Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IRES - Regionalizarea identitate si risc identitar

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IRES - Regionalizarea identitate si risc identitar

 1. 1. Regionalizarea.Raport de cercetare Identități și risc Regionalizare identitar -identităţi- Raport de cercetare martie 2013 Prof. univ dr. Vasile DÂNCU
 2. 2. AtașamentATAȘAMENT FAȚĂ DE LOCALITATE• Cei mai mulți respondenți se simt foarte legați sau destul de mult legați de localitatea în care locuiesc (81%), cu toate că există și aceia care manifestă un nivel mai scăzut de atașament față de aceasta, declarând că sunt destul de puțin legați (11%) sau deloc legați (7%) de comuna sau orașul în care locuiesc.• Cu cât sunt mai în vârstă, cu atât persoanele intervievate tind să fie mai atașate de localitatea în care locuiesc. Cel mai ridicat grad de atașament față de localitate se înregistrează în regiunea de dezvoltare Centru (87%), iar cel mai scăzut în Sud-Est (79%).ATAŞAMENT FAȚĂ DE JUDEȚ• O proporție uşor mai redusă a respondenților îşi declară ataşamentul față de județul în care locuiesc, comparativ cu cea a celor care se simt legați de localitate, anume 76%. Şi în acest caz atașamentul se manifestă mai pregnant cu cât respondenții înaintează în vârstă, pornind de la 66% în rândul tinerilor între 18 și 35 de ani și ajungând la 76% în rândul persoanelor trecute de 65 de ani.• Cele mai atașate de județ sunt persoanele care locuiesc în regiunea de dezvoltare Centru (86,4%), iar cel mai puțin atașate sunt cele care locuiesc în zona București-Ilfov (68,6%), lucru explicabil datorită ponderii ridicate a locuitorilor din capitală.ATAȘAMENT FAȚĂ DE REGIUNE• Participanții la studiu declară că se simt foarte sau destul de legați de regiunea în care locuiesc în proporție ușor mai ridicată decât de județ - 78%. Femeile se simt atașate de regiune în proporție mai ridicată decât bărbații, iar cu cât sunt mai în vârstă, cu atât participanții la studiu declară în proporție mai ridicată că sunt foarte sau destul de atașați de regiunea în care locuiesc.• Respondenții din zona Centru, din nou, își exprimă atașamentul față de regiunea lor în cea mai ridicată proporție (85%), iar cei din București-Ilfov sunt cei care se declară legați de regiunea lor în cea mai scăzută proporție (71%).
 3. 3. AtașamentATAȘAMENT FAȚĂ DE ȚARĂ• Respondenții declară că se simt legați de România în proporție ușor mai ridicată decât de localitatea în care locuiesc – 82%. Femeile se dovedesc a fi mai atașate de țară decât bărbații (86% vs. 79%), la fel vârstnicii de peste 65 de ani comparativ cu tinerii sub 35 de ani (90% vs. 68%).• Când vine vorba despre distribuirea răspunsurilor în funcție de regiunea de dezvoltare, situația se inversează comparativ cu întrebările precedente: cea mai scăzută proporție a respondenților care se simt atașați de România se înregistrează în zona de Centru (77%), iar cea mai ridicată în București – Ilfov (87%).ATAŞAMENT FAȚĂ DE ALTE ȚĂRI• Doar 19% dintre persoanele intervievate declară că se simt foarte sau destul de legate de o altă țară. Cu cât sunt mai tineri, cu atât respondenții declară în proporție mai ridicată cum că ar exista o altă țară de care se simt legați, inversându-se din acest punct de vedere distribuirea în funcție de vârstă observată în cazul întrebărilor anterioare. De asemenea, odată cu nivelul de educație crește și proporția celor care se simt atașați de altă țară.• Respondenții din zona de Nord-Vest sunt cei care declară în cea mai ridicată proporție acest lucru, cu toate că diferența față de media națională nu este foarte mare, iar cei din zona de Sud declară acest lucru în cea mai scăzută proporție.ATAȘAMENT FAȚĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ• De Uniunea Europeană declară că se simt legați 30% dintre intervievați; din nou vârstnicii se dovedesc categoria de vârstă unde acest sentiment de atașament este mai răspândit (36% vs. 29% în rândul tinerilor sub 35 de ani). De asemenea, bărbații se simt atașați sufletește de UE în proporție ușor mai ridicată decât femeile.• Regiunea unde este cel mai răspândit atașamentul față de UE este cea de Sud-Vest, unde 35% dintre respondenți dau aceste răspunsuri, iar acelea unde este cel mai puțin răspândit sunt București-Ilfov și Sud-Est.
