Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Як журналісту працювати з персональними даними та іншою

817 views

Published on

Презентація з вебінару «Які таємниці передбачає чинне законодавство?»

Доповідач: Людмила Панкратова - медіа-тренер ІРРП, медіа-юрист.

Вебінар організовано Інститутом розвитку регіональної преси (ІРРП) 25 листопада 2011 року.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Як журналісту працювати з персональними даними та іншою

 1. 1. ВЕБІНАР «ЯК ЖУРНАЛІСТУ ПРАЦЮВАТИ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ ТА ІНШОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ» Тренер: Панкратова Людмила, адвокат, медіа-юрист ГО « І нститут розвитку регіональної преси» 25 листопада 2011 року
 2. 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ <ul><li>1.Конституція України ст. 32 </li></ul><ul><li>2. Закон “Про інформацію” ст. 11 – визначає права особи щодо персональних даних </li></ul><ul><li>3. Закон “Про доступ до інформації “ ст. 7 визначає, яка інформація відноситься до конфіденційної; </li></ul><ul><li>4. Закон “Про захист персональних даних” –визначає правила роботи з базами персональних даних та права особи щодо своїх персональних даних </li></ul>
 3. 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ <ul><li>Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована </li></ul><ul><li>Прізвище, ім'я, по-батькові; </li></ul><ul><li>Національність; </li></ul><ul><li>Освіта; сімейний стан; релігійність; </li></ul><ul><li>Стан здоров'я </li></ul><ul><li>Дата і місце народження; </li></ul><ul><li>Майновий стан </li></ul><ul><li>Та інші персональні дані </li></ul>
 4. 4. ПРАВА ОСОБИ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ <ul><li>Конституція України, ст. 32, </li></ul><ul><li>Закон “Про інформацію” ч. ст. 11 </li></ul><ul><li>Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди , крім випадків, </li></ul><ul><li>(1) визначених законом, і </li></ul><ul><li>(2) лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. </li></ul>
 5. 5. ПРАВА ОСОБИ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ <ul><li>Конституція, ч. 3 ст. 32 </li></ul><ul><li>Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, місцевого саомврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею </li></ul><ul><li>Закон “Про інформацію”, ст. 11, ч. 2 </li></ul><ul><li>Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом. </li></ul><ul><li>Закон “Про доступ…” ст. 21 </li></ul><ul><li>При наданні особі інформації про себе… плата за копіювання і друк не стягується </li></ul>
 6. 6. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЗАКОН ПРО ДОСТУП, СТ. 10 <ul><li>1. Кожна особа має право: </li></ul><ul><li>1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; </li></ul><ul><li>2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; </li></ul><ul><li>3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; </li></ul><ul><li>4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; </li></ul><ul><li>5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом. </li></ul><ul><li>2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом. </li></ul>
 7. 7. ОБОВ'ЯЗКИ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ <ul><li>3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані: </li></ul><ul><li>1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом; </li></ul><ul><li>2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; </li></ul><ul><li>3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; </li></ul><ul><li>4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується. </li></ul><ul><li>4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася. </li></ul><ul><li>5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені. </li></ul>
 8. 8. ПРАВО НА ІМ'Я <ul><li>Цивільний Кодекс України, ст. 296 </li></ul><ul><li>… 3. Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних документах (звіти, стенограми, протоколи, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди. </li></ul>
 9. 9. ПРАВО НА ІМ'Я ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, СТ. 296 <ul><li>4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом. </li></ul><ul><li>5. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою . </li></ul><ul><li>6. Ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане іншими особами лише за його згодою . </li></ul><ul><li>7. Використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, літературних творах не є порушенням її права. </li></ul>
 10. 10. ЩО ТАКЕ КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ? <ul><li>Закон “Про доступ…” ст. 7 </li></ul><ul><li>Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. </li></ul><ul><li>Суб'єкти владних повноважень не мають конфіденційної інформації. </li></ul>
