Konsumerisme

31,674 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
15 Comments
57 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
229
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
15
Likes
57
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsumerisme

 1. 1. KONSUMERISME
 2. 2. PENGGUNA DAN KONSUMERISME <ul><li>Maksud pengguna </li></ul><ul><ul><li>Individu atau sesiapa sahaja yang menggunakan barang, perkhidmatan dan sumber alam untuk memenuhi keperluan dan kehendak </li></ul></ul><ul><li>Maksud konsumerisme </li></ul><ul><ul><li>Konsumerisme atau kepenggunaan bermaksud segala kegiatan yang dilakukan oleh orang ramai untuk menjaga hak dan kepentingan sbg pgguna </li></ul></ul>
 3. 3. HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA <ul><li>HAK PENGGUNA (8) </li></ul><ul><li>Hak Mendapat Keperluan Asas </li></ul><ul><li>Hak mendapat keselamatan </li></ul><ul><li>Hak mendapat maklumat </li></ul><ul><li>Hak mendapat pilihan </li></ul><ul><li>Hak mendapat ganti rugi </li></ul><ul><li>Hak bersuara </li></ul><ul><li>Hak mendapat pendidikan kepenggunaan </li></ul><ul><li>Hak mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat </li></ul>
 4. 4. LOKASI POINT
 5. 5. TANGGUNGJAWAB PENGGUNA <ul><li>Terhadap Diri Sendiri </li></ul><ul><li>Menyediakan belanjawan peribadi </li></ul><ul><ul><li>Iaitu membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan yang akan dibuat </li></ul></ul><ul><li>Membeli secara rasional dan bijak </li></ul><ul><ul><li>Menentukan barang yang perlu dan diberi keutamaan dan kemampuan </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Penglibatan dan tindakan </li></ul><ul><ul><li>Setiap pengguna perlu melibatkan diri dengan aktiviti kepenggunaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh : menyertai Persatuan Pengguna </li></ul></ul><ul><li>Kesedaran Mengkritik </li></ul><ul><ul><li>Pengguna perlu ada kesedaran untuk mengkritik sebarang bentuk penyelewengan terhadap hak mereka </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh : projek pembangunan yang mengancam keselamatan penduduk perlu dikritik dan diambil tindakan oleh pihak berwajib </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Terhadap Masyarakat </li></ul><ul><li>Bersatu padu dan bekerjasama </li></ul><ul><ul><li>Tindakan secara berkumpulan lebih berkesan berbanding tindakan secara individu </li></ul></ul><ul><li>Tanggungjawab sosial </li></ul><ul><ul><li>Pengguna perlu bertindak dengan penuh tanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Tindakan yang diambil biarlah untuk kepentingan semua pihak </li></ul></ul><ul><li>Menjaga alam sekitar dan alam semulajadi </li></ul><ul><ul><li>Memastikan kualiti alam sekitar terpelihara </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengguna perlu dididik dan diberi kesedaran agar tidak melakukan aktiviti yang mencemarkan alam sekitar </li></ul></ul>
 8. 8. TUJUAN DAN KEPENTINGAN MENJAGA HAK SEBAGAI PENGGUNA <ul><li>Menjadi individu bermaklumat </li></ul><ul><ul><li>Maklumat dapat membantu pengguna membuat pilihan dengan bijak dan mengelakkan pembaziran wang </li></ul></ul><ul><li>Menjadi pengguna yang tidak mudah ditipu </li></ul><ul><ul><li>Pengguna sentiasa berhati-hati dan berwaspada </li></ul></ul><ul><ul><li>Berbelanja ikut kemampuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak mudah terpengaruh dengan promosi atau iklan jualan murah </li></ul></ul>
 9. 9. TUJUAN DAN KEPENTINGAN MENJAGA HAK SEBAGAI PENGGUNA <ul><li>Menjadi ahli masyarakat yang bersatu padu dan berwibawa </li></ul><ul><ul><li>Bersatu padu dalam mengambil sesuatu tindakan demi kepentingan bersama </li></ul></ul><ul><li>Tidak berlaku penyelewengan oleh pengeluar </li></ul><ul><ul><li>Pengeluar tidak akan melakukan penyelewengan jika pengguna tahu akan hak mereka </li></ul></ul><ul><ul><li>Mereka akan pastikan harga barang sesuai dengan kualiti, barang mempunyai maklumat lengkap dan selamat digunakan </li></ul></ul>
