Successfully reported this slideshow.
ГО «Інститут розвитку регіональної преси”  Визначення понять:“передвиборна агітація” та “політична реклама” Доповідачі: Л...
Передвиборна агітація      (законодавче визначення) це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців г...
Форми передвиборної агітації1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;2) проведення мітингів, походів, де...
Форми передвиборної агітації6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на  носіях зовнішньої р...
Політична реклама(законодавче визначення)це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекла...
Політична рекламаДо політичної реклами належить ТАКОЖ: - використання символіки або логотипів партій - субєктів виборчого...
Принципи реклами(ст. 7 ЗУ Про рекламу)Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання ф...
Реклама і діти(відповідно до ст. 20 ЗУ Про рекламу)Реклама не повинна підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальникі...
Не належать допередвиборної агітації:Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії  кандидатів у депутати, які...
Не вважається передвиборноюагітацією: здійснення партією, яка не має статусу субєкта виборчого процесу, заходів, визначе...
ВИКЛЮЧЕННЯПартія, яка не має статусу субєкта виборчого процесу НЕ МАЄ права:закликати голосувати «за» або «не голосувати»...
Не відноситься до передвиборноїагітації Загальне інформаційне забезпечення виборів; Спеціальне інформаційне забезпечення...
Основні засадиінформаційного забезпечення виборів  Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної,  обєкти...
Загальне інформаційнезабезпечення виборів Включає інформування виборців про:1) виборчі права громадян та способи їх здійс...
Загальне інформаційнезабезпечення виборів5) адресу приміщення для голосування, дату та часголосування;6) підстави та проце...
Загальне інформаційнезабезпечення виборівНа розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформацій...
Спеціальне інформаційнезабезпечення виборівПередбачає інформування виборців про:1) зареєстрованих кандидатів та субєктів ї...
Спеціальне інформаційнезабезпечення виборівЗасоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у   спе...
Засади участі ЗМІ та ІА уінформаційному забезпеченні виборівПід час виборчого процесу ЗМІ розміщують інформаційніматеріали...
Оприлюднення результатівопитування громадської думкиІА, ЗМІ у разі поширення результатів опитуваннягромадської думки, повя...
Умови /заборони при оприлюдненнірезультатів опитування громадської думки Протягом останніх 10 днів до дня голосування рез...
1) Лише в межах строків,        1)Не залежить від строків веденнявстановлених ЗУ про вибори       передвибо...
4) Оплата матеріалів: без оплати4) Оплата матеріалів: за рахунок   кандидатом в НДУ (не за рахунокДержбюджету та виборч...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

