SlideShare a Scribd company logo
1 of 64
Практичні навичкидослідження чутливостіБілоус Ірина Іванівна
Види чутливості ПОВЕРХНЕВА (больова, теплова, холодова і тактильна); ГЛИБОКА (м’язово-суглобове відчуття, відчуття тиску та ваги тіла, вібраційна, кінестетична); СКЛАДНА (відчуттялокалізації та дискримінації, двомірно-просторовевідчуття, стереогноз); СПЕЦІАЛЬНА (зір, слух, нюх, смак); ІНТЕРОЦЕПТИВНА (з внутрішніх органів, стінок кровоносних судин)
рецептори В залежності від своєї локалізації умовно поділяються на; - екстерорецептори (больові, температурні, тактильні); - пропріорецептори (розташовані в м'язах, сухожилках, зв’язках, суглобах); - інтерорецептори (розташовані у внутрішніх органах баро- і хеморецептори).
рецептори
Дослідження поверхневої чутливості Дослідження больової та температурної чутливості починають з вивчення скарг. Далі досліджують больову чутливість дотиком до шкіри тупим або гострим предметом. Для уточнення границі зони зміненої чутливості, дослідження проводять як від здорової ділянки, так і в зворотному напрямку.
Дослідження больової чутливості
Для дослідження температурної чутливості у якості подразників використовують пробірки з гарячою і холодною водою. Для орієнтовної оцінки можна використовувати металеві предмети з високою та малою теплопровідністю (гумові та металеві предмети). Тактильну чутливість перевіряють легким дотиком до шкіри ваткою, м'якою кісточкою або тонким папером.
Дослідження температурної чутливості
Дослідження тактильної чутливості
Дослідження глибокої чутливості При дослідженні суглобово-м’язового відчуття при закритих очах визначають напрямок пасивного руху в кінцівках. Кінестезію шкіри перевіряють, зміщуючи складку шкіри, а хворого просять визначити напрям зміщення. Визначення відчуття тиску та ваги в клініці перевіряють рідко. Сприймання відчуття вібрації досліджують за допомогою камертона.
Дослідження суглобово-м’язового відчуття
Дослідження кінестетичної чутливості
Дослідження вібраційної чутливості
Дослідження складних видів чутливості Дослідження двомірно-просторового відчуття: досліджуваний малює тупим предметом на шкірі хворого цифри, літери або прості фігури. Відчуття локалізації перевіряється нанесенням на різні ділянки тіла тактильного подразнення, а хворий повинен вказати місце дотику.
Дослідження складних видів чутливості Дискримінаційне відчуття - це можливість розрізняти 2 подразника, нанесених одночасно. Проводиться за допомогою циркуля Вебера. При дослідженні ніжки циркуля зсувають, поки подвійне доторкування не буде сприйматися як одне.
Дискримінаційна чутливість (схема)
Стереогностичне відчуття Це можливість визначати із закритими очимазнайомий предметна дотик.
Типи порушень чутливості Периферичний:  ­ невральний;  ­ поліневритичний;  ­ корінцевий. Спинальний  ­ провідниковий;  ­ сегментарний. Центральний  ­ провідниковий;  ­ кірковий.
Невральний тип Виникає при ураженні периферичного нерву. Розлади чутливості співпадають із зоною його іннервації. Страждають всі види чутливості. Однак границя анестезії звичайно менша зони анатомічної іннервації внаслідок перекриття сусідніми нервами. Ці розлади супроводжуються паралічем або парезом відповідних м'язів.
Невральний тип
Невральний тип Пошкодження променевого нерва. Пошкодження ліктьового нерва. Пошкодження серединного нерва. Пошкодження малогомілкового    нерва. Пошкодження великогомілкового    нерва.
Поліневритичний тип Чутливість порушується в дистальних відділах верхніх і нижніх кінцівок. Таку картину називають анестезією за типом "рукавичок", "панчіх". Ступінь розладів поступово зменшується у напрямку від кінця кінцівки до її основи. Одночасно з розладом чутливості та болем для поліневритичного типу характерні паралічі та парези кінцівок.
Поліневритичний тип
полінейропатія
Корінцевий тип Ураження задніх корінців призводить до розладу чутливості у відповідних дерматомах. На тулубі дерматоми розташовуються у вигляді поперечних смуг, на кінцівках поздовжніх, на сідницях у вигляді концентричних півкуль. Розлади чутливості при ураженні корінців відповідають означеному розподілу.
Сегментарний розподіл чутливості