 10. 10. TANGGUNGJAWAB PENGELUAR KEPADA PENGGUNA <ul><li>Harga yang berpatutan </li></ul><ul><ul><li>Harga barang dan perkhidmatan sesuai dengan kualiti </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu ada tanda harga pada setiap barang untuk memudahkan pengguna membuat pilihan </li></ul></ul><ul><li>Kuantiti yang tepat </li></ul><ul><ul><li>Kuantiti mencukupi mengikut permintaan pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagi barang yang telah dibungkus, kuantiti atau sukatan mestilah menepati label yang ada. </li></ul></ul>
 11. 11. TANGGUNGJAWAB PENGELUAR KEPADA PENGGUNA <ul><li>Produk yang berkualiti </li></ul><ul><ul><li>Kualiti barang hendaklah sesuai dengan harga </li></ul></ul><ul><ul><li>Barang yang tidak berkualiti tidak harus dijual </li></ul></ul><ul><li>Selamat digunakan </li></ul><ul><ul><li>Barang dalam keadaan baik dan selamat digunakan </li></ul></ul><ul><li>Maklumat yang tepat </li></ul><ul><ul><li>Maklumat barang harus diberi dengan tepat pada label </li></ul></ul><ul><li>Mesra alam </li></ul><ul><ul><li>Elakkan pencemaran alam sekitar ketika proses pengeluaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembuangan sisa, asap dan sampah tidak mencemarkan alam sekitar </li></ul></ul>
 12. 12. BENTUK PENYELEWENGAN PENGELUAR <ul><li>HARGA BARANG TIDAK STABIL </li></ul><ul><ul><li>Musim-musim perayaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Harga barang naik dengan alasan tiada bekalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenaikan gaji pekerja </li></ul></ul><ul><li>KEGIATAN MENYOROK BARANG </li></ul><ul><ul><li>Bekalan disorok untuk tujuan menjual dengan harga yang tinggi </li></ul></ul><ul><li>BARANG BERKUALITI RENDAH </li></ul><ul><ul><li>Bahan mentah yang kurang berkualiti </li></ul></ul><ul><li>BARANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA </li></ul><ul><ul><li>Barang memudaratkan kesihatan pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh : bahan perasa yang berlebihan, barang yang merosak akhlak pengguna </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>TIMBANGAN DAN SUKATAN TIDAK TEPAT </li></ul><ul><ul><li>Sukatan tidak tepat </li></ul></ul><ul><li>MAKLUMAT YANG MENGELIRUKAN </li></ul><ul><ul><li>Teknik promosi yang mengelirukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesetengah pengguna mudah tertipu </li></ul></ul>BENTUK PENYELEWENGAN PENGELUAR
 14. 14. CARA MEMBUAT ADUAN <ul><li>ADUAN TERUS </li></ul><ul><ul><li>Pengguna berjumpa dengan penjual secara terus dan membuat aduan tentang masalah yang dihadapi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengguna perlu : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membawa barang beserta resit atau dokumen-dokumen lain sebagai bukti pembelian telah dibuat di kedai tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berbincang dengan pekedai untuk mendapatkan ganti rugi </li></ul></ul></ul>
 15. 15. CARA MEMBUAT ADUAN <ul><li>ADUAN BERTULIS </li></ul><ul><ul><li>Setelah pengguna tidak dilayan oleh penjual, aduan secara bertulis kepada pihak berkenaan seperti Persatuan Pengguna, Tribunal Tuntutan Pengguna atau Bahagian Penguatkuasa KPDNHEP. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengguna perlu : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyimpan segala maklumat,resit, surat jaminan atau dokumen-dokumen lain sebagai bukti pembelian telah dibuat di kedai tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mendapatkan bukti yang mencukupi tentang masalah yang dihadapi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengumpulkan fakta dan statistik berkenaan aduan berdasarkan pengguna lain yang menghadapi masalah yang sama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengenalpasti dan merujuk kepada undang-undang yang berkaitan </li></ul></ul></ul>
 16. 16. CARA MEMBUAT ADUAN <ul><li>(…. Sambungan ADUAN BERTULIS) </li></ul><ul><ul><ul><li>Membuat aduan dengan bertulis dengan jelas, ringkas dan padat serta melampirkan salinan dokumen yang berkaitan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merekodkan perkembangan aduan mengikut urutan tentang perkara yang berlaku seperti tarikh, panggilan telefon, temujanji dan nama orang yang dihubungi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membuat tindakan susulan </li></ul></ul></ul>