 11. 11. НЕ МОЖЕ БУТИ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЯ <ul><li>щодо використання бюджетних коштів; </li></ul><ul><li>пов'язана з виконанням обов'язків щодо надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; </li></ul><ul><li>суб'єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них </li></ul><ul><li>про стан довкілля; </li></ul><ul><li>про якість харчових продуктів і предметів побуту; </li></ul><ul><li>про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; </li></ul><ul><li>про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб </li></ul><ul><li>інша інформація, що становить суспільний інтерес відповідно до ст. 29 Закону «Про інформацію». </li></ul>
 12. 12. ОКРЕМІ ГАРАНТІЇ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИМИ РЕСУРСАМИ <ul><li>Закон про доступ, ст. 6 </li></ul><ul><li>5. Не може бути обмежено доступ до інформації про: </li></ul><ul><li>розпорядження бюджетними коштами </li></ul><ul><li>володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до </li></ul><ul><li>копій відповідних документів , </li></ul><ul><li>умови отримання цих коштів чи майна, </li></ul><ul><li>прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та </li></ul><ul><li>найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. </li></ul><ul><li>При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. </li></ul>
 13. 13. ОКРЕМІ ГАРАНТІЇ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИМИ РЕСУРСАМИ <ul><li>6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: </li></ul><ul><li>1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади; </li></ul><ul><li>2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії. </li></ul>
 14. 14. ГАРАНТІЇ ЗАКОНУ “ ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ”, СТ. 16 <ul><li>2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: </li></ul><ul><li>1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону; </li></ul><ul><li>2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви). </li></ul>
 15. 15. СУБ'ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, СТ. 4 ЗАКОНУ <ul><li>Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення </li></ul><ul><li>1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: </li></ul><ul><li>1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: </li></ul><ul><li>а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; </li></ul>
 16. 16. <ul><li>б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; </li></ul><ul><li>в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; </li></ul><ul><li>г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; </li></ul><ul><li>ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій); </li></ul><ul><li>д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції; </li></ul><ul><li>е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; </li></ul><ul><li>є) члени Центральної виборчої комісії; </li></ul><ul><li>ж) посадові та службові особи інших органів державної влади; </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 17. 17. <ul><li>2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: </li></ul><ul><li>а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету; </li></ul><ul><li>б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках); </li></ul>
 18. 18. СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС <ul><li>Закон “Про інформацію”, ст. 29 </li></ul><ul><li>1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. </li></ul><ul><li>2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. </li></ul>
 19. 19. ЗА ЯКИХ УМОВ ТА ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ МОЖУТЬ БУТИ ОПРИЛЮДНЕНІ БЕЗ ЗГОДИ ОСОБИ <ul><li>Вони містяться у відкритих публічних реєстрах. </li></ul><ul><li>Публічно оприлюднені раніше у будь-який спосіб та мають суспільне значення. </li></ul><ul><li>Стосуються використання публічних ресурсів та державного майна </li></ul><ul><li>У випадках суспільного інтересу </li></ul>
 20. 20. ПРАВОМІРНЕ ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНІСТЬ <ul><li>- ПРО ЩО ІНФОРМАЦІЯ </li></ul><ul><li>(суспільна значимість) </li></ul><ul><li>- ПРО КОГО ІНФОРМАЦІЯ </li></ul><ul><li>(публічність особи) </li></ul><ul><li>- ЯКИЙ КОНТЕКСТ </li></ul><ul><li>(діалог в суспільстві) </li></ul><ul><li>- ЯК ПОДАНО </li></ul><ul><li>(ідентифікація героїв) </li></ul>
 21. 21. ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ <ul><li>1. Державні реєстри, утримувачем яких є Міністерство юстиції: </li></ul><ul><li>http://www.minjust.gov.ua/0/22253 </li></ul><ul><li>2. Єдиний реєстр судових рішень </li></ul><ul><li>http://reyestr.court.gov.ua/ </li></ul><ul><li>3. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій </li></ul><ul><li>http://irc.gov.ua/ua/Reiestri.html </li></ul><ul><li>http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Єдиний реєстр адміністративних послуг </li></ul><ul><li>http://www.center.gov.ua/funkcionalne-obstezhennya/reyestr-derzhavnih-ta-administrativnih-poslug.html </li></ul><ul><li>http://smida.gov.ua/db/owners </li></ul>
 23. 23. Дякуємо за увагу!

×