Сегментарний розподіл чутливості
Корінцевий тип
Спинальний провідниковий тип 1. Виникає при патологічних осередках в задніх канатиках. При цьому втрачається суглобово-м’язове та вібраційне відчуття на боці осередку (виключаються тонкий і клиновидний пучки). Інколи випадає тактильна чутливість. Виключення задніх канатиків спостерігається при сухотці спинного мозку, недостатності вітаміну В12, при мієлоішемії, що проявляється сенситивною атаксією і парестезіями.
Спинальний провідниковий тип при пошкодженні задніх канатиків
Спинальний провідниковий тип 2. При пошкодженні спинно-таламічного тракту у боковому канатику на боці, протилежному осередку, відбувається випадіння больової і температурної чутливості за провідниковим типом на 1-2 сегменти нижче рівня ураження. При поперечному пошкодженні спинного мозку випадають всі види чутливості нижче рівня ураження виявляються пошкодженими. Такий розподіл порушень чутливості в клініці називають параанестезією.
спинальний Провідниковий тип
Топографічне співвідношення між сегментами спинного мозку і хребцями
Сегментарнийспинальний тип Спостерігається при пошкодженні заднього рогу і передньої спайки спинного мозку. Характеризуєтьсявиникненнямдисоційованихрозладів (випадіннябольової та температурної при збереженніглибокоїчутливості) у відповідних дерматомах своєї сторони.
Сегментарний спинальний тип при пошкодженні заднього рогу
Синдром броун-секара Спостерігається при ураженні однієї половини поперечного зрізу спинного мозку. В цьому випадку на стороні осередку порушується суглобово-м’язове відчуття (виключається задній канатик), настає спастичний параліч нижньої кінцівки (перерив перехрещеного пірамідного пучка). На боці, протилежному осередку, відбувається випадіння больової і температурної чутливості за провідниковим типом (пошкоджується спинно-таламічний тракт у боковому канатику).
Синдром броун-секара
Провідниковий церебральний тип Спостерігається порушення чутливості, яке характеризується розладами чутливості на протилежній половині тіла  (геміанестезія). При ураженні правої півкулі розвивається лівостороння геміанестезія і навпаки. Границею патології і норми виявляється не горизонтальна лінія, а вертикальна - серединна лінія тіла. При органічних ураженнях границя зони анестезії на 2-3 см не доходить до серединної лінії тіла і голови внаслідок перекриття суміжних чутливих зон.
Кірковийцеребральний тип При пошкодженні ділянки постцентральної звивини кірковий варіант анестезії охоплює не всю протилежну сторону тіла, а тільки зону проекції осередку. Розлади чутливості обмежуються ділянками верхніх або нижніх кінцівок, або тулуба.
Симптоми натягу Симптом Ласега- це поява або посилення болю у поперековій ділянці та по ходу сідничного нерва у хворого, який лежить на спині, під час згинання ноги у кульшовому суглобі. Якщо в подальшому зігнути ногу в колінному суглобі, біль зникає або різко зменшується. Симптом Бехтерева (перехресний симптом Ласега) - поява болю у поперековій ділянці під час згинання здорової ноги у кульшовому суглобі.
Симптом Ласега Це поява або посилення болю у поперековій ділянці та по ходу сідничного нерва у хворого, який лежить на спині, під час згинання ноги у кульшовому суглобі (І фаза). Якщо в подальшому зігнути ногу в колінному суглобі, біль зникає або різко зменшується (ІІ фаза).
Симптом ласега (І фаза)
Симптом ласега (ІІ фаза)
Симптоми натягу Симптом Бехтерева (перехресний симптом Ласега) - поява болю у поперековійділянціпід час згинанняздорової ноги у кульшовомусуглобі. Симптом Нері— цепосилення болю у поперековійділянціпід час пасивногозгинанняшиї (приведенняпідборіддя до груднини) у хворого, якийлежить на спинізвипрямленими ногами.
Симптом нері
Симптоми натягу Симптом Дежеріна- це посилення болю у поперековій ділянці під час кашлю, чхання. Симптом Сікара - посилення проявів люмбоішіалгії під час розгинання стопи хворого, який лежить на спині з випрямленими ногами. Симптом посадки -якщо хворому, який лежить на спині, запропонувати сісти, то нога на боці ураження під час посадки згинається в колінному суглобі.
Симптом сікара
