Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7
RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016
Tamadun Hwang Ho (Bidang Pertanian)
Kedah, N9, Perlis, ...
8
Nabi Muhammad
Kedah, N9, Terengganu (BK1)
Peristiwa X : Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Bermulanya Zaman Islam, Be...
Kerajaan Abbasiyah
Kelantan, Kedah, Pahang, N9, Perlis, MRSM
Pengasasan Kerajaan Abbasiah / terangkan latar belakang pembe...
9
10
Zaman Renaissance
Kedah, Pahang, N9, Terengganu (BK1), MRSM
Konsep Renaissance
Mengapakah Zaman Renaissance bermula d...
Nasionalisme di Asia Teggara
Perlis, MRSM
Maksud nasionalisme
Faktor kemunculan nasionalisme
Bandingkan ciri-ciri gerakan ...
11
Penentangan di Sarawak
Kedah
Sebab Rentap bangkit menentang James Brooke
Peristiwa penentangan Syarif Masahor
KBAT - se...
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 (S4)
Pahang
Ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
Senaraikan tuntutan ora...
12
Rancangan Pembangunan Ekonomi (S10)
MRSM
Jelaskan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada Tahap Pertama.
Ter...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis Percubaan Negeri Sejarah SPM 2016

6,835 views

Published on

Rumusan Peruncingan Berdasarkan Percubaan SPM Negeri-Negeri2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

Analisis Percubaan Negeri Sejarah SPM 2016

  1. 1. 7 RUMUSAN PERUNCINGAN BERDASARKAN PERCUBAAN SPM NEGERI-NEGERI 2016 Tamadun Hwang Ho (Bidang Pertanian) Kedah, N9, Perlis, MRSM Keistimewaan kawasan Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian Sumbangan tamadun Hwang Ho terhadap ketamadunan manusia KBAT - alasan lembah Hwang Ho boleh dijadikan sebagai petempatan kekal KBAT - Mengapakah kerajaan masih memberi tumpuan kepada bidang pertanian? KBAT - Adakah sektor pertanian merupakan penjana utama ekonomi negara kita ? KBAT - Bagaimanakah penggunaan teknologi pertanian kini dapat meningkatkan hasil pertanian negara? KBAT - Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk rnenjadi sebuah negara maju dalam industi KBAT - Pertanian ialah suatu perniagaan / usaha meralisasikan slogan ini Tamadun Hwang Ho (Sistem Pemerintahan) Pahang, Kelantan Dinasti-dinasti Ciri sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho Sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia KBAT- Pemimpin berkarisma membawa kepada keutuhan sesebuah sistem pemerintahan. Berikan Tamadun Indus (Bandar Terancang) Terengganu (BK1) Nama bandar terancang Ciri-ciri bandar terancang Sebab kejatuhan tamadun Indus KBAT - kepentingan bandar terancang KBAT - langkah/ tindakan memastikan kesinambungan tamadun/ dapat mempertahankan tamadun Seni bina dan monumen agung dalam Tamadun Yunani, Rom, China dan India N9, Perlis Namakan seni bina Fungsi seni bina Apakah faktor yang mendorong peningkatan seni bina dalam tamadun awal? KBAT - Mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara seni bina yang berunsur sejarah? KBAT - Bagaimanakah seorang pemerintah pada zaman tersebut mampu membina binaan yang hebat? KBAT - Jelaskan kepentingan pembinaan Parlimen dan Menara Berkembar di Malaysia pada masa kini. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara Terengganu (BK1), Pahang pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara KBAT - Mengapakah masyarakat perlu mempertahankan institusi beraja di negara kita KBAT - Bagaimanakah generasi muda dapat mengekalkan tradisi asal budaya sendiri. Kemukakan alasan
  2. 2. 8 Nabi Muhammad Kedah, N9, Terengganu (BK1) Peristiwa X : Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Bermulanya Zaman Islam, Berakhir Zaman Jahiliah Riwayat Nabi Muhammad sebelum jadi rasul Sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w Sebab digelar Al Amin Ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang wajar dicontohi Contoh sebagai ketua keluarga KBAT - bagaimana keperibadian nabi dapat mempengaruhi kemajuan di Malaysia KBAT - cara menerapkan ciri-ciri kepimpinan yang baik dalam pentadbiran negara KBAT - Bagaimanakah kewibawaan pemimpin membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam Pahang, Perlis Namakan dua orang penganut Islam pada peringkat awal yang telah diseksa oleh kafir Quraisy Mengapakah Islam mudah diterima oleh orang ramai terutama golongan bawahan.? Islam mudah diterima oleh orang ramai pada ketika itu kerana kemurnian ajarannya.Buktikan kebenaran Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyusun strategi menarik minat penduduk Makkah menerima Jelaskan dengan contoh penentangan orang Arab Quraisy Makkah KBAT - Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? KBAT - Adakah penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam menjejaskan kepentingan ekonomi dan politik mereka? Kemukakan alasan anda. KBAT - Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membetulkan tanggapan masyarakat dunia tentang agama Islam yang sebenarnya. -Isu keganasan. Piagam Madinah Kelantan Apa itu Piagam Madinah Kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah KBAT - kepentingan Piagam Madinah dalam membina negara bangsa KBAT - ciri masyarakat madinah yang sesuai dalam merealisasikan semangat 1 Malaysia