визначення понять передвиборна агітація та політична реклама

3,974 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

визначення понять передвиборна агітація та політична реклама

 1. 1. ГО «Інститут розвитку регіональної преси” Визначення понять:“передвиборна агітація” та “політична реклама” Доповідачі: Людмила Опришко, Олександр Бурмагін, Людмила Панкратова
 2. 2. Передвиборна агітація (законодавче визначення) це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - субєкта виборчого процесу. передвиборна агітація може здійснюватись в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України
 3. 3. Форми передвиборної агітації1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес- конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - субєктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати;4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтервю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відео кліпів, інших публікацій та повідомлень;5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
 4. 4. Форми передвиборної агітації6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - субєкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - субєкта виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати;9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
 5. 5. Політична реклама(законодавче визначення)це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів (ч. 3 ст. 68 ЗУ Про вибори НДУ») Визначення рекламних засобів та реклами: (ст. 1 ЗУ «Про рекламу»)рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
 6. 6. Політична рекламаДо політичної реклами належить ТАКОЖ: - використання символіки або логотипів партій - субєктів виборчого процесу, - повідомлення про підтримку партією - субєктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів - привернення уваги до участі у таких заходах партії - субєкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати.Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій - субєктів виборчого процесу також є політичною рекламою.
 7. 7. Принципи реклами(ст. 7 ЗУ Про рекламу)Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.
 8. 8. Реклама і діти(відповідно до ст. 20 ЗУ Про рекламу)Реклама не повинна підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітейРеклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоровя і життя ситуацій.Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.Забороняється реклама з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.
 9. 9. Не належать допередвиборної агітації:Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування у випадку, якщо вониповязані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України та законами України, іпідготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації ” за умови якщо вони НЕ містятькоментарів агітаційного характеру,а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати.
 10. 10. Не вважається передвиборноюагітацією: здійснення партією, яка не має статусу субєкта виборчого процесу, заходів, визначених у ч. 2 ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» як форми передвиборної агітації, якщо вони проводяться з метою популяризації власної діяльності такої партії; чи розяснення своєї позиції цієї партії за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії - субєкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм.
 11. 11. ВИКЛЮЧЕННЯПартія, яка не має статусу субєкта виборчого процесу НЕ МАЄ права:закликати голосувати «за» або «не голосувати» за партію – субєктавиборчого процесу, кандидата у депутати; абодавати публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати.В іншому випадку буде вважатись, що вони проводять передвиборнуагітацію !
 12. 12. Не відноситься до передвиборноїагітації Загальне інформаційне забезпечення виборів; Спеціальне інформаційне забезпечення виборів
 13. 13. Основні засадиінформаційного забезпечення виборів Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, обєктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, обєднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка НЕ є передвиборною агітацією, зобовязані дотримуватися обєктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації. Інформація, що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою.
 14. 14. Загальне інформаційнезабезпечення виборів Включає інформування виборців про:1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях;3) можливість та порядок зміни виборцю місця голосування(виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси;4) адресу місцезнаходження окружної та дільничної виборчихкомісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;
 15. 15. Загальне інформаційнезабезпечення виборів5) адресу приміщення для голосування, дату та часголосування;6) підстави та процедури отримання можливості голосуватиза місцем перебування;7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчогобюлетеня;8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав таспособи здійснення цього права;9) відповідальність за порушення законодавства про вибори.
 16. 16. Загальне інформаційнезабезпечення виборівНа розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.ЦВК на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів (не пізніш як за 120 днів до дня голосування) .
 17. 17. Спеціальне інформаційнезабезпечення виборівПередбачає інформування виборців про:1) зареєстрованих кандидатів та субєктів їх висування;2) передвиборні програми партій та кандидатів у депутати в одномандатних округах;3) рахунки виборчих фондів партій та кандидатів у депутати в одномандатних округах, допустимий розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться внесок;4) скасування реєстрації (вибуття) кандидата у депутати;5) факти та події, повязані з виборчим процесом.
 18. 18. Спеціальне інформаційнезабезпечення виборівЗасоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії.Крім того, ЗМІ та ІА можуть інформувати про факти та події, повязані з виборчим процесом з власної ініціативи, але з дотриманням вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України».
 19. 19. Засади участі ЗМІ та ІА уінформаційному забезпеченні виборівПід час виборчого процесу ЗМІ розміщують інформаційніматеріали на замовлення Центральної виборчої комісії таокружних виборчих комісій на підставі відповідних договорів,укладених із зазначеними комісіями.Інформаційні агентства та засоби масової інформації(Інтернет?) поширюють повідомлення про перебіг виборчогопроцесу, події, повязані із виборами, базуючись на засадахдостовірності, повноти і точності, обєктивності інформації та їїнеупередженого подання.Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлюватикоментарі всіх партій та кандидатів у депутати щодо подій,повязаних із виборами.
 20. 20. Оприлюднення результатівопитування громадської думкиІА, ЗМІ у разі поширення результатів опитуваннягромадської думки, повязаного з виборами,зобовязані зазначати:повну назву організації, що проводила опитування,замовників опитування,час його проведення,території, яку охоплювало опитування,розміру та способу формування соціологічної вибіркиопитаних,методу опитування,точного формулювання питань,можливої статистичної похибки.
 21. 21. Умови /заборони при оприлюдненнірезультатів опитування громадської думки Протягом останніх 10 днів до дня голосування результати опитування громадської думки ЗАБОРОНЕНО поширювати в будь-який спосіб. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, повязаної з виборами або за участю кандидатів у депутати, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів.
 22. 22. 1) Лише в межах строків, 1)Не залежить від строків веденнявстановлених ЗУ про вибори передвиборної агітації; 2) Мета: інформування виборців про їх(з наступного дня після реєстрації права і обовязки, про події під часкандидатів в НД до 24-ї години виборчого процесу , обговорення передвиборчих програм кандидатів в НД, їхостанньої Пт. перед днем голосування політичні, ділові та особисті якості.– ст. 70); 3) Оприлюднення в ЗМІ2) Мета: спонукання виборців - офіційних повідомлень про кандидата в НДУ, пов’язані з виконанням ним посадовихголосувати за або не голосувати за (службових) повноважень, передбаченихкандидата в НД, партію – СВП. законодавством, які не повинні містити коментарів агітаційного характеру та відео-,3) Оприлюднення в ЗМІ політичної аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстраційреклами, виступів, інтервю, нарисів, про дії зазначених осіб як КНД; - - новин (інформування громадян провідеофільмів, аудіо- та відеокліпів, події, явища, які відбуваються в суспільствіінших публікацій та повідомлень. – без комент-в агіт-го х-ру). ПОРІВНЯЙТЕ
 23. 23. 4) Оплата матеріалів: без оплати4) Оплата матеріалів: за рахунок кандидатом в НДУ (не за рахунокДержбюджету та виборчих фондів. виборчих фондів та Бюджету на вибори).5) Ініціатива виходить від: 5) Ініціатива виходить від: ЗМІ. 6) Вимоги до змісту: забороняється -кандидат в НДУ, партія – субєкт - агітувати голосувати за або невиборчого процесу. голосувати за партії, кандидатів у6) Вимоги до змісту: депутати; - поширювати інформацію, яка маєможуть містити атрибути прямої ознаки політичної реклами,агітації: заклики голосувати за або - поширювати будь-яку інформацію зне голосувати за певну партію, метою спонукання виборців голосувати закандидата в НДУ; символіку; фото-, або не голосувати за певного субєкта виборчого процесу.відео-, аудіо матеріали. Авторам і ведучим телерадіопередач,7) Забороняється проведення у які є кандидатами у депутати, під час виборчого процесу також забороняєтьсяіноземних ЗМІ, що діють на у телерадіопередачах вести передвиборнутериторії України. агітацію. 7) Дозволено і в іноземних ЗМІ. ПОРІВНЯЙТЕ

×