Симптоми натягу Якщопатологічнийпроцеслокалізується в хребцевих сегментах LІІ—LІV та проявляєтьсяознакамиураженнястегнового нерва, спостерігаютьсясимптоми натягу Вассермана та Мацкевича.
Симптом Вассермана- це поява або посилення болю в зоні іннервації стегнового нерва під час розгинання ноги в кульшовому суглобі у хворого, який лежить на животі. Симптом Мацкевича - це поява різкого болю в зоні іннервації стегнового нерва під час різкого згинання гомілки у хворого, який лежить на животі.
Симптом вассермана
Симптом мацкевича
Синдроми ураження чутливої сфери на різних рівнях  Периферичний нерв: анестезія всіх видів чутливості в зоні іннервації нерва. Периферичні нерви: поліневритичний тип порушення чутливості в дистальних відділах кінцівок. Задні роги спинного мозку: гіпестезія поверхневої чутливості в зоні ураження сегментів на боці вогнища. Задні стовпи спинного мозку: втрата глибокої чутливості нижче рівня ураження на боці вогнища.
Бокові стовпи спинного мозку: втрата поверхневої чутливості на 2 сегменти нижче вогнища ураження на протилежній стороні; Половина спинного мозку: синдром Броун-Секара. Зоровий горб: геміанестезія на протилежному вогнищу боці в поєднанні з таламічними болями. Внутрішня капсула: геміанестезія на протилежному вогнищу боці. Кора зацентральної звивини: гемі-, моноанестезія на протилежному вогнищу боці, при подразненні – сенсорний тип джексонівської епілепсії. Кора тім'яної долі: порушення складних видів чутливості.
Кількісні порушення чутливості Анестезія — повна втрата того чи іншого виду чутливості. Розрізняють анестезію:  - больову (анальгезія), температурну (термоанестезія), утрату відчуття локалізації (топанестезія), м'язово-суглобову (батіанестезія) і т.п. Втрата всіх видів чутливості називається тотальною анестезією. Гіпестезія - пониження того чи іншого виду чутливості.  Гіперстезія - підвищена чутливість до різних видів подразнень
Якісні види порушень чутливості Гіперпатія- характеризується неприємними відчуттями при високому порогові збудливості, порушенням відчуття локалізації, і диференціації відчуттів з тривалою післядією.  Дизестезія - збочення чутливості, при якому відчуття не відповідає типу подразника. Наприклад, холодове подразнення сприймається як теплове. Поліестезія - поодиноке подразнення, яке сприймається як множинне.
Якісні види порушень чутливості Синестезія - сприйняття подразнення не тільки в місці його нанесення, але і в інших місцях. Аллохейрія - відчуття подразнення в симетричній ділянці другої сторони. Парестезії – це відчуття, які виникають без видимого нанесення подразнення. Це, наприклад, відчуття повзання «мурашок», поколювання, електричних розрядів і ін.
Види болю Біль - це неприємне сенсорне і емоційне переживання, пов’язане із наявними або можливими пошкодженнями тканини. Біль розділяють на:  - місцевий (локальний),  - проекційний,  - іррадіюючий , - відбитий (рефлекторний).
Місцевий біль Виникає в місці розвитку патологічного процесу або ушкодження організму.   Проекційний біль Характеризується тим, що локалізація болю не співпадає з місцем подразнення, а проектується на зону іннервації, тобто відчувається в зоні іннервації ураженого нерву, наприклад, стріляючий біль в ногах при спинній сухотці, Фантомний біль Спостерігається в ампутованих кінцівках. При частковому пошкодженні нервів багатих вегетативними волокнами можуть виникати пекучі болі або каузалгії.
Іррадіюючий біль Характеризується розповсюдженням подразнення з однієї гілки на другу, в результаті чого в зоні іннервації останньої відчувається біль. Наприклад, при патології трійчастого нерву. Реактивний біль Викликається в результаті певних впливів, таких як тиснення на нервові стовбури і їх натягнення.  
Рефлекторний або вісцеро-сенсорний біль Виникає при захворюваннях внутрішніх органів в результаті розповсюдження больового подразнення з вісцеральних  рецепторі на задні роги спинного мозку. Біль проектується у відповідні дерматоми, які називаються зонами Захар’їна-Геда. Такі болі є додатковими симптомами для діагностики захворювань внутрішніх органів. Нерідко, крім болей в цих зонах спостерігаються гіперстезія та гіперпатія.
зони Захар’їна-Геда.
Дякую за увагу