 17. 17. PERANAN PERSATUAN PENGGUNA <ul><li>Persatuan pengguna adalah satu pertubuhan sukarela yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu </li></ul><ul><li>Tujuan pertubuhan ini adalah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka sebagai pengguna, menegakkan keadilan untuk masyarakat </li></ul><ul><li>Setiap negeri mempunyai persatuan pengguna mereka tersendiri. Contoh Persatuan Pengguna Sabah (CAS) </li></ul><ul><li>Semua persatuan pengguna negeri bernaung di bawah Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) </li></ul><ul><li>Persatuan Pengguna berperanan untuk ; </li></ul><ul><ul><li>Menerima dan menyiasat aduan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjalankan kajian dan penyelidikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyebarkan maklumat </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi bantuan dan khidmat nasihat </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi pendidikan kepenggunaan </li></ul></ul>
 18. 18. PERANAN KERAJAAN <ul><li>Menggubal undang-undang </li></ul><ul><ul><li>Akta Kawalan Harga 1946 (pindaaan 1973) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Kawalan Bekalan 1961 (pindaan 1973) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Timbang dan Sukat 1972 </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Perihal Dagangan 1972 (pindaan 1982) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Sewa Beli 1967 </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Elektrik 1973 </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Mutu Alam Sekitar 1974 </li></ul></ul><ul><ul><li>Peraturan Makanan 1985 </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Label 1980 </li></ul></ul>
 19. 19. Peranan Kerajaan <ul><li>Menguatkuasakan Undang-Undang </li></ul><ul><ul><li>undang-undang yang digubal perlu diikuti oleh pihak yang terlibat </li></ul></ul><ul><ul><li>kementerian atau agensi yang dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang seperti ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bahagian Penguatkuasa KPDNHEP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SIRIM (Inst. Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kem. Kesihatan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kem. Sains, Teknologi dan Inovasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bhgn Hal Ehwal Islam JPM, JAKIM </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Peranan Kerajaan <ul><li>Menyelaraskan Kepentingan Pengguna </li></ul><ul><ul><li>Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) ditubuhkan untuk menyelaraskan kepentingan pengguna </li></ul></ul><ul><ul><li>Majlis ini mempunyai ahli dari pelbagai pihak seperti kerajaan, pengilang, peniaga, persatuan pengguna dan orang perseorangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Antara peranan majlis ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>menasihati kerajaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengkaji dan menilai amalan perniagaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengemukakan cadangan untk atasi masalah kepenggunaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menerbitkan majalah dan risalah untuk menyebarkan maklumat kpd pengguna </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Hak Pengguna dalam Peruntukan Undang-Undang <ul><li>Menguatkuasakan Undang-Undang </li></ul><ul><ul><li>Akta Kawalan Harga (Pindaan 1973) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hak pengguna membeli brg kawalan tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan kerajaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pindaan 1973) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hak pengguna dapat bekalan barangan walaupun pada musim perayaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Akta Timbang dan Sukat 1972 </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Sewa Beli 1967 </li></ul></ul>
 22. 22. Bentuk Perlindungan Pengguna <ul><li>Pendidikan kepenggunaan </li></ul><ul><li>Persatuan </li></ul><ul><li>Undang-undang </li></ul>
 23. 23. Penerimaan Masyarakat terhadap Gerakan Konsumerisme <ul><li>Membuat soal selidik </li></ul><ul><li>Mengadakan ceramah dan pameran pengguna </li></ul>

×