  3. 3. Kerajaan Abbasiyah Kelantan, Kedah, Pahang, N9, Perlis, MRSM Pengasasan Kerajaan Abbasiah / terangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah Faktor perkembangan kota Baghdad sbg pusat kegiatan intelektual dan penyebaran ilmu Peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual Usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu KBAT - Pada pandangan anda bagaimanakah masyarakat Bani Abbasiyah menggunakan bangunan Baitul Hikmah untuk memperkembangkan pengetahuan mereka. KBAT - kesan perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad kepada masyarakat Islam dan Eropah KBAT - Sejauh manakah sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dapat memartabatkan ilmu dalam KBAT - langkah dalam memantapkan sistem pendidikan negara KBAT - cadangan untuk meningkatkan budaya menimba ilmu dalam kalangan masyarakat Malaysia KBAT - Adakah bidang keilmuan di negara-negara Barat lebih maju daripada Timur? Berikan hujah anda KBAT - Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk merealisasikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Berikan penjelasan anda. KBAT - Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus dilakukan oleh Malaysia untuk menjadi hab KBAT - Adakah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Kemukan hujah anda KBAT - Bagaimanakah generasi hari ini dapat mencontohi masyarakat zaman kerajaan Bani Abbasiyah untuk membentuk masyarakat berilmu? KBAT - Masyarakat Malaysia sekarang kurang berminat membaca bahan bacaan ilmiah. Cadangkan cara perpustakaan dapat berfungsi mengubah sikap tersebut? Kerajaan Turki Uthmaniyah (S8) Terengganu (BK1), Sejarah pembentukan Faktor kejayaan menyebarkan Islam ke Eropah KBAT - faktor keruntuhan sesuatu tamadun KBAT - cara meningkatkan kegemilangan Pendidikan tidak formal dan formal dalam masyarakat tradisional (S9) Terengganu (BK1), Bagaimana pendidikan tidak formal disampaikan Perkembangan pendidikan formal selepas pegaruh Islam KBAT - sebab pendidikan tidak formal perlu seiring pendidikan formal KBAT - langkah melahirkan tenaga kerja berpendidikan Pengaruh Islam di Asia Tenggara - bidang perdagangan (S6) MRSM Nyatakan pengaruh lslam dalam aktiviti perdagangan di Melaka Jelaskan peraturan cukai yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka KBAT - Apakah kepentingan cukai kepada pembangunan negara kita KBAT - Sebagai rakyat Malaysia, beri saranan anda untuk menyokong kestabilan nilai mata wang negara
  4. 4. 9 10 Zaman Renaissance Kedah, Pahang, N9, Terengganu (BK1), MRSM Konsep Renaissance Mengapakah Zaman Renaissance bermula di Itali? Sumbangan zaman Renaissance dalam memajukan kehidupan manusia sehingga kini KBAT - Apakah iktibar daripada Zaman Renaissance di Eropah bagi memajukan bangsa dan negara KBAT - Ramalkan masa depan Malaysia jika rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai positif masyarakat KBAT - Rakyat Malaysia wajar mencontohi kegemilangat zaman Renaissance di Eropah. Berikan ulasan Masyarakat Berbilang Kaum Kelantan, Pahang, Faktor kemunculan masy berbilang kaum Kesan Sebab segelintir masy membangkitkan isu berkaitan perpaduan Dasar mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan Perbandaran Kedah Faktor kemunculan bandar Peranan bandar KBAT - Mengapakah bangunan-bangunan sejarah perlu dikekalkan? KBAT - langkah-langklah untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya di bandar Sistem pengangkutan dan perkhidmatan kesihatan Terengganu (BK1), Usaha Brititish mengawal wabak penyakit Kepentingan sistem pengangkutan KBAT - cadangan merealisasikan bandar mesra dan berteknologi tinggi KBAT - cabaran dalam meningkatkan kualiti pengangkutan awam Perlombongan bijih timah N9 Jelaskan pola pengeluaran bijih timah oleh pemodal dari Eropah dan pemodal dari China sehingga tahun 1937 Sebab yang membawa kepada penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pemodal dari Eropah selepas 1930an. KBAT - Mengapakah Malaysia masih bergantung kepada tenaga buruh asing untuk membangunkan KBAT - Berikan cadangan anda untuk mengurangkan pergantungan tersebut Realpolitik Perlis Maksud realpolitik Tokoh yang megamalkan realpolitik Sebab kaedah realpolitik digunakan untuk menyatukan negara bangsa masing-masing KBAT - Wajarkah amalan realpolitik diamalkan di Malaysia ? Berikan hujah anda KBAT - Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep 1 Malaysia dapat dijayakan di negara kita? revolusi yang berlaku dalam gerakan nasionalisme di Asia Tenggara N9 Jelaskan maksud revolusi Dua tokoh nasionalis di Asia Tenggara yang terlibat dalam gerakan bercorak radikal Mengapakah Revolusi Thai pada tahun 1932 berlaku? KBAT - Perubahan politik melalui pendekatan revolusi banyak meninggalkan kesan negatif. Berikan
  5. 5. Nasionalisme di Asia Teggara Perlis, MRSM Maksud nasionalisme Faktor kemunculan nasionalisme Bandingkan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalime tahap kedua di KBAT - Ramalkan keadaan yang akan berlaku kepada negara kita sekiranya rakyat di negara kita tidak mempunyai semangat nasionalisme KBAT - Bagaimanakah semangat nasionalisme boleh diterapkan ke dalam jiwa rakyat di negara kita ? KBAT - Mengapakah perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi oleh generasi masa kini? KBAT - Bagaimanakah sistem pengangkutan dan perhubungan masa kini dapat meningkatkan semangat Nasionalisme di Filipina Terengganu (BK1), Faktor / pengaruh karya kesusasteraan dan media massa Gerakan nasionalisme Filipina Perjuangan Jose Rizal di Filipina KBAT - bukti rakyat Malaysia mempunyai semangat patriotisme yang tinggi Gerakan nasionalisme di Indonesia Pahang Tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Indonesia Matlamat perjuangan Muhammadiyah di Indonesia Perjuangan Raden Adjeng Kartini di Indonesia Parti politik radikal yang melancarkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indonesia. KBAT - Secara keseluruhannya, gerakan nasionalisme di Asia Tenggara menemui kegagalan. Jelaskan cara yang digunakan oleh penjajah tersebut. Nasionalisme di Thailand Terengganu (BK1), Pemodenan dlm bdg pentadbiran Sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap 1 Tokoh terlibat Mengapakah Revolusi Thai pada tahun 1932 berlaku? KBAT - pendapat - sebab Thailand tidak pernah dijajah
  6. 6. 11 Penentangan di Sarawak Kedah Sebab Rentap bangkit menentang James Brooke Peristiwa penentangan Syarif Masahor KBAT - sebab perjuangan pemimpin tempatan menetang James Brooke di Sarawak berakhir dengan KBAT - teladan daripada perjuangan tokoh-tokoh masa lampau Penyerahan Sarawak kepada British Kelantan, Perlis Sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak Sebab Rosli Dhobi menentang penyerahan Sarawak Dua persatuan yang membantah KBAT - Mengapakah gerakan antipenyerahan di Sarawak wajar diadakan ? KBAT - wajarkah tindakan penyerahan Sarawak KBAT - Mengapa perlu mempertahankan kedaulatan negara KBAT - Pada pandangan anda, mengapakah pihak British mengambil tindakan tegas atas kesalahan Rosli KBAT - Ramalkan masa depan Sarawak sekiranya penentangan tersebut berjaya. Warisan Kesultanan Melayu Melaka Kelantan, MRSM Senaraikan dua ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Nyatakan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan di negara kita sehingga hari ini Tanggung jawab raja dan rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka Maksud wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka Pengaruh Kesultanan Melayu Melaka terhadap negeri-negeri Melayu lain KBAT - iktibar drpd sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka KBAT - Jelaskan kepentingan institusi beraja dalam sistem pernerintahan di Malaysia KBAT - Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka perlu dipertahankan? Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu Pahang, Kedah Ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu Jelaskan ciri warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam Undang-undang Kerajaan Terengganu Terdapat persamaan antara Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Jelaskan pernyataan tersebut. Kepentingan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka masih perlu diamalkan di Negeri-negeri Melayu Sistem Jemaah Menteri Kelantan Kedah Pelaksanaan Sistem Jemaah Menteri Kelantan Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Sistem Kabinet Kelantan hari ini mempunyai persamaan. Jelaskan. Malayan Union (S10) Kedah, N9, MRSM Menggapakah British memperkenalkan Malayan Union? bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang Melayu sebagai bantahan Sebab prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan asas kerakyatan Malayan Union Kesan pelaksanaan dasar tersebut kepada orang Melayu