More Related Content

What's hot

1 лекция часть 2 чутливысть рухи
1 лекция часть 2 чутливысть рухи1 лекция часть 2 чутливысть рухи
1 лекция часть 2 чутливысть рухиIgor68
 
дегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функцій
дегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функційдегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функцій
дегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функційIgor68
 
Tuning forks tests
Tuning forks testsTuning forks tests
Tuning forks testsLevytskaS
 
Nervi cranialis
Nervi cranialisNervi cranialis
Nervi cranialisIgor68
 
Головний мозок.Будова і функції.
Головний мозок.Будова і функції.Головний мозок.Будова і функції.
Головний мозок.Будова і функції.labinskiir-33
 
Виразкова хвороба
Виразкова хворобаВиразкова хвороба
Виразкова хворобаVoyevidka_OS
 
лікування гепатитів на асоціацію
лікування гепатитів на асоціаціюлікування гепатитів на асоціацію
лікування гепатитів на асоціаціюVoyevidka_OS
 
блукаючий нерв
блукаючий нервблукаючий нерв
блукаючий нервssuser2ac33c
 
патофізіологія нирок
патофізіологія нирокпатофізіологія нирок
патофізіологія нирокVictor Dosenko
 
Механізм регуляції ендокринної системи
Механізм регуляції ендокринної системиМеханізм регуляції ендокринної системи
Механізм регуляції ендокринної системиSofia Romaniv
 
20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність
20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність
20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальністьProstirChasopys
 
Відкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної кліткиВідкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної кліткиИрина Антоненкова
 
Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.
Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.
Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.Наталия Ярема
 

What's hot (20)

1 лекция часть 2 чутливысть рухи
1 лекция часть 2 чутливысть рухи1 лекция часть 2 чутливысть рухи
1 лекция часть 2 чутливысть рухи
 
лр 1. вимірювання рухів у суглобах, визначення сили м’язів для оцінки рухових...
лр 1. вимірювання рухів у суглобах, визначення сили м’язів для оцінки рухових...лр 1. вимірювання рухів у суглобах, визначення сили м’язів для оцінки рухових...
лр 1. вимірювання рухів у суглобах, визначення сили м’язів для оцінки рухових...
 
Крок 1 спец. Лікувальна справа " База 2014 року 240ст., ф.А5
Крок 1 спец. Лікувальна справа " База 2014 року 240ст., ф.А5Крок 1 спец. Лікувальна справа " База 2014 року 240ст., ф.А5
Крок 1 спец. Лікувальна справа " База 2014 року 240ст., ф.А5
 
дегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функцій
дегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функційдегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функцій
дегенеративні захворювання з порушенням вищих мозкових функцій
 
Behcet's disease
Behcet's diseaseBehcet's disease
Behcet's disease
 
Профілактика суїциду
Профілактика суїцидуПрофілактика суїциду
Профілактика суїциду
 
Tuning forks tests
Tuning forks testsTuning forks tests
Tuning forks tests
 
Nervi cranialis
Nervi cranialisNervi cranialis
Nervi cranialis
 
Головний мозок.Будова і функції.
Головний мозок.Будова і функції.Головний мозок.Будова і функції.
Головний мозок.Будова і функції.
 
