuskan oleh Afrika Selatan 1 H5j Kepelbagaian kaum di negara ini mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia 1 [mana-mana 4 x 1m] [4 m] 11(b) Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia yang telah dilalui oleh pemimpin negara Tahap Satu 1 F1 Dasar pro-Barat yang anti komunis 1 F2 Berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel 1 F3 Dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman 1 F4 Ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara / Ancaman Parti Komunis Malaya di Malaysia 1 F5 Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel Terutama Britain / Australia / New Zealand 1 F6 Menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu / Anglo- Malayan Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956 1 F7 British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh 1
 25. 25. 25 mana-mana negara F8 Dasar luar berbaik-baik dengan negara jiran bagi menangani krisis dengan negara luar 1 F9 Seperti konfrantasi dengan Indonesia / Filipina / keluarnya Singapura daripada Malaysia 1 F10 Membuat perjanjian bagi memelihara hubungan dengan negara jiran 1 F11 Menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) / MAPHILINDO / ASEAN 1 F12 Memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi 1 F13 Malaysia merupakan anggota blok sterling 1 F14 Menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling 1 F15 Mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada Britain bagi pasaran bijih timah dan getah 1 F16 Pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia 1 F17 terutama sektor perladangan dan perindustrian 1 F18 Mengurangkan pergantungan kepada Britain dengan mengamalkan pasaran bebas / mencari pasaran baharu 1 F17 Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat / Jepun / Singapura / Jerman Barat 1 Tahap Kedua F18 Era Tunku Abdul Razak (1972 -1976) dan Tun Hussein (1976 – 1981) F19 Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara F20 Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur F21 Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam F22 Mengisytiharkan ZOPFAN F23 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China F24 Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976 F25 Era Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad (1981 – 2003) F26 Dasar tahap ini mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi F27 Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea F28 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan F29 Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain F30 Membuat lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir ke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik Selatan F31 Melalui siri lawatan ini,Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala F32 Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga F33 Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]
 26. 26. 26 11c(i) Berdasarkan Gambar 2, jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara. F1 Mendapatkan tenaga kerja untuk projek pembinaan bangunan spt Menara berkembar Petronas 1 F2 Mengelakkan pertelingkahan 1 F3 Menjamin keselamatan rakyat dan negara 1 F4 Memelihara kepentingan nasional 1 F5 Mengekalkan kedaulatan negara 1 F6 Membangunkan ekonomi negara 1 F7 Pasaran ekonomi lebih meluas 1 F8 Mengekalkan kestabilan politik 1 F9 Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi 1 F10 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing 1 F11 Pertukaran teknologi 1 F12 Membantu mengekalkan keamanan 1 F13 Mengekalkan persefahaman 1 F14 Meneruskan hubungan diplomatik 1 F15 Membuka peluang pekerjaan 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6x 1 m] [6 m] 11c(ii) Seandainya anda seorang ketua sebuah kerajaan, cadangkan langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan dengan negara luar F1 Mengadakan kerjasama ekonomi 1 F2 Mengadakan pertukaran teknologi dan kepakaran 1 F3 Mengadakan mesyuarat / perbincangan sekiranya ada krisis 1 F4 Membantu negara luar yang mengalami kesusahan / bencana alam 1 F5 Meningkatkan lagi hubungan diplomatik 1 F6 Saling mengekalkan persefahaman 1 F7 Mengamalkan semangat perpaduan yang jitu 1 F8 Mengadakan kerjasama pertahanan 1 F9 Bertukar-tukar pendapat dan pandangan 1 F10 Bertindak dengan sebulat suara 1 (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

×