1 cas istorija na kompjuterite

1,586 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 cas istorija na kompjuterite

 1. 1. 1 часИсторија на компјутерите
 2. 2. Од кога е потребата за броењеЗа да на време гиорганизираат своитеверски обреди ипрослави,племенскитеврачари морале нанекој начин да гибројат деновите,месеците,годишните времиња.
 3. 3. Во почетокот луѓето користеле прсти и делови од телото за да бројат.Потоа почнуваат да Развојот накористат објекти од трговијатаприродата за да ги јавува потребапретстават цифрите. за помнење наНа пример броевите.користеле камчиња, Ширумставале цртички на античкиот светкоски или стап и сл. се користи коноп со чворови.
 4. 4. Abacus (кинески Abak) Измислен е во Кина Во почетокот абакус бил една плоча со линии по кои сеs uka b A поместувале камчиња за да на крајот се развие во  жици со Најстариот “компјутер” на светот нанижани преживеал и до ден денешен. На топчиња. него се направени сите пресметки потребни за изработка на првата кинеска атомска бомба.
 5. 5. Абакусот и денес го користат сопствениците на продавници во Азија и во "кинеските квартови" воs uka b A северна Америка. Неговата употреба и понатака се учи во азиските училишта. Целта на користење абакус е децата полесно да ја научат едноставната математика, а посебно множењето. Слепите деца учат да го користат абакусот таму каде што децата со нормален вид би користеле хартија и молив за пресметување.
 6. 6. 1623.g. - Прв механичкикалкулатор – откритие на–Wilhelm Schickard
 7. 7. PascalineБлез Паскал, за да му помогне на татко му кој бил собирачна данок , кога имал 16 години го измислил сметачотПАЦАЛИНЕ, кој се состоел од запчаници на чија горнастрана стоеле запишани броевите од 1 до 10. Со оваамашина можело само да се собира и одзема. Неговатаидеја и денес се користи кај вградените бројчаници. 1642 g. - Патентиран механички сметач - откритие на Blaise Pascal
 8. 8. Wilhelm Gottfried Leibniz Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1646.- 1716.), германски филозоф и математичар, го направил првиот “калкулатор” кој можел да собира, множи, одзема, дели и пресметува квадратен корен. Оваа направа се продавала од 1862 до 1935 година.
 9. 9. Charles Babbage Од британската влада ја добил Машината била придвижувана со помош на првата дозвола за водена пареа и била автоматизирана. компјутерско Можела да собира и одзема, а се користела и истражување (100 за пресметување на табели во поморскатагодини пред тоа да навигација. Најинтересно било тоа штого направи владата резултатите биле запишувани на бакарна на САД) плоча со помош на челични калапи.
 10. 10. Ada Augusta ByronAda AugustaByron, Во нејзина чест еконтеса од програмскиотЛовелаце јазик АДА го има(1815-1852) - добиено своето име.“првпрограмер"
 11. 11. Herman Hollerith 1886. – електромеханичка машина која работи со хартиени дупчени картички Холеритовата машина користела електричнаенергија, а не механичка (како парната машина на Бебиџ).
 12. 12. Herman Hollerith Според проценките, податоцитеод пописот во Америка од 1890нема да можеле да се обработатпред новиот попис во 1900година.Поради тоа распишан еконкурс за најдобро решениекако да се обработат. На овојконкурс победил HermanHollerith. За разлика одпретходниот попис нанаселението кој бил пред 10години и за чија обработка наподатоци требале 7,5 години,нашината на Холерит ги далапрвите неслужбени резултати за6 недели (тогаш САД имала 62,6милиони жители). Подоцна тој јаосновал и најпознататакомпјутерска компанија IBM.
 13. 13. Elektronsko mehani~kismeta~ Harvard Mark I 1937.g. Howard Iken на Универзитетот Харвард со помош на ИБМ го развива првиот електромеханички уред. Машината била спонзорирана од америчката морнарица и требало да ги пресметува табелите за навигација. Овој уред користел дупчени картички. Во америчката морнарица бил користен до 1959 година.