Виразкова хвороба
Виразкова хворобаВиразкова хвороба
Виразкова хвороба
 
лікування гепатитів на асоціацію
лікування гепатитів на асоціаціюлікування гепатитів на асоціацію
лікування гепатитів на асоціацію
 
пр 5 (4 курс)складання комплексу вправ при переломах кісток тазу
пр 5 (4 курс)складання комплексу вправ при переломах кісток тазупр 5 (4 курс)складання комплексу вправ при переломах кісток тазу
пр 5 (4 курс)складання комплексу вправ при переломах кісток тазу
 
блукаючий нерв
блукаючий нервблукаючий нерв
блукаючий нерв
 
патофізіологія нирок
патофізіологія нирокпатофізіологія нирок
патофізіологія нирок
 
Механізм регуляції ендокринної системи
Механізм регуляції ендокринної системиМеханізм регуляції ендокринної системи
Механізм регуляції ендокринної системи
 
20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність
20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність
20.09. Лекція BRAINY. Реабілітація після інсульту: міфи та реальність
 
Відкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної кліткиВідкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної клітки
 
Лекція "Анемії" (№2)
Лекція "Анемії" (№2)Лекція "Анемії" (№2)
Лекція "Анемії" (№2)
 
Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.
Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.
Тератогенні фактори. Фетальні синдроми.
 
внутрішня медицина, терапія н. м. середюк, о. с. стасишин, і. п. вакалюк – ...
внутрішня медицина, терапія н. м. середюк, о. с. стасишин, і. п. вакалюк – ...внутрішня медицина, терапія н. м. середюк, о. с. стасишин, і. п. вакалюк – ...
внутрішня медицина, терапія н. м. середюк, о. с. стасишин, і. п. вакалюк – ...
 

Similar to Prezentacija2

боль лечение
боль лечениеболь лечение
боль лечениеIgor68
 
хвороби периферичних нервів
хвороби периферичних нервівхвороби периферичних нервів
хвороби периферичних нервівdemon4ik demon4ik
 
невропатия стегнового нерву
невропатия стегнового нервуневропатия стегнового нерву
невропатия стегнового нервуIgor68
 
орган чувств1
орган чувств1орган чувств1
орган чувств1ltasenko
 
хвороби суглобів
хвороби суглобівхвороби суглобів
хвороби суглобівdemon4ik demon4ik
 
компресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нк
компресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нккомпресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нк
компресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нкIgor68
 
вивих і перелом
вивих і переломвивих і перелом
вивих і переломyanaoffer
 
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...ssuser91ca10
 
Будова сенсорних систем
Будова сенсорних системБудова сенсорних систем
Будова сенсорних системlabinskiir-33
 

Similar to Prezentacija2 (10)

боль лечение
боль лечениеболь лечение
боль лечение
 
хвороби периферичних нервів
хвороби периферичних нервівхвороби периферичних нервів
хвороби периферичних нервів
 
невропатия стегнового нерву
невропатия стегнового нервуневропатия стегнового нерву
невропатия стегнового нерву
 
орган чувств1
орган чувств1орган чувств1
орган чувств1
 
хвороби суглобів
хвороби суглобівхвороби суглобів
хвороби суглобів
 
компресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нк
компресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нккомпресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нк
компресійно ішемічні нейропатії (тунельні синдроми) в ділянці тазу та нк
 
вивих і перелом
вивих і переломвивих і перелом
вивих і перелом
 
амтема 8
амтема 8амтема 8
амтема 8
 
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припиненн...
 
Будова сенсорних систем
Будова сенсорних системБудова сенсорних систем
Будова сенсорних систем
 

