Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uroc4 5klas

500 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Uroc4 5klas

  1. 1. 1. ФОРМАТИ НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ .bmp- bitmap, създаден чрез програмата Paint; .jpg- компресиран графичен файл; .gif- компресиран графичен файл, но само с 256 цвята ;
  2. 2. 2. СТАРТИРАНЕ НА ГРАФИЧНИЯ РЕДАКТОР PAINT. Start / Programs / Accessories / PaintStart / Programs / Accessories / Paint
  3. 3. 3. ИНСТРУМЕНТИ Маркиране на правоъгълна областМаркиране на област Гумичка Пипетка Молив Спрей Линия Правоъгълник или квадрат Елипса или кръг Бурканче за боядисване Лупа Четка Текст Крива Свързани линии Правоъгълник със заоблени ъгли
  4. 4. 4. ПАЛИТРА С ЦВЕТОВЕ Ляв бутон на мишката Десен бутон на мишката
  5. 5. 5. ЗАПИСВАНЕ НА НОВ ФАЙЛ- FILE / SAVE ASFILE / SAVE AS Избираме мястото, където ще запишем файла Задаване на името на файла Бутон “съхрани файла” Задаване на типа на файла
  6. 6. 6. ОТВАРЯНЕ НА ФАЙЛ- FILE /FILE / OPENOPEN • Преподавател: Мария Вълкова

×