Les tic a l àula hospitalària. easd

234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les tic a l àula hospitalària. easd

 1. 1. Hospital Vall d’HebronProposta d’integració de les TICIris Arrébola Viedma, Jennifer Aroca, Julia Masià Gràcia i Nuria Marí. Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital.
 2. 2. INDEX:1. PRESENTACIÓ .................................................................................... 32. INTRODUCCIÓ.................................................................................... 3 Objectius Generals: .............................................................................. 33. PERSPECTIVA D’ANÀLISI .................................................................... 5 Xerrada i preguntes .............................................................................. 5 Recollida d’experiències ....................................................................... 64. RESULTAT DE L’ANÀLISI I LA INTERPRETACIÓ ..................................... 75. ESTRATÈGIES DOCENTS/FORMATIVES I RECURSOS DIGITALS QUECONTRIBUIRIEN A LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT ............................... 96. OBJECTIUS ....................................................................................... 127. CONCLUSIÓ...................................................................................... 128. FONT CONSULTADES: ...................................................................... 13 Blog de l’Aula Hospitalària de Vall d’Hebron ...................................... 13 Vídeo del programa “Mestres” de TV3 ............................................... 13 Fotografies ......................................................................................... 13 Fulls informatius ................................................................................. 17 2
 3. 3. 1. PRESENTACIÓA Catalunya, com a resultat de la col·laboració del Departament dEducació iUniversitats i Departament de Salut, disposen daula hospitalària els hospitals dereferència infantil i juvenil i, en general, aquells amb nombre elevat de llitspediàtrics.Laula hospitalària és un servei per aquells nens en edat escolar que han destarhospitalitzats durant deu dies o més, que els garanteix la continuïtat del procésdaprenentatge. Això els permet recuperar parcel·les de la seva vida normal i,posteriorment, aquest fet facilita la seva reincorporació a lescola.El nostre treball disposa duna introducció on expliquem què és laulahospitalària de Vall dHebron i quins objectius es plantegen des dallà. Acontinuació fem una perspectiva danàlisis en la qual shi troba un recull de totala informació recopilada prèviament al projecte i lexpliquem detalladament.Després fem l’ interpretació i lanàlisi de la informació amb la finalitat de trobarles mancances de lús de les TIC a laula per, finalment, proposar millores iaportar noves idees. Aquestes propostes són: canviar alguns dels ordinadorsportàtils per Tablets i fer ús dun fòrum. 2. INTRODUCCIÓL’escola de l’hospital Materno- Infantil de la Vall d’Hebron va ser creada l’any1995 com a resultat d’un conveni entre el Departament d’Educació de laGeneralitat de Catalunya i l’ Institut Català de la Salut.Els alumnes de l’aula hospitalària són tots aquells nens i nenes, que a causa deles seves malalties o estat de la salut, es troben durant un període de tempsvariable ingressats a l’hospital, i que per les seves característiques emocionals ipsicològiques poden rebre atenció educativa.A l’aula es fa classe a nens des de P-3 fins a segon d’ ESO i atenen, en la mesurade les seves possibilitats, a tercer i quart d’ ESO. L’aula hospitalària presenta unsobjectius generals, educatius i sòcio-familiars. Objectius Generals: - Aconseguir pel nen/a hospitalitzat/da que la malaltia comporti la menor ruptura possible amb la seva vida quotidiana. 3
