Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Зразок скарги до прокуратури на бездіяльність посадової особи

9,849 views

Published on

  • Login to see the comments

Зразок скарги до прокуратури на бездіяльність посадової особи

  1. 1. «____»______ 20__ До Прокуратури __________________________№_____ _________ адреса___________________________ Заявник: __________________________________________ поштова адреса: ____________________________ тел.: ______________________________________ про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 КУпАП та винесення подання про надання інформації ЗАЯВА«_____»__________20__ року я, _______________________, з метою підготовки публікаціїв газеті «_______________________________________», звернувся до__________________________________________________________________________________________(назва органу, до якого направлено запит та/чи посадової особи, якій адресовано запит)_____________________________________________________________________________із інформаційним запитом, в якому просив надати суспільно-важливу інформацію, яканеобхідна мені для виконання моїх професійних обов’язків, а саме просив надати мені: 1) ______________________________________________________________; 2) ______________________________________________________________; 3) _______________________________________________________________.Викладене підтверджується інформаційним запитом від _________ № _______, копіюякого додаю.На зазначений запит відповіді в строки, установлені статтею 20 Закону України «Продоступ до публічної інформації», я не отримав (або отримав неповну відповідь / отримаввідмову в наданні відповіді / отримав інформацію, яка не відповідає дійсності).Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації,несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідаєдійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чиюридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", «Про доступ допублічної інформації» "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень", -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Згідно з п. 11 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення(КУпАП) у справах про правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП, протоколипро правопорушення мають право складати прокурор або уповноважена ним особа з числапрацівників прокуратури.На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 212-3, 255 Кодексу України проадміністративні правопорушення, статтями 23, 24 Закону України «Про прокуратуру», - ПРОШУ:
  2. 2. 1. Притягти до адміністративної відповідальності за ненадання інформації (надання неповної інформації / надання недостовірної інформації тощо) за ч. 1 статті 212-3 КУпАП ____П.І.Б посадової особи, яка не надала інформацію (надала неповну інформацію / надала недостовірну інформацію тощо)______ . 2. Винести подання про усунення порушень Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» і зобов’язати ___________ ПІБ посадових осіб органу державної влади /місцевого самоврядування ___________ надати мені наступну інформацію: 1) ______________________________________________________________; 2) ______________________________________________________________; 3) _______________________________________________________________.Додаток: 1. Копія інформаційного запиту № 3 від 09.01.2009 року; 2. Копія посвідчення журналіста.«_____»_____________ 20__ року ____________ ПІБ

×