Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isam Saeed - Microorganisms

929 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isam Saeed - Microorganisms

 1. 1. MIKROORGANISME Virus, Bacteria, Svampe, protozoa, Orme, Artropoda Næstved, 12 marts 2010 Isam Saeed Kildermarkskolen 2010
 2. 2. Hvad er mikroorganisme ? En mikroorganisme (mikrobe) er en organisme som er så lille, at den kun kan ses i et mikroskop
 3. 3. Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) <ul><li>Først mikroskop </li></ul><ul><li>Første til at se (1674) (protozoer) i dråber af vand </li></ul><ul><li>Afsløret eksistensen af bakterier i 1676 </li></ul>
 4. 4. Elektron mikroskop
 5. 5. TEM Shadowing
 6. 6. SEM orm Hoved
 7. 7. Eukaryot cellestrukturer
 8. 8. Mikrober lever blandt os <ul><li>I vores mad </li></ul><ul><li>Rense vores affald </li></ul><ul><li>Dræbe skadedyr </li></ul><ul><li>Stille medicin </li></ul><ul><li>I udformningen af sådanne ting som læder, ost og papir. </li></ul><ul><li>I vores kroppe. </li></ul><ul><li>I vores mund </li></ul>
 9. 9. Mikroorganisme Mikroorganisme Mikroorganisme
 10. 10. Organisme
 11. 11. Isolere, inspicere, og Identificere
 12. 12. Virus <ul><li>Er en lille partikel, som består af et stykke DNA eller RNA , ofte pakket ind i et capsid (proteinkapsel) og evt. en plasmamembran. Viruspartiklen fungerer som en parasit da den kræver en celle for at kunne kopiere sine gener og sig selv. Da viruset ikke har et stofskifte , er det ofte svært at bekæmpe virussygdomme medicinsk. </li></ul>Virus
 13. 13. Chickenpox!
 14. 14. Virus Influenza virus
 15. 15. Virus Indtast levende celler <ul><li>Virus indtast celler ved at presse et hul i cellerne væggen og intravenøs dens DNA </li></ul>
 16. 16. Bacteria <ul><li>Bakterier er mikroskopiske organismer . Bakterier er prokaryoter og har således ingen cellekerne . Der findes både ufarlige og patogene bakterier </li></ul>Bacteria Escherichia coli - celler forstørret 25 000 gange.
 17. 17. Struktur af bacteria
 18. 18. Bacteria dividing
 19. 19. Binær fission af Bacteria
 20. 20. Bacteria
 21. 21. Bacteria Mycobacterium marinum Mycobacterium kansasii Bacteria
 22. 22. Protozoa <ul><li>Protozoer ( Protozoa ) er encellede organismer med cellekerne . </li></ul><ul><li>Disse deles op på basis af morfologi og bevægelse: </li></ul><ul><ul><li>Flagellater (f.eks. Euglena , Giardia lamblia , Trypanosoma ) - bevægelse ved hjælp af enkelte bevægelige tråde ( flageller ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Amøber (f.eks. Amoeba ) - bevægelse ved transport af væsker indenfor cellen og dermed udvidelse af cellevæggen i bevægelsesretningen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coccidier ( Apicomplexa ) er alle parasitter (f.eks. malariaparasitten Plasmodium , Babesia , Toxoplasma , Crytosporidium ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciliater (f.eks. Paramecium ) - bevægelse ved koordinerede bevægelser af mange små fimrehår . </li></ul></ul><ul><li>De fleste protozoer er mikroskopiske , da de fleste har en størrelse på ca. 0,01-0,05 mm , selvom nogle naturligt kan blive så store som 0,5 mm. </li></ul><ul><li>Protozoer er allestedsnærværende i vandmiljøer og i jorden og de spiller en vigtig rolle i økologien. Nogle protozoer er parasitter og kan give alvorlige sygdomme f.eks. ved indtagelse af forurenet drikkevand. </li></ul>Protozoa
 23. 23. Protozoa
 24. 24. Protozoa
 25. 25. Mikrobe af Dag (malaria)
 26. 26. 300 Million People Are Infected With Malaria
 27. 28. Protozoan Morphology
 28. 29. Svampe <ul><li>Eukaryote organismer enten multi-eller encellet, patogene eller gavnlig </li></ul><ul><li>Mange er mikroskopiske Svampe indeholder cellevægge, men er ikke fotosyntetiserende </li></ul><ul><li>Forme er typisk multi-cellulære og har seksuel og ikke-seksuel reproduktion af sporer </li></ul><ul><li>Gær er encellede og formere sig ukønnet ved spirende eller via seksuel sporer </li></ul>
 29. 30. Svampe
 30. 31. Svampe
 31. 33. Brød svampe Microbes
 32. 34. Algae er også Mikrobe
 33. 35. Algae <ul><li>Encellede eller multi-cellulære eukaryoter </li></ul>
 34. 36. Parasitter <ul><li>En snylter eller parasit er en organisme der lever afhængigt af og på bekostning af en anden organisme ( vært ), ved at suge næring fra denne. Parasitter er i reglen mindre end deres vært, og det er mest almindeligt at parasitten ikke dræber værten. Dette kan dog forekomme, især når parasitten etablerer sig ved et spring fra én værtsart til en anden. </li></ul>Parasitter
 35. 37. Parasitter <ul><li>Parasitter kan enten være udvendige snyltere (ektoparasit) som f.eks. hovedlus , eller indvendige snyltere (endoparasit), f.eks. børneorm . </li></ul>Parasitter <ul><li>Protozoa </li></ul><ul><li>Metazoa </li></ul><ul><ul><li>Platyhelminthes ( fladorme ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cestoda ( bændelorm ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trematoda ( ikter ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nematoder ( rundorme ) </li></ul></ul><ul><li>Arthropoda </li></ul><ul><ul><li>Insekter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lopper </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mider </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skovflåt </li></ul></ul></ul>
 36. 38. Helminther
 37. 39. Til sidst <ul><li>Uden mikrober, ville liv på denne planet være helt anderledes - de skaber ilt, er en del af kulstof-og kvælstofkredsløb, og kan overleve de hårdeste betingelser. </li></ul><ul><li>Uden mikrober, vil vores krop ikke behandle den mad, vi spiser. </li></ul><ul><li>De kører kemien i livet, bryde tingene ned i deres dele, så livet kan blive igen. </li></ul><ul><li>Mikrober er små, men mægtige! </li></ul>

×