  7. 7. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 (S4) Pahang Ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Apakah kesan ke atas Tanah Melayu sekiranya Persekutan Tanah Melayu 1948 gagal dibentuk? Berikan Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan suatu kejayaan perjuangan orang Melayu. Suruhanjaya Reid dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Kedah, Kelantan, Perlis Tokoh-tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid Tugas suruhanjaya Isu yang jadi panduan oleh Suruhanjaya Reid dlm merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Huraikan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Syarat menerima kerakyatan secara jus soli Kepentingan PTM 1957 Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah Malaysia gah di pentas dunia KBAT - kepentingan perlembagaan KBAT - Berdasarkan lirik lagu Tanggal 31, mengapakah rakyat bergembira dengan peristiwa KBAT - Bagaimanakah anda dapat mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia? Perjanjian Malaysia 1963 Pahang Jelaskan intipati Perjanjian Malaysia 1963 KBAT - Tarikh 16 September telah diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Bagaimanakah anda meraikan hari tersebut bagi mengukuhkan penghayatan terhadap semangat penubuhan Malaysia? KBAT - Jelaskan nilai murni yang dapat diamalkan melalui kejayaan pembentukan Malaysia Bendera Kebangsaan Kelantan, N9, Perlis Nama bendera Jelaskan maksud yang terdapat pada bendera kebangsaanJelaskan maksud yang terdapat pada bendera Bagaimana menghormati bendera mesej dalam lirik lagu Ulaskan maksud lirik lagu Jalur Gemilang Perasaan lihat orang bakar bendera, dan alasan KBAT - Mengapakah bendera kebangsaan penting kepada rakyat? KBAT - Apakah langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan semangat patriotik di Malaysia? Berikan penjelasan anda KBAT - Terdapat individu atau sekumpulan orang yang memijak,membakar atau merosakkan bendera kebangsaan Malaysia. Pada pandangan anda ,mengapakah mereka bertindak demikian?
  8. 8. 12 Rancangan Pembangunan Ekonomi (S10) MRSM Jelaskan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada Tahap Pertama. Terangkan perkembangan sektor perindustrian dalam Rancangan Pembangunan Ekonomi Tahap Kedua. KBAT - Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda untuk menkomersialkan produk tempatan agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa? Rancangan Malaya Kedua N9 Nyatakan matlamat Rancangan Malaya Kedua Jelaskan peranan agensi berikut bagi menjayakan Rancangan Malaya Kedua : Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) KBAT - Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sesebuah KBAT - Apakah peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara? Dasar Ekonomi Baru (S10) Kelantan Usaha dalam mencapai matlamat DEB KBAT Penilaian - sejauh mana DEB mencapai sasaran KBAT - mengapa Malaysia perlu jadi negara maju seperti dlm gagasan Wawasan 2020 Penggubalan dasar luar Malaysia Kedah, N9, Perlis Terangkan faktor penggubalan dasar luar Malaysia Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia Mengapakah Tunku Abdul Rahman memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis sebagai dasar Dasar luar Malaysia pada tahap ketiga (1981 - 2003) memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi. perubahan perkembangan dasar luar Malaysia pada tahap kedua KBAT - Sebagai rakyat Malaysia adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara terbabit KBAT - Wajarkah negara lain mencampuri hal ehwal pentadbiran negara kita? KBAT - Bagaimanakah penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) ekonomi tersebut dapat merealisasikan impian Malaysia menjadi negara maju? KBAT - ramalkan dasar luar negara Malaysia pada masa hadapan. Berikan hujah anda. KBAT - Mengapakah sesebuah negara perlu memberi tumpuan kepada pembentukan dasar luar negara? Kerjasama Serantau / ASEAN Kelantan, MRSM, Pahang Apakah matlamat penubuhan ASEAN Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN Usaha ASEAN memastikan kestabilan politik dan keamanan Sumbangan ASEAN dalam bidang ekonomi sosial KBAT - cabaran Malaysia dalam memastikan hubungan baik KBAT - Terangkan cabaran ASEAN dalam mengekalkan kesejahteraan serantau KBAT - Bagaimanakah semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau dapat diperkukuhkan? Berikan KBAT - masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengekalkan kerjasama serantau? Cadangkan langkah untuk mengatasi masalah tersebut

×