Kabanata iii(pananaliksik)

1,390 views

Published on

Kabanata III Disenyo at Metodo ng Pananaliksik

Published in: Education

Kabanata iii(pananaliksik)

  1. 1. INTRO SA PANANALIKSIK- Wika at Panitikan (Kabanata III)
  2. 2. Ano ang PANANALIKSIK?
  3. 3. DISENYOAT METODOSA PANANALIKSIK
  4. 4. Ito ay binubuo ng mga sumusunod: 1) Disenyo ng Paglalahad Tinatalakay nito ang uri ng pananaliksik na gamit (deskriptiv, analitik, ekspirimental, case study, komparativ, evalwativ, kwaliteytiv, at iba pa.)
  5. 5. 2) Populasyon Tinatalakay nito ang lawak o sakop ng bilang ng populasyon, ang sample size.
  6. 6. 3) Respondente Tinatalakay nito kung sino ang respondente – ang kanilang deskrpsyon o profayl, ilan, bakit at paano sila napili.
  7. 7. 4) Instrumento ng Pananaliksik Inilahad dito ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento (kwestyuner) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa.
  8. 8. 5) Prosidyur sa Pangangalap ng Datos Inilahad dito ang hakbang na isinagawa – kung paano at bakit ginawa ang bawat hakbang.
  9. 9. 6) Istatistikal Tritment ng Datos Inilahad Ang mga istatistikal na paraan na gamit sa paglalarawan ng mga numero o “figures” ay ginagawa rito upang ang numerical na datos ay mailarawan. Kumukunsulta sa mga istatistasyan sa bagay na ito upang matanto ang uri ng istatistiks na dapat gamitin sa pag-aaral.
  10. 10. WAKAS

×