 4. 4. De care dintre toate aceste – Dintre următoarele unitățilocalitate, județ, regiune, România, altă administrative, de care credeți că țară sau UE – vă simțiți mai legat? aparțineți în primul rând? 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% Localitate 36% Comună/Oraș 56% Județ 10% Județ 19% Regiune 7% România 33% Regiune 4% UE 9% România 20% Altceva 2% Întrebare Listă de deschisă răspunsuriNu răspund 2% Nu răspund 1%
 5. 5. Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc.Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de România? Vârsta Peste 65 de Total 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani ani Oamenii sunt legați Foarte legat 27,1% 46,5% 55,7% 66,1% 49,0% sufletește în măsuri diferite Destul de mult legat 40,4% 35,0% 31,8% 23,5% 33,2% de locurile în care trăiesc. Destul de puțin legat 16,7% 9,8% 7,0% 5,6% 9,5% Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de Foarte puțin/deloc legat 15,6% 8,3% 5,0% 4,0% 7,9% România? Nu știu/Nu răspund ,2% ,5% ,5% ,9% ,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc.Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de Uniunea Europeană? Vârsta Peste 65 de Total 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani ani Oamenii sunt legați Foarte legat 9,8% 10,1% 11,4% 15,1% 11,2% sufletește în măsuri diferite Destul de mult legat 19,0% 19,5% 18,0% 21,3% 19,2% de locurile în care trăiesc. Destul de puțin legat 31,0% 25,8% 28,0% 26,3% 27,6% Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de Foarte puțin/deloc legat 38,8% 42,3% 37,7% 31,1% 38,4% Uniunea Europeană? Nu știu/Nu răspund 1,4% 2,4% 4,9% 6,2% 3,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 6. 6. Analize privind apartenența identitară pe regiuni de dezvoltare. Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de comuna/orașul în care locuiți? * Regiune de dezvoltare Regiune de dezvoltare Național Nord-Vest Vest Centru Sud-Vest Sud București - Ilfov Sud-Est Nord-Est Oamenii sunt legați sufletește în Foarte legat 48,0% 45,6% 48,0% 54,7% 52,1% 48,7% 42,2% 49,3% 46,8% măsuri diferite de locurile în care Destul de mult legat 32,9% 37,6% 32,9% 32,3% 29,8% 30,9% 37,7% 29,4% 34,3% trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de Destul de puțin legat 11,5% 11,1% 12,1% 7,0% 9,5% 11,3% 16,4% 11,8% 10,7% legat sufletește vă simțiți de comuna/orașul în care locuiți? Foarte puțin/deloc legat 7,5% 5,6% 7,0% 6,0% 8,7% 9,0% 3,8% 9,3% 7,7% Nu știu/Nu răspund ,1% ,2% ,2% ,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de județul în care locuiți? * Regiune de dezvoltare Regiune de dezvoltare Național Nord-Vest Vest Centru Sud-Vest Sud București - Ilfov Sud-Est Nord-Est Oamenii sunt legați sufletește în Foarte legat 39,4% 38,5% 44,4% 48,2% 42,2% 39,0% 31,7% 41,7% 38,0% măsuri diferite de locurile în care Destul de mult legat 36,7% 41,4% 33,5% 38,2% 33,9% 35,5% 36,9% 33,1% 40,4% trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de Destul de puțin legat 13,7% 13,8% 14,7% 7,7% 12,8% 12,7% 19,8% 12,3% 11,0% legat sufletește vă simțiți de județul în care locuiți? Foarte puțin/deloc legat 9,6% 6,0% 7,4% 5,7% 10,6% 12,5% 9,4% 12,3% 9,9% Nu știu/Nu răspund ,7% ,3% ,2% ,5% ,3% 2,2% ,5% ,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de regiunea în care locuiți ? * Regiune de dezvoltare Regiune de dezvoltare Național Nord-Vest Vest Centru Sud-Vest Sud București - Ilfov Sud-Est Nord-Est Oamenii sunt legați sufletește în Foarte legat 40,8% 41,7% 47,7% 46,4% 41,9% 41,0% 33,9% 41,5% 41,1% măsuri diferite de locurile în care Destul de mult legat 36,9% 41,4% 34,7% 38,8% 34,1% 36,2% 37,1% 34,3% 36,9% trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de Destul de puțin legat 13,1% 10,8% 11,1% 8,5% 12,6% 10,0% 20,7% 14,3% 12,7% legat sufletește vă simțiți de regiunea în care locuiți ? Foarte puțin/deloc legat 7,7% 4,2% 5,8% 6,0% 10,0% 9,9% 6,1% 9,3% 8,4% Nu știu/Nu răspund 1,5% 2,0% ,7% ,3% 1,4% 3,0% 2,2% ,5% ,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 7. 