Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fokus 16

610 views

Published on

Analisis Kertas 2, 2008 - 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fokus 16

 1. 1. TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA • ZAMAN PRASEJARAH • KONSEP TAMADUN • CIRI TAMADUN E • TAMADUN MESOPOTAMIA S E • TAMADUN MESIR PURBA E S X • TAMADUN INDUS S S • TAMADUN HWANG HO X • SUMBANGAN TAMADUN E X 2 PENINGKATAN TAMADUN • LATAR BELAKANG TAMADUN • PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN S E • PERUNDANGAN • PERLUASAN KUASA E • EKONOMI X • PENDIDIKAN X • FALSAFAH • SAINS DAN TEKNOLOGI • SENI BINA X • BAHASA DAN KESUSASTERAAN • SISTEM SOSIAL • KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA DUNIA X 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA • BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL • KERAJAAN AGRARIA E S • KERAJAAN MARITIM E E SPMU* • FAKTOR AGRARIA DAN MARITIM SALING BERGANTUNGAN S • PERANAN AGAMA HINDU DAN BUDDHA S X SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 1 ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249/2 ( 2008 – 2016 )
 2. 2. TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8 4 KEMUNCULAN TANADUN ISLAM DI MAKKAH • ZAMAN JAHILIAH E S SPMU* • KELAHIRAN NABI MUHAMAD SAW E X • PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH S X • REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM S X • 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH • PERJANJIAN AQABAH SPMU** • HIJRAH E • PIAGAM MADINAH X • PENYEBARAN ISLAM X • PERJANJIAN HUDAIBIYAH S X • PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH E • 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA • KERAJAAN KHULAFA AL RASHIDIN S • PROFIL DAN SUMBANGAN KHULAFA X • KERAJAAN BANI UMAIYAH E • KERAJAAN BANI ABBASIYAH X • KERAJAAN UTHAMANIYAH E X • PERTEMBUNGAN TAMADUN E SPMU** • 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA • TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA S E • PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA E • PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA E • 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MSIA • KESAN KEDATANGAN ISLAM TERHADAP POLITIK S X • PENGARUH ISLAM TERHADAP SOSIABUDAYA S X SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 2
 3. 3. • PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI X TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH • ZAMAN GELAP SPMU** • ZAMAN RENAISSANCE S X • ZAMAN REFORMATION X • PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN E S • REVOLUSI PERTANIAN E X • REVOLUSI PERINDISTRIAN E • IMPRIALISME BARAT DI ASIA X 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA • EKONOMI TRADISIONAL E E • EKONOMI DAGANGAN E E E • EKONOMI PERTANIAN KOMERSIAL X • INDISTRI PERLOMBONGAN E X • INSTITUSI KEWANGAN X • INSTITUSI INSURANS X • PENGGUNAAN TENAGA BURUH LUAR S • DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN E • KESAN-KESAN DASAR EKONOMI X SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 3
 4. 4. TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA SPMU* • Imperalis Barat S • Faktor-Faktor Imperialisme Barat E S PERUBAHAN SYSTEM POLITIK • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat E NASIONALISME DI ASIA TENGGARA • Faktor Kemunculan Nasionalisme S S X • Perkembangan Nasionalisme S X 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH • Sebab-Sebab Penentangan E E E • Peristiwa Penentangan  Naning E X  Sarawak X  Sabah E  Perak E  Pahang E  Negeri sembilan X  Kelantan X  Terengganu X GERAKAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA  Faktor Pemangkin Nasionalisme X  Gerakan Islah S  Akhbar, Majalah Dan Novel E  Persatuan-Persatuan Melayu X  Nasionalisme Zaman Pendudukan Jepun X SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 4 ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249/2 ( 2008 – 2013 ) – TINGKATAN 5
 5. 5. TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA • Pembinaan Negara Dan Bangsa X • Ciri-Ciri Negara Dan Bangsa X KESULTANAN MELAYU MELAKA – ASAS PEMBENTUKAN NEGARA DAN BANGSA • Ciri-Ciri Negara Bangsa Dalam Kesultanan Melayu Melaka S WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU • Undang-Undang Tubuh Negeri Johor S • Sistem Jemaah Menteri X • Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu X • Prinsip Demokrasi Dan Konsep Persekutuan Di Negeri Sembilan E 4 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA MALAYAN UNION SPMU** • Sebab-Sebab Pengenalan M. Union E • Ciri-Ciri Malayan Union • Reaksi Terhadap M. Union E • Tindakan Orang Melayu Menentang M. Union PERSEKUTUAN TANAH MELAYU • Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu E E • Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu E E • Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 E E SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 5
 6. 6. • Tokoh-Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH S X TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 PEMBINAAN NEGARA BANGSA YANG MERDEKA SISTEM AHLI • Ciri-Ciri Sistem Ahli E • Proses Pelaksanaan Sistem Ahli E • Kepentingan Sistem Ahli PAKATAN MURNI • Pakatan Murni Pra Perikatan E S • Perikatan Serta Pilihan Raya Bandaran Negeri Dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955 • Perikatan Dan Pakatan Murni Ke Arah Kemerdekaan E S PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 • Suruhanjaya Reid X • Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 X • Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 X • Peranan Tokoh-Tokoh Kemerdekaan X 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA CADANGAN KEARAH PEMBENTUKAN MSIA FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN MSIA • Faktor Ekonomi E • Faktor Politik E • Faktor Sosial E REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN M SIA • Reaksi Dalam Negeri E • Reaksi Luar Negeri E SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 6
 7. 7. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN MSIA SPMU** PERJANJIAN MSIA 1963 X TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN DI MALAYSIA CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN • PERLEMBAGAAN S • RAJA BERPELEMBAGAAN E • KUASA PEMERINTAHAN X • PILIHANRAYA E • PARTI POLITIK DI MALAYSIA HINGGA 1963 X NEGARA PERSEKUTUAN S SPMU** • Kerajaan Persekutuan S • Kerajaan Negeri LAMBANG-LAMBANG NEGARA • Jata Negara X • Bendera Kebangsaan S • Lagu Kebangsaan X 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA • Rancangan Pembangunan Lima Tahun S X • Dasar Pembangunan Ekonomi E X PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BANGSA • Rukun Negara SPMU* • Dasar Pendidikan Kebangsaan Dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan E • Akta Bahasa Kebangsaan S • Dasar Kebudayaan Kebangsaan S • Sukan Untuk Perpaduan S MALAYSIA KE ARAH NEGARA MAJU • Wawasan 2020 X SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 7
 8. 8. TEMA BAB TAJUK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA KONFLIK ANTARABANSA • Perang Dunia Pertama E • Perang Dunia Kedua E • Kemunculan Blok Dunia X • Perang Dingin SPMU** PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA • Dasar Luar Malaysia E X • Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa  Komenwell E E  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu S E  Pergerakan Negara-Negara Berkecuali E  Negara-Negara Selatan E  Pertubuhan Persidangan Islam E MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU • Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara • Malaysia, Filifina Dan Indonesia E • Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara X CABARAN MASA DEPAN E • Globalisasi E • Korodor Raya Multimedia X • K-Ekonomi X • K-Masyarakat X SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 8
 9. 9. SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 9
 10. 10. SARAPA BIN ISMAIL @ MRSM PENGKALAN CHEPA : ANALISIS KEKERAPAN SOALAN SPM KERTAS 2 1249 / 2 - 2008 – 2016 10

×