L-Arcisqof Pawlu Cremona

2,516 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L-Arcisqof Pawlu Cremona

 1. 1. L-Arċisqof
 2. 2. X’inhu Arċis q of? L-Ar ċ isqof huwa is-suċċessur ta’ l-Appostli. L- Ar ċ isqof jieħu ħsieb id- djoċesi - il-kapillani, is-sa ċ erdoti, in-nies ji [ ifieri lilna lkoll.
 3. 3. Hemm xi sagramenti bħal per eżempju l-Griżma ta’ l-Isqof u l-Ordni Sagri li l- Isqof biss jist a’ j amministra . Hekk hemm b ż onn jista’ jiddelega li xi ħ add biex jie ħ u postu.
 4. 4. Iċ-Ċer e monja tat-Tberik taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka issir mhux biss f'Malta u Għawdex, iżda wkoll f'kull Katidral tal-Knisja Kattolika madwar id-dinja. Iż-żjut jist għu jitbierku biss mill-Isqof
 5. 6. Il-Mitra tirrappreżenta l-qdusija li biha għandu jkun imżejjen l-Isqof biex jkun jista’ jqaddes il-Poplu ta’ Alla afdat f’idejh
 6. 7. Il-Baklu jirrapreżenta l-uffiċċju tar-ragħaj li għandu l-Isqof bħala mexxej ta’ l-insara fid-djoċesi.
 7. 8. Iċ-ċurkett li jilbes f’idejh l-Arcisqof jirrapreżenta s-siġill tal-fidi u l-għaqda ta’ mħabba ta’ l-Isqof mal-Knisja tiegħu, imxebbħa ma’ għarusa
 8. 9. Is-Salib huwa sinjal ta’ devo zz joni u il-qofol tat-twemmin tagħna bħala nsara.
 9. 10. L-Arċisqof ta’ Malta E. T. Mons Pawlu Cremona
 10. 11. Twieled il-Belt Valletta nhar il-25 ta’ Jannar 1946.
 11. 12. Ħa l-Edukazzjoni Primarja tiegħu fl-iskola tal-Montessori fil-belt Valletta, imbagħad l-Edukazzjoni Sekondarja fil-Liceo, il-Hamrun.
 12. 13. Ta’ tifel k ien iħobb jaqra ħafna imma il-komiks kienu il-favoriti tieg ħ u.
 13. 14. Il-ġenituri tiegħu huma Joseph u Josephine ne é Cauchi
 14. 15. Hu għandu żewġ ħutu oħrajn: ħuh ikbar minnu, u oħtu iżgħar.
 15. 16. Kif għalaq is-16-il sena, ħass il-vokazzjoni saċerdotali u meta għarraf lill-ġenituri tiegħu, dawn ħaduha ftit b’sorpriża, għax qatt ma kien tarrfilhom xejn.
 16. 17. F’Settembru 1962 daħal fl-ordni Dumnikan fejn ipprofessa nhar id-29 ta’ Settembru 1963
 17. 18. Kellu diversi karigi: Pirjol fir-Rabat, Provinċjal tad-Dumnikani għal żewġ perjodi ta’ erba’ snin, Kappillan ta’ G’Mangia u tas-Sliema u responsabbli kemm-il darba mill-formazzjoni tan-novizzi u studenti Dumnikani.
 18. 19. Patri Pawl Cremona kien predikatur, konfessur u direttur spiritwali mfittex minn diversi parroċċi, reliġjużi u lajċi.
 19. 20. Hu awtur ta’ diversi kotba ta’ natura teoloġika u spiritwali
 20. 21. G ħ andu g ħ al qalbu ħ afna il-Papa Gwanni XXIII u l-kitbiet tieg ħ u
 21. 22. Iħobb isegwi il-futball u jżomm mal-Belt kif ukoll mal-Juventus
 22. 23. U x’inhu l-ikel preferut? <ul><li>J iekol kollox imma it-timpana l-aktar li tin ż illu g ħ asel. Jiddejjaq biss meta fil-platt isib ħaxix nej . </li></ul>
 23. 24. Ġie ikkonsagrat Arċisqof nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2007 mill-E.T. Monsinjur Ġużeppi Mercieca
 24. 25. “ Jalla l-Gżejjer Maltin li laqgħu lil Pawlu bi ħġarhom u ħaddnu l-Isem ta' Ġesù, illum jerġgħu jagħtu widen lil dan l-Appostlu, u jħallu l-qawwa tal-Kelma li hu xandrilhom tidħol fil-qlub ta' ħafna.&quot; L-Arċisqof Pawlu Cremona OP Ittra Pastorali, 29 ta' Ġunju 2008
 25. 26. Nitolbu flimkien
 26. 27. Oh, g ħ a ż i ż Appostlu Pawlu, grazzi talli qed tag ħ tina Pawlu ie ħ or biex i ħ arsilna l-fidi. Kompli bierku u bierek mieg ħ u lill-Malta tag ħ na. Ammen
 27. 28. Ad Multos Annos (Espressjoni bil-Latin li tfisser Nawgurawlek ħafna snin ta’ ħ ajja u ta’ ħidma)
 28. 29. TMIEM

×