Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

graella projecte de cuina de mercat

564 views

Published on

Annex Projecte Cuina de Mercat. Seqüencialitzacíó activitas.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

graella projecte de cuina de mercat

  1. 1. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT DATA ACTIVITAT CONTINGUTS RECURSOS Dimecres Aula 22-1-14 Què és un mercat? • El mercat. • Història del mercat. • Productes. • Sala informática. • Fitxa de recerca d’informació Dijous 23-1-14 (SORTIDA) Elaboració plànol mercat Pere Garau • Geolocalització. • Fitxa Dilluns 27-1-14 (SORTIDA) • Conèixer Mercapalma (9:30h a 11:30h). • Canals d’abastament d’aliments a Palma i el funcionament de Mercapalma. • L'origen, característiques, emmagatzament, cambres frigorífiques, plantes de maduració, etiquetatge, comercialització i normativa europea. Medi de transport. Dimecres Aula 29-1-14 El mercat i les matemàtiques • Mesures més habituals al mercat • Fitxa • Sala d’informàtica Dimecres 5-2-14 Aula: L’alimentació. Isabel • Origen dels aliments. • Piràmide d’alimenació • La cultura i els aliments. • Sala d’informàtica Taller de Cuina: Recerca recepta peix • Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina • Bibliografia específica Dijous 6-2-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Plànol exterior • Geolocalització. • Fitxa de recerca d’informació Dimecres 12-2-14 Aula: Vocabulari de mercat • Carn, peix, verdures, fruites,… • Fitxa Recerca recepta carn • Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina • Bibliografia específica Dijous 13-2-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Carn • Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina • Fitxa Divendres 14-2-14 Elaboració recepta carn • Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina • Ús de maquinària i equips bàsics de cuina • Taller de cuina • Eines i estris de cuina • Matèries primeres 1
  2. 2. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT • Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina • Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina • Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments • Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes • Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions • Realització d’elaboracions elementals de cuina 19-2-14 Recerca recepta verdures • Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina • Bibliografia específica Dijous 20-2-14 (SORTIDA) • Verdures i hortalises • Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina • Fitxa de recerca d’informació • Medi de transport Divendres 21-2-14 • Elaboració recepta verdures Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics de cuina Preelaboració de gèneres culinaris Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres 2
  3. 3. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina Dimecres 26-2-14 Recerca recepta ous, llegums i pastes Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Dijous 27-2-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Ous, llegums i pastes Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Dimecres 5-3-14 Recerca recepta peix i marisc Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Elaboració recepta d’ous Dijous 6-3-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Peix i marisc Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Divendres 7-3-14 Elaboració recepta peix i marisc Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics de cuina Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres 3
  4. 4. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina Dimecres 12-3-14 Recerca recepta carn Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Dijous 13-3-14 (SORTIDA) Carn Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Divendres 14-3-14 Elaboració recepta carn Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics de cuina Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres 4
  5. 5. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina Dimarts 18-3-2014 (SORTIDA MERCAT OLIVAR PALMAEDUCA) 9:30-11:30h “Cuina Saludable, Cuina de mercat” • Conductes saludables en relació a l’alimentació, la cuina i l’estil de visa. • L’autonomia en la preparació d’aliments per part dels joves. • Dieta mediterrània i la bona alimentació. • Els productes locals i de temporada. Dimecres 19-3-14 Recerca recepta verdures i hortalises Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Dijous 20-3-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Verdures i hortalises Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Divendres 21-3-14 Realització recepta verdures i hortalises Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics de cuina Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Realització d’elaboracions Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres 5
  6. 6. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina Dimarts 25-3-2014 (SORTIDA MERCAT OLIVAR PALMAEDUCA) Manca connfirmació Dimecres 26-3-14 Recerca recepta Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Dijous 27-3-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Ous, llegums i pastes Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Divendres 28-3-14 Elaboració recepta Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics de cuina Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres 6
  7. 7. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT Dimecres 2-4-14 Recerca recepta peix i marisc Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Dijous 3-4-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Peix i marisc Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Divendres 4-4-14 Realització recepta peix i marisc Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics de cuina Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres Dimecres 9-4-14 Recerca recepta carn Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina Bibliografia específica Dijous 10-4-14 (SORTIDA) Mercat de Pere Garau: Carn Presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Divendres 11-4-14 Realització recepta carn Utilització de matèries primeres culinàries i gèneres d’ús comú en cuina · Ús de maquinària i equips bàsics Taller de cuina Eines i estris de cuina Matèries primeres 7
  8. 8. GRAELLA ACTIVITATS PROJECTE CUINA DE MERCAT de cuina Preelaboració de gèneres culinaris d’ús comú en cuina Aplicació de sistemes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns en cuina Compliment de les normes d’higiene alimentària i manipulació d’aliments Neteja d’instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d’aliments i begudes Realització d’elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions Realització d’elaboracions elementals de cuina 8

×