Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Servei d’atenció logopèdica en la pastoral definitiu

919 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Servei d’atenció logopèdica en la pastoral definitiu

 1. 1. Servei solidari d’atenció logopèdica en la Pastoral del sord de Barcelona vinculat a la formació inicial dels estudiants de logopèdia. Irene Suárez Garcia Seminari V
 2. 2. Abstract <ul><li>Servei solidari d’atenció logopèdica en la Pastoral del sord de Barcelona vinculat a la formació inicial dels estudiants de logopèdia. </li></ul><ul><li>La nostra intenció a l’hora de treballar sobre aquest projecte és la creació d’un servei solidari de logopèdia, vinculant la Pastoral del Sord de Barcelona amb la FCEE Blanquerna. Des d’un primer moment volíem realitzar un projecte solidari, però que no deixes de banda la nostra prioritat: la logopèdia. </li></ul><ul><li>Es va fer una cerca sobre entitats que disposaven d’un servei de logopèdia sense ànim de lucre. Es va trobar que la Pastoral del sord de Barcelona reunia aquestes dues condicions. Un cop es va contactar amb la Pastoral ens van fer una demanda real i necessària de logopedes per a la Pastoral del Sord de Barcelona, per altra banda es va contemplar la possibilitat de que aquesta demanda podia afavorir l’aprenentatge dels alumnes de l’últim curs de Logopèdia de Blanquerna, que tindrien la possibilitat de dur a la pràctica tot allò que han après a les diferents assignatures al llarg de la Diplomatura de Logopèdia, disposant de la possibilitat de fer intervencions en la població. Un cop analitzada la situació real i havent parlat amb els responsables d’aquesta Pastoral, sorgeix la demanda i la necessitat d’ampliar el nombre de logopedes per tal de poder atendre als nens i joves vinculats a aquest servei. Per aquest motiu sorgeix la idea de crear un servei de voluntariat d’atenció logopèdica, per poder fer front a aquest necessitat detectada i on els estudiants de la facultat podrien seguir ampliant els seus coneixements d’una manera gratificant, ja que s’estaria donant solució a un problema i a més s’estaria aplicant els coneixements adquirits de forma pràctica. En el servei contarien amb dos tipus de voluntariat: estudiants d’últim curs de Logopedia i logopedes voluntaris (en possessió del títol) antics estudiants de Blanquerna encarregats de guiar als estudiants en la seva labor, d’aquesta forma el voluntariat podria estar vinculat al Servei de Pràctiques i a la nostra Diplomatura o futur Grau. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 3. 3. Índex: <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Anàlisi de la demanda </li></ul><ul><li>Proposta </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Agraïments </li></ul>
 4. 4. OBJECTIUS : <ul><ul><li>Creació d’un servei solidari de logopèdia, vinculant la Pastoral del Sord de Barcelona amb la FCEE Blanquerna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacionar logopèdia , solidaritat i formació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cobrir les necessitats lingüístiques dels nens amb sordesa. </li></ul></ul>
 5. 5. Pastoral del Sord de Barcelona <ul><li>Aquest projecte parteix d’una demanda real de </li></ul><ul><li>la Pastoral del Sord. </li></ul><ul><li>Què és la Pastoral? </li></ul><ul><li>És una atenció que s’ofereix a les persones sordes es cuida d’aspectes religiosos i socials, entre aquest la intervenció logopèdica. </li></ul><ul><li>Quina població acull? </li></ul><ul><li>Persones de qualsevol edat, estatus social o religiós. </li></ul>
 6. 6. Activitats formatives: <ul><li>QUE FAN? </li></ul><ul><li>Logopedia: </li></ul><ul><li>Logopèdia en petit grup. </li></ul><ul><li>Grups conversa L.O </li></ul><ul><li>Reforç d’aprenentatges: </li></ul><ul><ul><li>Treball assignatures instrumentals: Matematiques i llengües. </li></ul></ul>
 7. 7. A quines persones s’adreçarà el nostre projecte? <ul><li>A nens i nenes sords a partir de tres anys per aprendre i millorar les seves habilitats comunicatives en llengua oral i escrita i reforçar els aprenentatges bàsics i funcionals. </li></ul><ul><ul><li>Primària i E.Infantil ( 4 nens) </li></ul></ul><ul><ul><li>E.S.O ( 9-10 nens) </li></ul></ul><ul><ul><li>17% Fills pares sords. </li></ul></ul><ul><ul><li>64% Famílies immigrants. </li></ul></ul>
 8. 8. Què necessiten? <ul><li>Augmentar el nombre de logopedes per facilitar atenció individualitzada. </li></ul>