 4. 4. - Donar oportunitat al nen/a perquè prengui part activa en el propi procés curatiu, ja que es conjuga la labor docent amb la psicològica i humana.- Ajudar a què el/la nen/a superi la por o l’angoixa que li pugui suposar la malaltia o el tractament d’aquesta. Educatius:- Continuar el currículum escolar dels nens/es malalts/es, seguint el nivell en que es troben.- Fer-lo sentir millor en veure que pot seguir el treball escolar. Si no pot treballar, se li pot donar suport emocional.- Fer que els nens/es malalts/es no perdin els seus hàbits de treball i estudi durant la malaltia.- Afavorir l’aprenentatge de les TIC: escriptura mitjançant l’ordinador, correu electrònic i Internet.- Fer que el nen/a malalt/a no perdi la il·lusió per aprendre. Familiar i socials:- Informar els pares i mares sobre els estudis del nen/a.- Ajudar els pares/mares psicològica i moralment, dins les seves possibilitats.- Fer de nexe d’unió entre els dos àmbits educatius: el de dins (aula hospitalària) i el de fora de l’hospital (escola d’origen dels nens/es).- Fer participar als pares, mares i familiars de la tasca educativa que poden portar a terme els seus fills a l’hospital.- Donar suport moral als pares, mares i familiars dels nens/es malalts/es. 4
 5. 5. 3. PERSPECTIVA D’ANÀLISIDesprés d’haver assistit a una xerrada informativa sobre l’aula hospitalària del’Hospital Vall d’Hebron, ens disposem a analitzar els recursos dels que disposeni com els apliquen.La informació que tenim la hem recollit de la revista Atenció Educativa al’Alumnat que Pateix Malalties Prolongades, del Departament d’Educació iUniversitats de la Generalitat de Catalunya.També analitzarem fulls informatius que recullen objectius generals de l’aulahospitalària. A més, disposem d’una fitxa de seguiment dels alumnes que ensvan donar com a exemple i també, per acabar, hem recollit anotacions de laxerrada informativa incloent les preguntes que vam realitzar. Xerrada i preguntes:El 26 de novembre vam assistir a les xerrades informatives que fa lHospital ValldHebron. Aquestes inclouen una visita guiada per les instal·lacions de laulahospitalària, on participava una mestra que posteriorment ens va fer unaexplicació sobre el seu funcionament i metodologia i va respondre a totes lesnostres preguntes.Com és un hospital que també atén el sector pediàtric, té lobligació de disposardun espai que garanteixi la formació escolar dels nens i a la vegada que puguinestablir relacions entre ells. Laula hospitalària no es pot catalogar com a centre,per tant no disposen de PEC (Projecte Educatiu de Centre)A lhospital hi ha dos cents llits pediàtrics i per encarregar-se de la continuïtatdels seus estudis, disposen de 5 mestres. Les classes es reben a les aulespreparades o als llits, depenent de la malaltia de lalumne. Els nens queassisteixen a diàlisis, també poden rebre el suport dels mestres de laula.Laula hospitalària es posa en contacte amb el centre ordinari dels nens i amb eltutor o la tutora per parlar sobre el que estan fent a lescola en aquell moment.A més es troben en continu contacte a traves del telèfon i el correu electrònicper tal de fer el seguiment i lavaluació, de les quals sen encarreguen elsprofessors de lescola.Les assignatures que simparteixen principalment són Llengües (català, castellà ianglès) i Matemàtiques, encara que també les mestres poden ajudar alsalumnes amb Coneixement del Medi o Història.Les mestres es reparteixen les zones per plantes (Oncologia, Nefrologia, Diàlisis,Cirurgia, UCI...) i cada quinze dies es van intercanviant entre elles. Als nens més 5
 6. 6. petits els hi costa bastant adaptar-se al canvi de mestres, per això, a vegades hiha excepcions amb els canvis.Es mantenen en contacte permanent, cada dia fan reunions duna hora abansde les classes, i a més tenen cadascuna un mòbil que fa la funció de“buscapersones”. Daltra banda, tenen unes fitxes de seguiment dels alumneson hi consten les dades personals daquests, les dades escolars i un petitseguiment del treball realitzat a laula. - Quins projectes educatius realitzeu a laula? - Fem treballs sobre contes, poemes, dibuixos, també escriuen les seves vivències, realitzen murals temàtics (dia sense fum, pintors, Nadal, les estacions de lany, “blanc i negre”, Carnestoltes...). A més, anualment sedita una revista disponible en format paper i digital on es fa un recull de tots aquests projectes. - Com utilitzeu les TIC a laula? Nosaltres, les mestres, sempre portem un ordinador portàtil cadascuna i amb els alumnes treballem amb webs com Edu365, Educlick, i programes com Pipo, entre altres. I Deixem els Ordinadors Portàtils amb un USB dInternet proporcionat per la Generalitat perquè els alumnes en facin lús que vulguin. - Teniu facilitat per emprar les TIC? Hem fet un curs molt bàsic facilitat per la Generalitat. Amb aquest, hem aprés a usar Twitter, Facebook i els Blogs, però encara i així, el nostre nivell segueix sent bàsic. Aquest curs l’hem fet perquè els nens responen positivament a les activitats realitzades amb les TIC i hem de poder ajudar-los amb qualsevol dubte. Recollida d’experiències:A partir de la nostra recerca vam trobar un parell d’experiències relacionadesamb l’aula hospitalària. 6