7. Analize privind apartenența identitară pe regiuni de dezvoltare. Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de România? * Regiune de dezvoltare Regiune de dezvoltare Național Nord-Vest Vest Centru Sud-Vest Sud București - Ilfov Sud-Est Nord-Est Oamenii sunt legați sufletește în Foarte legat 49,0% 41,1% 50,1% 44,7% 52,2% 54,4% 58,2% 51,1% 45,7% măsuri diferite de locurile în care Destul de mult legat 33,2% 39,4% 32,0% 32,3% 31,0% 29,6% 28,3% 33,1% 34,0% trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de Destul de puțin legat 9,5% 13,4% 7,5% 16,2% 6,6% 8,6% 8,8% 6,0% 8,7% legat sufletește vă simțiți de România? Foarte puțin/deloc legat 7,9% 5,6% 10,0% 5,9% 10,2% 6,7% 4,7% 9,7% 10,3% Nu știu/Nu răspund ,5% ,6% ,4% ,9% ,7% ,2% 1,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de altă țară ? * Regiune de dezvoltare Regiune de dezvoltare Național Nord-Vest Vest Centru Sud-Vest Sud București - Ilfov Sud-Est Nord-Est Oamenii sunt legați sufletește în Foarte legat 7,1% 6,3% 8,5% 6,0% 6,6% 5,6% 8,3% 7,4% 7,2% măsuri diferite de locurile în care Destul de mult legat 11,8% 14,7% 11,5% 11,0% 11,4% 9,9% 11,5% 10,2% 12,2% trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de Destul de puțin legat 20,3% 22,3% 19,9% 22,1% 26,0% 17,4% 22,7% 19,7% 15,6% legat sufletește vă simțiți de altă țară ? Foarte puțin/deloc legat 56,5% 53,8% 57,1% 55,6% 52,9% 62,8% 52,1% 58,6% 60,5% Nu știu/Nu răspund 4,2% 2,9% 3,0% 5,3% 3,1% 4,3% 5,4% 4,0% 4,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Oamenii sunt legați sufletește în măsuri diferite de locurile în care trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de legat sufletește vă simțiți de Uniunea Europeană? * Regiune de dezvoltare Regiune de dezvoltare Național Nord-Vest Vest Centru Sud-Vest Sud București - Ilfov Sud-Est Nord-Est Oamenii sunt legați sufletește în Foarte legat 11,2% 8,4% 10,3% 6,6% 14,0% 12,7% 11,2% 12,3% 12,3% măsuri diferite de locurile în care Destul de mult legat 19,2% 21,4% 20,3% 22,1% 20,9% 17,6% 17,1% 16,2% 17,7% trăiesc. Spuneți-mi, va rog, cât de Destul de puțin legat 27,6% 30,1% 29,6% 29,5% 27,3% 23,8% 25,0% 28,5% 28,3% legat sufletește vă simțiți de Uniunea Europeană? Foarte puțin/deloc legat 38,4% 35,5% 37,7% 37,1% 34,6% 42,6% 41,6% 39,3% 38,6% Nu știu/Nu răspund 3,6% 4,7% 2,1% 4,6% 3,1% 3,3% 5,0% 3,7% 3,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 8. 8. Legătura sufletească față de comunitate.Județ Regiuni istorice Regiuni de dezvoltare
 9. 9. Legătura sufletească față de județ.Județ Regiuni istorice Regiuni de dezvoltare
 10. 10. Legătura sufletească față de regiune.Județ Regiuni istorice Regiuni de dezvoltare
 11. 11. Legătura sufletească față de ROMÂNIA.Județ Regiuni istorice Regiuni de dezvoltare
 12. 12. Legătura sufletească față de Uniunea Europeană.Județ Regiuni istorice Regiuni de dezvoltare
 13. 13. Legătura sufletească față de altă țară.Județ Regiuni istorice Regiuni de dezvoltare
 14. 14. Regiunea NORD-VESTMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 15. 15. Regiunea VESTMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 16. 16. Regiunea CENTRUMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 17. 17. Regiunea SUD-VESTMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel naționalRaport de cercetare
 18. 18. Regiunea NORD-ESTMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 19. 19. Regiunea SUD-ESTMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 20. 20. Regiunea SUDMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 21. 21. Regiunea BUCUREȘTI-ILFOVMobilitate la nivel de regiune. Mobilitate la nivel național Raport de cercetare
 22. 22. Vă mulțumesc!Prof. Univ. Dr. Vasile Dâncu

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

2,149

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,574

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×