 9. 9. PROPOSTA : <ul><li>Crear una proposta didàctica per aconseguir cobrir les necessitats de llenguatge oral, aconseguint estratègies afavoridores per: </li></ul><ul><ul><li>Interacció verbal </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la comunicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la conversa </li></ul></ul><ul><li>Oferir estudiants d’últim curs de logopèdia o titulats (formació professional i humanística): </li></ul><ul><ul><li>Aprenentatge amb cassos reals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiència dins l’àmbit professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Créixer a nivell personal i professional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de les situacions i intervencions amb el suport d’un tutor (guiarà i supervisarà el treball dels estudiants . </li></ul></ul><ul><ul><li>Un lloc més per cursar les pràctiques obligatòries per a la Facultat </li></ul></ul>
 10. 10. Proposta <ul><li>Caldria crear: </li></ul><ul><ul><li>La figura d’un responsable/tutor per supervisar i dirigir el projecte.(universitat -associació) </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar un pla de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobades periòdiques per analitzar i posar en comú les situacions educatives i lingüístiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Professorat universitari que pugues formar part del projecte. </li></ul></ul><ul><li>Difusió </li></ul><ul><ul><li>Difusió: Sessions informatives (Pràctiques) </li></ul></ul>
 11. 11. Proposta d’intervenció <ul><ul><li>Què ens demana la Pastoral? </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la interacció verbal </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la comunicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la conversa </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar els aprenentatges curriculars. </li></ul></ul>
 12. 12. Proposta intervenció <ul><li>En quant a semàntica: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ÚS I COMPRENSIÓ DEL VOCABULARI FUNCIONAL: Comprendre i Utilitzar el vocabulari bàsic i funcional, mitjançant les unitats lexicals: onomatopeies, substantius, verbs, adjectius, adverbis, conjuncions, preposicions. </li></ul><ul><li>UTILITZACIÓ DE LA CATEGORITZACIÓ: Agrupar objectes, imatges, persones, situacions, etc., en categories perceptives (forma, color, tamany, situació, etc.). </li></ul><ul><li>UTILITZACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ : Observar i verbalitzar els trets pertinents dels objectes, persones, imatges, situacions. Verbalitzar un objecte, imatge (present/absent), donada la verbalització de les qualitats. Descriure situacions. Reconèixer objectes, persones, situacions, etc habituals, presents o no després d’una definició. </li></ul><ul><li>UTILITZACIÓ DE LA SINONÍMIA i LES PARAULES ANTÒNIMES: Utilitzar els mots sinònims I antònims més usuals. </li></ul><ul><li>LA COMPRENSIÓ DE PARAULES COMPOSTES: Comprendre els mots compostos més habituals, referits a l’entorn inmediat. </li></ul><ul><li>Exemple d’activitat. Comprar i vendre facilitaria la generalització de tots aquest apartats i </li></ul><ul><li>la seva aplicació a les diferents àrees curriculars (treballem nivell cognitiu i lingüístic). </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 13. Conclusions . <ul><li>Pensem que la nostra proposta pot ser molt útil en un futur proper, ja que estarem oferint un servei per cobrir una necessitat real de logopedes; d’aquesta manera l'alumnat de la Pastoral del Sord podrà tindre logopèdia de qualitat, i l’alumnat de blanquerna podrà cursar unes pràctiques on podrà enriquir-se tant a nivell personal com professional . </li></ul>
 14. 14. Bibliografia <ul><li>L'Alumnat sord a les etapes infantil i primària : criteris i exemples d'intervenció educativa / Grup d'Investigació sobre Sordesa i Trastorns en l'Adquisició del Llenguatge (GISTAL) : Núria Silvestre, Carrasumada Serrano, Jesús Valero ... [et al.] Publicación Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2002 </li></ul><ul><li>Llenguatge comprensiu i expressiu : exercicis per a nens i nenes de 5 a 8 anys / Rocío Monge Díez Publicación Barcelona : Lebón, DL 2008 </li></ul><ul><li>L'Us del llenguatge a l'escola : propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge / [elaboració: Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa] Publicación Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 2003 </li></ul><ul><li>Llenguatge de signes català : Unitat de Qualificació Professional (UQP) : nivell inicial / [coordinadora: M. Angels Rodríguez González] Publicación Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut Català de Noves Professions, 1993 </li></ul>
 15. 15. Agraïments <ul><li>A la Pastoral del Sord de Barcelona. </li></ul><ul><li>Jesús Valero. </li></ul><ul><li>Isabel Navarro. </li></ul>

×