Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geometriski transformacii

2,660 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Geometriski transformacii

 1. 1. Наставен час: Геометриски трансформации
 2. 2. Геометриски трансформации во Paint Издолжување и стеснување Накосување Превртување и ротирање
 3. 3. Геометриски трансформации во Paint • Може да се изведе на цел цртеж или дел од цртеж • За да се изведе трансформација на дел од цртеж, тој дел прво мора да се селектира со некоја од алатките за селектирање , се клика на селектираниот дел, се притиска на копчето C t r l ( се држи притиснато копчето) и се влече на новата позиција..
 4. 4. Геометриски трансформации во Paint • С е активираат преку менито Image
 5. 5. Издолжување и стеснување
 6. 6. Издолжување и стеснување
 7. 7. Вежба
 8. 8. Накосување
 9. 9. Накосување
 10. 10. Вежба
 11. 11. Превртување и ротирање
 12. 12. Превртување и ротирање
 13. 13. Вежба
 14. 14. Превртување и ротирање
 15. 15. Вежба
 16. 16. Вежба за мајстори
 17. 17. Часот го подготви:проф по информатикаИрина Иванова

×