Martos 2011 - Grupa 1

Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowienauczyciel przedmiotów informatycznych
HISZPANIA 2011Staż w ramach programu Leonardo da Vinci,[object Object],“Nowoczesne techniki przetwarzania danych.”,[object Object],Martos, Marzec 2011,[object Object]
Już kolejnyraz młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie dostała szansę powiększenia swoich kompetencji, uczestnicząc w zagranicznej praktyce zawodowej w ramach projektu Leonardo da Vinci w mieście Martos,polożononym w Andaluzji.,[object Object],UCZESTNICY STAZU:,[object Object],1. Szymon Markiewicz,[object Object],2. Kamil Skiba,[object Object],3. Jakub Ząbek,[object Object],4.Kamil Jarema,[object Object],5. Marcin Tymczak,[object Object],6. Rafał Sieńko,[object Object],7. Rafał Pietrykowski,[object Object],8. Piotr Gutkowski,[object Object],9. Radosław Kmiotek,[object Object],10. Hubert Grobelny,[object Object],11. Artur Ryś,[object Object],12. Marek Bałchan,[object Object],13. Konrad Ziobro,[object Object],14. Bartosz Bosek,[object Object],15. Kamil Niedziałek,[object Object],Opiekun grupy – Jacek Kozłowski,[object Object]
PODRÓŻ,[object Object],[object Object]
Po wylądowaniu w Madrycie czekał na nas autobus, którym dojechaliśmy do Martos. Trasą tą podrózowala z nami grupa z Rumunii. Dzięki nim pobyt w Martos na pewno zostanie przez nas zapamiętany.,[object Object]
Pierwsze chwile w Martos.,[object Object],Pierwszy dzień w Martos przeznaczony był na zwiedzanie miasta. Pokazano nam najważniejsze miejsca i najciekawsze punkty widokowe. Dołączyła do nas grupa z Rumunii. ,[object Object]
PRAKTYKI,[object Object],[object Object]
2.Kamil Skiba
3.Jakub Ząbek
4.Kamil Niedziałek            Inmobiliaria Los
5.Kamil Jarema               Olivares de Martos
6.Szymon Markiewicz
7.Rafał Pietrykowski
8.Radosław Kmiotek
9.Hubert Grobelny-SERTILED S.L.U(Tevisur)
10.Konrad Ziobro- I.T.E. JAÉN S.L.
11.Marcin Tymczak- ÁLVARO MONTORO SUTIL (Pista Cero informática)
12.Piotr Gutkowski- ALMADENA
13.Bartosz Bosek- Babel Telefonía e Informática
14.Rafał Sieńko- LOG-ON INFORMÁTICA
15.Marek Bałchan- DAPDA.COM,[object Object]
ZAKRES TEMATYCZNY PRAKTYK,[object Object],4.	MODELOWANIE KOMPLETNYCH STRUKTUR RELACYJNYCH,[object Object],a)	Język SQL w zakresie:,[object Object],Funkcji agregacyjnych,,[object Object],Złączeń,,[object Object],Podzapytań,,[object Object],[object Object],Funkcje formatujące zwracane dane z poziomu języka SQL,,[object Object],Polecenia DDL oraz ograniczenia,[object Object],Zastosowanie oprogramowania do modelowania systemu bazodanowego {np. DB Designer },[object Object],5.	SERWER ORACLE LUB MICROSOFT SQL SERWER,[object Object],Instalacja serwera Oracle/Microsoft SQL Serwer,,[object Object],Definiowanie: domen serwera, portów komunikacyjnych, ,[object Object],Logowanie do serwera (konta),,[object Object],Przestrzeń tablic serwera oraz przegląd obiektów specyficznych dla danego typu serwera,,[object Object],Aplikacje klienckie do zarządzania serwerem (SQL-PLUS), ,[object Object],6.	NOWOCZESNE JĘZYKI PRZETWARZANIA DANYCH – PL/SQL ,[object Object],PL-SQL jako rozszerzenie języka SQL,,[object Object],Bloki anonimowe,,[object Object],Podstawowe elementy sterujące: LOOP, FOR…LOOP, WHILE…LOOP,,[object Object],Procedury i funkcje,[object Object]
PODSUMOWANIE PRAKTYK,[object Object],Dzięki praktykom uczestnicy stażu poszerzyli swoje kompetencje w zakresie: zastosowania nowoczesnych systemów przetwarzania danych, posługiwania się językami SQL oraz PL/SQL, stosowania narzędzi do wizualizacji procesów przetwarzania danych, zasad funkcjonowania sprzętowych i programowych elementów architektury klient-serwer służących do realizacji zadań związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych, jak również instalacji, konfiguracji i eksploatacji oprogramowania serwerów bazodanowych i analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajności. Wszyscy byli zadowoleni z praktyk.,[object Object]
Lekcje hiszpańskiego,[object Object],Piszemy test,[object Object],                                           z hiszpańskiego,[object Object],Nasz nauczyciel ,[object Object]
1 of 23

More Related Content

More from Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie

Technicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej Ubedzie by
Technicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej UbedzieTechnicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej Ubedzie
Technicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej UbedzieZespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie
836 views80 slides

More from Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie(20)

Martos 2011 - Grupa 1