 7. 7. - Primera experiència : Aquesta experiència va relacionada amb la elaboració d’un Blog a una aula hospitalària. (http://hezkuntza.blog.euskadi.net/blog/2012/03/13/recursos- tic-para-el-aula-hospitalaria/) Una professora d’una aula hospitalària va intervenir i va crear un Blog per als nens hospitalitzats i per els seus pares. Allà els nens podien intercanviar les seves experiències viscudes dia a dia, i els seus pares opinaven juntament amb els seus companys de classe. La professora destaca que per a ella va ser una experiència molt bona, i concretament descriu el cas d’un nen hospitalitzat que va crear un Blog amb la seva ajuda, i per ell va suposar una experiència positiva que el va ajudar a animar-se. El nom del Blog és: “Blogueando, el blog de Egoitz”. - Segona experiència: La següent experiència va relacionada amb la xerrada a la qual vam assistir a l’aula hospitalària. La professora de l’aula ens va mencionar una experiència relacionada amb una nena que rebia classes allà. El centre escolar ordinari on anava aquesta nena, va obrir en la seva pròpia web de l’escola, un apartat que era un Blog on la nena podia parlar amb els seus companys i així poder intercanviar anècdotes que dia a dia els hi anaven passant, tant a ella com als seus companys de classe. Per la nena va suposar un gran interès i alegria poder contactar amb els seus companys i va respondre positivament a aquesta iniciativa per part de la seva escola. El blog es deia “Parlem amb Laura”. 4. RESULTAT DE L’ANÀLISI I LA INTERPRETACIÓA continuació respondrem les preguntes en funció de les perspectives teòriquesestudiades a lassignatura.Quin és el sentit de la utilització dels recursos digitals en la situació estudiada?Creiem que és important lús dels recursos digitals a laula hospitalària ja que elsalumnes daquesta són infants i adolescents que no es troben en contacte amblexterior i pensem que tant ells com els seus companys de lescola ordinàriahaurien destar al dia amb les noves tecnologies; i més encara sabent queinternet es pot considerar com a "una finestra" al món que faria desaparèixeraquesta sensació de segregació que poden patir aquest tipus dalumnes. 7
 8. 8. A laula hospitalària utilitzen les TIC per afavorir laprenentatge dels alumnes, jaque també ajuda als nens/es a evadir-se de la seva malaltia. Encara que les TIC alaula no són un recurs que sutilitzi diàriament per que principalment treballenamb llibres, també desenvolupen activitats relacionades amb Internet. Elsordinadors dels que disposen els alumnes són els de les mestres de laula.Què aprèn i què no aprèn l’alumnat?Els alumnes a laula hospitalària estudien les matèries ordinàries de Català,Castellà, Matemàtiques i llengua estrangera (Anglès). Encara que també lesprofessores poden ajudar-los amb les matèries d’Història i Coneixement delMedi.Les professores de laula realitzen projectes o treballs amb tots els nens junts,perquè aprenguin coses noves però sobretot perquè entre ells estableixin bonesrelacions. Entorn a les TIC, els alumnes aprenen a treballar amb lordinador anivell bàsic realitzant activitats com passar textos a Word, fer dibuixos i enalguna ocasió shan utilitat les xarxes socials per comunicar-se amb altresalumnes.Es fan servir els recursos disponibles i de la millor manera possible?Els recursos TIC dels que disposen a laula són els ordinadors amb connexió aInternet. Considerem que són escassos ja que podrien treure més profit a les TICdintre daltres projectes educatius que es podrien proposar. Però també somconscients que només els nens i nenes tenen una hora de classe al dia i això éspoc per realitzar exercicis sobre totes les matèries i sobre la complexitat de lesTIC.També sha de tenir en compte que alguns dies els nens no poden fer classe permotius clínics, o bé perquè no es troben en condicions dassistir i a la vegadaconcentrar-se, i aquest fet dificulta el seguiment educatiu que shauria de fer.Com es planteja el centre els reptes de la societat digital?Considerem que les professores haurien densenyar als alumnes a utilitzar mésles TIC en les matèries ordinàries, ja que veiem que hi han moltes més opcionsper realitzar activitats educatives relacionades amb les matèries de classe.Sabem que les docents han realitzat cursos sobre alfabetització digital moltbàsics. Des del seu departament sels hi va obligar ja que els alumnes mostrenuna actitud molt positiva enfront les TIC. 8
