Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cal esmentar primer de tot, que a partir de les reunions amb la psicopedagoga, es va acordar que seriamillor que em centré...
FASE 2 : Fase de les entrevistes amb l’alumna per a conèixer el cas, la seva situació i necessitats actuals        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cal esmentar primer de tot

127 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cal esmentar primer de tot

 1. 1. Cal esmentar primer de tot, que a partir de les reunions amb la psicopedagoga, es va acordar que seriamillor que em centrés només en el cas de la Berta, ja que és un cas molt complex, que requereix un estudiprofund de les característiques de la noia, i que a més, necessita d’un ajut extra que com a practicant pucoferir. A més, també és interessant esmentar que la metodologia utilitzada en aquest projecte de pràcticum Iserà de tipus qualitatiu, duent a terme una aproximació a l’escenari de treball i als elements que laconformen, amb instruments d’anàlisi de tipus qualitatiu. FASE 1 : Fase de reunions amb la psicopedagoga per a detallar la meva participació en la intervenció i fase de documentació per tal de saber més informació sobre la casuística. DATA: març HORES: 7-8 hores Objectius: Elaborar la temporalització de la intervenció. Definir la participació que podré dur a terme dins el cas. Analitzar la informació que hi ha al centre respecte a la casuística específica de l’alumna. Cercar en altres fonts, informació rellevant respecte el cas. Destinataris/àries: la psicopedagoga del centre ACTIVITATS I CONTINGUTS - Fer una graella mes concreta de la temporalització de les accions dutes a terme durant aquest pràcticum, incloent-hi una predicció de la meva participació dins les sessions. - Revisió dels documents i del material escrit en referència al cas. - Estudi dels materials escollits. - Cerca d’informació complementària mitjançant la bibliografia recomanada per la psicopedagoga i Internet. - Graella de temporalització incloent-hi una predicció de la participació - Recull de documents i bibliografia INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES reunions amb la psicopedagoga entrevistes estructurades i semi estructurades estudi i lectura de les diferents informacions INDICADORS D’AVALUACIÓ - Clima dialogant i tolerant durant les entrevistes amb la psicopedagoga. Fluïdesa de les reunions (puntualitat, aclariment de posicions, aproximació de concepcions, absència de conflictes, rendibilitat). - Adopció d’acords. - Calendari de reunions que satisfaci les expectatives de totes dues parts. - D’altres: puntualitat, presència de tots - els implicats, tracte cordial i respectuós, actitud constructiva, etc. - Grau d’interès, implicació i presentació - Grau d’acceptació dels acords - Revisió de la documentació dels casos: avaluar si hi ha documentació suficient, si és adequada, etc. - Negociació col·legiada de funcions. - Senyals d’empatia personal (comprensió, consideració, indulgència, etc.).
 2. 2. FASE 2 : Fase de les entrevistes amb l’alumna per a conèixer el cas, la seva situació i necessitats actuals DATA: març - abril HORES: 5 - 6 horesObjectius: o Recollir la quantitat més gran d’informació possible mitjançant entrevistes amb la Berta i també a través de l’ús d’un qüestionari específicament dissenyat. o Conèixer la seva situació, el seu grau de benestar amb les sessions, i les seves necessitats segons ella. o Analitzar i identificar els factors que afavoreixen l’atenció a la diversitat (del cas de la Berta)Destinataris/àries: l’alumna (Berta)ACTIVITATS I CONTINGUTS - Entrevista directa amb l’alumna per a conèixer els seus pensaments, la seva visió de la feina que s’està fent amb ella, els problemes que es troba, etc. - Recull de les dades extretes a partir del qüestionari específicament destinat a aquesta finalitat. - Recull de les informacions interessants respecte l’alumna mitjançant graelles destinades a aquesta finalitat concreta. - Recull de les necessitats que a simple vista es preveu que la Berta tingui i pronòstic de les possibles solucions a partir de l’anàlisi dels factors que afavoreixen l’atenció a la diversitat.INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Entrevistes estructurades i semi estructurades amb l’alumna. Observació directa i observació indirecta. Qüestionaris. Nota: Pel que fa a les entrevistes, tot i que s’estructuraran també entorn a les diferents dimensions considerades a la recerca, pelseu caràcter complementari als qüestionaris, inclouran preguntes que serviran per obtenir major informació sobre aquells aspectes noconsiderats en el qüestionari o en aquells en els quals es vol obtenir un matís superior a l’ obtingut als qüestionaris. Les entrevistes queduré a terme seran dirigides i semi-estructurades, la qual cosa em permetrà més flexibilitat i adaptar-me millor a les necessitats delque pretenc investigar i a les característiques de la situació.INDICADORS D’AVALUACIÓ - Clima dialogant i tolerant durant les entrevistes amb la psicopedagoga. Fluïdesa de les reunions (puntualitat, - aclariment de posicions, aproximació de concepcions, absència de conflictes, rendibilitat). - Senyals d’empatia personal (comprensió, consideració, indulgència, etc.). - Valoració de les dades extretes a partir de l’entrevista semi-estructurada. - Valoració de les dades extretes a partir del qüestionari. - Valoració de les necessitats que presenta la Berta a simple vista a partir de l’entrevista i del qüestionari: es corresponen a les que la psicopedagoga m’ha informat o no.

×