Prezentacija2

 • 2. Види чутливості ПОВЕРХНЕВА (больова, теплова, холодова і тактильна); ГЛИБОКА (м’язово-суглобове відчуття, відчуття тиску та ваги тіла, вібраційна, кінестетична); СКЛАДНА (відчуттялокалізації та дискримінації, двомірно-просторовевідчуття, стереогноз); СПЕЦІАЛЬНА (зір, слух, нюх, смак); ІНТЕРОЦЕПТИВНА (з внутрішніх органів, стінок кровоносних судин)
 • 3. рецептори В залежності від своєї локалізації умовно поділяються на; - екстерорецептори (больові, температурні, тактильні); - пропріорецептори (розташовані в м'язах, сухожилках, зв’язках, суглобах); - інтерорецептори (розташовані у внутрішніх органах баро- і хеморецептори).
 • 5. Дослідження поверхневої чутливості Дослідження больової та температурної чутливості починають з вивчення скарг. Далі досліджують больову чутливість дотиком до шкіри тупим або гострим предметом. Для уточнення границі зони зміненої чутливості, дослідження проводять як від здорової ділянки, так і в зворотному напрямку.
 • 7. Для дослідження температурної чутливості у якості подразників використовують пробірки з гарячою і холодною водою. Для орієнтовної оцінки можна використовувати металеві предмети з високою та малою теплопровідністю (гумові та металеві предмети). Тактильну чутливість перевіряють легким дотиком до шкіри ваткою, м'якою кісточкою або тонким папером.
 • 10. Дослідження глибокої чутливості При дослідженні суглобово-м’язового відчуття при закритих очах визначають напрямок пасивного руху в кінцівках. Кінестезію шкіри перевіряють, зміщуючи складку шкіри, а хворого просять визначити напрям зміщення. Визначення відчуття тиску та ваги в клініці перевіряють рідко. Сприймання відчуття вібрації досліджують за допомогою камертона.
 • 14. Дослідження складних видів чутливості Дослідження двомірно-просторового відчуття: досліджуваний малює тупим предметом на шкірі хворого цифри, літери або прості фігури. Відчуття локалізації перевіряється нанесенням на різні ділянки тіла тактильного подразнення, а хворий повинен вказати місце дотику.
 • 15. Дослідження складних видів чутливості Дискримінаційне відчуття - це можливість розрізняти 2 подразника, нанесених одночасно. Проводиться за допомогою циркуля Вебера. При дослідженні ніжки циркуля зсувають, поки подвійне доторкування не буде сприйматися як одне.
 • 17. Стереогностичне відчуття Це можливість визначати із закритими очимазнайомий предметна дотик.
 • 18. Типи порушень чутливості Периферичний: ­ невральний; ­ поліневритичний; ­ корінцевий. Спинальний ­ провідниковий; ­ сегментарний. Центральний ­ провідниковий; ­ кірковий.
 • 19. Невральний тип Виникає при ураженні периферичного нерву. Розлади чутливості співпадають із зоною його іннервації. Страждають всі види чутливості. Однак границя анестезії звичайно менша зони анатомічної іннервації внаслідок перекриття сусідніми нервами. Ці розлади супроводжуються паралічем або парезом відповідних м'язів.
 • 21. Невральний тип Пошкодження променевого нерва. Пошкодження ліктьового нерва. Пошкодження серединного нерва. Пошкодження малогомілкового нерва. Пошкодження великогомілкового нерва.
 • 22. Поліневритичний тип Чутливість порушується в дистальних відділах верхніх і нижніх кінцівок. Таку картину називають анестезією за типом "рукавичок", "панчіх". Ступінь розладів поступово зменшується у напрямку від кінця кінцівки до її основи. Одночасно з розладом чутливості та болем для поліневритичного типу характерні паралічі та парези кінцівок.
 • 25. Корінцевий тип Ураження задніх корінців призводить до розладу чутливості у відповідних дерматомах. На тулубі дерматоми розташовуються у вигляді поперечних смуг, на кінцівках поздовжніх, на сідницях у вигляді концентричних півкуль. Розлади чутливості при ураженні корінців відповідають означеному розподілу.
 • 29. Спинальний провідниковий тип 1. Виникає при патологічних осередках в задніх канатиках. При цьому втрачається суглобово-м’язове та вібраційне відчуття на боці осередку (виключаються тонкий і клиновидний пучки). Інколи випадає тактильна чутливість. Виключення задніх канатиків спостерігається при сухотці спинного мозку, недостатності вітаміну В12, при мієлоішемії, що проявляється сенситивною атаксією і парестезіями.
