Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfoliot osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen välineinä

543 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portfoliot osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen välineinä

 1. 1. Portfoliot osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen välineinäPaasitorni 14.3.2012 Irma Mänty ja Teija Laamanen
 2. 2. Portfoliot Laureassahttp://www.youtube.com/watch?v=_YEAE7OY-P8
 3. 3. • Ahot korkeakoulussa• ePortfolio
 4. 4. Oppimisen muotoja• Yksilön oppiminen jaetaan formaaliin (muodolliseen), nonformaalin (epäviralliseen) ja informaaliin (arkioppimiseen).• Aikuisen oppimisessa arkioppimisella on merkittävä asema.• Sähköisten viestimien (Internet) merkitys nuorten oppimisessa on suuri.
 5. 5. Hiljainen tieto ja asiantuntijuus Kuva http://happytoast.co.uk/
 6. 6. Osaaminen on suhteessa johonkin• Pätevyys• Ammatillinen osaaminen• Ammattitaito• Työelämän asettamat osaamisvaatimukset (kvalifikaatiovaatimukset)• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on aina tehtävä suhteessa asetettuihin osaamistavoitteisiin.
 7. 7. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminenon oppimisprosessiOpiskelija joutuu reflektoimaan koulutustaan,elämän- ja työkokemustaan suhteessa asetettuihinoppimistavoitteisiin.
 8. 8. Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin osa-alueet• Opiskelijan osaamisen tunnistaminen.• Osaamisen suhteuttaminen osaamistavoitteisiin tai –vaatimuksiin.• Osaamisen arvioiminen ja tunnustaminen tarkoituksenmukaisella tavalla.
 9. 9. Osaamisen tunnistamis- jatunnustamisprosessin vaiheet• Osaamisen toteennäyttäminen (todistaminen)• Osaamisen arvioiminen• Osaamisen tunnustaminen• Koko prosessin arviointi• Opiskelijan osaamisen tunnistaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
 10. 10. Tunnustamisen avainkriteeritKari Kallbergin (2008, s. 78) mukaan osaamisen tunnustaminenkorkeakoulutasolla edellyttää seuraavien avainkriteerientarkastelua: • Kohdistuuko osaaminen asetettuihin osaamistavoitteisiin? (validiteetti) • Onko osaaminen riittävää ja kattaa kaikki asetetut osaamistavoitteet? (riittävyys) • Onko osaamisen osoittamisessa käytetty aineisto asianomaisen tekemää tai tuottamaa? (aitous) • Onko osaamisen osoittamisen arviointi riippumaton arvioijasta? (luotettavuus) • Kohdistuuko osaamisen osoittaminen nykyiseen ja nykyisen teknologian edellyttämään osaamiseen? (ajantasaisuus) • Kohtelenko opiskelijoita arvioinnissani tasavertaisesti? Kari Kallberg, 2008, Aiemman osaamisen tunnustaminen osana hops-prosessia, teoksessa Lätti & Putkuri, Ohjaus on kuin tekisi palapeliä http://www.pkamk.fi/julkaisut/sahkoinenjulkaisu/C32_verkkojulkaisu.pdf
 11. 11. Kyvyt.fi ePortfolio 03/21/12 Laurea-ammattikorkeakoulu 12
 12. 12. 03/21/12 Laurea-ammattikorkeakoulu 1303/21/12 Laurea University of Applied Sciences 13
 13. 13. Portfolioita Optimassa, juonneopetus-suunnitelman mukainen rakenne
 14. 14. Kyvyt.fi ePortfolio Laureassa • Laureassa ryhdytty käyttämään Kyvyt.fi:tä. Oma profiili, CV, Europassi, näyteportfoliot jne. ePortfolioon pääsee Optiman kautta • Kyvyt.fi sopii myös FUAS-opintoihin (kaikki pääsevät omalla tunnuksellaan samaan ympäristöön) • perehdytys opiskelijoille: 1,5 h alkuopastus + work shop tarvittaessa 1-2 kertaa lv:n aikana niille, jotka haluavat apua • ePortfolio on vapaasti opiskelijoiden käytössä ja säilyy käytössä opintojen jälkeen03/21/12 Laurea-ammattikorkeakoulu 15
 15. 15. SoleHOPS, AHOTnäyttösuunnitelma• Opiskelija voi liittää SoleHOPSiinsa linkin e-portfolioon• SOLEOPS:iin on rakenteilla AHOTin sähköinen hakuprosessi (hakemus, käsittely, näyttösuunnitelma, arviointi)
 16. 16. Case Turku AMK, terveysalan yksikkö• Ammatillisen kasvun • Opiskelija ”palauttaa opinnoissa e-portfolio tehtävän” lähettämällä käyttöön kaikille tuutoropettajalle linkin e- aloittaville opiskelijoille portfolioon sovittuun• Hyväksytty suoritus päivämäärään mennessä sisältää: henkilökohtainen profiili, portfolio, • lisätietoja casesta: Anu ansioluettelo, ammatillisen Havisto kasvun essee, kaksi omasta anu.havisto@turkuamk.fi mielestä parasta opintosuoritusta lv/lk ajalta. 03/21/12 Laurea-ammattikorkeakoulu 17
 17. 17. Mitä työnantajat haluavat tulevaisuudessa? -Ansioluettelon, näyttöjä verkkoläsnäolosta vaikenties esittelyvideon?The Wall Street Journal Jan, 24, 2012http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203750404577173031991814896.html?mod=W
 18. 18. Verkostoitumiskanavat ja työnhakuLaureacv.fi (JustRecruitMe) on Jobstep.net on ammattikorkeakoulujenuuden sukupolven online- maksuton työnvälityspalvelu, johonrekrytointipalvelu, joka hyödyntää työnantajat voivat jättää omiavideohakemuksia ja sosiaalista ilmoituksiaan, ja opiskelijat omatmediaa rekrytoinnissa työnhakutietonsa.Ammatillinen verkostoitumispaikka, - Kyvyt.fi:ssä on turvallistajossa työnhakija ja työnantaja voivat harjoitella oman ammatillisenkohdata osaamisen esittelyä. Kyvyt.fi on tietoturvallinen paikka03/21/12 Laurea-ammattikorkeakoulu 19
 19. 19. LähteitäAiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa 2007.Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr04.pdf?Kallberg K 2008. Aiemman osaamisen tunnustaminen osana hops-prosessia. Teoksessa Lätti & Putkuri, Ohjaus on kuin tekisi palapeliähttp://www.pkamk.fi/julkaisut/sahkoinenjulkaisu/C32_verkkojulkaisu.pdf
 20. 20. Kiitos!Irma Mäntykehityspäällikkö, eOppiminen irma.manty@laurea.fiTeija Laamanenkehityspäällikkö, ohjaus, AHOT teija.laamanen@laurea.fiUrheilukuvat Sami Ahlgren http://munoma.galleria.fi

×