 14. 14. За време на Втората Светска војнагерманските подморници правеле пустош.Нивните команди за движењето набританските бродови биле праќани одБерлин. Англичаните можеле да го слушнатемитувањето на тие пораки, но проблембило тоа што тие биле шифрирани со помошна машината ЕНИГМА. И Британците предвојната имале обезбедено една таквамашина, но за да можеле да извршатдешифрирање на пораките им билепотребни многу пресметки за многу кратковреме. Затоа Британската влада отворилатајна лабараторија во која е создаденCOLOSSUS. Тој проработел во 1943 година,но бидејќи бил воена тајна за него седознало дури 30 години подоцна. Биленаправени 10 вакви машини.
 15. 15. Alen Turing е прв кој насметачките машини им го далимето компјутер спореданглискиот збор "to compute"(пресметува).
 16. 16. ENIAC - Electronic Numeral Integrator and Computer1943.g. John.W.Mauchly и Presper Eckert на University ofPennsylvania за потребите на американската војска (да гипресметува патеките и движењата на американскитеартилериски оружја.) го развиваат новиот електонскипресметувач- ENIAC.
 17. 17. Оваа машина се состоела од 18000 вакумски цевки и 1500 релеи, 5милиони рачно залемени споеви... Била тешка 30 тона и ималаголемина на одбојкарско игралиште. ЕНИJAK никогаш не се гасел итрошел огромни количества електрична енергија. Во просек серасипувал на секои 7 минути, а за потребите на негово ладење билнаправен тогаш најголемиот уред за климатизација во светот.
 18. 18. Овој сметач бил завршен во декември 1945 год. , значи позавршувањето на војната. Инаку, со помош на ENIAC биле направенипресметките за првата хидрогенска бомба, а бил во употреба до 1955година. Почнал со буџет од 67 000$ за да на крај бидат потрошени 500000$.
 19. 19. Можел да пресмета 5000 операции на собирање, 357 операции намножење или 38 операции на делење за една секунда. За да се внесенекој команда понекогаш требале и по неколку денови. Овојкомпјутер за 15 минути можел да пресмета операции за кои на човек
 20. 20. Иако ЕНИЈАК за тогашните прилики бил многу брз сметач, тој не бил програмибилен во денешната смисла на зборот. Неговите недостатоци се: мала меморија и можност за решавање на само две задачи за кои бил направен (за други задачи требало да се преспојат многу жици и да се реконструира целата машина).Денес целиот Енијак би можел да се смести на еден чип.
 21. 21. John von Neumann Идејата за универзалноста на сметачите ја дал унгарскиот математичар John von Neumann. Неговата идеја за сметач кој би работел врз основа на менлива програма била револуционерна и била темел на понатамошниот развој на сметачите. И денес сеуште модерните сметачи се градат врз т.н. von Neumannovom model
 22. 22. Kako se razvivaa personalnite kompjuteri Whirlwind - MIT(1951- se proizveduva do 1953g.) AN/FSQ-7 –IBM (1958- se proizveduva do 1963)
 23. 23. 1973. Prv personalen smeta~ XEROX ALTO
 24. 24. APPLE III - Apple CX-1 - Canon maj 1980 god. dekemvri 1981 god.
 25. 25. C 64 - Commodore(1982-1993) PC 1512- Amstrad 1986god.AMIGA 3000-Commodore 1990 g
 26. 26. Denes... Компјутерите стануваат се помали, се побрзи и со се поголеми можности. Микропроцесорите наоѓаат широка употреба во сите индустрии и во секојдневната употреба (регулирање на промет, обработка на сметки, кредитни картички, телефонски картички, домашни апарати итн.
 27. 27. Generacii na smeta~i - Vo sekoja nova generacija, smeta~ot stanuva pobrz, pomal,pomalku se rasipuva, poeftin e, ima pogolemi mo`nosti .... гене 1. 2. 3. 4. раци ја po~e 1946. 1951.- 1959. 1959.- 1964. 1965.- 1970. to k 1959 1964 1971 Осно вен дел Електронска транзистор Интегриран микропроце цевка склоп (чип) сор Компј утер од таа генер ација
 28. 28. V. Генерација на сметачи  1980.  Експертни состави  Говорнаi ca ene G~a e m i i t s комуникација  Вештачка интелигенција r
 29. 29. Наставен листВо табелата до секој електронски елемент напиши го неговиот назив и во којагенерација компјутери е вградуван:
 30. 30.  Крај на првиот часПроф. по информатика Ирина Иванова

×