 • 30. Спинальний провідниковий тип при пошкодженні задніх канатиків
 • 31. Спинальний провідниковий тип 2. При пошкодженні спинно-таламічного тракту у боковому канатику на боці, протилежному осередку, відбувається випадіння больової і температурної чутливості за провідниковим типом на 1-2 сегменти нижче рівня ураження. При поперечному пошкодженні спинного мозку випадають всі види чутливості нижче рівня ураження виявляються пошкодженими. Такий розподіл порушень чутливості в клініці називають параанестезією.
 • 33. Топографічне співвідношення між сегментами спинного мозку і хребцями
 • 34. Сегментарнийспинальний тип Спостерігається при пошкодженні заднього рогу і передньої спайки спинного мозку. Характеризуєтьсявиникненнямдисоційованихрозладів (випадіннябольової та температурної при збереженніглибокоїчутливості) у відповідних дерматомах своєї сторони.
 • 35. Сегментарний спинальний тип при пошкодженні заднього рогу
 • 36. Синдром броун-секара Спостерігається при ураженні однієї половини поперечного зрізу спинного мозку. В цьому випадку на стороні осередку порушується суглобово-м’язове відчуття (виключається задній канатик), настає спастичний параліч нижньої кінцівки (перерив перехрещеного пірамідного пучка). На боці, протилежному осередку, відбувається випадіння больової і температурної чутливості за провідниковим типом (пошкоджується спинно-таламічний тракт у боковому канатику).
 • 38.
 • 39. Провідниковий церебральний тип Спостерігається порушення чутливості, яке характеризується розладами чутливості на протилежній половині тіла (геміанестезія). При ураженні правої півкулі розвивається лівостороння геміанестезія і навпаки. Границею патології і норми виявляється не горизонтальна лінія, а вертикальна - серединна лінія тіла. При органічних ураженнях границя зони анестезії на 2-3 см не доходить до серединної лінії тіла і голови внаслідок перекриття суміжних чутливих зон.
 • 40. Кірковийцеребральний тип При пошкодженні ділянки постцентральної звивини кірковий варіант анестезії охоплює не всю протилежну сторону тіла, а тільки зону проекції осередку. Розлади чутливості обмежуються ділянками верхніх або нижніх кінцівок, або тулуба.
 • 41. Симптоми натягу Симптом Ласега- це поява або посилення болю у поперековій ділянці та по ходу сідничного нерва у хворого, який лежить на спині, під час згинання ноги у кульшовому суглобі. Якщо в подальшому зігнути ногу в колінному суглобі, біль зникає або різко зменшується. Симптом Бехтерева (перехресний симптом Ласега) - поява болю у поперековій ділянці під час згинання здорової ноги у кульшовому суглобі.
 • 42.
 • 43. Симптом Ласега Це поява або посилення болю у поперековій ділянці та по ходу сідничного нерва у хворого, який лежить на спині, під час згинання ноги у кульшовому суглобі (І фаза). Якщо в подальшому зігнути ногу в колінному суглобі, біль зникає або різко зменшується (ІІ фаза).
 • 46. Симптоми натягу Симптом Бехтерева (перехресний симптом Ласега) - поява болю у поперековійділянціпід час згинанняздорової ноги у кульшовомусуглобі. Симптом Нері— цепосилення болю у поперековійділянціпід час пасивногозгинанняшиї (приведенняпідборіддя до груднини) у хворого, якийлежить на спинізвипрямленими ногами.
 • 48. Симптоми натягу Симптом Дежеріна- це посилення болю у поперековій ділянці під час кашлю, чхання. Симптом Сікара - посилення проявів люмбоішіалгії під час розгинання стопи хворого, який лежить на спині з випрямленими ногами. Симптом посадки -якщо хворому, який лежить на спині, запропонувати сісти, то нога на боці ураження під час посадки згинається в колінному суглобі.
 • 50. Симптоми натягу Якщопатологічнийпроцеслокалізується в хребцевих сегментах LІІ—LІV та проявляєтьсяознакамиураженнястегнового нерва, спостерігаютьсясимптоми натягу Вассермана та Мацкевича.
