Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Blog

451 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

El Blog

  1. 1. O BLOG ISABEL MONTERO
  2. 2. QUE É UN BLOG <ul><li>Un blog , é un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronolóxicamente textos ou artigos dun ou varios autores, aparecendo primeiro o máis reciente, donde o autor conserva sempre a liberdade de deixar publicado o que crea pertinente. O término weblog provén das palabras web e log ('log' en inglés = diario ). O térmo bitácora , en referencia aos antigos cuadernos de bitácora dos barcos, utilizase preferentemente cando o autor escribe sobre a súa vida propia como si fose un diario , pero publicado en Internet ( en línea ). </li></ul>
  3. 3. Ventaxas <ul><li>Fotografías e vídeos: </li></ul><ul><li>É posibel ademais agregar fotografías e vídeos aos blogs, a o que se lle chamou fotoblogs ou videoblogs respectivamente. </li></ul><ul><li>Redifusión </li></ul><ul><li>Outra característica dos weblogs è a multiplicidade de formatos nos que se publican </li></ul><ul><li>Características sociais </li></ul><ul><li>Un aspecto importante dos weblogs é a súa interactividade, especialmente en comparación a páxinas web tradicionais </li></ul><ul><li>Tamén se diferencian no seu soporte económico: os sitios de novas ou xornais dixitais soen estar administrados por profesionais, mentras que os weblogs son principalmente personaiss </li></ul>
  4. 4. COMO CREAR O BLOG Un blog é un sitio web fácil de usar no cal podes, entre outras moitas cousas, expresar rápidamente as túas opinións e interactuar con outros usuarios. Todo iso GRATIS .
  5. 5. PASOS CREACIÓN BLOG: <ul><li>Crea un blog en só 3 pasos: </li></ul><ul><li>Crear unha conta </li></ul><ul><li>Asignar un nome ó blog </li></ul><ul><li>Elexir unha plantilla </li></ul><ul><li>SEGUIR ASISTENTE </li></ul>https://www.blogger.com

×