Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iSee iKnow over kennismanagement

2,279 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

iSee iKnow over kennismanagement

  1. 1. Effectief leren op de werkvloer• e-Learning wordt ten onrechte beschouwd als een efficiëntie maatregel – Alleen bij veel trainingen met veel herhaling wordt aan e-learning gedacht – Internet applicaties bieden veel meer leermogelijkheden• De top neemt beslissingen over investeringen in human capital – Management is pas overtuigd als ze zelf weten wat de ander niet weet – Gaat het goed dan is er geen tijd, gaat het slecht dan is er geen geld – Sterke relatie tussen kennis en faalkosten is onbegrepen• Werknemers streven ook naar efficiëntie – Consequente training wordt als nutteloze overkill beschouwd – Motivatie verschilt sterk (nieuwsgierigheid, speelsheid, herhaling, relevantie) – Individuele leersnelheid en werkervaring verschilt 1
  2. 2. Effectief leren op de werkvloer• Kennisverwerving is het leren interpreteren van de omgeving en het doen van acties om de (toekomstige) omgeving profijtelijk te beïnvloeden – Dit simpele uitgangspunt kan alleen op de werkvloer zelf worden gemeten – Verbeteringen op de werkvloer is het domein van QA, CI en teamleiders – Het leerproces is dus ondergeschikt aan deze organen• Voorkom dat management, auditors, adviseurs en collega’s continue herhalen – 80% van non-conformiteiten is human error (is voor groot deel kennisgebrek) – Mening personeel: “ik hoor nooit wat” – Mening management: “ik zeg honderd keer het zelfde”• Er is een positief verband tussen kennisverwerving en tijdsbesteding – In 20 minuten leer je meer dan in 10 minuten – Visuele informatie versterkt effectiviteit – Referentiekader werknemer als uitgangspunt vertraagt vergeetsnelheid 2
  3. 3. Effectief leren op de werkvloer• Beheers het complexe internet ecosystemen rond communicatie en leren – alle media (social media, formele opleidingen, werkervaring) vormen inmiddels een black box – eigen verantwoordelijkheid voor leven lang leren wordt langzaam gemeen goed – werknemers zijn echter niet volledig bewust welke kennis noodzakelijk is• Kopieer al het goede van bijv.: – de expertise groepen van LinkedIn – korte berichtgeving van Twitter – multimedia mogelijkheden van You Tube – benut mogelijkheden van de Personal IT’s: smart phones, pads, tabs• Beheers de leerresultaten voor de individuele taken en organisatiedoelstellingen – monitor inspanningen (tijdbesteding) – controleer noodzakelijke kennisniveaus – beheers de content 3
  4. 4. Effectief leren op de werkvloer• Wees bewust van het verschil tussen communiceren en leren – Begrijp het belang van gemeenschappelijke contexts en referentiekaders – Redeneer altijd vanuit het referentiekader van de werknemer / cursist iSee iKnow focust automatisch op de lacunes in kennis en op gelijke referenties 4
  5. 5. Effectief leren op de werkvloer• (Leer)tijd is geld: hoe wordt efficiëntie bereikt? – het leerproces is slechts één van de vele “conformance processen” op de werkvloer – concentreer je op de “human error” die nog niet zijn gedekt door andere systemen – leer en vergeet curven zijn per persoon en per onderwerp verschillend (gebruik adaptief leren) Kennismanagement wordt time management iSee iKnow stuurt o.a. op inspanningsverplichting 5
  6. 6. Effectief leren op de werkvloer• Hoe integreert u het nieuwe leren in de bestaande productie processen – Maak gebruik van de bestaande concepten op de werkvloer – Integreer met toolbox meetings, ISO-documentatie, WPI’s, Audits, etc. – Visualiseer Maak direct lesstof van een melding iSee iKnow maakt gebruik van signaleringen op de werkvloer 6
  7. 7. Effectief leren op de werkvloer Lesstof wordt door gebruikers zelf gemaakt Trainingen zijn interactiefTrainingen worden gekoppeld met specialistmet bedrijfseigen (bestaande) documentatie iSee iKnow vangt kennis tijdens trainen Internetverbindingen met leerbedrijven monitoren content 7
  8. 8. Effectief leren op de werkvloer• Beveiliging – Houdt controle over uw eigen bedrijfsgeheimen • geen Linkedin • geen Facebook • geen Twitter – Creëer eigen database met vitale kennis (Cloud of eigen servers binnen firewall) 100 MbitEncryptieSSH (HTTPS) IP filtering Client Hosting Naam & wachtwoord 8

×