 9. 9. Ens van comentar que no tenien pensat fer cap canvi ni projectesdensenyament amb les TIC ja que consideren massa difícil poder aplicar unprojecte amb aquest tipus dalumnes degut a la dificultat del seu seguiment.Finalment com a anàlisi general de les TIC, creiem que els recursos dels quedisposen son escassos. 5. ESTRATÈGIES DOCENTS/FORMATIVES I RECURSOS DIGITALS QUE CONTRIBUIRIEN A LA MILLORA DE L’ENSENYAMENTLa nostra proposta té dues vessants. En primer lloc volem obrir, a través delprograma Moodle, un fòrum on els alumnes puguin interactuar entre ells i ambels professors i metges. Aquest fòrum estarà enfocat als nens que sàpiguenemprar les TIC i llegir.El fòrum tindrà diverses finalitats: Compartir experiències viscudes tant dins com fora de lhospital, obertes a la participació daltres membres. Resoldre els dubtes i angoixes, fruit del seu dia a dia amb la malaltia i sobre els temes tractats a classe. Facilitar per part de les mestres el material didàctic perquè els nens puguin fer un seguiment de les classes, encara que no hagin pogut rebre- les. Informar els alumnes de les activitats extraordinàries temàtiques i que des dallà els alumnes diguin què és el que poden aportar per realitzar- les.Laltra vessant, està adreçada als nens més petits. Aquí es proposa l’ús de lesTablets.Per exemple, a causa de que es troben a un hospital, no és possible pintar ambsegons quins materials, llavors amb la Tablet poden pintar amb les mansemprant les aplicacions disponibles a la pàgina www.edu365.cat owww.colorearidiomas.com . A més d’aprendre d’una forma més dinàmica ientretinguda.http://youtu.be/wsxjY_6286E 9
 10. 10. Les finalitats daquesta proposta són: Apropar als nens petits a les noves tecnologies. Adaptar activitats ja existents a noves formes de presentació. Aconseguir un major dinamisme a les activitats. Motivar als nens per continuar la seva formació acadèmica.A més, els nens més grans també poden emprar aquestes Tablet per realitzar lesseves tasques.L’avaluació de l’aprenentatge es realitzarà de la següent manera:Després de fer les activitats, lavaluació sestableix a través duns informes quedesenvoluparan les mestres de laula hospitalària i que a continuació, passaranals Tutors de lescola dels nens per tal que aquests puguin fer un seguiment delprogrés educatiu dels seus alumnes.Per altra banda al marge de les activitats que es poden realitzar amb la Tablet,hem trobat algunes aplicacions que poden servir tant per utilitzar-les amb laTablet com amb els dispositius mòbils de cada alumne.Algun dels exemples d’aplicacions per Tablet son els següents: Quaderns de matemàtiques “Rubio”: Son els quaderns de matemàtiques per diferents edats en educació infantil que es realitzaven en format paper però en format per realitzar-los tant per iBook, Tablet o iPad. Khan Academy: És una aplicació on es troben 2700 vídeos que es poden descarregar de forma gratuïta sobre diferents matèries com biologia, tecnologia, matemàtiques, anatomia, etc. que a més disposa d’una opció on es poden activar subtítols per vídeos que estiguin en un idioma que no es domina. L’aplicació permet descarregar tots els vídeos d’un tema sense necessitat de tenir connexió a internet i a més permet compartir els vídeos per les xarxes socials Facebook o Twitter directament des de l’aplicació. Infantum: És un conjunt d’aplicacions dedicades a l’aprenentatge i l’entreteniment dels infants on es requereix la intervenció dels pares o professors per avaluar les activitats que realitzen aquests per un major aprenentatge. 10
