Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata iii(pananaliksik)

2,151 views

Published on

Kabanata III Disenyo at Metodo ng Pananaliksik

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kabanata iii(pananaliksik)

 1. 1. INTRO SA PANANALIKSIK- Wika at Panitikan (Kabanata III)
 2. 2. Ano ang PANANALIKSIK?
 3. 3. DISENYOAT METODOSA PANANALIKSIK
 4. 4. Ito ay binubuo ng mga sumusunod: 1) Disenyo ng Paglalahad Tinatalakay nito ang uri ng pananaliksik na gamit (deskriptiv, analitik, ekspirimental, case study, komparativ, evalwativ, kwaliteytiv, at iba pa.)
 5. 5. 2) Populasyon Tinatalakay nito ang lawak o sakop ng bilang ng populasyon, ang sample size.
 6. 6. 3) Respondente Tinatalakay nito kung sino ang respondente – ang kanilang deskrpsyon o profayl, ilan, bakit at paano sila napili.
 7. 7. 4) Instrumento ng Pananaliksik Inilahad dito ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento (kwestyuner) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa.
 8. 8. 5) Prosidyur sa Pangangalap ng Datos Inilahad dito ang hakbang na isinagawa – kung paano at bakit ginawa ang bawat hakbang.
 9. 9. 6) Istatistikal Tritment ng Datos Inilahad Ang mga istatistikal na paraan na gamit sa paglalarawan ng mga numero o “figures” ay ginagawa rito upang ang numerical na datos ay mailarawan. Kumukunsulta sa mga istatistasyan sa bagay na ito upang matanto ang uri ng istatistiks na dapat gamitin sa pag-aaral.
 10. 10. WAKAS

×