Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Irene CarreróIris Dosil
ENFOCAMENT DEL PROJECTE: Projecte d’escriptura que té com a finalitat fonamentalque els alumnes siguin capaços de progres...
OBJECTIUS PRINCIPALS: Progressar en la creació de textos narratius. Treballar i aprendre els elements necessaris perelab...
EXPLICACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICASessions 1 i 2Treballem a partird’una tira còmica-Ordenar la tira còmica d’Ot el bruix...
Esborrany 1Esborrany 2Text definitiu
Esborrany 1Text definitiuPlanificació
ORGANITZACIÓ DE L’AULA: Treball individual. Avaluació entre companys: parelles. La planificació i creació de la tira cò...
PUNTS FORTS ☺ PUNTS FEBLES ×Predisposició i motivació de l’alumnat. Problemes de connexió (internet) ipocs ordinadors a l’...
Presentació pp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació pp

158 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació pp

  1. 1. Irene CarreróIris Dosil
  2. 2. ENFOCAMENT DEL PROJECTE: Projecte d’escriptura que té com a finalitat fonamentalque els alumnes siguin capaços de progressar en lacreació dels textos narratius tot utilitzant elsmecanismes correctes. Els alumnes treballen el text narratiu a partir de tirescòmiques, historietes i faules. Aquest projecte va tenir una durada de 7 sessions i esva realitzar a alumnes de 1 d’ESO.
  3. 3. OBJECTIUS PRINCIPALS: Progressar en la creació de textos narratius. Treballar i aprendre els elements necessaris perelaborar textos narratius: estructura narrativa i connectors. Aplicar els elements necessaris del text narratiu en elsseus escrits. Realitzar la transposició d’una faula a tira còmica.
  4. 4. EXPLICACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICASessions 1 i 2Treballem a partird’una tira còmica-Ordenar la tira còmica d’Ot el bruixot i explicar la història que narra la tiracòmica.-Esborrany 1: Narració de la tira còmica.-Esborrany 2: Narració de la tira còmica + connectors.-Text definitiu: Narració de la tira còmica + connectors +estructura narrativaSessions 3 i 4:Treballem a partird’una historieta-Llegir la historieta còmica de Jep i Fidel i fer un resum.-Planificació: Quina és l’estructura narrativa de la historieta? Quins connectorsutilitzarem per fer el resum ?Quin temps verbal utilitzarem?-Esborrany 1: Resum historieta a partir de la planificació.-Text definitiuSessió 5: Treballem apartir d’una faula-Ordenar la faula de “La guineu i el corb” de manera correcta.-Col·locar els connectors següents en els espais buits.-Llegir els tres resums de la faula i triar el més adient. Justificar la resposta.Sessió 6: Planifiquemla tira còmica.- Fer la transposició de la faula “La guineu i el corb” a tira còmica.Planificació (Graella)Sessió 7: Creem la tira -Elaborar la tira còmica-Graella + programa Pixton
  5. 5. Esborrany 1Esborrany 2Text definitiu
  6. 6. Esborrany 1Text definitiuPlanificació
  7. 7. ORGANITZACIÓ DE L’AULA: Treball individual. Avaluació entre companys: parelles. La planificació i creació de la tira còmica es va fer en grups de 4alumnes.AVALUACIÓ FORMATIVA: Procés d’aprenentatge de l’alumne al llarg del projecte. Esborranys dels textos Pauta tira còmica Pauta final d’avaluació Rúbriques per a la professora
  8. 8. PUNTS FORTS ☺ PUNTS FEBLES ×Predisposició i motivació de l’alumnat. Problemes de connexió (internet) ipocs ordinadors a l’aula d’informàtica.Escriure a partir de tires còmiques,historietes…Pocs recursos per fer fotocòpies,dossiers…Situacions d’interacció Alumne-Professor i Alumne-Alumne durant elsprocessos d’escripturaNo estaven acostumats a planificar ni afer diversos esborranys.Lliurament deures

×