 11. 11. Com també creiem que és important l’ús dels mòbils aplicats a l’educació i mésen les circumstàncies en les que es troben els alumnes, hem trobat una sèried’aplicacions per a mòbils interessants que es poden utilitzar: World Atlas: És una aplicació exclusiva per a mòbils on es poden descarregar diferents mapes. iBooks: Biblioteca i llibreria útil per al mòbil. Matemáticas ninja Lite: És un joc per nens de 6 a 12 anys on s’exercita l’àrea de matemàtiques. VocabuLand – English/Spanish vocabulary: Aplicació per aprendre paraules noves en anglès, molt útil per a nens. iElements: Taula periòdica dels elements.A continuació enumerem diferents propostes per realitzar a l’hora de classe utilitzant internet:- Realització de classes per ensenyar als alumnes a buscar informació fiable perinternet.- "Excursió" virtual a algun museu a traves de la seva pàgina web. A pàginesdalguns museus existeixen visites virtuals que ens semblen interessants peralumnes com amb els que tractem nosaltres. Hem trobat per exemple una visitavirtual al Louvre on podem visitar-lo a través dinternet. Annexem el linkhttp://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne- Visionament de documentals que puguin escollir els alumnes que es podentrobar de forma gratuïta a la pàgina: www.documentalesonline.com- Ensenyament per poder consultar la prensa per internet així com revistes illibres.- De forma optativa, es podria dedicar una classe l’ensenyament de comnavegar amb seguretat.Execució: A l’hora de poder portar a terme totes aquestes propostes sabem que serianecessària l’ajuda de col·lectius que ens poguessin proporcionar subvenció perla obtenció dels materials necessaris com les Tablets (dues per cada plantapediàtrica).Sabem d’associacions i empreses que altres cops han realitzat donacions osubvencions per hospitals o escoles que necessiten materials digitals. 11
 12. 12. Alguns d’aquests col·lectius son: Fundació Aladina: Dedicada a les ajudes per a nens hospitalitzats en l’àrea d’oncologia. Apple: L’empresa acostuma a fer donacions tant de material escolar com econòmiques a diferents causes que ho necessiten cada any. Bayern: Empresa farmacèutica que ja ha dotat a diferents escoles de material educatiu tecnològic. 6. OBJECTIUS Millorar l’ús de les TIC a l’aula hospitalària. Aprofundir el nostre coneixement sobre l’aula hospitalària. Aportar noves idees per al desenvolupament de les TIC amb nens hospitalitzats. Aconseguir que els nens hospitalitzats s’integrin positivament a les TIC. Ajudar als professors a introduir les noves tecnologies dins del procés educatiu del qual formen part.La finalitat essencial del nostre projecte és millorar l’ús de les TIC dintre delcontext de l’Aula hospitalària de la Vall d’Hebron per garantir una bonaeducació a tots els alumnes. 7. CONCLUSIÓ:Finalment, hem de dir que el tema del treball, es a dir, l’aula Hospitalària i el seufuncionament amb les TIC, l’hem escollit per diversos motius. Primerament, ensva cridar l‘atenció perquè no teníem coneixements profunds sobre aquest itambé ens va semblar força interessant i diferent a la resta de projectes que jahavíem fet.Cal dir que no ens va costar gaire posar-nos en contacte amb el centre jaque vam establir un primer contacte a traves de la seva pàgina web i ens vancontestar de seguida per oferir-nos una visita guiada.D’altra banda, no és un assumpte senzill de treballar, encara que a la visitaa l’Hospital de Vall d’Hebron ens van rebre molt bé i van resoldre tots elsnostres dubtes tant sobre la seva organització com sobre el funcionament il’integració de les TIC. 12
 13. 13. Per concloure, podem dir que com a grup ens hem entès força bé a l’hora detreballar conjuntament i que el projecte ens a motivat, però creiem que escomplicat poder realitzar canvis dins aquesta institució, ja que ens va semblarun cercle molt tancat on no hi intervenen psicopedagogs i on es basen lesutilitzant els recursos més habituals i pocs recursos digitals i multimodals. 8. FONTS CONSULTADES:En el nostre treball hem recopilat molta informació gràcies a fulls informatius irevistes que ens ha proporcionat la mestra de l’aula hospitalària quan vam anara la xerrada el dia 26 de novembre.Per tal de facilitar la comprensió del treball que hem realitzat sobre l’aula, hemdecidit adjuntar fotografies i altre tipus d’informació que pot ser d’utilitat. Blog de l’Aula Hospitalària de Vall d’Hebron:http://blocs.xtec.cat/aulahospitalariavh/ En aquest Blog es pot observar comutilitzen els recursos TIC, ja que han realitzat una revista digital amb elprograma Calameo. Endemés a la banda dreta del Blog trobem diverses cosesque ens ajuden a saber més sobre allò que fan a l’aula hospitalària. Vídeo del programa “Mestres” de TV3:http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3982030 Del minut 31 al minut 36 espot veure el funcionament de l’aula i el treball amb els nens i nenes. Fotografies: 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. Fulls informatius: 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21

×