Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O texto publicitario

1,058 views

Published on

Teoría sobre o texto publicitario. A linguaxe publicitaria. Xeneraldades

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O texto publicitario

  1. 1. O TEXTO PUBLICITARIO Publicidade: Arte ou acción de influír na psicoloxía da xente con fins comerciais, e actividade, medios e técnicas que se empregan con este propósito. Sinónimo: propaganda Propaganda: Actividade organizada para difundir as calidades, propiedades ou o valor de alguén, dunhas ideas ou dun produto comercial. Material ou medio (anuncios, carteis etc.) utilizado para ese fin. OBXECTIVO DA PUBLICIDADE: Promover a venta de bens e servizos. Está dirixida a grandes grupos.
  2. 2. Os anuncios publicitarios son mensaxes constituídas por signos de distinta natureza: lingüísticos e non lingüísticos, que varían segundo a súa canle de transmisión. Neste proceso de comunicación o emisor non é un único suxeito, senón unha axencia; o receptor, o potencial consumidor; a mensaxe, o anuncio;, a canle, pode variar igual que pode variar o contexto, e o código todos os elementos que utiliza e como os utiliza, é dicir, a linguaxe publicitaria. Nas mensaxes publicitarias poden aparecer polo tanto: Elementos verbais, tanto orais como escritos (mensaxe lingüística) Elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e música, nos spots publicitarios)
  3. 3. En ambos tipos de mensaxes distínguense un contido denotativo e uns contidos simbólicos (os valores que nos vende a publicidade: sensualidade, a mocidade, éxito social, etcétera). Se analizamos o discurso publicitario atopámonos con que frecuentemente son textos de tipo argumentativo e que adoitan estar formados por: -texto informativo no que se incluirían datos do produto características, vantaxes-, do punto de venda., etc. -slogan, un dos elementos máis significativos do texto publicitario. O valor dun slogan é que a xente se identifique con el, o que explica que grandes compañías manteñan o slogan durante anos. Slogan de Apple "Pensa diferente" slogan "Sempre" e logo
  4. 4. -logotipo, marca distintiva dunha compañía, produto, servizo. A LINGUAXE PUBLICITARIA Na elaboración de textos publicitarios utilízanse numerosos recursos:    gráficos e fónicos morfosintácticos léxico-semánticos Todo tipo de figuras retóricas, refráns, expresións populares, imperativos, uso da segunda persoa singular ... A linguaxe ten que de ser: CURTA MEMORABLE BRILLANTE IMPACTANTE CREÍBLE RELEVANTE
  5. 5. TEXTOS PARA COMENTAR http://www.pinterest.com/isabelmbs/traballando-coa-publicidade-na-aula/ SLOGAN TEXTO SECUNDARIO IMAXE

×