 • 51. Симптом Вассермана- це поява або посилення болю в зоні іннервації стегнового нерва під час розгинання ноги в кульшовому суглобі у хворого, який лежить на животі. Симптом Мацкевича - це поява різкого болю в зоні іннервації стегнового нерва під час різкого згинання гомілки у хворого, який лежить на животі.
 • 54. Синдроми ураження чутливої сфери на різних рівнях Периферичний нерв: анестезія всіх видів чутливості в зоні іннервації нерва. Периферичні нерви: поліневритичний тип порушення чутливості в дистальних відділах кінцівок. Задні роги спинного мозку: гіпестезія поверхневої чутливості в зоні ураження сегментів на боці вогнища. Задні стовпи спинного мозку: втрата глибокої чутливості нижче рівня ураження на боці вогнища.
 • 55. Бокові стовпи спинного мозку: втрата поверхневої чутливості на 2 сегменти нижче вогнища ураження на протилежній стороні; Половина спинного мозку: синдром Броун-Секара. Зоровий горб: геміанестезія на протилежному вогнищу боці в поєднанні з таламічними болями. Внутрішня капсула: геміанестезія на протилежному вогнищу боці. Кора зацентральної звивини: гемі-, моноанестезія на протилежному вогнищу боці, при подразненні – сенсорний тип джексонівської епілепсії. Кора тім'яної долі: порушення складних видів чутливості.
 • 56. Кількісні порушення чутливості Анестезія — повна втрата того чи іншого виду чутливості. Розрізняють анестезію: - больову (анальгезія), температурну (термоанестезія), утрату відчуття локалізації (топанестезія), м'язово-суглобову (батіанестезія) і т.п. Втрата всіх видів чутливості називається тотальною анестезією. Гіпестезія - пониження того чи іншого виду чутливості. Гіперстезія - підвищена чутливість до різних видів подразнень
 • 57. Якісні види порушень чутливості Гіперпатія- характеризується неприємними відчуттями при високому порогові збудливості, порушенням відчуття локалізації, і диференціації відчуттів з тривалою післядією. Дизестезія - збочення чутливості, при якому відчуття не відповідає типу подразника. Наприклад, холодове подразнення сприймається як теплове. Поліестезія - поодиноке подразнення, яке сприймається як множинне.
 • 58. Якісні види порушень чутливості Синестезія - сприйняття подразнення не тільки в місці його нанесення, але і в інших місцях. Аллохейрія - відчуття подразнення в симетричній ділянці другої сторони. Парестезії – це відчуття, які виникають без видимого нанесення подразнення. Це, наприклад, відчуття повзання «мурашок», поколювання, електричних розрядів і ін.
 • 59. Види болю Біль - це неприємне сенсорне і емоційне переживання, пов’язане із наявними або можливими пошкодженнями тканини. Біль розділяють на: - місцевий (локальний), - проекційний, - іррадіюючий , - відбитий (рефлекторний).
 • 60. Місцевий біль Виникає в місці розвитку патологічного процесу або ушкодження організму. Проекційний біль Характеризується тим, що локалізація болю не співпадає з місцем подразнення, а проектується на зону іннервації, тобто відчувається в зоні іннервації ураженого нерву, наприклад, стріляючий біль в ногах при спинній сухотці, Фантомний біль Спостерігається в ампутованих кінцівках. При частковому пошкодженні нервів багатих вегетативними волокнами можуть виникати пекучі болі або каузалгії.
 • 61. Іррадіюючий біль Характеризується розповсюдженням подразнення з однієї гілки на другу, в результаті чого в зоні іннервації останньої відчувається біль. Наприклад, при патології трійчастого нерву. Реактивний біль Викликається в результаті певних впливів, таких як тиснення на нервові стовбури і їх натягнення.  
 • 62. Рефлекторний або вісцеро-сенсорний біль Виникає при захворюваннях внутрішніх органів в результаті розповсюдження больового подразнення з вісцеральних рецепторі на задні роги спинного мозку. Біль проектується у відповідні дерматоми, які називаються зонами Захар’їна-Геда. Такі болі є додатковими симптомами для діагностики захворювань внутрішніх органів. Нерідко, крім болей в цих зонах спостерігаються гіперстезія та гіперпатія.